TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO
VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ
NÉ
ROZŠÍŘE
VYDÁNÍ
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  23. prosince 2014  52/XXII  www.ihorizont.cz
Lupiči přepadli auto s výplatami
TŘINEC Bez výplat zůstaly
v pátek desítky lidí v Třinci.
Auto, které převáželo peníze,
totiž v průmyslové zóně přepadli
lupiči. Potvrdila to policie i majitel okradené pracovní agentury
Sta-Rec Lubomír Magát.
Zatím neznámí pachatelé zaútočili
mezi 13. a 14. hodinou, kdy zaměstnanci firmy vezli mzdy a kvůli stavebním pracím na nových halách je údajně
nějaký člověk navedl s vozidlem na provizorní odstavné parkoviště.
„Slyšel jsem, že na bočním parkovišti údajně někdo mával na koordinátorku pracovní agentury. Ta si
JAK VYJDEME
myslela, že se jedná o jejich zaměstnance, takže otevřela dveře. Na sedadlech vzadu seděly další dvě ženy.
Neznámý útočník stříkl dovnitř vozidla pepřový sprej a rval koordinátorce
kabelu s hotovostí. Při potyčce si žena
pohmoždila ruku. Vzápětí po loupeži dorazila na místo policie. Zraněné
ošetřili v třinecké nemocnici,“ popsal
redakci případ jeden muž.
Krajská policejní mluvčí Soňa
Štětínská doplnila, že zloději si přišli
na statisíce korun. „Neumím ještě říct,
jak vysoký trest hrozí lupičům po dopadení. Policie dává dohromady všechny
indicie. Záleží na zranění žen, na tom,
zda suma překročila půl milionu korun
a podobně. Je to příliš čerstvé,“ podotkla Štětínská.
Kriminalisté také šetří, jak se vše
doopravdy odehrálo. Z minulosti jsou
známy případy, kdy podobnou krádež
zinscenoval někdo spřízněný se současným či bývalým zaměstnancem, jindy
dokonce se samotnými vlastníky firmy,
které uloupená hotovost patřila.
Pokud by se jednalo skutečně o přepadení, mozkem loupeže podle dalšího
pracovníka agentury, musel být někdo
znalý tamních poměrů. Jak firmy Sta-Rec, tak průmyslové zóny Třinec.
„Řada firem totiž používá venkovní
kamerový systém, čehož si museli být
lupiči vědomi. Stejně tak museli znát
11
21
01
Vážení čtenáři,
vzhledem k vánočním a novoročním svátkům je toto číslo Horizontu v roce
9 771213
342010
771213
342010
2014
poslední. Další
číslo novin vyjde až9na Tři
krále, tedy
6. ledna 2015,
v obvyklém rozsahu. Aktuální informace z dění v regionu ve svátky najdete
na našem webu www.ihorizont.cz.
REDAKCE
0 2
12
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
Bude zavedeno domovské
právo? Starostové jsou pro
03
9 771213 342010
9 771213 342010
REGION Bude znovu v obcích0
Co by tato změna pro lidi znamenala? Pokud by se dostali do sociálně0tíži6
vé situace a rodina z nějakých důvodů
selhala, povinnost řešit jejich problémy
9 neměl
771213
342010
by
stát, ale jejich
domovská obec.
Obec by ale neměla povinnost se postarat o ty, kdo by domovský list neměli.
07
„Nepřizpůsobiví by se nemohli kvůli
dávkám usadit kdekoliv a v přípa9 problémového
771213 342010
dě
chování by je obec
mohla vykázat. Naopak, náš občan by
nabyl jistoty, že se o něj obec postará
08
v případě nouze,“ vysvětluje zastánce
zavedení domovského práva Vít Slová14
ček, starosta Českého Těšína. Poukazuje na to, že již v v 19. století za Rakous9 771213
342010
ka-Uherska
existovaly
zákony chránící
obce před tuláky, zloději a nežádaným
elementem.
15
„Obec by mohla rozhodovat nejen
o různých dávkách sociálního zabezpe9 771213
čení,
klasicky je to342010
dnes příspěvek na bydlení. Měla by vědět, v jakých poměrech
občané žijí, a měla by kompetenci1i fi6
nance rozhodnout o tom, že tu dávku
nebude vyplácet nějaký úřad práce, ale
9 771213
342010
úřad
v té obci. Domovské
právo budou
mít všichni ti, kteří splní stanovené
podmínky, například že prokáží splnění
17
podmínky dlouhodobého trvalého pobytu v obci,“ upřesňuje Stanislav Polčák
9 771213
z hnutí
Starostové342010
a nezávislí. Dávka by
byla dána v určitém rozpětí a bylo by
na obci, v jaké výši by ji přiznala. 1 8
pokračování na straně 4
9 771213 342010
9 771213 342010
4
zavedeno domovské právo,
jako tomu bylo na první
9 771213
342010
republiky?
Hnutí
Starostové
a nezávislí chtějí novou normu
navrhnout ještě do příštích 0 5
parlamentních voleb. Starostové v regionu nejsou proti.
9 771213 342010
termín a způsob hrazení mezd,“ uvažují lidé.
Magát podotkl, že své zaměstnance
bez peněz na Vánoce nenechá. „Uloupené mzdy jim přivezeme znova,“ sdělil stručně. Podle pracovníků majitelé
opravdu přijeli ještě v pátek odpoledne před společnost, kde většina z nich
pracuje, aby je uklidnili a slíbili výplaty
v náhradním termínu do Štědrého dne.
Magáta jsme se ještě dotazovali, proč
dnes, kdy se většina výplat řeší bankovním převodem, praktikuje jeho pracovní agentura Sta-Rec hotovost. „Nějaká
opatření jsme přijali, ale jsem nemocný
a nebudu je nyní komentovat,“ konstatoval muž. (JAG)
9 771213 342010
33
24
43
9 771213 342010
34
9 771213 342010
25
44
9 771213 342010
35
9 771213 342010
26
9 771213 342010
42
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
41
32
23
9 771213 342010
Strany 20 a 21
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
„V golfu je Ján Moder
výrazně lepší než já...“
31
22
13
Velký rozhovor
s Janem Czudkem
45
9 771213 342010
36
46
Krásné9 771213
Vánoce
342010
a zdravý
rok 2015 4 7
37
přeje 9redakce
771213 342010
771213 342010
Horizontu.
38
48
9 771213 342010
27
9 771213 342010
9
28
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
19
09
9 771213 342010
9 771213 342010
UŽIJTE SI VOŇAVÉ
10
ČESKÉ VÁNOCE
9 771213 342010
20
9 771213 342010
39
?
OKNA - DVERE
9 771213 342010
30
Vánocní
? dárek pro Vás:
9 771213 342010
9 771213 342010
?
Špickové
bezpecnostní
kování
?
do všech oken zdarma!
Akce platí do 31. 01. 2015!
OC Oceán, 2. patro, Oldøichovice 869
Tel: 774 509 509, [email protected]
Váš autorizovaný partner ŠKODA:
Autoset Centrum,Lidická 166, 739 61 Třinec
Tel.: 558 320 998, www.autoset.cz
28.11.2014 8:12:36
AK
49
Přišel
o výhru
9 771213 342010
9 771213 342010
www.skvelaokna.cz
skoda-auto.cz
Untitled-1099 1
29
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
CE
TŘINEC Lehce nabyl, lehce pozbyl.
40
I takto by se dala charakterizovat 5udá0
lost z třineckých heren, kde byl výherce nemalé částky okraden o vytištěnou
9 771213
342010
stvrzenku
neznámým
mužem. Ihned
po tomto oznámení se rozběhla pátrací
akce po pachateli. Věc zároveň strážní51
ci předali státní policii. (GH)
9 771213 342010
52
9 771213 342010
STRANA
2
23. PROSINCE 2014
Za prodej smrtícího alkoholu budou pykat
OSTRAVA, ČESKÝ TĚŠÍN Deset
a osm let vězení vyměřil
v pátek Krajský soud v Ostravě dvěma mužům za prodej
otráveného alkoholu. Jaromír
Pánek a Šimon Kramarčík podle
soudu zavinili smrt tří lidí, další
čtyři skončili v nemocnici.
Pánek dostal vyšší trest, údajně distribuoval jedovatý líh. Kramarčík z něj
pak vyráběl alkohol, který dál prodával
v Českém Těšíně. Oba tvrdí, že o nebezpečnosti lihu nevěděli. Kramarčík ale
láhve s jedovatým obsahem prodával
ještě v době, kdy už v Česku umírali
první otrávení.
Soud oba muže uznal vinnými
z obecného ohrožení. Tato právní kvalifikace se ale původně týkala jen Pánka.
