Oročena dečija štednja u EUR-isplata kamate po isteku roka oročenja depozita
Vrsta depozita
Oročeni štedni ulog u EUR bez namene sa isplatom kamate po isteku roka oročenja na period od 15
godina (min. 100 EUR)
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit
EUR
Kriterijumi za indeksiranje
Nije predviđeno indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit
- minimalni iznos kod oročenog depozita iznosi 100 EUR
Period na koji Banka prima depozit
15 godina
Kamatna stopa
(nominalna,na godišnjem nivou, fiksna, konformni metod obračuna)
2,00%
EKS
(na godišnjem nivou)
1,73%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza - 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
Reprezentativni primer
Vrsta depozita
Oročeni štedni ulog u EUR bez namene sa isplatom kamate po isteku roka oročenja na period od 15
godina
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit
EUR
Kriterijumi za indeksiranje
Nije predviđeno indeksiranje
Period na koji Banka prima depozit
Ukupan iznos za isplatu
Glavnica štednog uloga
Kamata (isplata kamate po isteku roka oročenja)
15 godina
6.469,94 EUR
5.000,00EUR
1.469,94 EUR
Kamatna stopa
(nominalna,na godišnjem nivou, fiksna, konformni metod obračuna)
2,00%
EKS
(na godišnjem nivou)
1,73%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Poreska obaveza – 15%
259,40 EUR
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita
uspostavljenog u Republici Srbiji
Download

Oročena dečija štednja u EUR-isplata kamate po isteku roka