komerční prezentace
KATKA:
cena domu 2.250.000,-Kč,
měsíční splátka v programu
GÉNIUS 4.658,- Kč/měs.,
dispozice 3+KK,
užitná plocha 73 m2.
www.ekonomicke-stavby.cz
Jen dobrý materiál
může být zárukou kvality
Zruč u Plzně:
EKONOMICKÉ STAVBY a.s,
Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruč - Senec
telefon: 37 782 5 782, fax: 37 782 5 782
mobil: 602 43 54 52
e-mail: [email protected]
Rousínov:
Slavkovská 1157, 683 01 Rousínov
telefon: 517 34 18 59, fax: 517 342 961
mobil: 777 743 412
e-mail: [email protected]
Praha:
Budova CITY TOWER, 6.NP,
Hvězdova 1716/2b, Praha 4
telefon: 37 782 5 782,
e-mail: [email protected]
České Budějovice:
Husova 686/13, 370 05 České Budějovice
telefon: 37 782 5 782
e-mail: [email protected]
Frýdek Místek:
Příborská 1000, 738 02 Frýdek Místek
telefon: 37 782 5 782
e-mail: [email protected]
Mladá Boleslav:
Blahoslavova 185/6, 293 01 Mladá Boleslav
telefon: 37 782 5 782
e-mail: [email protected]
Pardubice:
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice
telefon: 37 782 5 782
email: [email protected]
KVALITA STAVBY A DODÁVEK SE V OBECNÉ ROVINĚ STÁVÁ V POSLEDNÍCH LETECH ČASTO SKLOŇOVANÝM
POJMEM. BOHUŽEL AŽ PŘÍLIŠ ČASTO JDE O FRÁZE, KTERÉ SKUTEČNOU KVALITU NEPŘINESOU. KAM SE
DNES PODÍVÁTE, UVIDÍTE PROKLAMACE KVALITY. „DOBŘE POSTAVENÝ DŮM S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ JE
SNEM KAŽDÉHO STAVEBNÍKA. KVALITA SE TAK STÁVÁ PŘEDNÍM KRITÉRIEM HODNOCENÍ VŠECH STAVEBNÍCH
FIREM. NÁŠ PROGRAM KVALITA ZARUČUJE SKUTEČNOU KVALITU  TAKOVOU, KTERÁ JE NA DOMĚ VIDĚT
JEŠTĚ ZA MNOHO LET,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL EKONOMICKÝCH STAVEB DAVID MENCL.
Jaká jsou současná výběrová kritéria klienta stavebníka?
Se zájmem sleduji nárůst počtu
klientů, jejichž předním kritériem
výběru stavební firmy je kvalita
stavby. Zatím co ještě před pěti
lety bylo rozhodování o staviteli
postaveno z 90 % na hledisku ceny,
poslední roky dochází k velkému
posunu. Váha ceny a kvality je dnes
u většiny stavebníků vyrovnaná. Jde
o příznivou změnu, která přináší
proměnu celému oboru. Pro ES je
David Mencl
to proměna velmi příjemná. Jiné
stavitele to naopak těšit nemusí. Úspěšné společnosti se vždy orientují na zájem klienta. Pokud tedy váha kvality mezi klienty narůstá,
pak také pozornost stavitelů k této bude napříště obecně větší. Kvalita se stává důležitým faktorem rozhodování dnešních klientů. To
je pro mne osobně zásadně dobrou zprávou.
Zlín:
Kvítková 124, 760 01 Zlín
telefon: 37 782 5 782
e-mail: [email protected]
Obecně – je vůbec v silách klienta zajistit si stavbu domu v opravdu prvotřídní kvalitě?
Ano. Předně si musíte dobře vybrat svého dodavatele. Výslednou
kvalitu velmi jednoduše ovlivňují tyto faktory: kvalita projektu
domu, kvalita použitého materiálu a kvalita řemesla, tedy lidí na
stavbě pracujících. Nad tím vším ještě nutně musí fungovat systém
kontroly, který ohlídá, že vše pracuje v předepsaných postupech.
Třebíč:
Podnikatelský inkubátor, Nad zámkem 1072,
674 01 Třebíč - Podklášteří
telefon: 37 782 5 782
email: [email protected]
Zaměřme se dnes na používané materiály. Z čeho mohu postavit
svůj dům?
Výrazně nejpoužívanější jsou v České republice materiály zděné,
Teplice:
Dlouhá 39, 415 44 Teplice
telefon: 37 782 5 782
e-mail: [email protected]
které se dále dělí na cihelný pálený materiál či pórobetonové tvárnice. Také tyto materiály mají své silné s slabé stránky. Dotázaní
odborníci se však ve vzácné shodě shodli, že právě v této skupině
materiálů je v případě rodinného domu třeba hledat ten nejlepší
materiál.
