UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE iz HIRURGIJE
za studente V-te godine medicine /srpski jezik - za šk. 2014/2015 godinu - X SEMESTAR
Nastava iz HIRURGIJE za studente V godine medicine /srpski jezik/ u X semestru studija medicine sadrži 30 radnih dana (PONEDELJAK: 12:30h - 15h i
PETAK 10:30 – 12:30 ) sa nedeljnim fondom sati: 4+6 časa. Nastava se izvodi u nastavnim bazama Katedre za HIRURGIJU po navedenom rasporedu uz napomenu
da su sadržaji teorijske i praktične nastave dati u Informatoru .
OZNAKA
NASTAVNA BAZA
Rukovodilac nastave (koordinator)
Klinika za oper.onkologiju -S. Kamenica
prof. dr T.PETROVIĆ
ONK
Klinika za abdominalnu hir.- Novi Sad
doc. dr M.PROTIĆ
ABDOM
Klinika za dečju hirurgiju - Novi Sad
prof. dr S.BUKARICA
DEČ
Klinika za grudnu hirurgiju - S Kamenica
doc.dr D.ĐURIĆ
TOR
Klinika za kardijalnu hir.- S Kamenica
prof. dr S.ŠUŠAK
KAR
Klinika za vaskularnu hir.-Novi Sad
doc. dr D.NIKOLIĆ
VASK
Klinika za plastičnu hir.- Novi Sad
ass.dr J.NIKOLIĆ
PLAST
Klinika za ortop.hir.i traumatologiju-Novi Sad
doc.dr V.HARHAJI
ORTOPEDIJA
Klinika za urologiju - Novi Sad
doc.dr S.VOJINOV
UROL
Klinika za neurohirurgiju - Novi sad
doc. dr V. PAPIĆ
NHIR
RASPORED po studentskim grupama ( 10 grupa),koje su označene kao A1,A2,B1,B2.....E1,E2
ORTOPEDIJA
19,20,21,22,23,24
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
ABDOM
03,04,05,06
VASK
13,14,15
PLAST
16,17,18
NHIR
28,29,30
UROL
25,26,27
A2
B1
B2
C1
C2
B1
B2
C1
C2
D1
B2
C1
C2
D1
D2
C1
C2
D1
D2
E1
C2
D1
D2
E1
E2
D1
D2
E1
E2
A1
D2
E1
E2
A1
A2
E1
E2
A1
A2
B1
E2
A1
A2
B1
B2
A1
A2
B1
B2
C1
TOR
09,10
DEČ
07,08
ONK
01,02
KAR
11,12
D1
D2
E1
E2
D2
E1
E2
A1
E1
E2
A1
A2
E2
A1
A2
B1
A1
A2
B1
B2
A2
B1
B2
C1
B1
B2
C1
C2
B2
C1
C2
D1
C1
C2
D1
D2
C2
D1
D2
E1
Šef Katedre za HIRURGIJU
Prof.dr Janko Pasternak
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
SPISAK STUDENATA PO GRUPAMA I RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE
PO DATUMIMA I NASTAVNIM BAZAMA
GRUPA A1
1. Mark Abuhaija 12490/10
2. Violeta Anđelić 12267/09
3. Jovana Apić 12599/10
4. Natalija Apić 12328/09
5. Dejana Bajić 12429/10
6. Marko Batanica 11632/2006
7. Milana Beronja 12020/2008
8. Milivoj Bilicki 12183/09
9. Radmila Blagojević 12192/09
10. Borislav Blagojević 12551/10
11. Jelena Boganč 12456/10
12. Miodrag Bogdanović 12843/11
13. Adrijana Bojičić 12487/10
14. Mirjana Bojović M-13629/14
15. Aleksandar Bokan 12442/10
16. Zlatko Božić 12508/10
17. Nedeljko Božić 12460/10
18. Marija Brašanac 13380/13
19. Petar Bratić 11902/2008
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
1
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA A2
Stefan Brkljača 12216/09
Dragan Burić 12451/10
Ljubomir Cvetić 12230/09
Marko Cvrkotić 11459/2006
Tanja Čakar 11762/2007
Bojana Čolić 12387/10
Aleksandra Ćosić 12377/10
Dragana Dabović 12477/10
Jovana Daničić 12491/10
Sanja Dimić 11878/2008
Aleksandar Dojčinov 12547/10
Milana Dujaković 12368/10
Dušan Džambas 12138/09
Sanja Đokić 11799/2007
Aleksandra Đokić 12525/10
Nikolina Đurđić 12840/11
Dušan Đurić 12603/10
Jelena Fremer 12320/09
