Profesor dr Sašo Rafajlovski
Profesor dr Sašo Rafajlovski je internista-kardiolog Klinike za urgentnu
internu medicinu na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. RoĎen je 1948. godine
u Skoplju. Kao sin diplomate, osnovno i srednje obrazovanje sticao je u više zemalja,
najduže u Francuskoj. Medicinski fakultet završio je u Beogradu 1974. godine, gde je
započeo i svoju lekarsku karijeru - u Internoj B klinici Medicinskog fakulteta.
Specijalizaciju iz interne medicine završio je na Vojnomedicinskoj akademiji
u Beogradu 1984. godine. Kao subspecijalista iz kardiologije, sve vreme radi u Klinici
za urgentnu internu medicinu VMA. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Doprinos
brzoj dijagnostici istovremenih kombinovanih infarkta miokarda leve komore"
odbranio je 1998. godine na VMA. U zvanje docenta izabran je 2000. godine, za
vanrednog profesora 2005. godine, a za redovnog profesora 2010. godine. Profesor je
na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u
Beogradu. Predsednik je Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz interne
medicine.
Bogato kliničko iskustvo pretočio je u veliki broj stručnih i naučnih radova iz
oblasti interne medicine, kardiologije i urgentne medicine. Objavio je, u časopisima u
zemlji i inostranstvu, više od 300 radova. Svoja naučna dostignuća predstavljao je i na
velikom broju stručnih sastanaka, simpozijuma i kongresa, u zemlji i inostranstvu.
Autor ili koautor je više monografija i udžbenika, a recenzent je u više autorizovanih
stručnih medicinskih knjiga. Od stručnih monografija, posebno treba istaći: "Tumori
srca" (autor; Beograd: VMA, 2010) i "Kardiologija" (koautor; Urednici: Ostojić M,
Kanjuh V, Beleslin B, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2012).
Godine 1979. bio je na stručnom usavršavanju u Texas Heart Institute u
Hjustonu, SAD. Učestvovao je u više naučnih projekata, od kojih su dva aktuelna:
"Genetska epidemiologija u vaskularnim bolestima" i "Matične ćelije u lečenju
ishemijske bolesti srca".
Kao klinički lekar posebno se angažuje u lečenju najtežih, vitalno ugroženih,
kardioloških bolesnika, pokazujući najveće požrtvovanje i istrajnost. Poslednjih
nekoliko godina svoju pažnju je usmerio na kardiološku onkologiju, stremeći, kao
jedan od velikog broja onkoloških entuzijasta, ka rešenju te izuzetno teško kurabilne
patologije.
Član je Kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Predsedništva
Skupštine Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i Udruženja
za aterosklerozu Srbije.
Doprinos nauci i struci dr Rafajlovskog veoma se uvažava u stručnim i
naučnim krugovima u zemlji i inostranstvu.
Download

Profesor dr Sašo Rafajlovski Profesor dr Sašo Rafajlovski je