NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
LICE
KONTAKT
ZA
Kontakt telefon
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
Koordinator iz JP ZIG
koordinator za MZ
Napomena
MZ
Karolj Pete
čišćenje deponije na uglu Adi Endrea i
Milana Koma;
čišćenje bloka oivičenog ulicama
Neimarova - Koste Abraševića i
čišćenje deponije na uglu Adi
Somborski bulevar;
čišćenje zelenih površina u ul.Jovana Endrea i Milana Koma - radi se
Popovića, Vršačka, Subotička i mehanizaijom i druge lokacije u Vesna Forkapić
organizaciji MZ
064/839-00-53
Milutina Bojića
Dejan Mahač
Miroslava Bajić
potok u Sr.Kamenici koji ide sa Fruške
gore, kroz Paragovo, Vojnovo, Donju
Kamenicu, pored Pravoslavne crkve i
uliva se u Dunav. Potok treba očistiti
od smeća i pokositi od korova i visoke
trave na mestima gde je moguć pristup Radovi
u
organizaciji Vesna Forkapić Miroslava Bajić u prilogu je mapa potoka
ljudi.
koordinatora za MZ
064/839-00-53
064/27-00-653) kroz Kamenicu
30 pari rukavica i
50 vreca za otpad
1.
2.
3.
4.
Nikola Tesla - Telep
Sremska Kamenica
Bistrica
Veternik
Tatjana Đurić
Srđan Mrđen
Mirjana
5.
Južni Telep
064-27-00-653
063-512-748
062-36-79-79
021-505-646
Nedinić 063-82-96-709
40-50
50
uklanjanje divle deponije severno od
Bul.Vojvode Stepe naspram ''Ideje'',
kao i košenje na istom lokalitetu;
uklanjanje građ. Otpada i košenje
trave na zelenoj površini između
Bul.Evrope i Stojana Novakovića;
čišćenje i izmuljenje otvorenog kanala
Vodne zajednice, kao i uređenje
zelene javne površine između Bul.
Jovana Dučića, Momčila Tapavice do
K.O. Veternik;
košenje trave kod okretnice na
prostoru između Bul.J.Dučića, Momčila
Tapavice i Somborske rampe;
sakupljanje otpada na gore navedenim
lokalitetima, kao i u parku Bistrica i po
zaštitne rukavice, vreće rubnim lokalitetima MZ Bistrica;
uklanjanje garafita sa javnih objekata;
za djubre,
Radovi u organizaciji MZ
majice
rukavice i vreće
Vesna Forkapić
064/839-00-53
lokacija na izlazu iz urbanog dela
Veternika, ka pašnjaku omiljenom delu
Veternika za šetnju, najveća je po
obimu otpada;
lokacija u centralnom delu mesta,
pruža se duž puta kojim svakodnevno
deca pročaze na putu za školu. Po
količini nije velika ali je na udarnom
mestu;
lokacija kraj puta za Sajlovo,
upečatljiva, ne toliko velika
dodatna lokacija: lokacija na kraju
Veternika do granice Futoškog atara, Uklanjanje divljih deponija po
Škrbić Ljubomir Mazalica
od puta ( produžetak Školske ulice ) do zatevu MZ i drugi radovi u Boško
organizaciji MZ
064/839-00-00
064/20-14-211
pruge, paralelno sa ulicom Atar 18
uklanjanje smeća:
ugao H. Pinkija i Mornarske;
Dunavac, Šodroš;
deponije uz nasip u Šumskoj od
S.Glavaša do Rudničke;
Sanitarna seča trave i drveća:
orezivanje krošnji platana u Pitagorinoj
ulici;
uklanjanje slomljene tuje u Janošikovoj
pored ograde objekta MZ;
Čišćenje ATM kanala:
kanal od Bolmanske do Sime
Matavulja ( Bolmanska, Mornarska,
J.Kopitara, L.Lazarevića, S. Matavulja)
Uklanjanje grafita:
o.š.Jožef Atila;
predškolskja ustanova Dunavski cvet u
Ćirila i Metdija;
ugao Feješ Klare i Kotorske zid preko
puta BUS stajališta;
zid preko puta objekta MZ;
uklanjanje amrozije:
celom dužinom nasipa u Šumskoj ulici;
uz nasip Šodroš
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić Mirjana Nenadić
064/839-00-53
063/82-96-709
Štand će se postaviti u dvorištu
MZ Nikola Tesla.
za operacije od 1-4 potrebno je
angažovanje teške građ.meh.
Radiće se čišćenje kanala T-805
u Ul. M.Tapavice, košenje
korovskih površina i sl.
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
6.
7.
8.
9.
Sava Kovačević
10.
11.