Antea Gaćeša 11731/2007
DAN
DATUM
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
2
NASTAVNA BAZA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
GRUPA B1
Dragana Gajić 12520/10
Kristian Glavnik 13381/13
Branka Glumac 12519/10
Nikola Gostović 11795/2007
Nikola Grujić 12486/10
Itana Gudelj 10225/2000
Sandro Gvozdenov 12510/10
Bojana Hajvaz 12389/10
Aleksandra Hristov 12386/10
Ivana Ilić 12483/10
Zoran Ilić 12401/10
Dragana Ivković 12132/09
Vlado Janjić 12416/10
Dragana Janjić 12330/09
Nebojša Janjić 12495/10
Tijana Javorić 12524/10
Rastkosava Jeremić 12842/11
Radule Jokić 11981/2008
Dragana Karanović 11688/2007
Katarina Katić 12449/10
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
3
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA B2
Emeše Kerekeš 12507/10
Mirjana Kljajić 12003/2008
Nikola Knezi 12134/09
Vladimir Knezović 12392/10
Ana Kojić 13120/12
Mila Komarčević 12426/10
Aleksandra Komarčević 12579/10
Ina Konjević 11710/2007
Vladimir Kostić 12448/10
Ivana Kričković 11914/2008
Nebojša Kričković 12125/09
Jelena Krstić 12186/09
Danijela Kusić 12467/10
Dunja Laketa 12374/10
Vladimir Laković 11505/2006
Bojana Lazarević 11606/2006
Filip Lažetić 12303/09
Marija Loc 12367/10
Olga Lovre 12037/2008
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
4
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA C1
Vladimir Lovren 11572/2006
Marko Lukić 12552/10
Aleksandar Ljubinković 12181/09
Vukašin Madžar 12384/10
Jelena Madžgalj 12578/10
Milica Maksimović 12263/09
Dragana Malidžan 12266/09
Irina Marjanović 12496/10
Tijana Marjanović 12543/10
Marina Marković 12191/09
Jovana Medić 12453/10
Igor Medjedović 12028/2008
Tatjana Medved 12280/09
Julija Micković 12277/09
Ljubica Mićić 12316/09
Marija Mihailović 12452/10
Srna Mikulić 12505/10
Jelena Milaković 12106/2008
Slađana Milić 12437/10
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
5
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA C2
Aleksandra Milijić 11784/2007
Zoran Mirkov 12558/10
Miloš Mirović 12538/10
Vladimir Mitrović 12424/10
Tanja Mutić 12485/10
Milorad Nestorović 12545/10
Jelena Nikolić 12396/10
Nikola Nikolić 12420/10
Nataša Nikolić 11732/2007
Slobodan Nikolić 12178/09
Jelena Nišević 12398/10
Marko Novaković 12521/10
Miloš Osatović 11931/2008
Filip Pajičić 12503/10
Armin Pakoci 12506/10
Denis Pap 12404/10
Ana Paroški 13387/13
Radmila Perić 12494/10
Luka Perinović 12272/09
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
6
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA D1
Dijana Peruničić 12390/10
Stefan Petković 12431/10
Tatjana Petković 11945/2008
Darko Petojević 12149/09
Teodora Petrić 12569/10
Dragana Počuč 12176/09
Isidora Popović 12430/10
Senka Prijić 13379/13
Radoš Prodanov 12057/2008
Milica Prtina 12527/10
Nikolina Pupovac 12557/10
Strahinja Račić 12493/10
Ivana Radak 11962/2008
Draganaviktoria Radojičić 12154/09
Mihajlo Radomir 12418/10
Ana Radonić 12434/10
Slađana Radosavljević 12425/10
Marija Radošević 12855/11
Sonja Radulović 12294/09
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
7
