VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  3. prosince 2013  49 /XXI  www.ihorizont.cz
Zakáže unie semena?
STRANA 7
Budou do Třince vozit odpady i z daleka?
TŘINEC / Pokud vznikne nová
třídírna odpadů na Podlesí,
není vyloučeno, že se tu bude
třídit i odpad ze Slovenska,
nebo třeba i z Polska.
Toto lidé, kteří přišli minulou středu
na setkání ohledně stavby nové třídírny
odpadů na Podlesí, uslyšeli od Tomáše
Sabovčíka, jednatele společnosti Nehlsen. Plánována třídící linka předtříděného odpadu má totiž kapacitu 20 tisíc
tun odpadů ročně. V Třinci žije 37 tisíc
lidí. Průměrně jedna osoba v ČR vytřídí ročně 40 kilo odpadů, takže v Třinci
se vytřídí ročně kolem 1,5 tisíce tun
odpadů. V současné době se v třinecké
třídírně zpracovává kolem 6 tisíc tun
Bouřlivé diskuse se vedly i na ulici.
První tábor, vyznavačů rekonstrukce zámku, který je podle mnohých
spíše podporován minulým vedením
obce, by rád po dlouhé době konečně
zrekonstruoval největší hnojnickou
ostudu - zámek. Zvláště starší s nostalgií vzpomínají na to, jak se zde
konaly svatby a jiné kulturní akce.
Druhý „pragmatický“ tábor, zastu-
9
01
Investujte do vzdělání svých nejbližších
a potěšte je dárkovou poukázkou
na jazykový kurz nebo učebnici.
771213
342010
Poukázky Vám
rádi vystavíme
na kterékoli naší pobočce
v Českém Těšíně, Třinci
02
a Ostravě.
9 771213 342010
Tip na Vánoce
11
9 771213 342010
9 771213 342010
13
9 771213 342010
04
9 771213 342010
9 771213 342010
08
18
9 771213 342010
9 771213 342010
10
20
36
9 771213 342010
Garantujeme nejnižší ceny!
OKNA - DVEØE
27
37
9 771213 342010
Využijte množstevních slev na okna,
ušetøíte tisíce!
28
9 771213 342010
19
09
35
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
26
9 771213 342010
17
42
9 771213 342010
34
25
16
07
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
32
24
15
06
41
9 771213 342010
9 večer
771213
342010
9 v hlasování
771213Tacy
342010
A VYHRÁVÁ...
Těšínské divadlo se v sobotu
stalo místem,
kde se rozdávala ocenění
jesteśmy. Cenu každoročně uděluje Kongres Poláků v České republice. Průvodci večera - Rudolf Moliński a Maciej Cymorek – postupně představili
všechny nominované, aby na závěr za přítomnosti
šéfa Kongesu Poláků Josefa Szymeczka
oznámili, kdo se stal laureátem. Výsled23
33
43
ky si přečtěte na straně 3. FOTO | WIESŁAW PRZECZEK
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
22
14
05
31
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
21
12
03
DÁRKOVÉ
POUKÁZKY
9 771213 342010
ská. Poplatky za svoz odpadu v Třinci
jsou ve výši 500 korun za osobu.
„Myslíme si, že u dotříďovací linky
těch 20 tisíc tun pravděpodobně nedosáhneme vůbec. V celém Moravskoslezském kraji je 36 tisíc tun (tříděného
odpadu – pozn. redakce),“ popisoval
kapacitu Sabovčík.
pokračování na straně 3
povaný současným vedením obce,
je naopak pro velkou rekonstrukci
Park Hotelu, kam by přesunul úřad,
policii atd.
V referendu lidé odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo
obce schválilo koupi areálu Hotelu
Park, tj. budovu v Hnojníku čp. 48, zemědělskou stavbu a přilehlé pozemky
o celkové výměře 2985 m2 za kupní
cenu 6 000 000 korun?
Referenda se zúčastnilo 538 oprávněných osob z celkového počtu 1253 čili
42,94 procenta. Rozhodnutí referenda
je tedy platné. 421 lidí hlasovalo pro
schválení koupě, 113 bylo proti. Takže
hotel porazil zámek.
pokračování na straně 2
9 771213 342010
9 771213 342010
Hranic, Bruntálu, Olomouce, Nového Jičína, Luhačovic a dalších měst.
Z Nového Města nad Váhem se sváží
na zpracování průmyslový odpad. Čím
větší množství odpadu se zpracovává,
tím nižší je cena jeho zpracování pro
Třinec. „Likvidace odpadů na jednoho
občana stojí město ročně 960 korun,“
upřesnila starostka Třince Věra Palkov-
Kdo letos získal ocenění?
Referendum v Hnojníku:
hotel porazil zámek
HNOJNÍK / Hnojník se tuto
sobotu rozdělil na dva tábory. První chtěl přemístit
úřad do hnojnického zámku,
druhý do Park Hotelu. Referendum nakonec dopadlo
ve prospěch těch druhých.
odpadů. „My ten materiál přivezeme
odkudkoliv, aby to bylo ku prospěchu
firmy, tedy i společníka, města Třince.
To je podstata,“ řekl otevřeně Sabovčík. Uvedl, že v budoucnu můžou vozit
do Třince odpad i z Bruntálu, z polského Těšína, nebo i ze Slovenska.
Už dnes se do Třince sváží na zpracování komunální odpad z Otrokovic,
38
9 771213 342010
www.skvelaokna.cz
29
OC Oce?n, 2. patro, Oldøichovice 869
Tel:
774 509 509, [email protected]
9 771213 342010
9 771213 342010
30
Třinec je bronzový4 4
TŘINEC / Stříbrnou keramickou
9 771213
342010
popelnici
v soutěži
ve výtěžnosti separovaného odpadu za rok 2013 získalo
v kraji město Třinec. V letošním 4roce
5
Třinečany předběhli pouze obyvatelé
Hradce nad Moravicí.
9„V soutěži
771213
342010 popelnici,
O keramickou
která probíhá v našem kraji každoročně, jsou hodnoceny aktivity 4obcí
6
a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především
9 771213
v tříděném
sběru342010
využitelných složek.
Hodnotí se také systém hospodaření
s odpady pro občany. Soutěž 4
kon7
krétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho
9 771213
obyvatele
města 342010
nebo obce. Třinec se
ve své kategorii každoročně pravidelně umísťuje na některém z prvních
48
tří míst,“ řekla tisková mluvčí Třince
Šárka Szlaurová. (SED)
9 771213 342010
49
39
9 771213 342010
40
50
STRANA 2
3. PROSINCE 2013
Referendum v Hnojníku:
hotel porazil zámek
DOMINANTA. Chátrající zámek referendum nezachránilo.
pokračování ze strany 1
Hnojnický obecní úřad se tedy zřejmě
přestěhuje do důstojnějších prostor.
Zároveň by rád v novém objektu vybudoval multifunkční kulturně vzdělávací
středisko, ale počítá třeba s tím, že by se
pod jednu střechu přesunula i policie.
Přitom místo, kde sídlí úřad nyní, by se
přestavělo na malometrážní byty.
Část obyvatel Hnojníku si myslí, že
by k výše zmíněným účelům měla obec
koupit chátrající zámek, vedení však
uvažovalo právě o Hotelu Park. Ten
někteří nazývají starou vlhkou boudou.
„Vyhodit peníze za něco takového? To
nechápu. Spousta z nás si pamatuje,
že se kulturní život odehrával právě
na zámku a rádi bychom ho tam zase
vrátili,“ uvedla seniorka z Hnojníku.
Současný majitel Hotelu Park David
Janecký v minulosti objekt pohostinství
pořídil za 3,7 milionu korun. Před rokem
ho nabídl obci k odkoupení za 6 milionů
korun. Z časových důvodů se mu už nemůže podle svých slov naplno věnovat.
„Na základě rozhodnutí zastupitelstva se začalo jednat o možné koupi.
Prodejní cena celé nemovitosti, včetně
pozemku a vybavení, ve výši 6 milionů
korun, odstartovala v zastupitelstvu
bouřlivou diskuzi, která vyústila až k vyhlášení veřejného referenda. Znalecký
posudek totiž hovoří o částce v rozmezí
4,6 – 6,2 milionu korun,“ zmiňuje starosta Hnojníku Miroslav Molin. Když
hotel obec nekoupí, uvažuje Janecký, že
budovu využije k vybudování bytů pro
sociálně potřebné občany.
Chtěli přenést
zodpovědnost na lidi
Záležitost již dvakrát řešilo zastupitelstvo a vždy se stáhla. „Současné ve-
HOTEL PARK. Za tuhle budovu obec zaplatí 6 milionů.
dení obce si je vědomo nezvykle vysoké
kupní částky. Proto vyhlásilo místní
referendum, a tím chce přenést zodpovědnost za předražený nákup Hotelu
Park na obyvatele. Možná z obav, že
někdo podá trestní oznámení na špatné
hospodaření s veřejnými prostředky,“
stálo v listu nazývajícím se alternativní
názor, který roznesli místním do schránek zastupitelé Dagmar Malíková, Tomáš Peterek a Jaromír Kafonek před
referendem.
V nesouhlasném stanovisku se dále
píše, že počáteční vize starosty Miroslava Molina byla jen rekonstrukce a přístavba k současnému objektu s vybudováním kulturního sálu pro pořádání
akcí. Toto by vyvolalo nutnost investičních nákladů ve výši 30 až 40 miliónů
korun.
„Současná vize však hovoří o vybudování kulturního a sportovního centra (bowling, squash a tak dále) a výše
investičních nákladů by stoupla na 80
až 100 milionů korun. K tomu je nutno
připočíst ještě provozní náklady, které
každý rok nemalou měrou zatíží obecní
rozpočet. Výhodnost koupě areálu Hotelu Park spatřuje současné vedení obce
i ve skutečnosti, že toto zařízení má
dlouholetou historii a renomé. Nechť
občané sami posoudí, o jaké renomé
a historii se jedná,“ doplnili Malíková,
Peterek a Kafonek. Tvrdí, že nejsou
proti kulturnímu a společenskému životu v obci, dokážeme si však představit nový obecní úřad, knihovnu, informační centrum, policii, společenský sál
- umístěný v prostorách naší momentálně chátrající dominanty obce – zámku. „Majitel je ochoten jednat a zámek
prodat. Čeká, až ho obec osloví. Jelikož
se jedná o kulturní památku, dala by se
BUDOUCNOST. Tak by měla budova vypadat po opravě. renovovat z dotačních peněz,“ sdělila
Malíková.
Jedna z posledních příležitostí
„Nespoléhejte na hlas svého souseda.
Přijďte osobně. I váš hlas může být rozhodující,“ vyzývalo na stránkách vedení
obce. Dále vysvětlovalo, proč si vybralo
Hotel Park. Jelikož veřejnost a samotná
obec Hnojník již v minulosti využívaly
venkovní prostory u Hotelu Park pro
kulturní činnost, nabídl majitel právě
obci možnost předkupního práva.
Tento objekt prošel od roku 2005 částečnou rekonstrukcí (toalety, odpady,
voda, dlažby, plastová okna, elektrické
rozvody, venkovní posezení s občerstvením, dětské hřiště a oplocení). Budova i areál jsou udržovány a nachází se
v dobrém technickém stavu. Zároveň
jsou dobře dostupné. Obec také vlastní
písemný příslib od Lesů ČR o možném
odkoupení přilehlého pozemku. Vznikl
by areál o celkové ploše cca 7000 metrů
čtverečních. „Aby obec Hnojník mohla
využít jednu z posledních příležitostí čerpání financí z dotačních programů v období 2014 – 2020, musí vlastnit pozemky
a případné objekty k rekonstrukcím. Na
území obce se v současné době nenachází
žádný podobný objekt vhodný k takovéto
rekonstrukci a výstavba na zelené louce je
zcela o jiných penězích,“ sdělil Molin.
V případě zakoupení areálu Hotelu
Park se počítá s tím, že provozovatelem
bude nezisková organizace Služby Hnojník, která je v 100procentním vlastnictví
obce. Měsíční pronájem bude minimálně z 50 procent pokrývat měsíční splátku
poskytnutého bankovního úvěru. Skutečně vynaložené prostředky z obecního
rozpočtu tak nepřesáhnou částku 3,7
milionu korun. (JAG, AD)
REPRO | HORIZONT
REFERENDUM. Lidé dali přednost
Park Hotelu.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Kníže z kočáru vyhlásí
nový název školy
ČESKÝ TĚŠÍN / Mikulášsky
laděný Den otevřených
dveří zahájí dnes v 10 hodin
nová multioborová střední
škola ve čtyřech školních
budovách v Českém Těšíně.
„Letošní novou atrakcí bude „Albrechtova jízda“, kdy kníže Albrecht
v dobovém kostýmu projede městem
v kočáře a bude do povědomí veřejnosti
hlásat nový název sloučené školy Albrechtova střední škola. Název jsme si
vybojovali s platností od ledna 2014 pro
jeho jedinečnost,“ řekla ředitelka nově
vzniklé školy Vanda Palowská s tím,
že těšínský kníže Albrecht se osobně
podílel na vzniku první rolnické školy
a dalších odborných škol v Těšíně v 70.
letech XIX. století.
Na první společný den otevřených
dveří s širokou oborovou nabídkou,
který proběhne dnes do 16 hodin, zvou
hotelová a zemědělská škola, dále obchodníci a polygrafové. Návštěvníkům
se představí žáci dvanácti oborů v dovednostech – hotelnictví, kuchař-číšník,
cukrář, gastronomie, pekař, agropodnikání, jezdec a chovatel koní, ekologie
a životní prostředí, polygrafie, aranžér,
prodavač, obchodník ve všech budovách
školy na ulicích Frýdecké a Tyršově. Zajímavé jsou také doprovodné akce – 17.
ročník soutěže Mladý barman o cenu
starosty města, Veletrh fiktivních firem
„Intersalon 2013“ s mezinárodní účastí
škol ze Slovenska a Polska nebo ekologická konference na téma „Globální
problémy lidstva“ či jednání odborné
profesní rady školy. (RD)
Dodatek k cenám benzinu
TŘINEC / V minulém čísle jsme
v článku o cenách benzinu zaměnili
v tabulce u benzinky Jablunkov OMV
cenu benzinu Natural 95 za speciální
vylepšený Natural. V době, kdy jsme
data sbírali, tam místo 37,10 Kč za litr
zde stál Natural 95 jen 36,50 Kč. I tak
to byl druhý nejdražší benzin Natural
95 v regionu. Za nedopatření se omlouváme. (RED)
Ministr Žák podepsal
modernizaci trati z Těšína
PODPIS. Ministr dopravy Zdeněk Žák podepsal v Českém Těšíně projekt na opravu
kolejiště. ČESKÝ TĚŠÍN / Včera začal
oficiálně „žít“ projekt na opravu kolejiště v Českém Těšíně
a trati dál až do Dětmarovic
v hodnotě 2,47 miliardy
korun. Optimalizace železnice začne v květnu, ministr
včera odpoledne podepsal
v českotěšínské radnici
financování projektu.
„Pokračujeme ve snaze napojit regionální železnici na vnitrostátní, ale i mezinárodní tranzitní sítě. Podstatou je, že
evropské fondy uhradí téměř dvě miliardy korun z celé částky,“ uvedl ministr
dopravy v demisi Zdeněk Žák.
V samotném Českém Těšíně akce
zahrnuje modernizaci zhruba tří kilometrů kolejí ve stanici, výměnu zabezpečovacího systému a opravu nevyhovujících objektů řízení dopravy, dále
části nástupišť, podchodu pod nádražím, železničních přejezdů a dalších.
Stav řady objektů stanice sloužících
vlakové dopravě už nesplňuje běžný
standard komfortu cestování a také
nevyhovuje zabezpečovací zařízení
a informační technologie. Podle zástupců SŽDC se začalo o modernizaci uvažovat již v 80. letech minulého
století.
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
„Město muselo učinit řadu kompromisů, i bolestivých. Oprava bude náročná také pro občany, protože si vyžádá řadu dopravních omezení. Výměnou
bude komfortnější a rychlejší cestování
a přímo dramatické snížení hluku,“ vysvětlil ministr. Naopak starosta Vít Slováček apeloval na investora, aby přihlédl k tomu, že budou dočasně uzavřeny
podchody pro pěší pod kolejemi a současně bude částečně omezena doprava
v podjezdech.
Zástupci Správy železniční dopravní
cesty oznámili, že pokud projdou příští
týden testováním nové typy protihlukových stěn, je možné, že ještě i v Českém
Těšíně naistalují nakonec jen stěny pouze 1,4 metru vysoké. Po rekonstrukci by
stanicí mohly projíždět soupravy maximální rychlostí 120 kilometrů za hodinu.
Ministr současně velmi pochvalně
hovořil o kraji a zdejších samosprávách. „Do Moravskoslezského kraje
jde nejvíce evropských dotací v rámci
země, do života zde bylo uvedeno nejvíce projektů. Ty se daří realizovat i díky
aktivitě a vstřícnosti zdejších starostů.
Například na jižní Moravě jsme za poslední dva roky neproinvestovali ani
korunu ze státních prostředků, zde to
bylo za posledních deset let 70 miliard
korun,“ dodal Žák. (RD)
STRANA 3
3. PROSINCE 2013
Budou do Třince vozit odpady i z daleka?
pokračování ze strany 1
Sabovčík dodal, že v celém Moravskoslezském kraji by měly být do budoucna
4 takovéto linky. „Tak, jak železárny
nemůžou být v každém městě, tak i třídičky nemůžou být v každém městě,“
doplnil.
