2
Almanach 2011
Sranda končí…
Ein, zwei, drei, otevřete si desetiminutovky, skupina A, skupina B, vypadni na chodbu, dej mi ţákovskou, Don‘t discuss, není důvod…. Toto všechno a mnoho dalšího jsme
slýchávali dennodenně po celých 9 let naší školní docházky. Nyní tohle všechno končí
a my se všichni rozejdeme do různých škol a budeme bečet.
Během uplynulých společných let jsme přešli od „stylových“ hranatých aktovek
k batohům Dakine, či Metafly a myslíme si, ţe jsme borci. Zahodili jsme vodovky, temperky, štětce, slabikáře a počítadla a začali se z nás stávat inteligentnější a vzdělanější
lidé (ţe by ironie?)…
Průběţně se naše osazenstvo měnilo, někteří odešli, někteří přišli, někteří odešli a poté
se vrátili… Ale teď, teď zůstali jen ti nejlepší… Bohuţel, i ti nejlepší se musí rozdělit
a my se nyní přidáme k ostatním bývalým třídám a rozdělíme se. Rozhodně nám ale
zůstanou vzpomínky na dobré i špatné věci, prostě vše, co jsme společně zaţili…
Za těch 9 let jsme toho stihli opravdu hodně – vytvořit nová přátelství, spřátelit či znepřátelit si některé učitele a hlavně jsme se toho hodně naučili (někteří méně, někteří více…).
Především na tom mají zásluhu naše třídní učitelky – 1. - 5. třída p. uč. Staňková, 6. 8. třída p. uč. Dohnalová Šimečková a v 9. třídě p. uč. Mlčochová, ale určitě i další
„kantoři“, kteří nás vyučovali.
V brzké době opustíme tuto budovu navţdy a uzamkneme tím další etapu dosavadního ţivota. Určitě nám bude chybět a budeme na ni vzpomínat v dobrém, i ve zlém…Ale
kdoví, co nás čeká na středních školách…?
Třídní učitelé
1. - 5. třída
6. - 8. třída
9. třída
Staňková Jindra, Voráčová Yvona- Krmelín
Dohnalová Šimečková Eva
Mlčochová Romana
Ředitel školy: Pavel Plečka
Zástupkyně ředitele: Yvetta Kunzová
2
3
Radka Dvorská
Datum narození: 10. 9. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 2, U Zastávky 61
E-mail: [email protected] Telefon: 721 105 241
Motto: Kdyţ uţ nemůţeš–můţeš ještě 3x tolik! Uţívej si kaţdou
krásnou chvíli, protoţe kaţdá můţe být ta poslední.
ČAU!!! Narodila jsem se skoro před patnácti lety
v Ostravě-Vítkovicích svým rodičům Monice a Pavlovi. Mám
mladšího bráchu Zdeňka, kterému je 12 let. Jsem celkem sportovní, cílevědomá a taky bordelářka. =D Z předmětů ve škole mě baví
matika a tělocvik, co naopak nesnáším je chemie, fyzika a dějepis. Mám ráda
fotbal a hokej, fandím HC Vítkovice Steel a FC Baník Ostrava. Hraju fotbal za SK
Brušperk. Chtěla bych se dostat na SPŠ Stavební na obor Technické lyceum. Podařilo se.
Simona Holubová
Datum narození: 23. 6. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Mlýnská 74
E-mail: [email protected] Telefon: 774 824 298
Motto: Být normální v období dospívání, je samo o sobě nenormální!
UUuu… Můj ţivot začal před 15 lety v Ostravě. Asi dva
roky jsem tam se svými rodiči také ţila. Poté jsme se s mamkou
a taťkou přestěhovali do téhle krásné vesničky, kde jsem začala
chodit do školky a školy a kde jsem potkala svou nejlepší kámošku Luci =). Mezi mé zájmy patří především tanec. Dále také četba, zpěv, v létě jízda na
kole a bruslích a v zimě lyţe =). Ve škole nemám ráda takové ty ,,šprtací“ předměty. Naopak mě baví výtvarka, ne proto, ţe bych uměla kreslit (protoţe se nedá říct, ţe bych
v kreslení vynikala), ale protoţe je to velmi pohodový předmět =). Po škole odcházím na
Gymnázium Heyrovského.
Honza Kryl
Datum narození: 19. 10. 1995
Bydliště: 739 24 Stará Ves nad Odnřejnicí, V Zahradách 212
E-mail: [email protected], Telefon: 721 830 550
Motto: Od první do páté třídy jsem chodil do školy v Krmelíně.
Potom jsem přestoupil do školy ve Staré Vsi. Zajímám se o počítače, nejenom o hraní na nich, ale i o skládání a moviemaking.
Asi před třemi lety jsem začal hrát Call of Duty: Modern Warfa3
re. Hrál jsem v hodně českých multiclanech. S týmem se chystáme jet
do Prahy na LAN turnaj. Ve studiu budu pokračovat na SPŠ Kratochvílova
v Ostravě, obor elektrotechnika.
4
Almanach 2011
Daniel Horák
Datum narození: 22. 5. 1996
Bydliště: 739 24 Krmelín, Kostelní 609
E-mail: [email protected], Telefon: 607 600 795
Motto: Nevím, proč lidé říkají, ţe přátelství vydrţí věčně. Po
dvou rocích to skončí tak, ţe budeme sedět na posteli a brečet,
protoţe nás opustil nejlepší přítel.
V první třídě jsem začal hrát závodně hokej za Petřvald
a do školy jsem chodil ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Po dvou
letech jsem přestoupil do školy ve Vítkovicích a začal jsem za
ně hrát i hokej. Tam jsem taky zůstal, bohuţel, jen dva roky,
a přestoupil zase zpátky do Staré Vsi a místo hokeje jsem začal hrát fotbal za Petřvald.
Po dvou letech jsem šel hrát za Vítkovice, ale tam mě to nebavilo, tak jsem za půl roku
šel hrát za SK Brušperk a hraju tam doteď. Nedávno jsem měl problémy s páteří a musel
jsem podstoupit tři operace, takţe s fotbalem byl na chvíli utrum. Ale teď uţ je všechno
v pohodě, uţ mám podané přihlášky na školy a probíhají poslední kontroly. A dále
o sobě nic víc říkat nebudu, protoţe nemůţu popsat své chování, to musí někdo jiný.