Rumenka
Kontakt telefon
Marko Mirković
Prva vojvođanska brigada
7
ZA
Dejan Lukić
Omladinski pokret
Futog
LICE
KONTAKT
Zdenka
Belić
rukavice i vreće
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
Lokaliteti na kojima će se
učesnika
odvijati akcija čišćenja
čišćenje dečijih igrališta i sportskih
terena:
između zgrada u ul. Save Ljubojeva,
Felegi Tivadara, Berislava Berića i
Kraljevića Marka;
pored osnovne škole između Kraljević
Marka i Kisačke;
planirano je i čišćenje školskog
dvorišta o.š.''Kosta Trifković''
Radovi u organizaciji MZ
alat, džakovi
čišćenje na sledećim lokacijama:
blok ispred zgrade u Gagarinovoj 10;
zelena površina u Paje Markovića Košenje iza Mašinske škole i Vesna Forkapić
Adamova iza Srednje mašinske škole drugi radovi u organizaciji MZ 064/839-00-53
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
065-851-09-88
15
064-510-436
30
dvorište zgrada Bul.oslobođenja 103107 i Železničke 54-56: korov , grafiti i
đubre. Zapušena kanalizacija na
samoj
raskrsnici
Železničke
i
M.Gorkog (kod stepeništa) ispred
k.br.54 u Železničkoj;
Alberta Tome: grafiti i čišćenje;
D. Tucovića sa dvorišne i ulične strane
grafiti i đubre;
Zapuštena kanalizacija na uglu
Sremske i M.Gorkog u samoj
raskrsnici;
Prolaz između Železničke i Trga
Carice Milice čišćenje;
dečije igralište u Alberta Tome 6;
Radnički univerzitet skidanje grafita i
čišćenje otpada;
Vase Stajića 24 skidanje grafita,
sečenje trulih grana sa jednog
delimično osušenog drveta;
M.Gorkog 12 (prolaz prema Radničkoj
ulici) čišćenje;
Narodnih heroja 5 dvorište MZ
čišćenje;
M. Gorkog 6 čišćenje (na inicijativu
samih stanara zgrade);
Jevrejska 17: a. čišćenje krupnog
otpada
b.traktor za poravnavanje;
c. vađenje 2 kisela drveta;
d. produvavanje kanalizacije.
radovi u organizaciji MZ
Valent064-27-80-895
Ljubomir
Mazalica
i 064/20-14-211
Milenko Kovačić 063-506-040
Nikola Babić
Tomislav
juli Sremčević
Tibor Bodnar
063/455388
063-554-837
064-662-33-65
Branislav Popović 063/777-4928
i
Koordinator iz JP ZIG
koordinator za MZ
Napomena
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Radovi na košenju - nadzor
Agnes Potkonjak 064/839-00-65
Vesna Forkapić
064/839-00-53
čišćenje prostora oko ambulante,
osnovnih škola, centar Futoga, park u
Zmaj Jovinoj ulici, i deo nasipa i
priobalja. Predlaže se da se putem
Službe održavanjaočiste tri velike
deponije:
u produžetku Industrijske ulice;
kod fabrike ''Aroma'' u ul.S.Marinković uklanjanje divljih depoija kod
''Arome'' i u Industrijskoj ul. I
1000 pari rukavica, 1000 ( na putu ka centralnom groblju) i
Škrbić Ljubomir Mazalica
fabrike
ACKO
VIDAK
u drugi radovi u organizaciji Boško
vreća
i
vozilo
za kod
koordinatora MZ
064/839-00-00
064/20-14-211
Železničkoj ul.
kupljenje smeća
bager, kamion za đubre,
2 trimera, 20 lopata, 50
pari rukavica, grablje 2
kom, 150 kom. velikih
kesa, nabadače 6 kom, 5
kontejnera
Edšeg
Braće Krkljuš 2 izlaz Braće Krkljuš na
Futoški put
Aranji Janoša 16
Tone Hadžića
ugao Teodora Pavlovića i Braće
Krkljuš
Čišćenje divljih deponija na sledećim
lokalitetima:
u ulici Sonje Marinković kod dečijeg
igrališta;
kod
igrališta
fudbalskog
kluba
''Jedinstvo'';
u
ulici
Narodne
vojske
kod
reformatorsko-katoličkog groblja;
oko 150 metara od mosta ( preko
mosta ) na kanalu DTD sa desne
strane prema Novom Sadu;
na kraju ul.Dositeja Obradovića kod
kanala DTD.
Košenje javnih površina:
na ulazu u selo iz pravca Novog Sada
sa desne strane pre benzinske pumpe;
u ulici Oslobođenja od Adi Endrea do
Arsenija Čarnojevića;
radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Uklanjanje divlje deponije kod
Katoličkog groblje i na putu B.
Petrovac Rumenka, kao i rugi Boško
Škrbić Ana
Vozar
radovi u organizaciji MZ
064/839-00-00
064/155-44-33
potrtebni profesionalni čistači sa
HTZ opremom za lokacije
Edšeg, B. Krkljuš i Aranji Janoša
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
12.
13.
14.
Gavrilo Princip
Begeč
Klisa
LICE
KONTAKT
ZA
Kontakt telefon
Radovan Radojčić 063-599-197
063-454-575
Igor Červenka
Živan Vasić
Popadić
Slobodanka
021-898-021
Zoran Nikoletić
Milomir Cvijović
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
rukavice i džakovi
150
150 ( plus o.š. ''V.Petrović'')
Učešstvovaće:
građani,
o.škola;
U.S.R. Šveb;
L.D.Fazan;
DVD Begeč;
FK ''Bačka'':
dva udruženja penzionera;
polj.zadruga ''Begečki povrtari'':
150 pari rukavica, 200 DTD Ribarstvo i
vikend naselje na Jami
džakova za smeće,
16.
Sonja Marinković
Vesna Forkapić
064-839-00-53
17.
Petrovaradin
Miroslava Bajic
021-6431-306
faks:021-6433-000
18.
Kisač
30
Ana
Koordinator iz JP ZIG
koordinator za MZ
200
Vozar 064-155-44-33
40
Napomena
Radovi na košenju obuhvaćeni
radovima
JKP
''Gradsko
zelenilo''
nadzor
Agnes
Potkonjak 064/839-00-65
dostava potrebnog materijala u
prostorije MZ;
obezbediti kamion Čistoće u
13.00 za odnos prikupljenog
smeća na sledećim lokacijama:
Vikend naselje ''Jama'' njihova
deponija;
ispred o.š.''V.Petrović'' ul.Kralja
Petra I;
radovi u organizaciji MZ i
razastiranje divlje deponije na Boško
Škrbić Ljubomir Mazalica pijaca u Begeču, kod postojećeg
kontejnera.
