CRNA GORA
Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki
Broj: 1125/2011
Podgorica, 22. decembar 2011. godine
Na osnovu člana 28. Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11),
člana 9a Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore
(“Službeni list CG”, br. 21/10 i 57/11), i Zaključka Vlade Crne Gore br. 03/10967/3 od
10 novembra 2011. godine, Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, raspisuje:
INTERNI OGLAS
ZA USTUPANJE NA KORIŠĆEJE SLUŽBENOG VOZILA
Predmet ustupanja na korišćenje je službeno vozilo u svojini Komisije za kontrolu
postupka javnih nabavki, koje nije neophodno za nesmetan rad Komisije za kontrolu
postupka javnih nabavki i to:
r.b.
1.
Registarski broj
PG MN 221
Marka
Tip
Volkswagn AG Polo
1.9 Sdi
Godina
proizvodnje
2005
Pravo učešća na ovom oglasu imaju predsjednik, članovi i zaposleni u Stručnoj službi
Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki.
Prilikom zaključivanja Ugovora o ustupanju na korišćenje službenog vozila prednost će
imati predsjednik, član ili zaposleni u Stručnoj službi Komisije za kontrolu postupka
javnih nabavki, koji je koristio službeno vozilo u periodu od najmanje šest mjeseci prije
raspisivanja internog oglasa.
Troškove registracije vozila, osiguranja, održavanja, goriva i štete koja nastane
upotrebom vozila snosi lice sa kojim će biti zaključen ugovor.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Komisije za kontrolu
postupka javnih nabavki (www.kontrola-nabavki.me) i od dana objavljivanja na oglasnoj
tabli, i to dostavljanjem iste na arhivu Komisije, s naznakom “Za interni oglas za
ustupanje na korišćenje službenog vozila Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki“.
Sekretar,
Katarina Radović
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog PC Kula, 22 000 Podgorica
Tel i faks: 020 510 402
www.kontrola-nabavki.me
Download

Interni oglas za ustupanje na koriscenje sluzbenog vozila