Prodej pozemku
Lidi také zajímalo, za jakých podmínek byl koupen pozemek na Podlesí,
na kterém Nehlsen plánuje postavit tří-
dírnu. Ke koupi pozemku došlo v roce
2011, v roce 2012 byl změněn územní
plán města, který nově umožňuje vznik
třídírny v tomto místě.
Lidé se dotazovali, na kterém jednání zastupitelstva byl schválen záměr
koupě tohoto pozemku. Ukázalo se, že
o koupi zastupitelstvo vůbec nerozhodovalo. „Pan jednatel Sabovčík dostal
pověření od společníků, že může tyto
pozemky koupit,“ vysvětloval Ivo Kantor, který ve společnosti reprezentuje
město Třinec. Uvedl, že dal souhlas
ke koupi pozemku na valné hromadě,
protože v roce 2010 byl pověřen zastupitelstvem jednat jménem města
na valné hromadě společnosti. Nicméně o tomto záměru Nehlsnu zastupitelé
nerozhodovali.
„Zastupitelstvo bude hlasovat, zda se
bude konat tento investiční záměr, nebo
nebude,“ uvedla starostka Věra Palkovská a dodala, že jednotlivé nákupy pozemků zastupitelstvo řešit nemusí. Po-
Z ceny se radovala klavíristka
ČESKÝ TĚŠÍN / Dětský sbor Trallala a klavíristka Ema
Trávniček se v sobotu staly laureáty letošního ročníku „Tacy
jesteśmy“. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo v Těšínském
divadle, kde se sešlo všech devět nominovaných.
Sbor Trallala získal 797 hlasů a cenu
ve výši 15 tisíc korun předal dirigentce
sboru Beatě Brzósce šéf Kongresu Polá-
ků Józef Szymeczek. Druhá cena „Złoty
Jestem“ byla letos nově určena jednotlivcům, kteří měli ve všeobecném hlasování
oproti souborům s více členy menší šance na získání ocenění. Z pódia divadla si
ji odnesla karvinská školačka, pianistka
Ema Trávniček. Kromě všech nominovaných se svým recitálem vystoupil také
písničkář a herec Przemysław Branny,
který pochází z Českého Těšína. (SED)
FOTO | WIESŁAW PRZECZEK
Nejlepší nemocnice je v Třinci
TŘINEC / Nejlepší nemocnicí je podle pacientů,
zaměstnanců a z pohledu
finančního zdraví Nemocnice Podlesí v Třinci.
Vyplývá to z průzkumu organizace HealthCare Institute, jehož výsledky v úterý
zveřejnily Hospodářské noviny. Za tři-
neckou nemocnicí skončila Vojenská nemocnice v Olomouci a pražská Nemocnicí na Homolce. HealthCare Institute
sbíral data ve 157 nemocnicích, na dotazy odpovídalo od března do konce září
50 000 pacientů a 7000 zaměstnanců.
Loni byla první Karvinská hornická
nemocnice. Také letos se umístila v popředí žebříčků, z pohledu ambulantních
pacientů skončila čtvrtá a v hodnocení
zaměstnanců druhá. Pro třineckou nemocnici to není první významné ocenění
v letošním roce. V červnu její ředitel Jan
Lukeš přejímal z rukou starostky Věry
Palkovské Cenu města Třince za propagaci města v celostátním i mezinárodním
měřítku související s činností Komplexního kardiovaskulárního centra. (SED)
Starostové si stěžují
na špatnou zimní údržbu silnic
JABLUNKOVSKO / „Nejsme
spokojeni se zimní údržbou
silnic,“ to se ozývalo z úst
několika starostů z Jablunkovska na pravidelném setkání.
„Stačí deset centimetrů sněhu a u nás
je to hrůza. Během první sněhové nadílky
mi volalo přes dvacet lidí, že silnice jsou
samé zledovatělé výmoly. Několik z nich
dokonce poté, co se na nich nečekaně
otočili o tři sta šedesát stupňů. Je to proto,
že naši obec vyloučili ze solení. Chci napsat dopis na správu silnic, ať se toto rozhodnutí zvrátí,“ uvedl například starosta
Mostů u Jablunkova Josef Szotkowski.
„Vždyť se sype drť,“ oponovali někteří. „Jenže projede pár aut a ze sněhu
na cestě je ledová hora,“ dodal Szotkowski. K němu se přidal starosta Košařisk František Kufa. „I u nás máme
problém. Hlavně na točnách autobusů.
Sníh se tam navrší, zmrzne a vozy mají
potíže se vůbec otočit. A chodit tam už
taky nejde,“ sdělil Kufa.
Starostka Bukovce Monika Czepczorová přiznala, že i ona si už stěžovala. Jenže po ní pak Správa silnic
Moravskoslezského kraje chtěla doložit, kolikrát musela silničku v Bystřici
urgovat. „Neměla jsem to jak dokladovat,“ řekla.
„Děláme si skoro všechno sami. Jsem
dohodnutý s traktoristy ve vesnici, že
pomohou,“ konstatoval starosta Písečné David Čmiel.
„Netušila jsem, že máte až takové problémy. Než posílat na správu
silnic dopisy, pozvěme raději vedení
z Frýdku-Místku k nám na sdružení.
Můžeme mu v klidu o všech našich
potížích říct a probrat možnosti,“
podotkla předsedkyně Sdružení obcí
Jablunkovska Renata Pavlinová. Senátor Petr Gawlas doplnil, že se pokusí pozvat na další jednání přímo
ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje. (JAG)
zemek se podle slov Sabovčíka kupoval
za cenu 150 korun za metr čtvereční.
Celkově Nehlsen koupil zhruba 78 tisíc
metrů čtverečních pozemku. Jednalo
se tudíž o investici ve výši necelých 12
milionů korun.
Podmínky pro souhlas
Většina lidí, kteří přišli ve středu
na radnici, byla proti stavbě Nehlsnu
na Podlesí. Našel se mezi nimi i jeden
pán, kterému třídírna nevadila.
Starostka Věra Palkovská po jednání
uvedla, že pro investici Nehlsenu zvedne ruku jedině v případě, že se na Podlesí bude třídit odpad pouze z Třinecka
a okolních obcí a nebude se dovážet
z jiných odlehlých měst. Další podmínkou, kterou Palkovská uvedla, je to, že
Třinecké železárny dají souhlas na průjezd aut, která budou obsluhovat třídírnu, přes své území. Třinecké železárny
zatím nechtějí zveřejnit detailnější informace k této otázce.
(HS)
poznámka
Zasypou nás odpady?
Tak jsem jednou přišla z obchodu, a když jsem se
dobře podívala do tašky, zjistila jsem, že vlastně polovina celého obsahu tašky jsou odpady. Silonové sáčky,
pet lahve, obaly... I kdybyste se chtěli vyhnout kupování tohoto sajrajtu, nemáte možnost.
Pamatuji si ještě z dětství mléko a podmáslí, které se
prodávaly ve skleněných vrátných lahvích. Šťávy a limonády se také prodávaly ve skle. Rohlíky vám v obchodě dali přímo do tašky, aniž by je předtím museli dát
do silonového sáčku. Ovoce a zeleninu vlastně také.
A teď šťastní ze všech výhod naší doby platíme jak
diví za obaly, ve kterých si domů přineseme nejenom
jídlo, a pak za ty stejné obaly platíme ještě jednou – to
když nám do schránky přijde účtenka za odpad. Je to normální? Normální to není, ale
je to byznys a proti tomu žádný dišputát. Kolik by asi vydělávaly firmy, které vyrábějí
obaly, kdyby byly vrátné? Určitě ne tolik, kolik dnes.
Pokud si myslíte, že se vydělává pouze na výrobě a prodeji obalů, tak se také pěkně
pletete. Ono totiž jde dobře vydělat i na jejich zpracování. Jeden takový podnikatelský
záměr nám chce vykvést na orné půdě na Podlesí, kde má být nová třídící linka.
Jsem názoru, že o svůj vlastní odpad bychom se měli postarat, a ne ukládat
na skládce, kde bude ležet ještě několik stovek let. Proti třídírně jako takové nic nemám, pokud bude zpracovávat pouze odpad, který vznikl u nás. Protestuji ale proti
podnikatelskému záměru svážet do Třince odpad ze široka daleka, třeba i ze zahraničí – jenom proto, aby se to vyplatilo. Dnes tam bude linka na 20 tisíc tun, ale
kdo zaručí, že se tam za několik let nebude zpracovávat 40 tisíc tun odpadu ročně?
Není to pouze záležitost lidí, kteří bydlí v okolí. Je to problém nás všech. Vážně
chceme, aby byl Třinec překladištěm odpadů za cenu toho, že budeme mít levnější poplatky? Já jsem proti.
HALINA SZCZOTKA
Chcete třídírnu v Třinci, nebo máte jiný názor?
Napište nám na [email protected] Vaše názory zveřejníme.
Budou zastavovat v Návsí?
JABLUNKOVSKO / Starostové se
na Sdružení obcí Jablunkovska dohodli, že se společně obrátí na ministerstvo
dopravy s požadavkem, aby v Návsí zastavovaly rychlíky.
„Jsme příhraniční a turistická oblast,
takže si myslíme, že by nám v tomto
směru mohli vyhovět. Jednak naši lidé
musejí při cestování na delší vzdálenosti zbytečně přestupovat a stejně tak je to
nevýhoda pro turisty, kteří by se k nám
chtěli podívat ze z jiných koutů země,“
sdělila předsedkyně sdružení Renata
Pavlinová. (JAG)
Excelentní českou firmou
jsou Korejci z Těšína
ČESKÝ TĚŠÍN / Titul Excelentní firma získal letos
korejský výrobce autodílů
Donghee Czech z Českého
Těšína, dodavatel automobilek Hyundai a Kia.
Firma působí ve městě pátým rokem.
Ve svařovně, lakovně a na montážních
linkách pracuje přibližně 390 zaměstnanců.
„Získání ocenění je ujištění, že naše
cesta ke spokojenému zákazníkovi
a ke spokojeným zaměstnancům je
správná. Ocenění je pro nás rovněž
motivací k dalšímu zlepšování,“ uvedl
prezident společnosti Donghee Czech
Čong Če-un.
Podle předsedy Rady kvality ČR
Roberta Szurmana jsou národní ceny
kvality nesrovnatelné s kterýmkoli
jiným oceněním firem. Model, podle
kterého se hodnocení provádí, umož-
ňuje objektivně porovnávat všechny
parametry výkonnosti podniku, bez
ohledu na jeho velikost, nebo obor
činnosti. „Pro českou ekonomiku orientovanou na export je klíčovou otázkou konkurenceschopnost. Musíme
se zaměřit na kvalitu, inovace, vysokou přidanou hodnotu, tedy na výsledky práce vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců a odborníků,“ vysvětlil
ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala.
Starosta města Vít Slováček uvedl, že
jde o jednoho z významných zaměstnavatelů ve městě, jehož vedení podpořilo příliv pracovních míst a investorů
vytvořením průmyslové zóny Pod Zelenou a napojením na obchvat a rychlostní komunikaci. „Je to potěšení o to
větší, že se korejští partneři ihned zapojili do dění ve městě. Účastní se našich
akcí a některé i podporují,“ dodal starosta Slováček. (RD)
STRANA 4
3. PROSINCE 2013
Povodí upravuje tok Olzy
Úrazů a mrtvých ubylo,
nehod naopak přibylo
KRAJ / Od ledna do října
se v kraji stalo 6 880 dopravních nehod. Zemřelo
při nich 50 lidí, 230 osob se
zranilo těžce a 1 830 lehce.
ČESKÝ TĚŠÍN / Povodí Odry
pokračuje v upevňování břehu
v centru Českého Těšína.
Nyní přišel čas na úsek mezi
oběma hraničními mosty.
„Oprava opevnění levého břehu vodního toku Olše na úseku 37,250 - 37,622
kilometru spočívá v zpevnění břehu betonovou patkou s kamenným obkladem,
na kterou bude navazovat opevnění břehu
kamennou dlažbou,“ uvedl Čestmír Vlček ze státního podniku Povodí Odry, které je správcem toku. Akce za 3,8 milionu
korun by měla být hotova do konce roku.
„My jsme spokojeni, že investor s námi
tuto investici koordinoval. Vyžaduje nasazení těžké techniky a provede ji před
úpravami nábřeží mezi oběma mosty,
které zahájíme na jaře příštího roku,“
uvedl starosta města Vít Slováček.
Revitalizace prostranství mezi
hraničními mosty, kterou opět významnou měrou podpořila Evropská
unie ze svých fondů a která navazuje
koncepčně na revitalizaci prostor od
Střelnice po park Adama Sikory, začne na jaře. Lidé se mohou těšit mimo
jiné na prodloužení stezky pro cyklisty i bruslaře, nové dětské koutky, parkové úpravy i nový mobiliář a další.
(RD) FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
„Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku jsme zaznamenali pokles u všech kategorií. U počtu usmrcených o pět osob, u těžce zraněných
o čtyřiatřicet a u lehce zraněných
o čtyřiasedmdesát. Naopak nehod
o osmaosmdesát přibylo,“ sdělila
krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Nejvyšší počet nehod se odehrál v Ostravě (2 255), naopak nejméně v bývalém okrese Bruntál (509). Nejčastěji
řidiči bourali v pátek, nejméně v neděli.
Alkohol měl na svědomí 459 havárií.
Při nich zahynulo 7 osob, 22 se těžce
zranilo a 222 lehce. K hlavním příčinám
karambolů patří nesprávný způsob
jízdy (3 550 nehod); zemřelo při nich
17 osob, nepřiměřená rychlost (1 093
nehod); zemřelo při nich 18 osob a nedání přednosti v jízdě (836 nehod), při
nichž zemřelo 9 osob. Co se týká druhu
havárií, prvenství drží srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (2 035).
Následují srážky s pevnou překážkou
(1 722), s vozidly zaparkovanými, odstavenými (1 409) a s lesní zvěří (690).
„Policisté evidují 29 srážek s tramvají
a 54 srážek s domácí zvěří. Srážku s chodcem zaznamenali policisté v 315 případech, z toho bylo 83 s dítětem. Na železničních přejezdech bylo zaznamenáno 40
dopravních nehod,“ dodala Štětínská.
Řidiči motorových vozidel zavinili 5
592 nehod, řidiči nemotorových vozidel 313 nehod. Chodci zavinili 109
nehod (děti zavinily 49 nehod), při
kterých 1 osoba zemřela, 16 osob bylo
zraněno těžce a 89 lehce. (JAG)
Výstava o Těšínu, který neexistuje
Jezdil taxíkem načerno
TŘINEC / Že je dítko štěstěny, si zřejmě myslel řidič,
který zřejmě opakovaně
provozoval černý taxík.
Našel se totiž někdo, komu
se jeho počínání nelíbilo.
A tak jednoho dne městská policie
přijala telefonické oznámení, že na jed-
né z třineckých ulic stojí vozidlo taxi,
jehož řidič nemá průkaz opravňující
nabízet služby na území města Třinece.
Hlídka řidiče na místě našla a zjistila,
že to nebylo poprvé, co porušil obecně
závaznou vyhlášku ze strany dopravce.
Hříšníka proto nahlásili odboru vnitřních věcí. Že ho čeká tučná pokuta, je
více než jasné. (GH)
Power Plate Studio Třinec – najdete na náměstí
Svobody 1142, 2. patro České spořitelny
Novinka v našem Power Plate
studiu Třinec – Cvičení seniorů
Na stroji Power Plate® lze
vykonávat různé druhy
cvičení, od hubnoucích
programů, přes efektivní
trénink pro vrcholové
sportovce, či rehabilitační
a relaxační program. Cvičení
na přístroji Power Plate® má
opravdu mnoho benefitů a je
tak hojně využíváno.
Jelikož není nutné zatěžovat
organismus externí zátěží,
ale pouze pomocí frekvence
a amplitudy vibrací lze ovlivnit
intenzitu cvičení, je Power
Plate výborný nástroj pro nenáročný a nerizikový trénink pro seniory, který je
možné i přesto stupňovat a dosahovat požadovaných adaptačních změn.
Díky zvýšenému zapojení svalových vláken – až dvojnásobnému počtu je zde
další výhoda využití Power Plate – senior se nemusí obávat dlouhého zatížení,
ale během krátkého pohybového tréninku se dokáže plně soustředit na své tělo.
Power Plate v kombinaci se zkušeným odborníkem je zárukou, že při běžném,
na pohled snadném cvičení, se při správném držení těla zapojí tzv. hluboký
stabilizační systém páteře (tělesné jádro), což je zárukou zdravého fungování
lidského těla.
Dále je možné díky dráždění „golgiho šlachových tělísek“ výrazně vylepšit
podmínky pro rozvoj, či zachování stupně flexibility. Dráždění pomocí vibrací
umožňuje dokonale tělu relaxovat a tím i umožnit základní podmínky pro
strečink svalů.
Trénink seniorů na Power Plate
Samozřejmě je vždy nutné konzultovat výchozí stav jedince, zdravotní
stránku, stupeň kondice a možné kontraindikace, s odborníkem.
Pokud nebudou určena omezení, která by daný trénink znemožňovala, je
vhodné pohybový trénink na Power Plate aplikovat po několik adaptačních
trénincích i 2x až 3x týdně v rozmezí 20 – 30 minut.
Vždy je ale důležité přistupovat k seniorům individuálně a od toho se odvíjí
i jedinečný pohybový trénink na míru klienta.
Power Plate bývá využíván jako rehabilitační nástroj po úrazech, operacích,
poruchách koordinace, osteoporóze či v jiných případech.
