u 2011. godini
ORGANIZACIJA
ADRESA I TELEFONI
KONTAKT OSOBA
Adr. Ulica JNA 105. 21 420 Bač
Tel. 021/770 610, 771 122,
E – mail: [email protected]
Adr. Žarka Zrenjanina 43. 21 400 Bačka Palanka
Tel. 062/1995912
Adr: 20. oktobar 70, Bačka Palanka
Tel: 021/6045646
E-mail: [email protected]
Adr. Mičurinova br. 1, 21 400 Bačka Palanka
Tel: 064/1345663
E-mail: [email protected],
[email protected]
Adr. Školska br.2. 24 300 Bačka Topola
Tel. 064/819 5214
E-mail: [email protected]
Adr. Pačirski put br.2, 24340 Stara Moravica
Tel: 063/1090748
E-mail: [email protected]
Adr. Nikole Tesle 7, 24341 Krivaja
Tel. 064/0665965
[email protected]
Adr. Lenjinov park 3, 24 330 Panonija
Tel. 063/1011800
E-mail: [email protected]
Adr. Subotička bb, 24 300 Bačka Topola
Tel. 024/712050, 715721
E-mail: [email protected]
Adr. Sv. Markovića 3, 21470 Bački Petrovac
Tel. 021/780 537, 065/8880857
E-mail: [email protected]
Simo Banjac
BAČKA
EKOLOŠKI POKRET BAČ, Bač
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE «TIKVARA»,
Bačka Palanka
FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU,
Bačka Palanka
UDRUŽENJE «OMLADINSKI EKOLOŠKI KLUB»,
Bačka Palanka
EKOLOŠKO DRUŠTVO "ARKUS", Bačka Topola
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «JABLANOV RED», Stara
Moravica (Opština B.Topola)
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «HRAST», Krivaja
UDRUŽENJE GRAðANA «EKO-PAN», Panonija
OPŠTINSKI ODBOR - POKRET GORANA BAČKA
TOPOLA
UDRUŽENJE GRAðANA «ZELENI KRUG», Bački
Petrovac
Krstan Pejić
Ljubica Kovačević
Marko Rokvić
Mikloš Čongor
Tot Bagi Marta
Kon.osoba: ðuro Vavroš
Lazar Nerić
Melinda Mernjak – Kokai, Milan
Vukelić
Jadranka Marčok
UDRUŽENJE EKOLOGA «EKOS», Gložan
EKOLOŠKI POKRET «ZELENI», Bački Petrovac
EKO TIM-gimnazija Bečej, Bečej
OPŠTINSKI ODBOR POKRET GORANA BEČEJ, Bečej
VOJVOðANSKA ZELENA INICIJATIVA, Novi Sad
«VRELO» - DRUŠTVO ZA ZDRAVU ISHRANU I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Novi Sad
POKRET GORANA NOVOG SADA, Novi Sad
VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE, Novi Sad
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA
VOJVODINE, Novi Sad
ZELENA MREŽA VOJOVDINE, Novi Sad
DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA INSTITUTA ZA
GEOGRAFIJU «BRANISLAV BUKUROV», Novi Sad
NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO STUDENATA
"JOSIF PANČIĆ", Novi Sad
AKADEMSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I
ZAŠTITU PRIRODE – NOVI SAD
DRUŠTVO «PITKE VODE», Novi Sad
ZOSEKIZA (Zajednica organizacija studenata ekologije i
Adr. M.Tita 58, 21412 Gložan
Tel. 021/788 058, 062/228 959
E-mail: [email protected]
Adr: G. Štefanika 30a, Bački Petrovac
Tel: 021/781 084, 064/1126292, 064/3332926, 063/397937
E-mail: [email protected]
Adr: Borisa Kidriča 13, 21220 Bečej
Tel: 063/511783
E-mail: [email protected]
Adr: Borisa Kidriča bb
Tel: 021/6912591
E-mail: [email protected]
Adr. Janka Čmelika 60/1, 21 000 Novi Sad
Tel. 064/1258 218,
E-mail: [email protected],
www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs
Adr. Vojvoñanskih brigada 17, 21000 Novi Sad
Tel. 064/11 83 822, 021/455454
E-mail: [email protected]
Adr. Pozorišni trg 2, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/451 788, 064/1609021
E-mail: [email protected]
Adr. Takovska 5, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/549 197, 528644, 063/1182804, 065/5504588
E-mail: [email protected]
Adr. Radnička 20 a, 21 000 Novi Sad
Tel. 064/2900725 (Marko Tucakov)
E-mail: [email protected]