Druhou velkou skupinou jsou konstrukce na bázi betonu. S betonem se můžeme setkat obecně ve dvou podobách. V prvém případě
jde o v betonárce vyrobené panely, které jsou následně na stavbě
smontované v rodinný dům. Takové řešení nepřináší žádnou výhodu, jen řadu nevýhod. Dovezení panelů je velmi drahé, nároky
na základy domu velké. Betonová konstrukce špatně izoluje zvuk
a především teplo. V této konstrukci vždy počítejme s nutností dalšího zateplení.
Beton však nabízí také druhou možnost využití, formou vylévané
železobetonové konstrukce. Nevýhody výše jmenované zůstávají,
avšak v této možnosti nalezneme také jednu podstatnou hodnotu.
Železobetonové konstrukce dokáží řešit velmi složitá statická zadání.
Tedy pokud budeme stavět dům tvarově velmi členitý, staticky náročný, dává nám železobeton více možností. Pro tvarově náročné
domy pak může být tato technologie jedinou možností.
Velmi často se v poslední době mluví o sendvičových dřevostavbách…
Ty jsou poslední velkou kategorií konstrukcí rodinných domů. Také
v této položce se odborná veřejnost shodla. Dřevěný sendvič, jak se
dočtete následně, považují odborníci za nejhorší a velmi nešťastnou
volbu stavebního materiálu. Výhodami této technologie jsou rychlost výroby domu, která ušetří až čtyři měsíce času, a suchý proces
stavby po celou dobu výroby domu. Tím je možné dům realizovat
prakticky nezávisle na teplotních podmínkách.
Bohužel však tyto čtyři měsíce úspory jsou v případě dřevěných
sendvičů draze zaplaceny ostatními neduhy technologie. Na prvém
místě je to jistě krátká životnost. Dřevostavbu není možné v této
podobě stavět jako dům pro více generací. Životnost těchto konstrukcí lze rozumně očekávat kolem 30ti let. Již po dvou třech letech
dochází ve většině těchto konstrukcí k sesedání vaty – tepelné izolace a tím ke skokovému zhoršení počátečních výborných tepelně
izolačních vlastností. Nepříjemná na dřevostavbách je také nulová
difúze vodních par a špatná tepelná pohoda způsobená minimální
schopností akumulace tepla. Obecně tedy dřevěný sendvič považujeme za materiál nevhodný ke stavbě rodinného domu.
Z Vašich slov je patrná preference materiálů, z kterých Ekonomické stavby staví své domy.
Ekonomické stavby jsou zcela nezávislé a mohou stavět domy klientům z jakéhokoliv materiálu, který shledáme za dobrý. Mnoho
technologií známe, protože jsme z těchto stavěli naše domy.
´objevili´ možnost přesných výrobků – takzvané broušené cihly
(například Heluz44 STI broušená). Přesnost tohoto materiálu pak
umožňuje velmi přesné zdění, bez zbytečných maltových spojů.
Přesnost zdění pak opět výrazně zvyšuje tepelné a mechanické
vlastnosti budoucího domu.
Druhým směrem, kam se výroba cihelných bloků ubírá, pak je materiál se zvýšenou tepelnou izolací. Jako příklad uveďme třeba Porotherm44 EKO+. Tyto materiály pak umožňují výstavbu nízkoenergetického rodinného domu bez dalšího případného zateplování.
Hlavní výhodou zděných materiálů je bezpochyby výborné vnitřní
klima. Dům se nepřehřívá v letních měsících, dobře izoluje teplo
v zimě a stále výborně odvádí vodní páry. To vše společně s velkou
schopností akumulace tepla a výbornou zvukovou izolací činí z páleného cihlového zdiva výborný materiál pro stavbu domu.
Další možností jsou pórobetonové tvárnice. Pórobetonové tvárnice jsou obecně velmi přesným výrobkem, který umožňuje zdění
VOLBA VHODNÉHO MATERIÁLU PRO STAVBU DOMU
ZÁSADNĚ OVLIVNÍ NEJEN ŽIVOTNOST STAVBY A NÁKLADY NA PROVOZ,
ALE I UŽIVATELSKÝ KOMFORT JEHO OBYVATEL.
Stavěli jsme z Veloxu, stavěli jsme a stavíme železobetonové monolity a před mnoha lety jsme také stavěli dřevěný sendvič. Jsme
na výrobcích materiálů zcela nezávislí. A pokud tedy řekneme že
dřevěný sendvič je naprosté neštěstí tak je to skutečně tak.
Co znamená nezávislost na materiálu?
V oboru je řada firem, které stavbu domu začala z druhé strany.
Například: koupím betonárku, nevím co s ní, tak začnu dělat betonové panely pro rodinné domy. A protože mám betonárku
a potřebuji výrobní program tak jsou pro mne betonové domy
tím ´jediným správným řešením´. Zajímavé je, že pak stejná společnost na Slovensku, kde betonárku nemá, staví domy zděné.
