UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Pokrivenosti nastave na Master akademskim studijama
za školsku 2012/13.
Šifra
Predmet
Predavanja
М00293
Administracija baza podataka
Nenad Aničić
M00070
Alati i metode softverskog
inženjerstva
Vladan Devedžić
Dragan Đurić
M00111
Algoritmi u geometriji
M00178
Analiza finansijskih izveštaja
M00069
Analiza podataka
M00199
Analiza procesa i Petrijeve mreže
M00068
Analiza vremenskih serija
M00071
Aplikacije E-trgovine
M00179
Bankarski menadžment
M00093
Bankarstvo na Internetu
M00022
Baze podataka 2
M00067
Biostatistika
Mirko Vujošević
Dragana Makajić Nikolić
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
Dejan Simić
Velimir Štavljanin
Nevenka Žarkić Joksimović
Slađana Barjaktarović Rakočević
Slađana Benković
Nevenka Žarkić Joksimović
Vojkan Vasković
Dušan Barać
Zoran Marjanović
Nenad Aničić
Slađan Babarogić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
Miloš Žarković
Biometrijske tehnologije
M000254
Milica Vučković
Milica Stojanović
Slađana Benković
Snežana Knežević
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
Biznis inovacije
Dušan Starčević
Dejan Simić
Miroslav Minović
Velimir Štavljanin
Biljana Stošić
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Vesna Damnjanović
Radmila Janičić
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Vesna Milićević
Milija Suknović
Boris Delibašić
Dušan Starčević
Velimir Štavljanin
Miroslav Minović
M00021
Brend menadžment
M00287
Dejta majning
М00294
Digitalni mediji
M00091
Dinamički sistemi sa diskretnim
događajima
Bratislav Petrović
Vojislav Filipović
M00001
Dinamika poslovnih sistema
Aleksandar Marković
Vežbe
Marija Janković
Miroslav Ljubičić
Srđa Bjeladinović
Zoran Ševarac
Bojan Tomić
Nikola Milikić
Milica Vučković
Milica Stojanović
Tijana Obradović
Veljko Dmitrović
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Selena Totić
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Selena Totić
Marija Bogićević
Bojan Jovanović
Slađana Barjaktarović Rakočević
Miloš Milosavljević
Tijana Obradović
Marija Janković
Miroslav Ljubičić
Srđa Bjeladinović
Zoran Radojičić
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Selena Totić
Miloš Milovanović
Marija Bogićević
Biljana Stošić
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Marija Jović
Branka Novčić
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Miloš Milovanović
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Aleksandar Marković
Jove Ilića 154, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: (011) 3950-800, Faks: (011) 2461-221
PIB: 100383934, Matični broj: 07004044, Tekući račun: 840-1344666-69
E pošta: [email protected]; Posetite: www.fon.bg.ac.rs
M00108
M00176
M00083
M00159
M00186
Dizajn za životnu sredinu
Dizajniranje treninga
Eko-inovacije
Ekološki menadžment
Ekološki menadžment i upravljanje
ljudskim resursima
M00160
Ekološki menadžment i ISO 14000
M00251
Ekološko pravo
M00065
Eko-marketing
M00123
Ekonometrija finansijskih tržišta
M00A25
Ekonomija Evropske unije
Nataša Petrović
Gordana Milosavljević
Biljana Stošić
Nataša Petrović
Nataša Petrović
Jelena Anđelković Labrović
Biljana Stošić
Nataša Petrović
Nataša Petrović
Nataša Petrović
Jovan Filipović
Nataša Petrović
Mirjana Drakulić
Vinka Filipović
Jovan Filipović
Nataša Petrović
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Dragana Kragulj
Sandra Jednak
Dragana Kragulj
Sandra Jednak
Jasmina Omerbegović Bijelović
Nataša Petrović
Nataša Petrović
Svetlana Jovanović
Milan Okanović
Zoran Radojičić
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Selena Totić
Sandra Jednak
M00299
M00156
Ekonomija i organizacija Evropske
unije
Eko-preduzetništvo
Eko-projektovanje proizvoda
M00064
