Loctite proizvodi za primenu
u održavanju mašina i opreme
®
*Za celokupan asortiman proizvoda potražite Katalog proizvoda industrijski lepkovi, zaptivne mase i rešenja za tretman površine
www.loctite.rs
Osiguranje navojnih spojeva
Loctite® 222 – Osiguranje
navoja niske čvrstoće.
Demontažni spoj. Za navoje
do M36. Radna temperatura
od -55 ºC do +150 ºC.
Osiguranje navojnih spojeva
Loctite® 270 - Osiguranje
navoja visoke čvrstoće.
Trajna veza. Za navoje do
M20. Radna temperatura od
-55 ºC do +150 ºC.
Zaptivanje cevnih navoja
Loctite® 577 – Zaptivanje
cevnih navoja do 3”.
Demontažni spoj. Atest za
zaptivanje u prehrambenoj
industriji, atest za zaptivanje
gasnih instalacija, DVGW
atest. Radna temperatura od
-55 ºC do +150 ºC.
Zaptivanje ravnih površina
Loctite® 518 – Zaptivanje
metalnih površina. Zazor
do 0,3 mm. Demontažni
spoj. Atest za zaptivanje
u prehrambenoj industriji.
Radna temperatura od
-55 ºC do +150 ºC.
Osiguranje navojnih spojeva
Loctite® 243 – Osiguranje
navoja srednje čvrstoće.
Demontažni spoj. Za navoje
do M36. Radna temperatura
od -55 ºC do +150 ºC.
Zaptivanje cevnih navoja
Loctite® 55 – Specijalni
poliamidni konac za
zaptivanje cevnih navoja do
4”. Dozvoljava naknadno
podešavanje delova. Duplo
brže i duplo jeftinije! Sa 150
m konca Loctite® 55 zaptivate
skoro 400 navoja od 1/2 “.
Zaptivanje hidraulike i pneumatike
Loctite® 542 – Zaptivanje
hidrauličkih i pneumatskih
instalacja do 3/4”.
Demontažni spoj. Atest za
zaptivanje gasnih instalacija
i DVGW atest. Radna
temperatura od -55 ºC do
+150 ºC.
Zaptivanje ravnih površina
Loctite® 510 - Zaptivanje
metalnih površina. Zazor
do 0,25 mm. Demontažni
spoj. Atest za zaptivanje
u prehrambenoj industriji.
Radna temperatura od
-55 ºC do +200 ºC.
1
Zaptivanje ravnih površina
Učvršćivanje cilindričnih metalnih delova
Loctite® 5910 - Zaptivanje
metalnih, plastičnih i
obojenih delova. Zazor do
0,5 - 6 mm. Demontažni
spoj. Atest za zaptivanje
u prehrambenoj industriji.
Radna temperatura od
-60 ºC do +200 ºC.
Učvršćivanje cilindričnih metalnih delova
Loctite® 660
(Uz aktivator Loctite® 7240)
– Učvršćivanje cilindričnih
delova visoke čvrstoće.
Trajna veza. Za zazore do
0,5 mm. Radna temperatura
od -55 ºC do +150 ºC.
Učvršćivanje cilindričnih metalnih delova
Loctite® 648 - Učvršćivanje
cilindričnih delova visoke
čvrstoće. Trajna veza. Za
zazore do 0,15 mm. Radna
temperatura od -55 ºC do
+175 ºC.
Loctite® 641 - Učvršćivanje
cilindričnih delova srednje
čvrstoće. Demontažni spoj.
Za zazore do 0,1 mm. Radna
temperatura od -55 ºC do
+150 ºC.
Učvršćivanje cilindričnih metalnih delova
Fleksibilno lepljenje delova
Loctite® 5366 (transparentni)/
Loctite® 5367 (beli) /
Loctite® 5368 (crni) /
Loctite® 5399 (crveni)
Proizvodi na bazi silikona za
lepljenje i zaptivanje ravnih
površina od stakla, metala,
keramike, kompozita, plastike.
Radna temperatura od
-55 ºC do +250 ºC.
Loctite® 638 - Učvršćivanje
cilindričnih delova visoke
čvrstoće. Trajna veza. Za
zazore do 0,25 mm. Radna
temperatura od -55 ºC do
+150 ºC.
Trenutni lepkovi
Aktivator
Loctite® 7240 – Aktivator
za anaerobne proizvode.
Ubrzava očvršćavanje
Loctite® proizvoda kod
velikih zazora i na nižim
temperaturama.
Loctite® 401 – Univerzalni
cijanoakrilatni lepak za drvo,
gumu, plastiku, metal, kožu,
keramiku, plutu. Radna
temperatura od -40 ºC do
+120 ºC.
2
Trenutni lepkovi
Trenutni lepkovi
Loctite® 454 - Univerzalni
cijanoakrilatni lepak u
gelu za papir, drvo, plutu,
penu, kožu, karton, metal i
plastiku. Radna temperatura
od -40 ºC do +120 ºC.
Loctite® 406 - Cijanoakrilatni
lepak za gumu i plastiku.
Radna temperatura od
-40 ºC do +120 ºC.
Trenutni lepkovi
Trenutni lepkovi
Loctite® 3090 - 2 K
cijanoakrilatni lepak, visoke
čvrstoće lepljenja za plastiku,
gumu, metal, drvo, papir, kožu
i tkaninu. Popunjava zazore
do 5 mm! Radna temperatura
od -40 ºC do +80ºC.