Svou kariéru započnu na SPŠ v Kopřivnici, obor autotronik.
Kristina Mičanová
Datum narození: 29. 1. 1996
Bydliště: 739 24 Krmelín, Staroveská 231
E-mail: [email protected] , Telefon: 775 311 067
Motto: Ţij vţdy tak, aby nikdo nemohl pochopit, proč tak ţiješ,
jen tak jsi sám sebou…
Narodila jsem se před patnácti lety v Ostravě–Vítkovicích.
Momentálně bydlím v Krmelíně s mými rodiči a mladším bráchou, který se jmenuje Roman a je mu 9 let. Jsem přátelská, trochu spolehlivá, ukecaná, optimistická a milá. Jezdím na sk8, tančím
a miluju knihy. Hlásím se na chemickou průmyslovku, na obor aplikovaná chemie, taky na přírodovědné lyceum. A na obchodní akademii v Ostravě–Porubě.
Nejvíc ale chci, aby mě vzali na aplikovanou chemii. Nevyšlo, jsem přijata na přírodovědné lyceum.
Karolína Štulíková
Datum narození: 30. 6. 1995
Bydliště: 739 44 Brušperk, Sportovní 1088
E-mail: [email protected], Telefon: 739 983 024
Motto: Ţít neznamená: prachy, majetek. Znamená to jen: štěstí,
smůla, láska, dech.
Jsem hrozně veselý člověk, který nemá rád nudu. Ráda chodím s kamarády ven a hodně času brouzdám po internetu. Ve
škole mě baví zeměpis, občanka a pracovní 4činnosti. Kdysi jsem
chodila do latinsko-amerických tanců a hrála fotbal. Jsem přijata
na aranţérku.
5
Kristýna Holaňová
Datum narození: 8. 11. 1995
Bydliště: 742 60 Petřvald, 373
E-mail: [email protected], Telefon: 739 629 014
Motto: „I pád na drţku je pohyb dopředu.“
Narodila jsem se (snad jako jediná) ve Frýdku-Místku. Mám
mladšího a někdy taky otravného bráchu Marka, který chodí do
7.B. Jinak si s ním dobře rozumím a hooodně se spolu nasmějeme
 Nejvíce ze všeho ráda lyţuju a tím pádem je zima moje nejoblíbenější roční období. Taky ráda jezdím na kolečkových bruslích a
autem na velké vzdálenosti :D Aţ vyjdu školu, chtěla bych jít na gympl a potom na vysokou školu. Moje vysněné povolání je být řídící letového provozu (doufám, ţe se to
splní). Ostatní o mě říkají, ţe jsem moc tichá a málo se směju, ale já si myslím, ţe to se
mnou není zase tak hrozné. Mé přání se splnilo, přijali mě na gymnázium Heyrovského.
Kristýna Londinová
Přezdívka: Kriss, Londinka
Datum narození: 19. 05. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Dukelská 364
E-mail: [email protected] , Telefon: 732 318 212
Motto: Sni, jako bys měl ţít navţdy. Ţij, jako bys měl zemřít
dnes.
Lállalala…. Narodila jsem se jedné květnové neděle. Jako
malá jsem bydlela v Krmelíně a tam chodila i do školky. Do první třídy jsem ale nastoupila do Staré Vsi, kde jsem se poté přestěhovala. Od narození bydlím s mamkou, taťkou a starší sestrou Karolínou. Údajně jsem optimista, ale moc se mně to nezdá… Mám ráda smysl
pro humor, zábavu a prázdniny. Jsem ve znamení býka, který je velmi tvrdohlavý
a nedokáţe přiznat svou chybu, coţ je pravda :D Na této škole mě určitě nejvíce bavila
angličtina, literatura a dějepis, ovšem za fanouška matematiky se rozhodně nepovaţuji!
Ve svém volném čase jsem rozhodně ráda s kamarády, venku a hlavně v teple, nesnáším
zimu. Mezi moje hobby patří určitě filmy, hudba, přátelé a z velké části kreslení a
design, coţ mě dostalo k tomu, ţe jsem přijata na Střední uměleckou školu Ostrava-Poděbradova.
Jakub Pinkava
Datum narození: 22. 8. 1995
Bydliště: 739 23 Stará ves nad Ondřejnicí, Na Drahách 136
E-mail: [email protected], Telefon: 739 366 710
Je mi 15.
5
Jezdím na koni a hraji airsoft. Proto zemědělská škola.
6
Almanach 2011
Kristýna Milkovská
Přezdívky: Mila, Miley, Milouš
Datum narození: 15. 2. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka 79
E-mail: [email protected], Telefon: 604 213 480
Motto: Ţij kaţdý den, jako by byl ten poslední, protoţe jednou
všechno skončí, takţe uţívej, dokud můţeš.
Narodila jsem se jednoho krásného dne v OstravěVítkovicích. Jako malá jsem bydlela v Ostravě na Dubině a později v Ostravě-Zábřehu, kde jsem taky chodila do školky a potom i do první třídy. Do Staré Vsi jsem nastoupila do druhé třídy. (díky bohu za to)
Bydlím v rodinném domku s mamkou, ségrou a s našimi dvěma psi. Na této škole mě
nejvíc bavil tělocvik, angličtina, dějepis a vaření. Nejraději trávím svůj volný čas poflakováním se někde venku s kamarády. Mezi moje záliby patří v zimě lyţování a v létě
jeţdění na bruslích a kole a taky plavání. Nesnáším přetvářku, lţi a nevěru. Miluju
smích, zábavu, tanec a hudbu. Kdo mě zná, myslí si, ţe jsem šílená, ale jsem úplně normální :D:P
Libor Švidrnoch
Přezdívka: Šíd, Nero
Datum narození: 3. 12. 1995
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Nad Splavem 181
E-mail: [email protected], Telefon: 737 018 685
Motto: Řekni, co si myslíš, a budeš nenáviděn. Udělej, co uznáš
za vhodné, a budeš odsouzen. Dělej, co všichni chtějí, a staneš se
figurkou na hracím poli.