Ekspertni sistemi
Vladan Devedžić
Jelena Jovanović
M00122
Elektronsko upravljanje
proizvodnjom
Danica Lečić-Cvetković
Danica Lečić-Cvetković
M00109
Elementi dinamičke analize
Vera Vujčić
Dragan Đorić
Olivera Mihić
M00095
E-obrazovanje
Gordana Milosavljević
M00096
E-uprava
M00206
Evropski menadžment i
globalizacija poslovanja
M00018
Evropsko poslovanje i menadžment
M00086
Fazi logika i sistemi
M00076
Finansijska tržišta
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Jelena Anđelković Labrović
Ana Nikodijević
Ratimir Drakulić
Svetlana Jovanović
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Milica Latinović
M00082
Finansijske institucije
M00075
Finansijski menadžment
M00235
Fizičko projektovanje IS u
izabranom softverskom okruženju
(projekat)
M00062
Fleksibilni proizvodni sistemi
Oliver Ilić
M00266
Forenzika sa osnovama
kompjuterske forenzike
Mirjana Drakulić
Dragana Bečejski-Vujaklija
M00200
Globalna optimizacija
Vera Vujčić
Mirjana Čangalović
Nenad Mladenović
M00017
Informacioni sistem malog i
srednjeg preduzeća
M00025
M00272
M00056
Informacioni sistem za menadžment
obrazovanja
Informacioni sistemi za upravljanje
Mirjana Drakulić
Vojkan Vasković
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Dragan Radojević
Bratislav Petrović
Vesna Bogojević Arsić
Slađana Barjaktarović Rakočević
Vesna Bogojević Arsić
Nevenka Žarkić Joksimović
Slađana Benković
Slađana Barjaktarović Rakočević
Snežana Knežević
Zoran Marjanović
Siniša Nešković
Milica Vučković
Nenad Aničić
Slađan Babarogić
Konstantin Kostić
Dušan Starčević
Dragana Bečejski-Vujaklija
Miroslav Minović
Mirjana Drakulić
Dragana Bečejski-Vujaklija
Dragana Bečejski-Vujaklija
2
Sandra Jednak
Zoran Rakićević
Ivana Mijatović
Bojan Tomić
Zoran Ševarac
Nikola Milikić
Slađana Barjaktarović Rakočević
Tijana Obradović
Veljko Dmitrović
Miloš Milosavljević
Marija Janković
Ognjen Pantelić
Marko Petrović
Miroslav Ljubičić
Srđa Bjeladinović
Biljana Cvetić
Miloš Danilović
Ratimir Drakulić
Jovanović Svetlana
Marija Kuzmanović
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Slobodan Antić
Ratimir Drakulić
Svetlana Jovanović
Miloš Jovanović
M00252
znanjem
Informaciono komunikacione
tehnologije u zaštiti životne sredine
Boris Delibašić
Dragan Đurić
Milan Vukićević
Dragan Đurić
Nikola Milikić
M00181
Institucionalni investitori
Slađana Barjaktarović Rakočević
Vesna Bogojević Arsić
Slađana Barjktarović Rakočević
M00080
Instrumenti upravljanja finansijskim
rizikom
Vesna Bogojević Arsić
Milica Latinović
Integrisana poslovna komunikacija
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Marija Jović
Branka Novčić
M00060
Integrisana softverska rešenja
Zoran Marjanović
Dragana Bečejski-Vujaklija
M00107
Integrisani ekološki menadžment
Nataša Petrović
M00246
Integrisani logistički sistemi
Dragan Vasiljević
M00145
Integrisani sistemi menadžmenta
Nedeljko Živković
M00073
Intelektualna svojina
Biljana Stošić
M00059
Inteligentni informacioni sistemi
Dragan Đurić
M00061
Interakcija čovek-računar
M00229
Interaktivne komunikacije
M00133
Interna standardizacija
Vojislav Božanić
Ivana Mijatović
Ana Trajković
M00058
Internet ekonomija
Vesna Milićević
Vesna Milićević
Tanja Milić
M00188
М00295
Internet inteligentnih uređaja
M00237
Internet marketing
M00097
Internet tehnologije
M00282
Investiciono odlučivanje
M00057
Inženjering vrednosti
M00264
Izabrana poglavlja iz elektronskog
poslovanja
M00055
Izabrana poglavlja iz informacionih
Dušan Starčević
Miroslav Minović
Vesna Damnjanović
Radmila Janičić
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić Tamara
Vlastelica Bakić
Božidar Radenković
Marijana Despotović-Zrakić
Srđan Krčo
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Božidar Radenković