Objednávejte se na telefonním čísle: 774 376 677
Otevírací doba: Pondělí až Pátek 10.00 - 19.00
AUTOR. Stále vitální legenda polské žurnalistiky ukazuje zájemcům nejzajímavější místa na snímcích. TEŠÍN / Do konce ledna je v Muzeu Śląska Cieszyńského
v Těšíně zpřístupněna výstava Wspomnienie dawnego Cieszyna. Expozice zahrnuje snímky, které v minulosti ještě
před masivním stavebním zásahem do historické části města pořídil novinář a lokální patriot Tadeusz Kopoczek.
„Zřejmě jsem měl smolařský přístroj. Na co jsem naměřil hledáček, to
za chvíli zbourali,“ žertoval dnes třiaosmdesátiletý fotograf a připomněl, že
tehdy sebou městem vláčel Pentacon,
který i s objektivy a dalším vybavením,
které jde dnes ukryto v každém malém přístroji, vážil celkem 17 kilo. Fotil na formát 6 x 6. Zájemci si mohou
prohlédnout část loveckého zámečku,
FOTO| DOROTA HAVLÍKOVÁ
než se do něj zakously bagry, dům kata
a další již neexistující stavby. „Kdyby
nezbourali katovský dům, byla by to
dnes velká atrakce,“ uvedl ředitel muzea Marian Dembiniok.
Podle historiků začalo odstraňování
především malých domů v centru města v 60. a 70. letech minulého stolí nejen
kvůli nové zástavbě, ale i z ideologických důvodů. Některá parcely přitom
dodnes nebyly zastavěny. (RD)
Fanoušek Ocelářů neunesl prohru
TŘINEC / Emocemi se nechal unést hokejový fanoušek třineckých Ocelářů. Prohra domácích ho natolik vyvedla z míry, že si
zlost vybil na skleněných vstupních dveřích do Werk arény.
Jeho naštvání na neúspěch domácího mužstva bylo tak velké, že se mu
podařilo dveře prokopnout. Když vi-
děl, co způsobil, vzal nohy na ramena
a z místa zmizel. Avšak co čert nechtěl,
celou událost viděl další fanoušek,
který výtečníka osobně znal, a tak
vše oznámil hlídce městské policie.
Správce budovy pak předběžně vyčíslil
škodu, strážníci vše zdokumentovali
a fanouška nyní čeká úhrada vzniklé
škody i vysvětlování před správním orgánem. (GH)
Místo dvaceti kamionů osm
HRÁDEK / Kolem plánované
stavby odstavného parkoviště
pro kamiony je v Hrádku už
delší čas ticho po pěšině.
Čtyřicítka obyvatel z domků v okolí
totiž proti němu před časem protestovala a žádala změnu územního plánu.
„Zatím jsme viděli pouze studii, takový koncept projektu pro odstavení
osmi kamionů a pár osobních aut.
Původně se hovořilo o dvaceti kamionech. V současné době je na parkovišti za motorestem Boal parkoviště pro
šest kamionů, které nikomu nevadí,
takže zvýšení o dva zase tak výrazná
změna není,“ uvedl starosta Hrádku
Robert Borski.
Dodal, že i studii musela obec připomínkovat, protože část stavby byla nakreslená poblíž vysokého napětí, kde
budovat nelze. „Se studií k nám na obec
přišel majitel motorestu Boal Bohuslav
Nieslanik, který si parkoviště pro šest
kamionů pronajímá od obce za tisíc korun měsíčně. Pokoušeli jsme se Bohuslava Nieslanika kontaktovat, aby nám
upřesnil některé informace týkající se
parkoviště. Třeba, kdo bude vlastně jeho
budoucí nájemce či vlastník a kdo ho
plánuje stavět. Jeho mobilní telefon byl
však stále nedostupný. Benzinovou čerpací stanici v Hrádku s pozemky, kde má
parkoviště pro osm kamionů vyrůst, totiž
loni získal majitel firmy Gbagbos Vojtěch
Csabi. Rada před časem nabídla Csabimu, že by obec pozemek odkoupila.
Místní se totiž však obávají hluku, smogu a kriminality spojené s odstavenými
kamiony. Do územních plánů plochu jako
parkoviště schválila už dávno předešlá
zastupitelstva. Kdyby se lidé všemožně
snažili podnikatele z obce vystrnadit, nastal by problém. Na kompenzaci zmařené
investice obec nemá prostředky. (JAG)
STRANA 5
3. PROSINCE 2013
To jen dneska, vymlouvali se chodci i cyklisté
ČESKÝ TĚŠÍN / „Za šera“
se jmenovala preventivní
akce, během níž se snažili
strážníci i policisté vysvětlit
chodcům a cyklistům, že se
mají pohybovat po silnicích
osvětlení, nebo si vzít nějaké
reflexní prvky. Málokdo byl
časně zrána na silnici vidět.
„Některých jsme si všimli opravdu
na poslední chvíli. V místech, kde není
veřejné osvětlení a ani chodníky, je riziko sražení chodce extrémně vysoké,“
říká policista, který ve čtvrtek ráno začal speciální hlídku se strážníky. Přitom
silnici využívali i lidé, kteří měli na druhé straně komfortní chodník.
„Začali jsme ve čtyři ráno, kdy pracující na směny začínají chodit na autobus. Dle našich zjištění jen velmi málo
lidí se nějak jistí, aby je řidiči viděli.
Nosí tmavé oblečení, cyklisté nemají
povinnou výbavu. U dětí je to mnohem
lepší, protože pro ně výrobci již léta po-
užívají reflexní nášivky nebo nitě,“ říká
ředitel Městské policie Petr Chroboczek s tím, že se zimními měsíci přibývá
tragických kolizí aut s chodci nebo cyklisty.
Ke dvěma třetinám usmrcení chodců na našich silnicích dochází za snížené viditelnosti. „Přispívají k tomu
i rozsvícená světla aut. Řidič se totiž
soustředí na světla protijedoucích
vozů a nevnímá chodce, kteří bývají
nevhodně oblečení,“ varuje Roman
Budský z Besipu. Přitom aby byl řidič před chodcem v černém, modrém
nebo šedém oblečení schopen za tmy
včas zareagovat, musel by jet pouze
čtyřicítkou
V noci na kole bez světla
Hned v půl páté ráno hlídka zastavila
starší ženu na kole bez světla poblíž bývalých kasáren. „To jen dnes mi světlo
nesvítí,“ vymlouvala se tvrdošíjně žena,
která na kole měla jen odrazku a chybělo jí světlo. Místo pokuty dostala od
Policie: lidé riskují
POMOCNÍK. Policisté nerozdávali pokuty, ale reflexní pásky na ruku, které pomohou chodcům, aby je řidiči ve tmě zaznamenali. FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
strážníků speciální samonavíjecí reflexní pásek na ruku.
Stejně mluvili všichni. „Každý den nosím bundu s reflexními prvky, jen dnes
jsem si vzal takovou šedou,“ říkal muž,
který si napřed myslel, že jej chce hlídka
pokutovat za kouření na zastávce. Pro
Děti si v kině pohrály s knihou
TŘINEC / Třinecká knihovna jen na tuto sobotu
vysunula svá „tykadla“
a uspořádala v prostorách
kina Kosmos velkolepou
akci pro děti s názvem Den
pro dětskou knihovnu.
Hned po příchodu každého zaujala
přátelská atmosféra. Na zemi se válely
různobarevné sedací pytle, v kterých
pohodlně relaxovaly děti a sledovaly
předčítání svého vrstevníka. Konala se
zde Pohádkotelka, kde vítěz v přednesu vyhrál vstupenky do kina a potlesk
svých kamarádů.
Kolem tohoto minidavu bylo hned
několik stolů plných knih. První nabízel
nové „voňavé“ knížky ke koupi, na druhém pak byly ty chudinky, které za 5
korun čekaly na svého majitele (jejich
kvalita byla ale vysoká, šlo především
o pohádky, které šly doslova na dračku). Třetí stůl pak nabízel výměnu knih
ve stylu, dej jednu a vezmi jinou.
Za rohem si děti mohly svázat (přesněji řečeno prošít) svou vlastní malou
knížku a pohrát s různými hračkami
na zemi. Vůbec v celém prostoru skotačily děti od capartů až po školáky a užívaly si spousty pestrobarevných hraček.
Ta největší atrakce se konala uvnitř
sálu. Pracovníci knihovny spolu s dobrovolníky zde vytvořili plně interaktivní
povídání o krtkovi a později pejskovi
s kočičkou. Děti tak přímo na vlastní
kůži zažily příběhy svých hrdinů a domů
odcházely nejen s knížkou, ale i plné
vlastních zážitků, jak se brodily modrým mořem.
JAROMÍR ADÁMEK
to měl stejné vysvětlení. „Vím, že se to
nesmí, proto tu nikdy tu nekouřím, jen
dnes,“ říkal. Také lidé ve skupince, kteří
od autobusu mířili do práce v dílnách,
tvrdili shodně, že na sebe upozorňovat
za tmy nemusí, protože obvykle jezdí
autem.
„Lidé si neuvědomují, jak strašně riskují. Chceme to změnit a akce budeme opakovat. Avšak nevím, nakolik si lidé dají říci
a změní své návyky. Jednu z pěších jsme
při návratu potkali o kousek dál. Šla opět
neosvětlená, pásek, který jsme jí upnuli
na ruku, měla schovaný,“ kroutí Chroboczek hlavou nad lidskou hloupostí.
Podle odborníků na bezpečnost
v dopravě je reflexní páska při osvětlení reflektorem vidět i na 200 metrů.
Podle údajů BESIPU by přibližně deset
procent chodců mohlo žít, kdyby měli
na sobě jakékoliv odrazové materiály, samolepky, nášivky, přívěsky nebo pásky,
ideální jsou blikače. „Reflexní prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit účast
chodce na smrtelné nehodě až desetkrát,“ uvedl Roman Budský z BESIP-u.
„Snahou dopravní policie je změnit zákon o silničním provozu tak, aby byla, stejně jako v jiných zemích, i v ČR uzákoněna
povinnost nosit reflexní materiály,“ uvádí
tiskové materiály dopravní policie. (RD)
Daniel Kadłubiec jest
Ślązakiem Roku
REGION / Tytułem Honorowego Ślązaka Roku został
wyróżniony prof. Karol Daniel
Kadłubiec, badacz kultury
ludowej i języka Śląska Cieszyńskiego, znany etnograf.
MALÝ HLASATEL. Devítiletý Marek Szwarc exceluje v Pohádkotelce.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Wyróżnienie zostało wręczone w
trakcie uroczystej gali zorganizowanej
z okazji finału konkursu Po naszymu,
czyli po śląsku.
„Bycie honorowym obywatelem
tej ziemi, jest honorem nad honorami, zaszczytem nad zaszczytami,” –
powiedział prof. Kadłubiec, który jest
już laureatem Nagrody im. Wojciecha
Korfantego, Nagrody Polityki, a także
Śląskiego Szmaragdu.
Karol Daniel Kadłubiec, urodzony w
Karpętnej, obecnie zamieszkały w Czeskim Cieszynie – Mistrzowicach. jest
wybitnym i cenionym folklorystą, badaczem Śląska Cieszyńskiego. Syn polskiego nauczyciela i działacza ukończył
polską szkołę podstawową w Bystrzycy, Gimnazjum w Czeskim Cieszynie,
filologię słowiańską na Uniwersytecie
Karola w Pradze. W 1994 roku uzyskał
tytuł profesora. Jego dokonania naukowe obejmują autorstwo kilku książek
i około 600 artykułów naukowych. (RD)
FOTO | WIKIPEDIE
Postavíte nám konečně
chodník? ptali se lidé
VYDAVATELÉ. Děti si svázaly vlastní malou knížku. BESTSELLERY. Pohádkové knížky za pětikačku byly hitem. FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
NEBORY / Lidé, kteří bydlí
u cesty na Frýdek-Místek, jako
na smilování čekají na chodník. Chodí totiž po krajnici
silnice I/11, přetížené a plné
kamionů, dennodenně.
„Když jdu na zastávku, tak musím
minimálně dvakrát skočit do příkopu,
než na zastávku dojdu,“ popisovala
na setkání vedení města s občany jedna z místních. Pokud je člověk mladý,
tak před kamionem do příkopu skočí,
když už tudy ale jde starší člověk, nebo
třeba matka s kočárkem, tak jim podle
slov místních nezbývá nic jiného než se
modlit, aby je auto nepřejelo.
Město realizaci chodníku ale spojuje
se stavbou přeložky I/11. Kdy chodník
postaví, závisí na tom, kdy se tu bude
stavět mimoúrovňové křížení, na které
chodník bude navazovat. Naštěstí je
tato křižovatka součástí úseku Nebory – Oldřichovice, ke kterému by mělo
být výběrové řízení hotovo už na jaře.
Samotná cesta by mohla být dostavěna v roce 2016-2017. Kdyby totiž křižovatka byla součástí úseku Nebory
– Třanovice, lidé by si museli počkat
ještě déle.
„Projekt na chodník je schválen,
máme na něho stavební povolení,“
uvedl Daniel Fojcik, vedoucí odboru
investic třinecké radnice. Teď se čeká
na to, kdy bude uzavřeno výběrové řízení na firmu, která bude obchvat Třince
stavět. „Až otevřou obálky, dohodneme
se s Ředitelstvím silnic a dálnic, kdy se
podle harmonogramu firmy bude stavět křižovatka, která navazuje na ten
chodník. Od toho se bude odvíjet, kdy
ho začneme stavět,“ slibovala starostka
Věra Palkovská.
Lidé se ptali, zda by se alespoň část
chodníku po zastávku nemohla stavět
dřív. Obávají se totiž toho, až po cestě
začnou jezdit auta na stavbu obchvatu
Třince. Starostka jim slíbila, že až bude
zřejmý harmonogram stavby cesty, setkají se s lidmi ještě jednou a celou záležitost
projednají. To by mělo být na jaře příštího
roku. Tehdy také rozhodnou, zda stavbu
chodníku rozdělí na části. Podle ní to ale
není tak jednoduché, protože rozdělení
zakázky na části může napadnout Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže. (HS)
STRANA 6
3. PROSINCE 2013
Celníci poučili děti
Zmatená příroda
BYSTŘICE / Základní škola
zažila „manévry“. Usměvaví
celníci poučili děti o padělcích a předvedli jim i jiné
části své každodenní práce.
KVĚTY. Zatímco my lidé se řídíme kalendářem, příroda to má zřejmě trochu jinak. Trochu jara totiž poslala v podobě rozkvetlých stromů na náměstí TGM v Třinci. Nevšední
úkaz nám do redakce zaslali manželé Libuše a Jan Fiedorovi z Návsí, kteří ho nafotili
těsně před tím, než napadl první sníh. „Chceme se podělit o tento nevšední „pozdrav přírody“ na konci listopadu:-). Navíc při dnešním pohledu na zasněženou krajinu...“ napsali před týdnem v úterý manželé Fiedorovi. (SED) FOTO | LIBUŠE A JAN FIEDOROVI
krimi
Nezvládl noční popíjení
TŘINEC / Noční popíjení alkoholu ne-
zvládl muž z Třince, který po opuštění
restaurace upadl a způsobil si poranění.
Kolemjdoucí to oznámil na linku 155,
přičemž dispečerka rychlé záchranné služby požádala městskou policii
o prověření informace. Ta se potvrdila.
Strážníci poskytli muži první pomoc,
jelikož si při pádu poranil hlavu, a poté
si jej převzala lékaři. (GH)
Pes utekl při venčení
TŘINEC / Žena z Třince oznámila
v podvečer na linku městské policie,
že po Tyršově ulici běhá neznámý pes.
Hlídka ho odchytila a podle evidenční známky zjistila majitele. Jednalo
se o muže z Třince, který strážníkům
sdělil, že mu pes utekl při venčení. Porušení vyhlášky o volném pobytu psů
strážníci vyřešili na místě. (GH)
Pomohli ošetřit
agresivního pacienta
TŘINEC / Sestra příjmového oddělení
PADĚLKY. Kapitán Roman Miarka
ukazuje padělek drahých mobilů v závratných cenách. FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Akční cena
120 Kč
Dárky
PARÁDA. Děti byly nadšeny z preparovaného krokodýla a jiných živočichů.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Nemocnice Třinec požádala o příjezd
hlídky z důvodu možného ohrožení personálu agresivním pacientem. Strážníci
na místě zjistili, že se jedná o podnapilého agresivního muže, kterého pomohli
zdravotnímu personálu ošetřit. (GH)
LED
čelovka
pro děti
LED
čelovka
s IR čidlem
599
!
o
h
é
d
ž
a
pro k
Akční cena
Kč
Stylový
tablet emGO
ET-7 nové
generace
Akční cena
Dárkové balení
Meteostanice
+káva Segafredo
Celníci se rozhodli ve čtvrtek poučit, vzdělat a také trochu pobavit děti
na české základní škole v Bystřici. Rozdělili se tedy do dvou „úderných jednotek“.
Venkovní jednotka si nechala vesele
od dětí demolovat auto, samozřejmě
ne doslova, ale 10 dětí v autě se zapnutou houkačkou a světly už něco
dokáže... Auto se hýbalo a někdy
i poskočilo. Hned vedle pak byly pro
nadšené děti připraveny ukázky práce
policejního psa-hledače drog, který
nebyl žádný mazlíček. V připravených
kufrech hledal nelegální látky.