''Tatarnici''
064/839-00-00
064/20-14-211
divlje
deponije
na
sledećim
lokalitetima:
ugao Janka Holzovića i Vase Ostojića;
ugao Stojana Jankovića i Vase
Ostojića do kanala;
ugao Angela Vlatkovića i Jadranske;
duž ul. Produžetak prof.Grčića ( stara
pruga ) od Jadranske do ul.9. maja;
ugao ul.Produžetak prof.Grčića i
uklanjanje
divljih
deponija,
ul.Miloja M.Vasića;
dela
kanala
na
ugao Stevana Goldmana i Angela čišćenje
Sentandrejskom putu i drugi Boško
Škrbić Zoran
Nikoletić
Vlatkovića;
radovi u organizaciji MZ
064/839-00-00
063/476-513
kod SD ''Borac'' Zelengorska bb
063-80-29-669
Radnički
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
uklanjanje deponije:
Branislava Borote naspram stambenih
zgrada 11-19 (desna strana), preko
puta Doma zdravlja Novo Naselje.
Potrebno je ukloniti travu i korov na košenje u Ul. B. Borote i drugi Vesna Forkapić
celoj površini.
radovi u organizaciji MZ
064/839-00-53
50
063-476-513
15.
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Nadzor za radove na divljim
deponijama je Boško Škrbić
(064/839-00-00), a za čišćenje
kanala
Jovan
radovanović
(064/839-00-61).
potreban materijal (farbu i četke)
uklanjanje grafita na fasadama zgrada
bi obezbedila MZ. Bilo bi
duž ulica: Rumenačka od 121 do 135 i
efikasnije da dobiju na ispomoć
Vesna Forkapić
mašina za uklanjanje Rumenački put sve do skretanja za
mašinu koja uklanja grafite
Avijatičarsko naselje
Radovi u organizaciji MZ
064/839-00-53
grafita
ukloniti suva stabla i suve grane iz
kršnji na celoj teritoriji MZ;
očistiti obalu Dunava od ''Štranda'' do
montažno-demontažnog mosta (MZ
S.Marinković,
Dunav,
Podbara,
Liman);
deponija nema, pojedina dvorišta će Seča suvih grana, radovi na
čistiti volonteri, o.š.''Đ.Natošević'' svoj keju (obezbedjena i pomoć
200 pari rukavica I 200 prostor, gimnazija I.Sekulić svoj, čamaca Vojske RS) i drugi Vesna Forkapić
Za čišćenje obale potrebni su
kom. Kesa
radovi
u
organizaciji
MZ
064/839-00-53
čamci
fakultet
TIMS
svoj
j j
j
p j
lokalitet uz zeleznicku prugu prema
"Oficirskoj plaži";
lokalitet iza "Pobede" uz put prema
naselju Dunavac;
nasip iza "Pobede" kod CS I nadalje
Nadzor za uklanjanje divljih
prema Sadovima;
deponija je Jovan Radovanović
silazak u Ribnjak donji put;
(064/839-00-61), a za košenje
Oficirske
plaže,
Rade Koncara uz zeleznicku prugu I Čišćenje
Agnes Potkonjak (064/839-00na kraju ulice kod igrališta FK uklanjanje divljih deponija u
65)Uz dopis priložena karta
naselju Sadovi, i na Mišeluku,
''Petrovaradin'';
naselja
sa
obeleženim
Bukovački put drugo skretište prema košenje korovskih površina i Vesna Forkapić
drugi radovi u organizaciji MZ 064/839-00-53
Bukovačkom dolu;
Miroslava Bajic lokalitetima
divlje deponije: na putu od Rumenke
ka Kisaču sa desne strane, na izlasku
iz Kisača ka Čeneju, pored Lovačkog
doma u Kisaču i kod bare u ulici
J.A.Komenskog u neposrednoj blizini
škole.
Skupljanje PET ambalaže na sledećim
lokacijama: jama Gujdovka, Ciganska
jama, ulice Slovačka i Gombarova, kao
i deo naselja Tankosićevo.
akcija će početi u petak 03.06.
Specijalna molba: da se pročisti kanal Divlja deponija kod Lovačkog
džakovi i rukavice, jedan ispod benzinske pumpe, zamuljena je doma i drugi radovbi u Boško
Škrbić Ana
Vozar skupljanjem otpada u školskimi i
kamion JKP ''Čistoća''
predškolskim ustanovama
organizaciji MZ
064/839-00-00
064/155-44-33
cev, voda ne otiče već godinu dana
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
LICE
KONTAKT
19.
Narodni heroji
Milan Jarić
20.
Kać
Uroš Lončar
ZA
Kontakt telefon
22.
Adice
Slana bara
Srdjan Egić
Marijana Šaula
Đorđe Kerac
021-713-034
021-6506-755
063-54-04-03
1. Jakov Omazić
2. Boško Baroš
3. Davor Stojanović
4. Ilija Tomić
5. Sandra Đajić
6. Marko Pavlović
7. Miroslav Pavlović
8. Saša Borojević
9. Dijana Fekete
10. Mladen Findžanović
11. Pavle Nišavić
12. Vladimir Pilipović
13. Petar Tekić
14. Slobodan Dragićević
15. Stojan Sibul
16. Zoran Cvetinović
17. Duško Popov
18. Branislav Vukićević
19. Vladimir Manić
20. Dragan Korica
21. Zoran Gardinovački
22. Siniša Mladenović
23. Milorad Knežević
24. Đorđe Martinović
25. Mladen Škrbić
26. Tomislav Mitrić
27. Petar Vojvodić
170
Podbara
Sava Vojnović
063-55-98-00
24
Šangaj
Mr. Slobodan
Stevanović
064-836-27-11
021-6521-678
26.
