Olympiáda třebíčských škol
Za co a kolik platíme
Albín Bráf v Praze
Cena města Třebíče umělcům
10/2012
Přes Pyreneje za reprezentací
Přes Pyreneje za reprezentací... Foto Martin Dalajka Více na str. 26
HANA
ČÁPOVÁ
(GRAFIKA)
Výstava potrvá
do 18. 11. 2012
V GALERII MALOVANÝ DŮM
S nadhledem
Slovo
na úvod
Vážení čtenáři, milí Třebíčané,
první říjnový den oslavil osmdesátiny MUDr. Alois Pučalík,
pro stovky nebo možná už tisíce
chlapců a děvčat, kteří v Třebíči
vyrostli, známý jako kapitán
vodních skautů Ali.
Vydat se dnes na vodu není zdaleka takové dobrodružství jako
dřív. Břehy jsou plné půjčoven,
kde dostanete nerozbitnou loď včetně vybavení, a řeky plné svátečních vodáků, kteří plavou třeba pozpátku, hlavně když zaplatili. Ale v dobách, kdy Ali Pučalík od září
do června vedl vodácký oddíl a v létě s ním jezdil na putovní tábory, bylo splutí některé
z českých nebo slovenských řek exotikou. Kdo je absolvoval, mohl se považovat za pořádného kluka nebo holku, co něco vydrží.
Prostřednictvím vodáckých, tábornických či jiných praktických dovedností a znalostí
se několik generací třebíčských dětí naučilo jednak samostatnosti, jednak spolupráci.
Dvě věci, které by měly být v rovnováze: postarat se sám o sebe a přitom umět vyjít
s ostatními, staršími i mladšími. Kdo v oddíle vytrval do středoškolských let, případně
do dospělosti, získal navíc něco, co se dnes studuje a těžce platí: praktický výcvik manažerský. Ne náhodou Pučalíkovi odchovanci založili a dodnes řídí úspěšné firmy nebo
se uplatnili na nejrůznějších šéfovských místech.
Zvláštní kapitolou Aliho životní cesty jsou období, kdy se skautovat nesmělo a on
přesto oddíl ve skautském duchu vedl. S odstupem let jsem přesvědčen, že v době,
kdy jsme o svobodném skautování jenom snili a nevěřili, že se ještě někdy vrátí, byly
vztahy členů a odchovanců oddílu nejsilnější. Dnes si může každý založit, co chce a jak
chce, kdo se pohádá s kamarády, práskne dveřmi a zorganizuje si konkurenční podnik.
Tehdy jsme byli šťastní, že máme svou loděnici, že nás nějaký pablb nezruší, a kdo by
se chtěl hádat do krve, radši si to rozmyslel, protože by zůstal sám. Díky Alimu jsme
měli svůj „ostrůvek svobody“ uprostřed komunismu.
To že se nám pak svoboda vrátila všem, bylo snad aspoň maličko i proto, aby byl Ali
Pučalík odměněn za dlouhé roky, kdy byl ostražitě hlídán a lidé, kteří o výchově mládeže nic nevěděli, ho „ideologicky proškolovali“. Konečně mohl zúročit vše, co získal
od doby, kdy měl jako mladý skaut brzy po válce svůj první oddíl. V krátkém mezičase
při obnovení Junáka v roce 1968 byl členem náčelnictva v Praze, a tak se na podzim
1989 logicky stal důležitou postavou obnovení skautingu nejen v Třebíči, ale v celé
republice. Ve svém městě založil přístav vodních skautů, který dnes nese název Žlutá
ponorka, v pražském ústředí opět působil v náčelnictvu a hlavním kapitanátu vodních
skautů. Jeho práci ocenila i Třebíč, když ho v roce 2005 zařadila mezi své čestné občany
a nejnověji se mu dostalo i uznání od Kraje Vysočina. Přesto si myslím, že největším
oceněním pro něj je, že vodní skauting v našem městě pokračuje už v generaci vnuků
těch, kteří s ním začínali.
Milan Zeibert, místostarosta
V tomto čísle naleznete:
OLYMPIÁDA TŘEBÍČSKÝCH ŠKOL
str. 4 a 5
ZA CO A KOLIK PLATÍME
str. 7
SPORT MĚSÍCE: HÁZENÁ
str. 11
Je známo, že setkání se zajímavými lidmi člověka obohacuje.
Takto vzato, bohatnu. Na srpnovém světovém šampionátu
ultralehkých letadel ve španělském Marugánu reprezentovali
Českou republiku a potažmo také město Třebíč dva mladí piloti.
Ondřej Šilhan a Martin Dalajka dosáhli velmi pěkného umístění (viz strana 26). Do místa klání se vydali oklikou. Chtěli se prý
odreagovat. Podobně se vraceli domů. Někdo by mohl říci, ano,
udělali si pěknou dovolenou.
Jenže ta dovolená, jistě svým způsobem dobrodružná, je stála
nemalé úsilí. Nejen v daném okamžiku, ale už dlouho předtím.
Létání je jistě krásný koníček - tak mě napadá, že svět je krásný
nejen z pověstného hřbetu koně - ale také tvrdá řehole učení.
Učení techniky, učení odvahy a rozvahy, učení odpovědnosti.
Vždyť míra spolehnutí se jeden na druhého, ale i sám na sebe,
ta je ve vzduchu nesporně za hranicí běžného.
Poslouchat zážitky a poznatky z létání, ze soutěží, ale i rekreačního „svezení“ se, je záležitostí nadmíru příjemnou a obohacující. Protože oba dva mladí pánové ani trochu svými schopnostmi nezpychli, žádné frajeřiny. Kdyby se nejednalo o piloty, řekl
bych, že stojí oběma nohama na zemi. Což je hloupost, protože
Ondřej říká na konto havarujících kolegů: „Kdyby létali vysoko
a rychle, tak se jim nic nestane.“
Co tedy říci? Že mají hlavu v oblacích? Také ne! Tak se přece
mluví o nafoukancích! Ne, vážení čtenáři, oba úspěšní reprezentanti správnými chlapy na správném místě. Je to dost nebo
málo? Možná to jednou někdo zhodnotí. Teď jim držme palce,
ať se daří!
František Jůza
Redakce Třebíčského zpravodaje
568 610 018, 602 718 966
[email protected]
Třebíčský zpravodaj
Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: 00290629
nákladem 17 500 výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma.
Evidenční č.: MK ČR E 14649.
Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům
tel.: 568 610 018, e-mail: [email protected]
Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč
Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: 602 718 966
Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková
Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová,
Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert
Tajemník redakční rady: Ivan Přibík
Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč,
Renata Sedláčková, tel.: 775 606 363, [email protected]
Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky
bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout.
Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se
shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 23. října 2012.
Uzávěrka příštího čísla v pátek 2. listopadu 2012.
Distribuce Třebíčského zpravodaje
777 330 111
Pouze
reklamace
roznosu!
www.trebic.cz
3
Z RADNICE
Olympiáda třebíčských
Je pondělí 17. září 2012, 8:30 hodin ráno. Na sluncem zalitý
městský atletický stadion nastupuje před zcela zaplněné hlediště
fandících spolužáků přes 200 sportovců ze všech sedmi třebíčských základních škol a žáků nižšího stupně víceletého Gymnázia
Třebíč. Sportovci přichází za zvuků písně „We Are The Chapions“
od skupiny Queen k slavnostnímu zahájení Olympiády třebíčských
škol 2012.
Tímto vyvrcholila několik měsíců trvající příprava realizace myšlenky ovlivněné konáním XXX. Letních olympijských her v Londýně. Slavnostní nástup pokračoval vztyčením olympijské vlajky s pěti kruhy a vlajky se znakem města Třebíče. Význam akce
podtrhli svojí účastí senátor za Třebíčsko
Vítězslav Jonáš, všichni místostarostové
města Třebíče, za Klub olympioniků bronzová medailistka v trojskoku z olympiády
1996 v Atlantě a mistryně světa z roku
1997 Šárka Kašpárková se svým trenérem
Michalem Pogánym. Všichni hosté ve svých
příspěvcích pozdravili účastníky soutěží,
zavzpomínali na svá mladá léta spojená
se sportem, poděkovali velké armádě dobrovolníků, kteří se podíleli na organizačním
zabezpečení soutěží, a popřáli všem hodně
úspěchů. Bylo také předneseno poselství
od jednoho z partnerů akce, Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, jehož tváří
jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle. Přímo symbolicky
probíhalo v závěrečný den naší olympiády
i republikové finále soutěže, jejíž okresní
kolo probíhalo v květnu v Třebíči. A Roman Šebrle se při této akci
loučil se svou velmi bohatou atletickou kariérou.
Po zahájení následovala autogramiáda olympijské medailistky
Šárky Kašpárkové. Během půl hodiny bylo pro obrovský zájem
rozdáno přes 400 připravených fotografií s jejím podpisem. Protože se nedostalo na všechny, musela Šárka operativně podepisovat i další fotky. Když došly i ty, byly rozdávány podpisy i do
školních sešitů. Sama Šárka konstatovala, že tak obrovský zájem
ve své bohaté sportovní kariéře ještě nezaznamenala.
V 10:00 hodin následovala atletická část pro žáky prvního
stupně. Reprezentanti soutěžili v běhu na 60 metrů, ve skoku da4
lekém, v hodu míčkem a ve štafetě na 4 x 60 metrů. Za stálého
povzbuzování bylo dosaženo výborných sportovních výsledků.
Tobias Dvorský zaběhl 60 m za 9,26 s, Andrea Vojáčková za 9,76 s.
Hodnotného výsledku dosáhl ve skoku dalekém Libor Tatar výkonem 391 cm.
Vyrovnané i vynikající výsledky
V dalších dnech olympiády se uskutečnily soutěže na různých
sportovištích základních škol a sportovních klubů ve městě v celkem 11 sportovních odvětvích. V hale TJ Třebíč se uskutečnil turnaj v basketbalu, na baseballovém hřišti Třebíč Nuclears se odehrál turnaj v softbalu smíšených družstev, na tenisových kurtech
TJ Spartak Třebíč proběhla utkání tenisových turnajů chlapců i dívek, plavecký bazén Laguna přivítal závodníky v plavání, sokolský
stadion L. Pokorného hostil děvčata v turnaji v odbíjené. V tělocvičnách a na sportovištích základních škol se konaly soutěže
v malé kopané, v přehazované a ve vybíjené pro první stupeň ZŠ
a v kopané nebo ve florbalu pro druhý stupeň ZŠ. Všechna utkání
měla velmi vysokou úroveň a dramatický průběh, kdy o celkovém
vítězi rozhodovaly i dodatečné výsledky. Velmi vyrovnaný byl
turnaj v odbíjené, napínavé finále ve florbalu rozhodla až trestná
střílení. Přes urputné boje byly všechny zápasy odehrány v duchu
fair play.
škol 2012
ní celého týdne došlo na překvapení. Hlavní pořadatelé průběžně vyhodnocovali výsledky všech sportovních soutěží a bodovali za umístění jednotlivé základní školy. Výsledky byly velmi vyrovnané a až
závěrečný finálový zápas v kopané určil celkového vítěze Olympiády
třebíčských škol 2012. Přes půl metru vysoký pohár si za celkové vítězství odnesl k obrovské radosti všech žáků
ředitel ZŠ Týnská Třebíč Mgr. Jaroslav Abraham. Závěrem opět zazněla píseň od skupiny
Queen, neboť všichni účastníci olympiády byli
skutečnými vítězi.
Poděkování všem pořadatelům
V rámci třebíčské olympiády proběhly
v týdnu před vlastní olympiádou i soutěže pro
děti z třebíčských mateřských škol. Zábavné
soutěže připravili učitelé základních škol,
nacházejících se v jejich blízkém okolí. Děti
soutěžily ve skoku z místa, v běhu, v člunkovém běhu, v hodu míčkem na cíl a v dalších
V pátek 21. září 2012 olympiáda vyvrcholila atletickými disciplína- závodivých hrách. Cílem bylo umožnit všem dětem pohyb. Každé dítě
mi žáků druhého stupně ZŠ a finálovým zápasem v kopané. Opět před bylo oceněno za své výkony diplomem, medailí a sladkostí.
Poděkování patří všem ředitelům základních škol a Gymnázia Třebíč
zaplněnými tribunami soutěžili atleti v běhu na 60 a 800 metrů, ve
skoku dalekém a vysokém, v hodu míčkem a ve vrhu koulí. Závěr patřil za jejich přístup k organizaci, dále všem učitelům, nejen vyučujícím tělesné výchovy, za organizaci a pomoc při soutěžích. Všem sportovním
tradičně štafetovým běhům.
klubům, na jejichž zařízeních se koPřestože cílem olympiády bylo zapojit
Celkové umístění škol
naly jednotlivé soutěže, za propůjčení
do sportování co nejvíce dětí, byly vidět velareálů zdarma a za odbornou pomoc
mi kvalitní výkony. Vítěz tenisového turnaje Poř. Škola
Počet bodů
při rozhodování a organizaci soutěží.
Jakub Doležal postupoval až do finále bez
1. ZŠ Týnská
47
Zástupcům města Třebíče za garanci
ztráty jediné sady a i vlastní finálový zápas
jednotlivých soutěží. Členům Česvyhrál přesvědčivě 6:1, 6:1. V bazénu zvítězil
2. ZŠ T. G. Masaryka
49
kého červeného kříže za ochotné
na 50 m volný způsob Jan Hájek ve výborném
3. ZŠ Benešova
51
zajištění zdravotního dozoru a mnočase 0:29,0 s. V atletických disciplínách zaujal
4. ZŠ a MŠ Na Kopcích
57
ha a mnoha dalším dobrovolníkům,
strhující závěr běhu na 800 metrů děvčat, kde
nadšencům, správcům stadionů atd.
o vítězství Terezy Neumanové s časem 2:50,01
5. ZŠ Horka-Domky
58
Zvláštní poděkování patří v nea stříbrné Petře Jordánové rozhodla až elek6. ZŠ Bartuškova
61
poslední řadě ředitelce DDM Třebíč
tronická časomíra. Další výborné výkony předpaní Pavlíčkové a pracovnici domu
vedli Jan Dolák, který zaběhl 800 m za 2:21,53,
7. ZŠ Kpt. Jaroše
68
dětí a mládeže paní Adámkové za výRadim Novotný, který skočil do dálky 519 cm,
nebo Michal Farník, který vrhnul 4 kg kouli Každá škola dostala podle konečného pořadí v jednotlivých 11 sportovních robu více než 600 medailí. Úspěšní
do vzdálenosti 11,58 m. Svým výkonem zau- odvětvích počet bodů, rovnající se jejich umístění. (vítěz 1 bod, druhý v pořadí závodníci si tak odnesli krásné oriatd.). U individuálních soutěží bodoval nejlepší závodník dané školy. Poginální keramické medaile, které
jal devítiletý žák 3. třídy Thomas Smith, který 2 body
kud se škola soutěže nezúčastnila, bylo jí připsáno 8 bodů (soutěžilo 7 ZŠ). Nejnižbudou jistě vystaveny u nich doma
hodil míčkem 49,88 metrů. Takto by mohlo ší součet dosažených bodů (pořadí) určil vítěze.
na čestných místech.
být vyjmenováno velké množství hodnotných
Kompletní výsledkový servis na straně 27.
sportovních výkonů.
A pak už přišel vlastní závěr olympiády. Nejprve byly rozdány po- Za dva roky najdeme talenty zimních sportů
slední medaile, pak sejmuty vlajky a po závěrečném slovu a zhodnoceZa sebe můžu s radostí konstatovat, že cíl uspořádat olympiádu pro
žáky třebíčských základních škol byl splněn. Nic na tom nemění ani
nulový zájem ze strany regionálního tisku (s výjimkou jednoho krátkého článečku). Mrzí mne argument sportovních redaktorů, že tam, kde
nejsou diváci, sport není.
Myšlenku pořádání Olympiády třebíčských škol v období konání
olympijských her tak můžeme realizovat opět za dva roky, kdy se pokusíme potvrdit, že Třebíč je místem, kde se rodí nejen výborní hokejisté, ale i talenti dalších zimních sportů.
Pavel Svoboda , místostarosta pro sport
(Fotografie na str. 4 a 5 použity z archívu zúčastněných škol)
V předchozím vydání Třebíčského zpravodaje došlo na této dvojstraně k tiskové chybě,
když namísto správného názvu Mateřské školy v Cyrilometodějské ulici bylo mylně
uvedeno, že jde o MŠ Smila Osovského. Za chybu se omlouvám.
František Jůza
5
Z RADNICE
Za co a kolik platíme
Jak efektivně vynaložit veřejné finanční prostředky a uspokojit potřeby všech obyvatel
města? To je otázka, která mě provází téměř
denně. Každý občan má potřeby trošku jiné,
každý preferuje jinou oblast, každý by věnoval
více peněz do jiné sféry života města… Je to
velmi obtížné. Jednoznačná odpověď ale neexistuje. Vždy to bude otázka úhlu pohledu.
Z mého hlediska by mělo zůstat vše vyvážené
– podpora čistoty města, veřejné dopravy, sociálních služeb, školství, sportu, kultury a dalších a dalších oblastí. Je jich opravdu hodně.
A jedno je jasné, nikdy nebude tolik peněz, aby
se vše dalo podporovat v maximální míře a dle
našich nejbujnějších představ. Bohužel…
v městské autobusové dopravě bez příspěvku
města? Ze současných 10 Kč by to bylo 29 Kč...
Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera.
A záhy přibyde Zámecké křídlo.
