KONSULTACIJE
za studente master i specijalističkih studija
Najmanje 48 sati pre termina konsultacija, potrebno je da student profesoru najavi svoj dolazak putem e-maila.
Nastavnik
AnĎelković Labrović Jelena
Aničić dr Nenad
Babarogić dr SlaĎan
Barjaktarović Rakočević dr Sladjana
Bečejski-Vujaklija dr Dragana
Benković dr SlaĎana
Bjeladinović SrĎa
Bjelica Dragan
Bogićević Marija
Bogojević-Arsić dr Vesna
Boţanić dr Vojislav
Bulajić dr Milica
Cakeljić dr Vesana
Čangalović dr Mirjana
Cicvarić-Kostić Slavica
Čudanov mr Mladen
Cvetić Biljana
Damnjanović dr Vesna
Danilović Miloš
Delibašić dr Boris
Despotović Zrakić dr Marijana
Devedţić dr Vladan
Dmitrovic Veljko
Dobrota Marina
Đoković Aleksandar
Đorić dr Dragan
Đurić dr Dragan
Đurić Mladen
Drakulić dr Mirjana
Filipović dr Jovan
Filipović dr Vinka
Horvat Ana
kabinet
012
503
018
206
315
315
501
311
a105
206
214
319
404
215
313
010
a004
dan
sreda
sreda
ponedeljak
četvrtak
sreda
utorak
četvrtak
ponedeljak
petak
sreda
ponedeljak
utorak
sreda
četvrtak
utorak
utorak
utorak
sreda
četvrtak
313
304
305
b004
319
009
317
305
004
218
214
a004
004
četvrtak
sreda
u dogovoru sa profesorom
utorak
utorak
četvrtak
utorak
u dogovoru sa profesorom
utorak
četvrtak
sreda
sreda
sreda
termin
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:30 – 19:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ilić dr Bojan
Ilić dr Oliver
Ivanović Tatjana
Janičić dr Radmila
Janković mr Marija
Janićijević Ivan
Jaško dr Ondrej
Jeremić dr Veljko
Jevtić mr Miloš
Jovanović dr Jelena
Jovanović Miloš
Jovanović Svetlana
Jović Marija
Kneţević dr Sneţana
Kostić dr Konstantin
Kostić Stanković dr Milica
Kovačević mr Ivana
Kragulj dr Dragana
Krivokapić Jovan
Krsmanović Maja
Latinović Milica
Lazarević dr Saša
Lazović dr Rade
Lečić Cvetković dr Danica
Levi-Jakšić dr Maja
Ljubičić Miroslav
Makajić Nikolić mr Dragana
Marinković mr Sanja
Marjanović dr Zoran
Marković dr Aleksandar
Martić dr Milan
Martić dr Milan
Mihailović dr Dobrivoje
Mihić dr Marko
Mijatović dr Ivana
Miladinović dr Slobodan
Milić Miloš
318
205
012
a004
501
004
212
319
313
305
020b
307
008
315
208
308
026
207
313
004
b004
b005
317
308
208
501
309a
b008
503
303
202
202
306
214
315
215
b006
četvrtak
četvrtak
nema konsultacije u jesenjem semestru
sreda
četvrtak
četvrtak
utorak
utorak
utorak
četvrtak
ponedeljak
četvrtak
sreda
ponedeljak
petak
sreda
nema konsultacije u jesenjem semestru
utorak
utorak
sreda
sreda
sreda
četvrtak
sreda
ponedeljak
četvrtak
sreda
utorak
četvrtak
četvrtak
četvrtak
četvrtak
sreda
sreda
petak
utorak
četvrtak
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
20:00 – 21:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
19:00 – 20:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 19:00
16:30 – 18:00
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:30 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
19:30 – 20:00
14:00 – 16:00
17:00 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Milić mr Tanja
Milićević dr Vesna
Milosavljević dr Gordana
Milosavljević Miloš
Milovanović Miloš
Minović dr Miroslav
Nešković dr Siniša
Nikodijević Ana
Obradović dr Vladimir
Omerbegović-Bijelović dr Jasmina
Orlić dr Ranko
Petrović dr Bratislav
Petrović dr Dejan
Petrović dr Nataša
Poledica Ana
Radenković dr Boţidar
Radojičić dr Zoran
Radović dr Milić
Savić dr Gordana
Ševarac dr Zoran
Simić dr Dejan
007
207
306
b004
011
011
018
012
214
208
306
504
214
319
504
303
319
218
309a
305
217
Slović dr Dragoslav
Stanojević dr Milan
Starčević dr Dušan
Štavljanin dr Velimir
Stojanović dr Milica
Stojanović Dragana
Stošić dr Biljana
Suknović dr Milija
Todorović Marija
Toljaga Nikolić Danijela
Tomašević Ivan
Tomić dr Bojan
Trajković Ana
Vasiljević dr Dragan
Vasković dr Vojkan
212
215
217
217
204
b008
318
312
311
četvrtak
sreda
četvrtak
sreda
petak
ponedeljak
sreda
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
09:00 – 11:00
sreda
sreda
ponedeljak
sreda
sreda
utorak
utorak
četvrtak
utorak
18:00 – 20:00
19:00 – 20:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
utorak
utorak
utorak
ponedeljak
utorak
sreda
ponedeljak
ponedeljak
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
10:00 – 12:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
nema konsultacije u prolećnom semestru
b008
305
004
218
303
utorak
ponedeljak
sreda
ponedeljak
četvrtak
18:00 – 19:00
20:00 – 21:00
19:00 – 20:00
17:00 – 18:30
18:00 – 19:00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tomasevic.ivan@fon.bg.ac.rs
tomicb@fon.bg.ac.rs
trajkovic.ana@fon.bg.ac.rs
vasiljevic.dragan@fon.bg.ac.rs
vojkan.vaskovic@fon.bg.ac.rs
Vlajić dr Siniša
Vučković dr Milica
Vujčić dr Vera
Vujošević dr Mirko
Vukićević Milan
Ţarkić-Joksimović dr Nevenka
Ţivković dr Nedeljko
b005
018
204
205
020b
206
318
ponedeljak
četvrtak
sreda
utorak
ponedeljak
utorak
sreda
17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:30 – 18:30
17:00 – 19:00
vlajic.sinisa@fon.bg.ac.rs
vuckovic.milica@fon.bg.ac.rs
vujcic.vera@fon.bg.ac.rs
vujosevic.mirko@fon.bg.ac.rs
vukicevicm@fon.bg.ac.rs
zarkic-joksimovic.nevenka@fon.bg.ac.rs
nedo@fon.bg.ac.rs
Download

Konsultacije za jesenji semestar školske 2012/13