Budisava
Jugovicevo
Laslo Rajšli
Ljiljana Koković
27
064-382-97-28
fax:021-6413-564
23.
25.
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
o.š.''Petefi Šandor'' učenici će čistiti
dvorište i okolinu oko ograde;
zabavište ''Zlatna ribica'' deca starijeg
uzrasta bi skupljala pokošenu travu
oko ograde i čistila dvorište i okolinu
oko ograde;
rukavice 80 pari manje dečije igralište u Turgenjevoj: čišćenje,
velicine za decu, 90 pari seča grana koje nadkriljuju igralište;
za odrasle, vreće, male sc '' Sajmište'':volonteri čiste igralište i
grablje, lopate, rizlu za neposrednu okolinu, seku se grane
Radvi u organizaciji MZ
dopunu igrališta cca 3 m³ drveća u igralištu i oko ograde.
Čišćenje deponije kod Crnog Vira,
20 rukavica i 50 dzakova
ulica Novosadska - OBEZBEDILI
i još jedan bager
BAGER I 2 KAMIONA
Radovi u organizaciji MZ
15
21.
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
021 719 235
063/38 58 78
50
lopata,
Napomena
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Jovan
Radovanović
064/839-00-61
Pošto se radi o velikim
količinama različitog otpada za
efikasno
uklanjanje
ovih
deponija
neophodno
je
angažovanje mehanizacije
čišćenje atmosferskog kanala pored
glavne saobraćajnice Sentandrejski
put;
uklanjanje divlje deponije sa šutom u
divljih
deponija,
Čenejskoj ulici iza zatvorenog bazena; uklanjanje
dela
kanala
na
uklanjanje divlje deponije sa smećem i čišćenje
Škrbić Zoran
Nikoletić
šutom kod dečijeg igrališta u Janka Sentandrejskom putu i drugi Boško
radovi u organizaciji MZ
064/839-00-00
063/476-513
Buljika.
Nadzor za radove na divljim
deponijama je Boško Škrbić
(064/839-00-00), a za čišćenje
kanala
Jovan
radovanović
(064/839-00-61).
lokacije za čišćenje:
plastičnih ulica Tekelijina i Almaška;
20
pari ugao Almaška i Svetosavska;
Filipa Višnjića
Radovi u organizaciji MZ
košenje trave kod okretnice i duž puta
iza MZ i škole;
čišćenje kanala ulica VII;
košenje trave oko dečijeg igrališta;
odnošenje smeća i čišćenje iza
cevovoda u branjenoj zoni
Radovi u organizaciji MZ
rukavice i kese
kosa,
metle
koordinator za MZ
Uklanjanje divljih deponija:
ugao ulica Desanke Maksimović i
Kralja Milana;
na kraju ulice S. Šolaje pored
primarnog odbrambenog nasipa;
na kraju ulice Žička, pored kanala T- Uklanjanje diljih deponija u Ul.
Sime Šolaje i Podunavskoj uz
800 u zoni radio antene;
Škrbić
ugao ulica Slavka Rodića i Veterničke; nasip, kao i drugi radovi u Boško
064/839-00-00
ulica Nova VI naspram ulice Nova 34 organizaciji MZ
15
rolni
džakova
i
rukavica
10
Koordinator iz JP ZIG
Vesna Forkapić
064/839-00-53
strateški partner MZ je Parking
servis sa jednim kamionom
kiperom, jednim Katapilerom i
jednom kosilicom
Vesna Forkapić
064/839-00-53
očistiti najfrekventnije ulice, treba im
odnošenje, čišćenje divlje deponije
Vašarište - treba mehanizacija,
čišćenje kanala u Petefi Šandora cca
120 m, treba rovokopač i sl; renovirati
park, nova oprema za igru: autobuske
Deponija na vašarištu i drugi Vesna Forkapić
grablje, stanice za obnovu
radovi u organizaciji MZ
064/839-00-53
Očistiti grafite u:
Oblačića Rada i ugao Stevana Divnina
Babe;
Oblačića Rada 19 kod polazne stanice
3;
Janka Čmelika 85;
Očistiti
kanal
za
odvođenje
atmosferskih voda u naselju sajlovo,
Rumenački put preko puta Matijevića
(pre nadvožnjaka sa leve strane) u
dužini cca 20m;
sportski teren u Katarine Ivanović očistiće članovi Saveta i aktivisti
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
zbog teritorijalne razdvojenosti
naselja Sajlovo koje pripada
našoj
MZ
radi
postizanja
maksimalnog
efekta
kod
građana potrebno je da nam
pomognete u rešavanju oba
problema i pod. Tačkom 1 i pod
tačkom 2.
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
27.
Liman
LICE
KONTAKT
ZA
Svetlana
Mujanović
Miloš Asurdžić
28.
29.
30.
31.
32.