Kramarčík byl obžalován z ohrožování
zdraví závadnými potravinami a jinými
předměty. Za to mu hrozil nižší trest.
Během procesu ale soud dospěl k názoru, že i druhého obžalovaného se týká
přísnější právní kvalifikace. Soudce
to zdůvodnil především tím, že závadný alkohol prodával ve svém obchodě
Nytrová zavřela kancelář
TŘINEC V květnu letošního
roku znovuotevřela svou
poslaneckou kancelář v Třinci
poslankyně Pavlína Nytrová.
Teď, po pár měsících, ji zavřela.
Pokud chcete nyní řešit nějakou záležitost s poslankyní Nytrovou, budete
se za ní muset vydat do Frýdku. Svou
kancelář, kterou měla v prostorách
Městského úřadu v Třinci, totiž poslankyně z ČSSD ruší. Co je důvodem?
„Nájem prostor byl ukončen na základě
ještě v době, kdy v Česku po otravách
umírali lidé a stát prodej alkoholu
omezoval.
Poslední láhve s otráveným alkoholem prodal dokonce 14. září 2012, tedy
v den, kdy byl vyhlášen úplný zákaz
prodeje alkoholických nápojů. „Obžalovaný ve své výpovědi připustil, že
sledoval zprávy. Dokonce měl strach
a začal likvidovat zásoby lihu. Již vyrobený alkohol ale dál prodával,“ řekl
předseda senátu.
Podle rozsudku musí oba muži navíc
pojišťovnám a poškozeným vyplatit víc
než milion korun. Pojišťovny peníze žádají jako náhradu za náklady spojené
s léčením otrávených. Další peníze mají
dostat ti, co otravy přežili či příbuzní
obětí. Některé nároky poškozených
soudce ale snížil na polovinu. Vysvětlil
to neodpovědností lidí, kteří alkohol
nakoupili a konzumovali. „Věděli, že
pochází z nelegálních zdrojů. Musí jim
být dána jistá míra spoluodpovědnosti,“ řekl.
Rozsudek ještě není pravomocný.
Pánek se na místě proti trestu odvolal. Kramarčík si ponechal lhůtu
na rozmyšlenou. Stejně se rozhodla
i státní zástupkyně.
Aféra kolem ilegální výroby lihovin,
které obsahují jedovatý metylalkohol,
vypukla začátkem září 2012. Zemřelo pět desítek lidí, poškozených je asi
140, mnozí mají těžké zdravotní následky. V aféře je několik desítek obžalovaných. Proces s hlavní zlínskou větví
skončil v květnu, kdy údajní dva hlavní
míchači otráveného alkoholu Rudolf
Fian a Tomáš Křepela dostali doživotí. Další obžalovaní se dál zpovídají
u soudů v celé republice. (RED)
V Dolní Lomné oheň zničil dům
požadavku paní poslankyně, iniciativa
nepřišla ze strany města,“ vysvětluje
Šárka Szlaurová, tisková mluvčí třinecké radnice.
Proč kancelář v Třinci končí, nám
prozradila samotná poslankyně. „Důvodem uzavření mé poslanecké kanceláře byl především fakt, že v průběhu jejího fungování se do ní dostavilo
málo občanů. Řada občanů z třinecké
části se se mnou kontaktuje převážně
telefonicky, popřípadě mailem,“ vysvětlovala. (HS)
Spotkają się na Ostrym
KOSZARZYSKA Na tradycyjny Wymarsz Przedsylwestrowy zaprasza
Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Sportowe „Beskid Śląski” w Republice
Czeskiej. Turyści i sympatycy „Beskidu” spotkają się we wtorek 30 grudnia
w tutejszym przytulnym schronisku.
Zwyczaj urządzania Wymarszów
Przedsylwestrowych narodził się
wkrótce po reaktywacji stowarzyszenia
w 1991 r. Polscy turyści chodzili z początku na Czantorię, później jednak
postanowili spotykać się przed Sylwestrem na Ostrym.
(GAM)
Cyklista se zranil, když
sjížděl z Javorového
BESKYDY Záchranáři museli
v průběhu sobotního odpoledne
hned dvakrát zasahovat v oblasti Beskyd. V obou případech byl
na pomoc pacientům povolán vrtulník letecké záchranné služby.
Jeho posádka ošetřovala nejprve
muže postiženého srdečními obtížemi. Záchranáře přivolala nedlouho
po třinácté hodině horská služba.
Měli starost o muže, kterého zdravotní obtíže postihly na vrcholu Lysé
hory. K zásahu ihned vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy.
Muž polské národnosti začal pociťovat známky náhlého onemocnění
krátce po výstupu na nejvyšší beskydský vrchol. Zasahující lékař při jeho
vyšetření zjistil známky svědčící pro
akutní srdeční infarkt, zdravotní stav
postiženého byl vážný. „Posádka muže
rychle a bezpečně leteckou cestou
transportovala do ostravské Fakultní
nemocnice,“ sdělil tiskový mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
O dvě hodiny později zasahovali záchranáři na Javorovém vrchu. Podle informací tam čtyřicetiletý cyklista sjížděl
z vrcholu kopce a byl později nalezen
po pádu a v bezvědomí.
„Prvotně jej ošetřili členové horské
služby a následně pacienta předali
do péče leteckých záchranářů. Muž byl
již při vědomí, jeho obtíže však svědčily pro otřes mozku, přivodil si také
drobnější poranění horních končetin.
Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl přepraven k dalšímu
ošetření do třinecké nemocnice a předán na tamní chirurgické ambulanci,“
doplnil Humpl. (SED)
Muže srazil vlak
BOCANOVICE Tragická
událost se stala ve středu
kolem 18. hodiny v prostoru
železničního přejezdu. Muž
nepřežil střet s vlakem.
Světelná i zvuková signalizace fungovala a byly spuštěny závory. Strojvedoucí reagoval a začal brzdit, ovšem
neštěstí v místech, kde běžně dosahuje
vlak rychlosti přes 100 km v hodině, nemohl zabránit.
Jelikož se až do půlnoci provizorně
jezdilo po jedné koleji, cestujícím zajistili náhradní přepravu hasiči. „Kriminalisté z územního odboru Frýdek-Místek prověřují, zda nebyl spáchán
přečin usmrcení z nedbalosti,“ sdělila
krajská policejní mluvčí Daniela Vlčková. (JAG)
DOLNÍ LOMNÁ Tak smutné
Vánoce si majitel krásné nové
velké dřevěnice v Dolní Lomné
asi nepředstavoval ani v nejhorších snech. V sobotu v podvečer
dům zachvátil oheň a napáchal
škodu za šest milionů korun.
Dá se říct, že stavení z velké části zničil. Jak podotkli místní, rodina i s dětmi
v objektu bývala velmi často. Napůl
v něm už bydlela. Nad areálem Matice
slezské ho stavěla velmi dlouho, dávala si záležet na detailech a na souznění
s okolní krajinou.
„Majitel je nadšený myslivec, vlastní tady i několik honiteb. Určitě se
těšil, že jednou bude v Dolní Lomné
žít natrvalo. Patří mu Orfa nábytek. Vím, že měl v dřevěnici spoustu
trofejí z celého světa a je možné, že
tyto památky jako i mnohé jiné jsou
nenávratně pryč,“ poznamenala žena
z obce. „U požáru zasahovaly čtyři hasičské jednotky. Hořet začala střechy
kolem komína. Novostavba měří asi
40 x 20 metrů. Hasiči uhasili střechu,
rozebrali její konstrukci a odvětrávali
silně zakouřené vnitřní prostory. Velké
škody při požárech napáchá právě
ničivý dým. Příčina požáru je v šetření. Naštěstí se nikdo nezranil,“ dodal
Marek Gašparín z tiskového oddělení
hasičů. (SED, JAG)
KOMÍN. Na fotografii je vidět komín, odkud se zřejmě požár rozšířil na střechu. FOTO | HASIČI
Co udělat s olejem po smažení?
REGION Určitě to také zná-
te. Připravujete na Štědrý
večer smaženého kapra
a poté přemýšlíte, co udělat
s použitým olejem.
HALINA SZCZOTKA
Vylít ho do dřezu, nebo do záchodu?
Obě varianty nedoporučujeme. Proč?