Uvnitř školy pak tisková mluvčí
Pavla Zdobnická a Roman Miarka
předvedli dětem vycpaného pašovaného krokodýla, spoustu padělků mobilů, tabletů a jiného zboží. Hlavně
pak upozornili děti, co mají dělat, aby
v budoucnu samy nenaletěly chytrým
podvodníčkům, kteří se snaží rychle
zbohatnout na úkor důvěřivých lidí.
Jak podotkli, v dnešní době se padělají už i potraviny. Pro děti to byl úžasný
den plný nových dojmů.
JAROMÍR ADÁMEK
1990
Kč
Akční cena
999 Kč
Váš soused přes elektro
Oldřichovice 923, Třinec, prodejna Elektro
Po - Pá 8 - 17, So 8 - 12 www.acword.cz
Ceny včetně DPH. Nabídka platí do 23.12.2013 nebo do vyprodání zásob.
ŽÁDNÝ MAZLÍK. Tento pejsek na drogy se nesměl hladit.FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Třinecká huť vhání do pece
práškové uhlí
TŘINEC / Třinecké železárny (TŽ) ve čtvrtek zahájily
nejmodernější technologii
výroby železa. Do vysokých
pecí vhání práškově namleté
uhlí, což nahradí část koksové vysokopecní vsázky.
Projekt Injektáže práškového uhlí
do vysokých pecí (PCI – Pusverised
Coal Injection) si vyžádal investici
ve výši 700 milionů korun.
Nový technologický proces sníží spotřebu metalurgického koksu, emise
tuhých znečišťujících látek i celkové
náklady na výrobu surového železa.
Železárny se díky této investici stanou
nezávislé na dodávkách koksu odjinud,
protože potřebnou část, tedy asi 700
kilotun za rok, si vyrobí samy ve dvou
koksárenských bateriích. „Význam tohoto projektu pro huť vidím zejména
ve snížení ekologické zátěže, ale také
v očekávaných ekonomických přínosech,“ říká první místopředseda dozorčí rady Ján Moder.
Snížení nákladů na výrobu železa
usnadní největší české ocelářské firmě
pozici na evropském i světovém trhu
a zvýší konkurenceschopnost. „Vzhle-
dem k návratnosti investice, která se
pohybuje v rozmezí dvou až tří let, šlo
o významný krok kupředu,“ dodává
generální ředitel největší české ocelářské firmy Jan Czudek. Stavba patří
k nejvýznamnějším investičním akcím
třinecké hutě v posledním roce. Provoz
zařízení zajistí stávající zaměstnanci
železáren, kteří prošli rekvalifikací.
„Moderní technologie nahrazuje
část vysokopecní vsázky jemně namletým uhlím, které je injektováno přímo
do vysoké pece přes výfučny. Celý pro-
ces je tak jednodušší a ekologičtější,“
vysvětluje vedoucího realizačního týmu
projektu a otec myšlenky Ing. Radek
Olszar, Ph.D. Jemně namleté uhlí je
v ochranné atmosféře dusíku foukáno
přes 20 výfučen přímo do centra pece
spolu s kyslíkem, což urychluje proces
výroby železa. Kvůli větší spotřebě kyslíku a dalších technických plynů už teď
buduje firma Linde Gas u hlavní brány
Třineckých železáren novou kyslíkárnu. Celková investice je 1,5 miliardy
korun. (RED)
POČÍTAČE. Všechny procesy lze sledovat na počítači. FOTO | HALINA SZCZOTKA
STRANA 7
3. PROSINCE 2013
Ve Spojených státech nařízení administrativa již prosazuje do praxe
Zákaz výměny semen dýní pěstitele vyděsil
REGION / Připravované
nařízení Evropské unie
o osivech vyděsilo zahrádkáře i pěstitele.
„Chtějí nás pronásledovat za to, že
si vyměníme semena nebo sazenice
se sousedem. Používat k sadbě by se
mohly jen unifikované produkty velkých společností s certifikátem. Co je
to za blbost?“ horlil například Gustav
Kaleta z Návsí poté, co zhlédl reportáž
v televizi.
Brusel naštěstí zařadil zpátečku, ale
obavy z likvidace rozmanitosti rostlin
trvají. Všem se totiž zdá podezřelý už
jen samotný nápad centrálně evidovat
veškerá osiva a zakázat používání jiných. Jak stojí v diskuzi na Facebooku,
argumentovat bezpečností se zdá lidem
směšné, protože příroda miliony let
funguje bez certifikace, aniž by rozmanitost necertifikovaných rostlin představovala nějaký problém.
Legislativní návrh by znamenal, že
každé semeno vsazené do země bude
muset být registrováno. Podle pracovního návrhu by musely všechny odrůdy navíc splňovat požadavky pro průmyslově šlechtěné uniformní odrůdy
prakticky kohokoliv, kdo cokoliv pěstuje
třeba pouze pro vlastní potřebu,“ uvedl
Sikora. Koncern Monsanto produkuje
geneticky modifikované plodiny a světoznámý, podle něj prý neškodný, herbicid Roundup, který zničí všechno kromě
jeho plodin. Ty jsou vůči němu imunní.
a oslabila by se pestrost odrůd. Evropa
by taky centrálně určovala, co má který
stát šlechtit.
Z namořeného osiva
se mi ježí vlasy
„Roky si sami množíme semena i sazenice, vzájemně si výpěstky měníme.
Nikdy s tím nebyl žádný problém. Naopak, často se mi stává, že právě ta kupovaná semena se neujmou, protože jsou
namořená,“ dodal Kaleta. Bylinářka
Zuzana Mutinová z Karviné se domnívá, že jde jen o další snahu, vytáhnout
z obyčejných lidí peníze a přihrát zisk
pouze vybraným. „Když si k tomu připočtu, že oficiální osivo musí být namořené, ježí se mi vlasy na hlavě. Nikdy
nepoužívám k pěstování bylin chemii,“
podotkla Mutinová.
Většina malopěstitelů se proto domnívá, že za nařízením stojí lobby
obřích globálních firem a jejich snaha
vystrnadit z trhu menší a slabší konkurenci. V některých částech republiky
začali lidé dokonce sepisovat protestní
petice proti návrhu zákona zakazujícího šíření osiva mezi drobnými zemědělci a zahrádkáři, kteří by se rázem stali
závislí na velkých osivářských firmách.
Co píšou o firmě v zahraničí
SEMÍNKA DÝNÍ. Podle navrhované normy bychom si je už nemohli vyměnit se
sousedem.
Je to fáma
MAKOVÉ POLE. Setí máku jen ze schválených semen děsí naše zemědělce.
Na stránkách Společnosti pro trvale
udržitelný život stojí, že nic z toho, čím
se straší, návrh legislativy nepřináší.
Žádné omezení výměny semen mezi
soukromníky nikdo nenavrhuje, stejně tak ne ponechání si semen z vlastní
produkce. Samozřejmě bude možné semínka prodávat lokálně třeba na trzích.
A povinnost kupovat geneticky modifikovaná (GM) semena je také totální
nesmysl. V Evropě je už přes deset let
autorizována ke kultivaci jediná odrůda kukuřice, takže GM semena všeho
ostatního jsou tady naopak nezákonná
a je zákaz je používat. Některé potraviny z geneticky modifikovaného osiva,
které mají v budoucnu nahradit přirozené osivo, způsobují totiž mimo jiné
i neplodnost.
Takže skutečně se mají zahrádkáři
bát, že jejich záhonky s pokoutně vyse-
Region se vyladil do adventního
REGION / Obce již mají
nazdobená centra a vánočními
ozdobami se nešetřilo. Organizace také zveřejňují slavnostní
předvánoční program. Někde
rozsvícení vánočního stromu
doprovodí Mikuláš v kočáře
a koncerty, jinde se zas bude
rozdávat jídlo zdarma.
V Českém Těšíně jsou již dva týdny
nazdobené hlavní ulice, minulý týden
proběhla instalace světelných řetězů
na stromech na sídlištích.
„Noční výzdoba byla rozsvícena tradičně, a to první adventní neděli 1. prosince, mimo vánoční strom na náměstí
ČSA. Ten se slavnostně rozsvítí až 6. 12.
na Mikuláše, a tím bude zahájen vánoční
jarmark na náměstí, který bude trvat až
do 19. prosince,“ říká Jarmila Smelíková z českotěšínské radnice. Akce začíná
od 14.30 hodin vystoupením zájmových
kroužků, starosta rozsvítí strom v 16.30,
poté přijde se svou družinou Mikuláš.
I letos se město zapojí do soutěže „O nejhezčí vánoční strom měst a obcí 2013“
a doufá, že mu k tomu dopomůže nejen
ztepilý smrk stříbrný, ale i nové obrovské
červené baňky, které doplní tradiční světelné řetězy.
Během jarmarku budou moci vhodit
do Ježíškovy poštovní schránky obrázek s vánočním přáním.
Strom rozsvítí v Třinci v pátek
V Milíkově už vánoční výzdoba svítí od minulého týdne. Modré a bílé
hvězdy krášlí cestu obcí.
V Třinci si na výzdobu ještě musí počkat. Slavnostní rozsvícení stromu před
kulturním domem Trisia totiž proběhne
až v pátek v rámci Třineckého mikulášského jarmarku. Strom rozsvítí už tradičně starostka Věra Palkovská. Tentokráte se aktu zúčastní i páter František
Vrubel a pastor Bohuslav Kokotek.
Novinkou jarmarku letos bude větší zastřešený prostor na náměstí pro
ukázky lidových řemesel prezentovaných zcela v duchu tradic našich
předků. Návštěvníci mohou vidět a vyzkoušet si čechrání ovčí vlny, předení
na kolovrátku, lidovou uměleckou tvořivost a své řemeslo předvede kovář,
řezbář, košikář a další řemeslníci. K občerstvení bude připraven velký výběr
tradičních pokrmů a místních specialit.
Na jarmarku bude
i pošta pro Ježíška
„Rodiče s dětmi mohou kdykoli navštívit nejen oblíbeného či obávaného
Mikuláše s čerty a anděly, ale i poštu
pro Ježíška, aby razítkem potvrdili tajná dětská přání. Své blízké mohou navíc potěšit vlastním originálním vánočním přáním vyrobeným na tiskařském
lisu nejstarší grafickou technikou,“
láká Veronika Szkanderová Hodinková
z třinecké Trisie, která jarmark spolupořádá.
Krásným hudebním zážitkem bude
jistě recitál Leony Machálkové s pianistou Petrem Berkim. V programu nebude chybět pouliční divadlo, tentokrát
„Bez kliky“. Vánoční písně a světoznámé melodie zazní v podání mladé zpěvačky Kristýny Šebíkové a hity našich
písničkářů zahraje na heligonku a zazpívá Václav Fajfr.
Letos se společně s výzdobou na stromě u Trisii rozsvítí i veškerá výzdoba
ve městě. Třinec se rozhodl investovat
do výzdoby 150 tisíc korun, lidé se tak
můžou těšit na nové svítící ozdoby. Ty
budou zdobit Nádražní a Lidickou ulici. (RD, HS)
tou mrkví vezmou útokem těžkooděnci
s logem EU na zádech? Prý ne, prostě
jen unikla ještě nehotová verze dokumentu, který se teprve vytvářel.
Jenže v klidu být nelze
Nicméně, kdo viděl film Svět podle
Monsanta, který už Horizont několikrát zmiňoval, v klidu nebude. Dokument o nadnárodní korporaci, která má
mimo jiné pobočku už i v Brně, natočila
investikativní francouzská novinářka.
Na kameru tam ve strachu hovoří američtí farmáři. Za prohřešek, když nezasejí státem a Monsantem diktované osivo, jim hrozí obrovské pokuty i vězení.
Jak nám napsal čtenář Pavel Sikora,
ve Spojených státech toto nařízení Obamova administrativa již prosazuje do praxe. „I zde se farmáři bouří, neboť se to
týká především malých pěstitelů. Díky
tomuto klacku mohou kriminalizovat
Tady je několik úryvků z přeložených
zahraničních článků o této společnosti.
- Společnost Monsanto, která nejvíce
profituje z geneticky modifikovaných
potravin, je zakázala ve svých vlastních
jídelnách. Přitom je neustále vnucuje
chudým zemím se slibem, že jim pomůže zachránit populaci před hladověním.
Ačkoliv to nebylo nikdy prokázáno, tak
Monsanto neustále tvrdí, že geneticky
modifikované potraviny jsou neškodné.
Přes 90 procent všech zpracovaných
potravin v USA, jako třeba cereálie, kuřecí nugety, je kontaminovaných GM.
- Poté, co bylo Monsanto vrženo
do soudního procesu kvůli GM a zároveň vyhozeno z Číny, je nyní zkorumpovaný moloch vypuzován z Velké Británie. Firma oznámila odchod z Velké
Británie kvůli intenzivní opozici aktivistů vůči geneticky modifikovaným potravinám. Kromě toho Monsanto uvažuje
o likvidaci svých zařízení s geneticky
modifikovanými plodinami v Německu, Francii a České republice. Francie je
jeden z mnoha států, který chce poukázat na zločiny Monsanta. Cituje přitom
zdravotní problémy jako jeden z mnoha
důvodů, proč odmítnout GM. I Indie se
připojila k národům, které jsou v přímé
opozici vůči zemědělské korupci a obrovskému biotechnologickému gigantu
Monsanto. Podala na společnost žalobu
za „biopirátství“. Peru zašlo dokonce tak
daleko, že zavedlo desetiletý zákaz geneticky modifikovaných potravin.
- Zdá se, že úředníci Spojených států
jsou jedni z mála, kteří ještě přísahají
věrnost společnosti Monsanto, dokonce umožňují jejich geneticky modifikovanému hormonu RBGH, aby bujel
v USA, přestože byl zakázán ve 27 zemích. Šokující je, že syntetický hormon
RBGH je vytvořen pomocí molekul
a sekvencí DNA, které jsou výsledkem
molekulárního klonování. (JAG)
Gymnázium slaví 60 let,
existuje však déle
JABLUNKOV / Ač se nyní
slaví 60 let třineckého gymnázia, skutečné kořeny sahají
dále, až do roku 1936. Tehdy
před 77 lety bylo zásluhou
profesora Václava Plachta
a Slezské matice osvěty
lidové založeno Gymnázium
v Jablunkově, přímý předchůdce toho třineckého.
„Zrodilo se do nelehké doby. Těšínsko
čekala polská a německé okupace s uzavřením českého Gymnázia v Jablunkově. Po skončení války sice na tři roky
ožilo, ale komunistická reforma školství
ho opět, a zdálo se že definitivně, zase
zrušila. Naštěstí přišly lepší časy. O nich
hovoří sborník, který jsme vydali u příležitosti oslav výročí založení,“ uvedl
pedagog Miroslav Filipec.
Za dobu existence Jedenáctileté
střední školy v Jablunkově a gymnaziálního studia v Třinci prošlo branami
této školy více než pět tisíc studentů.
Na jejich vzdělávání se podílely desítky
pedagogů.
V lavicích Alma mater seděli i studenti, z nichž se staly respektované osobnosti. Mnozí i za hranicemi naší vlasti,
kde se někteří z nich natrvalo usadili.
Podařilo se oslovit několik výjimečných
absolventů školy, kteří byli ochotni
obohatit sborník svým příspěvkem,
za což jim patří poděkování.
„Tímto sborníkem, chcete-li almanachem, připomínáme poprvé i prvorepublikové a poválečné studenty jablunkovského gymnázia. Nemálo z nich
dojíždělo i ze Slovenska. Doufáme, že
tak zacelíme historickou neúplnost
předchozích sborníků. Ponechali jsme
v seznamech i nově používaná příjmení
s rodným jménem, někdy asi v opačném pořadí, důvodem bylo pomoci paměti spolužáků. Jsme si vědomi i řady
bílých míst v dějinách naší školy i jejích
předchůdců,“ sdělil Filipec.
Na škole studovali například současný
předseda Akademie věd České republiky profesor Jiří Drahoš, úspěšný moderátor, producent a textař Petr Šiška
a frontman populární hudební skupiny
Charlie Straight ,Albert Černý. (JAG)
STRANA 8
3. PROSINCE 2013
řádková inzerce
KOUPĚ
„Nejlépe
„
zaplatím za starožitnosti - hodiny, hodinky, šperky, hračky, porcelán,
mince, pohlednice, vyznamenání (komunismus) aj. Tel.: 608 374 432.
„Sběratel
„
koupí harmoniky, housle, violy, basy, heligonky a jiné hudební a dechové nástroje. Platba hot. na místě.
Tel.: 608 374 432.
PRODEJ
„Prodám
„
nový, nepoužitý žací buben
FM-70, jasanové schody - 16 ks, disky 19,
hranoly 14 - 6m, hranoly 16 - 6m, křovinořez, vapku, mobilní klimatizaci a knihy.
Tel.: 732 611 213.
„Prodám
„
luxusní svatební šaty, zdarma
přidám kožíšek k šatům, boty a šperk.
Cena jen 4.000 Kč. Vše je jen jednou použité. Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
béžovou sedací soupravu
z ekokůže, cena 1.000 Kč.
Tel.: 777 250 652.
„Prodám
„
kvalitní palubky, dovoz zdarma. Tel.: 739 423 343.
DAROVÁNÍ
„Kdo
„
daruje nebo levně prodá stojan
na živý vánoční stromeček?
Tel.: 558 993 596.
BYTY
„Prodám
„
v Jablunkově byt 2+1 v OV, 70
m2 včetně 5 m2 balkon. Po celkové rekonstrukci. Tel.: 737 979 754.
„Prodám
„
dr. byt 1+1 v Třinci u Slovanu.
Nová okna a rozvody el. a plynu. Nízký
nájem. Cena 450.000 Kč. Tel.: 606 854 825,
720 205 319.