Adr. Pašićeva 24, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/ 6611 484
E-mail: [email protected],
[email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 3. 21 000 Novi Sad
Tel. 064/3587178, 064/2150740
E-mail: [email protected],
www.branislav-bukurov.com
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2. 21 000 Novi Sad
Tel. 063/ 561 840
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2. 21 000 Novi Sad
Tel. 021/4896 326, 063/381 510
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Tgr Feher Ferenca 8. 21 000 Novi Sad
Tel. 021/457 952
E-mail: [email protected]
Adr.Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Viera Turčan
Jan Kolar
Katarina Gavrić
Marija Miković
Ruža Helać
Aleksandar Obrovski
Dušica Milenković
Lea Čikoš
Marko Tucakov
Olivera Radovanović i Duško Medić
Rastislav Stojisavljević,
Karolina Simat
Milica Radanović
Mr Fojkar Oliver
Dušanka Ćurčić
Marko Topo (063/549 607
zaštite životne sredine SCG), Novi Sad
UDRUŽENJE GRAðANA «INŽINJERI ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE», Novi Sad
UDRUŽENJE EKO NOVINARA «EKO VEST», Novi
Sad
UDRUŽENJE GRAðANA «GLJIVARSKO DRUŠTVO
NOVI SAD», Novi Sad
POKRET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE «FORMA
LJUBAVI», Novi Sad
PRVO UDRUŽENJE ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OD
DEJSTAVA VATRE «ECOFIRE», Novi Sad
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE RIBA,
Novi Sad
NOVOSADSKI EKOLOŠKI CENTAR – NEC, Novi Sad
«ZORA – XXI» udruženje granica «za održivi razvoj –
akcija XXI», Novi Sad
UDRUŽENJE «EKO-PONT», Novi Sad
UDRUŽENJE GRAðANA «REKA», Novi Sad
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
«PANONIJA ASOCIJACIJA», Novi Sad
UDRUŽENJE «EKO – GEA», Novi Sad
UDRUŽENJE «VOLIM ZELENILO», Novi Sad
«ARKA» DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I DOBROBIT
ŽIVOTINJA, Novi Sad
UDRUŽENJE «REFUGIJUM», Novi Sad
Tel. 021/4852633
E-mail: [email protected],
Adr. Balzakova 11, 21 000 Novi Sad
Tel. 021/6367139, 065/5393267
E-mail: [email protected], [email protected],
www.activity4sustainability.org
Adr. Janka Čmelika 60/1, 21 000 Novi Sad
Tel. 063/8829502
E-mail: [email protected]
Adr. Bul. Mihajla Pupina br. 26/I/23, Novi Sad
Tel. 021/401 340, 064/6277 840
E-mail: [email protected]
Adr. Sutjeska 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021/4882-450, 6621217
E-mail: [email protected]
Adr: Kolo srpskih sestara 23, 21000 Novi Sad
Tel: 021/466 435, 064/2928283 (Ljubica Krnjaić)
E-mail: [email protected]
Adr: Trg Dositeja Obradovića 2/IV/23, 21 000 Novi Sad
Tel: 021/485 2686, 064/1312131 (Branko Miljanović)
E-mail: [email protected]
Adr: Milice Stojadinović Srpkinje br.2, Novi Sad
Tel: 021/445 438, 064/611 7332
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića 2/IV
Tel. 021/485 2679, 063/8620333 (M.Matavulj)
E-mail: [email protected]
Adr. Janka Čmelika 79, Novi Sad
Tel. 021/511 809, 064/8882034 (Francuski Miroslav)
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr: Pap Pavla br.14, Novi Sad
Tel: 021/452 750
E-mail: [email protected]
Adr. Petra Drapšina br.48, Novi Sad
Tel. 021/6612805
E-mail: [email protected]
Adr. Save Kovačevića 11/2
Tel. 021/6333 420
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Modene br.1, Novi Sad
Tel. 021/456 213
E-mail: [email protected]
Adr. Omladinskog pokreta 14b, Novi Sad
Tel: 021/879223, 064/0878511
E-mail: [email protected]
Adr. Dr. Lazara Stanojevića br. 9, Novi Sad
Igor Jezdimirović
Dragana Ratković
ðorñe Vojnović