Spoluúčast obyvatel je nutná
Nikdy se nezavděčíme všem
Na Lagunu chodíme plavat za 55 Kč, bez dotace města by to bylo 129 Kč. U Polanky bychom k 60 museli připlatit dalších 100 Kč. Další
oblastí podpory je školství, kde město hradí
provoz mateřských škol (11 mil. Kč), základních
škol (30 mil. Kč), městské knihovny (10 mil. Kč)
a dalších školských zařízení (6 mil. Kč). Velké
V rámci Koncepce podpory sociálních služeb (její propracovanost nám závidí mnohá
města) přispíváme na sociální služby poskytované různými organizacemi celkovou
částkou 7 mil. Kč. Někomu možná připadá
nějaká podpora zbytečná. Ale zamysleme
se: někdo jezdí městskou dopravou, někdo
Údaje, s nimiž se běžně nesetkáme
Zkusil jsem se podívat, jak to vlastně vypadá
s jednotlivými podporami. Protože jsem matematik, snažil jsem se svůj pohled převést
do srozumitelných čísel. Objevily se zajímavé
údaje, se kterými se určitě běžně nesetkáme.
Tak tedy: město přispívá sportovním oddílům
na jejich činnost 14,5 mil. Kč ročně a dalších
17,3 mil. Kč přidává na údržbu všech sportovišť
ve městě. Je to dost nebo málo? Každopádně
to umožňuje našim dětem, mládeži i dospělým sportovat. Sportovní oddíly mohou důstojně reprezentovat město v republikových
soutěžích a my, občané, můžeme jako diváci
navštěvovat prakticky každý víkend několik
atraktivních sportovních utkání. Bez aktivní
podpory města by to nešlo. Pojďme dále. Víte,
že roční náklady na čištění města na jednoho
obyvatele (včetně novorozenců) činí 154 Kč, na
zimní údržbu 112 Kč, na údržbu zeleně 455 Kč
a na veřejné osvětlení 311 Kč? Je to dost nebo
málo? Každopádně na tyto služby občané nic
nedoplácejí a já si troufám říci, že služby jsou
na velmi vysoké úrovni. Potom jsou i oblasti,
kde je určitá spoluúčast každého z nás nutná.
Zkusím některé vybrat. Roční poplatek za likvidaci odpadů představuje pro občana náklady
ve výši 490 Kč, skutečné náklady města pak
činí 746 Kč. A jak by vypadala cena jízdenky
Opravené Zámecké křídlo
částky, že? I zde je nutná spoluúčast obyvatel.
Měsíční platba rodičů za dítě v MŠ je průměrně
400 Kč. Bez podpory města by to byl dvojnásobek. Teď třeba kultura. Město přispívá na kulturu ročně částkou 17 mil. Kč. Dalších 22 mil.
Kč si Městské kulturní středisko Třebíč svojí
činností vydělá. I zde tedy neplatíme na divadlech, koncertech a v kině plné náklady. Navíc
je prostřednictvím těchto prostředků financována téměř celá městská infrastruktura cestovního ruchu - provoz tří informačních center,
Ilustrační foto
plave, někdo sportuje obecně, někdo má
dítě v MŠ či ZŠ, někdo potřebuje využívat
sociální služby, někdo chodí do divadla,
všichni chceme mít čisté ulice a kam sypat
odpadkové koše a nebát se potmě jít po
ulici. Je těžké najít rovnováhu, ale snažíme se o ni. Nikdy se nezavděčíme všem, to
je jasné. Ale také je důležité si uvědomit,
že ne vše je samozřejmé a ne vše je úplně
zadarmo.
Pavel Pacal, místostarosta
Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu
V PÁTEK 26. ŘÍJNA SE USKUTEČNÍ PŘED BUDOVOU RADNICE NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU. ZAČÁTEK JE V 15:00 HODIN. VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
6
Vědecká konference Albín Bráf:
Politik, národohospodář a jeho doba
K slavným Třebíčanům patří kromě jiných lidí také ekonom Albín Bráf. V druhé polovině září
se konala vědecká konference o jeho osobnosti. Akce organizovaná Centrem středoevropských
studií a Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky probíhala od čtvrtka 20. do pátku 21. září
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na zámku v Lužanech u Přeštic. Konference nesla název
„Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba“. Záštitu nad akcí převzali předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, město Třebíč, město Roztoky a Nadační fond Albína Bráfa.
Čeští i zahraniční historici (profesorka Catherine Albrecht z Ohio Northern University v USA, Jana
Osterkamp z Collegium Carolinum v Mnichově) mluvili o Bráfovi jako staročechovi, poslanci, národohospodáři a sociálním mysliteli a také o jeho vztazích s jinými důležitými postavami českého
veřejného života konce 19. a počátku 20. století včetně T. G. Masaryka a Karla Kramáře. Se svými
příspěvky vystoupili také zástupci měst, kde se Bráf narodil (Třebíč – místostarosta Milan Zeibert)
a zemřel (Roztoky – starosta Jan Jakob).
Ivan Přibík
Následuje pozdrav z Třebíče:
Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, vyslechněte prosím zcela nevědecký příspěvek, který má být pozdravem konferenci o životě a díle Albína Bráfa
zaslaným z jeho rodiště, téměř čtyřicetitisícové Třebíče, města na východním úpatí
Českomoravské vrchoviny.
Má-li být pozdrav upřímný, musí být osobní. Proto začíná někde na začátku sedmdesátých let, kdy malý třebíčský kluk sbíhal každý týden ze čtvrti Horka-Domky
dolů do města do klubovny vodáckého oddílu. Ulicemi rodinných domků se propletl ke hřbitovu a Gorazdovu náměstí pojmenovaném po pravoslavném biskupovi
popraveném za heydrichiády, seskákal schody v Tyršových sadech vytvořených
ve dvacátých letech architektem Josefem Kumpánem a dostal se až k budově Masaryčky. Tak Třebíčáci říkali základní škole,
která byla sice v roce 1925 – tři roky po svém
otevření - jako Masarykova pojmenována,
v době komunismu však byla označována
pouze názvem ulice, v níž stála, tj. Hanělova.
Na jejích zdech si kluk každý týden prohlížel
podobizny Jana Amose Komenského a Františka Palackého, pod jejichž reliéfy byly vyryty citáty „Jen lidé školou vzdělaní vpravdě
lidmi jsou.“ a „Kdykoli jsme vítězili, dálo se
pokaždé více převahou ducha než mocí fyzickou.“ Ještě tam byla jedna zeď, na níž bylo
znát, že tu původně byl třetí reliéf a pod ním
třetí citát. Kluk si brzy zjistil, že tam za války
odstranili podobiznu Mistra Jana Husa a jeho
„Poznej pravdu, hledej pravdu, haj pravdy
až do smrti.“ Nápis nebyl od války obnoven,
přestože husité byli prý předchůdci revolučních tradic dělnické třídy či jak podobně pitomě to slýchal z rádia a televize. Pak vykroužil poslední roh a stál na náměstí Čs. armády navazujícím na rušnou třídu Julia Fučíka. Odtud se vydal dolů k pivovaru a na
Komenského náměstí neboli „Prasečák“, jak se i tehdy mezi lidmi pojmenovávalo
nevelké náměstí, ke kterému přitékal potok, jenž mizel v podzemí, aby se po pár
stovkách metrů vlil do řeky Jihlavky. K řece kluk mířil, ale před tím ještě zabočil do
rohu Prasečího plácku a tam na zdi omšelého domu četl text pamětní desky: „Zde
se narodil 27. II. 1851 slavný národohospodář český JUDr. Albín Bráf, profesor University Karlovy v Praze. Věnoval spolek absolventů Obchodní akademie v Třebíči.“
Název obchodní akademie se už dlouho nepoužíval a kluk by možná nevěděl, o co
jde, kdyby jeho rodiče právě do téhle školy před lety nechodili. Takže mohl mávnout rukou směrem, odkud přiběhl, a případnému návštěvníku města říct: „Když
půjdete Fučíkovou ulicí, která se dřív jmenovala Bráfova třída, najdete po levé straně budovu ekonomky, původně Obchodní akademii Albína Bráfa.“ A ještě by mohl
dodat, co slýchal od starších lidí, že „akáda“, jak se jí po celá desetiletí říkalo, byla
dobrou školu, na niž její absolventi nedali dopustit. Měli dokonce dvojverší, za které by si dnes nějaký pracovník reklamní agentury nechal dobře zaplatit: „Akáda,
Třebíče je paráda!“
Díky každotýdenní cestě, díky komentářům rodičů či jiných dospělých kluk něco
věděl. Rozhodně víc než ze školy. Tehdy se regionální témata nenosila, a pokud
ano, tak se smrskla na jména zasloužilých vůdců dělnické třídy. Staročeský politik
a ministr orby v rakouské vládě – to „ministr orby“ ho fascinovalo – mezi ně nepatřil.
Jen kluk trochu povyrostl, o část své osobní každotýdenní exkurze přišel. Na začátku osmdesátých let padla část historického středu města za oběť silničnímu
průtahu a novému autobusovému nádraží. Pravda, dosavadní stanoviště autobusů
na Prasečím plácku s otlučenou výpravnou v přízemí jednoho z domů v blízkosti
toho Bráfova by dnes neobstálo, přesto způsob jakým byla demolice provedena
a jakým byl narušen charakter historického centra, zůstal jizvou v srdcích několika
generací Třebíčanů. Kluk, který mezitím vyrostl ve študáka, ji cítil taky. Dospěl právě v době, kdy další plány na proměnu historické zástavby ve středu Třebíče padly
společně s těmi, kteří si je vymysleli, a první svobodně zvolené vedení města začalo
vracet do povědomí jeho obyvatel jiné tradice než dělnicko-revoluční. Připomínka
Albína Bráfa byla jednou z prvních. Třída vedoucí ke škole, jež byla z jeho iniciativy
v roce 1901 založena, se už nemusela jmenovat po komunistickém novináři, ale
vrátilo se jí Bráfovo jméno. Stejně tak byla k 90. výročí založení školy a 140. výročí narození Albína
Reprofoto: Třebíčský zpravodaj
Bráfa pojmenována
po něm samotná
obchodní akademie.
Jen rodný dům už vrátit nešlo, a tak pamětní
deska z něj dobrými
lidmi včas sejmutá
a uschovaná zdobí dnes
vstupní prostor ve škole. Tehdy už kluk chodil
do práce, což znamenalo, že učil malé děti
- kromě jiného - taky
dějepisu. Což často spojoval s tím, že je vyslal
hledat místa a jména
spojená s historií, ať už
přímo do města nebo
prostřednictvím starých fotografií. Jméno Bráf a místa k němu patřící využíval pochopitelně taky. Tak to šlo dlouhá léta, až do chvíle, kdy ze školy odešel na úřad, aby tam pracoval shodou okolností právě vedle toho starosty, který před více než dvaceti lety začal
městu vracet to nejlepší z jeho minulosti, to, co do té doby zůstávalo nevyužito a leželo
ladem. Vyvrcholením těchto snah bylo zapsání třebíčských památek na prestižní seznam
UNESCO, což sice s dnešním tématem nesouvisí, ale jako správný patriot na to upozornit musím. Vrátím se k tématu. Jeden z prvních úkolů, které jsem na radnici měl, bylo
sestavení seznamu třebíčských rodáků, kteří budou postupně připomenuti v městském
zpravodaji. Bylo to na počátku roku 2011, takže Bráf, od jehož narození v únoru toho roku
uplynulo tehdy 160 let, byl v seznamu hned druhý na řadě. Což je myslím pěkná tečka
za mým zcela nevědeckým příspěvkem.
Milan Zeibert, místostarosta
7
Společný dopravní provoz motoristů a cyklistů –
Město Třebíč má zpracovaný aktualizovaný generel cyklodopravy ve městě Třebíči.
Jeho hlavním úkolem je reakce na potřeby uživatelů jízdních kol. Využití jízdního
kola se totiž stále více posunuje od volnočasové aktivity či rekreace směrem ke každodennímu užívání kola jako dopravního prostředku (pro dopravu do zaměstnání,
při dopravě do škol). Vedle návrhu vhodných a bezpečných opatření zajišťujících
odpovídající komfort plošného pohybu cyklistů městem Třebíč je jedním z dalších
cílů nutnost navrhnout opatření ke zvýšení obecného podvědomí o existenci dalšího dopravního prostředku, kterým je jízdní kolo. Nově je kladen významně vyšší
důraz na integraci cyklodopravy do dopravního systému města. V současné době
je zpracován cyklopruh na území města na ul. Modřínová. Ví cyklista jak se v tomto
prostoru chovat a ví to motorista jako další účastník dopravního provozu?
Pravidla silničního provozu stanoví obecnou, ale velmi důležitou povinnost - každý
při účasti na provozu na pozemních komunikacích je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu
na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
CYKLOPRUHY:
- vyhrazené jízdní pruhy jsou základním integračním opatřením cyklodopravy,
- zvyšují ochranu cyklistů při průjezdu hlavním dopravním prostorem,
- optimalizují plynulost jízdy motorových i bezmotorových vozidel,
- obdoba vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy.
Komunikace s vyznačeným cyklopruhem:
- přerozdělení hlavního dopravního prostoru oddělením provozu jízdních kol
a ostatních vozidel,
- vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je vyznačen vodorovným i svislým dopravním
značením.
Kudy a jak mohu projet?
Pohybujte se ve „svém“ vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, který vám usnadňuje průjezd hlavním dopravním prostorem oddělením
od motoristů. V křižovatkách máte přednost v jízdě zachovanou shodně s motoristy. Vyjíždět z cyklopruhu můžete v případě odbočování, předjíždění
jiného cyklisty či s ohledem na aktuální stav provozu a komunikace (například při
objíždění překážky či nepříznivých klimatických podmínkách). Chovejte se přitom
opatrně a předvídatelně, především s ohledem na motoristy jedoucí za vámi a souběžně s vámi.
Pohybujte se v jiném než vyhrazeném jízdním pruhu, cyklopruhem
neprojíždějte. Můžete do něj vjet pouze v odůvodněných případech,
například při odbočování či objíždění překážky. Nesmíte přitom omezit
ani ohrozit cyklistu, který cyklopruhem projíždí. V případě, že cyklista odbočuje
vlevo, objíždí překážku či předjíždí cyklistu, umožněte mu přeřazení do vašeho jízdního pruhu.
Mohu v cyklopruhu zastavit?
V cyklopruhu nesmíte zastavit a stát, jestliže to není nezbytně nutné
při nepřímém levém odbočení nebo v případě, že sestupujete z jízdního kola mimo vozovku, například na chodník. Nesmíte přitom ohrozit
ani omezit ostatní, především cyklisty.
V cyklopruhu nesmíte zastavit a stát - omezujete a ohrožujete tím především cyklisty, resp. bezpečnost a plynulost provozu vůbec.
Jak mohu odbočovat?
Pokud chcete odbočit vlevo, ale vyhrazený jízdní pruh je vyznačen
pouze přímým směrem, můžete se přeřadit z cyklopruhu do levého
jízdního pruhu. Chovejte se přitom opatrně a předvídatelně, dejte včas
znamení o změně směru jízdy a ujistěte se, že motoristu za vámi neo8
CYKLOPRUH
hrozíte. Pokud nechcete odbočovat vlevo přímo s motoristy, vyjeďte napravo
od cyklopruhu a zastavte tak, abyste nikoho neohrozili a zároveň nepřekáželi přímo jedoucím či vpravo odbočujícím cyklistům a motoristům. Poté přejíždějte komunikaci přímo (na kolmo). Při odbočování vpravo buďte především ohleduplní
k chodcům (mají přednost).
Pokud odbočujete vpravo, dáváte přednost v jízdě souběžně jedoucím
cyklistům ve vyhrazeném pruhu. Před vjetím do cyklopruhu se pečlivě
ujistěte, zda se v něm cyklista zrovna nepohybuje. Pokud cyklistu právě
dojíždíte, nenajíždějte před něj a odbočujte až za ním. Pokud odbočujete vlevo,
dáváte přednost všem protijedoucím vozidlům, včetně jízdních kol ve vyhrazených
pruzích.
Jak se mám chovat u parkovacích stání?
Dbejte zvýšené opatrnosti, především s ohledem na možnost otevření
dveří automobilů. Jezděte proto blíže souběžnému jízdnímu pruhu
u levé přerušované čáry a zachovávejte tak bezpečný odstup od parkujících vozidel. Cyklopruh vám i ostatním názorně „podkresluje“ koridor
vašeho pohybu, případnou neopatrnost motoristů či spolujezdců však pouze snižuje, úplně zabránit jí nemůže.
Pokud chce motorista právě zaparkovat či vyjet, buďte ohleduplní a umožněte
mu to objetím, zpomalením či zastavením.
Parkujte co nejblíže k okraji vozovky, rozhodně nezasahujte svým vozidlem do cyklopruhu ani přes čáru ohraničující parkování – mezi cyklopruhem a parkovacím místem tím zachováváte bezpečnostní odstup.
Před otevřením dveří při vystupování z vozidla se nejprve ujistěte, zda právě nepřijíždí cyklista. Totéž platí i pro spolujezdce a při nastupování do vozidla.
Jak se mám chovat u začátku cyklopruhu?
Cyklista: K začátku vyhrazeného jízdního pruhu přijíždíte zpravidla
hlavním dopravním prostorem společně s motoristy, plynule do něj
tedy přejedete. Pokud cyklopruh začíná výjezdem ze stezky či místa
ležícího mimo komunikaci, nesmíte ohrozit ani omezit vozidla v přilehlých jízdních pruzích na komunikaci.
Do cyklopruhu nevjíždějte, ale pokračujte v souběžném jízdním pruhu.
Pokud vyhrazený jízdní pruh začíná přeměnou běžného jízdního pruhu
na vyhrazený, zařaďte se včas do přilehlého jízdního pruhu.
Cyklopruh končí – co dál?
Dále se pohybujete společně s motoristy bez zvláštních opatření. Při
výjezdu z vyhrazeného jízdního pruhu pokračujte plynule při pravé
straně vozovky nebo řadicími pruhy pro příslušný směr jízdy, souběžně
podél ostatních vozidel
nebo při stísněných šířkových poměrech mezi nimi, není-li místní úpravou
dopravního značení stanoveno jinak.