Dragan Vukmirović
Radmila Janičić
Marijana Despotović-Zrakić
Zorica Bogdanović
Petar Kočović
Dušan Barać
Božidar Radenković
Marijana Despotović-Zrakić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Milija Suknović
Dejan Petrović
Boris Delibašić
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Božidar Radenković
Dragan Vukmirović
Aleksandar Marković
Marijana Despotović-Zrakić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Zoran Marjanović
3
Ognjen Pantelić
Marija Janković
Miroslav Ljubičić
Srđa Bjeladinović
Nataša Petrović
Biljana Cvetić
Miloš Danilović
Ana Trajković
Ivan Janićijević
Maja Krsmanović
Ana Horvat
Biljana Stošić
Zoran Ševarac
Bojan Tomić
Nikola Milikić
Miloš Milovanović
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Marija Jović
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Marija Todorović
Dragana Bijelica
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Danijela Toljaga Nikolić
Zoran Rakićević
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Ratimir Drakulić
sistema
Siniša Nešković
Milica Vučković
Nenad Aničić
Slađan Babarogić
Ognjen Pantelić
Dragana Bečejski-Vujaklija
Vera Vujčić
Mirko Vujošević
Mirjana Čangalović
Milan Martić
Milan Stanojević
Marija Kuzmanović
Gordana Savić
Dragana Makajić-Nikolić
Milija Suknović
Boris Delibašić
M00196
Izabrana poglavlja iz operacionih
istraživanja
M00277
Izabrana poglavlja iz teorije
odlučivanja
M00201
Kombinatorna optimizacija
Mirjana Čangalović
Nenad Mladenović
Milan Stanojević
M00112
Kombinatorni algoritmi
Vera Vujčić
Mirjana Čangalović
Nenad Mladenović
M00015
Konstrukcija softvera
Saša Lazarević
M00079
Korporativne finansije
M00180
Korporativno resktrukturiranje
M00281
Kost-benefit analiza
M00288
Kvalitet i održivi razvoj
M00103
Liderstvo
M00128
Liderstvo i organizacione promene
M00219
Liderstvo i upravljanje promenama
M00142
Logistika kvalitetu
M00052
Makroekonometrijski modeli
M00207
Makromenadžment
M00284
Marketing modeli
M00231
Marketing istraživanje i marketing
informacioni sistemi
M00051
Marketing logistika
M00258
Marketing menadžment
Vesna Bogojević Arsić
Nevenka Žarkić Joksimović
Vesna Bogojević Arsić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Slađana Benković
Jovan Filipović
Maja Levi Jakšić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Dobrivoje Mihailović
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Ivana Mijatović
Dragana Kragulj
Milica Bulajić
Dragana Kragulj
Sandra Jednak
Vesna Damnjanović
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Velimir Štavljanin
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
Radmila Janičić
Zoran Radojičić
Dragan Vasiljević
Milica Kostić Stanković
Vesna Damnjanović
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Radmila Janičić
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
4
Marko Petrović
Ognjen Pantelić
Marija Janković
Miroslav Ljubičić
Srđa Bjeladinović
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Marija Kuzmanović
Bisera Andrić Gušavac
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Bisera Andrić Gušavac
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Dušan Savić
Vojislav Stanojević
Milić Miloš
Milica Latinović
Milica Latinović
Dragan Bjelica
Marija Todorović
Danijela Toljaga-Nikolić
Tijana Obradović
Ivana Mijatović
Sanja Marinković
Dragan Bjelica
Marija Todorović
Danijela Toljaga-Nikolić
Vladimir Obradović
Jovan Krivokapić
Dragan Bjelica
Marija Todorović
Danijela Toljaga-Nikolić
Ana Trajković
Dragana Kragulj
Milica Bulajić
Sandra Jednak
Tamara Vlastelica Bakić
Marija Jović
Slavica Cicvarić Kostić
Milan Okanović
Marija Jović
Milan Okanović
Biljana Cvetić
Miloš Danilović
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Marija Jović