Tuk se totiž usazuje v odpadní síti, což
vede k ucpání kanalizace. Můžete si tak
zadělat na problémy. Zabrat dostávají
i domácí čističky odpadních vod. Samozřejmě vylévání oleje do kanalizace
není ekologické. Co s použitým olejem
udělat? Pokud vlastníte zahradu, můžete ho dát do kompostu, ale pouze
v malém množství. Můžete ho také dát
do uzavíratelné lahve a odvézt do sběrného dvora. Kdo ale jezdí po každém
smažení na sběrný dvůr? V nejlepším
případě lidé vyhazují olej do kontejneru
na směsný odpad, což také není ideální.
V některých městech proto rozmístili zvláštní kontejnery určené právě pro
tento olej. Lidé ho zde odevzdávají v uzavřených nádobách, nejčastěji PET lahvích. Co se potom s olejem stane? Může
se použít třeba jako přídavek do biopaliv.
Vše nasvědčuje tomu, že se
tyto kontejnery objeví i v Třinci.
„O možnosti zavést sběr použitých
tuků uvažujeme a odbor životního
prostředí a zemědělství bude zjišťovat
způsoby a možnosti, jak lidem tuto
službu zajistit,“ slibuje Šárka Szlaurová, tisková mluvčí radnice. Zatím
ale nemůže určit přesný termín, kdy
by k tomu mělo dojít. „O této možnosti se teprve začalo jednat, takže nelze
v současné chvíli říct, kdy se ji podaří
zrealizovat. Ale lidé mohou už nyní
odevzdávat jakékoliv použité oleje
v uzavřené nádobě na sběrném dvoře
firmy Nehlsen na Tyrské,“ doplňuje
Szlaurová. I v Českém Těšíně můžete
odevzdat olej na sběrném dvoře.
STRANA
23. PROSINCE 2014
3
Kdo může čerpat z potravinové banky?
ČESKÝ TĚŠÍN Národní potravi-
nová sbírka vynesla v Českém
Těšíně 410 kilogramů potravin.
Rozdělí si je dvě střediska Slezské diakonie: BETHEL pro osoby
bez domova a EBEN-EZER pro
osoby se zdravotním postižením.
„Je to u nás zhruba stejně jako vloni,
kdy jsme se sbírky účastnili poprvé. Lidé
nám darovali především rýži, konzervy, luštěniny, těstoviny,“ říká vedoucí
střediska BETHEL Tomasz Gierczuszkiewicz s tím, že řetězec Tesco, kde
sbírka mezi jinými probíhala, jim daruje potraviny pravidelně s tím, že jde
o spíše o doplňkový sortiment.
Sbírka se snaží reagovat na skutečnost, že v Česku je 15,4 procenta
obyvatel ohroženo chudobou nebo
sociálním vyloučením. Darované
potraviny podpoří lidi v nouzi, jako
jsou matky s dětmi, klienti azylových domů či postižení. „Načasování
sbírky je ideální, blížící se zima je
obdobím, kdy naši klienti potřebují
pomoci ještě více,“ dodává Gierczuszkiewicz. Středisko BETHEL
distribuuje potravinovou pomoc,
čerpat z ní však mohou jen lidé bez
domova. „Víme, že je mnoho potřebných, avšak nebyli bychom schopni
u ostatních zájemců kontrolovat,
zda nejde o zneužívání,“ vysvětluje
Gierczuszkiewicz s tím, že potřební
mohou čerpat potravinou pomoc dle
zásob a možností střediska. Členem
potravinové banky je i Charita, i když
se sbírky nezúčastnila. „Máme vypracovaný systém, jakým se získané
potraviny přerozdělují v rámci našeho domu pro matky v tísni – část
matkám hned, část do společné zásoby na aktivity typu společné vaření
a část se rozděluje později dle jejich
potřeby,“ říká Kořínek z Charity.
„Můžeme také doporučit Charitě, která přímou hmotnou pomoc
potřebným realizuje, osobu, která to
nezbytně potřebuje. Jde například o dar
– formou nákupu potravin v určitém finančním rozsahu,” uvedla vedoucí sociálního odboru Klaudie Dinelli.
Podle Kořínka o materiální pomoc
může Charitní středisko sociální rehabilitace požádat i jakákoliv jiná osoba.
Vše se řeší formou asistovaného nákupu. Moravskoslezský kraj byl třetí nejúspěšnější – vybralo se zde více než 17
tun potravin. (RD)
Skauti přivezli světlo z Betléma na Těšínsko
ČESKÝ TĚŠÍN, TŘINEC Třinečtí
skauti ze střediska Hraničář přivezli v sobotu dopoledne vlakem
betlémské světlo na Těšínsko.
Až do Štědrého dne si je lidé
mohou vyzvednout v kostelích.
V Českém Těšíně si pro ně přímo
k vlaku přišla si dvacítka zájemců. „Jsem
tu poprvé a je to krásný zvyk,“ řekla starší žena, která si zapálenou svíčku ukrytou ve sklenici chránila ještě v náručí.
Odpalování komplikovaly lidem silné
poryvy větru. „Stalo se zvykem, že světlo
rozvážíme se skautskými seniory v neděli
do svatostánků po celém Těšínsku,“ řekl
Eduard Konvička - Pajtáš.
Pro Třinecké bude světlo k dispozici ještě dnes na vrátnici městského
úřadu a až do Štědrého dne v římskokatolickém kostele sv. Alberta na Folvarku. V Českém Těšíně je přístupné
lidem v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova. (RD)
NÁVSÍ. Tady si přišel pro světlo jen jeden člověk. FOTO | HALINA SZCZOTKA
ČESKÝ TĚŠÍN. Vzít si darované světlo na nádraží přišla dvacítka zájemců. Nejhezčí dárek pro Vietnamce?
Obyčejná česká kuchařka
HORNÍ LOMNÁ Jako malý kluk
slavil Nový rok na přelomu ledna
a února, coby učeň si už zvykal
na české Vánoce a Silvestr.
každý den, ne jen Nový rok. Jemu samotnému udělal největší radost dárek, který
dostal od kamaráda v roce 1999. Byla to
kniha o vaření neboli jak poznat české
jídlo. A Hai ji celou přelouskal a naučil se
naši kuchyni mít rád. Nejvíce si pochutná na guláši, miluje vepřo knedlo zelo
a řízek s bramborami. Avšak cukroví
a kapra si rád dá také.
JANA GARTNEROVÁ
Xuan Hai Ding nám v Horní Lomné
vykládal, že 90 procent Vietnamců jsou
buddhisté a řídí se podle čínského lunárního kalendáře.
Ten není stálý, takže pokaždé se Nový
rok slaví jindy. Avšak svátky zvané Tet
začínají vždy první den prvního měsíce v lunárním kalendáři. Je to období
klidu, pohody, přátelství a lásky. V případě dárků jde o drobnosti, nejdůležitější je, že je rodina pohromadě. „U nás
doma jsme si nadělovali peníze jako
symbol úspěchu. Víte, ve Vietnamu se
pracuje sedm dní v týdnu, většinou od
rána do večera, takže na shánění dárků
není čas,“ poznamená Hai.
Lidé se v první magický den svátků
snaží navštívit všechny svoje blízké, ale
přesně ve dvanáct hodin večer musí být
doma. Říká se, že první osoba, která vkročí do domu v Novém roce, přinese rodině
štěstí nebo smutek. Místo smrčku používají Vietnamci kumkvaty. Jde o strom
podobný citrónu a pomeranči, někdy
sáhnou i po větvích jabloní či meruněk.
Pár dní před Tet se peče cukroví a chystají
tradiční jídla, jako jsou Bánh Chung - rýže
zabalená v banánových listech s vepřovým
masem uvnitř, mut - želé z různých plodin,
připravují se po domácku vyrobené alkoholy s hady, škorpióny, ženšeny. Dětem se
dávají penízky tien mung tuoi pro štěstí.
Vánoce nešidí
Hai přišel do Česka před 28 lety
a časem získal české občanství. Dnes má
pět dětí, takže je na Vánoce nešidí. Přizpůsobil se. Dárky nakupuje jako každý jiný
včetně zdobení stromečku. Přesto ho kaž­
doroční zdejší bláznění zaskočí. „Ty hory
jídla, kterými se všichni zásobí nebo to, že
si vaši lidé berou na dárky půjčky, to je pro
mě nepochopitelné a zcela proti mému
cítění. Druhému udělají radost a sami se
pak trápí, kde vzít na splácení,“ říká Hai
s tím, že se řídí heslem, že oslavovat se má
První vzpomínky? Zima
Když Vietnamec zavzpomíná na první
dny v cizí zemi, vybaví se mu zima. S kamarádem přicestovali na učiliště v Třinci
se dvěma tričky a párem kalhot. Byl listopad 1986 a měsíc tehdy trvalo, než jim
stát vyřídil dva tisíce korun, aby si zde
mohli koupit oblečení a základní potřeby
vůbec. Tvrdí, že dodnes sníh moc nemusí.