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA D2
Radinka Rikić 12270/09
Nenad Ristić 12458/10
Marina Ristić 12221/09
Nataša Rokvić 12462/10
Aleksandra Ropić 12417/10
Radmila Runjić 12528/10
Milica Rupar 12844/11
Čila Saloki 12031/2008
Nemanja Saravolac 12142/09
Ivana Savić 12841/11
Dijana Savić 11601/2006
Dragana Savić 12541/10
Tatjana Savić 12133/09
Andrea Sigmund 11969/2008
Ivan Sivčev 12372/10
Vesna Sladojević 12083/2008
Sonja Slankamenac 12409/10
Nemanja Stamenković 13105/12
Miloš Stanković 12533/10
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
8
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA E1
Nataša Stanković 12150/09
Predrag Starčević 12600/10
Marijana Stević 12478/10
Sofija Stojadinović 12421/10
Ivana Stojanović 12542/10
Jovan Stojanović 12347/09
Stevan Stojanović 12158/09
Ivana Stojić 12412/10
Vladanka Stokić 12148/09
Nataša Subotin 11960/2008
Hermina Šanta 12423/10
Bojan Šćekić 11786/2007
Đorđe Šijačić 12229/09
Mladen Šimpraga 12484/10
Tomislav Šokac 10778/2002
Mirjana Tašković 12861/11
Andrea Tešević 12415/10
Tamara Tešić 12466/10
Mirjana Tešić 12465/10
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
9
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
KARDIOHIRURGIJA
UNIVERZITET U NOVOM SADU
MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za HIRURGIJU
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF MEDICINE
Department of SURGERY
Šef Katedre
Prof.dr JANKO PASTERNAK
Chair
JANKO PASTERNAK, MD,Ph.D.
Adresa - Office
ul.Hajduk Veljka 1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA SRBIJA, tel: 021/48433219
fax: 021/421545
Hajduk Veljka St.1, 21000 NOVI SAD, AP VOJVODINA, SERBIA, tel: (++381 21) 48433219 fax: (++381 21) 421545
email: [email protected] web: http://hirurgija.kdsinter.net/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GRUPA E2
Isidora Tešić 12513/10
Milan Tošić 12497/10
Ferenc Toth 12339/09
Danica Traljić 12512/10
Jelena Trivković 12376/10
Oskar Turi 12432/10
Daniel Varga 12157/09
Nadežda Varga 12206/09
Ana-Marija Vejnović 12407/10
Benjamin Vereš 12427/10
Dragana Vidaković 12338/09
Miloš Vitorović 12479/10
Dmitar Vlahović 13107/12
Željka Vrekić 12472/10
Ivana Vukelić 12397/10
Radovan Vukobratov 12602/10
Nikola Vukosav 12435/10
Dejana Vunjak 12373/10
Valentina Zrilić 11559/2006
DAN
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
ponedeljak
petak
DATUM NASTAVNA BAZA
20.02.2015.
23.02.2013
27.02.2015.
02.03.2015.
06.03.2015.
09.03.2015.
13.03.2015.
16.03.2015.
20.03.2015.
23.03.2015.
27.03.2015.
30.03.2015.
03.04.2015.
06.04.2015.
17.04.2015.
20.04.2015.
24.04.2015.
27.04.2015.
04.05.2015
08.05.2015.
11.05.2015.
15.05.2015.
18.05.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
29.05.2015.
01.06.2015.
05.06.2015.
08.06.2015.
12.06.2015.
KARDIOHIRURGIJA
ONKOLOGIJA
DEČIJA
GRUDNA
UROLOGIJA
UROLOGIJA
NEUROHIRURGIJA
NEUROHIRURGIJA
PLASTIČNA
PLASTIČNA
VASKULARNA
VASKULARNA
ABDOMINALNA
ABDOMINALNA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA
Šef Katedre za HIRURGIJU
Prof.dr Janko Pasternak
10
Download

UNIVERZITET U NOVOM SADU UNIVERSITY OF NOVI SAD