Branka Novčić
Tamara Vlastelica Bakić
Velimir Štavljanin
Vesna Bogojević Arsić
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Vesna Damnjanović
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Radmila Janičić
Vesna Bogojević Arsić
Vinka Filipović
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
M00220
Marketing menadžment-holistički
pristup
M00269
Marketing u obrazovanju
M00114
Matematički softverski paketi
Lazović Rade
Dragan Đorić
M00202
Matematičko programiranje
Vera Vujčić
Mirjana Čangalović
Nenad Mladenović
M00230
Medijske komunikacije
Vinka Filipović
Radmila Janičić
Milica Kostić Stanković
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Ranko Orlić
M00292
Međuljudski odnosi u organizaciji
Dobrivoje Mihailović
M00175
Međunarodni menadžment ljudskih
resursa
Ranko Orlić
M00162
Međunarodno poslovanje i finansije
M00195
Meko računanje i optimizacija
M00048
M00130
M00216
Menadžment elektronskog
poslovanja
Menadžment i kvalitet
Menadžment i organizacija
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Marija Jović
Branka Novčić
Milan Okanović
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Marija Kuzmanović
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Branka Novčić
Kovačević Ivana
Ana Nikodijević
Tatjana Ivanović
Jelena Anđelković Labrović
Vesna Milićević
Vesna Bogojević Arsić
Bojan Ilić
Nevenka Žarkić Joksimović
Mirko Vujošević
Milan Stanojević
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Aleksandar Marković
Aleksandar Marković
Jovan Filipović
Ondrej Jaško
Dejan Petrović
Marko Mihić
Mladen Čudanov
Vladimir Obradović
Vesna Milićević
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Ranko Orlić
Nevenka Žarkić Joksimović
Snežana Knežević
Ondrej Jaško
Dejan Petrović
Marko Mihić
Mladen Čudanov
Vladimir Obradović
Vesna Milićević
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Nevenka Žarkić Joksimović
Vesna Bogojević Arsić
Snežana Knežević
Milija Suknović
Boris Delibašić
Bojan Ilić
Mladen Đurić
Tanja Milić
Vladimir Obradović
Danijela Toljaga-Nikolić
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Jovan Krivokapić
Veljko Dmitrović
Miloš Milosavljević
Tanja Milić
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Tijana Obradović
Veljko Dmitrović
Miloš Milosavljević
Dragan Bjelica
Danijela Toljaga-Nikolić
Jovan Krivokapić
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
M00263
Menadžment i organizacija –
izabrana poglavlja
M00290
Menadžment kvalitetom u
obrazovanju
Jovan Filipović
Đurić Mladen
M00208
Menadžment ljudskih resursa
Ranko Orlić
Kovačević Ivana
Jelena Anđelković Labrović
5
Ivanović Tatjana
M00163
Menadžment ljudskih resursa i
tehnološki razvoj
M00256
Menadžment razvoja novih
proizvoda i usluga
M00011
Menadžment tehnološkog razvoja
M00158
Menadžment totalnim kvalitetom
M00127
Menadžment u kriznim situacijama
Gordana Milosavljević
Biljana Stošić
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Maja Levi-Jakšić
Sanja Marinković
Ivana Mijatović
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Milija Suknović
Boris Delibašić
M00104
Menadžment znanja
M00203
Merenje efikasnosti poslovnih
sistema
Milan Martić
Milan Stanojević
Gordana Savić
M00244
Metaheuristike
Mirjana Čangalović
Nenad Mladenović
Milan Stanojević
M00223
Metode i tehnike upravljanja
projektima
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Milan Martić
M00262
Metode optimizacije
Mirko Vujošević
Milan Stanojević
М00296
Mobilno poslovanje
M00236
Mobilno računarstvo
M00298
Mobilnost i socijalna zaštita
ljudskih resursa
M00242
M00151
M00150
Modeli društvene odgovornosti
organizacija
Modeli sistema menadžmenta
zdravljem i bezbednošću na radu
Modeli sistema menadžmenta
životnom sredinom