Myslím, ţe nejsem nijak výjimečný, nemám moc rád sporty, a proto
se ţádnému nevěnuju. Moje zájmy směřují spíš k PC a podobným elektronickým věcem. Ve škole mě baví matematika, fyzika a dějepis. Budu pokračovat na střední
škole, obor strojírenství.
Lucie Kolbová
Datum narození: 10. 1. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka, Sakrovecká
86
E-mail: [email protected], Telefon: 732 572 017
Motto: Neber ţivot příliš váţně, stejně z něj nevyvázneš ţivý.
Narodila jsem se v Ostravě–Vítkovicích. Mám dva starší
nevlastní sourozence, Gabču a Martina. Mezi mé zájmy patří
v létě tenis a v zimě lyţování. Volný čas nejraději trávím se
svými kamarády venku. Mezi můj nejoblíbenější předmět patří
6
přírodopis a mezi ty méně oblíbené matematika
a fyzika. Přihlášky jsem si podala na
hotelnictví turizmus, gymnázium a obchodní akademii v Porubě. Jsem přijata na VPŠ,
gymnázium.
7
Lucie Podešvová
Datum narození: 21. 5. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, K Myslivně 597
E-mail: [email protected], Telefon: 731 303 081
Motto: Všichni jste blbci, jenom já jsem letadlo!
Tádydádydá, kdysi dávno, bude tomu patnáct let, se narodil
jeden malý blázen. Do svého roku a půl ţil v Ostravě, poté se
spolu se svými rodiči a o trochu starším a hloupějším bratrem
odstěhoval do jedné malé vesničky. Tam navštěvoval mateřskou
a poté i základní školu… Snad nikdo si ho nedokázal představit
bez jeho věrného přítele Simči… Tento blázen se vyznačoval svou
zálibou v tanci, sportu, hudbě a četbě. Ve škole ho nejvíce bavila občanská výchova a
naopak ho absolutně nebavila němčina. A jako správný blázen se hlásil na Střední průmyslovou školu chemickou, na obor gymnázium. Blázna přijali.
Lukáš Lyčka
Datum narození: 12. 10. 1995
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 40
E-mail: [email protected], Telefon: 737 448 571
Motto: Nejvíc bolí rány od lidí, kteří nosí masku přátelství.
Narodil jsem se v Ostravě-Vítkovicích. Hrál jsem závodně
fotbal za Brušperk, ale potom jsem přestoupil do Petřvaldu.
Teď momentálně hraju národní házenou. Rád hraju na PC,
chodím s kamarády ven a jezdím na kole. Ve škole mě baví
přírodopis a tělocvik a nebaví mě matika a fyzika. Fandím hokeji-Vítkovicím. Mým dalším oborem bude mechaniktechnik.
Martina Koudelková
elektro-
Datum narození: 28. 1. 1996
Bydliště: 739 24 Krmelín, Řadová 482
E-mail: [email protected], Telefon: 723 253 109
Přezdívka: Kouďák, Koudy
Motto: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“
Narodila jsem se někdy, někde, v nějaké ostravské porodnici.
Mám spoustu sourozenců, ať uţ vlastních nebo nevlastních. Od
narození bydlím v Krmelíně, kde jsem chodila 2 roky do školky
a pět roků do školy, od 6. třídy jsem začala chodit do Staré Vsi. Někdy jsem
strašně moc hyperaktivní, ovšem mi to vůbec nevadí, některým ale jo, obzvláště učitelům. I kdyţ mám strašně hodně poznámek za sprosté vyjadřování, stále jsem se neponaučila a stále mluvím sprostě. Ráda sportuji a ze všeho nejradši hraji fotbal. Jsem ráda se
7
svými kamarády. Jdu na střední školu s Luckou
Kolbovou.
8
Almanach 2011
Martina Šindelová
Datum: 26. 1. 1996
Bydliště: 739 24 Krmelín, Světlovská 319
E-mail: [email protected], Telefon: 773 263 929
Motto: Aţ se mi osud zase jednou postaví do cesty, kopnu ho
do zadku a obejdu ho obloukem.
Narodila jsem se v Ostravě a poblíţ ní také stále bydlím.
Mám ráda svou rodnou obec a momentálně také úspěšně tvrdím, ţe se z ní nikdy neodstěhuju. Ale taky vím, ţe svůj názor
za pár let ještě ráda změním… Co se týče mých zájmů, ráda kreslím a zboţňuju knihy, a i kdyţ se s tímhle míněním většinou spojuje slovo ‚šprt‘, jistojistě můţu prohlásit, ţe k tomu mám daleko. Dále také ráda lyţuju, tančím a v létě jezdím
na kolečkových bruslích. I kdyţ se na svět často dívám zamračeně a pesimisticky, od
přírody jsem optimista a jdu si za svými sny. Mám ráda nové lidi a nová místa a se svými přáteli ráda podnikám různé akce, protoţe si s nimi uţiju nejvíce zábavy. Jako nejvhodnější střední školu jsem si nakonec vybrala gymnázium v Ostravě, protoţe z toho je
největší šance se dostat na vysněnou vysokou školu.
Matouš Huf
Přezdívka: Matuš
Datum narození: 8. 5. 1995
Bydliště: 739 24, Krmelín Staroveská 243
E-mail: [email protected], Telefon: 732 625 563
Motto: Ţivot je boj, tak se snaţ, ať ho neprohraješ předčasně!
Řekl bych, ţe jsem takový normální 15letý klučina, vyvádějící všelijaké vylomeniny, chodím se bavit na různé místní akce,
jako jsou třeba koncerty skupiny Rezon. Studovat budu na Střední vítkovické škole obor mechanik seřizovač. Ve svém volném čase
jsem na počítači nebo se bavím s kamarády venku.
Nicola Zajícová
Datum narození: 26. 5. 1996
Bydlište: Petřvald u Nového Jičína , Petřvald 120
E-mail: [email protected], Telefon: 777 957 600
Motto: Nejistý přítel je horší, neţ náš nepřítel.