„Koupím
„
byt 3+1 v Třinci (ne Sosna),
nebo vyměním za byt 2+1 v Třinci, který
mám v osobním vlastnictví.
Tel.: 737 429 198.
NEMOVITOSTI
„„
Asi už víte, že stavíme moderní
domy za ceny bytů. Pokud chcete bydlet rychle, levně a zdravě, volejte
na infolinku: 731 401 781. Máte hodně
peněz? Pak si kupte starý dům.
Nemáte peněz nazbyt? Pak vám postavíme nový ekonomicky úsporný dům eudomy.cz
„Prodám
„
krásný pánský kožich, horské
jehně, vel. 56 – 60, barva hnědá, p. c.
38.000 Kč, k tomu věnuji aktovku z kůže.
Nyní cena 10.800 Kč. Okr. Karviná.
Tel.: 596 410 741.
„Prodám
„
oplocený pozemek v centru
obce Bystřice u řeky Hluchové. Cena dohodou. Tel.: 558 352 413 (jen večer).
„Prodám,
„
nebo i vyměním 4 ks kulatých
koncovek 16AMP-380V za malý kompresor na 12V/24V. Tel.: 607 271 562.
„Prodám
„
chatu s evidenčním číslem
v Tyře o výměře 135 m2. Pozemek 457 m2.
Cena 499.000 Kč. Tel.: 776 790 347.
„Prodám
„
dětský PC Barbie, zachovalý,
málo používaný. Originál obal. Cena 300
Kč. Tel.: 558 533 119 (po – pá, 6 - 14 h).
„Prodám
„
garáž naproti Zobawy
za 80.000 Kč. Nejsem RK. Tel.: 774 664 967.
„Prodám
„
lanko k elektrickému ohradníku na koně a skot, cívka 200 m za 250 Kč.
Tel.: 774 147 845.
PRONÁJMY
„Pronajmu
„
nebytové prostory ,22 m2,
na ul. Odboje 12, pěší zóna – Český Těšín.
Tel.: 607 549 424.
„Prodám
„
RD i na splátky, 1978, oprava vhodné pro dotace Zelená úsporám.
Český Těšín, Na Dělnicích 262.
Tel.: 736 627 174.
ZAMĚSTNÁNÍ
„Hledáme
„
svářeče na CO2 na HPP do firmy v Třinci. Tel.: 608 601 878.
„Hledám
„
práci učitelky v MŠ nejlépe
v okr. Frýdek-Místek nebo v okolí Č.
Těšína. Tel.: 605 431 481.
SLUŽBY
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.
„Přeprava
„
osob mikrobusy, vnitrostátní i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.
„LPG
„
- montáž, revize, servis. Příprava
aut na STK. Autoopravna CEBO, Třinec
- Oldřichovice 255 (bývalá Tyra).
Tel.: 608 473 613.
„Levné
„
stěhování, autodoprava. Více
na www.dopravastehovani.cz nebo
na tel.: 739 044 302.
„Hodinový
„
manžel – drobné opravy
a montáže v bytě. Tel.: 723 958 226.
„Kácení,
„
ořez stromků, údržba zahrad.
Tel.: 739 324 539.
Obec Dolní Lomná v souladu s § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn zveřejňuje
„Prodám
„
jídelní rohovou lavici - bez stolu, 159 x 118 cm s úl. prostorem, dobrý
stav, cena 2.500 Kč. Tel.: 603 923 008.
ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU:
ZVÍŘECTVO
• nemovitosti, tj. budovy hotelu čp. 71 s příslušenstvím na pozemku parc. č. st. 319/1 (HOTEL POD AKÁTY)
• pozemků parc. č. 318/5 a parc. č. 412/8 zapsaných na listu
vlastnictví 608 pro katastrální území a obec Dolní Lomná
• movitých věcí, tvořících vnitřní vybavení hotelu
„Prodám
„
králíky na chov - anglický obr.
Tel.: 736 270 476.
AB AUTOBOSS s.r.o.
autorizovaný servis zn. TATRA a RENAULT
Dukelská 13, 737 01 Český Těšín
1) Výše kauce (vrátná záloha na případné závazky z titulu uzavření
nájemní smlouvy), splatná při podpisu nájemní smlouvy (minimálně
však 100 000,- Kč).
přijme:
 vedoucího manažera
 prodejce náhradních dílů
 prodejce vozidel
 automechanika nákl. vozidel
 autoelektrikáře - autotronika
 autokarosáře – lakýrníka
2) Nabídky s uvedením odbornosti, přehledu praxe a podnikatelský
záměr můžete předkládat na adresu Obecního úřadu Dolní Lomná,
Dolní Lomná 164, 739 91 nebo osobně na podatelnu OÚ Dolní
Lomná.
3) Bližší informace a podklady ke zpracování podnikatelského záměru
poskytne OÚ po předchozí telefonické dohodě.
Požadujeme:
• SŠ vzdělání: automobilní průmyslovka nebo
• vzděl. technického, příp. obchodního směru
• praxe 3-5 let v autoservisu
• profesionální a komplexní znalosti
a dovednosti
• v oboru (opravy a servis nákl. vozidel
• zn. TATRA, RENAULT, MAN, IVECO, DAF,
• MERCEDES BENZ, VOLVO, SCANIA)
• řidičský průkaz sk. B, C
• komunikační schopnosti
• u dělnických profesí vyučení v oboru
• 2-3 roky praxe s nákladními vozidly
Nabízíme:
• dlouhodobou perspektivní zaměstnanost
• nadstandardní prac. podmínky a prac.
prostředí
• odměňování podle výkonnosti,
efektivnosti a kvality práce
Kontakt: tel. 558 731 913
e-mail: [email protected]
www.abautoboss.cz
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
Třinec, ul. Míru 3
tel.: 777 707 865, 558 341 098
www.scomplet.cz [email protected]
KOMINICTVÍ TŘINEC
TŘINEC
Kanceláře k pronájmu v objektu
umístěny ve 2.NP a 3.NP na ulici
Míru 3, Třinec – Kanada
• zabezpečovací systém,
internet, vnitřní počítačová síť,
sociální zařízení, parkoviště,
možnost využití i na služby,
ordinace apod., č.t. 733 529 442
•
•
•
•
Čištění a kontrola komínů
Bourání, zdění a opravy komínů
Vložkování komínů
Autorizované měření spalin
•
•
•
•
Frézování komínů
Revize komínů
Třísložkové komíny
Bezplatná prohlídka a poradenství
POSKYTUJEME ZÁRUKU 5 – 10 LET DLE TYPU KOMÍNU
Firma je zároveň výrobcem komínových vložek a komínových dílů. Všechny výrobky jsou schváleny Státním zkušebním ústavem Praha a jsou na ně
vystaveny certifikáty EU a prohlášení o shodě. Firma je dále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007
STRANA 9
3. PROSINCE 2013
Bukovec vydal svoji
první knihu o historii
BUKOVEC / První kniha o historii Bukovce je na světě. Obec
ji představila lidem první
adventní neděli u příležitosti
660. výročí obce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, kde
se zároveň světil obětní stůl.
Kniha se jmenuje Bukovec - nejvýchodnější obec ČR. Obsah má opravdu bohatý. Na 251 stránkách se čtenář seznámí
s tím, jak se obec měnila po staletích, se
jmény těch, kteří ji vedli, se specifiky Bukovce, sakrálními stavbami, školstvím,
organizacemi či spolky. Taky tam najde
povídání například o Gírové, o obyčejných lidech, o životě Goralů, o přírodě,
ale i o vaření a podobně. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
PEČEŤ. Obecní pečeť z roku 1816.
PRVNÍ. Úvodní stránka knihy.
VŠE. Napříč staletími se mohou v duchu toulat lidé, když se začtou do nové knížky.
program
více na www.ihorizont.cz
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ METALLICA: THROUGH THE NEVER
Pondělí 9. až středa 11. prosince v 17.30.
3D projekce. Americký hudební film.
Mládeži nepřístupný. Vstupné 150 Kč
„„ KAMEŇÁK 4
Pondělí 9. až středa 11. prosince
ve 20.00. Česká komedie. Mládeže
do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč
„„ DOHAZOVAČKA
Pátek 6. prosince v 19.00.
Představení české scény
„„ ZBRODNIA I KARA
KONCERTY
Sobota 7. prosince v 17.30.
Představení polské scény
MOSTY U JABLUNKOVA
KINO
BYSTŘICE
„„ REVIVAL
Sobota 7. prosince v 18.00. Česká komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
JABLUNKOV
„„ NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
Středa 4. prosince v 19.30. České drama.
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
„„ ŠMOULOVÉ 2
Neděle 8. prosince v 15.00 a 17.00.
Americká rodinná komedie. Mládeži
přístupný. Vstupné 40 Kč
TŘINEC
„„ ÚNOS
Úterý 3. a středa 4. prosince v 17.30.
Americký mysteriózní horor. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 110 Kč
„„ KLAUNI
Úterý 3. prosince ve 20.00. Český film.
Mládeže do 12 let nevhodný.
Vstupné 110 Kč
Filmový klub
„„ FUTUROLOGICKÝ KONGRES
Středa 4. prosince ve 20.00.
Izraelský sci-fi film. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 80/100 Kč
„„ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Čtvrtek 5. až neděle 8. prosince v 15.30.
3D projekce. Americký animovaný
film. Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné 165 Kč, děti do 15 let 145 Kč
„„ BYZANTIUM: UPÍŘÍ PŘÍBĚH
Čtvrtek 5. až neděle 8. prosince v 17.30.
Americký fantasy thriller. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 100 Kč
„„ KONZULTANT
OBAL. Bukovec vydal svoji první knihu.
Čtvrtek 5. až neděle 8. prosince ve 20.00.
Americký krimi thriller. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 120 Kč
PZKO
„„ VÁNOČNÍ KONCERT
ONDŘEJE BAZGIERA
Neděle 8. prosince v 16.00
TŘINEC
KULTURNÍ AKCE
BYSTŘICE
park PZKO
„„ SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Pátek 6. prosince v 16.00
ČESKÝ TĚŠÍN
náměstí ČSA
„„ MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Pátek 6. prosince od 14.30
„„ VÁNOČNÍ JARMARK
Pondělí 9. až čtvrtek 19. prosince
JABLUNKOV
DDM
„„ VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB
Evangelický kostel
Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ
Pátek 6. prosince
„„ VEČER KOLED
Sál radnice
Neděle 8. prosince v 16.00.
VÝSTAVY
„„ CELOMĚSTSKÝ MIKULÁŠ
Sobota 7. prosince
ČESKÝ TĚŠÍN
Mariánské náměstí
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sobota 7. prosince
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
„„ PANENKY V KROJÍCH
Do pátku 17. ledna
JABLUNKOV
Výstavní síň Muzea Těšínska
KOŠAŘISKA
Chata Ostrý
„„ PAPUA NOVÁ GUINEA
Pátek 6. prosince. Cestopis Tadeáše Franka
Dolek
„„ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
STROMKU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pátek 6. prosince
TŘINEC
Sokolovna
Muzeum Třineckých železáren
a města Třince
„„ MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Sobota 7. prosince
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
Hostinec U Jakuba
A OKOLÍ
Stálá expozice
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ I
Do středy 8. ledna ve Velké výstavní síni
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ II
Do středy 8. ledna v Malé výstavní síni
„„ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO OČIMA
MOSTY U JABLUNKOVA
„„ MIKULÁŠ U JAKUBA
Čtvrtek 5. prosince
PÍSEČNÁ
Kulturní dům
„„ OBECNÍ MIKULÁŠ
Pátek 6. prosince
ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY – MORAVIA STEEL
Do pátku 31. ledna u Makety TŽ
nám. Svobody a Trisia
„„ JOSEF LADA – PRŮŘEZ TVORBOU
Do pátku 28. února v Galerii Na Schodech
„„ MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Pátek 6. prosince od 10.00 do 18.00
TŘINEC
sudoku
STRANA 10
3. PROSINCE 2013
Vajíčka křepelek jsou lékem již 300 let
REGION / V rodinném hospodářství v Bukovci se brzo
ocitne početné hejno křepelek. Rozhodla se je chovat
rodina ze Slovenska, která
si v obci staví malou farmu.
„Ověřil jsem si na sobě, že křepelčí
vejce jsou velmi zdravá. Snídal jsem je
asi půl roku a úplně u mě vymizely bolesti kloubů a vůbec celého pohybového
aparátu. Taky se mi vyrovnal tlak,“ uvedl budoucí „farmář“ Milan Maslák.
Křepelka japonská je ve světě považována za nejmenší druh drůbeže. Její
chov nemá v naší republice dlouhou
tradici. Ve světě je naopak hojně využívána, spotřebou jejího masa i vajec se mohou pyšnit nejen obyvatelé
asijského a amerického kontinentu,
ale i západní a jižní Evropy. Do České
republiky pronikly křepelky po druhé
světové válce, komerční chovy se začaly
zakládat až v osmdesátých letech. V 90.
letech následoval částečný úpadek, ale
v poslední době si tato drůbež získává
opět svoje místo na slunci.
„U křepelek se vyskytují dva užitkové typy – nosný a masný brojlerový
dání léčiv v organismu ptáků a následně i ve vejcích,“ doplnil chovatel.
Minimální roční náklady
typ. Nosný prošel intenzivní selekcí
na zvyšování produkce vajec a masný
byl šlechtěn na zlepšování parametrů
masné užitkovosti,“ vysvětluje zkušený
chovatel z Ostravy Vítězslav Kanclíř.
Živá hmotnost dosahuje u nosného
typu 100 až 135 gramů, u masného
typu více než dvojnásobek – až 290 gramů. Snáška začíná u nosnic zpravidla
ve věku 35 až 42 dnů s vrcholem kolem
20. týdne stáří. Roční produkce u nosné
křepelky může dosáhnout až 320 vajec.
Vajíčka váží mezi 11 g (nosné) až 15 g
(masné), mají vysokou nutriční hodnotu a obsahují relativně velký žloutek.
Jako lék slouží už 300 let
„Jsou vyhledávána především pro
svoje prokazatelné účinky na zdraví
a vitalitu spotřebitele. Pomáhají proti
alergiím, problémům s krevním oběhem a dalším civilizačním chorobám.
Křepelčí vajíčka jsou považována za lék
již přes 300 let. Obsahují pětkrát více
fosforu, sedmkrát více železa, šestkrát
více vitamínu B-1 a patnáctkrát více
vitamínu B-12 jako slepičí vajíčka.
V kosmetice se používají do kvalitnějších krémů, na regeneraci pleti a odstraňování vrásek. Přitom účinná jsou
při léčbě lámání vlasů a nehtů. Jsou
vhodná do všech jídel, do kterých jste
používali slepičí, jen jsou mnohem
chutnější a zdravější. Léčení s rozdrcenými skořápkami vajec používali už
i staří Římané. Skořápky obsahují 90
procent vápence a 27 různých prvků,
které jsou potřebné pro lidský organismus. Minimální trvanlivost vajíček je
60 dní,“ popsal dále Kanclíř.
Denní spotřeba krmiva je 25-30
gramů. Když křepelky snesou vajíčka
s hmotností 12 gramů, tak skoro polovina váhy krmiva se vrátí ve formě va-
jec. U mnoha nemocí se užívá i maso
křepelek. Hlavně při těžkých formách
astmatu, při fyzickém zatížení, proti
tuberkulóze a při nádorových onemocněních jako výpomoc pro organismus.
Při denním užívání křepelčích vajec
a masa podporujete imunitu, normalizujete kardiovaskulární oběh, pomáhá
tepři zdolávání horečky. Kvůli vysokému obsahu fosforu, draslíku a železa
má vejcedobrý vliv na paměť. Těhotným ženám ochraňuje kostru a zuby.
Za zmínku stojí i fakt, že u křepelčích
vajec hrozí jen minimální riziko salmonelózy. „To je způsobeno tím, že má
velmi silnou podskořápkovou blanku
s minimálními dýchacími otvory, což
brání průniku bakterie. Ale to nejdůležitější je, že díky vysoké tělesné teplotě
(+42°C) je křepelka odolná vůči infekcím. To umožňuje udržovat chovy bez
nutnosti očkování a léčení, a tím uklá-
6UGHþQČ9iV]YHPHGRQRYČRWHYĜHQpUHVWDXUDFHDEDUXY+27(/867((/7ĝLQHF
35292=1Ì'2%$
67((/5(67$85$17
SR±þW ±KRG
SiVR ±KRG
QHGČOH ±KRG
35292=1Ì'2%$
67((/%$5
SR±þW ±KRG
SiVR ±KRG
QHGČOH ±KRG
.$57$*5283DVSURYR]RYQD+27(/67((/QiP6YRERG\7ĜLQHF
WHO þtVOR HPDLO LQIR#KRWHOVWHHOF] ZZZKRWHOVWHHOF]
Vyplatí se chov křepelek z ekonomického pohledu? Cena krmení: Jedna
křepelka sežere asi 1 kg krmiva měsíčně. Při ceně směsi 16 Kč za kg to je asi
200 Kč za rok. Cena křepelek: Dospělá
slepička se dá koupit za asi 50-80 Kč,
případně lze koupit menší nebo si ji
sám vylíhnout. Cena energií: Křepelky
je dobré mít ve vytápěných prostorách
a neřešit speciální vytápění prioritně
pro křepelky. Světelný režim se dá vyřešit úspornou žárovkou nebo diodovým
světelným hadem se spotřebou 2-5 W.
Roční náklady tak budou minimální.