Kontakt telefon
063-84-725-49
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
30
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
Planira se čišćenje dve lokacije:
1)
Devastirani
lokal
u
ulici
Fruškogorska 29 (veoma zapušten, sa
izvađenim staklima, razvaljen i kao
takav praktično pretvoren u deponiju
smeća. 2) Čišćenje prostora oko
15 kom bockalica, 30 garaža u ulici Milke Grgurove. Tokom
pari rukavica, 10 lopata, prošlih godina zbog nadogradnje
10-tak
džakova
za zgrada ovaj prostor je postao mesto za
šut i drugi otpad
Radovi u organizaciji MZ
smeće
Dostavljaju spisak deponija - Priobalje
kanala DTD, Koste Šokice 35, Radoja
Domanovića između pruge i kluba
penzionera. Za košenje i uređenje
travnatog dela obale: obala kanala
DTD između Klis i Tem mosta, na
teritoriji MZ Salajka
065-220-53-04
Rade Krunić: 062
311 361
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Bratstvo
Somborska 165 smetlište;
Milana
Savića,
Nožice,
celom
Šumskom ulicom kanal je začepljen i
prljav;
Melhiora Erdujheljija odnosno preko
puta Štranda
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Stari Ledinci
deponija kod seoskog groblja (oko 50
m³ smeća i šuta);
deponija pored sportskog igrališta kod
repetitora (oko 20 m³ smeća i šuta);
potok i okolinu potoka koji protiče kroz
celo naselje;
pokositi travu na društvenom placu
pored crkve u centru naselja kao i
travu pored javnih česmi i naselju i
okolinu dečijeg igrališta;
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Žitni trg
Aleksandar
Bojović
Vera Pavlović
dr
Jasminka
Amidžić
064 888 3270
ili 021 543 119 i
021 543 112
064-186-13-40
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
ugao Gogoljeve i Danila Kiša pokositi
za travu
i ukloniti korov
Radovi u organizaciji MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
5
orudja
potrebna
operaciju
34.
35.
Ledinci
Vidovdansko naselje
Čenej
Radovi u organizaciji MZ
Jovan Antonijević
tel/fax
Slobodan Macura 0216414723
Saša Murgaški
uklanjanje deponija Čenej-Kisač(već
prijavljena), deponija na izlasku iz
Čeneja na kraju produžetka piste za Uklanjanje divlje deponije na Boško
Škrbić
repu (naknadno prijavljena)
putu Kisač Čenej
064/839-00-00
36.
38.
Južni Telep
Firme i preduzeća
DOO Ciklonizacija
Mirjana Nedinić
Vojvodić Branko
uklanjanje divljih deponija i Boško
Škrbić Zoran
Nikoletić
drugi radovi u organizaciji MZ 064/839-00-00
063/476-513
021 505 646
Čišćenje Dunavca od Brodogradilišta
do ulice Heroja Pinkija i još nekoliko
lokacija na teritoriji MZ. Pridružuje im
vreće
za
pakovanje se MZ Bratstvo Telep, MZ Ostrvo,
smeća, rukavice, štapovi MZ Ivo Andrić, Škola fudbala
sa
ekserom
za Bolesnikov,
Kajakaški
klub
nabadanje, alatke za Danubius, i građani
čišćenje, sa eventualnom
Radovi u organizaciji MZ
mehanizacijom
063-430-771
1. mulčer-Bul-J- Dučića, M. Tap i
Somb. rampa; Futog: Između Vojvode
Mišića, Miroslava Antića i C. Lazara
kod nove školice 2. mulčer: Sadovi dolma asfaltna i Rumenka - 3 trimera VIDETI JOŠ; 3. mulčer Almaško
groblje
Napomena
u MZ Žitni trg nema deponija
smeća i otpada
priložen spisak sa imenima
učesnika - 5 učesnika
Radovi na košenje - nadzor
Vesna Forkapić Miroslava Bajić Agnes Potkonjak (064/839-00064/839-00-54
064/27-00-653) 65)
uklanjanje smeća
Đakona Avakuma
Živojina Ćuluma
Temerinski put desna strana
Mladena Leskovca
120
koordinator za MZ
Vesna Forkapić
064/839-00-53
Radovi u organizaciji MZ
10
Salajka
uklanjanje deponija smeća:
Zlatana Petrovića - put za groblje 5 m³;
Vojvode Sinđelića 3 - 5 m³;
staro fudbalsko igralište pojas poreg
pruge i puta Petrovaradin-Beočin
ukupno oko 20 m³;
ukrštanje Kišnjeg potoka sa putem R107 oko 10 m³;
pojas pored pruge i puta PetrovaradinBeočin
oko
30
m³
33.
Koordinator iz JP ZIG
Vesna Forkapić Mirjana Nenadić
064/839-00-53
063/82-96-709
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
39.
JP ''Železnice Srbije''
40.
Komanda rečne flotile
41.
JKP ''GRADSKO ZELENILO''
LICE
KONTAKT
ZA
Kontakt telefon
Jovan Šunjka
Radašinović
Zvezdan
063-10-10-115
562
20
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
30 pari rukavica
oko čišćenja rukavca ''Šodroš'' biće
angažovano 20 pripšadnika RF, dva
čamca
sa posadama
i jedan
utovarivač ULT 160c. Takođe se
planira čišćenje kruga kasarne i
zimovnika koji se nalazi u krugu
kasarne. Za ovu akciju je pored
rukavica 30 pari potrebno angažovanje
kamiona za odnošenje krupnog otpada
( šuta i granja ) i jedan kamion za
odnošenje smeća u vremenskom Navedeni radovi u oragizaciji Vesna Forkapić
periodu od 12.00-13.00 časova
Komande rečne flotile
064/839-00-53
062-562-092
JKP ''Gradsko zelenilo''
RJ Stari grad
063-510-995
orezivanje suvih grana - centar
Andrej Davidović 063-550-980
Dragan
JKP ''Gradsko zelenilo'' RJ Ranko
Podunavlje i RJ Treća lica
JKP ''Gradsko zelenilo''
RJ Petrovaradin
JKP ''ČISTOĆA''
Šavija,
Bezar 063-598-616
063-526-792
Dunja Grabovac
Dragan Šućak
062-562-055
Koordinator iz JP ZIG
rukavice, vreće i sl.
