SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
1
Abaza Nehrudin
2
Ademaj Amra
3
Ahmethodžić Alma
4
Ahmić Elmedin
5
Ajanović Amela
6
Ajdin Maja
7
Ajdinović Selma
8
Alagić Dinko
9
Alibašić Mirnes
10 Alibegović Jasmina
11 Alibegović Minela
12 Alihodžić Nela
13 Alispahić Tahir
14 Ališanović‐Begović Sanela
15 Aljkanović Begajeta
16 Angelovski Dejan
17 Avdić Adisa
18 Avdić Suada
19 Babić Boris
20 Bahtić Adnan
21 Bahto Maida
22 Bajramović Edina
23 Bajramović Erol
24 Balićevac Samra
25 Balog Maja
26 Bandić Aldin
27 Barić Jelena
28 Bartula Katarina
29 Bašić Ermina
30 Baždar Adisa
31 Bečić Dženana
32 Bećar Avdo
33 Bećirović Altijana
34 Bećirović Refija
35 Begović Lejla
36 Benić Marko
1
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
37 Berkovac Ismir
38 Beroš Matea
39 Beus Ivan
40 Bijedić Ilvana
41 Bilić Benjamin
42 Blagojević Sanja
43 Boloban Amela
44 Bosankić Bonesa
45 Bostan Amna
46 Božović Marinko
47 Božović Ranka
48 Brkić Almira
49 Brkić Ivana
50 Bumbul Admir
51 Burek Nermina
52 Burlović Maja
53 Butković Mersudin
54 Buza Aida
55 Cacan Aida
56 Curović Jelena
57 Čamo Mirela
58 Čaprić Marija
59 Čardaklija Emina
60 Čengić Muamer
61 Čerkez Emsar
62 Čoho Amna
63 Čoko Haris
64 Čolić Aida
65 Čomor Emir
66 Čorbo Berina
67 Čukojević Nihad
68 Čupović Zdravko
69 Čustović Sanela
70 Ćano Elmedina
71 Ćatić Amra
72 Ćehović Dalila
2
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
73 Ćesir Enisa
74 Ćinara Nedžad
75 Ćorluka Igor
76 Ćosić Esmer
77 Damadžić Selma
78 Dandić Vanja
79 Dautović Mirza
80 Delić Aida
81 Delić Emir
82 Deurić Đorđe
83 Dimitrijević Dalila
84 Divjan Alma
85 Dogan Armin
86 Dogan Mirsad
87 Dolan Alena
88 Drkić Azra
89 Dugalija Lejla
90 Duraković Mirza
91 Džano Alen
92 Džonlić Selma
93 Džubur Emina
94 Džubur Ismir
95 Đelilović Bilfan
96 Đukić Grozda
97 Đuza Maja
98 Ešpek Nenad
99 Fehimović Aida
100 Fejzić Dina
101 Feriz Emin
102 Gačanović Sinela
103 Gadžo Harun
104 Ganić Emir
105 Gelić Vildana
106 Genjac Seada
107 Glišić Maja
108 Glogovac Ana
3
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
109 Gogić Faris
110 Grabovac Matija
111 Gradišić Rasim
112 Grubešić Marko
113 Gubaljević Naid
114 Gunjak Adnan
115 Hadžalić Sadita
116 Hadžiabdić Dženita
117 Hadžiahmetović Lamija
118 Hadžić Amila
119 Hadžić Džani
120 Hadžić Muhamed
121 Hadžić Nisveta
122 Hadžimehmedagić Mersad
123 Hadžiomerović Kenan
124 Hadžirašidović Jasmin
125 Hadžirović Enisa
126 Hadži‐Stević Rade
127 Hafizović Edisa
128 Hajdarbegović Elmedina
129 Hajdarević Alena
130 Hajrić Aida
131 Halilović Alma
132 Halilović Dalila
133 Hamidović Nafija
134 Hamzić Hamida
135 Handžić Deniza
136 Haračić Anela
137 Hasanagić Nihad
138 Hasanović Irmela
139 Hasečić Ada
140 Hatibović Amrina
141 Hodžić Emina
142 Hrustemović Šejla
143 Hrvić Džana
144 Hurić Džejna
4
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
145 Huseinbašić Amina
146 Huseinović Aida
147 Hušić Nihad
148 Ibrahimagić Jasmina
149 Ibraković Jasminko
150 Ikanović Jasminka
151 Imamović Goran
152 Imamović Nihad
153 Isić Jasmina
154 Isić Muhamed
155 Išerić Fatima
156 Jablan Zana
157 Jahić Amra
158 Jahić Mirza
159 Jajetović Arvin
160 Jakovljević Ivana
161 Jakšić Tanja
162 Jamaković Edin
163 Janković Dragiša
164 Jašarević Haris
165 Jašarević Mediha
166 Jovančić Vedran
167 Jovović Žarko
168 Julardžija Samin
169 Kadrić‐Beganović Selma
170 Kaimović Samir
171 Kajanija Selma
172 Kajević Aida
173 Kaknjašević Mirela
174 Kaltak Mirsel
175 Kandić Nataša
176 Kanlić Asim
177 Kapidžić Aida
178 Kapisazović Nejra
179 Karabašić Mirela
180 Karabegović Igbala
5
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
181 Karajbić Esma
182 Karajić Adrijana
183 Karasalihović Alma
184 Karić Merima
185 Kenjić Maja
186 Keren Svjetlana
187 Keško Muharem
188 Kihli Mario
189 Klepo Amela
190 Konrad Boris
191 Kos Nerma
192 Kostić Sonja
193 Kotorić Jasmina
194 Kozar Slaven
195 Kozić Nihad
196 Krehić Lejla
197 Krešić Slavica
198 Krivošija Resul
199 Križanović Sandra