Kanclíř má chov vytápěný elektřinou
a spotřebuje denně asi 20 kW. Cena
chovatelského zařízení: Jde o jednorázovou investici. Klec pro 20 křepelek
se dá vyrobit svépomocí, nebo koupit
za asi 1500 Kč. „Budu-li tedy počítat
roční náklady na jednu křepelku pouze
300 korun, tak při snůšce 200-300 vajec
vyjde vejce na jednu korunu. Naopak
kdybych promítl do ceny vejce také ceny
energií na vytápění a především pak
lidské práce, cena vejce by se znásobila
na 2-3 koruny,“ uzavřel Kanclíř. (JAG)
FOTO | ARCHIV CHOVATELE, WIKIPEDIE
STRANA 11
3. PROSINCE 2013
Kožíšek kouzlil
KONCERT ADWENTOWY. Zespół Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny „Śląsk” koncertował w pierwszą niedzielę adwentową w Czeskim Cieszynie na tradycyjnym Koncercie Adwentowym Muzyki i Słowa. Koncert zorganizował Śląski Kościół Ewangelicki A.W. oraz Towarzystwo Ewangelickie w RC.
FOTO | HALINA SZCZOTKA
Děti se radovaly z vánoční výzdoby
JABLUNKOV / Trénink na Vánoce, který udělal radost
především dětem. Společně
s učitelkami si totiž vyzdobily chodbu v jablunkovské
školce v Školní ulici. A jeden
výtvor byl hezčí než druhý.
KOUZELNÍK. Pavla Kožíška doslova zavalily děti na autogramiádě. Kašpárek
rozveselil každého ještě jednou při odchodu.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
TŘINEC / Známý český iluzionista Pavel Kožíšek vykouzlil
v Trisii se svou asistentkou
a kašpárkem vánoční představení plné překvapení
„Na stromečky, sněhuláky, čerty, ozdoby, prostě na všechno jsme použily
přírodní materiály. Naše dvě pedagožky Věra Kadlubcová a Irena Zogatová
čerpaly inspiraci včetně výuky netradičních technik na semináři. Člověk
by nevěřil, co všechno se dá vykouzlit
se sena, větví, koření, kokosu či třeba
pomerančové kůry. Z mála, čili levně,
vznikly nádherné věci,“ vykládala ředitelka školky Ilona Nieslaniková.
Mezitím dva Lukášové a dvojčata
Jana a Silvie poskakovali kolem krásných věcí a ukazovali, co by si nejraději
odnesli domů. Vzápětí k tomu přidali
vánoční básničku. „Materiál na výstavu jsme postupně chystaly už od léta.
Máme velkou radost, že se k nám na výstavu přišlo podívat i hodně lidí z ulice,“ dodala Nieslaniková. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Pavel Kožíšek přitáhl do Třince nejen
spoustu dobré nálady a smíchu, ale taky
zaplnil divadlo dětmi a svými dárky.
Aby se mladá omladina nenudila, předváděl spoustu triků. Přímo z publika
na jeviště přiváděl malé asistenty, kteří
pak nestačili zírat, čeho všeho je scho-
pen. Pod šátkem mu mizely předměty,
aby se vzápětí objevily o několik metrů
vedle v náručí asistentky.
K pobavení všech dětí přispěl i pestrobarevný usměvavý kašpárek, který každému dítěti potřásl rukou, anebo mu
aspoň zamával. Samotný Kožíšek pak
dlouze podepisoval kartičky se svým
jménem, bylo vidět, že ho děti milují.
Aby radosti nebylo málo, dostal každý
prcek při odchodu ještě bonbonek. Velice vydařené představení s bouřlivým
potleskem na závěr. (AD)
Spisovatelka četla dětem
ČESKÝ TĚŠÍN / Jedna z nejznámějších dětských spisovatelek Ivona
Březinová četla z knih a vyprávěla dětem v Mateřské školce na Smetanově
ulici o tom, jak a kdy začala psát. Děti
sledovaly vyprávění se zaujetím a paní
učitelky se divily, že vydržely bez hnutí
poslouchat téměř hodinu. Čtení bylo
jednou z akcí, které připravuje společnost Celé Česko čte dětem. Ta nyní chystá rozšíření projektu Babička a dědeček
do školky, v němž prarodiče navštěvují
školky a čtou dětem z knih. (SED)
FOTO | ARCHIV ŠKOLKY
po naszymu
Irczyno pińdziesióntka
Wychowali dwoje dzieci, cere i syna.
Czas tak pryntko lecioł jako woda w
potoku. Dziecka z dómu łodeszły. Syn
sie łożynił, cera szła za swojim miłym
do kwartyru.
Irka z Pawłym we wielkim dómie zostali sami. Irce było smutno. Tak by
chciała wrocić czas, aby dziecka zaś
były małe i potrzebowały jóm. Jeji urodziny sie zbliżały i dziecka sie ji pytały,
czyby chciała jechać na urlop do gór, czy
ku morzu z tatóm. Niechciała, tóż sie
już ji niepytali i zrobili po swojimu. Po-
tym prziszeł tyn wielki dziyń, łokróngły
jubileusz Irki.
Wczas rano dziecka rychtowały gościne na zogrodzie, nanosiły stoły, stołki,
beczka piwa też niechybiała, był gryl
na dobre bajcowane miynseczko, jakisi
słodycze i wielko dorta. Potym prziszły
gratulacyje, rodzina Irke uściskała
i ucałowała, a ta płakała łod radości.
To główne prziszło na kóniec, kiedy cera
mamie dała wielkóm szumnóm szachtle
splatkami przewiónzanóm. - „Jezerynko
kany, dyć sie tam cosi ruszo“ - krzikła
Irka. Kupili ji małego pieska, coby tak
smutno niebyła i nielamyntowała dokoła, że sie nimo ło kogo starać.
Paweł jakisi czas już był w pyndzyji,
używoł se tego słodkigo żywota, jeździł
na kole, z kolegami łaził po kopcach,
zwiydzali Beskidy. Irka jeszcze chodziła do roboty. Paweł chodził ze psym
na szpacyry, też go woził w koszyku
na kole. Tak se używali jedyn drugigo.
Paweł też zrobił Irce niespodzianke. Wyrukowoł z tym, że pojadóm na urlop. Ale
co ze psym? Wszystko domówił ze sio-
stróm Mańkóm, kiero mo z chłopym
Jankym na dziedzinie wielki dóm i gazdówke. Paweł prziwióz granule, mlyczko
w szachtlach.
Bosik, bo tak sie nazywoł, trzi dni
nieżroł, tesknił, w nocy kwianczoł
i narzykoł, tóż Mańka z Jankym sie
niewyspali. Mańka go zawrziła na noc
na werande, dała mu tam skure z barana, bo Bosik do koszyka nielegnył.
Ale to niebyło wszystko, bo sie Jankowi traciły fusekle a Mańce ze szachtle
silónowe sztrample. Strasznie sie har-
kli, bo kaj by jim pizło głowy, że sie tym
futruje miły Bosiczek. Potym pore dni
nic nieżroł, tóż z nim jechali do doktora. Ale co.
Mańce sie tracił cukier z miseczki, kiery tam dycki nagotowała. Myśleli se, że
to duch błóndzi po chałupie. Ale roz uwidzieli, jak Bosik se wyloz na ławe, potym
na stół, i co jyny piynty z kuchynie Mańka wystrczyła, już był na stole i wcinoł
tyn cukier. Potym już wiedzieli, czymu
Bosiczek nimo szmaku.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
STRANA 12
3. PROSINCE 2013
Má řemeslo zlaté dno?
TŘINEC / Má řemeslo zlaté
dno? O tom se 20. 11. mohli přesvědčit návštěvníci
SOŠ Třineckých železáren
na Dni otevřených dveří.
Za účastí zástupců různých škol spolu
se zájemci žáků o studium a rodičů škola zpřístupnila všechna školní pracoviště veřejnosti a umožnila všem nejen
prozkoumat každou učebnu a dílnu
v areálu školy, ale také si vyzkoušet některá řemesla, jimž se zde žáci vyučují.
Jeden z hlavních bodů programu byla
ukázka všech učebních oborů na zařízení
tzv. velínu (strojní mechanik, instalatér,
elektrikář, hutník operátor). Absolventům školy jsou poskytovány různé výhody, jako například bezplatné studium,
možnost uplatnění po vyučení ihned
ve Třineckých železárnách a další. Ti,
kteří akci nestihli, nemusejí litovat, škola své dveře otevře ještě 18. 12., 18. a 21.
1.2014. ANTONÍN SZOTKOWSKI
Mladíci kradli maso
KARVINÁ / Dva 23letí mladíci
odcizili v pátek kolem poledne
v karvinském marketu maso.
Jeden si pod bundu schoval jedno balení masa za 139 korun, druhý si pod
oblečení schoval hned dvě balení v hodnotě 348 korun. Když byli u pokladen
zadrženi pracovníky bezpečnostní
služby, ke krádeži se přiznali. Jak se
navždy nás opustili
U SOUSTRUHU. Zájemci se na dni otevřených dveří mohli seznámit s tím, co obnáší práce soustružníka.
FOTO | ARCHIV ŠKOLY
Władysław Czepiec w „Zwrocie”
„Zwrot” można kupić tutaj:
Zapraszamy do lektury listopadowego „Zwrotu”, w którym o udziale w czechosłowackiej edycji konkursu Mam
talent! opowiada znany zaolziański tenor Władysław Czepiec. Opisujemy też
sylwetkę Karola Wronki.
W „Zwrocie” podejmujemy również
temat historii Łyżbic. Prezes ZG PZKO
Jan Ryłko opisuje najważniejsze cele,
które stoją przed tą organizacją. Ewę
Lipską opisuje na łamach „Zwrotu”
Renata Putzlacher. W miesięczniku można też poczytać o szpitalach
legionowych, które były zakładane
na naszym terenie w latach 1914-1915.
Zapraszamy do lektury.
www.zwrot.cz
facebook.com/zwrot.cz
• Kostiumeria ZG PZKO,
ul. Strzelnicza 28
• Redakcja miesięcznika „Zwrot”, ul.
Strzelnicza 28
• Klub Polskiej Książki i Prasy Księgarnia, ul.
Czapka 7
Klub „Dziupla”
• Kiosk na dworcu autobusowym w Trzyńcu,
obok apteki
• Kiosk na Rynku Mariackim w Jabłonkowie
• Kiosk na dworcu w Nawsiu
• Bystrzyca - Kiosk w centrum, obok Tesca
• Gródek - Sklep gospodarstwa domowego
Prenumeratę i pojedyncze numery można
zamówić mailem pod adresem
[email protected] Zamówienia przyjmujemy też pod
numerem telefonu 558 711 582.
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
Emilie Greňová
Emilie Hracká
Drahomír Kaluža
Karin Kantorová
Jan Kufa
Helena Lamaczová
Marta Popřoková
Josef Sikora
Pavel Sikora
Helena Slováčková
Růžena Stračánková
Irena Suchanková
Karel Suszka
Jan Tomiczek
Jan Tomiczek
Helena Urbancová
Josef Wantulok
Helena Zientková
80 let
74 let
62 let
70 let
72 let
84 let
82 let
56 let
60 let
92 let
86 let
83 let
88 let
77 let
89 let
91 let
60 let
93 let
BYSTŘICE
Kondiční plavání
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Úterý od 6.00 do 14.00, středa od 6.00 do
13.00, čtvrtek od 8.00 do 13.00, pátek od
6.00 do 13.00, sobota od 6.00 do 8.00 a od
20.00 do 21.00, neděle od 6.00 do 8.00 a od
20.00 do 21.00 a pondělí od 6.00 do 14.00.
Pondělí od 14.30 do 17.30 a od 18.30
do 22.00, úterý od 6.00 do 8.00, od 14.30
do 16.30 a od 17.30 do 22.00, středa od
6.00 do 18.00, od 14.30 do 16.30 a od 17.30
do 22.00, čtvrtek od 14.30 do 15.30 a od
17.30 do 19.30 a od 20.30 do 22.00, pátek
od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30 a od
17.30 do 22.00, sobota od 6.00 do 15.00,
od 15.00 do 16.00 (klienti ČPZP) a od 16.00
do 22.00, neděle od 6.00 do 10.00, od 10.00
do 11.00 (klienti ČPZP) a od 11.00 do 22.00.
Pondělí a čtvrtek od 6.00 do 12.30.
Aquaerobik
Čtvrtek od 19.30 do 20.30.
TŘINEC
Krytý bazén, tel.: 558 958 041
BERTA. Mladá kříženka, odchycena
BERY. Štěně střední velikosti, zvyklé
MOLLY. Roční kříženka německého
28. listopadu na Jablunkovské ulici.
venku, má hustou srst.
ovčáka, dobrá hlídačka.
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Třinec
Třinec – Nebory
Mosty u Jablunkova
Hrádek
Mosty u Jablunkova
Třinec
Jablunkov
Písečná
Návsí
Třinec
Český Těšín
Český Těšín
Nýdek
Třinec
Český Těšín
Třinec
Nýdek
Třinec
koupání
Plavání kojenců
Třinec
ukázalo, oba byli v minulosti již soudně
trestáni. Jeden byl Okresním soudem
Karviné v roce 2011 odsouzen za krádeže na osm měsíců nepodmíněně, druhý byl za stejnou činnost „odměněn“
dvěma měsíci nepodmíněně. „V tomto
případě bude krádež řešena formou
zkráceného přípravného řízení,“ řekla
tisková mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková. (SED)
Úterý od 6.00 do 21.00, středa od 6.00 do
13.00 a od 14.00 do 21.00, čtvrtek od 8.00
do 13.00, od 14.00 do 18.00 a od 19.00 do
21.00, pátek od 6.00 do 13.00 a od 14.00 do
21.00, sobota od 6.00 do 21.00, neděle od
6.00 do 21.00 a pondělí od 6.00 do 21.00.
ČESKÝ TĚŠÍN
ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 552 322 301
Plavání pro veřejnost
Pondělí od 15.00 do 16.00 a od 17.00 do 18.00,
úterý od 15.00 do 16.00, středa od 6.30
do 7.30, čtvrtek od 14.00 do 15.00, pátek od
6.30 do 7.30 a od 14.00 do 19.00, sobota od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 a neděle
od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00.
Plavání pro dospělé
Pondělí od 18.00 do 19.00 a od 20.00 do 21.30,
úterý od 18.00 do 21.30, středa od 18.00
do 19.00 a od 20.00 do 21.30, čtvrtek od 18.00
do 21.30, pátek od 19.00 do 21.30, sobota od
12.00 do 14.00 a neděle od 12.00 do 14.00.
Aquaerobik
Pondělí a středa od 19.00 do 20.00
Plavání pro těhotné
Pondělí od 16.00 do 17.00.
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1600
Čt830–1600
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
29,80
59,50
89,30
119,148,80
178,50
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
STRANA 13
3. PROSINCE 2013
Válečný veterán Otmar
Kolber oslavil 90 let
TŘINEC / Před měsícem oslavil
krásné devadesátiny válečný veterán Otmar Kolber.
Narodil se 8. 11. 1923 v obci Małe
Kończyce v okrese Těšín v Polsku. Jeho
maminka zemřela při porodu a otec,
který se podruhé oženil, se přestěhoval
s rodinou do Fryštátu. Zde také Otmar
začal navštěvovat v roce 1928 českou
obecní a měšťanskou školu, kterou
ukončil v roce 1936.
Po obsazení Těšínska Polskem v roce
1938 byl za protipolskou agitaci společně s dalšími mladými Čechy zatčen
a odvezen polskými četníky nejprve
do Ostravy a pak do Opavy, kde byl vězněn dva měsíce, a následně do města
Ueckermünde nedaleko Štětína. Zde
pracoval 12 hodin denně v cihelně.
Služba ve wehrmachtu
Po vypuknutí 2. světové války se ocitl znovu ve Fryštátě. Jeho otec přijal
v roce 1942 volkslistu č. 3, tj. slezskou
národnost, protože mu bylo vyhrožováno německým úředníkem ve Fryštátě, že pokud tak neučiní, bude rodina
vystěhována do některého města v Německu. Otmar Kolber tak musel nastoupit do německého wehrmachtu.
Dne 5. ledna 1943 nastoupil vojenskou službu u Stammkompanie G E
č.406 v Breslau (dnes Wrocław). Krát-
statné obrněné brigády u náhradního
tělesa.
Počátkem září 1944 byla jednotka
přemístěna do Francie k městu Dunkerque. Zde byl zařazen do dílen, kde
opravoval nákladní vozidla a tanky až
do konce války, kdy Němci 9. května
1945 kapitulovali.
Opravy v Itálii
OSLAVENEC. Válečný veterán, četař
ve výslužbě Otmar Kolber oslavil v listopadu devadesátku. FOTO | PETR MAJER
ce nato byl odvelen k vykonání základního výcviku do Francie k Jäger Reg.
43 v Saint-Maixent v Normandii. Zde
vykonával funkci telefonisty a stavěl telefonní linky. Dne 26. 6. 1944 byla jeho
jednotka, čítající 19 německých vojáků, nedaleko Cherbourgu obklíčena
a vzdala se americkým jednotkám.
Anglie a Francie
Dne 28. června 1944 byl spolu
s ostatními přesunut do přístavu Portland ve Velké Británii a 15. července
1944 se stal příslušníkem čs. samo-
Do vlasti se vrátil v květnu 1945 a ocitl
se v Janovicích nad Úhlavou, kde v dílnách opět opravoval bojovou techniku.
Mezitím dostal rozkaz k přesunu do Itálie, kde bylo hodně poškozené techniky,
kterou společně s dalšími čs. vojáky
několik měsíců opravovali, a opravená
technika se pak přesunovala do vlasti.