Jak si zvykl na českou mentalitu?
„Všude jsou dobří i zlí lidé. Vadí mi pomlouvání, na druhou stranu je mi sympatická vaše otevřenost. Vietnamcům dlouho trvá, než si někoho pustí k tělu. Jsem
tady rád, ale na důchod se vrátím domů,
kam se teď za rodiči vypravím v průměru
jednou ročně. I pochovaný chci být v rodné
zemi. U nás se to pomalu mění k lepšímu.
Vnímám větší svobodu. Život ve Vietnamu
už není tak těžký, jak býval,“ dodá Hai.
ILUSTRAČNÍ FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Obchvat pomalu roste
REGION I přes naříkání někte-
rých skeptiků, že se na stavbě
přeložky I/11 nic neděje, práce
na nové cestě pokračují rychlým
tempem. Pomáhá tomu zvláště
teplé prosincové počasí.
Když jedete po současné cestě, už je
díky skrývce zeminy vidět, kudy nová
cesta povede. Teplé počasí umožňuje
firmám pracovat, i když je prosinec.
Podle Davida Noska z firmy IMOS,
která staví společně se společnosti
D.I.S. úsek Nebory – Oldřichovice, jsou
už na tomto úseku hotové projektem
stanovené průzkumy území. Hotová už
je také skrývka ornice. Letos ještě firma
chce zahájit přeložky elektrického
vedení. „Vzhledem k blížícímu se zimnímu období bude příprava a následná
fyzická realizace stavebních objektů
realizována v maximálním možném
tempu, které však umožní případně nepříznivé klimatické podmínky,“ slibuje
Nosek.
Nicméně opravdu výrazný stavební
ruch nastane na stavbě v příštím roce.
To bude znamenat i větší dopravní zatížení a omezení. Zatím je ale lidé v regionu znatelně nepocítí. „Do konce 1.
poloviny roku 2015 by dopad pro veřejnost z pohledu dopravních omezení
měl být minimální,“ tvrdí Nosek.
Podrobné informace ke stavbě najdete na stránkách ŘSD ČR v sekci Stavíme pro Vás/stavby ve výstavbě. (HS)
Auto narazilo do sloupu
STAŘÍČ Vážná dopravní nehoda
se stala v neděli před třetí
hodinou ráno. Ve Staříči osobní
auto narazilo do sloupu.
Při nehodě se zranili tři mladí lidé.
Nejvážněji na tom byl 18letý mladík, ve vozidle zůstal zaklíněný a jeho
vyprošťování trvalo několik desítek
minut. Zasahující lékař zjistil poranění dolní končetiny a vyslovil podezření
na další možná zranění. „Stav muže
se jevil jako život ohrožující, musel být
uveden do umělého spánku a převeden na přístrojem řízenou ventilaci,“
řekl tiskový mluvčí záchranářů Lukáš
Humpl. Druhý zraněný, 21letý mladík,
měl vážná poranění horní a dolní končetiny, třetí, o čtyři roky mladší muž,
utrpěl menší poranění na hlavě. Všichni byli transportováni do Fakultní nemocnice v Ostravě. (SED)
STRANA
4
23. PROSINCE 2014
Bude zavedeno domovské právo?
pokračování ze strany 1
Je domovské právo potřeba?
Starostové regionu vnímají návrh
na zavedení domovského práva jako
podnět k diskusi. „K diskusi na velice
potřebné téma. Potřebným a dotčeným
lidem musí přinést výhody, jinak je jakákoliv implementace tohoto práva
zbytečná a nesmyslná,“ sdělil například
starosta Bystřice Roman Wróbel.
Místostarosta Třince Ivo Kaleta míní,
že se mají obce a města snažit o posílení
vztahů mezi občany a obcemi, ve kterých žijí. „Na druhou stranu, v dnešní
době lidé častěji cestují, stěhují se např.
za prací. Současný systém sociálního
zabezpečení je na tuto skutečnost připraven a dokáže zajistit podporu občanům naší republiky, ať se nacházejí
v kterékoliv její části. Nabídka služeb pro
občany je dnes nesrovnatelně širší než
v době, kdy institut domovského práva
fungoval - města se o své občany dokáží
postarat. Můžeme diskutovat nad způsoby zlepšení sociálního zabezpečení, konkrétně například nad přesunutím rozhodování o sociálních dávkách na obce, nad
celkovým posílením kompetencí měst
a obcí. To je ale možné i bez zavedení domovského práva,“ míní Kaleta.
Starostka Dolní Lomné Renata
Pavlinová upozorňuje, že po domovském právu volají hlavně větší obce
a města. „Tento model ale nelze uplatnit
a již vůbec uskutečnit ve větších obcích
a velkých městech, kde sociální zabezpečení je v gesci centrální státní správy
státu prostřednictvím úřadů práce,“
domnívá se Pavlinová.
Co byla domovská příslušnost
Za jednu z prvních právních norem, které vymezovaly příslušnost osoby
k určité obci, je pokládán konskripční patent z roku 1804. Poté tyto normy procházely různými úpravami.
Rakousko-Uherský obecní zákon z roku 1862 stanovil, že každý státní občan má mít v některé obci domovské právo - právo nerušeného pobytu
a nárok na zaopatření v případě nouze. Domovské právo šlo nabýt pouze narozením, sňatkem, získáním veřejného úřadu anebo přijetím do obecního svazku. Osoba se mohla platně zřeknout domovského práva pouze tehdy, pokud jej
získala v jiné obci. O jeho udělení rozhodovala výlučně obec, proti rozhodnutí
nebylo odvolání.
Zákon dělil v tomto směru občany na dvě skupiny. Vedle obecních příslušníků, kteří nemohli být z domovské obce vyhoštěni a měli nárok na chudinské
a vdovské zaopatření, žili v obci tzv. přespolní, kteří se nemohli účastnit politického života obce.
Novela zákona z roku 1896 umožnila vydržet nárok na udělení domovského
práva po 10letém dobrovolném a nepřetržitém pobytu v obci, aniž by po tuto
dobu žadatel využil veřejného chudinského zaopatření.
Nová Československá republika převzala pro území českých zemí předlitavské zákonodárství, a tím přejala rakouskou právní úpravu domovského práva.
Institut domovské příslušnosti existoval po celou dobu první republiky a k jeho
zrušení došlo na území Československa až po únoru 1948 s účinností od 1. 1.
1949. (RED)
Zneužití je možné
Někteří lidí upozorňují, že zavedení
domovského práva může být zneužitelné, například v době voleb nebo když se
někdo někomu znelíbí.
„To může říci jen někdo, kdo si o této
problematice nic nepřečetl. Nešlo vykázat z obce člověka, který v ní měl
domovské právo nebo mu nepomoci.
I na to existovaly kontrolní orgány,“
oponuje starosta Českého Těšína Vít
Slováček. Oslovení starostové to ale
tak jasně nevidí, ale připomínají, že se
jedná pouze o začátek diskuse.
„Zneužití domovského práva, tak
jak je dnes známo z historie, je reálné.
Proto zdůrazňuji nutnost přesného
definování procesu využití novelizované verze, zvláště v podrobném popisu
kompetencí orgánu obce. Myslím, že by
hlavní rozhodnutí nemělo zůstat v pravomoci starosty, respektive rady, nýbrž
v pravomoci celého zastupitelstva.
Znalost obce pro rozhodnutí o systému
sociálního zabezpečení je pro optimalizaci zásadní a nezastupitelné,“ konstatoval starosta Milíkova Karel Klimek.
„Vše je vždy o zodpovědnosti – kompetentní osoby si musí svá rozhodnutí
obhájit, samozřejmě s vědomím, že
budou čelit úvahám o podjatosti a zneužívání,“ doplňuje úvahu bystřický starosta Wróbel.
Co vše by se muselo změnit
DOMOVSKÝ LIST. Takovou listinu měla osoba v obci, které bylo přiznáno domovské právo. REPRO | HORIZONT
Starostové upozorňují, že zavedení
institutu domovského práva do praxe
si kvůli své složitosti vyžádá hodně času
a diskusí. O jeho zavedení se hovořilo
už po roce 1989, dodneška však zůstalo
jen tématem k diskusi.
„Musela by se změnit legislativa
v oblasti sociální pomoci, v evidenci
obyvatel, v zákoně o přestupcích apod.