Milan Geratović, 063/652-050
Ljubica Krnjaić
Branko Miljanović
Odanović Milivoje
Milan Matavulj
Dragan Mečkarovski
Stanko Popović
Mirko Srdić
Nela Tot Ljubojević
Miroslav Ninić (063/509 755),
Jelena Štrkić
Branka Paško
Sonja Kozlina (064/2854383)
NACIONALNI KOMITET IAD SRBIJE I CRNE GORE,
Novi Sad
INKLUZIVNO UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE
«SINERGIJA», Novi Sad
CENTAR ZA ZAŠTITU SOVA SRBIJE, Novi Sad
EKO Srbija, Sremska Kamenica
UDRUŽENJE PROIZVOðAČA I PRERAðIVAČA
FUTOŠKOG KUPUSA I FUTOŠKOG KISELOG
KUPUSA «FUTOŠKI KUPUS», Futog
UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA I
NAUTIČARA «DUNAV», Ledinci
SPORTSKO RIBOLOVAČKO EKOLOŠKO
UDRUŽENJE «LOKVANJ BELI», Budisava
EKOLOŠKI POKRET ODŽAKA, Odžaci
EKOLOŠKI POKRET «MOSTONGA», Odžaci
UDRUŽENJE GRAðANA «EKO ŽIVOT», Odžaci
EKOLOŠKO UDRUŽENJE GRAðANA SOMBOR,
Sombor
KLUB MLADIH ISTRAŽIVAČA SOMBOR, Sombor
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE
PRIRODE–NATURA, Sombor
EKOLOŠKI POKRET STANIŠIĆ, Stanišić
EKOLIŠKO DRUŠTVO "DUNAVAC", Bački Monoštor
UDRUŽENJE GRAðANA «PODUNAV», Bački
Monoštor
Tel. 021/527 210
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Dositeja Obradovića br.2, Novi Sad
Tel. 021/485 2659
E-mail: [email protected]
Adr. Oblačića Rada 15/12, Novi Sad
Tel. 060/6687866
E-mail: [email protected]
Adr. Momčila Tapavice 12/835, Novi Sad
Tel. 064/242 9734
E-mail: [email protected]
Adr. Slobodana Bajića br. 11, 21 208 Sr. Kamenica
Tel. 065/615 6602
E-mail: [email protected], www.ekosrbija.org
Adr. Cara Lazara br.42, 21410 Futog
Tel. 064/162 9639
E-mail: [email protected]
Adr. Zmaj Jovina br.17, Ledinci
Tel. 021/886 621
Adr. Školska br.2, 21242 Budisava
Tel. 021/719722
Adr. Bačka 36, 25250 Odžaci
Tel. 025/5744 973, 5742131, 5742361, 063/459-179 (I. Ćirić)
E-mail: [email protected]; www.epodzaci.org
Adr: Kneza Mihajlova 41, 25250 Odžaci
Tel: 025/5743358, 060/1444430, 062/8393758
E-mail: [email protected]
Adr. Milan Tepić 15, 25250 Odžaci
Tel. 063/8610459
E-mail: [email protected]
Adr. Vere Guconje br.5, (Vojvoñanska 16), 25 000 Sombor
Tel. 025/420 095, 063/8380266
Adr.Trg Cara Lazara 9. 25 000 Sombor
Tel. 025/429 513, 063/3536871
E-mail: [email protected]
Adr. Milana Rakića 20, 25000 Sombor
Tel. 064/283 8095, 064/1640185
E-mail: [email protected], www.natura-sombor.com
Adr. Vuka Karadžića 134, 25 284 Stanišić
Tel. 025/830 345, 064/830968 Davor
E-mail: [email protected]
Adr. Dunavska 61, 25 272 Bački Monoštar
Tel. 025/808 143
Adr. Ivana Gorana Kovačića br. 32, Bački Monoštor
Tel: 025/808000, 069/3938128
E-mail: [email protected]
Ivana Teodorović
Daniela Tamaš
Milan Ružić
Novica Kostić
Goran Puača
Kuzman Alimpijević (064/3858374)
Zlatibor Pribić (064/420 1360)
Dušan Mirković, Ivica Ćirić
Jasmina Karan ( Slaviša Ignjatović)
Vladimir Lončar
Aleksandar Radišić
Vlada ðurković
Thomas Oliver Mere
ðapić Dejan, Davor Babić
Martin Gužalić
Dejan Mitić
UDRUŽENJE GRAðANA «VANESSA», Svetozar
Miletić
UDRUŽENJE GRAðANA «OAZA», Čonoplja
EKOLOŠKI POKRET «RODA», Kljajićevo
EKOLOŠKO DRUŠTVO «OZON», Bezdan
EKOLOŠKO UDRUŽENJE GRAðANA "HORIZONT",
Subotica
UG «ETNOLIFE», Subotica
UDRUŽENJE GRAðANA ZA UNAPREðENJE
SUBOTIČKE REGIJE "EUROPE GATE", Subotica
DRUŠTVO EKOLOGA "RIHARD ČORNAI", Subotica
UDRUŽENJE ZA PRIRODNU HRANU "TERRA'S",
Subotica
UDRUŽENJE LJUBITELJA PRIRODE "RIPARIJA",
Subotica
UDRUŽENJE GRAðANA "EKO ŽIVOT", Subotica
GRUPA ZA PROMOCIJU ZELENE ENERGIJE GREEN ENERGY GROUP, Subotica
UDRUŽENJE GRAðANA «OMLADINSKI EKO
ŽIVOT», Subotica
