D Jetronic
1
2
L Jetronic
3
Usisna grana L Jetronic
1. Prigusni leptir 2. Senzor vazdusnog protoka (VAF) 3. Senzor temperature usisanog
vazduha 4. EKM 5. Signali do EKM od VAF senzora 6. Vazdusni filter
4
Sistem napajanja gorivom
1. Rezervoar 2. Elektricna pumpa za gorivo 3. Filter za gorivo 4. Sabirna cev za gorivo
5. Regulator pritiska goriva 6. Brizgac 7. Brizgac hladnog starta
Pritisak u sistemu je konstantan oko 2,5 bara. Kolicina ubrizganog goriva odredjena je
samo duzinom vremena za koje su ventili otvoreni. Upravljanje vremenom
otvaranja brizgaca je impulsno na osnovu kalkulacije osnovnih velicina: kolicine
usisanog vazduha (odnosno gustina) i broja obrtaja motora (od sistema paljenja),
a kao korekciona vrednost uzima se napon akumulatora. Korigovani (zbirni) impuls
pojacava se u izlaznom stepenu EKM-a i salje ka brizgacima. Smesa se dalje
koriguje prema rezimu rada i temperaturi motora. Sa svakom brizgaljkom je redno
vezan zastitni otpornik kao ogranicavac struje napajanja, mada postoje i
regulacioni stepeni gde se struja napajanja brizgaca regulise elektronski (brza
regulacija). Takt ubrizgavanja izveden je tako da se po jednom obrtaju bregaste
osovine dva puta ubrizgava po polovina potrebne kolicine goriva za svaki cilindar.
5
Elementi sistema L Jetronic
1. rezervoar 2. pumpa za gorivo 3.filter goriva 4.EKM 5.brizgac 6.sabirna cev za gorivo
sa regulatorom pritiska 7.usisni kolektor 8.ventil hladnog starta 9.prekidac prigusnog
leptira 10.VAF senzor 11.lambda senzor 12.vremenski termoprekidac 13.senzor
temperature motora (rashladne tecnosti) 14.razvodnik paljenja 15.ventil dodatnog
vazduha 16.akumulator 17.kontakt brava
Napajanje EKM, bypass ventila, brizgaca,kontakt brave i pumpe za gorivo izvedeno je
preko releja
6
7
VAF senzor (vane ili volume air)
1.Kompenzaciona ploca 2.kompenzaciona komora 3.zaobilazni vod za vazduh 4.merna
ploca senzora 5.vijac za podesavanje smese na praznom hodu
Senzor radi na principu merenja sile zakretanja merne ploce usled strujanja vazduha.
Otpor kretanju ploce daje spiralna opruga na osovini koja drzi plocu. Kompenzaciona
komora i ploca prigusuju oscilacije merne ploce usled promenljivog toka vazduha.
Ugao zakretanja ploce prati se pomocu potenciometra sa klizacem i kao naponski
signal salje u EKM. Bypass ili zaobilazni vod sluzi za regulaciju smese u praznom hodu.
8
Hladni start
Kod L Jetronic sistema jos postoji brizgac hladnog starta (slika desno) kao kod KE
Jetronic-a. Obogacivanje smese pri hladnom startu vrsi se pomocu dodatnog brizgaca
u usisnom kolektoru kojim upravlja vremenski termoprekidac (slika u sredini). On se
iskljucuje posle izvesnog vremena od pocetka startovanja i prekida napajanje brizgaca
hladnog starta. Napajanje termoprekidaca je izvedeno preko kombinovanog releja.
Kod novijih sistema obogacivanje smese pri hladnom startu vrsi se na osnovu signala
sa senzora temperature motora, odnosno EKM vrsi funkciju upravljanja hladnim
startom motora (slika levo).
9
L3 Jetronic
Razlika se sastoji u tome sto se EKM ugradjuje u kuciste VAF senzora.
Obogacenje smese pri hladnom startu ne vrsi se pomocu brizgaca hladnog starta (i
termoprekidaca) vec tu funkciju vrsi EKM na osnovu signala senzora temperature
motora.
10
LH Jetronic
Za merenje protoka vazduha koristi se senzor sa vrelom zicom MAF – HW. U tom
slucaju na rezultat merenja ne utice gustina vazduha koja zavisi od temperature i
pritiska (atmosferskog).
U bypass-u koristi se rotacioni ventil (elektromotor).
Napajanje sistema izvodi se preko dva releja ili kombinovanog releja.
11
MAF – HW
Senzor masenog protoka vazduha ima platinsku zicu koja se zagreva na 100 stepeni i
ta temperatura se odrzava konstantnom pomocu regulacionog strujnog kola. Vazduh
koji struji hladi zicu pa se pojacanjem struje temperatura pojacava, sto EKM registruje
preko pada napona u regulacionom kolu, i to predstavlja signal senzora. Tako je jacina
struje koja zagreva vlakno srazmerna kolicini usisanog vazduha. Pomocu posebnog
otpornika vrsi se kompenzacija uticaja temperature usisanog vazduha na izlazni
signal.
Tokom vremena se na vlaknu talozi necistoca koja ometa rad senzora, pa se posle
svakog prestanka rada motora kroz vlakno propusta jaka struja koja sagoreva
necistoce i tako se senzor odrzava. Ovaj protokomer nema pokretnih mehanickih
delova pa je otpor vazduhu koji ulazi u sistem znacajno nizi.
12
13
Download

L Jetronic