„Techniku jsme opravovali v italské Veroně. Byl tam zámek, kde jsme bydleli
a kde byly zřízeny opravárenské dílny.
Vyjížděli jsme s jeřáby do terénu a poškozená vozidla po opravě byla jednou
za šest týdnů odvážena do Plzně a pak
do Prahy,“ vzpomíná Otmar Kolber.
Jeho činnost za války byla odměněna
mnohými vyznamenáními, například
Československou vojenskou pamětní
medailí se štítkem V.B., která mu byla
udělena 15. února 1945 ve Velké Británii.
Dne 11. května 1946 byl v Milovicích
demobilizován v hodnosti četaře. Vrátil
se do Fryštátu a začal pracovat ve firmě
Jäkl v zámečnické dílně. Z firmy ale
odešel do Likérky v Karviné, kde byl
řidičem, ale po znárodnění v roce 1948
odešel do stavebnictví.
V Třinci žije od roku 1950
OSVĚDČENÍ. Status válečného veterána získal Otmar Kolber 26. 3. 2007.
FOTO | PETR MAJER
V roce 1950 se přestěhoval se do Třince, kde opět pracoval ve stavebnictví.
Později přešel na válcovnu do Třineckých železáren, kde pracoval až do svého důchodu v roce 1983. V roce 1950 se
oženil, jeho paní Hildegarda pracovala
rovněž v železárnách, ale jen krátce.
Otmar Kolber se i dnes živě zajímá
o politickou situaci v naší zemi: „Někdy
se mi to líbí, někdy ne. Proč ti lidé jsou
takoví, jací jsou? Vždyť se jde domluvit.
Kdyby každý trošičku upustil v té své
zlobě, tak se mohla mít republika dobře.
Kde se vzalo tolik podvodníků?“ ptá se.
Společně se svou paní vychovali jedinou dceru, se kterou dnes bydlí v Třinci, a radost jim dělají dvě vnoučata a tři
pravnoučata. PETR MAJER
Na počest legionářům
vyšla kniha o generálovi
BYSTŘICE / Velikost každého
národa spočívá v tom, jak uctívá památku svých hrdinů. Tak
toto stojí na titulu nové knihy
Generál Josef Šnejdárek opět
na Těšínsku, kterou pokřtili
minulou středu v Bystřici.
Autorem díla je místní kronikář Petr
Majer. Říká, že kniha by asi nikdy nevznikla, pokud by skupina místních
českých patriotů společně s jednotou
Československou obcí legionářskou
ve Frýdku-Místku nevybudovala, v rámci blížících se oslav stého výročí vzniku
Československých legií, na hoře Polední
Památník legionářů.
Dílo má sice jen 80 stránek, přesto obsahuje spoustu fotografií a dokumentů.
Důležitá je podle Majera aktuálnost
a nadčasovost knihy. V šesti kapitolách autor rozebírá otázky, které měla
veřejnost v posledním roce možnost
sledovat v souvislosti s památníkem
legionářů. Snažil se odkrýt některá bílá
místa, která jsou nejen v minulosti, ale
i dnes stále živá.
„Prostudoval jsem velké množství
literatury o Těšínsku, její seznam jsem
zařadil na konec knihy. Zjistil jsem, že
historici, ať naši anebo polští, v převážné míře hovoří podobnou řečí, ale
vynořují se zde „znalci“, kteří po zhruba sto letech od tzv. Sedmidenní války,
bez toho, že by si ověřili fakta v archivech, opakují nepotvrzené informace.
Zdůrazňuji, že čeští a polští seriózní
historikové se už léta shodují prakticky v celé faktografii polsko-československého sporu o Těšínsko z let 1918
až 1920, událostech, které se staly den
po dni. Svědčí o tom desítky seriózních
českých a i polských historických prací
PŘED KŘTEM. Autor knihy, historik
Petr Majer. FOTO | JANA GARNEROVÁ
a publikací i dnes již zveřejněné dokumenty k celému období,“ řekl Majer.
„Nejde o popisnou nebo suše faktografickou knihu, ale o sondu do života
a myšlení současníků. Texty jsou proloženy barevnými fotografiemi, mapkami
a dokumenty. Závěr knihy je shrnutím
toho, jak si představit zlepšení vzájemného soužití,“ říká Majer..
V přílohové části pak najdeme nejen
podrobný životopis generála Josefa Šnejdárka a řadu dalších dokumentů. Neotřele působí i vazba, vnitřní přebal a grafická
úprava knihy, jejichž autorem je bystřický
sochař a designer Michal Mikula.
Kniha, kterou vydala Československá
obec legionářská za finanční podpory místních sponzorů, vyšla v nákladu
3000 kusů.
(JAG)
Animace v galerii Půda
ČESKÝ TĚŠÍN / Po městské
galerii v Třinci, ve které
probíhají galerijní animace
již rok, mají i studenti těšínských škol možnost zúčastnit
se galerijních animací v galerii Půda na výstavě Ireny
Czepcové Skryto ve skle.
„Zájem o animace je velký, ani jsme
takový nečekali,“ říká galerijní animátorka Barbora Szotkowská a dodává, že
se přihlásilo 18 skupin ze tří těšínských
základních středních škol. Princip galerijní animace spočívá ve zprostředkování umění profesionálním pedagogem
(zde konkrétně vystavené exponáty) určité cílové skupině formou zážitku. Galerijní animace dává divákovi možnost
nejen shlédnout výstavu, ale především
lépe výstavu pochopit. Návštěvník tak
získává příležitost v galerii i tvořit a aktivně se zúčastnit připraveného programu. Pod profesionálním dohledem
se tedy oživují ideje J. A. Komenského
„Škola hrou“. (PG)
stalo se v minulém století
Nemoc ohrožující zrak
Nebezpečné oční onemocnění - trachom
- bylo v listopadu 1900 zjištěno u dvou
studentů Albrechtova gymnázia v Těšíně. Oba se odebrali domů do Haliče.
Na toalety se zapomnělo
Nový hotel pro návštěvníky obce, který
nechali v roce 1903 postavit v Komorní
Lhotce, měl jednu velkou vadu na kráse. Při stavbě se totiž zapomnělo na toalety. Zprávu přinesly Noviny těšínské
z 12. prosince 1903.
účely na úseku od Kohnovy koželužny
po ústí hlavního městského kanálu.
Obdobný zákaz se vztahoval na potok
Bobrůvka na území města. Led totiž obsahoval zdraví škodlivé látky.
Vánoční stromek
pro české děti
dolu. Hasiči si díky úplnému bezvětří
s ohněm brzy poradili.
Místo v Americe
skončil v Odře
Jistému mladíkovi z Haliče se nechtělo
narukovat do armády, a tak se rozhodl,
že raději uteče do USA. S 1400 koruna-
mi v kapse přicestoval v prosinci 1903
na nádraží do Bohumíně, odkud měl
v plánu prchnout do Pruska a odtamtud
se dostat do Hamburku na nějakou zaoceánskou loď. Aby se dostal přes řeku
Odru na pruskou stranu, najal si člun
se dvěma převozníky – Viktorem Kubíkem a Viktorem Solichou. Před tím jim
Dámský odbor Matice osvěty lidové
v Těšíně vystrojil v neděli 27. prosince
1903 ve 14 hodin odpoledne českým dětem v Těšíně vánoční stromek. Akce se
konala v prostorách místní polské školy.
Zmrzlé ryby
Duchovního přejel fiakr
Následkem nízkého stavu vody v potocích, řekách a rybnících v prosinci 1902
na Těšínsku mráz pronikal až ke dnu,
což způsobilo mnoho škod chovatelům
ryb. Ti museli zmrzlé ryby opatrně vysekávat z ledu a pak prodávat se ztrátou.
O velkém štěstí mohl mluvit duchovní,
kterého v prosinci 1902 na rohu Štěpánčiny třídy (nyní Hluboká) a Demlova náměstí (Rynek) v Těšíně přejel
fiakr. Dotyčný vyvázl pouze s několika
nepatrnými pohmožděninami.
Nezdravý led
Požár na Štědrý večer
Těšínští zastupitelé schválili v prosinci
1902 vyhlášku, která zakazovala využívání ledu z řeky Olzy pro potravinářské
Na Presserově statku v Bobreku u Těšína začalo 24. prosince 1902 v 18 hodin
hořet. Plameny zachvátily stáje a sto-
zaplatil šedesát korun. Povedení převozníci ho ale uprostřed řeky fyzicky napadli, sebrali mu peníze a pak ho hodili
do Odry. Mladík doplaval na rakousko-uherský břeh, kde loupež oznámil četníkům. Těm se dva výlupky i s ukradenými penězi podařilo dopadnout.
Příliš nevybouřené mládí
Patnáctiletý pasák Sklorz a osmnáctiletý čeledín Pindur se jeden úterní
podvečer roku 1903 pohádali ve stáji
v Bobreku u Těšína. Spor skončil tragicky. Pasák uhodil do hlavy čeledína
dřevěnou bedýnkou a prorazil mu lebku. Raněný za několik hodin zemřel.
Vánoční besídka pro
německé děti
Z TĚŠÍNA VYJÍŽDÍ VLAKY. Jedna z mnoha pohlednic nádraží v Těšíně, které
spatřily světlo světa už v dobách dualistické monarchie. Tato pochází z roku 1900.
FOTO | SLASKIE.FOTOPOLSKA.EU
Německý dělnický spolek v Třinci uspořádal 10. prosince 1911 v sále restaurace paní Kowalikové v Konské vánoční
besídku pro děti místních Němců.
V kulturním programu vystoupily děti,
na závěr němečtí amatérští divadelníci.
ČESLAV GAMROT
STRANA 14
3. PROSINCE 2013
Fotbalisté měli špatné výsledky kondičních testů. V zimní přestávce dostanou pořádně do těla
Kulu zklamala řada zkušených hráčů
TŘINEC / Jednou z příčin,
proč druholigoví fotbalisté
Třince uhráli na podzim
pouze 15 bodů, byla podle
šéfa klubu Karla Kuly, který
mužstvo vedl v závěrečných
čtyřech kolech, mimo jiné
nedostatečná kondice.
od začátku. Teď skončily soutěže první
slovenské a české ligy, tak začneme
s oddíly komunikovat ohledně případných posil a také s některými trenéry.
Je třeba se jich zeptat, s jakou koncepci
chtějí do Třince přijít a taky, jaké jsou
jejich požadavky na délku kontraktu
a výši osobního finančního ohodnocení. Do začátku zimní přípravy musí být
rozhodnuto.
@@ Fyzické testy po skončení loňské
postupové sezony prokázaly, že
po kondiční stránce na tom třinecké mužstvo není příliš dobře. Podařilo se v letní přípravě a během
podzimu zjednat nápravu?
Třetí liga skončila později než druhá, hráči dostali krátkou dovolenou
a s tréninkem začali později než ostatní
druholigové týmy. Navíc čtyřtýdenní
letní příprava je na dohnání fyzického
manka příliš krátká, tudíž kondici se
na potřebnou úroveň dostat nepodařilo, ač se o to trenér Hajný snažil. A to byl
také jeden z několika důvodů nepříliš
povedeného podzimu. Že na tom hráči
po fyzické stránce nejsou příliš dobře,
prokázaly posezonní zátěžové testy.
@@ Počkáte s výběrem zimních posil
na případného nového kouče?
Jsem toho názoru, že posily pro klub
by měl vybírat spíše sportovní ředitel.
V klubu obvykle působí déle a ví, co by
měl tým hrát, jaké má potřeby. Zatímco trenér může skončit kdykoliv, noví
hráči, které přivedl, v mužstvu zpravidla zůstanou. Panu Hajnému jsem dal
v létě volnou ruku, jenomže někteří
z hráčů, které si vybral, se bohužel výrazněji neprosadili.
@@ Jaký byl jejich výsledek?
Spiroergometrické testy v Ostravě
na běžícím pásu, při němž hráči mají přirozený pohyb, dopadly velmi průměrně,
což mě pochopitelně zklamalo. Velmi
dobře dopadl Velner, který přišel během
sezony z Baníku, obstáli také Lisický,
Gulajev, Kyselý. Další dosáhli průměrných výsledků (Gavlák, Ceplák, Málek,
Rekish) a někteří dokonce podprůměrných (Hupka, Motyčka, Joukl, Čelůstka). Hráči na tom silově ani kondičně
nejsou tak, jak by měli být, což ostatně
v některých utkáních bylo patrné. Ale zároveň testy ukázaly, že hráči jsou ochotni
se vyždímat a jejich morálně volní vlastnosti jsou na dobré úrovni. I v posledních čtyřech utkáních to ukázali.
Přesně tak, máme dostatek prostoru
na to, abychom kondiční i silové hodnoty zvedli na potřebnou úroveň, a proto
hráči dostanou pořádně zabrat. Všechno se odvíjí od kondice. Pokud hráči
nemají sílu ani výdrž, začnou reagovat
jinak, nestačí se vracet, kazí přihrávky,
nejsou už tolik koncentrovaní na hru.
Musíme poctivě pracovat, abychom se
dostali na úroveň ostatních oddílů. Na
jaro se musíme nachystat opravdu pečlivě, navíc už v lednu nás čekají těžké
zápasyzimní Tipsport ligy.
@@ To znamená, že v průběhu tříměsíční zimní přípravy hráči dostanou pořádně do těla?
@@ Kdy se fotbalisté sejdou k prvnímu společnému tréninku zimní
přípravy?
ŘEDITEL. Karel Kula, generální manažer a trenér třineckých fotbalistů. Šestého ledna. V pátek měli poslední trénink, zahráli si hokej. Teď budou
mít dva týdny volno a patnáctého prosince jim začíná individuální kondiční
část přípravy. Čeká je šestnáct tréninkových jednotek, volno budou mít jen
na Vánoce a pak na Nový rok. Nepůjde
o nějaké vyklusávání, budou posilovat,
střídat rychlejší úseky s pomalejšími,
musejí zvládnout taky v jednom tréninku osm kilometrových úseků pod
čtyři minuty a další náročné běhy. Hráče pohlídají sporttestery, na kterých
budou přesné záznamy. V případě vynechání tréninku je čeká finanční postih. Na začátku ledna si hráče znovu
otestujeme, ale bude to jen kondiční
Podzim Fotbalu Třinec v číslech
VÝSLEDKY – DOMA: Sokolov 1:2,
Hradec Králové 1:2, Vlašim 0:1, Most
0:0, Vltavín 4:2, Pardubice 1:2, Táborsko 1:1, České Budějovice 1:3. Bilance:
8 zápasů, 1 vítězství, 2 remízy, 5 porážek, skóre 9:13, 5 bodů (16. místo).
VENKU: Žižkov 2:0, Ústí nad Labem
1:3, Bohemians 3:1, Frýdek-Místek
1:0, Zlín 0:3, Karviná 2:1, Varnsdorf
3:1, Sokolov 0:0. Bilance: 8 zápasů, 3
vítězství, 1 remíza, 4 porážky, skóre
9:12, 10 bodů (7. místo).
ODEHRANÁ UTKÁNÍ: 16 – Bruk, Malíř, 15 – Motyčka, 14 – Ceplák, Gulajev,
13 – Gavlák, Málek, Matoušek, Wojnar,
12 – Lisický, 11 – Čelůstka, Čtvrtníček,
10 – Cigánek, Hupka, Malík, 9 – Juřena, 7 – Joukl, 5 – Rekiš, Velner, 2 – Adamek, Dostál, 1 – Sporysz, 0 – Brych.
ODEHRANÉ MINUTY: 1440 (plný počet) – Bruk, 1428 – Malíř, 1132 – Motyčka, 1054 – Ceplák, 1035 – Lisický,
990 – Čelůstka, 981 – Matoušek, 900
– Cigánek, 809 – Málek, 807 – Malík,
738 – Wojnar, 732 – Gulajev, 639 –
Čtvrtníček, 587 – Juřena, 560 – Hupka,
531 – Gavlák, 455 – Joukl, 405 – Velner, 365 – Rekiš, 61 – Sporysz, 53 –
Adamek, 49 – Dostál, 0 – Brych.
BRANKY: 3 – Gulajev, 2 – Ceplák, Cigánek,
Gavlák, Matoušek, 1 – Čelůstka, Čtvrtníček, Malíř, Motyčka, Rekiš, Wojnar.
ASISTENCE: 3 – Ceplák, Málek, Malíř,
2 – Čtvrtníček, 1 – Gavlák, Gulajev, Juřena, Lisický, Velner, Wojnar.
ŽLUTÉ KARTY: 5 – Cigánek, 4 – Ceplák, Čtvrtníček, Motyčka, 3 – Malíř,
Matoušek, 2 – Čelůstka, Lisický, Málek, Malík, Wojnar, 1 – Bruk, Gavlák,
Gulajev, Hupka, Joukl, Juřena, Rekiš,
Velner.
ČERVENÉ KARTY: 0.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
test v tělocvičně. Ten nám ukáže, jak
doma pracovali a vyhodnotíme si taky
grafické záznamy individuálních tréninků ze sporttesterů.
@@ Jak se vyvíjí jednání o případném novém trenérovi? Na kolik
je reálné, že u mužstva zůstanete
i v jarní části?
Vidím to asi tak padesát na padesát.
Dali jsme si čas do konce měsíce, zvažujeme všechna pro a proti, musíme si
zodpovědět spoustu otázek. Na jedné
straně by mi přibyla další funkce, což
by pro mě bylo časově náročné, na druhou stranu by k mužstvu přišel už třetí
trenér během sezony a znovu by začínal
@@ Jak výrazně se během zimní přestávky změní hráčský kádr?