200 Krnić Altijana
201 Krstić Rosanda
202 Krstović Tanja
203 Krvavac Amel
204 Kržilo Sanela
205 Kukolj Amra
206 Kurtagić Nedžad
207 Kurtanović Ernest
208 Kurtović Lejla
209 Kusturica Vanesa
210 Kutlovac Adnana
211 Lalović Jelena
212 Leka Ado
213 Letić Berina
214 Lihić Haris
215 Limo Alma
216 Lingo Mirnesa
6
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
217 Lipjankić Mirela
218 Lojo Amela
219 Lončar Haris
220 Lubura Nataša
221 Lučić Gorana
222 Lukovac Aida
223 Malagić Meliha
224 Malokos Ilda
225 Matar Silvija
226 Matošević Marina
227 Mazalović Anida
228 Mehić Ajdin
229 Mehić Amra
230 Memić Amer
231 Memić Mirsada
232 Memišević Sadnan
233 Merdović Faris
234 Mihailović Lidija
235 Milenković Vladimir
236 Milišić Armin
237 Milojević Ivona
238 Miovčić Tanja
239 Miričanac Vanja
240 Mučibabić Aleksandra
241 Muftić Erna
242 Muharemović Amela
243 Muharemović Eldin
244 Mujanović‐Fehratbegović Merima
245 Mujkanović Zinaida
246 Mulić Aida
247 Mušinbegović Almira
248 Nadarević Mordina
249 Narančić Predrag
250 Nargilić Dženana
251 Novaković Nenad
252 Nuhić Amir
7
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
253 Obradović Dejana
254 Olovčić Ahmedina
255 Omeragić Adna
256 Omerbašić Mina
257 Omerdić Lejla
258 Omerhodžić Mirza
259 Omerović Elvedin
260 Omerović Haris
261 Omerović Mersiha
262 Oroz Bojan
263 Osmanović Damir
264 Ostojić Cvjetlana
265 Ostojić Velibor
266 Pajalić Ervina
267 Paleksić Aleksandar
268 Pandurević Biljana
269 Paočić Tarik
270 Parić Selma
271 Pašić Amra
272 Pašić Anida
273 Pepić Dijana
274 Petković Vlatko
275 Petonić Sanja
276 Petrović Bobana
277 Pilavac Meliha
278 Pivić Šejla
279 Planinčić Slavica
280 Planinić Helena
281 Planinić Josip
282 Poljanica Zoran
283 Popović Azemina
284 Popović Branko
285 Popović Jasna
286 Prašović Alisa
287 Prodanović Sanja
288 Puljić Petar
8
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
289 Puljić Vedran
290 Purković Adina
291 Radača Emina
292 Radan Dejana
293 Rahmanović Emir
294 Ramezić Nina
295 Ramić Naida
296 Ramić Selvira
297 Redžepagić Dženita
298 Redžić Sead
299 Redžo Dženan
300 Redžović Anaid
301 Rezo Željko
302 Ribić Selma
303 Sakalaš Mirela
304 Salihagić Selma
305 Salihefendić Majda
306 Salihović Jasenka
307 Salkić Sanel
308 Samardžija Milana
309 Sarić Slađana
310 Savić Jasna
311 Savić Marijana
312 Sejfić Selma
313 Selimović Lejla
314 Semić Edin
315 Serhatlić Benjamin
316 Sivić Lamija
317 Sjenar Aida
318 Skaka Vedad
319 Skalonja Elma
320 Skenderović Edina
321 Skočibušić Ivana
322 Sladoje Mijan
323 Sofić Aida
324 Softić Irma
9
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
325 Softić‐Grivčić Velida
326 Soldo Mirela
327 Spahić Lejla
328 Stevandić Bojan
329 Stjepanović Manuela
330 Stjepić Nataša
331 Suljević Edina
332 Sumun Elma
333 Šabanović Sanid
334 Šaćirović Lejla
335 Šalo Lejla
336 Šaljić Haris
337 Šarić Seudina
338 Šarkić Anisa
339 Šegrt Jedinko
340 Šehić Adis
341 Šehinbegović Mejrima
342 Šehović Amra
343 Šehović Mersiha
344 Šeremet Nina
345 Šesto Edis
346 Šeta Mirza
347 Šetina Dejan
348 Šimunović Marin
349 Šišić Amela
350 Škopelja Goran
351 Škoro Stipan
352 Šunj Sabina
353 Šunjić Vedran
354 Šuvalija Raisa
355 Tabaković Selma
356 Tahmaz Azra
357 Tahmaz Senka
358 Tanić Slađana
359 Tatar Amela
360 Taušan Vesna
10
SPISAK KANDIDATA KOJI SU SE PRJAVILI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
(Koji se pozivaju na pismeni ispit)
R.Br.
Prezime i ime
361 Telebak Ljiljana
362 Tepavčević Aleksandar
363 Tomić Marina
364 Tulić Alma
365 Uka Aldin
366 Vajagić Dragana
367 Vasić Ivana
368 Vasić Ljiljana
369 Vasilić Kristijan
370 Velić Asja
371 Vitković Milan
372 Voloder Muamer
373 Vranić Željko
374 Vrljić Toni
375 Vučinić Nermin
376 Vujović Goran
377 Vukadin Ana
378 Zagrnjača Amira
379 Zimić Adisa
380 Zirojević Dragana
381 Zuberović Merima
382 Zukanović Alma
383 Zukić Elvira
384 Zulčić Sanin
385 Zulić Kemal
386 Zupčević Lidija
387 Živak Aleksandra
Zaključno sa rednim brojem 387.
11
Download

овдjе.