Božidar Radenković
Marijana Despotović-Zrakić
Srđan Krčo
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Dušan Starčević
Miroslav Minović
Slobodan Miladinović
Jovan Filipović
Tamara Vlastelica Bakić
Vojislav Božanić
Jovan Filipović
Nedeljko Živković
M00267
Modelovanje finansijskih sistema
Vesna Bogojević Arsić
Bratislav Petrović
M00090
Modelovanje i upravljanje
organizacionim sistemima
Bratislav Petrović
M00169
Modelovanje poslovnih procesa
M00286
Multimedijalna produkcija
M00050
Multimedijalne baze podataka
M00191
Multimedijalne i interaktivne
komunikacije
M00177
Multimedijalne komunikacije
M00047
Multimedijalno oglašavanje
Siniša Nešković
Dušan Starčević
Miroslav Minović
Velimir Štavljanin
Dušan Starčević
Zoran Marjanović
Velimir Štavljanin
Miroslav Minović
Velimir Štavljanin
Dušan Starčević
Radmila Janičić
Dušan Starčević
Velimir Štavljanin
Miroslav Minović
Dušan Starčević
6
Jelena Anđelković Labrović
Biljana Stošić
Slavica Cicvarić Kostić
Marinković Sanja
Jasna Obradović Petković
Horvat Ana
Jovan Krivokapić
Danijela Toljaga-Nikolić
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Gordana Savić
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Marija Kuzmanović
Marija Kuzmanović
Danijela Toljaga-Nikolić
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Biljana Panić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Bojan Jovanović
Miloš Milovanović
Kovačević Ivana
Ana Nikodijević
Ivanović Tatjana
Đurić Mladen
Tamara Vlastelica Bakić
Đurić Mladen
Maja Krsmanović
Ana Horvat
Milica Latinović
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Miloš Milovanović
Miloš Milovanović
Bojan Jovanović
Slavica Cicvarić Kostić
Miloš Milovanović
Miloš Milovanović
Miloš Milovanović
M00101
Multiprojektno upravljanje
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Miroslav Minović
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Milan Martić
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
M00204
Multivarijaciona analiza
M00285
Multivarijaciona analiza i
predviđanje u marketingu
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
M00260
Napredne softverske tehnologije
Saša Lazarević
Vlajić Siniša
M00205
Napredno planiranje i
raspoređivanje
Milan Martić
Milan Stanojević
Dragana Makajić Nikolić
Gordana Savić
M00087
Neuronske mreže i sistemi
Dragan Radojević
Bratislav Petrović
M00271
Novi koncepti učenja i nastave
Gordana Milosavljević
M00116
Numeričke metode u finansijama
Lazović Rade
Dragan Đorić
M00115
Numeričke metode u računarstvu
Lazović Rade
M00157
Operacioni menadžment
M00221
Operativni menadžment
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Maja Levi-Jakšić
Sanja Marinković
Milić Radović
Maja Levi Jakšić
Oliver Ilić
Konstantin Kostić
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Biljana Stošić
Dragan Vasiljević
Nataša Petrović
Danica Lečić-Cvetković
Dragoslav Slović
Sanja Marinković
Danica Lečić-Cvetković
M00088
Optimalno upravljanje i teorija
igara
Bratislav Petrović
Dragan Radojević
M00126
Organizaciono ponašanje
M00149
Parametri kvaliteta životne sredine
M00081
Portfolio menadžment
Dobrivoje Mihailović
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Vojislav Božanić
Nataša Petrović
Vesna Bogojević Arsić
M00213
Poslovna etika
Ranko Orlić
M00164
Poslovna inteligencija
Milija Suknović
Boris Delibašić
M00211
Poslovna psihologija
Dobrivoje Mihailović
Poslovne strategije u evropskom
okruženju
Poslovni modeli i softverska
podrška u inženjerskoj ekonomici
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Milan Martić
Bojan Ilić
M00226
Odnosi s javnošću
M00010
Održivi razvoj
M00045
M00279
7
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Marija Jović
Danijela Toljaga-Nikolić