Jedná se o poměrně složitou problematiku, ale přínos v tom vidím velký, nejen
pro stát, ale hlavně pro obyvatele té
dané obce. Obnovení tohoto zákona by
přispělo k větší vymahatelnosti práva
a došlo by k decentralizaci státní správy. A v neposlední řadě každý člověk má
vždy blíž k místnímu obecnímu úřadu
a opačně,“ podotkla starostka Dolní
Lomné Renata Pavlinová.
„Domovské právo je jednou z možných cest, když selže rodina, nelze je však
aplikovat stroze z historie, musí před tím
dojít k legislativní optimalizaci včetně
definice praktických kroků pro vedení
jednotlivých obcí,“ zmínil milíkovský starosta Klimek. Jak doplnil, určitě by novelizovaný postup zjednodušil stávající byrokratický a zkostnatělý úřednický systém.
Bystřický starosta Wróbel připomněl, že
k zavedení práva bude muset obec vyčlenit i lidské zdroje. (SED, JAG, RD)
Domovské právo nedává starostovi moc nad lidmi
ČESKÝ TĚŠÍN Se starostou
Českého Těšína Vítem Slováčkem hovoříme o návrhu
vrátit se v určité formě k institutu domovského práva
mohlo způsobit i časté veřejné opilství
nebo obtěžující žebrání.
Vypovězení z obce bylo dočasné, nejdéle na tři roky. O vyhoštění rozhodovalo obecní zastupitelstvo.
»» Hnutí Starostové přišlo s nápadem
zavést domovské právo. Vy jste již před
rokem v rozhovoru řekl, že jste pro jeho
částečné obnovení.
»» Jak šlo nabýt domovské právo?
Bylo by to přínosem nejen z hlediska
trestně právního, ale zejména sociál­
ního. Nepřizpůsobiví by se nemohli
kvůli dávkám usadit kdekoliv a v případě problémového chování by je obec
mohla vykázat. Naopak, náš občan by
nabyl jistoty, že se o něj obec postará
v případě nouze.
Již v 19. století existovaly zákony
chránící obce před tuláky, zloději a nežádaným elementem, například byl přijat zákon o postrku, který umožňoval
takové lidi vykázat.
»» Odpůrci argumentují, že by to mohl
být nástroj vyřizování osobních nevraživostí ze strany starosty, který by mohl
vykázat své odpůrce nebo jim neposkytnout pomoc.
To může říci jen někdo, kdo si o této
problematice nic nepřečetl. Nešlo vykázat z obce člověka, který v ní měl
domovské právo nebo mu nepomoci.
I na to existovaly kontrolní orgány.
Přespolní osoby bylo možné vypovědět jen v oprávněných situacích - pokud
budily veřejné pohoršení, zejména
byly odsouzeny pro krádež, zpronevěru, podvod, lichvu. Veřejné pohoršení
Několika způsoby. Když pominu
skutek narození nebo manželství, nabytím veřejného úřadu občan mohl
také právo vydržet, pokud se zdržoval
v obci po určitý počet let. Právo udělovalo zastupitelstvo. Předpokládám, že
bezproblémovým osobám.
»» Jak byste viděl nabytí domovského
práva dnes?
vyživovací povinnosti jiné osoby. Obec
měla iniciovat soudní spor o vyživovací povinnost, pokud tyto osoby existovaly. Do vyřešení soudního sporu
však byla obec nucena poskytovat péči
chudé osobě s následným regresem
na povinných osobách. Zaopatřovací
povinnost obce přicházela v úvahu jen
tehdy, pokud si osoby svým vlastním
přičiněním nemohly zajistit potřebnou
výživu. V případě osob, které by mohly
pracovat, mohla obec svou pomoc
podmínit prací pro obec. Domovského
práva se nedalo vzdát jen tak. Dnes by
také domovské právo pomohlo obcím
v řešení sociální i politické turistiky.
»» Můžete to objasnit?
Právě to vymezení slovem právo je
zajímavé, protože bylo podmíněno
řadou povinností občana vůči obci. Po
jejich splnění pak občan mohl očekávat
od své obce pomocnou ruku.
Já bych viděl nabytí domovského
práva automaticky po rodičích, manželovi, pro osoby, které zde odvádějí
daně, čili zde mají nemovitost nebo zde
pracují. Pro přespolní by bylo podmíněno několikaletým bezproblémovým
pobytem.
Sociální turistika ničí některé obce.
Stačí, že má někdo hotel, ubytovnu,
dům, kam nastěhuje desítky přespolních, samozřejmě problémových lidí,
protože člověk ukotvený v místě života,
pracující, s fungujícím rodinným zázemím nemá potřebu se každou chvíli stěhovat, aby za sebou zametl stopy a získal další dávky Nás se to příliš netýká,
ale podívejte se, co to udělalo s obcemi,
jako je Horní Suchá, Karviná, Havířov.
»» A zbytek by byl bezdomovci?
»» A politická turistika?
Nikoliv, do doby nabytí nového domovského práva by měli, stejně jako
kdysi, původní. Navíc ta otázka se zbytečně dramatizuje, protože jde především o otázku sociální pomoci potřebným a výkon volebního práva. Obec
měla povinnost se postarat o svého
občana tehdy, pokud k němu neměly
Lidé bez domovského práva se nemohli v dané obci účastnit politického
života obce, což především znamenalo,
že neměli volební právo do obecních
orgánů. Z poslední doby známe přehlašování pobytu tolika lidem, aby to změnilo poměr sil v zastupitelstvu. A není
to jen o voličích. Za poslední roky jsme
VÍT SLOVÁČEK
měli případy, kdy se k pobytu k nám
přehlašovali dokonce lídři kandidátek.
Smutné je, že si jeden z nich dokonce
stěžoval, že dostal složenku na odpady,
když tu nebydlí. Kupčení s hlasy by institut domovského práva také zabránil.
»» Je to reálná změna?
Svět se mění. Je třeba reflektovat
dnešní svobodu pohybu lidí, to přece
domovské právo neruší. Je tu také právo
obce nepřát si na svém území problematický element. Dlouhodobě říkám,
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
že pravomocí samospráv se musí posílit
i v tomto ohledu. Přece není možné, aby
skupina občanů pracovala a z plodů její
práce se vozili opilci jako taxíkem k vyspání na záchytku, aby se za nimi stále
uklízelo, opravovalo atd. Navíc se sociální pomoc přesunula na stát, který má
minimum kontroly nad tím, na co se
prostředky vyplácí. A kapitola sociální
pomoci roste každým rokem do neuvěřitelných finančních objemů, nad nimiž
není téměř žádné kontroly.
DOROTA HAVLÍKOVÁ
STRANA
23. PROSINCE 2014
Třinec si připomene plukovníka
TŘINEC Před sto lety se
narodil v Třinci Arnošt Steiner
– plukovník, hrdina 2. světové
války. A právě toto výročí si
v pondělí 12. ledna příštího
roku připomenou v Třinci.
HALINA SZCZOTKA
Oslavy se chystají velkolepé. Vše začne
na třinecké radnici. Poté zhruba od 11.15
hodin v Poštovní ulici budou k pamětní
desce plk. Steinera položeny květiny.
Radnice na tuto pietní akci pozvala
i ministra zahraničních věcí, místopředsedu vlády, ministra obrany, představitele kraje a další důležité hosty.
Arnošt Steiner se narodil 12. ledna
1915 v Třinci v rodině židovského
obchodníka. V roce 1939 byl spolu
s otcem zatčen Němci a s dalšími židovskými spoluobčany poslán do sběrného
Po válce se přestěhoval do Brna.
Chtěl dál pracovat v armádě, nehodlal
ale vstoupit, po svých zkušenostech
z gulagu, do KSČ. Proto mu také neschválili studium v zahraničí. V roce
1947 na vlastní žádost odešel z armády.
Nakonec pracoval jako elektroúdržbář.
Zemřel v Brně v roce 1982.
Získal četná vyznamenání: Čs. vojenský řád bílého lva „Za vítězství“
II. stupně, Řád rudé hvězdy, sedm Čs.
válečných křížů z roku 1939, dvě Čs.
medaile Za chrabrost před nepřítelem,
Čs. vojenskou medaili Za zásluhy I.
stupně, Čs. vojenskou pamětní medaili se štítkem SSSR, Sokolovskou
a Dukelskou pamětní medaili, sovětský Řád rudého praporu, sovětské medaile Za vítězství nad Německem a Za
osvobození Prahy, jugoslávský Řád
partyzánské hvězdy III. stupně a další.
FOTO | ARCHIV
tábora Nisko. Odsud se mu povedlo
utéct. Poté se i s otcem vydal na východ,
kde byli ale internování a následně obviněni ze špionáže. Skončili proto v gulagu u Asina v Novosibirské oblasti,
poté v gulagu Itatka. Začátkem února
1942 byli propuštěni. Přihlásili se do 1.