Někteří hráči nepřesvědčili, a tak
v zimě odejdou. Potřebujeme přivést
hráče na levou stranu, možná jednoho
krajního záložníka, gólového útočníka
a stopera se schopnostmi organizovat hru. Naše defenziva nebyla dobrá,
na obranné součinnosti bude třeba zapracovat. ROMAN BASELIDES
fakta & výsledky
FOTBAL
V posledním domácím střetnutí podzimní části juniorské ligy se jedenadvacítka Třince rozešla smírně s Hradcem
Králové.
FK FOTBAL TŘINEC (U 21) –
FC HRADEC KRÁLOVÉ 2:2
Třinec šel do vedení díky Trajkovskému, který z trestného kopu vsítil gól
do šatny. Mladí Votroci po změně stran
skóre otočili, avšak střídající Machala
svou premiérovou trefou za juniorku
zajistil Třineckým aspoň remízu.
BRANKY: 41. Trajkovski, 79. Machala
– 62. Pago, 73. Langr M. Rozhodčí: Mikel, ŽK: Velner, Preči, Machala – Kratochvíl, Soukup. Diváci: 50. Poločas: 1:0.
TŘINEC: Rohel – Velner, Preči, Byrtus, Musiol – Dawid (64. Machala),
Trajkovski, Voves, Švábík – Vlachovič
(77. Kufa), Christu (89. Bulawa). Trenér: Papuga.
FUTSAL
ZKLAMÁNÍ. Kapitán třineckých fotbalistů Pavel Malíř měl o druholigovém
podzimu jinou představu.
FOTO | ROMAN BASELIDES
@@ Máte na mysli třeba záložníka
Dostála, který naskočil do sestavy
snad dvakrát?
Dostál na sestavu neměl, a tak ponejvíce hrával za juniorku. Spolu
s ním Christu a Kyselý, s nimiž se také
moc nepočítá, ale ti v mužstvu působili již v minulé sezoně. Zklamali mě
zkušení hráči jako Wojnar, Čelůstka,
Joukl a také od Cigánka jsem čekal, že
bude více dirigovat obranu. Za očekáváním zůstali útočníci Gavlák s Čtvrtníčkem, proti druholigovým obranám
se výrazněji neprosadili a byli taky
zklamáním.
Na palubovce nováčka z Volfířova postihla futsalisty druholigového Třince
třetí bodová ztráta.
FK SISTEMO VOLFÍŘOV –
SKP LIKOP TŘINEC 3:3
Domácí hráči sice získali náskok,
ale dlouho se z něho neradovali. Oslabený Třinec (bez Csikána, Sniegoně
a Opluštila)ještě do přestávky nepříznivý vývoj zvrátil, v koncovce se prosadili
Dorážející Samek a Buryan po akci
Cieslara. Volfířov předvedl obdobný
obrat ve druhém poločase, ale třinecký
Baron dal jasně najevo, že porážka je
pro favorita naprosto nepřijatelná.
BRANKY: Samek, Buryan, Baron.
Poločas: 1:2.
TŘINEC: Sikora – Stoszek, Cieslar,
Buryan, Samek – Baron, Przyczko,
Kantor, Kalfas. Trenér: J. Cieslar ml.
HOKEJBAL
V závěrečném podzimním vystoupení
extraligoví hokejbalisté Třince prohráli
v hale Plzně.
HBC PLZEŇ – HBC
ENVIFORM TŘINEC 2:1
Střetnutí celků, jimž se v posledních
kolech příliš nevedlo, bylo přímým
soubojem o osmou příčku zaručující
postup do play-off. Vítězně z něho vyšli
plzeňští Mečouni, kteří o svém triumfu rozhodli v úvodních dvou třetinách.
Hosté se probrali příliš pozdě, z jejich
tlaku vzešel pouze kontaktní gól Římana. Zápas, v němž se skóre měnilo jen
v přesilovkách, nakonec skončil stejným výsledkem jako první vzájemné
měření sil. Osmá Plzeň vede před devátým Třincem, který prohrál už pošesté
za sebou, o pět bodů.
BRANKY A NAHRÁVKY: 14. Kavalír (Kejř, Slanec), 30. Slanec (Kavalír,
Kejř) – 38. Martin Říman (Konvička).
Rozhodčí: Koskuba, Pečený, vyloučení:
10:15, využití: 2:1. Třetiny: 1:0, 1:0, 0:1.
TŘINEC: L. Smolka – Konvička, Turoň, Samek, Mišun, Chowaniec, Žuffa
– Zvejška, R. Smolka, M. Říman, Toman, Drábik, D. Říman, Cieslar, Tomis,
Filípek. Trenér: Hořák.
KRASOBRUSLENÍ
Aneta Janiczková, závodnice HCO
Třinec kraso, jež letos dobrovolně přešla
z kategorie žaček mezi juniorky, minulý
týden získala svou první a rovnou zlatou medaili, když triumfovala v závodě
Českého poháru Orlovská pirueta. Janiczková získala ocenění rovněž za nejlépe provedenou piruetu. Dříve třinecká
krasobruslařka skončila pátá na závodech v Ostravě a desátá ve Varšavě, kde
si v konkurenci pětadvaceti závodnic
z dvanácti evropských zemí vytvořila
nový osobní rekord – 100,59 bodů.
Na Orlovské piruetě se předvedli i další
třinečtí krasobruslaři – v kategorii juniorek poprvé představila Kristina Kurová,
která skončila desátá. Nejmladší žák Radek Macháč skončil pátý, nejmladší žačka Adéla Sciskalová byla čtyřiadvacátá.
Stejnou příčku obsadila mladší žačka
Natálie Szottková, Zora Polášková byla
ve stejné kategorii jedenadvacátá a Magda Paseková sedmadvacátá. Lucie Drozdová v Orlové nestartovala, její zranění
si vyžádá několikatýdenní klid.
(BA)
STRANA 15
3. PROSINCE 2013
Martinovi Adamskému to letos střílí. S parťákem Polanským by si troufl i na reprezentaci
Kalhotkové rituály jsem už vynechal
TŘINEC / V extralize útočný
tandem Ocelářů Polanský –
Adamský řádí, reprezentačního kouče Aloise Hadamczika
přesto nechává chladným.
„Myslím si, že s Jirkou bychom
si v národním týmu dokázali vyhovět, jsme na sebe
zvyklí,“ míní 32letý útočník
Ocelářů Martin Adamský.
@@ Jeden z hokejových expertů vás
před sezonou tipoval na vítěze kanadského bodování. Víte o tom?
Ano, vím. V prvních dvou kolech mi to
trošku svazovalo ruce, ale teď už na to
nemyslím. Soutěž je strašně dlouhá,
čeká nás ještě dalších 26 z celkového
počtu 52 zápasů. Rozhoduje řada faktorů. Třeba zranění, kterému se v případě, kdy hráč nastupuje pravidelně
a tráví na ledě spoustu času, prakticky
nedá předejít. Já chyběl dva zápasy kvůli bolavým tříslům.
@@ Patnáct vstřelených branek
z vás činí druhého nejlepšího střelce soutěže, v tabulce produktivity
jste v první desítice, tudíž prognóza zmíněného odborníka se může
naplnit.
Já na to nemyslím, sezona je opravdu
dlouhá a já zůstávám realistou. Koukat
na to, jestli dám třeba 24 gólů, mi příliš nepomůže. Nejdůležitější pro mě je,
abychom skončili v první čtyřce, nejhůře v první šestce a zajistili si postup
do play-off. Týmový úspěch je důležitější, góly jsou pouhou třešničkou.
@@ Loni v první půlce základní části jste zažíval těžké období. Na led
jste se dostával sporadicky, tudíž
vám body moc nenaskakovaly.
Nevím, co přesně pan Turek zamýšlel, protože nějakých dvanáct zápasů jsem nehrál vůbec. Ano, odehrány mám sice všechny, protože jsem
vždycky naskočil na jedno střídání, ale
jinak jsem nehrál. Nakonec mě trenér
Turek do sestavy dal a po tom, co jsem
předváděl ke konci sezony, byla moje
satisfakce obrovská.
@@ Váš spoluhráč Jiří Polanský prozradil, že je nesmírně šťastný, že se
v Třinci konečně probojoval do druhé útočné formace. Vaše pocity
jsou stejné?
Kanadské body i prostor na ledě beru
jako takovou odměnu za práci, kterou
odvádíme. Dřeme a snažíme se udělat
vše pro to, aby byl týmový úspěch co
největší. Není možné, aby to bylo pořád
přehlíženo.
@@ Jiří Polanský o sobě nedávno
prohlásil, že kvůli horšímu bruslení na reprezentaci nemá. Někteří
hokejoví experti jsou opačného
názoru, kvůli jeho výtečné hře
jeden na jednoho by Polanského
v reprezentačním dresu chtěli vidět.
Myslím si, že Jirka si místo v národním týmu zaslouží. Výborné výkony
předvádí druhou sezonu v řadě, takže
to rozhodně není náhoda. Šanci v reprezentaci by měl určitě dostat. Dost
dobře nechápu, proč to tak není, když
v těch reprezentačních turnajích v uvozovkách o nic nejde. Je to ale spíše
otázka na pana trenéra Hadamczika.
Kdyby záleželo na mně, Polanský by
v reprezentaci byl.
@@ Jako budoucího kandidáta
na reprezentační dres „Polda“
spodní prádlo. Co jste s sebou provedl letos?
Přestal jsem cvičit, opravdu jsem
trochu ubral. Dříve jsem hodně cvičil,
fyzicky jsem se cítil výborně, ale tělo
mě neposlouchalo, chyběla mi lehkost.
Jakmile jsem cvičení omezil, okamžitě
to přineslo své ovoce. Kalhotkové rituály jsem už vynechal.
označil vašeho spoluhráče z útoku
Jakuba Orsavu. Souhlasíte s jeho
výběrem?
Kuba je mladý, je mu 22 let, všechno
má teprve před sebou. Doufejme, že
mu do národního týmu pomůžeme.
Snad se mu to jednou podaří, moc
mu to přeji. Taťka mi nedávno řekl, že
do reprezentace pomohu každému a já
sám nic. (Pousměje se).
@@ Jak hodnotíte první
polovinu základní části, která je za vámi?
Příliš spokojeni nejsme, protože ze zápasů v Pardubicích
a proti Vítkovicím
jsme chtěli vytěžit
minimálně čtyři
body. Pořád ale
držíme šestou
příčku, takže
určitá spokojenost je, ale
hodně maličká.
ROMAN
BASELIDES
@@ A co kdyby trenér Hadamczik
rovnou povolal celý váš útok?
Byl bych za to moc rád. Když
jsme se s Jirkou o tom bavili, vyprávěl mi takovou historku o třech
proutkách. Když je rozdělíte a jsou
zvlášť, zlomíte je snadno. Jakmile
je znovu dáte dohromady, už to
tak snadné není. A právě v tom
je naše síla. Myslím si, že s Jirkou bychom si v národním týmu
dokázali vyhovět, jsme na sebe
zvyklí. Známe se velmi dobře, až
na intimní věci, ty spolu neprobíráme. (Rozesměje se).
@@ Na vaši adresu Jirka Polanský řekl, že i kdyby trénoval
bruslení sto hodin denně, nikdy vás nedobruslí.
To asi ne, starého psa novým kouskům prostě nenaučíte. Kdybych já měl
tím pukem kvedlat tak jako Jirka, tak
bych se asi ukvedlal a musel skončit
s hokejem. Každý z nás má něco, tým
musí být vyvážený, nemůže v něm být
dvacet Adamských a dvacet Polanských.
@@ Svého času jste na sebe prozradil, že kvůli protržení střelecké
mizérie jste se pokusil všechno
změnit – výstroj, intimní život, prý
jste dokonce vyzkoušel i dámské
KANONÝR. Útočník Ocelářů Martin Adamský. Ocelářům se nevedlo. Dvakrát prohráli
TŘINEC / Osmaosmdesáté
hutnické derby dopadlo
lépe pro hokejisty Vítkovic.
V třinecké Werk aréně zvítězili 4:2 a oplatili Ocelářům
úvodní domácí porážku.
do branky, chodily důrazně do našeho
pásma. S touto taktikou jsme si jednoduše nedokázali poradit. Za stavu 2:2
jsme to měli udržet alespoň do prodloužení. Je to škoda.“
BRANKY A NAHRÁVKY: 16.
Martin Růžička (Varaďa, Bonk), 17.
Adamský (Galvas, Linhart) – 23. Svačina (Huna, Roman), 26. Vandas (Roman, Burger), 58. Pastor (Szturc), 60.
Svačina (Huna, Roman). Rozhodčí:
Čech, Hradil. Vyloučení: 5:7. Využití:
1:0. Diváci: 4426. Třetiny: 2:0, 0:2,
0:2.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Galvas,
Roth, Linhart, Krejčí, Kania, Lojek,
Foltýn – Martin Růžička, Bonk, Varaďa
– Orsava, Polanský, Adamský – Květoň, Peterek, Rákos – Marek Růžička,
Rufer, Zagrapan. Trenéři: Kalous a Marek.
(BA)
HC ČSOB POJIŠTOVNA
PARDUBICE 2
HC OCELÁŘI TŘINEC 1
Střetnutí pohledem třineckého trenéra Jiřího Kalouse: Utkání jsme měli
dobře rozehrané, ztratili jsme ho až
v závěru třetí části brankou v oslabení.
Kvůli chybičce v prodloužení pak domácí získali bod navíc. Jinak musím
tým pochválit, jak utkání zvládl. Bohužel jsme ale zápas nedotáhli do vítězného konce.“
BRANKY A NAHRÁVKY: 59. Radil
(Zdráhal, P. Sýkora), 61. T. Nosek (Radil, Benák) – 14. Polanský. Rozhodčí:
Husička, Turčan. Vyloučení: 6:5, Bonk
10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7293. Třetiny: 0:1, 0:0, 1:0 - 1:0.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Galvas,
Roth, Linhart, Krejčí, Kania, Lojek,
Foltýn – Martin Růžička, Bonk, Varaďa
– Orsava, Polanský, Adamský – Květoň,
Peterek, Rákos – Matuš, Marek Růžička, Rufer. Trenéři: Kalous a Marek.
HC OCELÁŘI TŘINEC 2
HC VÍTKOVICE STEEL 4
Střetnutí
pohledem
třineckého
obránce Lukáše Galvase: „Nechápu,
kde se stala chyba. Po první třetině jsme
opravdu přestali hrát. Vítkovice nás
zatlačily, snažily se to jednoduše tlačit
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
mezi mantinely
Gorškov skončil
Minulé pondělí (po uzávěrce posledního čísla Horizontu) se vedení
hokejových Ocelářů z Třince dohodlo na ukončení spolupráce s ruským
útočníkem Alexandrem Gorškovem.
Dvaadvacetiletý útočník, který před
sezonou přišel pod Javorový z Tjumeně, odehrál za Oceláře 16 extraligových zápasů s bilancí 1 gól a 3 asistence. „Do naší sestavy v nynějším
složení by se jen těžko dostal. To je
také důvod, proč odešel,“ řekl na adresu Gorškova generální ředitel a trenér Ocelářů Pavel Marek.
„Ze začátku to byl platný hráč, ale
po zranění se nám vrátil Orsava a z angažmá ve Finsku Květoň. Oba jsou velmi kvalitní hokejisté. Ukázali, že nám
hodně pomohou. „Naše první tři lajny
se hodně nabily kvalitou a je těžké se
do nich dostat. Gorškov těžko mohl někoho vytlačit ze sestavy.“
kam za sportem?
FUTSAL
Pátek 6. Prosince
SKP Likop Třinec – SK Líšeň (20.00,
hala ve Smilovicích)
HOKEJ
POKLES FORMY. Hokejisté Třince prohráli pět z posledních sedmi střetnutí. V neděli prohráli s Vítkovicemi 2:4.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Úterý 3. prosince
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec
(17.00)
Neděle 8. prosince
HC oceláři Třinec – HC PSG Zlín
(15.00)
STRANA 16
3. PROSINCE 2013
Duely Ocelářů s Pardubicemi a Vítkovicemi
Objektivem fotoreportéra Mariana Kiedroně
DOMA. Trenér Ocelářů Pavel Marek kdysi v Pardubicích hrával i trénoval.
DRAMA. Střetnutí v Pardubicích bylo napínavé až do poslední chvíle.
ICE GIRLS. Pardubické slečny čistí led v brankovišti gólmana Ocelářů Šimona
STŘELEC. Vpádu plyšových medvídků předcházela trefa kanonýra Ocelářů Martina Růžičky.
Hrubce.
MASKOT. Všechny sesbírané plyšáky pohlídal maskot
Ocelářů Dráček Werkáček.
BEZ SEBE ANI RÁNU. Tyhle dvě fanynky Ocelářů si rozumí
stejně jako třinecké duo Adamský – Polanský.
NA LED S NÍM! Plyšáky určené pro organizaci Adra házeli na led i nejmenší fan-
KRATOCHVÍLE. Do sbírání plyšových hraček se zapoji-
dové.
la většina třineckých hokejistů.
BOHULIBÝ ÚČEL. Viceprezident Ocelářů Jan Czudek předal šek v hodnotě v hodnotě 27 100 Kč (dražba dresu Joker) zástupcům Domu sv. Josefa.
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám.
Svobody 527, 739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin,
Tel.: 733 612 811, [email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne Ringier
Axel Springer Print CZ a.s.  Rozšiřuje Severomoravská distribuční.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská
38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací: www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.  Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je
vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny  Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
Download

poznámka Budou do Třince vozit odpady iz daleka?