V některých případech vám může být
umožněn též výjezd do přidruženého
prostoru podél komunikace.
Při ukončení vyhrazeného
jízdního pruhu cyklisté
pokračují dále ve vozovce
společně s vámi. Cyklistu vyjíždějícího
z cyklopruhu nesmíte ohrozit, pohybujte se tedy ohleduplně buď s dostatečným bočním odstupem, anebo
se zařaďte za něj. Pokud na cyklopruh
navazují řadicí pruhy, umožněte odbočujícím cyklistům přeřazení do příslušného jízdního pruhu.
Dagmar Moláková
dle reálného předobrazu, nekonformního kresluje Vyorálek - stejně jako jeho kolegové
amerického literáta Charlese Bukowského. na jevišti - celou řadu postav. V tomto roce
Režisér Vladimír Morávek koncipuje pak však kromě nenápadného půvabu buržoazie
s Husou na provázku ambiciózní cyklus Sto měla v Redutě také premiéru adaptace Tolroků kobry podle čtyř nejvýznamnějších ro- stého Anny Kareniny (režie Daniel Špinar),
mánů Fjodora Michajloviče Dostojevského: která herci nadělila part Vronského. Uměv roce 2004 je Jiří Vyorálek Raskolnikovem lecký šéf Petr Štědroň o Vyorálkovi soudí:
v jevištní variaci na Zločin a trest, v témže „Vážím si ho pro jeho klidný přístup k figuře.
roce alternuje s Pavlem Liškou v roli knížete Vlastně je na jevišti zdravě pomalý, v jeho
Myškina (jevištní úprava klasikova Idiota) postavách se láme ironický úšklebek a cynia v roce 2006 hraje smus většinou s čímsi nezvratným a osudov Bratrech Karamazo- vým. Je z herců, kteří nabízejí, nijak vtíravě,
vých Míťu (jeho sou- ale velmi rychle dokáže pochopit záměr
rozence ztělesnili Jan dramaturga a režiséra, a dodat ,svoje‘“.
Ve filmu se Vyorálek objevuje jen sporadicBudař a Petr Jeništa).
Za mistrovské ztvárnění ky, jeho herectví věří výrazný režisér mladší
komplikovaných Dosto- generace Robert Sedláček, větší role mu
jevského hrdinů se pak přidělil ve snímcích největší z Čechů (2010)
Vyorálek objevuje v no- a Rodina je základ státu (2011). Herec ztvárminacích na Ceny Thálie ňuje postavy nekonformních mladých mužů,
v prvním jmenovaném filmu hraje mladého
(2007).
V plodném roce 2006 režiséra, který nerad rezignuje na svůj půsi třebíčský rodák zahrál vodní projekt a začíná točit dílo náhradní,
také titulní roli v Gogo- v „Rodině“ se Vyorálek stává mužem, který
lově Revizorovi (reží- si i v maloměstských poměrech dokáže vyroval Břetislav Rychlík) tvořit své mikroklima a v něm žije - v rámci
Jiří Vyorálek (vpravo) a Václav Vašák - Werich a Voskovec i krále Herodesa ve možností - alternativně.
Foto: František Jůza vánočním projektu BeOd mladého, ještě ne čtyřicetiletého herce
s ní už vyjela i do zahraničí) začala vlast- tlém autora J. A. Pitínského. V roce 2009 se lze jistě nadít mnoha výrazných kreací,
ně už v rodném městě, kde budoucí herec inscenuje v tomto divadle výrazná naděje momentálně je mezi brněnskými divadelníky
působil v dětském souboru Dramatického českého divadla Jan Mikulášek Shakespea- považován za jednu z nejvýraznějších, a také
JAN KERBR
klubu Třebíč pod vedením Jaroslava Dejla. rova Hamleta a Jiří Vyorálek v moderně nejoriginálnějších osobností.
Pokračovala pak studii na brněnské JAMU, interpretovaném tvaru vytváří hlavní poVyorálek už tehdy jako osobitý typ vystupo- stavu. „Chtěli jsme Hamleta maximálně Z inscenace Elementární částice brněnské Reduty
Foto: Vladimír Kiva Novotný
val v rolích mladíků v několika brněnských zbavit patosu, polidštiti jej na obyčejného
divadlech a po absolutoriu divadelní fakul- ztracence, otráveného i vyčerpaného světy se stává členem dnes již neexistujícího tem, v němž žije. Navíc musí řešit křivdu,
progresivního seskupení Divadlo v 7 a půl. i když ví, že každá pomsta bude plodit jen
Už tehdy se formuje jeho herecký typ, po- další zlo. Ale nemá na vybranou“, uvedl
někud drsnější chlapík se zpola zastřeným herec loni v rozhovoru pro Divadelní nohlasem a smutnýma očima: dokáže ztvárnit viny. Od roku 2010 začíná spolupracovat
figury z okraje společnosti i introvertní, tá- také s divadlem Reduta, kam to má z Husy
pající hrdiny. V osobitých adaptacích slav- na provázku prakticky pár kroků přes Zelných literárních předloh (Lawrencův Mile- ný trh, láká ho tam především spolupráce
nec lady Chatterleyové, Karafiátovi Broučci, se zmíněným Mikuláškem. Jeden z jejich
Kerouakův kultovní román Na cestě) vytváří nejúspěšnějších společných projektů, Kose svými kolegy – jedním z nich byl např. respondence V + W, byl zmiňován již na
Tomáš Matonoha – řadu představení osobi- začátku tohoto portrétu, přibývají pak
té, nezaměnitelné poetiky. K velkým rolím další tituly nadaného režiséra, Europeana,
zde patří ta titulní v inscenaci Johan doktor inspirovaná stejnojmennou knihu Patrika
Faust (1998) a Maksudov v adaptaci Bulga- Ouředníka, a nejnověji Nenápadný půvab
buržoazie, pro nějž tvůrci (také Mikuláškovova Divadelního románu (2000).
V roce 2002 získává Jiří Vyorálek angažmá kova stálá spolupracovnice, dramaturgyně
v legendární brněnské Huse na provázku, už Dora Viceníková) nalezli inspiraci ve filmu
o rok později zde hraje ve Švejkovi (kuráta slavného španělského tvůrce Luise Buñuei jednoročního dobrovolníka Marka) a v la. V obou zmiňovaných projektech, které
inscenaci Losers I. ztvárňuje postavu po- mají ráz volného, až snového pásma, vyV Den české státnosti, 28. září, bylo možné vidět třebíčského rodáka na obrazovce
v přímém přenosu ze slavnostního představení v budově pražského Národního divadla. Hostovala tam totiž brněnská Reduta
(scéna, přináležející k tamnímu Národnímu
divadlu) s inscenací Korespondence V + W
v režii Jana Mikuláška. Jiří Vyorálek ztvárnil
postavu, jejímiž ústy promlouvá Jan Werich.
Cesta k této roli v úspěšné inscenaci (Reduta
POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI
Jiří Vyorálek (13. 6. 1974 Třebíč)
9
10
» současný nedostatek hráček postihl i házenou...«
Házená žen v Třebíči se datuje od roku
1932. Zakladatelem a propagátorem ryze
národního českého sportu byl sportovní klub Horácká Slavie, jehož družstvo
žen patřilo v české házené mezi nejlepší.
Na písčitém hřišti na Polance za početné
účasti diváků poráželo družstva zvučněj-
hrával svá ligová utkání na fotbalovém
stadionu u nádraží. Po vybudování sportovního střediska se stalo toto centrum
baštou české házené žen. Působení družstva žen v I. lize od roku 1965 do roku 1973
bylo korunováno bronzem v roce 1970.
Toto období české házené žen je spojeno
ly II. ligu, mladší dorostenky vybojovaly postup do I. ligy, kterou udržely deset let.
Významný posun výkonnostní házené
přišel s výstavbou sportovní haly TJ JE
Dukovany. O tom svědčí úspěchy starších
žákyň na přeborech ČR. Postup starších
dorostenek, již pod hlavičkou TJ Spartak
Třebíč, do celostátní I. ligy a dvouleté působení v této soutěži bylo
zlatou tečkou.
Třebíčská házená se také dvanáct let úspěšně prezentuje na
mezinárodním turnaji v Berlíně,
což dokazuje druhé (2003) a třetí
místo (2009).
Období házené české od roku
1965 až po současnost je spojeno
s působením trenéra Františka
Dusila.
Současný nedostatek hráček
v jednotlivých věkových kategoriích postihl i házenou, a tak talentované hráčky vychované v mateřském oddíle reprezentují Třebíč
v jiných oddílech. Působí v interlize žen, v I. lize žen a dorostenek:
- DHC Slavia Praha – Jedličková
(interliga žen), Nechvátalová (I. liga
žen),
Mistryně sportu Míla Horáčková Foto: Archív autora - Jindřichův Hradec (interliga žen) –
Zimová, Horečková, Zbožínková,
ších jmen. Česká házená byla charakteris- s výraznou hráčskou osobností mistryní
- Havlíčkův Brod (I.liga žen) – Továrková,
tická vysokými úzkými brankami, hřištěm sportu Mílou Horáčkovou, která po hosto- Svobodová, Lorenzová,
rozděleným na třetiny a rozdělením hráček vání v Jihlavě ještě několik utkání odehrála
- Velké Meziříčí (II.liga žen) – Dvořáková,
na útočnice a obránkyně.
v Třebíči.
Klusáčková,
V době Baťova obuvnického rozmachu
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo
- Velké Meziříčí (I.liga mladších dorostenek)
vznikl v roce 1937 sportovní klub české dorostenek Jiskry, které v roce 1967 získalo – Škrdlová, Fialová, Nejedlá.
házené v Třebíči-Borovině. Popularita čes- pro Třebíč titul přebornic ČSR!
V oddíle tak v krajské soutěži zůstávají jen
ké házené a její výkonností vzestup přišly
V roce 1973 oddíl, již pod novým názvem
starší
žákyně vedené bývalými hráčkami Neaž se založením I. ligy žen. Pokračovatel BOPO Třebíč, přechází na mezinárodní
chvátalovou
a Zedníčkovou. Úbytek sportující
tradice házené žen v Třebíči – Jiskra Třebíč házenou. Svépomocí bylo vybudováno asmládeže
se
zaměřením
na výkonnostní sport
faltové hřiště na
souvisí
se
společenskými
změnami a zaměStarší dorostenky Foto: Archív autora zapomenuté Pořením
mládeže.
Nejvýrazněji
se to projevuje
lance a oddíl tak
právě
v
tzv.
malých
sportech
se základnou
přesunul své půdobrovolných
pracovníků,
jako
je házená.
sobení do centra
(du)
Třebíče. Ženy hrá-
SPORT MĚSÍCE
HÁZENÁ
Foto: Archív autora
I. liga žen - JISKRA Třebíč - česká házená - 1965 - 73, bronz v roce 1970
11
Třídění odpadů v historické
orické
části Třebíče podpoří
speciální tašky
Speciální projekt v rámci podpory a popularizace třídění odpadů proběhne v listopadu v historickém centru Třebíče. Pět set domácností obdrží zdarma atraktivní sadu žluté, modré a zelené tašky na třídění. Cílem této aktivity je podpořit
dpořit
v třídění obyvatele historických čtvrtí vybraných měst. V historických zástavbách
vbách
je totiž rozmisťování barevných kontejnerů, s ohledem na atmosféru těchtoo míst,
složitější, a tak jejich obyvatelé musí se tříděným odpadem zpravidla urazitt delší
cestu, než lidé jinde.
la naa podzim
pooddzizim
m také
takéé v dalších
dal
alššíích
c
Akce propagující odpovědné nakládání s odpady v domácnostech proběhla
šměstech v rámci Kraje Vysočina, konkrétně v Bystřici nad Pernštejnem, Třešti, Telči a Okříškách. Projekt proběhne v předem vytipovaných obytných
zónách. „Věříme, že naše barevné tašky budou občany motivovat k aktivnějšímu přístupu ke třídění odpadů. Často jsme se setkávali s názorem, že lidem doma chybí nádoby na třídění jednotlivých
druhů odpadů, i to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli takovouto aktivitu realizovat,“ uvedl Roman Zouhar, regionální manažer z autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, která aktivity na podporu třídění odpadů financuje a spolupracuje na nich s městem, krajem a svozovou společností ESKO-T.
Tašky získají obyvatelé židovské čtvrti a okolí Karlova náměstí
„V Třebíči budou dvojice vyškolených pracovníků roznášet sady barevných tašek přímo do domácností začátkem listopadu. Obyvatelé příslušných ulic a domů budou o akci
předem informováni prostřednictvím letáků v poštovních schránkách, na vývěskách v domech a také díky regionálním médiím. Na tašky se mohou těšit lidé v oblasti centra
ze západu ohraničeného ulicemi U Barborky a Pod Zámkem, ze severu pak ulicí Týnskou a židovským hřbitovem. Tašky se budou roznášet také do vybraných domácností na
Karlově náměstí a jeho těsném okolí, pomyslnou východní hranicí pak bude ulice Smila Osovského, z jihu bude oblast ohraničena ulicí Bedřicha Václavka, Martinským náměstím a ulicí V. Nezvala,“ popsala místostarostka města Třebíče Marie Černá.
Přínos akce vyhodnotí dotazníkový průzkum
Lidé pracovníky poznají podle jednotných triček s tematikou třídění odpadů. „Společně s taškami budeme rozdávat také propagační předměty z recyklovaných materiálů,
zájemcům můžeme také odpovědět na dotazy týkající se třídění odpadů a jejich následného zpracování. Společně s taškami domácnosti obdrží také informační leták
s podrobnými informacemi o problematice třídění a nakládání s odpady,“ popsal koordinátor projektu Miroslav Grass. Ve stejných ulicích pak v příštím roce proběhne
dotazníkové šetření, na jehož základě bude vyhodnocen přínos akce. Sledovat se budou také výsledky třídění. Pokud tato aktivita v rámci projektu kraje a společnosti
EKO-KOM splní očekávání, plánuje se její rozšíření i do dalších domácností.
Praktické plastové tašky tří barev na třídění papíru, skla a plastu, se dají navzájem spojit suchým zipem. Lidé tak mohou doma odpad třídit přímo do těchto tašek, a poté
jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy.
Podrobnější informace o kampani na podporu třídění v Kraji Vysočina naleznete na internetových stránkách www.tridime-vysocina.cz.
(tre)
Běh naděje
popáté
Popáté se v Třebíči běhalo pro dobrou věc, letos byly prostředky na boj proti rakovině získávány sportem ve čtvrtek
4. října. Na start někdejšího populárního Běhu Terryho
Foxe přišlo 845 účastníků, výsledkem sbírky tak bylo 6486
korun, které odešly na příslušné konto.
O kvalitní průběh veřejného závodu, kde všichni zvítězí, se postarala tradičně TJ Sokol Třebíč. Běžce startovali
místostarosta Pavel Svoboda (na snímku) a nestor Běhu
naděje Jaroslav Bohutínský.
(fj)
12
V duchu prevence onemocnění tlustého střeva
Střevotour. Tak zněl podtitulek tradiční kampaně Dnů zdraví v Třebíči. Na Karlově náměstí byla ve čtvrtek 4. října
připravena řada atrakcí. Zastoupeny byly například regionální potraviny kraje Vysočina a produkty přírodní kosmetiky. K nejnavštěvovanějším stánkům patřilo stanoviště s měřením tuku, cukru a cholesterolu v krvi. V maketě tlustého střeva o velikosti 9 x 4 metry prováděli návštěvníky zkušení průvodci a zdravotní sestry oddělení
gastroenterologie třebíčské nemocnice. Prohlédnout si jednotlivé stánky a podpořit akci přišel i starosta Pavel
Heřman spolu s místostarostkou a političkou pro Zdravé město Marií Černou.
(ip)
Foto: Archív MěÚ Ivan Přibík
www.oresi.cz
Nová kuchyně je zodpovědné rozhodnutí.
Porovnejte naší nabídku s ostatními
výrobci, prodejci, truhláři, rodiči, dětmi, kamarády, kolegy...
Vaše nejbližší prodejna:
52x
12x
TŘEBÍČ, Obchodní dům Máj, Komenského náměstí 135/3
tel.: +420 568 421 568, +420 773 788 256
www.nakopcich.cz
VOLNÝ PRODEJ
DOMŮ NA KOPCÍCH
3 důvody proč koupit
dům právě TEĎ?
Vážení zájemci o bydlení v řadových domech Na Kopcích,
! nízké úrokové sazby u hypoték
! dodělávky vnitřků domů = zajímavá práce pro
stavební firmy na zimu = lepší cena
! můžete bydlet do konce roku
prodej jednotlivých domů stále pokračuje. V tuto chvíli je
pro Vás z předmětných 12 domů k dispozici už pouze 5
z nich.
vk
y
ělá
od
ro
-d
za
Kč
Kč
0
0
00
0.
00
00
1,
cc
a
www.nakopcich.cz
2,
40
0.
V případě Vašeho zájmu o osobní prohlídku stavby či další
informace nás neváhejte kontaktovat na:
E: [email protected], M: 724 325 003
din
ný
dů
m
Postup při koupi domu je snadný - složením zálohy ve výši
100.000 Kč a podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě kupní
získáváte časový prostor 3-4 měsíce na doplacení kupní
ceny. Poté s vámi podepíšeme smlouvu kupní a převedeme
dům do vašeho osobního vlastnictví.
Hospodářská komora
ALFA IN a. s. - výhradní dodavatel technologie orbitálního svařování
Společnost ALFA IN a.s. je tradičním českým výrobcem svařovacích strojů,
plasmových řezacích strojů, transformátorů a plynových filtrů. V roce 2010
jsme koupili do našeho výrobního portfolia dobře zavedenou značku elektrocentrál MEDVED.
Již několik let jsme výhradní dodavatel technologie orbitálního svařování
značky ORBITEC.
Jako systémový integrátor realizujeme komplexní dodávky a instalace automatizovaných a robotizovaných pracovišť určených nejen pro svařování.