Jsem náladová a občas cholerická, ale nezkazím ţádnou
srandu. Dřív jsem tančila Street Dance v Ostravě a dělala ještě
pár sportů. Do této školy jsem přišla z Petřvaldské základní
školy přibliţně před 3 měsíci a jsem za to hrozně ráda ;) Ve
volném čase jsem s kamarády venku na různých místech, nebo
hlídám svého mladšího bratra. Přihlášky jsem si podávala na
8
gympl Heyrovského a na gympl Františka Hajdy, kde jsem přijata.
9
Nikola Pěluchová
Přezdívky: pelu pěluškla, niki
Datum: 27. 8. 1996
Bydliště: 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí, Ke Kapli 278
E-mail: [email protected], Telefon : 728 351 759
Motto: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě.
Jsem kamarádská, občas i ochotná, myslím, ţe spolehlivá
a uctivá vůči dospělým lidem. Mám ráda koně, ke kterým docházím pravidelně uţ pátým rokem. Ráda čtu kníţky a poslouchám
hudbu. Většinu volného času trávím na koních a zbytek asi u počítače nebo u
televize. Jednou bych chtěla být veterinářkou, takţe jsem si vyhlídka vysokou školu
veterinární v Brně. Rodiče mi říkají, ţe jsem hrozný pesimista a já s nimi trochu souhlasím. Ráda podnikám s kamarádkami z koní různé akce, např. grilování nebo jen posezení u vína a nebo často slavíme něčí narozeniny. Nyní na začátku sezóny zase začínáme
jezdit na závody. Kam půjdu? Na gymnázium Fr. Hajdy.
Nikol Měřvová
Datum narození: 25. 9. 1995
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Ke Kapli 289
E-mail: [email protected], Telefon: 725 258 652
Motto: Ţijem jen jednou. Tak na plno!!! Stokrát spadnu, stokrát
vstanu.
Nixi (to jako já) je přátelská, spolehlivá, ochotná (ironie).
Kdyţ někdo potřebuje poradit, tak mu poradí (haha), ale za
výsledek neručí. Často si z ostatních dělá „prču“, a směje se i
tomu, co není vtipné! Do nikoho se nenaváţí. Asi proto ji mají
všichni rádi. Je silně závislá na hokeji, a proto tráví hodně času
u televize sledováním hokeje anebo na webovkách hc-vitkovice.cz
nebo kings.nhl.com. Její největší úchylka= hokejisti. Lidé si ji pamatují hlavně kvůli jejímu smyslu pro humor, nadšenosti k hokeji a piercingu. Ale ať nejsme jen u toho kladného. K jejím špatným vlastnostem: bordelářka, ukecaná, zapomnětlivá a hlavně strašně
moooc šílená. Její cíle? Veterinář nebo architekt. Uţ je přijata na Stavební průmyslovku
a na Chemickou průmyslovku jí čekají 26. dubna přijímací
zkoušky. Kdyby si měla vybrat má jisto. Architekt. Dopadlo to
dobře.
Petr Lyčka
Datum narození: 12.6. 1995
Bydliště: 739 24 Krmelín, Proskovická 513
E-mail: [email protected], Telefon: 731 749 987
9
Motto: Odpuštění odstraňuje vše, co stojí mezi tvým bratrem a
tebou.
Nevyjádřil se.
10
Almanach 2011
Radim Venglář
Přezdívka: Ra, Rakos, Rak, Kanclíř
Datum narození: 1. 5. 1996
Bydliště: 739 23 Veselá 467, Stará Ves nad Ondřejnicí
E-mail: [email protected]
Motto: Ţivot je svině a osud parchant, kteří si koledují o jednu
přes hubu.
Myslím si, ţe nejsem moc chytrý, ale to mi nevadí. Hrál
jsem fotbal za Petřvald, ale potom mě to přestalo bavit. Hlásím
se na Střední školu zemědělskou a lesnickou Frýdek-Místek, na
opraváře zemědělských strojů. A jdu tam.
Veronika Košcová
Přezdívky: Košc, Vera, Košec
Datum narození: 24. 6. 1996
Bydlište: 739 24 U Černého lesa 339, Krmelín
E-mail: [email protected], Telefon: 737 025 157
Motto: Ţivot je boj, tak se tady všichni pozabíjejte, a já bych
s dovolením prošla.
Jednoho krásného letního rána to přišlo i na mojí mamku –
přivedla na svět mě, úţasnou a nadanou dceru Veroniku, která
strašně ráda uklízí (špetka ironie). Došlo k tomu v nějaké ostravské porodnici. Od narození bydlím v Krmelíně, společně s mamkou,
sestrou, babičkou, psem a morčetem…  Jsem neustále veselá, ukecaná, tvrdohlavá a
poněkud cholerická… Veškerý svůj volný čas trávím na koních, s kamarády, u počítače,
posloucháním hudby, či s kníţkou v ruce. Ve škole mám nejraději angličtinu a naopak
nesnáším fyziku. Miluju sladkosti a tučná jídla → bohuţel… :D Nesnáším přetvářku, leţ
a uklízení… Dál budu pokračovat na obchodce v Mariánkách.
Adam Šeděnka
Datum narozeni: 7. 7. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zákostelní 612
E-mail: [email protected], Telefon: 731 444 347
Motto: Ţivot je svině, buď větší.
Su citlivý a empatický a zakládám si na tom, co mi říkají
pocity. Láska pro mě znamená hodně. Obvykle vyznávám tradiční hodnoty, jsem domácky zaloţen a mám smysl pro rodinný ţivot.
Všichni víte, ţe si dělám prdel.
10
11
Hana Sýkorová
Datum narození: 13. 5. 1996
Bydliště: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, K řece 626
E-mail: [email protected],Telefon: 606 953 027
Motto: Kaţdý dělá chyby, proto se na tuţku dává guma.
Narodila jsem se někde ve vítkovické nemocnici (nebo tak…)
a od té doby ţiju ve Staré Vsi. Bydlím s mamkou, taťkou a starším bráchou, který mě štve tak, ţe mám někdy chuť si hodit
mašli…xD Ve škole mě nejvíc baví matika, i kdyţ na zkouškách
nanečisto jsem z ní měla úţasných 14 bodů!...(ze 40…). Mých neoblíbených předmětů je víc, ale hlavně je to fyzika a čeština. Hlásím se na chemickou školu a pevně doufám, ţe se tam dostanu. Takţe o škole uţ toho je dost, ne?