UDRUŽENJE «ZELENA PATROLA», Subotica
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I RAZVOJ OKRUŽENJA I
Adr. Subotička duž br. 21, (Dositeja Obradovića br. 3),
25211 Svetozar Miletić
Tel. 025/840 130, 063/464 718
E-mail: [email protected]
Adr. Majora Milana Tepića br.16, (Nikole Tesle br. 30),
25210 Čonoplja
Tel. 025/844 979, 064/1532306
E-mail: [email protected]
Adr. Ive Lole Ribara br. 59
Tel. 025/852 212
E-mail: [email protected]
Adr. Žrtve fašizma br. 3, 25270 Bezdan
Tel. 025/810065, 064/6407510
E-mail: [email protected]
Adr. Engelsova br. 9, 24 000 Subotica
Tel. 024/553 106, 554 600, 556 891, 064/2221084
E-mail: [email protected]
Adr. Kireška br. 3 , 24000 Subotica
Tel. 024/596 064, 064/1223504
E-mail: [email protected]
Adr. Segedinski put 74, 24 000 Subotica
Tel. 024/546 067, 546 463
E-mail: [email protected]
Adr. Matije Korvina br.9, 24 000 Subotica
Tel. 024/553 106
E-mail: [email protected]
Adr. Trg Cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica
Tel. 063/7375361, 024/554 600 (lok.123)
E-mail:[email protected], [email protected];
Adr. Matije Karvina br. 9, 24 000 Subotica
Tel. 064/11 33 781
E-mail: [email protected], [email protected],
www.riparia.org.rs
Adr. Matka Vuković 9/1, 24 000 Subotica
Tel. 063/8337996
E-mail: [email protected]
Adr. Srednja br.7, 24000 Subotica
Tel. 024/546 748
E-mail:[email protected]; www.greenenergygroup.rs
Adr. H.Sjenkijevića br. 14, 24000 Subotica
Tel. 064/197 1513
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Gogoljeva br.7, 24000 Subotica
Tel. 024/537245
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr: Matije Korvina 9, 24000 Subotica
Katarina Kaić
Kostić Momir (Esapović Emina)
Jovan Vićanović
Žarko Pudar
Radmila Samardžić i Ksenija Marton
Čeke Marta i Hulo Ištvan
Gencea Melinda
Benčik Ištvan i Nemet Čila 024/553106
Snježana Mitrović
Sekereš Oto i Žika Reh
Čongor Farkaš
Tihomir Vasiljev (064/1251400)
Slobodan Mas
Andor Lukovic (065/8286965)
Dr Mesaros Gabor
GRADITELJSKOG NASLEðA «PROTEGO», Subotica
POKRET GORANA SRBIJE, OPŠTINSKA
ORGANIZACIJA POKRET GORANA SUBOTICE,
Subotica
CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ,
Subotica
UDRUŽENJE GRAðANA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE I POZNAVANJE ZAVIČAJA «IRINGO»,
Horgoš
«ECO-FRIENDS» UDRUŽENJE GRAðANA PALIĆ,
Palić
UDRUŽENJE GRAðANA «OSTORKA», Palić
UDRUŽENJE GRAðANA «ZELENI PRSTEN»,
Ruski Krstur
DRUŠTVO ZA RAZVOJ OKOLINE I ZAJEDNICE
«ZOLD DOMBOK», Feketić
DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE «FALCO»,
Temerin
EKO CENTAR «VODOMAR 05», Temerin
Tel: 063/8472253, 062/234 272
E-mail: [email protected] , [email protected]
www.protego-org.org
Adr: Magnetna poljabb, 24000 Subotica
Tel/fax: 024/546 313, 064/1988055
E-mail: [email protected]
Adr: Korzo 15/13
Tel: 024/523 191, 064/213 1937
E-mail: [email protected]
Adr. Velika ulica 2, 24 4210 Horgoš
Tel. 024/793 688,
E-mail: [email protected]
Adr: Horgoški put 21, 24413 Palić
Tel. 024/753 327, 069/1306947
E-mail: [email protected]
Adr: Jožefa Hegediša br.3, (Solarski trg br.3) , 24413 Palić
Tel: 024/670 850, 670 850
E-mail: [email protected]
Adr. Blok III, ulica 3, br.5, 25233 Ruski Krstur
Tel. 025/703 430
Adr. JNA 24, 24323 Feketić
Tel. 024/739063, 064/3063824 (Takač Deneš)
E-mail: [email protected]
Adr. Nikole Pašića 196, 21235 Temerin
Tel. 021/843 761, 064/3146850
E-mail: [email protected]
Adr. Petefi Šandora 85, 21235 Temerin
Tel: 021/843 123, 063/517 276, 063/533 627
E-mail: [email protected]
Jožef Pinter
