1
MONTÁŽNÍ NÁVOD - komínový systém HELUZ METAL pevná paliva
Komínový systém HELUZ METAL zakládáme na betonovou podkladovou desku (HPD) usazenou do maltového lože minimálně v úrovni čisté podlahy. Pokud desku potřebujeme vyvýšit, podložíme ji seříznutými cihelnými komínovými tvarovkami vyplněnými betonem. Je nutné, aby deska byla usazena přesně vodorovně.
Podklad (betonový základ) očistíme od prachu a nečistot (např. vlhkým štětcem) a naneseme na něj zednickou lžící maltu
(HML) připravenou podle návodu na obalu. Do maltového lože osadíme podkladovou desku, kterou vyrovnáme pomocí
gumové paličky a vodováhy.
3
Na očištěnou podkladovou desku naneseme lepicí maltu pomocí dodané nanášecí soupravy - válečku (HSN).
Lepicí maltu naneseme na ložnou i styčnou plochu (tj. pero a drážku) komínových tvarovek.
Tvarovky s nanesenou maltou osadíme na podkladovou desku, přitiskneme k sobě a za použití gumové paličky a vodováhy vyrovnáme.
Při zdění je důležité dbát na to, aby všechny větrací kanálky v celé výšce komínového tělesa zůstaly volné.
5
Kondenzátní jímku s připevněnou vrapovanou hadicí umístíme na podstavec pod kondenzátní jímku a hadici vyvedeme otvorem do kanalizace, nebo neutralizační jímky.
2
Nebude-li komínové těleso využíváno pro přisávání vzduchu, vyměříme, zakreslíme a pilou, nebo kotoučovou
bruskou vyřízneme do první řady cihelných komínových tvarovek otvor pro větrací mřížku pod omítku (HGM).
Stejně postupujeme v případě vyřezávání otvoru pro komínová dvířka a čelní izolační desku.
Podkladovou desku, spodní ložnou plochu, pero i drážku (tj. styčnou plochu) cihelných tvarovek očistíme od prachu a
nečistot (např. vlhkou malířskou štětkou). Postup čištění cihelných tvarovek opakujeme u všech tvarovek osazovaných do komínového pláště.
4
Do středu tvarovek naneseme lepicí maltu, do které umístíme podstavec pod kondenzátní jímku (HEJ).
Na kondenzátní jímku (HEFJ) připevníme vrapovanou hadici zajišťující odtok kondenzátu a vytvoříme na ní tzv. sifon
s hladinou přepadu min. 15 cm.
6
U tepelné izolace (HEIR) na stranu potaženou síťovinou obkreslíme ústí dvířkové tvarovky. Vyřízneme otvor, otočíme
izolaci na druhou stranu (stranou s výřezy nahoru) a pro lepší přilnavost izolace k dvířkové tvarovce otvor ještě seřízneme pod úhlem 45°. Izolaci připevníme k dvířkové tvarovce pomocí stahovacích pásků (HSP).
Dvířkovou tvarovku osadíme na kondenzátní jímku a pokračujeme se stavbou komínového pláště. Do cihelné komínové tvarovky vyřízneme otvor pro ústí dvířkové tvarovky, cihelné tvarovky (včetně těch již osazených) navlhčíme
štětcem, naneseme na ně lepicí maltu a osadíme. Každou další vrstvu osazujeme vždy s pootočením o 90°!
7
MONTÁŽNÍ NÁVOD - komínový systém HELUZ METAL pevná paliva
Na dvířkovou tvarovku osadíme připojení sopouchu (HEFKK, HEFS) s tepelnou izolací, případně vložku (HEFZ). V případě připojení sopouchu si do tepelné izolace opět vyměříme a vyřízneme otvor, stejně jako u dvířkové tvarovky.
Izolaci připevníme k dvířkové tvarovce pomocí stahovacích pásků (HSP).
Kolem připojení sopouchu usadíme tvarovky, do nichž předem vyřízneme otvor pro čelní izolační desku (HEIB).
Komínové vložky a další komponenty vždy usazujeme hrdlem nahoru.
9
Pokud je nadstřešní část komínu vyšší než 1,3 m nebo je vystavěná z prstenců GRAND (HCP, HCB), je nutné použít
zpevňovací výztuž (HZV), jejíž délka odpovídá dvojnásobku výšky nadstřešní části. Proto je nutné si dopočítat
výšku, ve které osadíme do cihelných komínových tvarovek zaslepující plíšky a začneme s výstavbou výztuže.
Detailní postup naleznete v montážním návodu na nadstřešní části.
11
Z poslední řady cihelných komínových tvarovek odstraníme nečistoty, naneseme minimálně 0,5 cm vrstvu lepicí
malty a do ní osadíme krycí desku, kterou vodorovně vyrovnáme. Komínové vložky přitom musí být vystředěné do
středu desky. Poslední vložka by měla přesahovat 10 cm nad krycí desku.
Nerezový komínový límec Metal (HEFL) nasuneme na komínovu vložku, stáhneme ho dolů ke krycí desce a upevníme
pomocí šroubu. V případě použití komínové stříšky (HEFN) jí upevníme nahoře na konci komínové vložky.
Jiné ukončení, než pomocí nerezového límce nebo límce se stříškou, není u systému HELUZ METAL možné.
8
Po vystavení zhruba tří metrů komínu je nutné vystředit komínové vložky pomocí distanční sady (HOD). Do
otvorů v rozích cihelných komínových tvarovek umístíme jednotlivé distanční díly tak, aby spalinová cesta byla přímá
a ve středu komínového tělesa. Ložné plochy již osazených tvarovek, stejně tak i ložné a styčné plochy nově osazovaných tvarovek očistíme, naneseme na ně lepicí maltu a dál pokračujeme ve zdění.
Opakujeme po každých třech metrech komínu.
10
10
Komínové těleso vyzdíme do požadované výšky. Tepelnou izolaci seřízneme tak, aby končila min. 5 cm pod úrovní
poslední komínové tvarovky či prstence GRAND.
Po osazení poslední nerezové vložky postavíme i poslední vrstvu cihelných tvarovek. Tvarovky k sobě přitlačíme
a přebytečnou maltu odstraníme.
12
Na závěr osadíme čelní izolační desku (HEIB), větrací mřížku (HGM) a komínová dvířka (HWD). Čelní izolační desku připevníme okolo připojení sopouchu pomocí přiložených plíšků.
Na tvarovky zakreslíme otvory pro připevnění větrací mřížky a komínových dvířek. Do vyvrtaných otvorů osadíme
dodané hmoždinky a mřížku i dvířka připevníme.
Na vnitřní stranu dvířek pak revizní technik nalepí vyplněný identifikační štítek komínového průduchu a přelepí jej
dodanou ochrannou folií. Komín je hotov!
Download

MONTÁŽNÍ NÁVOD - komínový systém HELUZ