JKP ''Gradsko zelenilo'' RJ
Slavija
Milena Gajinov
JKP ''Gradsko zelenilo''
RJ Detelinara
063-105-61-49
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
Svetlana
Bogdanović
oko železničkih objekata na teritoriji
grada
Radovi u organizaciji Železnice 064/839-0-167
Ribarac, OŠ Jožef Atila, Sime
Matavulja,
Somborska
komplet,
Janošikova - uklanjanje tuje
Površina iza Alberta Ajnštajna, košenje
- Paje Markovića Adamova iza srednje
mašinske
ravnanje Mileve Marić (put) St.
Stanojevića,
košenje
oš
Marija
Trandafil - Veternik - oko škole,
ravnanje - zgrade iza TUŠa, Park
Pionirska - Futog, B. Borote - preko
puta doma zdravlja
Sr. Kamenica, košenje - Kninska,
Oficirac - košenje, silazak u Ribnjak donji put
objekat MZ Čenejska 54;Janka Buljikadečije,Nizijska,Durmitorska,
Otok.
Keršovanija trougao ceo, Šangaj-oko
deč. Igrališta košenje, policijska
stanica - košenje
JKP ''Gradsko zelenilo'' RJ
Liman
Laketa Radonjić
42.
064-125-33-20
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
Agnes Potkonjak
064/839-00-65
koordinator za MZ
Napomena
obezbeđuju ULT i dva čamca
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
43.
44.
JKP ''Čistoća''
EUROCOM doo. Novi Sad
USTANOVE KULTURE
LICE
KONTAKT
Željko Božić
Đorđe Vuković
ZA
Kontakt telefon
064/8-222-710
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
Koordinator iz JP ZIG
rad
na
uklanjanju
divljih
deponija, utovar
i odvoz
sakupljenog smeća, podela Zdenko
Finčur
materijala (kesa i rukavica i sl.) 064/839-0-184
uklanjanje grafita
Jovan
Radovanović
064/839-00.-61
koordinator za MZ
Napomena
Zdenko
kordinira
raspodelu
materijala, sakupljanje otpada ,
komunikacija
sa
čistoćom,
inspekcijom i sl.
Radovi i lokacije prikazani u
tabeli: ''Konačan spisak firmi i
vozila učesnika za 2011 - sa
lokacijama radova''
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
LICE
KONTAKT
ZA
45.
MUZEJ
GRADA NOVOG
SADA,
Petrovaradinska tvrđava
Jasna Đermanov 021-6430-660
15
46.
GRADSKA
Dunavska 1
021529-415
064-883-43-31
84
021-6432-214
14
30
30 pari rukavica
i 50 kom najlon kesa,
većih
spremanje radnih prostorija
22
uređenje i spremanje pozorišne
uređenje i spremanje pozorišne zgrade, dvorišnog dela i uličnog
zgrade, dvorišnog dela i uličnog dela i dela i uličnog prostora tj. Parkić
uličnog prostora tj. Parkić na uglu na uglu Jovana Subotića i
Jovana Subotića i Vojvode Bojovića, Vojvode Bojovića, 10 glumaca
10
glumaca
uređuju
prostor uređuju prostor Salašarskog Svetlana
Salašarskog pozorišta u Kovilovu gde pozorišta u Kovilovu gde Bogdanović
30 pari rukavica
064/839-0-167
spremaju predstavu
i 50 kom vreca za otpad spremaju predstavu
47.
48.
49.
ISTORIJSKI ARHIV GRADA
NOVOG SADA, Tvrđava 7 i 9 Branka Šarić
ZAVOD
ZA
ZAŠTITU
SPOMENIKA
KULTURE GRADA NOVOG
SADA,
Bulevar
Mihajla
Pupina 22
Miroslav Matić
NOVOSADSKO POZORIŠTE
-UJVIDEKI SZINHAZ
Lovaš Ferenc
021 557 507,
Tel/fax 456 166
021-525-552
064-138-14-28
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Lokaliteti na kojima će se
Koordinator iz JP ZIG
odvijati akcija čišćenja
Petrovaradinska tvrđava:
čišćenje,
sortiranje
i
Petrovaradinska tvrđava:
čišćenje, sortiranje i selektovanje selektovanje muzejske opreme
muzejske opreme u atrijumu i u atrijumu i prizemnom delu
Muzeja;
prizemnom delu Muzeja;
čišćenje depoa na tavanu;
čišćenje depoa na tavanu;
zbirka
J.J.Zmaj,
Spomen
zbirka
J.J.Zmaj, Spomen
SR.Kamenica:
SR.Kamenica:
košenje trave i sređivanje
košenje trave i sređivanje dvorišta;
uređenje prostora radi proširenja dvorišta;
uređenje
prostora
radi
stalne postavke;
proširenja stalne postavke;
Zavičajna zbirka Sr.Karlovci:
Svetlana
košenje trave i uređenje prostora za Zavičajna zbirka Sr.Karlovci:
2 kosilice,
30 pari rukavica, 10 etnološku izložbu ''Fruškogorski put košenje trave i uređenje Bogdanović
064/839-0-167
prostora za etnološku izložbu
vina''.
