Poremećaj funkcije štitaste žlezde i
reproduktivno zdravlje
25 Maj 2013
Rektorat Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 1
10:00 - 14:00h
Merck d.o.o.
Đorđa Stanojevića 12
11070 Novi Beograd
Tel: 011 217 57 61
Sastanak podržan od strane kompanije Merck d.o.o.
Poremećaj
Poremećaj funkcije
funkcije štitaste
štitaste žlezde
žlezde ii reproduktivno
reproduktivno zdravlje
zdravlje
Mesto održavanja
Predavači
Rektorat Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 1
Beograd
Prof Dr Miloš Žarković
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Ass Dr Biljana Nedeljković Beleslin
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Prof Dr Jasmina Ćirić
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Doc Dr Đuro Macut
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Prof Dr Milan Petakov
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Moderator: Prof Dr Božo Trbojević
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Klinički centar Srbije
Prof Dr Svetlana Spremović - Rađenović
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Odeljenje ginekološke endokrinologije
Klinički centar Srbije
Prof Dr Nebojša Radunović
Klinika za ginekologiju i akušerstvo
Klinički centar Srbije
Program
10:00 - 10:10
10:00 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:05
12:05 - 12:25
12:25 - 12:45
12:45 - 13:00
Pozdravna reč
Reproduktivna funkcija u hipertireoidizmu
Reproduktivna funkcija u hiportireoidizmu
Značaj tiroidnih antitela za fertilitet
Terapija tiroidne disfunkcije tokom trudnoće
kafe pauza
Postpartusni tiroiditis
Uticaj tiroidnih autoimunih bolesti na plod mogućnosti za dijagnostiku i terapiju
Karakteristike asistirane reprodukcije
u tiroidnim bolestima
Diskusija i zaključci
Koktel za sve učesnike
B. Trbojević
M. Žarković
B. Nedeljković - Beleslin
Đ. Macut
J. Ćirić
M. Petakov
S. Spremović - Rađenović
N. Radunović
*Organizacija i sponzorstvo ovog simpozijuma ni na koji način ne uslovljava pružanje materijalnih ili nematerijalnih usluga, uključujući propisivanje i kupovinu
proizvoda kompanije Merck. Niste u obavezi, niti se od Vas očekuje da propisujete, kupujete ili preporučujete bilo koji proizvod kompanije Merck.
Download

Merck pozivnica Stitasta Zlezda 100 V2.ai