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Aleksandar Đoković
Selena Totić
Velimir Štavljanin
Vesna Damnjanović
Aleksandar Đoković
Saša Lazarević
Dušan Savić
Vojislav Stanojević
Milić Miloš
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Marija Kuzmanović
Ivana Dragović
Ana Poledica
Aleksandar Rakićević
Jelena Anđelković Labrović
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Marija Jović
Novčić Branka
Marinković Sanja
Jasna Obradović Petković
Jasna Petković
Biljana Cvetić
Slobodan Antić
Barbara Simeunović
Dragana Stojanović
Ivan Tomašević
Zoran Rakićević
Miloš Danilović
Danica Lečić-Cvetković
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Kovačević Ivana
Jovan Krivokapić
Ana Nikodijević
Vojislav Božanić
Nataša Petrović
Vesna Bogojević Arsić
Jelena Anđelković Labrović
Ivanović Tatjana
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Kovačević Ivana
Ana Nikodijević
Milić Tanja
Gordana Savić
Milić Tanja
M00283
M00270
Poslovno pravo Evropske unije
Pravni i etički okviri menadžmenta
u obrazovanju
Dušan Savić
Vlajić Siniša
Gordana Savić
Mirjana Drakulić
Đorđe Krivokapić
Mirjana Drakulić
Jovanović Svetlana
M00253
Preduzetnički biznis
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Milić Tanja
M00118
Preduzetništvo i upravljanje malim i
srednjim preduzećima
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Zoran Rakićević
M00044
Primena veštačke inteligencije
Jelena Jovanović
Zoran Ševarac
Bojan Tomić
Nikola Milikić
M00276
Principi inženjerske ekonomike
Vesna Milićević
Bojan Ilić
Milić Tanja
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Mladen Čudanov
Jovan Krivokapić
Vojislav Božanić
Ivana Mijatović
Ana Horvat
Nedeljko Živković
Horvat Ana
Krsmanović Maja
Ivana Mijatović
Ivana Mijatović
M00261
M00143
M00146
M00243
M00125
Projektovanje i upravljanje
organizacionim promenamarestrukturiranje
Projektovanje kvaliteta materijalnih
resursa
Projektovanje kvaliteta
organizacionih sistema
Projektovanje kvaliteta podsistema
upravljanja
Projektovanje organizacije i IKT
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Ondrej Jaško
Mladen Čudanov
Jovan Krivokapić
M00144
Projektovanje organizacionih
promena - restrukturiranje
Projektovanje sisitema
menadžmenta bezbednošću hrane
Projektovanje sistema kvaliteta
M00197
Računarska statistika
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
M00041
Računarske mreže 2
Dušan Starčević
Miroslav Minović
M00009
Računarski integrisani proizvodni
sistemi
Oliver Ilić
M00185
Radno pravo
Ranko Orlić
M00137
Razvoj kvaliteta
Ivana Mijatović
M00140
Razvoj kvaliteta u poslovnom
sistemu
Maja Levi-Jakšić
Nedeljko Živković
M00042
Razvoj malih i srednjih preduzeća
Marinković Sanja
Jasna Obradović Petković
M00008
Relacioni marketing
Maja Levi-Jakšić
Sanja Marinković
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Radmila Janičić
Vesna Damnjanović
Velimir Štavljnin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Vesna Milićević
M00265
Sajber kriminal
Mirjana Drakulić
M00006
Sajber pravo
Mirjana Drakulić
M00233
Savremene softverske arhitekture
Vladan Devedžić
Dragan Đurić
M00215
Savremeni strategijski menadžment
M00124
Simulacioni modeli u finansijama
M00148
Sistem kvaliteta životne sredine
M00153
Sistem menadžmenta otpadom
M00174
M00147
Jovan Krivokapić
Nedeljko Živković
Janićijević Ivan
Ivana Mijatović
Ivana Mijatović
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Aleksandar Đoković
Selena Totić
Jovanović Bojan
Miloš Milovanović
Biljana Cvetić
Miloš Danilović
Jelena Anđelković Labrović
Ivanović Tatjana
Horvat Ana
Krsmanović Maja
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Vesna Milićević
Aleksandar Marković
Slađana Benković
Jovan Filipović
Nedeljko Živković