četki, 10 metli
uređenje radnih prostorija i
uređenje radnih prostorija i dvorišta u dvorišta u svim
bibliotečkim ograncima ( 24
svim
bibliotečkim ograncima ( 24 lokacije ), lokacije ), uređenje dvorišta Svetlana
84 pari rukavica i
100 kom plastičnih kesa uređenje dvorišta Zavičajne zbirke u Zavičajne
zbirke
u Cara Bogdanović
Cara Dušana 27
za otpad
064/839-0-167
Dušana 28
14 pari rukavica, 30 kom.
uređuju
okolinu
poslovnih Svetlana
kesa,
Bogdanović
prostorija
alatke i čizme (10 metli, I uređuju okolinu poslovnih prostorija
064/839-0-167
Tvrđava 7 i 10
14 pari čizama)
Tvrđava 7 i 9
BIBLIOTEKA Aleksandar
Jokanović
Kontakt telefon
spremanje radnih prostorija
planira se čišćenje magacinskih
radionica
(elektro, bravarska, stolarska),
magacin Velike i Male sale,
atrijumsko dvorište, spremište
za dekor na Velikoj i Maloj Svetlana
sceni, magacinski prostor ispod Bogdanović
064/839-0-167
Velike scene.
čišćenje i sređivanje prilaza Svetlana
Bogdanović
galeriji
064/839-0-167
tapiserija ''Boško Petrović''
50.
POZORIŠTE MLADIH
Boja
Vidosavljević
063 459 343
22
51.
ATELjE 61, Tvrđava 9
Goranka
Vukadinović
021-6431-519
3
52.
KIC "MLADOST", Futog,
Cara Lazara 42
Omčikus Marijana
i
021-895-598
Lukač Milica
50
kese za smeće ( 50
kom), rukavice (50kom),
metle (20), lopate (20),
kosilice za travu (2)
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
53.
KIC
"KISAČ"
Slovačka 22
rukavice i kese
Ribarsko ostrvo
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
lokaliteti po predlozima organizatora
akcije-predlog: čišćenje i rekultivizacija
divlje deponije na Ribarcu. Pored ove
lokacije mogli bi da očiste i deo od
brodogradilišta pa sve do ulaza u
restoran Ribarske kolibe.
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Ana Vozar
064-155-44-33
15
Ljubica Krnjaić
[email protected]
et
5
uređuju dvorište KIC-a i prostor ispred uređuju dvorište KIC-a i prostor
zgrade (centar Futoga), košenje ispred zgrade (centar Futoga),
zelene
površine,
zelene površine, čišćenje, odnošenje košenje
čišćenje, odnošenje smeća
smeća
uređuju ulaz u Kisač, izlaz kao centra uređuju ulaz u Kisač, izlaz kao
Kisača
centra Kisača
15 pari rukavica i 50 i okolina zgrada u kojima se nalazi i okolina zgrada u kojima se
KIC Kisač i MZ
kesa
nalazi KIC Kisač i MZ
Udruženja
54.
55
EcoFire
NOVOSADSKI
CENTAR
EKOLOŠKI
Odanović Milivoje
064-611-73-32
021-444-987
10
Napomena
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
planira se čišćenje magacinskih
radionica
(elektro, bravarska, stolarska),
22
para
zaštitnih
rukavice, vreće i jedan magacin Velike i Male sale, atrijumsko
kontejner za olaganje dvorište, spremište za dekor na Velikoj
krupnog
i
kabastog i Maloj sceni, magacinski prostor ispod
Velike scene.
otpada
15 kom kesa, 6 pari
rukavica,
čišćenje i sređivanje prilaza galeriji
3 četke/metle
tapiserija ''Boško Petrović''
,Kisač,
koordinator za MZ
zajedno deluju sa NEC-om
na Ribarskom ostrvu
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
56.
LICE
KONTAKT
ZA
Kontakt telefon
Udruženje građana ''Komšija-Katerina Vasiljević 064-354-29-75
Svetozar Jovičić
064-310-13-15
Petrovaradin''
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
10
rukavice I džakovi za lokaliteti po predlozima organizatora
smeće
akcije
353
353 pari rukavica i isto
toliko vreća za smeće
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
Koordinator iz JP ZIG
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Napomena
koordinator za MZ
u Novom Sadu, na Limanu (u
blizini limanske pijace)
biće postavljeni kontejneri u koje
će komšinice i komšije moći da
odlože:
papirni,
plastični,
gumeni,metalni,
električni
i
elektronski otpad. isti će biti
predan eminentnim reciklerima
na recilažu.
fizička i pravna lica koja nisu u
mogućnosti da dovezu - donesu
otpad do kontejnera, mogu da
pozovu telefonski broj 064 / 310
13 15. naša ekipa će doći na
kućnu adresu i isti besplatno
odvesti
do
kontejnera.
ŠKOLE
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Poljoprivredna škola sa
Slavica Sedlan
domom učenika Futog
OŠ ''Vuk Karadžić'' Novi
Sad,
Radoja Domanovića
Ljubinka Drinić
OŠ
''Dositej
Obradović''
Novi Sad
Filipa Filipovića 3
Stanimir Paunić
OŠ ''Đorđe Natošević''
Sad,
Maksima Gorkog 54
OŠ ''Đura Daničić'',
Sad,
Dušana Vasiljeva 19
OŠ '' Dušan Radović''
Sad,
Čenejska 61
OŠ ''Žarko Zrenjanin''
Sad,
Bul.Despota Stefana 8
OŠ ''Ivo Lola Ribar''
Sad,
Kraljevića Marka 2/a
021-895-096
Novi
Nedeljko Đorđić
063/80 86 891,
021/66 12 957
021/45 29 62
Milica Radaković 069-196-69-57
063/841-13-75
Zlatica Kosanović 021/64 11 188
Žarko Mušicki
065/93 93 939,
021/63 65 453
Milorad Čudić
063/50 88 89,
021/47 21 772
72.
