Bobar banka prodaje nekretnine - poslovni prostori
BIJELJINA
R.b.
Lokacija imovine
Opis imovine
1.
Bijeljina, Nikole Tesle
poslovni prostor
141 m2
2.
Ugljevik,
privredni objekat 1.431 m2
zemljište
15.069 m2
BANJA LUKA
R.b.
1.
Lokacija imovine
Gradiška, Urije bb
Opis imovine
fabrika
31.286 m2
(20.000 m2 + 19.000 m2)
BRČKO
R.b.
1.
Lokacija imovine
Brčko,
Opis imovine
voćnjak
njive
šuma
kuća
pom.zgrade oko
dvorište
13.261 m2
43.736 m2
3.129 m2
108 m2
200 m2
500 m2
PALE
R.b.
Lokacija imovine
1.
Čajniče, Luke bb
2.
Mokro - Pale
Opis imovine
priv. objekti
6.021 m2
zemljište
44.874 m2
poslovna zgrada
320 m2
zemljište
1.611 m2
TREBINJE
R.b.
Lokacija imovine
Opis imovine
1.
Trebinje, Tina S 91.
poslovni prostor
76 m2
2.
Trebinje, Gorica bb
privredna zgrada
368 m2
3.
Bileća, Vidovdanska bb
stambena zgrada
garaža
dvorište
102 m2
61 m2
500 m2
Bobar banka AD, Bijeljina
Njegoševa 1, Bijeljina
Centrala: 055/233-300
Faks: 055/233/301
E-m: [email protected]
Kontakt informacije filijala možete pronaći na našem sajtu:
www.bobarbanka.com / naša mreža / filijale
http://www.bobarbanka.com/vm.php?p=nmfill
Download

Bobar banka prodaje nekretnine - poslovni prostori