Natasa Djereg
Anita Vereš-Turu, 063/829 2128
ðeneš Tot
Andraš Ricz
Leona Dorotić-Guteša
Takač Deneš
Ištvan Balog
Dušan Bokić i Dragan Vukotić
UDRUŽENJE GRAðANA «ZELENI EKO KRUG»,
Temerin
Adr. Drvarska br.3, 21 235 Temerin
Tel. 021/841 436, 063/8411280
E-mail: [email protected]
Milorad Ćosić
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE I
DUNAVSKOG PRIOBALJA VOJVODINE «Forland»,
Lok
UDRUŽENJE GRAðANA «EKOLOŠKI POKRET
VRBAS», Vrbas
Adr. Srpskih vladara 2, 21248 Lok
Tel. 063/8151115, 021/867 035
E-mail: [email protected]
Adr: Jožef Atila 22, 21460 Vrbas
Tel: 021/701 320, 063/8877972
E-mail: [email protected] , www.ekovrbas.net
Adr: Svetog Save br. 30, 21215 Turija
Tel: 021/737 016
E-mail: [email protected]; [email protected]
Adr. Duga br.14, 24321 Mali Iñoš
Tel. 024/730 020, 060/730 0205
E-mail: [email protected]
Adr. Braće Lukača br.42, 21240 Titel
ðorñe Vidić
UDRUŽENJE GRAðANA «BELJANSKA BARA»,
Turija
UDRUŽENJE GRAðANA «ECO ENJOY», Mali Iñoš
EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I
Ratko ðurñevac
Svetozar Srdanov (060/7222121)
Anamaria Lacković
Jelena Sovilj
UNAPREðENJE ŽIVOTNE SREDINE «GOROCVET»,
Titel
ECO – KULA, Kula
Tel: 062/228768
E-mail: [email protected]
Adr. V. Vlahovića br.82, Kula
Tel. 025/729010
E-mail: [email protected]
Kristina Tiskei
BANAT
UDRUŽENJE ZA EKOLOŠKU ENERGIJU RUMUNA
IZ SRBIJE «BRAKOS», Alibunar
PRIRODNJAČKO DRUŠTVO "GEA", Vršac
EKOLOŠKO DRUŠTVO «PRIRODA I ZDRAVLJE»,
Vršac
EKOLOŠKI CENTAR «STANIŠTE», Vršac
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «AVALON», Vršac
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
«OKANJ», Elemir
FONDACIJA «CARSKA BARA», Belo Blato
FEHER TO – DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJE I
EKOLOGIJE, Lukino Selo
EKOLOŠKA FONDACIJA «STARI BEGEJ – CARSKA
BARA» Lukino Selo
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE KULTURNE I
PRIRODNE BAŠTINE «Carska bara – Belo Blato», Belo
Blato
EKOLOŠKO DRUŠTVO «CARSKA BARA», Perlez
UDRUŽENJE GRAðANA "ZDRAV ŽIVOT", Zrenjanin
EKOLOŠKI POKRET JUGOSLAVIJE – OPŠTINSKI
Adr. V.Karadžića br.9, 26310 Alibunar
Tel. 063/7448755, 013/641 688
E-mail: [email protected]
Adr. Dvorska 28 (Dom omladine), 26 300 Vršac
Tel. 065/844 3000
E-mail: [email protected]
www.gea.org.rs
Adr: ðure Daničića 40, 26 300 Vršac
Tel: 064/1873865 (Veljko Stojanović)
E-mail: [email protected]
Adr: Stevana Nemanje br.23 (Ž.Zrenjanin 26/32), Vršac
Tel: 013/837 230, 064/502 8276
E-mail: [email protected], [email protected]
Adr. Igmanska br.23, Vršac
Tel. 013/832 718, 063/8347095
E-mail: [email protected]
Adr. Žarka Zrenjanin 49, 23 208 Elemir
Tel. 023/738 443
E-mail: [email protected]
Adr. Ive Lole Ribara 15, 23 205 Belo Blato
Tel. 023/889931
E-mail: mz_belo_blato@beotel.net
Adr. Petefi Šandor 2, 23224 Lukino Selo
Tel. 023/885150, 064/2246899
E-mail: feherto@zrlocal.net
Adr: Beloblatski put bb
Tel: 023/884 028
E-mail: ekocarskabara@yahoo.com
Adr. Ive Lole Ribara 15, 23 205 Belo Blato
Tel. 023/889931
E-mail: mz_belo_blato@beotel.net
Adr: Dimitrija Tucovića 9, 23260 Perlez
Tel: 023/ 381 3064, 064/0861 064
E-mail: mz-perlez@zrlocal.net
Adr. Ruže Šulman 29/18, 23 000 Zrenjanin
Tel. 063/539 162
E-mail: aleksandrav@sbb.co.rs
Adr: Žitni trg bb, 23000 Zrenjanin
Duluž Kosmin (060/7448755)
Dejan Maksimović
Veljko Stojanović
Tamara Maksimović
Budimir Babić
Milos Bibin i Milan Jankov (063/577
227)
Goda Adam
Balanji Šandor
Ildiko Grnja
Barna Zoltan
Branka Ninić Rašeta
Aleksandra Vujinović
Dušanka ðukić
ODBOR ZRENJANIN, Zrenjanin