Svůj volný čas nejradši trávím doma s kníţkou nebo seriálem (dokud mi to brácha
nesmazal, měla jsem plný comp dílů Beze stopy, Odloţené případy, Hranice nemoţného
a Chirurgové…:D)
Tak to by mohlo být všechno… hmmmm… snad to stačí… pokračování na přírodovědném lyceu.
Radek Pelíšek
Datum narození: 3. 10. 1995
Adresa: 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, U Dubu 643
E-mail: [email protected], Telefon: 736 773 689
Motto: I přes snahu učitelů jsme zůstali normální
Narodil jsem se v Ostravě. Bydlím od malička ve Staré Vsi.
Jsem tichý. Moje koníčky jsou národní házená (TJ Stará Ves n./
O.), počítač, lední hokej, florbal, fotbal a kolo. Oblíbené jídlo je
pečené kuře s bramborovou kaší. Jsem přijatý na Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě, na obor aplikovaná chemie. Na základce se mi dost líbilo.
Eva Dohnalová Šimečková
Datum narození: 11. 7. 1983
Bydliště: 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí, Ke Kapli 275
E-mail: [email protected], Telefon: 724 769 934,
Motto: Ať každý den stojí za to, i kdyby byl poslední.
Nad otázkou, ať napíši něco o sobě, jsem přemýšlela, co vlastně mám psát. Začala bych tím, ţe jsem studovala gymnázium
v domnění, ţe vlastně nevím, co mám v budoucnu dělat. Po dokončení gymnázia jsem si uvědomila, ţe své vědomosti bych
mohla předávat i dál, proto moje rozhodnutí bylo studovat učitelství. Po dokončení vysoké školy jsem nastoupila jako paní učitel11
ka na ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, kde učím chemii (takový pěkný předmět a tak málo
oblíbený) a přírodopis. S tímto zaměstnáním jsem velmi spokojená. První rok jsem se
12
Almanach 2011
seznamovala s ţáky základní školy a měla jsem docela strach, ţe nebudu dobrou paní
učitelkou, ale za těch pár let co jsem učila, zjišťuji, ţe je to opravdu to pravé ořechové, co
mě baví. Ţáci jsou úţasní, a myslím si, ţe s nimi zůstávám stále mladá. Sletělo to jako
voda a po čtyřech letech se nám s manţelem podařilo počít miminko. Momentálně si
uţívám na mateřské dovolené a strašně mi chybí učení, jelikoţ, neţ jsem otěhotněla,
měla jsem tu moţnost stát se i paní třídní učitelkou fantastickým ţákům. A moc se mi po
nich stýská, přestoţe někdy zlobili, byli úţasní. A doufám, ţe i pod vedením skvělé,
taky sportovně zaloţené paní učitelky Mlčochové úţasní zůstali. Jelikoţ jsem ve znamení raka, jsem charakteristikou dominantní a moţná mi chybí zlobení ţáků a ne jenom
mého malého syna Martina. Tak, a to by mohla být ve zkratce moje charakteristika.
Paní učitelka z našeho pohledu: Z našeho pohledu byla paní učitelka Šimečková
(DoŠi, Šimi, atd.) nejlepší a nejhodnější. Kdyţ učila chemii, měli jsme ji všichni rádi, měli
jsme krásné známky a málo poznámek. Paní učitelka byla veselá, měla s námi trpělivost
a zastávala se nás (hnusný minulý čas), ovšem kdyţ se naštvala nebo jsme ji k tomu pomohli (na 98% jsme za to mohli), tak nás tíţilo černé svědomí. Tím vším nechci říct, ţe je
paní učitelka Mlčochová nějaký tyran, to ne, jen vzpomínáme v dobrém, protoţe uţ nás
paní učitelka Šimečková nebude učit.
Romana Mlčochová
Datum narození: 30. 3. 1968
Bydliště: Dolní 341, Stará Ves n. O., přechodně Ostrava-Hrabůvka
E-mail: [email protected], Telefon: 723 800 993
Motto:
Jednou je hůř, jednou je líp,
ţivot tě nejednou povznes i skříp.
Jednou jsi nic, jednou jsi král,
zbývá jen jediné, táhnout to dál…
Dne 30. 3. 1968 mě ve znamení berana přivedla na svět má
matka Marta, samozřejmě s přičiněním taťky Vladimíra. Znamení
říká, ţe beranům vládne ţivel ohně. To je pravda, vzplanu a zhasnu. Pomáhala mě vychovávat babička Boţenka a děda Václav. Děda bohuţel brzy zemřel, přesto mě stačil zasvětit do rétoriky, v prvním roce svého ţivota jsem prý pusu
nezavřela a mluvila a mluvila…taky mi prorokoval budoucnost “Romanka, to bude
paní učitelka.“ Nespletl se. Naše rodina vţdy fandila sportu. Hokej, fotbal, házená,…náš
denní řád. Můj koníček se stal mým povoláním. Ač uţ dnes neproháním své ţáky
v hodinách tělesné výchovy jako dřív, aktivní sport mám stále ráda-plavání, běh, badminton, aerobic, brusle, kolo, vše pro radost. Kdyţ mi to čas dovolí, sleduji fotbal, hokej.
Sport je vlastně můj ţivot, jehoţ součástí jsou i mí ţáci. Od paní učitelky Evy Dohnalové
Šimečkové jsem dostala skvostný dárek v podobě 9. A. Takţe dnes jsem navíc bohatá,
bohatší o další zkušenosti a záţitky s 9. A.
Něco o paní učitelce z našeho pohledu: Paní učitelku známe uţ od našeho začátku. Uţ
v 5. třídě nás učila vlastivědu. Musím podotknouti, ţe lepší třídní paní učitelku, která by
nahradila paní učitelku Šimečkovou, jsme si12
nemohli přát. Velká sranda byla v Praze, to
jo. Co ještě říct? Třída, která bude mít paní učitelku Mlčochovou za třídní, ta se bude mít
opravdu dobře.
