DOBITNICI NAGRADNE IGRE GILLETtE
Konzum objekti
#
Nagrada
1 Beurer masažna stolica
2 Sony foto aparat
3 Sony foto aparat
4 Sony foto aparat
Ime i prezime
Ivo Čuturić
Bojan Spasojević
Samir Hasanović
Andrijana Marić
1
2
3
4
Robot objekti
Nagrada
Beurer masažna stolica
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Ime i prezime
Sanjin Smajović
Adem Sjenar
Sanela Kahrimanović
Hašim Zahirović
1
2
3
4
Interex objekti
Nagrada
Beurer masažna stolica
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Ime i prezime
Emirela Kreso
Elvedin Pamuk
Mensura Tutun
Esad Hadžić
1
2
3
4
5
6
7
8
Bingo objekti
Nagrada
Beurer masažna stolica
Beurer masažna stolica
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Sony foto aparat
Ime i prezime
Husein Sinanović
Aleksandra Sarajlić
Faruk Hadžić
Amer Avdić
Amila Ćeranić
Amir Mušić
Haris Ohran
Muhamed Čučak
#
#
#
Adresa
Zenica
Mostar
Mostar
Mostar
Adresa
Sarajevo
Sarajevo
Doboj
Sarajevo
Adresa
Mostar
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Adresa
Zenica
Sarajevo
Tuzla
Sarajevo
Mostar
Mostar
Bugojno
Sarajevo
Download

Gillette dobitnici_objava