V poslední době se zaměřujeme i na CNC plasmové řezání.
V letošním roce jsme zahájili rozšíření našeho sídla v Nové Vsi o novou halu,
která bude sloužit především pro činnost v oblasti robotizace a automatizace.
Naše obchodní aktivity sahají daleko za hranice České republiky. Naše produkty exportujeme do řady evropských
i mimoevropských zemí. ALFA IN vyrábí jednak pod svojí
vlastní značkou ALFA IN, tak i pod soukromými značkami
řady renomovaných firem z oboru svářecí techniky.
V oblasti plynových filtrů jsme největší dodavatel na českém a slovenském trhu.
ALFA IN má od roku 2000 zavedený funkční a certifikovaný systém řízení kvality podle ISO 9001.
Podporujeme i jiné aktivity než jen podnikatelské. Přispíváme těm, kteří
pomoc potřebují. Mezi ně se řadí například Diakonie ČCE, která poskytuje
sociální a zdravotní služby těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného důvodu dostali do nepříznivé životní situace. Finanční příspěvek poskytujeme i Dennímu centru Barevný svět, jehož účelem je zajištění
pomoci a podpory pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Naší snahou je mít spokojené a motivované zaměstnance. Nejen, že podporujeme jejich další vzdělávání, ale svým zaměstnancům přispíváme i na
volnočasové a sportovní aktivity.
ALFA IN a.s., Nová Ves 74, CZ 675 21 Okříšky
Tel: (+420) 568 840 009, fax: (+420) 568 840 966
e-mail: [email protected], www.alfain.eu
Prý je dneska (opět) mládež strašná
aneb Grantový systém města pomáhá
Dovolte, abych se s vámi podělila o své čerstvé zážitky s třebíčskou mládeží. Strávila jsem totiž krásné
odpoledne se žáky Soukromé střední odborné školy
a středního odborného učiliště a společně s nimi se
setkala se starší generací žijící v našem městě, s klienty Domova pro seniory Koutkova - Kubešova.
Ve středu dne 26. září t. r. jsme začali realizovat
nový projekt naší školy, který byl finančně podpořen
z grantového systému města Třebíče, projekt s názvem „Komunikujeme se seniory“. V čem spočívá?
Žáci denního studia oboru
veřejnosprávní činnost se
na několika tématických
schůzkách setkávají, komunikují a společně i tvoří
s klienty místních domovů
pro seniory pod dohledem
pedagogů a sociálních
pracovníků. Napsat žádost
o grant, to není problém,
zrealizovat jej, to už chce
elán a práci všech včetně
těch „nahoře“ (počasí), ale
hlavně – není nic horšího,
než někoho ke komunikaci
14
a spolupráci s druhým nutit. A toho jsem se ze strany
našich žáků, přiznám se, trošku obávala. Prozradím
dopředu – zbytečně. Naše někdy tolik zatracovaná
mládež zvládla vše na jedničku. Takřka celé třídy se
přihlásily ke spolupráci a téměř nikdo se později neodhlásil. Nakonec jsme vybrali 18 žáků 1. a 2. ročníku.
V den našeho prvního setkání se všichni těšili, usmívali, ujali se bez zbytečných zoufalých slůvek a pohledů svých rolí společníků našich milých nových přátel
- seniorů. Abych na ně nezapomněla – ti, společně
Foto: Archív SOŠ a SOU s. r. o. Třebíč
se svým doprovodem, byli také úžasní, ale to se asi
očekávalo. Srdnatě se i se svými zdravotními handicapy účastnili celého náročného programu, který spočíval v návštěvě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou
a jeho zahrady, v prohlídce Sádecké lípy a vinohradu,
to celé spojeno s odbornými výklady průvodců, Mgr.
Dobešové a našich žáků. V krásném počasí jsme si užili
celé báječné odpoledne, s organizací akce nám navíc
pomáhali lidé, se kterými je vždy radost spolupracovat, za všechny alespoň Lucie Melánová, vedoucí MKS
v Jaroměřicích nad Rokytnou, p. Řezanina z Koněšína
se svojí autobusovou dopravou. Při cestě zpět mnozí
vzpomínali na krajiny svého mládí. Při průjezdu Borovinou jsme při pomalé jízdě zaznamenali údiv nad
nadějným stavem „Baťovy“ továrny a jejího okolí.
Právě zde prožili někteří ze starších účastníků svůj aktivní život. Hned jsme to téma rozvinuli…. A rozvíjet
budeme i další témata, milých setkání nás v letošním
roce čeká ještě několik, v příštím roce snad další.
Takže co říci závěrem: Naše mládež je prostě naše a je
minimálně tak dobrá, jako jsme my sami! A je na nás,
jestli z nich vyrostou lidé, se kterými budeme chtít žít!
Irena Hejzlarová
Soukromá SOŠ a SOU s. r. o. Třebíč
PEDIKÚRA JAKO ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ
Paní Jana Štrausová, pedikérka na úrovni podiatra
2. stupně a členka České podiatrické společnosti, působí
v Třebíči, Hotel Atom z Bartošové ulice v „NEHTOVÉM
STUDIU – D.B.ART“. Poskytuje profesionální suchou přístrojovou a nadstandardní pedikúru, včetně poradenství,
řešení problémůzarůstajících nehtů, aplikace špon a dalších úkonů ve spolupráci s lékaři.
Pohodlně jsem se usadila do křesla a během ošetření
vyzpovídala paní Janu.
JAK DLOUHO PRACUJETE V OBORU A PROČ JSTE
SI VYBRALA PRÁVĚ PEDIKÚRU?
V oboru pracuji 4,5 roku a nabídku jsem dostala
od p. Dagmar Bencové, která hledala k sobě do salonu
kolegyni v oblasti pedikúry. Tenkrát jsem ještě netušila,
že se do této profese zamiluji natolik, že se má práce
stane koníčkem, a zároveň, že mohu touto cestou
pomáhat klientům s jejich problémy.
ZAMĚŘUJETE SE NA KLASICKOU MOKROU, NEBO
NA SUCHOU PŘÍSTROJOVOU PEDIKÚRU?
Začínala jsem tzv. klasickou mokrou, ale z profesionálního hlediska nedostačující pedikúru. Zaměřuji se nyní na
suchou přístrojovou a nadstandartní pedikúru, která je
bezpečná. Nepoužívám skalpel, a proto nemohu klienty
zranit.
JAKÁ OŠETŘENÍ KLIENTŮM NABÍZÍTE?
Nabídka je poměrně široká a odvíjí se od problémů,
které ke mně klienty přivádějí.
Základem je suchá pedikúra: program Cuccio – SPA,
PARADISO, AROMA, LUXUSNÍ.
2 služby v jednom (manikúra, pedikúra)
Suchá nadstandardní: odstranění otlaků, kuřích ok,
prasklin na patách, mykózy.
Zarůstající nehty: špony, diabetická noha.
Doplňkové služby: zábaly, depilace lýtek, nehtový
designe (francouzské lakování, celolakování, zdobení, swarovské zdobení, Shellac) a v neposlední řadě
poradenství.
ZAMĚŘUJETE SE NA SPECIÁLNÍ PODIATRICKÉ
ÚKONY, KTERÉ VYŽADUJÍ KONZULTACI S LÉKAŘI?
(diabetická noha, plísně, zarůstající nehty)
Jako podiatr 2.stupně velmi úzce spolupracuji s lékaři.
Díky této spolupráci mohu poskytnout nejen poradenství, ale i šetrné ošetření diabetikům se syndromem
diabetické nohy a jiným rizikovým skupinám. Minimalizuji tak chirurgické zákroky. Když dobře spolupracuje také
klient, je možné problémy vyřešit konzervativní cestou
(např. zarostlé nehty).
MOHLA BYSTE VYSVĚTLIT, CO TO VLASTNĚ JE
NEHTOVÁ ŠPONA?
Špona je nehtový aparátek sloužící k narovnání
nehtové ploténky. Existují různé druhy od jednodušších plochých přes složitější, tvořené několika částmi, až po jednodílné drátkové s možností regulace
nápravy nehtu. Ve své praxi nejčastěji používám špony ,,PODOFIX – 3TO, PODOFIXCOMBI a FRASER“.
Touto cestou dochází postupně k narovnání nehtové ploténky. Tento proces je dlouhodobý, až rok a půl,
a vyžaduje spolupráci a trpělivost ze strany klienta.
SLYŠELA JSEM, ŽE LETOŠNÍM HITEM SEZÓNY JE
,,SHELLAC“?
Je to unikátní technologie CND SHELLAC systému,
jenž v sobě kombinuje lehkost laku a nedostižný lesk
s dlouhotrvajícím efektem, který vydrží po několik týdnů.
V pedikúře si klientky tuto novinku velmi oblíbily.
Výhody Shellacu jsou:
•
tenká vrstva laku, která nepřekáží a netlačí v botě
•
stálý odstín barvy po dobu 5 - 6 týdnů
•
barva, která se neodírá
•
vysoký lesk po celou dobu nošení
•
nekonečná variabilita barev
•
expresní doba při aplikaci
•
snadné a rychlé odstranění
A NA ZÁVĚR, CO BY PODLE VÁS MĚLI KLIENTI DĚLAT PRO SVÉ NOHY?
Především by měli o nohy dostatečně pečovat v domácím prostředí a pravidelně využívat i odborné ošetření
v pedikérském studiu. Odborný pedikér, či podolog jim
může nejen zkontrolovat nohy, ale i odborně poradit
s kosmetickými přípravky, ponožkami a botami.
Poškození nohou je třebapředcházet, aby nám mohly
dlouho sloužit, a to lze dosáhnout pouze pravidelnou
péčí. Záleží samozřejmě i na úrovni vybavení pedikérského pracovištěa na vzdělání pedikéra. Práce ve službách vyžaduje neustále se vzdělávat a sledovat novinky.
Poděkovala jsem za rozhovor a odešla s novým Shellacem i dobrým pocitem poctivé profesionální práce.
KONTAKT: D.B. Art Jana Štrausová, tel.: 775 941 079
IČO: 724 22 815, Velkomeziříčská 1121 - Hotel Atom
(z Bartošové ulice)
TŘEBÍČSKÉ ULICE
Připravuje Jiří Joura
NA KLINKÁCH
Ulice se nachází v městské části Týn.
Ulice odbočuje směrem severozápadním z ulice
Táborské, souběžně s ulici Budíkovickou. Pojmenování převzato z názvu polní tratě, dříve za posledními domy v Týně.
NA KOCANDĚ
Ulice se nachází v městské části Podklášteří.
Nejpravděpodobnější původ názvu je z německého Gott sei Dank – Bohu díky, foneticky převedeno
do češtiny - kocanda. Tímto způsobem se vzájemně
zdravili a děkovali formani Bohu, že šťastně dorazili
do místa svého občerstvení či noclehu, ve kterém nacházeli útulek při svých cestách jak sami formani, tak
i jejich koně. V místech také stávala panská formanská
(zájezdní) hospoda.
NA KOPCÍCH
Ulice se nachází v městské části Nové Město.
Sám název ulice je zcela výmluvným - lokalita leží
na vyvýšenině v městské části Nové Město.
NA KOPEČKU
Ulice se nachází v městské části Zámostí.
Na starém Podklášteří ulice odbočuje z Blahoslavovy
ulice směrem severním - tedy na kopeček.
16
Grafika - jak jednoduché!
Neberte, prosím, titulek vážně. Vyjadřuje pouze jednoduchost názvu výstavy,
která právě probíhá v Galerii Malovaný dům na třebíčském Karlově náměstí. Vykřičník na konci pak upozorňuje na ostrý kontrast mezi jednoduchým
názvem a obsahem díla, kterým se představuje Hana Čápová. Výtvarnice se
všeobecně zabývá volnou, užitou a drobnou grafikou, knižními ilustracemi
a známkovou tvorbou. Využívá převážně leptu a kombinovaných technik.
Za grafiku, návrhy poštovních známek a za ex libris obdržela řadu cen domácích i zahraničních.
Právě poslední věta posledního odstavce je naopak zase v příkrém kontrastu
se skutečností, že pro Třebíčany byla Hana Čápová zatím spíše velkou neznámou, a podle mínění odborníka, snad i opomíjenou. Jak velká chyba! Neboť kdo
přišel na říjnovou vernisáž zmíněné výstavy, anebo později, musel zpravidla
zůstat v němém úžasu. Vystavované dílo splňuje
ta nejpřísnější kritéria špičkové grafiky, a troufám
si tvrdit, že ani průměrný znalec výtvarného umění
toto nemůže přehlédnout.
Do třetice zde dochází k výraznému kontrastu skromnost umělkyně, která na místě přihlížela
zájmu návštěvníků, je nepřehlédnutelná. Patrně se
tak projevuje i trpělivost, se kterou své obrazy Hana
Čápová nechává vzniknout. Tak, jak tak, člověk se
jen nerad loučí s atmosférou ve výstavní síni i s výtvarnicí, která, ač okolním světem dávno uznávaná,
přece je stále doma teprve poznávána.
Výstava potrvá do 18. listopadu a vřele doporučuji vyhledat chvíli času k návštěvě galerie v centru
města a potěšit mysl v tiché pokoře k obrazům grafičky Hany Čápové. Neprohloupíte, věřte!
HANA ČÁPOVÁ SE NARODILA V PRAZE. V LETECH 1971–75 ABSOLVOVALA STŘEDNÍ VÝTVARNOU ŠKOLU V. HOLLARA U PROF. JAROSLAVA HOŘÁNKA A V LETECH 1977–83 VYSOKOU ŠKOLU UMĚLECKO-PRŮMYSLOVOU V PRAZE V ATELIÉRU PROF. JIŘÍHO MIKULY. ČLENKOU
SČUG HOLLAR JE OD ROKU 1994.
(fj)
Zámecké křídlo po letech otevírá bránu
Předzámčí, vstupní trakt třebíčského areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého
Valdštejnského zámku prošlo v posledních letech náročnou rekonstrukcí.
Součástí projektu, podpořeného finančními prostředky Evropské unie je
i zpřístupnění historických interiérů veřejnosti formou unikátní interaktivní
expozice. Návštěvníci se zde budou moci aktivní formou seznámit se slavnou
třebíčskou historií, prohlédnout si ucelené instalace řemeslných dílen i nahlédnout do života města od středověku po současnost. Imaginárními prů-
Na tomto originálním tkalcovském stavu si návštěvníci budou moci vlastnoručně vyzkoušet starou techniku tkaní hrubých látek a koberců.
vodci procházkou staletími
budou dvě historicky doložené postavy – kupec Calligardi a kronikář Suchenius.
V úvodním hraném filmu
je ztvárňují populární čeští
herci, oba pocházející z Třebíče – Olda Navrátil a Miloš
Mejzlík.
I když je nová expozice určena především pro děti
a mládež, jistě zaujme
i všechny ostatní. Spojení
originálních historických
muzejních exponátů s interaktivními výstavními prvky
i moderní audiovizuální
technikou zaručuje zážitek,
Zleva: Miloslav Mejzlík a Oldřich Navrátil
na který se nezapomíná.
Městské kulturní středisko Třebíč zve všechny zájemce na bezplatnou prohlídku nové expozice. Dny otevřených dveří se uskuteční
v pátek 23. 11. a v sobotu 24. 11., vždy od 10 do 17 hodin.
Jaromíra Hanáčková, ředitelka MKS Třebíč
I
S vyloučením veřejnosti - pro veřejnost
Divadelní soubor Ampulka nezahálí. Po docela rušných prázdninách, kdy jeho členové aktivně působili zejména v živých scénkách letních kulturních pořadů, přicházejí nyní s klasickým představením autora J. P. Sartreho S vyloučením veřejnosti. „Hra byla naším divadelním souborem uvedena poprvé v roce
2009. Nyní však prošla novým nastudováním, které je ještě surovější a bez příkras,“ říká duše Ampulky Michal Lukáč. Sám se ve hře představí v roli Garcona.
„Smysl hry bývá obvykle interpretován v kontextu Sartreho sentence: ‚Peklo jsou ti druzí, ale právě tak
jsem mohl napsat, že ráj jsou ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, od lidí.‘
Tedy společné peklo, ve smyslu posmrtné odplaty za pozemské skutky, navenek zcela náhodně vybrané trojice Arthura - zbabělec se sadistickými sklony, Marthy - lesba posedlá nenávistí k mužskému
pokolení, a Claudie - sebestředná a vypočítavá blondýna, jež svou hodnotu odvozuje od zájmu mužů
o své tělo, je záludně skryto v záhy navozeném propletenci vzájemné nenávisti, antipatii a závislosti,
jež vede k tomu, aby v zájmu
Foto: Archív DS Ampulka 2x
Třešťské divadelní jaro 2009
věčnosti, kterou spolu budou
nuceni sdílet, na sebe prozradili skutečnou podstatu svých
činů tak, že skutečné peklo nenacházejí v těch druhých, ale
prostřednictvím zrcadla, jež
jim je jejich společníky nastaveno, v sobě samotných, což
lze položit jako konečný smysl,
potažmo sdělení hry.
Tolik odborná synopse. Ampulka popisuje hru o poznání
jednodušeji: „Hotelový pokoj. Tři lidé v jedné místnosti, plné otázek bez odpovědí.
Jedinou možností, jak se dostat pryč, je odpuštění druhých, které nejspíš nikdy
nepřijde...“ A kdo další se tedy, kromě Michala Lukáče (Garcon), ve hře objeví? Arthura hraje Václav Bohutínský, Marthu Marta Fialová a Claudii Nikola
Hurdová. Autorem hudby je MgA. Tomáš Nováček.
Zbývá se těšit. Veřejnost, přes samotný název, rozhodně není z návštěvy divadla vyloučena. Obě představení, jedno v 18 a druhé ve 20 hodin,
proběhnou v pátek 2. listopadu 2012 v Zadní synagoze.