Loctite® 480 – Cijanoakrilatni
lepak za lepljenje metal metal, metal – guma, metal –
plastika. Radna temperatura
od -40 ºC do +100 ºC.
Epoksidi
Epoksidi
Loctite® 9466 A&B – 2 K
epoksidni lepak (dvostruka
brizgaljka) za metal,
keramiku i većinu plastika.
Visoka čvrstoća. Radna
temperatura od -55 ºC do
+120 ºC.
Loctite® 3430 A&B – 2 K
epoksidni lepak (dvostruka
brizgaljka) za metal, staklo,
drvo, kamen, ferode, tvrdu
plastiku. Radna temperatura
od -55 ºC do +100 ºC.
Tečni metali
Tečni metali
Loctite 3463 – Tečni
metal u stiku za popravku
pukotina, oštećenih
delova. NSF atest. Radna
temperatura do +120 ºC.
®
Loctite® 3479 A&B – 2 K
tečni metal za aluminijum
i legure aluminijuma,
popravku cevi i pohabanih
i oštećenih delova. Radna
temperatura od -20 ºC do
+190 ºC.
3
Tečni metali
Tečni metali
Loctite® 3478 A&B –
2K tečni metal sa odličnom
otpornošću na površinski
pritisak za popravku
pohabanih osovina, žljebova
za klin i ostalih delova
izloženih velikom opterećenju.
Radna temperatura od -30 ºC
do +120 ºC.
Loctite 3450 A&B – 2K
tečni metal sa dvostrukom
brizgaljkom. Za brzu i
efikasnu sanaciju pohabanih
i oštećenih delova. Radna
temperatura od -55 ºC do
+100 ºC.
®
Smese protiv habanja
Smese protiv habanja
Loctite® 7255 – Veoma
gladak, keramikom punjen
epoksid u spreju za popravku
i zaštitu izmenjivača toplote,
kondenzatora, rezervoara,
ventila, kućišta pumpi i radnih
kola. Sprečava pojavu abrazije
i korozije. Radna temperatura
od -30 ºC do +95 ºC.
Loctite® 7227 (sivi)/
Loctite® 7228 (beli)
– Keramikom punjen epoksid
koji se nanosi četkom na mesta
gde je izraženo habanje cevi,
kolena, kućišta pumpi, radna
kola. Sprečava pojavu kavitacije
i korozije. Radna temperatura
od -29 ºC do +95 ºC.
Podmazivanje
Podmazivanje
Loctite® 8150 (mast)
Loctite® 8151 (sprej) –
Loctite® 8009 – Nemetalni
Anti-Seize. Podmazuje i štiti
od korozije. Za sve metale
uključujući nerđajući čelik i
titan. Radna temperatura od
-30 ºC do +1315 ºC.
Aluminijumski Anti-Seize.
Sprečava zaribavanje i koroziju
usled atmosferskih uticaja i visokih
temperatura. Istovremeno štiti i
podmazuje. Za vretena, lance,
lančanike, vijke, matice, klizne
površine. Radna temperatura od
-30 ºC do +900 ºC.
Čistači
Čistači
Loctite® 7063 – Čisti,
odmašćuje i priprema
površine za lepljenje. Za
upotrebu pre nanošenja
lepkova i zaptivki.
Odstranjuje masnoću, ulje,
maziva, metalne strugotine
sa svih površina.
Loctite® 7850 – Sredstvo za
pranje i negu ruku bez vode.
Biorazgradiv. Sadrži lanolin,
aloe veru i ulje jojobe koji
neguju kožu.
4
Proizvod
Pakovanje
Proizvod
Pakovanje
Loctite 222
50 ml, 250 ml
Loctite 406
20 g, 50 g, 500 g
Loctite® 243
10 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite® 454
3 g, 20 g
Loctite 270
10 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite 480
20 g
Loctite 55
50 m, 150 m
Loctite 3090
10 g
Loctite® 542
10 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite® 3430 A&B
24 ml
Loctite 577
50 ml, 250 ml
Loctite 9466 A&B
50 ml
Loctite® 518
25 ml, 50 ml, 300 ml
Loctite® 3463
50 g, 114 g
Loctite 510
50 ml, 250 ml
Loctite 3479 A&B
2 x 250 g
Loctite 5910
80 ml, 200 ml
Loctite 3450 A&B
25 g
Loctite® 660
50 ml
Loctite® 3478 A&B
453 g
Loctite 641
10 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite 7227/7228
1 kg
Loctite 648
5 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite 7255
900 ml
Loctite® 638
10 ml, 50 ml, 250 ml
Loctite® 8150/8151
500 g / 300 ml
Loctite 5366/5367/5368/5399
310 ml
Loctite 8009
454 g
Loctite® 7240
90 ml
Loctite® 7850
400 ml, 3 l
Loctite 401
3 g, 20 g, 50 g, 500 g
Loctite 7063
400 ml, 10 l
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Kontakt distributera:
Hen­kel Sr­bi­ja d.o.o.
Bu­le­var oslo­bo­đe­nja 383, Be­og
­ rad,
Tel: +381 11 2072 242; Fax: +381 11 2072 273
www.loc­ti­te.rs
www.360bonding.com
Download

Otvori - Loctite