13
13
14
Almanach 2011
6. třída – Výlet Lysá hora
Jednoho červnového rána jsme se celá naše třída i s paní učitelkou Šimečkovou a jejím
manţelem sešli v Ostravě na vlakovém nádraţí, odkud jsme se vydali do Frýdlantu nad
Ostravicí a odkud jsme se vydali autobusem pod Lysou horu. A mohlo se šlapat! Ale
nejdřív jsme se rozdělili do dvou skupinek do tzv. rychlých, kteří šli s panem Dohnalem,
a další, ti pomalejší, šli s paní učitelkou. Bylo to velmi zajímavé. Po cestě do kopce jsme
si vyprávěli různé historky, vtipy atd. V půli cesty se vytvořila další, třetí skupinka, tzv.
Střední, kteří šli bez dozoru dospělého, a poté dostali pěkně vynadáno =D. Po asi dvou
hodinovém šlapání se konečně i pomalejší skupina dostala na vrchol, kde jsme se všichni
pořádně občerstvili a po hodině jsme se vydali zpátky dolů. Cesta dolů trvala kratší dobu. Jednak proto, ţe s kopce je to rychlejší, ale také proto, ţe jsme museli běţet, abychom
stihli vlak. Nakonec jsme vlak stihli, a jakmile jsme autobusem přijeli do Staré Vsi, uţ na
nás čekali netrpěliví rodiče. Na druhý den někteří z nás chyběli ve škole… Důvod? Bolely nás nohy =D.
7. Třída – Zoo Olomouc, Tarzánia
Jednoho opravdu krásného, deštivého rána se celá naše třída sešla před naší milovanou školou, kde na nás čekal autobus. Spočítat, nastoupit a mohlo se vyrazit směr ZOO
Olomouc. Popravdě si myslím, ţe stejně nikoho ZOO moc nezajímala, protoţe další zastávkou našeho výletu bylo lanové centrum Tarzánia. I kdyţ nám lezení po překáţkách
stěţoval déšť, větší polovina ho bez problémů zvládla a ta druhá to skončila hned na
začátku, nebo aţ v polovině trasy. Unavení a promočení jsme dorazili k večeru domů
a chystali se na další krásný školní den.
7. třída – Lyžák
Odbila sedmá hodina ranní, před školou se schází skupinky lidí s lyţemi a velkými
taškami. Kolem pobíhají zapomnětlivci bez průkazu pojištěnce, shánějící rodiče, kteří by
to mohli napravit. Učitelé netrpělivě vyčkávají na příchod posledních účastníků zájezdu.
Případní zvracející účastníci si shánějí a konzumují Kinedryly. Po dlouhých přípravách
se můţe konečně vyrazit, směr Velké Karlovice. První neúspěch? Zvracelo se!
Jsme na chatě. „Podejte mi můj batoh“ ozývalo se ze všech stran, „Nekopej mi do té
tašky! Mám tam jídlo!“ zase z druhé. „Vybalte si věci! Oblečte se a za dvacet minut se
sejdeme na svahu!“ zaveleli vedoucí a všichni poslušně odkráčeli do svých pokojů, ze
kterých po dvaceti minutách vykráčeli vášniví lyţaři i nelyţaři. Vyšlapali jsme malý
kopec a volným způsobem jsme ho sjeli, abychom mohli být rozděleni do skupin. Mezi
tím vším jsme se snaţili pomoc těm, kteří zapomněli zabrzdit a sjeli do příkopu. Zbytek
dne běţel dál a dál…aţ tady byl náš oblíbený večerní program, ve kterém jsme zpívali
a dělali další zábavné věci =D do 10 hodin, kdy uţ byla večerka.
Další dny probíhaly nápodobně. Ráno v 8 budíček a večer v 11 večerka… krom středy.
To jsme měli ,,Den bez lyţování“, na který14
se většina z nás těšila, protoţe nás ty dny
lyţování unavily. Ten den jsme se šli projít po okolí, do muzea a do obchodu =D.
15
Blíţil se pátek, den odjezdu. Ráno jsme ještě lyţovali, ale odpoledne uţ zas znělo
jen ,,Mě se to do té tašky nevejde!“ a později ,,Mě se domů nechce“ … ale co naděláme,
odjet jsme museli. Cca ve 20 hodin jsme jiţ byli u školy, kde nás jiţ vyhlíţeli netrpěliví
rodiče. S radostí i neradostí si nás vyzvedli …a my se po týdnu vyspali, kaţdý ve své
posteli =).
PS: Úspěch? Vrátili jsme se v pořádku…
8. třída - Hořelo, nikde se nejelo!=D
9. třída - Praha – 11. - 13. 5. 2011
Psalo se 11. 5. 2011, čtvrtá hodina ranní na hlavním nádraţí v Ostravě se schází hromady lidí, kteří jsou natěšeni na nadcházející dny. Po deseti minutách dorazí učitelé
a pomalým krokem se všichni vydávají k nástupišti číslo 2, kde po chvíli dorazí vlak
směřující do hlavního města ČR – Prahy. Po tři a půl hodinách ve vlaku se
z reproduktorů pendolina ozvou první tóny písně Vltava, coţ znamená, ţe jsme dorazili
do našeho hlavního města. Vzít kufry a tašky a můţe se vyrazit. Směr Hostel Klamovka.
Na ubytovně jsme se dlouho nezdrţeli, hodili jsme si věci na pokoje a mohli se vydat
na průzkum Prahy. Jako první jsme zamířili na lanovku, která nás vyvezla na Petřín.
Tam jsme si vylezli na rozhlednu, pokochali se krajinou a sešli jsme si těch 299 schodů
zase zpět dolů. Následovalo zrcadlové bludiště, které nebylo tak dobré, jako kdyţ jsme
ho tu měli my v Ostravě… Poté jsme se vydali na prohlídku hradu, kde jsme ještě stihli
hlavní střídání stráţí, poté jsme šli do chrámu svatého Víta, kde jsme měli průvodkyni,
která nás provedla po chrámu a povykládala snad celou historii. Kdyţ jsme vyšli před
chrám, usadili jsme se na obrubník, abychom počkali na učitele. V tu chvíli si to kolem
nás projel pan prezident ve svém autě… Kdyţ došli učitelé, vydali jsme se pomalým
krokem ke Karlovu mostu a cestou jsme potkali Helenu Vondráčkovou, která se s námi
ochotně vyfotila. Prošli jsme si Karlův most a jeli jsme do jakéhosi nákupního centra,
kde se jedna část šla dívat na hokej, druhá hrála bowling a třetí se šla najíst a nakoupit si
jídlo na další dny. Kdyţ uţ jsme si mysleli, ţe konečně půjdeme na hotel, oznámili nám
učitelé, ţe se ještě vydáme na ţiţkovský vysílač. Myslím, ţe všichni byli rádi, ţe uţ jsme
nemuseli šlapat po schodech, ale vyvezl nás výtah. Po ţiţkovském uţ jsme se naštěstí
vydali na ubytovnu, kde jsme se najedli, umyli a šli spát.
