K OKONSULTACIJES U L T A C I J E
za studente master i specijalističkih studija
Najmanje 48 sati pre termina konsultacija, potrebno je da student profesoru najavi svoj dolazak putem e-maila.
Nastavnik
Anđelković Labrović Jelena
Aničić dr Nenad
Babarogić dr Slađan
Barać dr Dušan
Barjaktarović Rakočević dr Sladjana
Bečejski-Vujaklija dr Dragana
Benković dr Slađana
Bjeladinović Srđa
Bjelica Dragan
Bogdanović dr Zorica
Bogićević Marija
Bogojević-Arsić dr Vesna
Božanić dr Vojislav
Bulajić dr Milica
Cakeljić dr Vesana
Čangalović dr Mirjana
Cicvarić-Kostić dr Slavica
Čudanov dr Mladen
Cvetić Biljana
Damnjanović dr Vesna
Danilović Miloš
Delibašić dr Boris
Despotović Zrakić dr Marijana
Devedžić dr Vladan
Dmitrovic Veljko
Dobrota Marina
Dragović Ivana
Đoković Aleksandar
Đorić dr Dragan
Đurić dr Dragan
Đurić Mladen
Drakulić dr Mirjana
Filipović dr Jovan
Filipović dr Vinka
kabinet
012
503
018
303a
311b
315
218
501
311a
303a
a105
206
214
319
404
215
311b
314
010
a004
b008
313
303a
305
b004
319
211
009
317
305
004
310
301
a004
dan
četvrtak
četvrtak
ponedeljak
sreda
četvrtak
sreda
ponedeljak
četvrtak
ponedeljak
sreda
sreda
sreda
ponedeljak
utorak
sreda
četvrtak
utorak
utorak
utorak
sreda
sreda
sreda
sreda
u dogovoru sa profesorom
ponedeljak
utorak
sreda
četvrtak
ponedeljak
u dogovoru sa profesorom
utorak
četvrtak
sreda
sreda
termin
18:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
16:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
20:00 – 21:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Horvat Ana
Ilić dr Bojan
Ilić dr Oliver
Ivanović Tatjana
Janičić dr Radmila
Janković mr Marija
Janićijević Ivan
Jaško dr Ondrej
Jednak dr Sandra
Jeremić dr Veljko
Jevtić dr Miloš
Jovanović dr Jelena
Jovanović Miloš
Jovanović Svetlana
Jović Marija
Knežević dr Snežana
Kostić dr Konstantin
Kostić Stanković dr Milica
Kovačević dr Ivana
Kragulj dr Dragana
Krivokapić Jovan
Krsmanović Maja
Labus dr Aleksandra
Latinović Milica
Lazarević dr Saša
Lazović dr Rade
Lečić Cvetković dr Danica
Levi-Jakšić dr Maja
Ljubičić Miroslav
Makajić Nikolić mr Dragana
Marinković dr Sanja
Marjanović dr Zoran
Marković dr Aleksandar
Marković dr Vidan
Martić dr Milan
Martić dr Milan
Mihailović dr Dobrivoje
Mihić dr Marko
Mijatović dr Ivana
Miladinović dr Slobodan
004
318
205
012
a004
501
004
212
308
319
313
305
020b
307
008
315
208
308
012
207
314
004
303a
b004
b005
317
308
301c
501
309a
301c
503
303
503
202
202
306
214
315
215
četvrtak
sreda
sreda
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
nema konsultacije u ovom semestru
sreda
nema konsultacije u ovom semestru
četvrtak
utorak
utorak
ponedeljak
sreda
ponedeljak
ponedeljak
četvrtak
sreda
ponedeljak
petak
sreda
sreda
utorak
utorak
sreda
sreda
sreda
sreda
četvrtak
sreda
utorak
četvrtak
sreda
sreda
četvrtak
petak
petak
četvrtak
četvrtak
sreda
sreda
četvrtak
utorak
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
16:30 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
16:00 – 18:00
18:00 – 20:00
