Bobar banka prodaje nekretnine- stambeni prostori
BANJA LUKA
R.b. Lokacija imovine
1. Donja Ilova, Prnjavor
2.
Bajinci, Srbac
3.
Vodičevo, Novi Grad
Opis imovine
kuća i dvorište
njive
kuća i zgrade
dvorište
njiva
kuća
dvorište
njiva
728 m2
17.000 m2
76 m2
126 m2
329 m2
208 m2
1.108 m2
4.280 m2
DOBOJ
R.b.
Lokacija imovine
1.
Osinja, Derventa
2.
Donja Lupljanica,
Derventa
3.
Tekućica, Doboj
4.
Donja Osinja, Derventa
5.
Osinja, Derventa
6.
Kalenderovci, Derventa
Opis imovine
stamb.-posl. zgrada 91 m2
dvorište
500 m2
njiva
11.909 m2
kuća i zgrade
243 m2
dvorište
500 m2
voćnjak
318 m2
kuća
78 m2
dvorište
381 m2
3 posl.prostora
180 m2
zemljište
297 m2
njive
30.585 m2
šume
21.315 m2
kuća
117 m2
pom. zgrada
126 m2
dvorište
500 m2
voćnjak
1.542 m2
put
609 m2
kuća i zgrade
156 m2
dvorište
500 m2
voćnjak
1.022 m2
Bobar banka AD, Bijeljina
Njegoševa 1, Bijeljina
Centrala: 055/233-300
Faks: 055/233/301
E-m: [email protected]
Kontakt informacije filijala možete pronaći na našem sajtu:
www.bobarbanka.com / naša mreža / filijale
http://www.bobarbanka.com/vm.php?p=nmfill
Download

Bobar banka prodaje nekretnine- stambeni prostori