(lj)
Po čtvrt století
Je to neuvěřitelné, ale trvalo více než dvacet let, než
se opět sešli členové někdejšího „Filmového klubu“,
či spíše klubu filmařů, který přes všechny překážky
své doby dokázal fungovat při tehdejším Kulturně
vzdělávacím zařízení Třebíč. Vzniklo tehdy mnoho
amatérských filmů v mnoha žánrech, které však díky
soustředění řady výrazných a schopných lidí měly
vysokou úroveň, s níž by i dnes mohly konkurovat
moderním technologiím. Tehdy se však točilo na
známou „osmičku“, šestnáctimilimetrový film pak
byl spíše jakýmsi bonusem.
První setkání, které proběhlo začátkem října, bylo
na chvíli i smutné - mnoho z tehdejších členů už přijít nemůže. I tak ale bylo dlouho o čem mluvit, jen
jsme se poněkud přenesli časem. To když přišla řeč
na techniku, a jak se ukázalo záhy, dvě desítky let nic
neznamenají. Všichni šli s dobou a nevyprchala ani
žízeň po společné tvorbě.
Filmaři získali zázemí v MKS Třebíč. Bývalí i noví
členové se mohou informovat o schůzkách na telefonním čísle 732163928.
(fj)
II
Jihočeský kompas 2012
Ve dnech 5. a 6. října 2012 se v Českých Budějovicích již
popáté konal Jihočeský kompas, festival turistických zážitků, vizí a možností. Společně s několika desítkami vystavovatelů z jižních Čech i sousedního Bavorska se veletrhu
podruhé zúčastnilo i město Třebíč. Turistické atraktivity
města, možnosti ubytování a kulturní akce přijelo do českobudějovického Metropolu představit Městské kulturní
středisko Třebíč s vlastním stánkem, který v loňském roce
od pořadatelů získal cenu za „Nejzajímavější expozici veletrhu“. Během dvou dnů si k třebíčskému stánku našly
cestu přibližně tři stovky návštěvníků, kteří u něj nejen na-
čerpali informace o třebíčských památkách a možnostech
ubytování, ale zároveň mohli zakoupit suvenýry z Třebíče či
ochutnat židovské pečivo.
Součástí veletrhu byl i bohatý doprovodný program, v jehož rámci mohli návštěvníci vyslechnout příspěvky z oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit, setkat se se
zajímavými osobnostmi z oblasti sportu (např. sportovní
komentátor Štěpán Škorpil, pětinásobný mistr ČR ve windsurfingu a český olympionik z Londýna Karel Lavický)
či ochutnat kulinářské speciality.
Text a foto: Renata Poulová
KATAPULT v divadle, Říha na plátně
Před čtyřmi lety jsme se potkali v zázemí třebíčského divadla Pasáž a mně
bylo trochu podezřelé, proč chlapík naproti, o kterém jsem si dosud myslel, že je tvrdým rockerem s ostrými lokty, proč předem žádá o půlhodinu
nerušeného klidu neprodleně po vystoupení před beznadějně vyprodaným
hledištěm. Klišé? Namyšlenost? Takoví přece rockeři nebývají. Navíc před
vystoupením jsme si dobře popovídali, jen tak a o všem. Olda Říha není
pouze muzikant, je podnikatel, úspěšný manažer.
turné, ač mu to vůbec, ale vůbec neprospívalo. Doprovázela ho nejbližší rodina, zazněly i vtípky, při kterých jsme se všichni usmívali. Dědek „hrál“ na
výdrž - potřeboval lékařský zákrok, chtěl jen dokončit svou práci. Tu, kterou
uměl jedinečným způsobem.
Oldřich Říha tohle všechno věděl. Stal se hnacím motorem nejen kapely
či sebe sama, držel tehdy pevně nad vodou ještě „Dědka“. Dnes už vím, proč
musel vstřebávat prožitek ze scény tu půlhodinu v šatně. Bouři obecenstva,
vzdávajícího nepokrytě hold vstoje především těmhle dvěma srostlým kamarádům, kteří na jevišti nechali všechny svoje emoce a energii. Bylo to
naposledy, za pár měsíců „Dědek“ Šindelář odešel... A nejen on.
Říha tohle všechno věděl. A nedal to na sobě znát, jen v koutku se svěřil, že
se té chvíle, která musí přijít, nebojí. Měl už v hlavě plány o dalším pokračování Katapultu, a možná málokdo ze zasvěcených mu tenkrát věřil. Nejspíš
to trvalo déle, než pověstnou půlhodinu, ale Olda se otřepal, vzal do ruky
Nahoře: „Dědek“ Šindelář v divadle Pasáž v roce 2008. Z téže doby, ze stejného koncertu skupiny Katapult,
jsou obě fotografie Oldy Říhy. Loučení s publikem bylo velkolepé...
Jak říkám, povídali jsme si o všem. Taky o problémech, které kapelu nejednou provázely, o tom, že jednoduché, přitom však smyslné písničky byly
a jsou vzpomínkou našeho mládí. O „Dědkovi“ Šindelářovi, který tehdy trpěl už značnými zdravotními potížemi, přesto absolvoval poslední náročné
kytaru a začal od píky. Proti všem, proti kritice, která ho ani na stará kolena
nešetřila, jen s podporou svých skalních fanoušků. Dneska jim zase hraje
a lidé si jeho písničky zpívají, chodí na svůj Katapult.
Jako na píseček. Jsme už velké děti... ale máme si kde hrát.
Pozdní říjnový koncert Katapultu v Třebíči bude mít poněkud jiný průběh, než jsme u rockové kapely zvyklí - předcházet mu bude od 16 hodin
v kině Pasáž filmový dokument s názvem ROCK ŽIVOTA, popisující život
lídra kapely Oldy Říhy. Půlhodinu předtím ale Olda podepíše zájemcům
cokoliv, na co se psát vůbec dá či může. Na jevišti divadla Pasáž se náležitě omládlý KATAPULT s legendárním frontmanem Říhou představí
od 20 hodin. To vše v úterý 30. října 2012.
Text a foto: František Jůza
Ježíškova pošta i letos plní dětská přání!
Vánoce se pomalu blíží a i letos na Informačním centru při bazilice sv. Prokopa v Třebíči bude pro vaše děti otevřena Ježíškova
pošta, díky níž si děti mohou splnit svá tajná přání. Děti napíší či nakreslí svá vánoční přání a vloží je do obálky, na kterou napíší
celé své jméno, zpáteční adresu a přiloží poštovní známku v hodnotě 10,-Kč. Přáníčka přinesou v doprovodu dospělého do Informačního centra u Baziliky sv. Prokopa v Třebíči, a to od čtvrtka 15. 11. do neděle 16. 12. 2012. Takto nadepsané obálky budou
poté poslány rodičům, aby mohli svým dětem splnit jejich tajná přání.
Každý malý pisatel, který přinese psaníčko osobně, dostane sladkou odměnu a potvrzení o předání přáníčka. Více informací:
Pavlína Pojerová - 568 610 022, TIC Bazilika sv. Prokopa, Zámek 1, Třebíč, [email protected]
(pp)
III
IV
NA NIVKÁCH
Ulice se nachází v městské části Týn.
Název ulice vznikl obdobně jako název blízké ulice
Na Klinkách - dnes je zde ohraničená obchodní a průmyslová zóna.
NA POTOCE
Ulice se nachází v městské části Horka-Domky.
Staré pojmenování ulice podle Stařečského potoka
protékajícího těmito místy, dnes zaklenutého pod
komunikacemi.
NA PŘÍKOPECH
Ulice na rozhraní městských části Podklášteří
a Týn.
Poslední ulice na okraji města odbočující směrem
severozápadním z ulice Račerovické, z části v katastrálním území Podklášteří a bývalé obce Týn, nyní
stejnojmenných městských částí. Před zástavbou se
zde v polích nacházely příkopy - úvozy, a vedla tudy
cesta z Týna do polí.
NA STRŽI
Ulice se nachází v městské části Borovina.
Název příkré ulice ve svahu. Dříve tu bývala strž.
A vlastně je tak trochu dodnes.
17
Město už je na Facebooku Diskutovali
v Cádizu
Zajímají vás aktuální zprávy z Třebíče? Chcete vědět, co se děje v našem městě? Rádi byste přidali
svůj komentář? Pak sledujte proud informací na adrese www.facebook.com/MestoTrebic. Radnice
a Okresní hospodářská komora společně spustili novou facebookovou stránku města. Ivan Přibík
Interaktivní mapa MAD
Menší ale praktickou novinku připravil odbor dopravy třebíčské radnice. Na internetu najdou lidé
nyní interaktivní mapu městské autobusové dopravy. V souvislosti s rozjezdem nového systému MAD
je vhodným doplněním ke klasickým jízdním řádům v papírové podobě. Kromě informací o trasách
a zastávkách obsahuje například také upozornění na uzavírky. Interaktivní mapa je umístěna na adrese: http://trebic.planydopravy.cz
Ivan Přibík
Problémy, které řeší samosprávy v době přetrvávající
finanční a ekonomické krize, byly hlavním tématem
jednání Rady evropských obcí a regionů, které se
koncem září uskutečnilo ve španělském Cádizu.
Kromě dalších osmi českých municipalit tam měla
zastoupení i Třebíč.
Na 25. generální sněmu se mluvilo o třech hlavních
oblastech, tzv. třech „D“ – Decentralizaci Decentralization), Demokracii (Democracy) a Rozvoji (Development). Prostřednictvím tematických workshopů
a diskuzí se účastníci bavili o východiscích ze současné krize, modernizaci a zefektivnění veřejných
služeb, mezigenerační solidaritě v souvislosti s demografickou situací v Evropě nebo například genderové rovnosti.
Velký zájem byl mezi účastníky o workshop Budování Evropy prostřednictvím partnerství. „Partnerská
spolupráce měst, při které jsou zapojováni nejen
političtí představitelé, ale i spolky, neziskové organizace a občané, je tou nejpřirozenější cestou, jak
podporovat a šířit myšlenku evropského občanství,
o kterou Evropská unie tolik stojí,“ píše se v závěrečné zprávě.
Českou republiku reprezentoval na sněmu Svaz měst
a obcí České republiky /SMO/. V rámci české delegace byli zástupci samospráv z Kyjova, Havlíčkova
Brodu, Turnova, Říčan, Chomutova, Čermné nad
Orlicí a Prachatic. V této delegaci byla také třebíčská
místostarostka Marie Černá jako členka zahraniční
komise SMO.
(ip)
Foto: Archív M. Černé 2x
Změna termínu jarních prázdnin 2013
Odbor školství a kultury Městského úřadu Třebíč sděluje rodičům dětí, že došlo ke změně termínu
jarních prázdnin roku 2013. V celém kraji Vysočina jsou vyhlášeny na 7. týden příštího roku, tedy
od pondělí 11. do pátku 15. února.
(ip)
18
DÁMSKÉ WELLNESS
FITNESS STUDIO
9ºn,929¦325$'(1679ª
JÍDELNÍïKY NA MÍRU
PRODEJ BIOPOTRAVIN
IPL EXILITE
NOVINKY: )/$%Æ/26$0$6žn(
30% SLEVA
ANTICELULITIDOVÁ
2=°129ž0$6žn
0$6žn/ž929º0,
KAMENY
TRVALÁ EPILACE,
ODSTRANĚNÍ CÉVNÍCH
LÉZÍ A PIGMENTOVÝCH
SKVRN, OMLAZENÍ
PLETI A LÉČBA AKNÉ
PRODEJ KVALITNÍ ČESKÉ DĚTSKÉ OBUVI
NB studio
Cyrilometodějská 208/2, Třebíč
tel:
+420 775 251 858
e-mail: [email protected]
[email protected]
Skype - jarka2112
www.nbstudio.cz
OTVÍRÁME NOVOU PRODEJNU.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT!
Kontakt:
Karlovo nám. 53/42
674 01 Třebíč
tel. +420 568 840 410
e-mail: [email protected]
www.interdecom.cz
Otevírací doba:
Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.
So: 9 - 11.30 hod.
Ilustrační foto
Prodej parkovacích karet začne 12. listopadu
Občané a podnikatelé si budou moci začít kupovat parkovacích karty
na rok 2013. Městský úřad zahajuje jejich prodej 12. listopadu. Karty
se prodávají podobně jako v předchozích letech na odboru dopravy v budově radnice na Karlově náměstí 104/55, paní Jitka Matejová, dveře číslo
B 307. Lidé mohou přijít od pondělí do pátku od 8:30 do 11:30 hodin nebo
v pondělí a ve středu od 12:30 do 17:00 hodin.
Pro dotazy je možné kontaktovat paní Matejovou telefonicky na čísle
568 896 236 nebo e-mailem [email protected] Veškeré bližší informace o placeném parkování lze získat na internetové adrese města
www. trebic.cz v sekci „Občan“, v rubrice „Parkování v Třebíči“.
Nenechávejte pořízení parkovací karty na poslední chvíli! Včasným zakoupením se vyhnete frontám v prvních lednových dnech!
(ma)
Přestupní jízdenka MAD
Spolu s několika jinými změnami v nových jízdních
řádech městské autobusové dopravy přichází do
provozu důležitá novinka. Je to přestupní jízdenka.
Odbor dopravy městského úřadu ji ve spolupráci
s dopravcem zavedl už od pondělí 1. října. Cestující
mohou přesednout na jinou linku, aniž by museli
platit za dvě oddělené jízdy. Tedy při použití běžné
jednotlivě zakoupené jízdenky je možné v časovém limitu 30 minut změnit autobus MAD. (ip)
V Bartuškově ulici
vznikne železniční přejezd
Nový železniční přejezd přes vozovku postaví během podzimu městský úřad v areálu Základní školy v Bartuškově ulici. K jeho vybavení bude patřit
světelné signalizační zařízení, svislé a vodorovné
značky. O celkové náklady na realizaci ve výši
61 tisíc korun se podělí kraj a město. Kraj věnuje
dotaci 30 tisíc korun z grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť, radnice
přidá 31 tisíc korun.
Výuku na dopravním hřišti v prostorách Základní
školy v Bartuškově ulici zajišťuje Dům dětí a mládeže. Školáci se tam jízdou na kole učí návykům,
které jsou nezbytné pro dnešní hustotu a rychlost
silničního provozu.
Odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč
oznamuje veřejnosti, že v době státních svátků 28. října
a 17. listopadu bude omezena otevírací doba sběrných
dvorů.
V neděli 28. října budou všechny tři sběrné dvory uzavřeny. V sobotu 17. listopadu budou uzavřeny sběrné dvory
v Hrotovické ulici a v Borovině. Otevřen bude sběrný dvůr
v ulici Na Klinkách (8:00 až 11:30 a 12:30 až 17:00). (ip)
20
Anketa cestujících ke změně
konečné zastávky linky č. 14
Odbor
OOd
dbo
bor dopravy městského úřadu
úřa zvažuje změnu na lince č. 14. Cílem je vylepšit
dopravní obslužnost nákupních center na jihu města a přímé spojení Boroviny s nem
nemocnicí. Konečná zastávka by nebyla na poliklinice
Vltavínská jako dosud, nýbrž v areálu nákupního
centra Stop.shop. Autobusy by také jezdily častěji,
především v dopoledních hodinách.
Protože by šlo o významnou změnu vedení linky
č. 14, je v této věci důležitý názor veřejnosti. Své
ppřipomínky a náměty ke změně konečné zastávky na
cestující posílat do 15 listopadu 2012 na elektronickou adlince č. 14 mohou cestujíc
resu [email protected] nebo na klasickou poštovní adresu Městský úřad, odbor dopravy, Karlovo náměstí
104/55, 674 01 Třebíč.
(ip)
Omezení průchodu kolem baziliky a zámku
Městský úřad upozorňuje obyvatele i návštěvníky Třebíče, že v závěru roku bude ztížen průchod přes
nádvoří kolem baziliky svatého Prokopa a zámku. Důvodem je pokračování stavební akce na rekonstrukci zámku a zřízení nových expozic. Kromě jiných prací bude probíhat dláždění prostranství.
S omezením pohybu musí chodci počítat v období od 1. října do 20. prosince 2012.
(fj)
basketbal (11. 8. 1938 v Okříškách)
Jaké byly vaše sportovní začátky, kdo měl na
váš sportovní rozvoj největší vliv? Jak vaše
sportování podporovali rodiče?
Začátky se datují ještě na střední školu v roce
1952. Největší vliv na můj sportovní rozvoj měl
trenér prof. Komenda a generace ročníku 1938,
kteří měli chuť a vůli trénovat (např. spoluhráči
Řehořka, Prokop. Uher atd.). Nezalekli jsme se
zpočátku vysokých porážek, např. s Brnem, a v
roce 1956 se úsilí vyplatilo. Potom jsme se v podstatě rozutekli na studia VŠ. Rodiče mi v ničem
nebránili, podmínkou bylo bezproblémové studium na Ekonomické škole.
V mládí většinou každý zkouší různé sporty.
Kterým jste se věnoval vy?
Jenom okrajově atletice, volejbalu. Naprosto většinu volného času jsem se věnoval basketbalu.
Jak to bylo s vaší sportovní aktivitou versus
školní docházkou?
Zní to nyní nevěrohodně, ale dodržoval jsem
školní rozvrhy hodin jako každý jiný. Jediné absence byly v posledním školním roce (říjen 1956
reprezentace v Belgii a vánoční zájezd s Brnem
do Itálie). Sportovní aktivita byla tedy pouze
odpoledne a večer, ale téměř denně. V maturitním roce (to už spoluhráči odešli na VŠ) jsem
ještě zůstal v Třebíči, ale dvakrát týdně jsem jezdil do Brna na tréninky Zbrojovky, návrat vlakem
v 0.15 hod. a ráno do školy.
V době dospívání navštěvovali vaši vrstevníci
různé zábavy, vy jste musel na trénink. Nebylo vám to někdy líto?