československého praporu pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody.
Steiner bojoval mj. u Sokolova, u Kyjeva, u Bílé Cerkve a Žaškova. V létě 1944
byl jako podporučík jmenován do funkce velitele kulometné roty ve II. praporu 1. brigády. Účastnil se Karpatsko-dukelské operace. V listopadu 1944
byl Arnošt Steiner jmenován do funkce
zpravodajského důstojníka u II. praporu 1. brigády, poté do funkce náčelníka
štábu praporu. Nakonec byl i velitelem
II. praporu jako nadporučík. Účastnil
se i bojů při osvobozování Československé republiky.
5
VÁNOČNÍ ANKETA
Kde bydlí Ježíšek a kde
bere peníze na dárky?
JAKUB STANĚK, 8 LET, TŘINEC
Bydlí v zemském
ráji. Někde v přírodě.
Peníze na dárky
si vyčaruje.
TEREZA MADIGAROVÁ, 6 LET, PÍSEK
Někde v domku
ve městě, chtěla
bych ho navštívit.
Dárky pro něj kupuje
máma s tátou,
Ježíšek by to všechno nestihl.
VOJTĚCH KUREK, 7 LET, PÍSEK
V jesličkách
v Betlémě. Na
rozvoz dárků musí
používat letadlo.
Dárky nekupuje,
získá je díky své nadpřirozené moci.
TADEÁŠ CICHÝ, 4 ROKY, ČESKÝ TĚŠÍN
Ježíšek bydlí
v nebíčku a má to
tam moc hezké. Je
tam spousta lega,
se kterým si může
každý hrát. Penízky nepotřebuje,
nakupuje v nebeském obchodě.
ADÉLA HÝBLOVÁ, 9 LET, TŘINEC
Myslím si, že bydlí
v mracích, má to
tam krásně bílé a má
tam dílnu na výrobu
hraček. Peníze
nepotřebuje, dárky vyrábí sám.
FILIP MICHEJDA, 8 LET, TŘINEC
Bydlí někde v nebi,
odkud pozoruje děti,
jak se chovají. Dárky
možná nějak vyrábí.
KAROLÍNA MIKULOKOVÁ, 3 ROKY,
TŘINEC
Ježíšek bydlí nahoře
s Mikulášem
a čertem, dárky
bere z košíku
a z pytle od čerta.
VERONIKA BORSKÁ, 5 LET, TŘINEC
Ježíšek bydlí
na severním pólu, má
to tam celé zasněžené.
Peníze najde cestou.
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! Koncert świąteczny organizowany przez zespoły zaolziańskie stał się już piękną tradycją obiecującą bogatą ucztę nie tylko dla ducha
i serca. W sobotni wieczór sala trynieckiej Trisii była więc wypełniona do ostatniego miejsca. W magię tych najpiękniejszych świąt wprowadzili obecnych mali
i duzi kolędnicy, tancerze, muzykanci i śpiewacy od Suchej Górnej po Mosty koło Jabłonkowa. Doroczny Koncert świąteczny nie jest zwykłym śpiewaniem
kolęd. Zespoły pokazują też to najpiękniejsze, co w mijającym roku przygotowały. Byli więc nie tylko mali połaźnicy i duzi kolędnicy - piękną historię o pasterzach podążających do Betlejem wykonali panowie z zespołu Suszanie. Był też temperament rozwinięty w tańcach słowackich przez zespół Bystrzyca, były
tańce rzeszowskie i krakowiak zatańczone przez Olzę czy też wiązanka żywiecka w wykonaniu Młodych Oldrzychowic. Duża pochwała za pracę z dziećmi
należy się kierownikom zespołów Zaolzioczek, Małe Oldrzychowice i Łączka. (RD) FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Loterijní společnost chce změnu vyhlášky
JABLUNKOV O zmírnění
vyhlášky ohledně zákazu
hazardu ve městě, kterou
schválili zkraje letošního roku
jablunkovští zastupitelé, prosí
nyní společnost Bonver. Zatím
byla vzata jen na vědomí.
JANA GARTNEROVÁ
Palec dolů pro herní automaty a podobná zařízení dali politici na celém
území Jablunkova. Verdikt tehdy podnítil
vznik nové herny poblíž kostela, na kterou si mnoho místních na radnici stěžovalo. Stávající zařízení, která spadají pod
povolení města, ještě fungují do vypršení
smluv, čili konce tohoto roku.
Bonver chtěl, aby zastupitelé zvážili
možnost vyčlenění určitých míst, kde
by se mohlo hrát. „Je to troufalost, že
se loterijní firma pokouší toto prosadit,“ zmínil například zastupitel Petr
Gawlas. Dodal, že kolem restaurace
Šatlavy, v níž provozuje legálně soukromá firma takzvané videoterminály
zaštítěné ministerstvem financí, je
spousta problémů. „Hlavně nepořádek,“ řekl. I videoterminály by se však
měly v příštím roce zrušit.
Velitel městské policie Pavel Kufa
sdělil, že za kritizovaný nepořádek
může spíše alkoholismus. „Ani sociální dopady kvůli hraní zatím neevidujeme,“ zmínil Kufa a doplnil, že letos
kriminálka posbírala v nelegální herně
ve Velebnovského ulici 12 automatů.
Zastupitel Vladislav Matýsek je přesvědčený, že gamblerství je skryté.
„Pociťuje ho rodina, nám se nesvěřuje,“
uvedl. Podle poznatků ze sociálního odboru přibývá mezi lidmi spousta různých
závislostí. Debatovalo se i tom, že když
chroničtí hráči automatů nemají tuto
možnost ve městě, najdou si ji na internetu. Proto z pléna zazněly hlasy, že zákaz
hraní nic neřeší, naopak Jablunkov přichází o 1,2 milionu korun do rozpočtu.
Nad konečným verdiktem k tomuto bodu se chtějí představitelé města
ještě zamyslet, a proto ho vzali pouze
na vědomí.
KAROLÍNA PTÁČKOVÁ, 4 ROKY,
DOLNÍ LOMNÁ
Bydlí v mracích
a pro peníze si chodí
do bankomatu.
MICHAELA HERMANOVÁ, 7 LET, PÍSEK
V nebi, pluje
na obláčku. Peníze
na dárky si přičaruje.
GRACE ROBINSON, 8 LET, NÁVSÍ
Bydlí v domku
na nebesích. Dárky
si vyrábí sám a balit
mu je pomáhá
spousta pomocníků.
JAN CIESLAR, 7 LET, PÍSEK
Má dům v nebi, kam
mu chodí dopisy
s popsanými dárky.
Za co je kupuje,
to fakt netuším.
(JAG, GH, DH, KB)
STRANA
6
23. PROSINCE 2014
Cyklostezka v Lomné
je zase o něco delší
Třincem projedou tři
králové na koních
TŘINEC První neděle příštího
roku bude v Třinci opravdu
sváteční. Městem totiž na koních
projedou tři králové – Kašpar,
Melichar a Baltazar. Samozřejmě
nepojedou sami, ale budou
mít s sebou celý doprovod.
HALINA SZCZOTKA
Na svou cestu hutnickým městem
se vydají v 16 hodin z náměstí T. G.
Masaryka směrem k náměstí Svobody. Tam na ně u živého betlému budou
čekat římskokatolický farář František
Vrubel a evangelický pastor Bohuslav
Kokotek.
DOLNÍ LOMNÁ Stavba druhé části cyklostezky v Dolní Lomné se blíží ke konci.
Nově je propojena dalším krásným dřevěným mostem a lávkou, její součástí se
staly i palisády či opěrná zeď. Zároveň se
posunulo a zpevnilo koryto řeky. „Nyní
máme projekčně připravenou třetí
etapu,“ uvedla starostka Renata Pavlinová. Cyklostezka zatím měří 3,2 kilometru. Dlouhá bude okolo šesti kilometrů
a skončí na hranicích s Horní Lomnou.
(JAG) FOTO | JANA GARTNEROVÁ
„Do průvodu se mohou zapojit všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Sraz
účastníků je v 15.30 hodin na náměstí T.
G. Masaryka, kde všichni zájemci obdrží
malou lampičku,“ uvedla Šárka Szlaurová, tisková mluvčí třinecké radnice.
Průvod nebude to jediné, co na lidi
bude čekat. Na náměstí Svobody pro
ně bude připraven kulturní program.
Zazpívají a zahrají místní pěvecké
sbory a dechová hudba z Bystřice. Na
náměstí se příchozí budou moci občerstvit nejrůznějšími dobrotami, které pro
ně budou připraveny ve stáncích.