17:00 – 18:00
19:30 – 20:00
14:00 – 16:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Milenković Ivan
Milić Miloš
Milić mr Tanja
Milićević dr Vesna
Milikić Nikola
Milosavljević dr Gordana
Milosavljević Miloš
Milovanović Elena
Milovanović Miloš
Minović dr Miroslav
Nešković dr Siniša
Nikodijević Ana
Obradović dr Vladimir
Omerbegović-Bijelović dr Jasmina
Orlić dr Ranko
Pantelić Ognjen
Parežanin Miloš
Petrović dr Bratislav
Petrović dr Dejan
Petrović dr Nataša
Poledica Ana
Radenković dr Božidar
Radojičić dr Zoran
Radović dr Milić
Rakićević Zoran
Rakićević Aleksandar
Savić Dušan
Savić dr Gordana
Simić dr Dejan
Slović dr Dragoslav
Stanojević dr Milan
Starčević dr Dušan
Stojanović dr Milica
Stojanović Dragana
Stojimirović Dejan
Stošić dr Biljana
Suknović dr Milija
Ševarac dr Zoran
Štavljanin dr Velimir
Todorović Marija
011
b006
007
207
305
306
b004
501
011
011
018
012
214
208
306
315
007
211
214
208
211
303
319
218
010 ili 208
211
B006
309a
217
311c
215
217
204
b008
018
318
312
305
A102
311
četvrtak
četvrtak
sreda
sreda
utorak
četvrtak
ponedeljak
četvrtak
petak
ponedeljak
četvrtak
sreda
ponedeljak
utorak
ponedeljak
utorak
utorak
ponedeljak
sreda
sreda
ponedeljak
sreda
sreda
utorak
utorak
sreda
četvrtak
utorak
utorak
sreda
sreda
ponedeljak
ponedeljak
utorak
utorak
sreda
ponedeljak
četvrtak
utorak
ponedeljak
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
20:00 – 21:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
09:00 – 11:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 19:00
17:00 – 18:00
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] savic.gordana@fon.bg.ac.rs
simic.dejan@fon.bg.ac.rs
slovic.dragoslav@fon.bg.ac.rs
stanojevic.milan@fon.bg.ac.rs
starcevic.dusan@fon.bg.ac.rs
stojanovic.milica@fon.bg.ac.rs
stojanovic.dragana@fon.bg.ac.rs
stojimirovic.dejan@fon.bg.ac.rs stosic.biljana@fon.bg.ac.rs
suknovic.milija@fon.bg.ac.rs
sevarac@fon.bg.ac.rs
stavljanin.velimir@fon.bg.ac.rs
todorovicm@fon.bg.ac.rs
Toljaga Nikolić Danijela
Tomašević Ivan
Tomić dr Bojan
Trajković Ana
Vasiljević dr Dragan
Vasković dr Vojkan
Vlajić dr Siniša
Vlastelica Bakić dr Tamara
Vučković dr Milica
Vujčić dr Vera
Vujošević dr Mirko
Vukićević Milan
Žarkić-Joksimović dr Nevenka
Živković dr Nedeljko
nema konsultacije u ovom semestru
b008
305
004
218
303
b005
315
018
204
205
020b
206
318
utorak
ponedeljak
četvrtak
sreda
četvrtak
ponedeljak
utorak
četvrtak
sreda
utorak
petak
utorak
sreda
17:00 – 18:00
20:00 – 21:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
15:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
17:30 – 18:30
17:00 – 19:00
toljagad@fon.bg.ac.rs
tomasevic.ivan@fon.bg.ac.rs
tomicb@fon.bg.ac.rs
trajkovic.ana@fon.bg.ac.rs
vasiljevic.dragan@fon.bg.ac.rs
vojkan.vaskovic@fon.bg.ac.rs
vlajic.sinisa@fon.bg.ac.rs
tamarav@fon.rs vuckovic.milica@fon.bg.ac.rs
vujcic.vera@fon.bg.ac.rs
vujosevic.mirko@fon.bg.ac.rs
vukicevicm@fon.bg.ac.rs
zarkic-joksimovic.nevenka@fon.bg.ac.rs
nedo@fon.bg.ac.rs
Download

K O N S U L T A C I J E - FON-u