Vojislav Božanić
8
Slavica Cicvarić Kostić
Marija Jović
Branka Novčić
Ratimir Drakulić
Đorđe Krivokapić
Jovanović Svetlana
Đorđe Krivokapić
Jovanović Svetlana
Dragan Đurić
Nikola Milikić
Milić Tanja
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Danijela Toljaga-Nikolić
Tijana Obradović
Miloš Milosavljević
Janićijević Ivan
Maja Krsmanović
Nedeljko Živković
Milija Suknović
Boris Delibašić
Milija Suknović
Boris Delibašić
Slobodan Miladinović
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Vlajić Siniša
M00040
Sistemi poslovne inteligencije
M00038
Skladišta podataka
M00183
Socijalni menadžment
M00232
Softverska podrška upravljanju
projektima
M00240
Softverski proces
Vlajić Siniša
M00037
Softverski zahtevi
Vlajić Siniša
M00072
Statističko zaključivanje
M00036
Statistika u menadžmentu
M00278
Strane direktne investicije i
ekonomski razvoj
Strategije formiranja cena
M00217
Strategijski menadžment
M00129
Strateške i informacione alijanse
M00255
Strateške tehnološke kooperacije i
preduzetništvo
M00280
M00173
Strateški modeli odnosa s javnošću
M00054
Štedljiva proizvodnja
Tehnike zaštite u računarskim
mrežama
M00033
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
Dragan Vukmirović
Milica Bulajić
Zoran Radojičić
Veljko Jeremić
Dragana Kragulj
Sandra Jednak
Bojan Ilić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Vesna Milićević
Ondrej Jaško
Aleksandar Marković
Mladen Čudanov
Maja Levi-Jakšić
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Sanja Marinković
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Dragoslav Slović
Dejan Simić
M00117
Teorija algoritama
Mirjana Čangalović
Milica Stojanović
M00034
Teorija igara i poslovne strategije
Vera Vujčić
Milan Martić
Marija Kuzmanović
M00089
Teorija sistema
Bratislav Petrović
M00102
Teorija upravljanja projektima
M00004
Testiranje i kvalitet softvera
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Saša Lazarević
M00184
Timski rad
Dobrivoje Mihailović
M00209
Trening i razvoj
Gordana Milosavljević
M00132
Troškovi kvaliteta
M00003
Upravljački sistemi i modeli
M00077
Upravljačko računovodstvo
Jovan Filipović
Bojan Ilić
Konstantin Kostić
Nevenka Žarkić Joksimović
Slađana Benković
Snežana Knežević
9
Ana Horvat
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Miloš Jovanović
Milan Vukićević
Slobodan Miladinović
Dušan Savić
Todorović Marija
Danijela Toljaga Nikolić
Dragan Bjelica
Dušan Savić
Vojislav Stanojević
Milić Miloš
Dušan Savić
Vojislav Stanojević
Milić Miloš
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Selena Totić
Aleksandar Đoković
Veljko Jeremić
Marina Dobrota
Sandra Jednak
Milić Tanja
Milić Tanja
Danijela Toljaga-Nikolić
Todorović Marija
Dragan Bjelica
Jovan Krivokapić
Marinković Sanja
Jasna Obradović Petković
Zoran Rakićević
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Marija Jović
Branka Novčić
Dragoslav Slović
Jovanović Bojan
Marija Bogićević
Nebojša Nikolić
Miloš Jovanović
Vladimir Baltić
Marija Kuzmanović
Ana Poledica
Ivana Dragović
Aleksandar Rakićević
Todorović Marija
Danijela Toljaga Nikolić
Dragan Bjelica
Saša Lazarević
Kovačević Ivana
Ana Nikodijević
Kovačević Ivana
Jelena Anđelković Labrović
Ivanović Tatjana
Milić Tanja
Đurić Mladen
Slobodan Antić
Tijana Obradović
Miloš Milosavljević
M00289
Upravljanje doživotnim učenjem i
profesionalnim razvojem
pedagoških radnika
M00247
Upravljanje ekološkim rizikom
M00268
Upravljanje finansijama u
obrazovanju
M00024
Upravljanje inovacionim projektima
M00227
Upravljanje integrisanom
komunikacijom
M00222
Upravljanje investicijama
M00099
Upravljanje investicionim
projektima
М00297
Upravljanje IST projektima
M00187
Upravljanje ključnim kupcima
M00030
Upravljanje konfiguracijom
softvera
M00139
M00138