Já jsem na trénink nemusel, já jsem chtěl. Navíc
v padesátých letech nebylo v Třebíči mnoho příležitostí k zábavě (čaj o páté v Borovině, taneční hodiny v Národním domě). Tak možná vznikl
velký časový prostor pro sportování. Líto mně
to tenkrát nebylo, jen tak po padesáti letech si říkám, že jsem mohl využít více toho, co mně mládí
nabízelo…
Jaké jsou vaše první sportovní úspěchy?
V podstatě vzpomínám na ten největší - Spartak Třebíč se stal v roce 1956 mistrem republiky
st. dorostu - a měl jsem stejně jako mí
spoluhráči asi největší radost.
Jak pokračovala vaše sportovní kariéra, když jste odešel za sportem
mimo Třebíč?
Od roku 1957 jsem hrál pouze za Zbrojovku Brno, až do roku 1969, s výjimkou šesti měsíců měsíců v Dukle Olomouc. V roce 1969 jsem využil krátké
uvolnění politické situace a hrál jsem
dva roky v Belgii – Standard Liege
a Sunnair Ostende. Po návratu jsem
ještě hrál dva roky za Zbrojovku, až
do mých 35 let. Potom jsem ještě
trénoval deset let Zbrojovku Brno a v
letech 80-81 pomáhal jako trenér i v
reprezentaci.
Pro každého sportovce je vrcholem
účast na olympijských hrách nebo
na mistrovství světa. Kterých těchto akcí jste se zúčastnil a s jakým
sportovním výsledkem?
Zúčastnil jsem se OH 1960 v Římě (5. místo
je dosud největším úspěchem čs. basketbalové
reprezentace). Na MS v mé generaci nebyly peníze. ME jsem absolvoval 6 x v letech 1959 – 1969,
2 x jsme získali stříbro, jednou bronz, atd.
Máte nějaký nezapomenutelný sportovní
zážitek?
Zážitků bylo mnoho, ale ty nejlepší jsou nepublikovatelné. Mezi ty úsměvné patří předolympijský turnaj v Moskvě v Lužnikách, zápas proti
SSSR. Trenér mě asi 10 minut před koncem poslal
rozcvičovat do boční haly a tam na mě všichni
zapomněli. Zápas mezitím skončil a já byl stále
připraven…
Máte pokračovatele ve stejném sportu?
Nemám, dcera i oba synové zkoušeli basketbal,
ale nebyli příliš zapáleni, tak jsem nikoho nenutil. Starší syn má zálibu v bojových sportech,
mladší raději sedí u notebooku.
Jak vzpomínáte na Třebíč, co pro vás znamenala a znamená?
František Konvička (vpravo)
Zdroj: Internet
Je s ní svázáno moje mládí, i když to z poloviny
minulého století jen ohraničené mezí a polem
z okna v Domcích – Hladíkova ulice, a výhledem
z okna na osamocený Hájek v polích. Rovněž Borovina, kde jsem bydlel do svých osmi let u fotbalového hřiště. V nových čtvrtích zabloudím.
Vzpomínám na místa, která již neexistují (Potok,
pivovar, kino Sušil, Chytilova cukrárna s jeho levnou zmrzlinou) i korza na dolní straně náměstí
v neděli dopoledne. A tak bych mohl pokračovat dále. Kontakt s Třebíčí jsem neztratil, mám
už 40 let chatu u Steklého rybníka (vystavěl mi ji
ještě otec), kam stále jezdím.
Co vám sport dal, co vzal?
Dal sportovní úspěchy, možnost poznat kus světa, kam bych se nikdy v té době nedostal.
Vzal podstatnou část mého času v mládí i ve
středním věku. Jsem ale nepoučitelný, stále
si chodím dvakrát týdně zahrát basketbal, kde
spoluhráčům výrazně kazím věkový průměr.
(ps,fk,fj)
Zdroj: M. Zeman a kol. - Osmdesátiletá královna
Olympijská vítězka ve skifu
v dresu třebíčských atletek
TŘEBÍČÁCI SE LVÍČKEM NA PRSOU
František Konvička
Miroslava Knapková je nejlepší světovou skifařkou, což letos v létě potvrdila olympijským zlatem. S veslováním však začala až v devatenácti letech, a to přesto, že
pochází z veslařské rodiny (oba rodiče veslovali za reprezentaci). Do té doby se věnovala atletice, konkrétně běhům na střední tratě u brněnského trenéra Sequenta.
Fotografie vlevo ji zachycuje mezi členkami třebíčského družstva žen, za něž hostovala v I. lize. Koho by tehdy napadlo, že se fotí s budoucí olympijskou vítězkou? (mz)
21
'2.21ÿ(1$
DRAHÝ BENZÍN?
Jezěte na BIOETHANOL E85
za 26 Kč/l
Úpravy vozidel od 6000,(více informací v prodejně)
w w w. s y s e l . c z
autorizovaný servis a prodej
B TECHNIK s.r.o.
Viktorinova 431 (naproti hotelu ATOM)
674 01 TŘEBÍČ
tel.: 568 820 755
www.btechnik.cz
• i n fo : 6 0 2 7 2 3 3 2 2
%<729¹'ʼn05H]LGHQFH1DKUDG÷Y7ĶHEÉéL%RURYLQ÷
1RYÅE\W\NQDVW÷KRY½QÉRG]½ĶÉ
1RYÙE\WRYÙNRPSOH[QDEÉ]ÉE\W\YHOLNRVWQÉNDWHJRULH....D..DNRPHUéQÉFKSURVWRUNSUR
GHMLéLSURQ½MPX6RXé½VWÉNDŘGÅKRE\WXMHVNOHSDSDUNRYDFÉVW½QÉ3ĶLMëWHVHSĶHVY÷GéLWQDYODVWQÉRéL
'Q\RWHYĶHQÙFKGYHĶÉ
9SUŊE÷KXĶÉMQD9½V]YHPHQDGQ\RWHYĶHQÙFKGYHĶÉ1DYxWLYWHQ½VYWHUPÉQHFKSRQG÷OÉVWĶHGDéWYUWHN
RGtKRGDÖWHUÙS½WHNRGtKRGDPŊŘHWHVLSURKOÅGQRXWE\WRYÙGŊPLMHKRRNROÉDQDKOÅG
QRXWGRMHGQRWOLYÙFKSOQ÷GRNRQéHQÙFKE\WŊ
9ÙKRG\GUXŘVWHYQÉKRYODVWQLFWYÉEH]GRNO½G½QÉSĶÉMPŊ
%\W\MVRXQDEÉ]HQ\GRGUXŘVWHYQÉKRLRVREQÉKRYODVWQLFWYÉ'UXŘVWHYQÉYODVWQLFWYÉP½REURYVNRXYÙKRGX
YWRPŘHƭQDQFRY½QÉYxHFKE\WŊMHY\ĶHxHQRMHGQRXVSROHéQRXK\SRWÅNRX.RXSÉéOHQVNÅKRSRGÉOXN
MHGQRWOLYÙPE\WŊPNOLHQWYNO½G½é½VWNXURYQDMÉFÉVHFHQ\E\WX=EÙYDMÉFÉé½VWFHQ\E\WXMHUR]ORŘHQD
GRP÷VÉéQÉFKVSO½WHNQ½MPXSRGREXOHW
'UXŘVWHYQÉE\WO]HNG\NROLSĶHYÅVWGRRVREQÉKRYODVWQLFWYÉ3RVSODFHQÉFHOÅNXSQÉFHQ\MHPRŘQRLY
GĶÉY÷MxÉPWHUPÉQXVHVWDQHWHYODVWQÉNHPE\WXDE\WEXGHSĶHYHGHQGRRVREQÉKRYODVWQLFWYÉ'UXŘVWHYQÉ
E\GOHQÉMHYKRGQÅSURW\NWHĶÉQHGRV½KQRXQDK\SRWÅNXDSĶHVWRWRXŘÉE\GOHWVDPRVWDWQ÷1DUR]GÉO
RGEDQN\E\WRYÅGUXŘVWYRQHY\ŘDGXMHGRNO½G½QÉSĶÉMPŊ
f1HSOÙWYHMWHSHQ÷]L]DSURQ½MHPFL]ÉKRE\WXSRĶLëWHVLVYŊME\WIRUPRXGUXŘVWHYQÉKRYODVWQLFWYÉD]½
URYHĦWDNVSO½FHMWHYODVWQÉE\GOHQÉq
'DOxÉHWDS\SURP÷Q\%RURYLQ\
-HxW÷OHWRVSURE÷KQHUHNRQVWUXNFHKLVWRULFNÅEXGRY\YLO\VHYVWXSQÉEU½QRXè½VWHéQ½UHNRQVWUXNFH
YLO\NWHU½SĶÉPRQDYD]XMHQDQRYÙE\WRYÙGŊPQDEÉGQHGDOxÉFKQRYÙFKPRGHUQÉFKE\WŊ2EMHNWYLO\MH
YVRXéDVQÅGRE÷Y\XŘÉY½QMDNR]GUDYRWQÉVWĶHGLVNRYéHWQ÷QRYÅOÅN½UQ\VWXGHQWVNÅNROHMHDNDQFHO½ĶÉ
9DUH½OXMVRXGDOxÉQHE\WRYÅSURVWRU\NWHUÅVHPRKRXY\XŘÉWQDNDQFHO½ĶHSURVWRU\SURSURYR]PDOÙFK
REFKŊGNŊVOXŘHESRSĶUHVWDXUDFH
5HYLWDOL]DFÉFHOÅKRÖ]HPÉVHRGVWUDQÉQHXW÷xHQÙVWDYNWHUÙY]QLNOSRXNRQéHQÉYÙURE\'RMGHNFHONRYÅ
PX]NXOWXUQ÷QÉFHOÅKRDUH½OX%RURYLQD]ÉVN½NYDOLWQÉDPRGHUQÉé½VWNWHU½EXGH]KOHGLVNDREéDQVNÅ
Y\EDYHQRVWLVORXŘLWFHOÅP÷VWVNÅé½VWL'RSUDYQÉQDSRMHQÉQDXOLFL.RŘHOXŘVNRXMHY\ĶHxHQRQRYÙPNUX
KRYÙPREMH]GHPYéHWQ÷QRYÅKRPRVWXSĶHV6WDĶHéVNÙSRWRNVFKRGQÉNHPSURS÷xÉ
3ĶLFK½]ÉPHVQDEÉGNRXSĶÉMHPQÅKRE\GOHQÉXPÉVW÷QÅKRYW÷VQÅPGRVDKXSĶÉURG\5R]PDQLWÅVOXŘE\
SĶÉPRXE\WRYÅKRNRPSOH[XSĶÉVOXxQ½LQIUDVWUXNWXUDYÙKOHG\GR]HOHQ÷DOHVRSDUNVF\NORVWH]NRXMVRX
GDOxÉ]PQRKD1(-NWHUÅQDEÉ]ÉQ½xE\WRYÙNRPSOH[
[^Ð\QLTIXWLTIPaL^MĆM
3)å,À8¤<-3);7*7<=
[TM^IZWb}ÐĆMVIWXWLTIPa"
^QVaTW^Ì
LĆM^øVÌ
TIUQVÄ\W^Ì
pvc
Rekonstrukce bytového jádra AKCE vana zdarma!!!
KERAMA, s.r.o.
3]JQ}W^I<ĆMJÐê
Tel./fax: 568 847 360
Mobil: 603 541 009
WWW.KERAMA.CZ
Výtvarník Emanuel Ranný obdrží Cenu města Třebíče
Trochu překvapen, převzal v minulých dnech známý třebíčský výtvarník, malíř a grafik Emanuel
Ranný, z rukou prvního místostarosty města Třebíče Pavla Pacala pozvánku k slavnostnímu předání
ocenění, které předtím schválili na svém zasedání zdejší zastupitelé - Ceny města Třebíče. Předávací akt proběhne u příležitosti divadelního představení v divadle Pasáž, před uvedením hry Blázinec
v prvním poschodí, v níž hraje druhý oceněný umělec Oldřich Navrátil. Večer 27. října pak bude
patřit též oslavě 94. výročí vzniku ČSR.
Překvapení Mistrovo vychází z tak trochu podivuhodné skutečnosti, o které říká: „Ještě nikdy za mnou
nikdo z radnice takhle nepřišel.“ Nezastírá přitom radost, stejně jako o chvíli později, když s ředitelkou
Městského kulturního střediska Třebíč Jaromírou Hanáčkovou dojednává podrobnosti své letošní třebíčské výstavy. Není divu, když umělec, kterého zná doslova celý svět, doma v minulosti až tak často
příležitost představit své dílo nedostal.
U kávy v ateliéru se pak dozvídáme celou řadu zajímavostí nejen o grafikově tvorbě. Hned při příchodu výtvarník projevil sympatický smysl pro humor, když s lehkým úsměvem zareagoval na naše nadechnutí typické ateliérové vůně. „Než přijde nějaká návštěva, rozlévám zde terpentýn,“ pravil v nadsázce. Vzápětí se však už v plné vážnosti věnoval přípravě výstavy. Je tedy rozhodně na co se těšit!
Na slavnostní předání jsou zváni také občané, začátek je v 19 hodin.
(fj)
Nedělní dopoledne
Místostarosta Pavel Pacal (vpravo) předává Mistru Rannému pozvání...
(ukázka z připravované knihy Pavla Navrkala Třebíč a královna)
Nedělní srpnové ráno a píše se rok 1954. Rozmazané
sluníčko už pozdravilo vesničku Týn a my, čtyři malí
kluci, ještě téměř u země, si vykračujeme zrosenou
cestičkou z Týna, podél lánu žita, do Třebíče. Jdeme do
Farního kostela na „půl devátou“. Jakmile Mše skončí,
nečekáme na Kázání pana faráře a bočním vchodem
se nepozorovaně vytratíme ven. Seběhneme dolů od
kostela do Malovanému domu, ve kterém je instalována „Panoráma“. Ve velkém sále, kolem vysoké zástěny
ve tvaru kruhu nás vítá dvanáct sedátek, u každého
je ve stěně otvor s kukátkem. V něm si v minutových
intervalech prohlížíme překrásně panoramatické ba-
píme lístek a chvilku na to sedíme v hledišti stadionu,
atletika začíná. Právě na ni jsme se celý týden těšili.
Nejsme zde na závodech poprvé, sedáváme v první
řadě dole u zábradlí na tarásku. Je to pouhý metr od
běžecké dráhy, na které, přímo před námi je cíl všech
běžeckých závodů. Takže zde úplně zblízka vidíme, jak
vítězí třebíčští běžci „Bivoj“ Procházka, Vláďa Hašek,
Jarda Svoboda, Jan Nechvátal, Petr Kundera, Milan
Werl, Tomáš Würth a další. Mezi tím už na ploše drtí
soupeře ve vrhu koulí Josef Požár a v oštěpu Jaroslav
Matoušek. Na dráze připravují překážky, hlediště
ztichne, jen koruny vysokých stromů tiše šumí od
dominanty stadionu, hudebního pavilonu. Zraky všech jsou upřeny na
start. Výstřel a už zní překážkářská
melodie Mária Jakubce, no nádhera,
zaplněná tribuna tleská. Na ploše se
pořád něco děje. Nás zajímá skok
vysoký. Marně koumáme nad tím
a nemůžeme přijít na to, jak ten
Zdeněk Skála, náš populární a oblíbený sportovec, zastřihá nad laťkou
nohama a dá tam 180 cm! To je
výška! V Tejně na „Vejletišti“ jsme
to zkoušeli přes „špagát“ a nejlepší
Třebíč, nedělní dopoledne 1954, Stadion pod Kostelíčkem
náš výkon byl 70 cm!
revné fotografie z celého světa (televize ještě nebyla). Jenže to, na co jsme nejvíce zvědaví, je chůze na
Pak si zakorzujeme dolní stranou třebíčského náměs- 5000 m. Startuje tam za Třebíč náš známý, spíše náš
tí, které se každou neděli dopoledne zaplní pohybu- kamarád, pan Miloš Morávek. To je tak. Pan Morávek
jícími se postavičkami, v jejich svátečných oblecích bydlí v Kočičině a několikrát týdně po pracovní době,
svítí bílé košile s vázankou, klobouky zde zpravidla tak nějak k večeru, prochází svoji tréninkovou trasu,
převažují. A když už hodiny na věži, vysoké až do mra- která vede kolem Vodovodního rybníka, pod Čapí
čen, odbíjí tři čtvrtě na deset, spěcháme do Smrtelné skálou, polní cestou kolem vysokých topolů do Tejna
uličky. Zde si v „Cukrárně u Chytilů“ koupíme za koru- a pak dál na Budíkovice. Když kdosi na tejnským hřinu „světoznámou“ zmrzlinu, no a pak na Stadion pod šti zavolá: „pan Morávek je už pod Čápkou“, sedáme
Kostelíčkem, kde se už rozcvičuje paní lehká atletika. na kola, někteří z nás ještě „šlapou pod štanglou“,
Jdeme spodní brankou, u které si za další kačku kou- a spěcháme k rybníku Konopníčku. A už je zde: „Dobrý
24
den pane Morávek, můžeme kousek s vámi?“ „Ahoj
kluci, samozřejmě!“ a pan Morávek, který nepolevuje ve svém tempu, si do celého kopce k Budíkovicům
s námi vypráví. Doprovodíme ho na konec vsi, nahoře
na kopci se s ním rozloučíme a pan Morávek si to šlape
dál směrem k lesu.
Vraťme se ale na stadion. Závod v chůzi je odstartován, pan Morávek už od začátku udává tempo, těch
pět kilometrů je na našem stadionu, no, takových
osmnáct kol. Vždy, když kolem nás závodníci prochází, skandujeme „Morávek, Morávek, Morávek“.