Stejné to je i s řadou výrobců dřevostaveb. Mnozí vlastní továrny na
výrobu dřevěných konstrukcí a proto je pro ně dřevěný sendvič tím
jediným správným řešením. Ale dost o závislosti, nebo se na mne
budou někteří kolegové zase mračit.
Dobře, jaké jsou tedy výhody zděných materiálů?
Zděné materiály prošly za poslední roky velkým vývojem. Výrobci
bez maltového lože jen na lepidlo. Právě tato vlastnost činí z této
technologie velmi oblíbenou. Materiál klade nízké stavební nároky
a umožní produkovat domy výborné kvality.
Při použití tvárnic s vylepšenou tepelnou izolací, například Ytong
Lambda lze snadno splnit parametry nízkoenergetického domu.
Tepelnou izolací předčí i pálené zdící bloky. Při hledání nízkoenergetické či pasivní konstrukce je tedy Ytong Lambda na prvém
místě.
V Ekonomických stavbách máme osobní praktickou zkušenost
s většinou materiálů v ČR používaných. Stavěli jsme dřevostavby,
Velox i betonové stavby. Klasické materiály pak považujeme za
výrazně nejlepší volbu moderního stavebního materiálu. Ytong
Lambda či Porotherm44 EKO+ přinášejí výborný celkový soubor
vlastností bez toho aby trpěli výraznou nevýhodou.
www.ekonomicke-stavby.cz
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Štitáre:
Pohranická ulica 391, 951 01 Štitáre
telefón: +421 37 655 99 11
fax: +421 37 655 99 13
mobil: +421 903 571 471
e-mail: [email protected]
Košice:
Hroncova 3, 040 01 Košice
telefón: +421 37 655 99 11
fax: +421 903 571 471
e-mail: [email protected]
Žilina:
Moyzesova 35, 010 01 Žilina
telefón: +421 37 655 99 11
email: [email protected]
Všechny tyto zděné materiály přinesou stavebníkům výborné
vlastnosti rodinných domů. Takto postavený dům má své kvality
také za 30 či 60 let.
POROVNÁNÍ MATERIÁLŮ – JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY
MATERIÁL
VÝHODY
NEVÝHODY
vysoká životnost stavby
odolnost stavby proti přírodním jevům
vysoká schopnost difúze (prostup vodních par - dům dýchá)
velká akumulace tepla
výborné akustické vlastnosti stavby
příjemný prostor k životu
(kombinace vysoké difúze, akumulace tepla a akustické izolace)
• výborná požární odolnost
• možnost dodatečných úprav stavby
• mokrý proces, delší doba výstavby, nevhodné ke stavbě v zimě
• větší pracnost při stavbě
• velká náročnost na zpracování – není vhodný pro stavbu svépomocí
Pórobetonové zdivo
•
•
•
•
•
velmi dobrá izolace tepla
přesná a rychlá stavba
vysoká životnost stavby
odolnost proti přírodním vlivům
výborný poměr cena / výkon
•
•
•
•
•
velká objemová roztažnost v závislosti na vlhkosti
menší pevnost
průměrné akustické vlastnosti
nižší akumulace tepla
vysoká nasákavost
Stěny do ztraceného
bednění (Velox)
•
•
•
•
•
vysoká únosnost systému
dobré tepelně izolační vlastnosti ( podíl ztraceného bednění )
vysoká požární odolnost
vysoká životnost stavby
odolnost proti přírodním vlivům
•
•
•
•
nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
velmi obtížné dodatečné úpravy
velká zvuková vodivost
vysoká hmotnost a velké nároky na základy
Betonové konstrukce
•
•
•
•
vysoká únosnost systému
vysoká požární odolnost
vysoká životnost stavby
odolnost proti přírodním vlivům
•
•
•
•
nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
špatná tepelná pohoda
velká zvuková vodivost
vysoká hmotnost, velké nároky na základy
•
•
•
•
rychlost výstavby, úspora 4 měsíců o proti běžné stavbě
dobrý tepelný odpor stěn, vysoká schopnost izolovat teplo
rychlost prohřátí, během letních měsíců značná nevýhoda
suchý proces výstavby, možnost stavět po celý rok
•
•
•
•
•
•
•
•
velmi nízká životnost stavby
postupně se zhoršující parametry tepelné izolace (sesedání izolantu)
žádná schopnost akumulace
špatná tepelná pohoda
nízká odolnost proti přírodním vlivům
nízká požární odolnost
silná zvuková vodivost, přenášení zvuků
nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
Cihelné zdivo
Sendvičové dřevostavby
•
•
•
•
•
•
Porovnání materiálů
použitelných pro stavbu
domu – jejich výhody
a nevýhody.
Download

Jen dobrý materiál může být zárukou kvality