Upravljanje kvalitetom u Javnoj
upravi
Upravljanje kvalitetom u
proizvodnim i prerađivačkim
delatnostima
Milan Martić
Zoran Radojičić
Srečko Devjak
Tatjana Devjak
Nataša Petrović
Mirko Vujošević
Dragana Makajić Nikolić
Nevenka Žarkić Joksimović
Slađana Benković
Snežana Knežević
Biljana Stošić
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Velimir Štavljanin
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Zoran Marjanović
Vidan Marković
Vladimir Obradović
Vinka Filipović
Velimir Štavljanin
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
Nevenka Žarkić Joksimović
Snežana Knežević
Gordana Savić
Aleksandar Đoković
Gordana Savić
Dragana Makajić Nikolić
Slađana Benković
Veljko Dmitrović
Miloš Milosavljević
Todorović Marija
Toljaga-Nikolić Danijela
Dragan Bjelica
Slavica Cicvarić Kostić
Tamara Vlastelica Bakić
Milan Okanović
Branka Novčić
Todorović Marija
Danijela Toljaga-Nikolić
Dragan Bjelica
Todorović Marija
Danijela Toljaga-Nikolić
Dragan Bjelica
Zoran Marjanović
Vidan Marković
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
Tijana Obradović
Veljko Dmitrović
Branka Novčić
Mirjana Drakulić
Jovan Filipović
Zoran Ševarac
Bojan Tomić
Nikola Milikić
Mladen Đurić
Svetlana Jovanović
Jovan Filipović
Mladen Đurić
Dragana Makajić-Nikolić
Biljana Panić
Biljana Cvetić
Miloš Danilović
Dragan Đurić
M00031
Upravljanje lancima snabdevanja
Mirko Vujošević
Dragan Vasiljević
Milan Stanojević
M00013
Upravljanje performansama i
zaradama
Dragoslav Slović
Dragoslav Slović
M00012
Upravljanje procesima
Milić Radović
Simeunović Barbara
Stojanović Dragana
Tomašević Ivan
M00029
Upravljanje prodajom
M00218
Upravljanje projektima
M00225
Upravljanje projektima u javnom
sektoru
M00170
Upravljanje pružanjem usluga
M00002
Upravljanje razvojem
informacionih sistema
M00171
Upravljanje resursima
M00152
Upravljanje rizikom
M00100
Upravljanje rizikom projekta
Vinka Filipović
Milica Kostić Stanković
Vesna Damnjanović
Slavica Cicvarić Kostić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Milan Martić
Dejan Petrović
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Dragana Kragulj
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Zoran Marjanović
Ognjen Pantelić
Dragana Bečejski-Vujaklija
Mladen Čudanov
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Mirko Vujošević
Dragana Makajić Nikolić
Dejan Petrović
10
Slavica Cicvarić Kostić
Milan Okanović
Branka Novčić
Todorović Marija
Danijela Toljaga-Nikolić
Dragan Bjelica
Todorović Marija
Danijela Toljaga-Nikolić
Dragan Bjelica
Zoran Rakićević
Ognjen Pantelić
Ratimir Drakulić
Ana Pajić
Zoran Rakićević
Dragana Makajić-Nikolić
Gordana Savić
Todorović Marija
Marko Mihić
Vladimir Obradović
Olivera Mihić
Marijana Despotović-Zrakić
Zorica Bogdanović
Dušan Barać
Bojan Ilić
M00098
Upravljanje rizikom u razvoju
informacionih sistema
M00250
Upravljanje troškovima
M00028
Veštačka inteligencija
Vladan Devedžić
Jelena Jovanović
M00078
Vrednovanje preduzeća
Vesna Bogojević Arsić
Snežana Knežević
M00092
Vremenske serije i fraktali
Zoran Radojičić
Vojislav Filipović
M00026
Zajednički evropski programi
inovacija
M00300
Životni ciklus biznis plana
M00155
Životni ciklus proizvoda
Maja Levi-Jakšić
Biljana Stošić
Sanja Marinković
Jasmina Omerbegović-Bijelović
Jovan Filipović
Velimir Štavljanin
11
Danijela Toljaga-Nikolić
Dragan Bjelica
Bogdanović Zorica
Dušan Barać
Aleksandar Milić
Milić Tanja
Jelena Jovanović
Zoran Ševarac
Bojan Tomić
Nikola Milikić
Tijana Obradović
Veljko Dmitrović
Miloš Milosavljević
Aleksandar Rakićević
Ivana Dragović
Ana Poledica
Marinković Sanja
Jasna Obradović Petković
Zoran Rakićević
Ana Trajković
Mladen Đurić
SLavica Cicvarić Kostić
Download

ASAS AS ASAS - Fakultet organizacionih nauka