Napětí v hledišti, diváci naše slaboučké dětské hlásky
asi neslyší, ale pan Morávek nám při každém okruhu
pokyne rukou, v cíli je první. A vítězí i v dalších letech,
nepamatuji se a nikdy se asi nestalo, že by zde Miloš
Morávek někdy nezvítězil. Byl to nejen výborný sportovec, ale zejména dobrý člověk. A my, kluci už v důchodu, často na něho vzpomínáme.
...tenkrát jsem byl jedenáctiletý kluk...
Výzva
Třebíčský patriot Pavel Navrkal napsal řadu knížek vztahujících se k Třebíči - nechybí pohádky, příběhy kamarádů
i sousedů, sportovní vzpomínky... Teď na jeho pracovním
stole leží rozpracované dílo hodné už nyní - někdy v polovině jeho přípravy - náležité úcty. Knížka s názvem Třebíč
a královna však nebude pohádkou, nýbrž zcela vážně mapuje vývoj královny sportu - atletiky - v Třebíči. A to už od
dvacátých let, až do současnosti. Mimochodem, už půlka
této knížky prý má rozsah více než tří stovek stran!
Jak je vidět, jde o dílo vyžadující studium a použití obrovského rozsahu materiálů. Autor se proto obrací na všechny, kdo mohou zapůjčit různé dobové materiály, zejména
fotografie, aby je mohl zachytit v knize, která bude nejspíše nadlouho nejpreciznějším dokladem o sportu, který
po generace přinášel Třebíčanům i „světu“ mnohé vynikající výsledky stejně vynikajících zdejších reprezentantů.
Kontakt je k dispozici v redakci.
František Jůza
LISTOPAD
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU
NA PRODEJNÍ PLOŠE 2500 m2
VELKÝ VÝPRODEJ ZBOŽÍ SE SLEVOU až 50%
•
interiérové dveře NORMA DECOR již od 688 Kč
•
OSB desky - ostrá 12 mm - 89 Kč/m2 (cena bez DPH)
•
stavební řezivo směs od 2.990 Kč/m3 (cena bez DPH)
•
dřevěné brikety mix 10 kg – 49 Kč/1 balení
•
malířská barva ECONOMY 15 kg 239 Kč/1 ks
•
motor.pila EINHELL BK-3537 2.590 Kč 1.790 Kč
•
drtič větví Hecht 625 Silent 3.990 Kč 3.590 Kč
VELKÁ PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Přijďte se seznámit s kvalitním nádobím a s pomůckami do kuchyně,
které Vám usnadní vaření.
Profesionální kuchař Vám poradí ve středu 7. 11.
Tento den obdržíte slevu 10% (mimo akcí a dřevoráje)
Na Nivkách č. 304, 674 01 Třebíč
Tel./fax: 568 821 851 / 568 821 857
www.hausspezi.cz, e-mail: [email protected]
Prodejní doba: Po-Pá 7.00 – 19.00, So 7.00-13.00
REKLAMNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNY
.!'()*„ƫ ,À! )l05ƫ đƫ 8.'5ƫ *ƫ 6'86'1ƫ 'ƫ .â6*ì)ƫ
,À„(!ö%0+/0!)ƫ đƫ 2%6%0'5ƫ đƫ (!08'5ƫ đƫ ,('805ƫ đƫ 0,!05ƫ
đƫ+.65ƫđƫ/)+(!,'5ƫđƫ,+(!,5ƫ10ƫđƫ! 1(!ċċċ
Přijďte, rádi se o Vás osobně postaráme!
Renata Sedláčkováƫ
ĈĈĆƫćĀćƫăćăČƫ/! ('+2Į5/$%ċ6
Monika Freibergováƫ
ĈăĈƫĂăĈƫĆĂĊČƫ".!%!.#+2Į5/$%ċ6
õd8./'h$+ƫāĉćČƫÀ!„^ƫ
333ċ5/$%ċ6
POŘIĎTE SI
od nás mobilní internet
do notebooku
nebo ADSL
a hlasový tarif získáte
s 50% slevou!!!
Prvních 10 zákazníků navíc
dostane mobilní telefon jako dárek!
www.mobile-trebic.cz
Karlovo nám. 62/51, Třebíč
(u Malovaného domu)
✆ 604 929 900
Přes Pyreneje za reprezentací
Třebíčští piloti Ondřej Šilhan a Martin Dalajka skončili ve 13. FAI mistrovství světa v ultralehkém létání čtvrtí
ré země vyžadují pro ultralighty zvláštní povolení ke vstupu
do svého vzdušného prostoru, ale zrovna Německo nebo
Francie mají s námi uzavřenou dohodu o uznávání pilotních
licencí a dalších náležitostí,“ vysvětluje jistou plánovací
„anomálii“ Šilhan. „Při normálním letu letí člověk sám.
Vzhledem k již zmíněnému
Ondřej Šilhan (vpravo), Martin Dalajka (dole) Foto: Martin Dalajka 3x, Ondřej Šilhan 1x
hektickému období před
odletem jsem si vzal na
starost navigaci a plánování a Martin řídil. Já jsem
tak jenom přistál, jinak
jsem odpočíval. Ve velkém
letadle k tomu slouží autopilot, tady jeho funkci plní
druhý člen posádky. Navíc
jsme skupinu vedli, na nás
dost záleželo. Ne všechno,
co bychom si mohli dovolit
proletět za počasí, mohou
proletět i ostatní. Musíme
být proto hodně a hodně
opatrní, kudy letíme.“
„Ve Španělsku nastal
drobný zádrhel, naštěstí
jsme ale měli příslušné po-
Představte si, že jednoho dne večer sbalíte, o půlnoci
naplánujete cestu a ráno vyrazíte na dva tisíce dlouhou
cestu do Španělska. Pokud myslíte, že autem, pak se mýlíte.
Třicetiletý Ondřej Šilhan a o pět let mladší Martin Dalajka,
oba členové vysoce agilního Západomoravského aeroklubu
Třebíč, tak letos v srpnu učinili letadlem. Cíl byl jasný - Marugán, světový šampionát v ultralehkém létání.
Nešlo tak úplně o cestu do neznáma, oba mají nemalé
zkušenosti a nemálo ocenění z podobných klání. Tentokrát
však byla účast tak trochu navíc. „Do Španělska letěly pouze
čtyři posádky z celé republiky, to vyplývalo z jakéhosi znechucení reprezentantů po loňské soutěži v téže zemi, pořádané po zrušení světového mistrovství v Izraeli,“ vysvětluje
Ondra Šilhan. „. Samozřejmě, že když už tam člověk je, snaží
bojovat o solidní umístění. Důležité je ale zúčastnit se, ne
vyhrát.“
„Z Třebíče jsme po vlastní ose odlétali o několik dní
dříve, kvůli registračním povinnostem i tréninku. S námi
letělo druhé letadlo české a třetí slovenské. Cestou jsme
si udělali také výlet do Alp, letos jsme si řekli, že je dobré
se občas odreagovat. Bylo to hektické období, kdy i letadlo
jsme připravovali večer před odletem. Tak jsme si program
trochu rozšířili, zhruba v polovině dvoutisícové trasy jsme
se odklonili do hor, do okolí Albertville. Pak jsme letěli přes
západní okraj Pyrenejí, zpátky zase přes východní okraj a po
francouzském pobřeží, kdy jednu noc jsme přespali před
Marseille, pak jsme pokračovali do Benátek, kde jsme trávili další noc. Spojili jsme to s prohlídkou města, pak jsme
pokračovali přes Chorvatsko. I tam jsme pobyli jednu noc
s kamarády a teprve potom jsme přes Maďarsko a Slovensko
zamířili domů. Teď si děláme legraci, že ze Španělska jsme
se vrátili od východu,“ vzpomíná Ondřej na letní zážitek.
Dále se věci poněkud vymykají běžné praxi: „Odlet
na mistrovství světa jsem začal plánovat o půlnoci před
odletem, a taky to jde,“ přiznává pilot. „Museli jsme však
kalkulovat s tím, že slovenské letadlo má menší dolet, že
letíme proti větru a podobně. Takže jsem vytipoval letiště,
kde jsme si našli, že v blízkosti je supermarket s prodejem
paliva, i když třeba v Německu se přece jen vloudila drobná
chyba, když jsme tankovali přímo na letišti, což činí značný
rozdíl v ceně.“
„Protože už létám profesionálně s většími letadly, není
pro mě problémem řešit všechno za pochodu a třeba naplánovat let do Francie znamená v praxi podívat se pouze
na počasí. Podle toho se rozhoduji o mezipřistáních. Někte-
26
volení, když nejprve nás chtěli operátoři vrátit. Přiletěli jsme
večer a nestačili se už odhlásit, ale pak se ukázalo, že nás
stejně nikdo nehledá,“ vstupuje do diskuse Martin Dalajka.
„U nás by se to stát nemohlo, je to taková perlička. Po půlhodině by nás už hledali,“ dodává Ondřej a pokračuje: „Na
místě jsme si vybudovali tábor, sami jsme si vařili, což vyjde
podstatně levněji. Obětoval jsem se jako kuchař a vařil jsem
pro celý tým. Byla to výhodná dohoda, už kvůli přepravě
potřebných zařízení a pomůcek.
Začali jsme dobře, pak jsme se propadali a zase zvedli… Zpravidla vyděláváme na navigaci, ve které jsou Češi,
ale třeba i Britové tradičně dobří. Tady ale bylo všechno tak
jednoduché, že se tak smazaly veškeré rozdíly. To nám moc
nesedělo. Vyhrávali jsme pak jedině díky bonusům za průměrnou rychlost, když jsme ale létali pořad na plný plyn.
Ale soutěž je soutěž.“
Rozdělení úloh v týmu přibližuje Martin: „Ondrova funkce je pilot, já naviguji. Měl bych tedy na něj dohlížet, na
rychlost, na hledání fotocílů a podobně. V soutěži by mělo
být nejvíc úloh z navigace, pak se také hodnotí přesnost
přistání nebo ekonomické disciplíny. Každý stát si to samozřejmě ušije tak trochu na míru tomu, co nejvíc vyhovuje
vlastním reprezentantům. V Anglii nebo ve Francii se právě
klade důraz na vysokou složitost navigačních úloh.
Člověka napadne otázka: Přichází taky někdy „ponorka“,
tolik typická při podobných činnostech? Ondřej vysvětluje:
„: Každá posádka to má jinak. Já například jsem zvyklý
si navigovat a letět po trati sám. Pokud se ztratíme, což se
taky stane, pak hledáme s navigátorem oba, kde jsme, abychom se co nejdříve vrátili na trať a pokračovali v tom, co je
třeba. Když najdu fotku, předám Martinovi řízení a zakresluji cíl do mapy, mezitím zase hledá fotku Martin a obdobně
se pak zase střídáme.
Musí fungovat mezi námi důvěra, občas ale také něco
zaskřípe. Nejsem ale člověk, který musí vyhrát za každou
cenu, i když neúspěch samozřejmě zamrzí, když se to pokazí, tak se to pokazí. Martin pak je úplně flegmatik. Konflikt
může občas přijít, ale na zemi. V letadle na to není prostor
a čas. Všeobecně se vyučuje, že problém se musí nechat
dole.“
Špatné to není. Možná jsem udělal trochu taktickou
chybu, myslel jsem, že všichni zamíří do hor do silných stoupavých proudů. Nakonec to pro nás znamenalo vyšší spotřebu paliva… S ohledem na nepříliš velký trénink, který
nestíhám pro pracovní vytížení, tak to nebylo zase tak zlé.“
A jak to mají oba mladí piloti s návraty do Třebíče? Poznávají svět shůry, chtěli by žít jinde?
Ondra: „Tím, že jsem zvyklý létat často a být déle pryč, jsou
to pocity smíšené. Kdo létá méně, asi to prožívá více… Když
člověk létá po Evropě, vidí různé stavební styly, různé vesnice.
Je hodně míst, kam bych si dovedl představit se přestěhovat
nebo tam žít. To je pohledem shora, říkáte si, kolik je na Zemi
krásných míst, v horách, vysoko v Alpách… Ale člověk si to nedovede představit se všemi důsledky, takže si myslím, že zrovna
Třebíč má dobrou polohu, když všude je to kousek. Nemám příliš
rád Prahu, kde člověk, když chce vyrazit do přírody, tak musí jet
mnoho kilometrů autem nebo hromadnou dopravou… Jsem
třebíčský patriot, kdy na Třebíč nedám dopustit a říkám, že bych
nechtěl dlouhodobě žít někde jinde. Trávím hodně času v Chorvatsku, mám to tam rád a mám tam spoustu kamarádů, ale
Třebíč je svým způsobem nedotknutelná.“
Martin na kolegova slova navazuje: „Jsem na tom podobně
jako Ondra, i když nelétám tolik. Klidně bych tam i zůstal, bylo to
krásné. Na Třebíč je ale jedinečný pohled, člověk ví přesně, kde
co je, kdo má kde chatu…“
Povídali jsme si ještě dlouho. Ondra i Martin mají oproti vrstevníkům o hodně více životních zkušeností, mají o čem vyprávět. A ve svém aeroklubu, na letišti nedaleko za městem, jsou
platnými rádci dalším adeptům létání. Možná mezi nimi jsou
už pokračovatelé, šířící tak dobré jméno Třebíče, České republiky
i Západomoravského aeroklubu.
fj)
Olympiáda třebíčských škol 2012- výsledky jednotlivých disciplín (Příloha strany 4 a 5)
Basketbal:
Volejbal:
Běh na 60 m (6.-7. tř. - dívky):
1. ZŠ Kpt. Jaroše
1. ZŠ T. G. Masaryka
1. Eliška Vrzalová
3. Tomáš Němec
ZŠ Horka-Domky
2. ZŠ Horka-Domky
2. ZŠ Týnská
3. ZŠ Benešova
3. ZŠ a MŠ Na Kopcích
Florbal:
Vybíjená
Běh na 60 m (8.-9. tř. - chlapci):
1. ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. ZŠ Týnská
1. Marek Kafoněk
2. ZŠ T. G. Masaryka
2. ZŠ Horka-Domky
3. ZŠ Týnská
3. ZŠ Kpt. Jaroše
Minikopaná: (1.-3. tř.)
Minikopaná (4.-5. tř.)