OŠ '' 22. Avgust'' Bukovac,
Trg žrtava genocida 1
Smilja Buač
021-826-020
73.
OŠ ''Laza Kostić'',
Laze Kostića 42, Kovilj
Slavica Grlić
021-29-88-006
69.
74.
75.
radovi u organizaciji škole
60
rukavice i vreće
spremanje skole, skolskog dvorista i
neposredne okoline
radovi u organizaciji škole
230
230 pari rukavica i
vreće za smeće
čišćenje školskog dvorišta
i košenje trave
radovi u organizaciji škole
čišćenje školskog dvorišta
rukavice i kese
i školskog okruženja
200 pari rukavica I 200
radovi u organizaciji škole
200
vreća za smeće
radovi u organizaciji škole
170
170 pari rukavica i
50 džakova
radovi u organizaciji škole
300 rukavica 100 vreća
radovi u organizaciji škole
300
300 rukavica i 600 kesa
i metle za čišćenje
radovi u organizaciji škole
300
300 rukavica i
300 kesa za otpatke
radovi u organizaciji škole
100
rukavice i vreće
radovi u organizaciji škole
170
150 rukavica i 40 vreća
za prikupljanje otpada
školsko dvorište i okolina škole
radovi u organizaciji škole
Novi
OŠ ''Veljko Petrović'' Begeč, Ksenija
Kralja Petra I 36
Škulec
68.
500 učenika i 50 nastavnika;
potreban materijal dostaviti u
školu
Novi
71.
67.
radovi u organizaciji škole
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Novi
70.
66.
500 pari rukavica, 500
vreća
za prikupljanje otpada i 1
kontejner za otpad
120 džakova i 340 pari
rukavica,
310 manjih za decu, 30
većih za nastavnike
školsko dvorište i okolni blok
Novi
OŠ ''Jožef Atila'' Novi Sad,
063-104-34-30
Šarplaninska 66
Nadica Mutin
OŠ '' Miloš Crnjanski'' Novi
Sad,
Snežana
021/6394-494
Anđe Ranković 2
Pribaković
OŠ '' Nikola Tesla'' Novi Igor
Miličević
Sad,
umesto
063/43 08 81,
021/47 90 364
Futoški put 25/a
Perko Ilić
OŠ
''Svetozar MarkovićToza'' Novi Sad, Janka
064/64 32 607,
021/512231
Čmelika 89
Petar Narančić
OŠ ''Prva V. Brigada'' Novi
Sad,
Seljačkih buna 51/a
Sunčica Torbica 021/40 02 22
OŠ
''Veljko
Vlahović''
063/10 82 212
Šangaj,
Nataša Vujanović
Ulica VIII br. 2
Čumić
021/6520-142
65.
550
samo
su prijavili da će
učestvovati
u
akciji,
bez
lokaliteta i broja učesnika
radovi u organizaciji škole
021/44 33 64
063/82 12 912,
021/6775-521
radovi u organizaciji škole
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Ilkić- 021-898-682
064-804-08-20
OŠ Vasa Stajić, Vojvode
Knićanina 12b
Jasminka Marin 069-2234589
OŠ ''Kosta Trifković'' Novi
Sad,
Berislava Berića 2
Milena Kovačević 021/64 42 755
76.
Gimnazija 'Jovan Jovanović
Zmaj''
Nikica Radosav
77.
Gimnazija ''Isidora Sekulić''
065-619-73-14
064-241-39-62
300
180 pari rukavica i
50 džakova
300 pari rukavica, 150
vreća,
5 metli, 5 kom ašova, 2
kom kolica, 1 kontejner
za staklo, 1 kontejner za
metal, 1 kontejner za
plastiku
100
500 pari rukavica i 100
komada vreća za smeće
20 vreća, 150 pari
rukavica,
kosilica za travu
radovi u organizaciji škole
60 pari rukavica, 100
vreća
radovi u organizaciji škole
225
radovi u organizaciji škole
radovi u organizaciji škole
radovi u organizaciji škole
35
30 pari rukavica i 30
kesa
orezivanje stogodišnjeg kestena čije
za đubre
stablo se nalazi u dvorištu Gimnazije
radovi u organizaciji škole
30
30 pari rukavica
radovi u organizaciji škole
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
uračunati u MZ S.Marinković
potrebno je obezbediti manji
traktor za košenje trave u
dvorištu
potrebno
kontejnera
je
i
odvoženje
potrebna je mehanizacija za
orezivanje kestena- MOGUĆE
OBEZBEDITI
TRAŽENU
MEHANIZACIJU
uračunati u MZ S.Marinković
NAZIV ORGANIZACIJE
UČESNIKA AKCIJE
78.
LICE
KONTAKT
MŠ "Isidor Bajić" Novi Sad, Ljubisa
Njegoševa 9
Novakovic
ZA
Kontakt telefon
Očekivani broj Potreban
učesnika akcije materijal
40 pari rukavica i
021/529-078, 52910 vreca za prikupljanje
otpada
50
866
Predložene lokacije na kojima se
planira odvijanje akcije od strane
učesnika
Lokaliteti na kojima će se
odvijati akcija čišćenja
radovi u organizaciji škole
Koordinator iz JP ZIG
Svetlana
Bogdanović
064/839-0-167
koordinator za MZ
Napomena
Download

Коначан списак учесника - организације, установе, школе