Tuto novou akci, která určitě přispěje k oživení kulturního života ve městě,
pořádá město Třinec společně
s Charitou Třinec. Akce si klade za cíl
i připomenutí, že v celém Česku začíná po Novém roce tradiční Tříkrálová
sbírka.
„V období od 1. do 14. ledna se lidé
mohou v ulicích nebo u domovních
dveří setkat s koledníky, kteří jim popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledy
a zároveň poprosí o finanční příspěvek
na pomoc těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci a jsou odkázáni na pomoc
druhých,“ připomíná Szlaurová.
Přispět lidé můžou do pokladniček,
které budou nosit oblečení za tři mudrce dobrovolníci. Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky v Třinci poputuje na provoz osobní asistence Charity Třinec.
Karkulka s vlkem zamířili do Nýdečanky
Sleva až od 80 let
TŘINEC V minulém čísle Horizontu
jsme správně uvedli, že v Třinci nemusí
lidé platit poplatek za odpady po dovršení 80 let.
Někteří si ale mylně tuto informaci
spojili s citací starosty Českého Těšína,
kde lidé od 70 let věku mají slevu a platí
jen 312 korun. „Šel jsem se na to zeptat
na Městský úřad v Třinci, kde mi řekli,
že se to Třince netýká a za odpady nebudu muset platit, až mi bude 80 let,“ řekl
75letý senior z Třince a dodal, že nebyl
na úřadě sám, kdo si informaci mylně
vyložil. (RED)
Ne na zadní, ale proti
V minulém vydání jsme v článku
„Bez sjezdu jim nic nepodepíšu, tvrdí
muž“, uvedli v přímé řeči toto: „S vícepracemi se stavba posunula, takže dotčení vlastníci nám podepsali dodatek
s termínem do konce letošního roku.
Kromě pana Lyska. Ten se postavil
na zadní,“ zmínila Czepczorová.
Starostka Bukovce Monika Czepczorová se však ohradila k poslední větě
přímé řeči, že ji neřekla přesně tak, jak
byla napsána, a chtěla ji uvést na pravou
míru. „Neřekla jsem: „Ten se postavil
na zadní“, ale „Ten se postavil proti“. Za
výměnou těchto dvou slov, se neskrýval
žádný záměr. Novináři často používají
v textech synonyma - slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo
podobným významem, jako to bylo
v tomto případě. Je to proto, aby se v několika odstavcích či větách za sebou
neopakovalo jedno a totéž slovo, což by
ubralo na čtivosti i zajímavosti textu.
(RED)
NÝDEK Do posledního místa zaplněný velký sál Nýdečanky přihlížel minulý týden pohádce O červené Karkulce v podání žáků
všech ročníků místní základní školy. Nechyběly lišky, zajíci, vlk ani myslivci. Pedagogy perfektně připravené divadlo bylo pohlazením pro duši především pro rodiče dětí, které si ho naplno užívaly. (JAG) FOTO | LADISLAV ŠIMÍČEK
Apríl, vzkázalo počasí lidem
NÁVSÍ Divný pocit. Slunce
Obec Bukovec dokončila realizaci projektu „Naučná in-line fitness stezka“,
na kterou získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 – rozvoj cestovního
ruchu, reg. č. projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01157.
Projekt obsahuje vybudování in-line fitness stezky s venkovním fitness
centrem. Součástí stezky jsou odpočívadla s outdoorovým vybavením –
venkovními posilovacími a strečinkovými stroji, informační tabule s texty
o zdravém životním stylu.
hřeje, venku teplo a muž
s pilou kráčí uřezat si v sobotu
vánoční stromek. Pro sebe
i pro přátele. Kdo vlastní les,
nemusí vybírat na tržišti.
„Vždycky si smrček přinesu z lesa
tak o týden dříve. Pak ho nechám stát
venku, aby nezažil teplotní šok po postavení v obýváku a nezačal hned padat.
Ale letos je to vlastně jedno. Ty teplotní
rozdíly zase tak velké nejsou,“ poznamenal Gustav Kaleta z Návsí.
NEDĚLE. Apríl, řeklo počasí a v neděli pro změnu zasypalo podhorské vesnice sněhem. FOTO | JANA GARTNEROVÁ
SOBOTA. Teplé jarní počasí zastihlo
muže v lese při řezání vánočního
stromečku.
V lese to opravdu vypadalo, že by bylo
lepší natáhnout se na kládu a chytat
bronz. Kdyby se ten den nějaký člověk
probral po delší době z kómatu a viděl
kolem sebe tu nákupní dárkovou horečku a lidi pochodující se stromky na ramenou, myslel by si, že se zbláznil on
nebo ostatní kolem. Avšak jen do neděle.
Zatímco ještě pozdě večer foukal
venku teplý vítr, v neděli ráno se podhorské vesnice vzbudily do zasněžené
krajiny. Sníh sice začal odpoledne pomalu odtávat, ale dopoledne se ještě
klidně dal postavit sněhulák. A jak to
vypadá, další dny bude zase ranní pohled z okna velmi napínavý. (JAG)
STRANA
23. PROSINCE 2014
7
S Annou Heczkovou nejen o Vánocích
HRÁDEK Byl večer, všude bílo
a drobně sněžilo. Venku panoval
klid a z kopce nad vesnicí se
nabízel kouzelný pohled na stavení, za jehož okny plápolaly
svíčky. Pro Annu Heczkovou
z Hrádku se právě odehrával
nejkrásnější vánoční den v životě, protože se vedla za ruku
s manželem čerstvě po svatbě.
JANA GARTNEROVÁ
Dodnes ten okamžik ve vzpomínkách prožívá znova a znova při štědrovečerní večeři. Sedává u ní sama, muž ji
navždy odešel před 25 lety. Až poté seběhne dvaaosmdesátiletá paní o patro
níž k dětem a vnoučatům, aby se s nimi
radovala u stromečku.
„Opravdu potřebuji být u večeře
sama se sebou. Před očima mi běží film,
co všechno jsem s manželem prožila
a dávno vzal čas. Vypláču se a pak je mi
dobře. Není to o tom, že bych neměla
svátky ráda, těším se na ně a ač se vám
tento okamžik vracení se v myšlenkách
zpět může zdát smutný, vzpomínky
jsou to krásné a já si je ráda promítám, i když mi tečou slzy,“ vysvětluje
Heczková.
Tuto ženu bude na Jablunkovsku znát
asi každý, kdo trochu fandí tradicím.
Umí totiž vykouzlit rukama nádherné
háčkované ozdoby, stromečky z peří,
vůbec si poradit se vším, čemu se říká
ruční práce. Díky své vitalitě předvádí svůj um na celé řadě akcí a pořádá
výstavy.
Seniorka pochází z dřevěnky, která
stála opodál domu nad Hrádkem,
v místě zvaném Pod chalupňokem, kde
nyní bydlí. Před dvěma lety ji museli
zbourat, ve svých 138 letech se začala
hroutit.
Před večeří pohádky
Neměla těžké a chudé dětství jako
mnozí zdejší lidé tehdy, ale obyčejné
a skromné a takové u nich doma bývaly i Vánoce. „Začínaly o adventním
čase pečením perníků a zázvorek. Na
jedličku jsme vyrobili ozdoby ze slámy,
zabalili kostky cukru do papíru, vytvořily mašličky z vlny. Dárky jsme si nedávali. První jsem dostala ve 14 letech od
mámy. Krásnou vlnu na svetr,“ podotýká důchodkyně.
Dále povídá, že máma o Štědrém dnu
těsně před večeří pekla koblihy a táta
dětem četl pohádky, aby ji u plotny nerušily. Nejdříve se však ve džberu všichni okoupali, aby na slavnostní okamžik
byli čistí a vystrojili se. Na stůl přišel
modře vyšívaný ubrus. Rodina si sesedla kolem a jako první si pochutnala
SPOLU. Anna Heczková s manželem. Zakrátko prožila nejkrásnější
Vánoce.
na oplatcích s medem, na chlebu se
sýrem, polévce, kapustě s masem
a na závěr byly ořechy jako zákusek.
Pak se všichni zvedli a šli s chlebem,
jablky a řepou počastovat osazenstvo
chléva.
Sem tam se pila vařonka, ale jen trochu, ráno museli totiž všichni vstávat
v pět hodin a šlapat pěšky do evangelického kostela v Návsí. Na cestu si svítívali prskavkami. „Jednou bylo ukrutné
náledí a do toho pršelo. Horší nečas,
než jsme zažili nedávno. Nějak se polámala snad polovina z těch, kteří do kostela vyrazili,“ popisuje Heczková.
