KONSULTACIJE
za studente master i specijalističkih studija
Najmanje 48 sata pre termina konsultacija, student treba da profesoru potvrditi svoj dolazak putem e-maila.
Nastavnik
Anđelković Labrović Jelena
Aničić dr Nenad
Babarogić mr Slađan
Barjaktarović Rakočević dr Sladjana
Bečejski-Vujaklija dr Dragana
Benković dr Slađana
Bjeladinović Srđa
Bjelica Dragan
Bogićević Marija
Bogojević-Arsić dr Vesna
Božanić dr Vojislav
Bulajić dr Milica
Cakeljić Vesana
Čangalović dr Mirjana
Čudanov mr Mladen
Cvetić Biljana
Damnjanović dr Vesna
Delibašić dr Boris
Despotović Zrakić dr Marijana
Devedžić dr Vladan
Dmitrovic Veljko
Dobrota Marina
Đoković Aleksandar
Đorić dr Dragan
Đurić dr Dragan
Drakulić dr Mirjana
Filipović dr Jovan
Filipović dr Vinka
Horvat Ana
Ilić dr Bojan
Ilić dr Oliver
Ilić dr Oliver
Ivanović Tatjana
Janičić dr Radmila
Janković mr Marija
kabinet
012
503
018
206
315
315
501
311
a105
206
214
319
404
215
313
010
304
305
b004
319
006
317
305
218
214
a004
004
318
205
205
026
a004
dan
ponedeljak
sreda
ponedeljak
četvrtak
sreda
utorak
četvrtak
ponedeljak
petak
sreda
ponedeljak
četvrtak
ponedeljak
četvratak
utorak
ponedeljak
nema konsultacije u jesenjem semestru
nema konsultacije u jesenjem semestru
termin
18:00 – 20:00
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:00 – 19:00
17:00 – 19:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 19:30
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
sreda
petak
četvrtak
petak
petak
17:30 – 18:30
18:15 – 19:15
17:30 – 18:30
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
sreda
17:30 – 18:30
sreda
sreda
utorak
petak
sreda
četvrtak
utorak
sreda
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 19:00
20:00 – 21:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
16:00 – 19:00
nema konsultacije u jesenjem semestru
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Jaško dr Ondrej
Jeremić Veljko
Jevtić mr Miloš
Jovanović dr Jelena
Jovanović Miloš
Jovanović Svetlana
Jović Marija
Knežević dr Snežana
Kostić dr Konstantin
Kostić Stanković dr Milica
Kovačević mr Ivana
Kragulj dr Dragana
Krivokapić Jovan
Krsmanović Maja
Latinović Milica
Lazarević dr Saša
Lazović dr Rade
Lečić Cvetković dr Danica
Levi-Jakšić dr Maja
Ljubičić Miroslav
Makajić Nikolić mr Dragana
Marinković mr Sanja
Marjanović dr Zoran
Marković dr Aleksandar
Martić dr Milan
Mihailović dr Dobrivoje
Mihić dr Marko
Mijatović dr Ivana
Miladinović dr Slobodan
Milić mr Tanja
Milićević dr Vesna
Milosavljević dr Gordana
Milosavljević Miloš
Milovanović Miloš
Minović Miroslav
Nešković dr Siniša
Nikodijević Ana
Obradović Vladimir
Omerbegović-Bijelović dr Jasmina
Orlić dr Ranko
212
009
313
utorak
utorak
utorak
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30
nema konsultacije u jesenjem semestru
020b
307
utorak
utorak
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
nema konsultacije u jesenjem semestru
315
208
308
026
207
313
004
b004
b005
317
308
208
501
309a
b008
503
303
202
306
214
315
215
020b
207
306
b004
011
011
018
012
311
208
306
ponedeljak
petak
sreda
sreda
utorak
utorak
utorak
sreda
sreda
četvrtak
sreda
ponedeljak
petak
sreda
utorak
četvrtak
četvrtak
četvrtak
sreda
ponedeljak
četvrtak
utorak
petak
četvrtak
četvrtak
četvrtak
petak
ponedeljak
19:00 – 20:00
17:00 – 19:00
17:30 – 19:30
18:00 – 19:00
17:00 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
18:00 – 20:30
16:30 – 18:00
17:30 – 19:30
17:30 – 18:30
17:30 – 19:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
18:00 – 19:30
16:00 – 18:30
19:30 – 20:30
12:00 – 18:30
17:30 – 18:30
16:00 – 19:00
17:30 – 18:30
20:00 - 21:00
20:00 – 21:00
17:00 – 18:30
17:30 – 18:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
sreda
17:30 – 19:00
sreda
ponedeljak
17:30 – 18:30
09:00 – 11:00
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Petrović dr Bratislav
Petrović dr Dejan
Petrović dr Nataša
Poledica Ana
Radenković dr Božidar
Radojičić dr Zoran
Radović dr Milić
Savić mr Gordana
Ševarac Zoran
Simić dr Dejan
Simić dr Dejan
Slović dr Dragoslav
Stanojević dr Milan
Starčević dr Dušan
Štavljanin dr Velimir
Stojanović dr Milica
Stojanović Dragana
Stošić dr Biljana
Suknović dr Milija
Todorović Marija
Toljaga Nikolić Danijela
Tomašević Ivan
Tomić Bojan
Trajković Ana
Vasiljević dr Dragan
Vasković dr Vojkan
Vlajić dr Siniša
Vučković dr Milica
Vujčić dr Vera
Vujošević dr Mirko
Vukićević Milan
Žarkić-Joksimović dr Nevenka
Živković mr Nedeljko
504
214
319
504
303
319
218
309a
305
217
217
212
309a
217
217
204
b008
318
312
311
sreda
sreda
petak
sreda
sreda
utorak
18:00 – 20:00
18:00 – 19:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
utorak
petak
18:30 – 20:30
20:00 – 21:00
utorak
utorak
utorak
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
17:30 – 20:00
utorak
sreda
ponedeljak
četvrtak
17:30 – 18:30
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
nema konsultacije u jesenjem semestru
b008
305
004
218
303
b005
018
204
205
020b
206
318
utorak
ponedeljak
sreda
ponedeljak
četvrtak
ponedeljak
četvrtak
ponedeljak
utorak
utorak
17:30 – 18:30
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00
17:30 – 18:30
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:30 – 19:00
17:30 – 18:30
16:00 – 18:30
18:00 – 19:00
sreda
17:30 – 18:30
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vlajic.sinisa@fon.bg.ac.rs
vuckovic.milica@fon.bg.ac.rs
vujcic.vera@fon.bg.ac.rs
vujosevic.mirko@fon.bg.ac.rs
vukicevicm@fon.bg.ac.rs
zarkic-joksimovic.nevenka@fon.bg.ac.rs
nedo@fon.bg.ac.rs
Download

K O N S U L T A C I J E - FON-u