Druhý den ráno jsme se po snídani vydali do Muzea Karlova Mostu, kde nás provedla
paní průvodkyně a poté jsme šli na projíţďku lodí po Vltavě. Poté jsme se vydali na
Václavské náměstí, kde jsme se šli naobědvat a někteří taky projít po obchodech. Ještě
před odchodem na pokoje jsme se vydali na prohlídku orloje, který jsme viděli jak zvenčí, tak zevnitř. Pak uţ jsme se k velké radosti většiny z nás vydali na pokoje, kde jsme se
připravovali na muzikál. V šest hodin jsme vyrazili do divadla Kalich, kde jsme zhlédli
úţasný muzikál Robin Hood. Po muzikálu někteří z nás šli na prohlídku večerní Prahy,
kde si na ně někdo hodil z auta vejce, a zbytek jel na ubytovnu.
15sbalili věci a donesli je na jeden pokoj. Pak
Třetí a zároveň poslední den jsme si ráno
jsem se vydali na prohlídku národního divadla. Poté jsem šli na oběd a nakoupit jídlo na
cestu zpět. O půl deváté večer jsme se vydali na cestu domů.
16
Almanach 2011
Jaká je vaše oblíbená učitelka?
(důvod? – není důvod)
Marťa Š.: Oblíbenou učitelku nemám.
Nix: Není
Hanácká: Šimečková…xD …to je jasné, ne?
Kriss: Mlčochová, Kunzová a Šimečková
Veru: To se nedá říct, já nevím :D
Lucí P.: Asi všechny :D
Simí: Nevím, ale asi Šimečkovou =)
Karolína: Nevím, ale asi Šimečkovou a Dlouhou
Libor: Kunzová a Šimečková
Matouš: nejvíc Kunzová a Mlčochová
Kristýna: Šimečková, Mlčochová
Nicola: Ješte nemám
Honza: ţádná :D
Kouďák: Kunzová, Šimečková
Danek: všichni, kromě Paličkové
Míla: Chvostek, Havránek, Mlčochová, Šimečková
Lukáš: Mlčochová, Chvostek, Michalíková
Péťa: Šimečková
Ra: Mlčochová, Šimečková, Chvostek
Jaká byla podle tebe nejlepší akce na této škole?
Marťa Š.: Lyţák.
Kriss: Určitě to budou Praha a rozlučka.
Libor: Zatím lyţák, ale bude rozlučka :P
Matouš: Lyţák, rozlučka. Nwm co z toho ale asi rozlučka 4ever.
Nix: Lyţák.
Hanácká: Nevím… asi Praha :D
Veru: Přidávám se, lyţák :D
Lucí P.: Samozřejmě lyţák – nejvíc záţitků
Símí: Určitě lyţák!
Karolína: Nevím, všechny akce jsou super, ale uţ se těším na rozlučku ;)
Kristýna: Lyţák, jako ostatní. Praha a rozlučka. :D
Nicola: Byla jsem tady jen na Prahu, takţe ta =)
Honza: Praha :D
Kouďák: lyţák
Danek: výlety
Míla: samozřejmě Praha
Lukáš: ta poslední, Praha
16
Péťa: Praha
Ra: Praha
17
Co ti bude na této škole nejvíce chybět?
Marťa Š.: Spoluţáci a určitě i většina učitelů.
Kriss: Spoluţáci i ostatní z jiných ročníků a taky učitelé.
Libor: Spoluţáci
Matouš: Určitě spoluţáci.
Nix: Spoluţáci.
Hanácká: Hej, Petr, Dušan, Mirek,… Néééé xD… Spoluţáci…!!!!
Veru: Tak jako všechno… Učitelé, spoluţáci, prostředí… :D
Lucí P.: Spoluţáci, ale i učitelé
Simí: Spoluţáci a prostě to prostředí tady;-)
Karolína: Spoluţáci a ten super kolektiv
Kristýna: Hlavně, ţe to mám blízko domů a skoro všechny znám uţ 12 let.
Nicola: Spoluţáci =)
Honza: Spoluţáci
Kouďák: Spoluţáci, třída
Danek: Samozřejmě, ţe spoluţáci
Míla: Všechno
Lukáš: Třída a spoluţáci
Péťa: Lidi
Ra: Spoluţáci
Jak ti chutnalo jídlo ve školní
jídelně? (PRAVDIVĚ!!!) :D
Marťa Š.: Já v něm nevidím ţádný rozdíl, neţ od jídla, co
máme doma. :D
Kriss: Celkem dost dobré.
Libor: Jsou tady asi 4 jídla, co se daly sníst… zbytek grrrr…
Matouš: Výjimky jsou jedlé :D
Nix: Něco málo o zbytku se radši nevyjadřuju
Hanácká: Asi takhle: V Americe mají Factor strachu, my máme školní jídelnu…:D
Veru: Kupodivu mi chutnalo všechno….Aţ na nějaké 3, 4 jídla… :P
Lucí P.: Většina se jíst dala a nejlepší byla svíčková :D
Simí: Dobré někdy trošku, horší, ale dá se to :D
Karolína: Někdy jsem si pochutnala, ale někdy vbc :/
Kristýna: Souhlasím s Hanáckou a Honzou :D
Nicola: Na obědy jsem nechodila :D
Honza: Většinu bych nedal ani psovi :D
Kouďák: Někdy dobré, někdy špatné.
Danek: Moţná tak jednou týdně se to dalo jíst
Míla: Jedla jsem i lepší
Lukáš: „Vyborne“ aţ na jáhlovou kaši
17
Péťa: Dobré
Ra: Dalo se to
18
Almanach 2011
Těšíš se na střední školu?