Běh na 60 m (8.-9. tř. - dívky):
1. ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. ZŠ Benešova
1. Veronika Janíčková
ZŠ Týnská
Skok daleký (8.-9. tř. - dívky):
2. ZŠ Bartuškova
2. ZŠ Horka-Domky
2. Sára Vošmerová
ZŠ Bartuškova
1. Kateřina Kratochvílová
ZŠ Týnská
3. ZŠ Kpt. Jaroše
3. ZŠ a MŠ Na Kopcích
3. Lucie Ošmerová
ZŠ Benešova
2. Hana Patočková
ZŠ Benešova
Kopaná:
Přehazovaná:
Běh 4 x 60 m (1.-3. tř. - chlapci):
Běh 4 x 60 m (1.-3. tř. - dívky):
3. Lucie Kubíčková
ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. ZŠ Bartuškova
1. ZŠ Týnská
1. ZŠ Benešova
1. ZŠ Benešova
Skok vysoký (6.-7. tř. - chlapci):
2. ZŠ T. G. Masaryka
2. ZŠ a MŠ Na Kopcích
2. ZŠ Týnská
2. ZŠ Týnská
1. Adam Suchna
ZŠ Bartuškova
3. ZŠ Horka-Domky
3. ZŠ Benešova
3. ZŠ Bartuškova
3. ZŠ Horka-Domky
1. Matyáš Caha
ZŠ Týnská
Softbal:
Běh 4 x 60 m (4.-5. tř. - chlapci):
Běh 4 x 60 m (4.-5. tř. - dívky):
3. Aleš Syrový
ZŠ Horka-Domky
1. ZŠ Horka-Domky, 2. ZŠ Týnská, 3. ZŠ T. G. Masaryka
1. ZŠ Benešova
1. ZŠ Benešova
Skok vysoký (6.-7. tř. - dívky):
Tenis (chlapci):
ZŠ Bartuškova
Skok daleký (6.-7. tř. - dívky):
2. Denisa Havránková
ZŠ T. G. Masaryka
1. Anna Nestrojilová
ZŠ Benešova
3. Michaela Piálková
ZŠ T. G. Masaryka
2. Alena Beňová
ZŠ Kpt. Jaroše
3. Nikola Venhodová
ZŠ Horka-Domky
ZŠ Bartuškova
Skok daleký (8.-9. tř. - chlapci):
2. Štěpán Samuel
ZŠ T. G. Masaryka
1. Radim Novotný
3. Lukáš Valenta
ZŠ Bartuškova
2. Rudolf Šťáva
ZŠ T. G. Masaryka
3. Marek Zezula
ZŠ a MŠ Na Kopcích
ZŠ Týnská
2. ZŠ Horka-Domky
2. ZŠ T. G. Masaryka
1. Klára Vrzalová
1. Jakub Doležal
ZŠ Bartuškova
3. ZŠ Bartuškova
3. ZŠ Týnská
2. Sabina Kocmánková
ZŠ Bartuškova
ZŠ T.G.Masaryka
2. Pavel Pokorný
ZŠ Horka-Domky
Běh 4 x 60 m (6.-7. tř. - chlapci):
Běh 4 x 60 m (6.-7. tř. - dívky):
2. Bára Lukášová
ZŠ Týnská
3. Vojtěch Novák
ZŠ T. G. Masaryka
1. ZŠ Týnská
1. ZŠ Benešova
Skok vysoký (8.-9. tř. - chlapci):
2. Gymnázium Třebíč
2. ZŠ Bartuškova
1. David Zahrádka
1. Tereza Neumanová
ZŠ T. G. Masaryka
3. ZŠ Bartuškova
3. ZŠ T. G. Masaryka
2. Jakub Mikoláš
ZŠ Kpt. Jaroše
2. Dominika Dobrovolná
ZŠ T. G. Masaryka
Běh 4 x 60 m (8.-9. tř. - chlapci):
Běh 4 x 60 m (8.-9. tř. - dívky):
3. Michal Farník
ZŠ Benešova
3. Dominika Veselá
ZŠ Týnská
1. ZŠ Bartuškova
1. ZŠ Bartuškova
Skok vysoký (8.-9. tř. - dívky):
2. ZŠ T. G. Masaryka
2. ZŠ T. G. Masaryka
1. Eliška Dočkalová
ZŠ Týnská
3. ZŠ Benešova
2. Marie Indráčková
ZŠ Benešova
3. Kateřina Pořízová
ZŠ Týnská
Tenis (dívky):
Plavání - 50 m volný způsob (chlapci):
1. Jan Hájek
Gymnázium Třebíč
3. ZŠ Benešova
2. Adam Roth
ZŠ Benešova
Běh na 800 m (6.-7. tř. - chlapci):
3. Adam Muška
ZŠ Bartuškova
1. Radim Bence
ZŠ Bartuškova
Hod kriketovým míčkem (1.-3. tř. - chlapci):
ZŠ Benešova
2. David Bílek
ZŠ T. G. Masaryka
1. Dominik Feri
ZŠ T. G. Masaryka
Gymnázium Třebíč
3. Vojtěch Bartošík
ZŠ Benešova
2. Marek Červenka
ZŠ Benešova
2. Tereza Neumanová
ZŠ T. G. Masaryka
Běh na 800 m (6.-7. tř. - dívky):
3. Vojtěch Grun
ZŠ Týnská
3. Tereza Vechetová
ZŠ Kpt. Jaroše
1. Natálie Pražáková
ZŠ Benešova
Hod kriketovým míčkem (1.-3. tř. - dívky):
Plavání – 50 m volný způsob (dívky):
1. Radka Březnová
2. Veronika Hűbschová
ZŠ Benešova
1. Elena Dokulilová
ZŠ Týnská
1. Adam Roth
ZŠ Benešova
3. Kateřina Šebová
ZŠ Horka-Domky
2. Dominika Štarková
ZŠ Bartuškova
2. Jan Hájek
Gymnázium Třebíč
Běh na 800 m (8.-9. tř. - chlapci):
3. Nela Nožičková
ZŠ Benešova
3. Jiří Hronovský
ZŠ Týnská
1. Jan Dolák
ZŠ T. G. Masaryka
Hod kriketovým míčkem (4.-5. tř. - chlapci):
Plavání – 50 m prsa (chlapci):
2. Jan Uličný
ZŠ Bartuškova
1. Thomas Smith
1. Radka Březnová
Gymnázium Třebíč
3. Marek Karas
ZŠ Týnská
2. Matyáš Dvorský
ZŠ Benešova
2. Viktorie Melkusová
ZŠ Benešová
Běh na 800 m (8.-9. tř. - dívky):
3. Martin Červenka
ZŠ Benešova
3. Pavla Suchá
ZŠ Bartuškova
Plavání – 50 m prsa (dívky):
ZŠ Horka-Domky
1. Tereza Neumanová
ZŠ T. G. Masaryka
Hod kriketovým míčkem (4.-5. tř. - dívky):
Atletika:
2. Petra Jordánová
ZŠ Benešova
1. Natálie Šimečková
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Běh na 60m (1.-3. tř. - chlapci):
3. Hana Fialová
ZŠ Horka-Domky
2. Bára Němcová
ZŠ Benešova
3. Lada Seichterová
ZŠ Týnská
1. Pavel Kremláček
ZŠ Benešova
Skok daleký (1.-3. tř. - chlapci):
2. Adam Trojan
ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. Tadeáš Munzar
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Hod kriketovým míčkem (6.-7. tř. - chlapci):
3. Michal Žák
ZŠ Bartuškova
2. Ondřej Válek
ZŠ Benešova
1. Dan Zbránek
3. Martin Syrový
ZŠ Horka-Domky
2. Jaromír Šťastný
ZŠ Týnská
3. Lukáš Hlouch
ZŠ Horka-Domky
Běh na 60m (1.-3. tř. - dívky):
ZŠ Benešova
ZŠ Benešova
Skok daleký (1.-3. tř. - dívky):
2. Aneta Tomanová
ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. Adéla Tomanová
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Hod kriketovým míčkem (6.-7. tř. - dívky):
3. Veronika Navrátilová
ZŠ T. G. Masaryka
2. Markéta Votavová
ZŠ Týnská
1. Tereza Karšulínová
ZŠ Benešova
3. Barbora Keliárová
ZŠ Benešova
2. Marta Karasová
ZŠ Týnská
3. Lucie Rymešová
ZŠ T.G.Masaryka
1.Veronika Rozmahelová
Běh na 60m (4.-5. tř. - chlapci):
1. Tobias Dvorský
ZŠ Benešova
Skok daleký (4.-5. tř. - chlapci):
2. Jakub Vetchý
ZŠ Benešova
1. Libor Tatar
ZŠ a MŠ Na Kopcích
Vrh koulí (8.-9. tř. - chlapci):
3. Pavel Morong
ZŠ Benešova
2. Miroslav Křivánek
ZŠ Horka-Domky
1. Michal Farník
ZŠ Benešova
3. Ondřej Mastný
ZŠ Benešova
2. Oldřich Široký
ZŠ Bartuškova
3. Jan Chlupáček
ZŠ Benešova
Běh na 60m (4.-5. tř. - dívky):
1. Andrea Vojáčková
ZŠ Benešova
Skok daleký (4.-5. tř. - dívky):
2. Michaela Šimečková
ZŠ a MŠ Na Kopcích
1. Simona Jonášová
3. Julie Malá
ZŠ Horka-Domky
Běh na 60m (6.-7. tř. - chlapci):
ZŠ T.G.Masaryka
Vrh koulí (8.-9. tř. - dívky):
2. Patricie Čopfová
ZŠ Bartuškova
1. Pavla Suchá
ZŠ Bartuškova
3. Karolína Tomková
ZŠ Horka-Domky
2. Kateřina Horáčková
ZŠ Benešova
3. Markéta Krbová
ZŠ T. G. Masaryka
1. Petr Trybuček
ZŠ Týnská
Skok daleký (6.-7. tř. - chlapci):
2. Jan Havelka
ZŠ Bartuškova
1. Matyáš Dobeš
Gymnázium Třebíč
3. Tomáš Sláma
Gymnázium Třebíč
2. Jiří Hronovský
ZŠ Týnská
27
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš, tel : 776 143 134
3. 11. 2012 Vysočinou k Telči, turistický pochod v Telči, start v sokolovně, trasy 15, 25, 35 a 50 km (pochod IVV, akce Dvoustovka). Letošní trasy
vedou ze Slavonic k poutnímu kostelu Mont Serrat přes myslivnu Zavadilka, kolem zříceniny Krumvaldu na hřeben Báby, k myslivně Kouty, k hájovně
sv. Magdalena, do Nové Říše, přes Moučkův kopec, Rozsičky a Dyjici. Možnost přespání, večer zábava. Autem z Třebíče (špatné spojení). Z Telče po registraci vlakem v 9.03 do Dačic na trasy 15, 25 a 35 km a autobusem v 6.00 do Slavonic.
4. 11. 2012 Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic, turistický pochod v Telči, start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem v Telči (pochod IVV). Nedělní trasy vedou na Štramberk, Javořici, Studánku Páně, Velký pařezitý Rybník, Roštejn,
Panské Dubenky nebo Janštejn. U Boru opékání buřtů. Autem z Třebíče (není spojení) nebo přespání ze soboty.
10. 11. 2012 Moravské Budějovice - Lukovská hora - Sv. Vít - Holý kopec - Horní Lažany - Babice - Loukovice - Kojetice - Sádek (17 km),
možnost prodloužení: Mastník - Kracovice - Třebíč (+8 km). Svatomartinský pochod, společně s turisty z Moravských Budějovic odchod v 10.00 hod.
z nádraží ČD za Svatomartinskou husou na Sádku. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze Starče v 9.27. Návrat vlakem z Kojetic v 16.21, 18.22 nebo
příchod do Třebíče.
15. - 18. 11. 2012 Za posledním puchýřem, významná turistická akce na ukončení sezóny, tentokrát v Plzni a okolí (pochody IVV, akce Dvoustovka). Autobusový zájezd. ČT: Milevsko klášter, Orlík zámek, Březnice zámek, Rožmitál pod Třemšínem a pomník J. J. Ryby, Příbram Svatá Hora, Spálené
Poříčí, PÁ: Plasy klášter, Manětín zámek, Nečtiny kaple, Preitenstein zřícenina, Rabštejn nad Střelou, Chyše zámek a pivovar, Valeč zahrada, podél řeky
Střela, SO: pochod „Za posledním puchýřem“ v okolí Plzně - Starý Plzenec, Sedlec, Radyně, Losiná, Nebílovský Borek, Čižice, Štenovice, Černice, NE:
Žinkovy zámek, Klášter zříceniny, Lnáře zámek, Blatná zámek, Zvíkov hrad. Odjezd autobusu z Třebíče od Úřadu práce ve čtvrtek v 7.15 hod.
24. 11. 2012 Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody, turistický pochod z Trnavy:
Trnava - Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín - Rudíkov - Klášterecký rybník - Kolomazné kameny - Trnava (15 km), možnost prodloužení: odchod z Třebíče
(+5 km), příchod do Třebíče (+5 km), možnost zkrácení: končit v Rudíkově. Na trase prohlídka bunkru na Kuchyňce, v Hroznatíně prohlídka rodného
domu arm. gen. Ludvíka Svobody a vzpomínkový akt. V Trnavě v cíli posezení. Odchod z Třebíče od Penny Marketu u pekárny v 7.30 hod. nebo vlastní
příjezd do Trnavy autem, start v Trnavě v 7.30 - 9.00 hod. Vlak z Rudíkova odjíždí v 14.42, 16.25 (přes Studenec).
Základní umělecká škola Třebíč
První VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO ODDĚLENÍ -11. 12. 2012 v 16.30 hodin - velký sál FÓRUM
Druhý VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ - 12. 12. 2012 v 17.00 hodin - divadlo PASÁŽ
28
29
LISTOPAD 2012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V TŘEBÍČI
FRANCOUZSKÝ KLUB
LA FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU – SVÁTEK MLADÉHO VÍNA Z KRAJE BEAUJOLAIS
Čtvrtek 1. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Les sarmentelles – tak se nazývá svátek mladého vína z regionu Beaujolais ve Francii. O zážitky
z loňských oslav se podělí a krajem Beaujolais Vás provede Anna Linhartová.
Projekt „Francouzský klub 2012“ je finančně podpořen městem Třebíč.
JEDINÍ POZŮSTALÍ BUDOU ŽALOVAT HVĚZDÁM
Úterý 6. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Koláž z textů Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka, Ivana Martina Jirouse ad. připraví a přečtou
Jakub Med, Aleš Říman a Hynek Bouchal. Akce je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.
NA SLOVÍČKO S ABATYŠÍ KUNHUTOU A ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU
Úterý 13. listopadu 2012, 17:00 hod., pobočka Borovina
Pásmo nejen o životě dvou posledních Přemysloven, ale o životě ve vrcholném středověku vůbec.
...A DUŠE ZŮSTALA CELÁ
Pátek 16. listopadu v 18:00, sál hudebního oddělení
Křest stejnojmenné knihy Třebíčana Milana Krčmáře, který se na kole vydal z Dolních Vilémovic
do Londýna, aby upozornil na sbírku pořádanou pro opravu rodného domu Jana Kubiše. Na akci
zazpívá Česká Miss Jitka Válková. Akce se koná za spolupráce Kraje Vysočina a Dolních Vilémovic.
Vstup zdarma.
BESEDA SE SPISOVATELKOU IRENOU DOUSKOVOU
Úterý 20. listopadu 2012, 17:00 hod., klubovna dospělého oddělení
Autorka populárního Hrdého Budžese konečně v Třebíč! Nenechte si setkání s ní ujít.
Projekt „Kniha dobrá nejen proti severáku“ byl finančně podpořen městem Třebíč.
13. FAI MISTROVSTVÍ SVĚTA V ULTRALEHKÉM LÉTÁNÍ
Čtvrtek 22. listopadu 2012, 16:30 hod., sál hudebního oddělení
Prezentace z úspěšného mistrovství světa ve Španělsku, kde třebíčští letci Ondřej Šilhan a Martin
Dalajka obsadili 4. místo v kategorii dvoumístných ultralehkých letadel. Moderuje Ing. Jiří Kabát.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Úterý 27. listopadu 2012, 18:00 hod., sál hudebního oddělení
Podzimní modely a plesové šaty zapůjčí paní Marie Hnízdilová, „Styl mode“ Třebíč.
Cestopisné besedy v rámci projektu Svět nepoznáš na dovolené finančně podpořeného městem
Třebíč.
FINSKO
Pátek 2. listopadu 2012, 10:00 hod., sál hudebního oddělení
Beseda s Jakubem Šimečkem, který ve Finsku studoval v rámci programu ERASMUS.
ISLAND
Pátek 2. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Beseda Jakuba Šimečka s fotografiemi a animacemi Miroslava Pnioka nás zavede na ta nejzajímavější místa Islandu a možná přinese inspiraci pro vaši příští dovolenou.
PERU
Pátek 9. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Beseda s Janem Tůmou, který strávil jako student architektury půl roku v peruánském hlavním
městě Lima.
STUDENTEM V RAKOUSKU
Pátek 16. listopadu 2012, 11:00 hod., pobočka Modřínová
Jak se studuje na střední škole v Rakousku? O tom povypráví sourozenci Markéta a Martin Klubalovi.
ANIMÁTOREM NA MALLORCE, ČÍŠNÍKEM NA RHODOSU, POKOJSKOU V NĚMECKU A PRŮVODKYNÍ NA VRANOVĚ
Pátek 23. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Zážitky a zkušenosti ze dvou a čtyřměsíčních praxí studentů Hotelové školy v Třebíči. Navštívíme
s nimi místa, kam jako turisté často jezdíme na dovolenou.
S VOJTOU HAVLEM NA ALJAŠCE
Pátek 30. listopadu 2012, dopoledne, pobočka Modřínová
Pátek 30. listopadu 2012, 17:00 hod., sál hudebního oddělení
Student Vojta Havel brigádničil letos v létě v továrnách na ryby na Aljašce. Jak se mu tam pracovalo
a co stihnul mimo brigádu nám popovídá na besedách.
Pro seniory
Akce pro seniory se konají v rámci projektu „Rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“,
který je finančně podpořen městem Třebíč. Vstup na přednášky 20,- Kč.
JAK TO BYLO S TŘEBÍČSKOU KNIHOVNOU
Pondělí 5. listopadu 2012, 9:00 hod., sál hudebního oddělení
S Miroslavou Pařízkovou nahlédneme do historie třebíčské knihovny a lidí kolem ní.
LEONARDO DA VINCI
Pondělí 19. listopadu 2012, 9:00 hod. sál hudebního oddělení
Všestranný umělec a vědec, který naplnil představu ideálu ´Homo universalis´, v přednášce Anny
Švábové z Nové Akropolis v Brně.
SKANDINÁVIE
Pondělí 26. listopadu 2012, 9:00 hod., sál hudebního oddělení.
30
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TŘEBÍČ
17.11. - SVĚTLO PRO 17. LISTOPAD (DDM + MKS)
15.30 - 17.30 - výroba lampionů – DDM Hrádek
17.30 - odchod lampionového průvodu na Karlovo náměstí
- od DDM Hrádek
24.11. – 3. TŘEBÍČSKÁ FLÉRPARÁDA
10.00 – 17.00 DDM Třebíč Hrádek
- čekají na vás tvořivé dílničky, malování, šperkování, radost z tvoření
- přijďte se nadechnout předvánoční atmosféry , vyrobit si dárek
nebo jen nakoupit trochu„jiné“ zboží
7. a 14. 11. - Na kole bezpečně - poslední dvě odpoledne
pro veřejnost na dopravním hřišti v roce 2012 (15.00 – 17.00)
1. - 16. 11. (všední dny) Pravidelná výuka dopravní výchovy pro ZŠ.
5. 11. - Besipáček ( výukový program – dopr. výchova pro MŠ Lipník
9. – 11. 11. - Doba ledová (Ice age) - Heraltice u Okříšek, pro kluky a holky od
7 do 12 let . Sid se ztratil. Vydejte se s námi na výpravu a pomozte Sida najít.
23. -25. 11. - Hvězdná loď Strážce - DDM Domek, Švabinského, pro muže a
ženy 9 – 25 let. Možnost vyzkoušet si, jak by jste zvládli různé role v posádce
hvězdné lodi v daleké budoucnosti. Inspirovali jsme se seriálem Star trek.
Pořádá Klub Hrádek za materiální a metodické pomoci DDM Třebíč. Podpořeno v programu THINK BIG.
Keramické Výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ – vánoční výzdoba
- zájemci se mohou hlásit na termíny na [email protected]
Hvězdárna – pravidelné pozorování každý pátek, čas pozorování uveden
na www stránkách (za nepříznivého počasí posezení v sále hvězdárny – beseda nebo promítání zajímavostí z oboru astronomie a astronautiky).
Připravte se na bezpečnou zimní
jízdu s pneumatikami MICHELIN!
Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy zimních
pneumatik MICHELIN a získejte poukázku na palivo!
Akce trvá
od 1. 10. do 11. 11. 2012.
AKCE NA ZIMU!
přezutí celého vozu již od 390,-Kč
Pro podrobné informace o akci a další
důležité informace si do svého chytrého
telefonu načtěte tento kód.
PNEU KAFKA, a.s.
Brněnská 330,
674 01 Třebíč
Těšíme se na Vaši návštěvu!
[email protected]
Tel.: 568 840 323
Mobil: 724 120 393
OTVÍRACÍ DOBA V ŘÍJNU:
Po – Pá 7.00 – 19.00
So
7.30 – 14.00
www.kafkaservice.cz
Download

Třebíčský zpravodaj č. 10/2012