UDRUŽENJE VOĆARA I PROIZVOðAČA
ORGANSKE HRANE «EKO – BANAT», Zrenjanin
UDRUŽENJE GRAðANA «LOKALNI EDUKATIVNO
EKOLOŠKI IZAZOV STARI BEGEJ CARSKA BARA»,
Zrenjanin
PRIRODNJAČKO DRUŠTVO «CRNA RODA»,
Zrenjanin
UDRUŽENJE GRAðANA «KORMILO», Zrenjanin
EKOLOŠKI POKRET «PANONSKA ZORA»; Zrenjanin
UDRUŽENJE EKOLOGA KIKINDE "GREEN PLACE",
Kikinda
UDRUŽENJE EKODOLINA, Kikinda
UDRUŽENJE ZA SPORTSKI RIBOLOV I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE «GALADSKA», Kikinda
DRUŠTVO ZA NEGU TRADICIJE I EKOLOGIJE
«DELIBAB», Sajan
EKOLOŠKO DRUŠTVO "23.APRIL1762-75", Uzdin
EKOLOŠKO DRUŠTVO «ZA ČISTIJU VAROŠ" Novi
Bečej
UDRUŽENJE GRAðANA ZA ZAŠTITU TISE I
RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA «Gradište», Novi
Bečej
DRUŠTVO ZA ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE «BUDUĆNOST PANČEVA BUPA», Pančevo
ECO 13, Pančevo
EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I
ZAŠTITU PRIRODE PANČEVO, Pančevo
Tel: 023/561143, 063/104 2041 (Dušanka ðukić)
E-mail: todorov023@nadlanu.com
Adr: Žitni trg bb, 23000 Zrenjanin
Tel: 023/530 870
E-mail: duskat@beotel.rs
Adr: Vladimira Rolovića 37, 23000 Zrenjanin
Tel: 023/547640, 064/1880005
E-mail: leei@beotel.net
Adr. Ive Andrića 16, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/532 736, 065/481 5315
E-mail: ppikee@gmail.com; crnaroda@yahoo.com
Adr. Mariborska br.3, 23000 Zrenjanin
Tel. 023/548162, 063/8109563
E-mail: office@kormilo.org, mira2603@yahoo.com,
www.kormilo.org
Tel. 023/543 448
E-mail: panonskazora@yahoo.com
Adr. Trg Srpskih dobrovoljaca 23, 23 000 Kikinda
Tel. 064/217 8498
E-mail: udekgreenplace@yahoo.com
Adr. D.Tucovića br.16, 23300 Kikinda
Tel. 061/322 5538
E-mail: stucakov@yahoo.com
Adr. Karañorñeva br.3, Kikinda
Tel. 0230/29472
Adr. Velika ulica 118, Sajan
Tel. 064/7012212
E-mail: delibabsajan@freemail.hu
Adr. Tudor Vladimiresku 176/b, 26 216 Uzdin
Tel. 013/673 856
E mail: tibiscusuzdin@yahoo.com
Adr. Pave Sudarski 2, 23 272 Novi Bečej
Tel. 064/3000470
E mail: office@ekovaros.org.yu , www.ekovaros.org.rs
Adr. 7. jul broj 12/a , 23 272 Novi Bečej
Tel. 063/7533 871
E mail: knezevm@novi becej.org.rs
Adr. Vojvode Bojovića 2, 26 000 Pančevo
Tel. 013/352043
E-mail: bupa@panet.co.rs
Adr. Dr. Žarka Fogaraša 37 D/1, 26000 Pančevo
Tel: 013/346 523
E-mail: Jelena.Novakov@pancevo.rs, rikan@eunet.rs
Adr. Krajiška br.6, 26000 Pančevo
Tel. 013/370 780, 064/230 8840
E-mail: prirodapanceva@gmail.com
Dušanka ðukić
Steva Čorokalo, Ištvan Ham
Predrag Kostin
Mirjana Gavrilović
Vukoman Maksimović (064/4055428)
Ljiljana Skoko
Siniša Tucakov
Vasa Andrić (066/400627)
Silvija Zombori
Pavel Balan i Vasile Barbu
Darko Milanović
Milan Knežev
Dušan Stanojlović, predsednik
Nikola Rikanović, 064/8662351
(Jelena Novakov)
Srñan Stanković
POKRET GORANA I CENTAR VOLONTERA
PANČEVO, Pančevo
Adr. Svetog Save br.10, Pančevo
Tel. 013/333 201
E-mail: pagorani@gmail.com; www.pgcvp.rs
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU PTICA «RODA –
Adr. Sakulski put bb, 26250 Baranda
BARANDA», Baranda
Tel: 013/686 113
E-mail: triastudio1@gmail.com
UDRUŽENJE GRAðANA ZA RAZVOJ EKOLOŠKE
Adr. Nikole Tesle br. 13, Pančevo
SVESTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE «EKOPAN»,
Tel. 013/2580280
Pančevo
E-mail: mirjana.balog@komora.net
EKO POKRET "BEGEJ - SVETI ðURAð", Žitište
Adr. Cara Dušana 7, Žitište
Tel. 023/822 155, 061/1135414
E-mail: razvoj@gimelnet.co.rs
EKOLOŠKI POKRET OPŠTNE ADA «ZELENO OSTRVO Adr. Maršala Tita 43, 24430 Ada
ZOLD SZIGET, Ada
Tel. 064/2266308, 024/854 325
E-mail. adrijana.todorcev@gmail.com
UDRUŽENJE GRAðANA "AURORA", Bela Crkva
Adr. I Oktobar 24, 26340 Bela Crkva
Tel/faks: 013/851-448, tel: 064/9103-104
E-mail: jezerabc@my-its.net
UDRUŽENJE GRAðANA ZELENI SVET, Kanjiža
Adr. Vladike Njegoša br.20, (Apostolska 30), 24420 Kanjiža
Tel. 064/249 8118
E-mail: mojemacke@freemail.hu
DRUŠTVO LJUBITELJA PRIRODE «LEŠO», Kanjiža
Adr. Slovenačka 14, 24420 Kanjiža
Tel. 063/ 8311976 (Juhas Djula); 024/879 108, 063/8663521
E-mail: turazo@tippnet.rs, www.turazo.kanizsa.com
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «TISA KLUB», Kanjiža
Adr: Glavna ulica 32, 24420 Kanjiža
Tel: 024/874 025, 063/680858 (Zoltan Balint)
E-mail: omladinska@sks.co.rs, omladinska@tippnet.rs
EKO CENTAR «TISA», Novi Kneževac
Adr. Srpska br.56, 23330 Novi Kneževac
Tel: 0230/82540, 063/8144040
E-mail: atiagoston@gmail.com
UDRUŽENJE GRAðANA «LJUBITELJI TISE», Senta
Adr: Radnoti Mikloš 46, 24400 Senta
Tel: 024/817 818
E-mail: obensberg@gmail.com
LOKATOR-UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU GRADSKE I
Adr: Glavna ulica br. 15, 24400 Senta
PRIRODNE SREDINE, Senta
Tel: 024/812 336, 024/811 383
E-mail: locator.senta@gmail.com
FONDACIJA «PRO SCIENTIA NATURAE», Senta
Adr. Poštanska br.18, Senta
Tel. 024/812 025
E-mail: proscnat@gmail.com
EKOLOŠKO UDRUŽENJE GRAðANA «BELI
Adr: JNA 110, 23215 Nova Crnja
BAGREM», Nova Crnja
Tel: 023/811 471, 063/1341883
E-mail: nikoletic@gimelnet.rs
CENTAR ZA EKO-RURALNI RAZVOJ
Adr. M.Pupina bb, 23217 Aleksandrovo
«ALEKSANDROVO», Aleksandrovo
Tel: 064/4366827
E-mail: cerra@gimelnet.rs, www.cerra.org.rs
EKOLOŠKO UDRUŽENJE GRAðANA «STEPSKI
Adr: Vožda Karañorña 74, 23 240 Sečanj
Ljiljana Konevski (064/1303637)
Božidar Milanković
Mirjana Balog Kormanjoš
Radmilo Aćimović
Ljiljana Vlanikolin
Daniela ðolić i Ivana Milčić
Halas Monika
Berec Šandor
Zoltan Balint
Agošton Atila
Vereš Atila (063/535 262)
Zoltan Sepeši (064/146 2131)
Laslo Lanñel (064/2321253)
Dragan Nikoletić
Slobodan Cucić
Vilić Marina
SOKO», Sečanj
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I OČUVANJE ČOVEKOVE
OKOLINE «OZON», Sečanj
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «ČOKA», Čoka
GRAðANSKO EKOLOŠKO UDRUŽENJE EKOTALAS, Tomaševac
UDRUŽENJE EKOLOGA «BEGEJ», Srpski i Novi Itebej
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
«ZELENO OKO», Trešnjevac
EKOLOŠKO UDRUŽENJE «EKOTORAK», Torak
CENTAR ZA UNAPREðENJE EKOLOGIJE I
KULTURE ŽIVLJENJA, Klek
ŠKOLA PLUS – DOSITEJ OBRADOVIĆ, Bela Crkva
Tel: 023/802 3424, 064/802 3424
E-mail: vilicmarina@gmail.com
Adr. Vožda Karañorña 69 I/7, 23240 Sečanj
Tel: 063/83 47 471
E-mail: ozonsecanj@yahoo.com
Adr. Maršala Tita 2, 23320 Čoka
Tel. 0230/71009, 72661
E-mail: mladost@pyrotherm.co.rs
Adr: 7. jul br.10, 23262 Tomaševac
Tel: 063/562 361, 023/871013
E-mail: niknes@zrlocal.net
Adr: Maršala Tita br. 64, 23236 Srpski i Novi Itebej
Tel: 023/837 068
E-mail: jelensij@gmail.com
Adr. Vinogradska br.50, 24 426 Trešnjevac
Tel. 065/8187186
E-mail: zelenooko@tippnet.rs; www.zelenooko.5mp.eu
Adr. Trg slobode bb, Torak
Tel. 023/827 043
E-mail: svjetlana_markovic@yahoo.com
Adr. Blagoja Parovića bb, 23211 Klek
Tel: 023/525 608
E-mail: eko.kult@gmail.com
Adr. Nemanjina br. 11, Bela Crkva
Tel: 061/315 4599
E-mail: turtureabc@gmail.com
Drago Novčić
Nedeljko Kolundžija
Nenad Nikoletić
Jelena Sij (062/409068)
Natalia Sečei
Svjetlana Marković
Milan Ratković
Jasmina Turturea
SREM
POKRET GORANA I VOLONTERSKI CENTAR
VOJVODINE, Sremski Karlovci
EKOLOŠKI POKRET BEŠKA, Beška
POKRET GORANA INðIJA, Inñija
EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA LOKALNO ODRŽIVI
RAZVOJ «EKO-LOR», Krčedin
EKOLOŠKI POKRET IRIG, Irig
UDRUZENJE EKOLOGA FRUŠKE GORE – SRBIJE,
Adr. M.Stratimirovića br.5, Sr. Karlovci
Tel. 021/881 027, 063/594930
E-mail: office@ekoloskicentar.org
Adr. Karañorñeva br 1, (Kneza Miloša br. 1), 22 324 Beška
Tel. 022/572 225, 064/1872505, 064/8070105
E-mail: ekopokret_beska@yahoo.com
Adr: Kneza Lazara 14, 22 320 Inñija
Tel: 022/560 623, 064/1464 891
Adr: Nada Janošević 4, 22325 Krčedin
Tel: 022/500307, 064/9738714 (Aleksandra Gavrić)
E-mail: eko_lor_krcedin@yahoo.com;
www.ekolor.wetpaint.com
Adr. Zmaj Jovina 71. 22 406 Irig
Tel. 022/461 653, 064/186 1287
E-mail: borcisoirig@neobee.net
Adr: Oborac bb, 22408 Vrdnik
Aleksa Jeftić
Petrović Dalibor
Velisav Petrović
Aleksandra Gavrić
Gavrilo Čupić
Božidar Batić, Alenka Oreščanin
Vrdnik
EKOLOŠKI POKRET SREMSKA MITROVICA,
Sremska Mitrovica
UDRUŽENJE GRAðANA «EKO-SELO
BUðANOVCI», Buñanovci
GORANSKO EKOLOŠKI POKRET, Sremska Mitrovica
UDRUŽENJE GRAðANA «PRO VITAE» ZA ŽIVOT,
Sremska Mitrovica
UDRUŽENJE GRAðANA «EKOLOŠKI KLUB GRADA
SREMSKA MITROVICA», Sr. Mitrovica
EKO PATROLA, Sremska Mitrovica
EKOLOŠKI POKRET ŠID
EKO – KAMP, Morović
OMLADINSKI KLUB «Morović», Morović
EKOLOŠKI POKRET «ZOVA», Stara Pazova
UDRUŽENJE GRAðANA «PRIJATELJI OBEDSKE
BARE», Kupinovo
NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA EKOTURIZAM
«EKOTURIZAM SRBIJE» Sremska Mitrovica
UDRUŽENJE GRAðANA ZA ZAŠTITU I ODRŽIVO
KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I DOBARA
GEOPROTECT, Ruma
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU KULTURNOISTORIJSKOG NASLEðA «ŠATRINCI», Šatrinci
Tel: 063/ 8901200, 062/304 531
E-mail: laal@nadlanu.com, ekofgs@gmail.com
Adr: Bosutski put 78, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel: 022/617 522, 064/3924977
E-mail: region1@ptt.rs
Adr: Partizanska 6, 22 421 Buñanovci
Tel: 063/521 282
E-mail: sladjaandric@yahoo.com
Adr. Svetog Save 19, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/614 300, 063/514 847, 065/514 8477
E-mail: zasavica@zasavica.org.rs;
Adr. Solarski trg 3, 22 000 Sremska Mitrovica
Tel. 022/625212, 064/1583646
E-mail: pro vitae sm@yahoo.com
Adr. Despota Stefana br.19, Sr. Mitrovica
Tel. 022/627 154
E-mail: ekgsm022@gmail.com
Adr. Savski cvet br.128, 22000 Sremska Mitrovica
Tel: 064/5556499, 064/2075698
E-mail: sm.ekopatrolrs@neobee.net
Adr. Karañorñeva 2, 22 240 Šid
Tel. 063/526 203, 022/712022
E-mail: sandra.nedic2601@gmail.com
Adr. Vuka Karadžića b.b., 22245 Morović
Tel. 022/736902, 065/8887111 (Željko Prskalo)
E-mail: ekokamp@yahoo.com
Adr. Kralja Petra I br. 16/1, 22245 Morović
Tel. 022/736 910
E-mail: okmorovic@yahoo.com
Adr. Trg dr. Zorana ðinñić bb, Stara Pazova
Tel. 022/363 383
E-mail: ekoloskipokret@hotmail.com
Adr. ðorñe Markovića br.1, 22419 Kupinovo
Tel. 022/88220
E-mail: prijatelji.obedske bare.0@gmail.com
Adr. Bosutski put 78, 22000 Sremska Mitrovica
Tel: 022/617 522
E-mail: info@ecoturismserbia.com
Adr. Pinkijeva br. 19
Tel. 022/470624
E-mail: ngogeoprotect@gmail.com
Adr. Maršala Tita br.21, Šatrinci
Tel: 022/467 692
E-mail: /
Radomir Jovelić Višerov
Laza Sremčević
Slobodan Simić
Snežana Frančesko
Branislava Bošković (064/140 2312),
Bojana Novaković (064/491 6898)
Dragan Perić
Alksandra Nedić
Željko Prskalo
Ajanović Kristina (065/9998876)
Berislav Mijić
Predrag Popović
Radomir Jovelić
Ljuba Josić
Greč Petar
Download

BAČKA