Marťa Š.: Určitě jo.
Libor: Jasný
Kriss: Jo i ne.
Matouš: Tak to je jasný, ţe jo.
Veru: A tak jako celkem jo ;)
Karolína: Ano těším
Nix: Javooor
Hanácká: Hej, a víte, ţe i jo??:D
Lucí P.: Celkem i jo
Simí: Ano i ne :D
Kristýna: Docela jo…
Nicola: Ano hodně
Honza: Jo :D
Kouďák: Jo
Danek: Jo, ale mám strach
Míla: Ne, ve třídě máme samé holky
Lukáš: Celkem jo
Péťa: Jo
Ra: Docela jo
Bludiště
Čágo bélo bludišťáci!
Všichni určitě dobře víte, ţe jsme se na začátku října zúčastnili televizní soutěţe Bludiště.
Někdo se můţete zeptat, co to Bludiště vůbec je?
Dynamická, vědomostní a zábavná soutěţ nejen pro teenagery, v níţ dvě soupeřící soutěţní druţstva ve třech kolech prokazují své znalosti, ale rovněţ schopnost, obratnost a
smysl pro humor v recesistických a akčních disciplínách. Cílem soutěţního druţstva je
vyluštění tajenky. V prvním kole mohou soutěţící získat nápovědní písmena, ve druhém vyluští tajenku a ve třetím zápolí o ceny.
Snad jste se o tom něco dověděli a tady uţ máme podrobný popis natáčeních dnů...
První kolo
První natáčecí díl byl velice napínavý, soutěţili jsme s výherci minulého kola a musím se
přiznat, ţe jsme měli pořádné bobky. Jedno natáčení trvalo asi 5 hodin a uţ nás to pomalu, ale jistě přestávalo bavit. Hnedka první scéna se musela točit asi natřikrát. První kolo
se lezlo na bedny do výše sedmi metrů, účelem bylo zazvonit na pověšený zvon. Tuto
soutěţ jsme vyhráli a mohli si vybrat ze čtyř témat: letopočty, staré westerny, přísloví a
hlavní města Asie. (A co jsme si vybrali? Tak to si budete muset počkat na listopad!).
Další disciplínou bylo sbírání bludišťáků ze sítě a pak je házet do sítě. Na tomto jsme si
vybojovali 5 bodů. Následovaly otázky a nakonec hlavní tajenka, kterou nikdo neuhádl.
Měli jsme ale velké štěstí a vyhráli jsme jen o jeden bod!
Druhé kolo
Natáčelo se ve stejný den jako ten první díl a přijela škola aţ z Kladna (u Prahy). Probíhalo to úplně stejně, akorát se nám vedlo o mnoho lépe neţ předtím. Kladno jsme porazili s náskokem asi třiceti bodů a získali jsme zlatého bludišťáka. Taky se nám povedlo
dát balancovník, ale pomotali jsme dvě barvy.
Třetí kolo
Druhý den jsme se zase vydali do Ostravy-Radvanic na naše poslední natáčení Bludiště.
I po dvou vítězstvích jsme si nevěřili, ţe
18 bychom mohli vyhrát ještě do třetice.
Jako předchozí den jsme se nejdříve šli převléct do kostýmů a taky do maskérny, kde
19
Bludiště
Uvítání
nás nalíčili. Kdyţ jsme viděli s kým budeme soutěţit, tak jsme se dost báli.
Hnedka první úkol jsme prohráli,
ale vyslouţili si jako protihráči 3
body za otázku. Potom následoval
úkol na sítích, u kterého jsme byli
z předchozího dne dost unavení
(ono se to nezdá, ale je to fakt
makačka). Nahráli jsme asi o 6 bodů
méně neţ soupeř. Následovaly otázky, u kterých jsme bodovali (soupeř
si ani nevrzl). Pak byla soutěţ učitelů, kde se sypala rýţe do láhví na
čas. Velká pochvala patří taky p.
učitelce Mlčochové a p. učiteli Havránkovi, ţe nám v kaţdém kole vybojovali nějaké body k dobru. Pak uţ byla na řadě
jenom tajenka, kterou jsme uhodli a získali 15 bodů. Tím pádem jsme se stali
vítězi všech tří kol a získali jsme poukaz
do lanového centra.
Naši bludišťáci - ti to dali,
i kdyţ jsme se trochu báli.
Kabrňáci to jste vy,
zlatého bludišťáka jste získali.
Záţitkem byl blonďák krásný,
je nám to všem zcela jasný.
Podporu jste velkou měli,
Leoše s Romčou
vám všichni záviděli.
Děkujem za celou školu,
budem fandit klidně znovu.
Aţ přijde ten 19. listopad,
tak se budem všichni smát.
19
20
Almanach 2011
Nutili nás dělat to,
co nemáme rádi
- používat mozek Předměty
6.A
7.A
8.A
9.A
Čeják
Trybulovská
Dlouhá
Dlouhá
Dlouhá
Dlouhá
Ajina
Stejskalová
Čechová
Janečková
Čechová
Janečková
Hermanová
Janečková
Hermanová
Šimečková
Dlouhá
Dlouhá
Němina
Děják
Dlouhá
Chvostek
Chvostek
Chvostek
Občanka
Mlčochová
Mlčochová
Mlčochová
Mlčochová
Zemák
Stejskalová
Dlouhá
Paličková
Mlčochová
Matika
Kunzová
Kunzová
Kunzová
Kunzová
Šimečková
Šimečková
Šimečková
Paličková
Kunzová
Kunzová
Pilátová
Michalíková
Šimečková
Paličková
Příroďák
Fyzika
Chemie
Hudebka
Haasová
Paličková
Hermanová
Plečka
Výtvarka
Dlouhá
Dlouhá
Dlouhá
Mlčochová
Pracák
Šimečková
Chvostek
Plečka
Chvostek
Tělák
Mlčochová
Mlčochová
Mlčochová
Mlčochová
Infoška
Šimečková
Šimečková
Kunzová
Kunzová
Mlčochová
Mlčochová
Havránek
Sportovky
Kunzová
Dlouhá
CCM
20
Konverzace AJ
Čechová
Hermanová
Download

Absolventi 2011 - Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad