Téma měsíce
inzerce
LED svítidla – pro lepší
život rostlin
Prakticky ve všech oborech lidské činnosti, zahradnický
obor nevyjímaje, se v současné době využívají Hi-tech
technologie. Snižují spotřebu energií včetně vody, zvýší
výnos, takže celkově výrazně zvyšují efektivitu pěstování.
Mezi tyto technologie bezesporu patří i používání LED
systémů. Abychom se o nich dozvěděli něco více, požádali
jsme Helenu Urbánkovou a Davida Novotného z firmy
Mazar LED systems, kteří se těmito pěstebními systémy
zabývají, o rozhovor.
Jaká je historie vaší společnosti
a stručná charakteristika vaší činnosti, potažmo tedy i charakteristika led systémů?
Společnost MAZAR s. r. o. byla
založena v roce 2000. Zabýváme
se obchodem a službami. V roce
2009 jsme založili samostatné obchodní oddělení MAZAR LED sys-
v rámci hvězdných programů, kdy
byly zkonstruovány vysoce svítivé
výkonné diody s přesně stanovenými vlnovými délkami pro fotosyntézu rostlin. Cílem tohoto vesmírného programu bylo snížení
nákladů souvisejících s dopravou
potravin na orbit, s jasnou vizí –
astronautů pěstujících si základní
zeleninu v kontejnerech na kosmických stanicích s využitím solárních panelů a nových diod.
Vzhledem k nezadržitelnosti vývoje došlo k postupnému uvolnění technologie pro širší trh
a v tom naše firma viděla ohromnou příležitost s jasnou vizí do
budoucna – zabývat se výrobou
svítidel pro komerční pěstování
rostlin.
tems for your growing, které ovšem navazuje na naši dlouholetou
obchodní činnost a kamennou
provozovnu v Brně. Zájem o novou technologii se v nás probudil
v roce 2008, kdy jsme objevili do
té doby neznámou technologii
patentovanou americkou NASA,
jednalo se o projekt úspory
Ukázka vývoje rostlin bez použití osvětlení MAZAR LED systems® a s ním na surfiniích. Zahradnictví Hrbek, Rosice u Brna
66
Mazar_clanek_z10_12.indd 66
Osvětlovací led systémy jistě pozitivně ovlivňují rostliny a jejich
růst, můžete nám popsat jak?
Spektrum světla má přesně stanovené vlnové délky, tak aby rostliny
co nejlépe prosperovaly. Naše LED
systémy jsou prvními LED svítidly,
které pěstitelům umožňují projít
cyklem od klíčení semínka až do
sklizně.
Rostliny využívají 100 % světelného
spektra, pro srovnání – pod klasickými HPS a HPI pouze 12–20 %
spektra. Za použití LED spekter
a UV jsou rostliny méně postiženy
houbami, plísněmi a škůdci.
Na jakou růstovou fázi rostliny
nejvíce a nejlépe led svítidla působí?
Naše firma vyrábí různé typy LED
systémů a jsme schopni vyrobit našemu zákazníkovi panel přesně podle jeho požadavků. V základní nabídce našim zákazníkům nabízíme
svítidla na řízkování – množení,
svítidla pro pěstování matečních
rostlin a plnospektrální systémy určené na celý pěstební cyklus od
zasetí až po sklizeň.
Na jaké rostliny v zahradnickém
oboru doporučujete LED svítidla
využít a kde vidíte jejich největší
uplatnění?
Naše systémy lze použít na všechny
druhy komerčně pěstovaných rostlin včetně subtropických. Naše svítidla jsou vhodná jak pro velkopěstitele ve sklenicích, středně velké
pěstitele, tak i pro pěstitele v domácnostech, např. v zimních zahradách, ale i např. na celoroční pěstování čerstvých bylinek do kuchyně
na okenním parapetu.
Zahradnictví 10/2012
21.9.2012 8:57:03
Je používání led svítidel rentabilní pro pěstitele?
Energeticky úsporné LED diodové
osvětlení je šetrnější k životnímu
prostředí z důvodu podstatně nižší
spotřeby elektrické energie, jeho
extrémně dlouhá životnost nezatěžuje tolik životní prostředí jako stávající zastaralé osvětlení typu HPS
a HPI a i fakt nižší produkce chemického odpadu není zanedbatelný!
V neposlední řadě je důležité zmínit i faktor ekonomický – to jest
značná úspora financí našich zákazníků!
Další výhody a důvody, proč používat energeticky úsporná LED
svítidla:
 Rostliny využívají 100 % světelného spektra – pod klasickými
HPS a HPI pouze 12–20 % světelného spektra.
 Výrazně nižší spotřeba elektrické
energie – úspora energie 70 až
80 %.
 Extrémně dlouhá životnost – až
60 tisíc hodin.
 Nulové náklady na údržbu – žádná výměna komponentů typu:
výbojka, startér, předřadník.
 Značná úspora vody a živin
– substrát méně vysychá, z důvodu nižší teploty prostředí.
 LED pěstební svítidlo svítí pod
úhlem 120° – nejsou potřeba
žádná speciální stínidla ani odrazové fólie.
 Bezpečné používání – jednotky
mají integrované napájení
i chlazení, díky zabudovaným
ventilátorům se svítidlo nepřehřívá, drží si teplotu max. 32 °C.
 Úspora na ventilaci – značné
snížení nákladů za vzduchotechniku.
 Velmi snadné nastavení – zařízení stačí zapojit do elektrické
sítě.
Kde můžeme vidět použití LED
svítidel v praxi?
Využití našich svítidel v praxi můžete vidět např. ve sklenících pro
pěstování velkokvětých ibišků
v Praze, v Planetáriu hlavního
města Prahy v sekci experimentální vesmírná zahrada nebo
v Zahradnictví Hrbek v Rosicích
u Brna.
Zde jsme na přelomu roku prováděli pokus se surfiniemi, varietou
´Hot pink´.
Pokus probíhal od 21. 12. 2011 do
3. 1. 2012. Sledoval se rozdíl vývoje
kořenového systému během 14
dnů bez použití umělého osvětlení
a s použitím osvětlení MAZAR LED
systems®.
Použité svítidlo: SpectraboX PRO®
300W, zapojeno 18 hodin denně
(6.00–24.00). Vnitřní teplota sklení-
ku 13,5 °C, teplota u řízků 16 °C,
teplota pod řízky 21 °C.
A výsledek?
Pod osvětlením MAZAR LED systems® byla úspěšnost zakořenění
99 %, větší kořenový bal, robustnější řízky, zdravější a vitálnější rostliny
a výrazné urychlení produkce. Sami
můžete posoudit na přiložených
fotografií, že pozitivní výsledek použití LED svítidel je patrný na první
pohled.
SpectraboxeR
SpectraboXPRO
®
led ufo
®
Děkujeme za rozhovor
Miroslav Šerák
®
Fertilizer
SPECTRABOX • LED TUBE • LED SPOT
LED GROW LIGHT
www.mazar.cz
Po čtrnácti dnech použití LED svítidel byl rozdíl v nárůstu kořenového
systému obrovský, surfinie – Zahradnictví Hrbek
Zahradnictví 10/2012
Mazar_clanek_z10_12.indd 67
Mathonova 20 • 613 00 Brno • Czech republic
tel: +420 739 203 646 • e-mail: [email protected]
67
21.9.2012 8:57:03
Download

LED svítidla – pro lepší život rostlin