Jinak byli o Prvním svátku vánočním všichni doma, nikam po návštěvách se nechodilo, takový den pokoje
a klidu. „Zpívali jsme písničky, některé nám táta zadal naučit se dopředu,
společně jsme si povídali. Až na Štěpána každý vyrazil ven, sešli se sousedé, konala se zábava, hrálo divadlo.
A Silvestr se zase odehrával v klidu.
Nečekali jsme na půl noc, prostě se šlo
spát. Ráno pak zvonili dům od domu
vinšovníci a někteří chlapi stříleli pomocí karbidu na počest nového roku,“
zmiňuje babička.
Stýská se mi po družnosti
Kde se naučila žena kouzlit rukama?
Od sousedky. Ze starého kola jí vyrobili jehlice, konec se nabrousil a bylo.
Ze začátku používala nitě, které měla
máma na štopování. K vlně se dostala
až později. Nikdy se však nenaučila
příst, a to ji docela mrzí.
„Ještě více mě však mrzí ta ztráta pospolitosti a družnosti. Lidé v domcích,
které tvořily jako by dvory, drželi při
sobě. Když jsme stavěli dům, pomáhali
nám všichni. Trámy máme ze stromů,
které rostly v lesích několika sousedů. Když někdo umřel, celý dvůr držel
smutek, dnes se ani nedozvíme, že už
člověk z vedlejšího stavení není mezi
živými. Každou neděli se sousedé sešli,
vykládali. Celý dvůr chodil společně
na veselí. Po tom se mi stýská i v tomto
pozdním věku. Schází mi upřímnost,
vstřícnost a pokora a děsí mě určité
rozdvojení lidí,“ poznamená Heczková
s tím, že věří současnému starostovi, že
alespoň zčásti dokáže ty zbytky pospolitosti v Hrádeckých probudit a znovu je
spojit dohromady.
VÝSTAVA. Žena pomáhá pořádat krásné výstavy ručních prací.
FOTO | REPRO A JANA GARTNEROVÁ
V DĚTSTVÍ. Seniorka je ta dívenka označená červeným bodem.
PRÁVNÍK RADÍ
Když dobrá víra škodí… aneb Práva náleží jen bdělým
REGION V souvislosti s přijetím
nového občanského zákoníku
(účinný od 1. 1. 2014) jsme často
slýchávali, že dojde k rozšíření
institutu „dobré víry“, jakožto
prostředku ochrany osob, které
jednají dle svého nejlepšího
přesvědčení, a přesto by mohly
být sankcionovány z důvodu
přílišné formálnosti zákonů.
JAKUB SEMBOL
Zjednodušeně se dá říci, že osoby
jednající v dobré víře jsou v určitých
situacích odměněny vyšším stupněm
právní ochrany, než by tomu naopak
bylo v případě jejich zlých úmyslů.
Řekli bychom si, že je to velmi civilizované a spravedlivé. Co si ovšem lidé
často neuvědomují, je fakt, že toto „odměňování“ nebo, chcete-li, „zvýhodňování“ se musí fakticky dít na úkor jiných
osob. Zákon však nestanovuje požadavek, aby se tak muselo dít na úkor osob
se „zlou vírou“. To ostatně není ani dost
dobře možné. Často k tomu tedy dochází spíše na úkor obyčejných lidí, kteří
si jednoduše jen neuvědomují dobrou
víru jiných (jak by také mohli). V tomto
článku bychom vám proto rádi představili onu odvrácenou stranu dobré víry.
Z nevlastníka stane vlastník
Ilustrovat si ji lze nejlépe na příkladu
vydržení. Vydržení je způsob, kterým
se, po splnění jistých podmínek, z nevlastníka stane vlastník určité věci.
K tomu je zapotřebí, aby takový nevlastník měl z přesvědčivého důvodu
za to, že mu vlastnické právo náleží,
ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není
(to se může stát, pokud například dojde
k uzavření kupní smlouvy na pozemek,
a z nějakého formálního důvodu posléze nedojde k provedení změny v katastru nemovitostí, ale nový vlastník
skutečně věří – je v dobré víře – že je vše
v pořádku). Je naopak nemožné, aby
vydržela osoba, která se do údajného
vlastnického práva vetřela lstí, potajmu
nebo svémocně (tedy nesmí být prokázán zlý úmysl). Poté už pouze stačí, aby
uběhla vydržecí doba, která pro movité
věci činí 3 roky a pro nemovité 10 let,
a z nevlastníka je rázem vlastník. Cítíme, že ve výše uvedeném případě chybného, respektive chybějícího, zápisu
v katastru je to vlastně dobře, protože
došlo k tomu, co původně strany kupní
smlouvy zamýšlely, ale mohou nastat
i jiné situace.
Méně, než jste si mysleli
Máte za svým domem obrovské pole,
které v současné chvíli nevyužíváte,
a proto, když se na vás majitel sousedního pozemku obrátí s nabídkou odkupu
jeho části, souhlasíte. Soused ale udělá
chybu, a spolu s jemu prodanou částí
si oplotí ještě dalších 100 m2 ze zbytku vašeho pole. To nevyužíváte, a tak
si toho nevšimnete. Za 15 let vaše děti
dospějí a chtěly by na předmětném poli
stavět. K velkému překvapení však zjistíte, že máte o 100 m2 pozemku méně,
než jste si dosud mysleli. Jdete za sousedem, který vám oznámí, že je mu to
sice líto, ale že on už si 15 let myslí, že
je to jeho pozemek, který koupil, už tam
má zasazené brambory a těch 100 m2
tedy vydržel. Následující soudní řízení
jeho tvrzení potvrdí. O svých 100 m2
jste tak přišli a neviděli z nich ani korunu. Je i toto spravedlivé?
Ještě zvláštnější situace nastává v případě tzv. „mimořádného
vydržení“. Zde totiž při splnění dvojnásobných vydržecích lhůt (movité věci 6
let, nemovité 20) nemusíte dokonce ani
prokazovat právní důvod, na kterém by
se mělo vaše údajné vlastnické právo
zakládat. Není tedy zapotřebí prokazovat výše zmíněnou formální chybu
katastru, není třeba prokazovat existenci kupní smlouvy, při jejíž realizaci
nastala v katastru chyba – nemusíte
jednoduše nic. Jediné, co v takovém případě prokázáno být nesmí, je zlý úmysl
(například to, že jste si schválně oplotili
sousedovo nevyužívané pole ve větším
rozsahu, než v jakém jste ho koupili,
s vidinou toho, že za 20 let se stanete
jeho vlastníkem). Pokud není zlý úmysl
prokázán, je věc movitá po 6 a nemovitost po 20 letech vaše.
Vigilantibus iura
– práva náleží bdělým
Dodejme, že prokázat zlý úmysl
není vůbec snadné (pokud tedy není
přímo do očí bijící), neboť dobrá víra
se presumuje, a tak se v případě nejistoty má za to, že osoba dobrou víru
měla. Názorně jsme si tedy ukázali, jak
vám může dobrá víra druhého uškodit
a někdy i podstatným způsobem zasáhnout do majetkové sféry.
Rada na závěr? Vigilantibus iura
– prastará právní zásada, která říká,
že práva náleží bdělým. Dbejte tedy
o svá práva (vlastnickým pak věnujte zvýšenou pozornost), průběžně
kontrolujte, zda vám někdo nezasahuje do vašich práv a pokud ano,
okamžitě uplatněte prostředky své
právní ochrany (samozřejmě v jisté
přiměřené míře, ať se naopak oprávněná a odpovídající ochrana práv nezmění ve kverulantství). Uvidíte, že
uplatňováním této zásady si ušetříte
mnoho problému a často také finančních prostředků. Včasnou ochranou
svých práv předejdete nejen nechtěnému vydržením vaší věci, ale také
naopak třeba nechtěnému promlčení
vašeho práva. Institutu promlčení se
pak budeme věnovat v jednom z našich příštích příspěvků.
STRANA
8
23. PROSINCE 2014
Přibývá bezpečnostních
prvků v ulicích města
ČESKÝ TĚŠÍN V ulicích
přibývá bezpečnostních
prvků. Nově jsou to například
zpomalovací prahy chránící
„zebru“ přímo u hraničního
přechodu ve Střelniční ulici
nebo zúžení ulice Pod Zvonek.
„Podél nábřeží Míru vede cyklotrasa,
která protíná Střelniční ulici a navíc je
ve vzdálenosti asi 30 metrů od hraničního přechodu umístěn přechod pro
chodce. V této lokalitě je zvýšený pohyb
chodců a cyklistů, nemluvě o automobilech. Proto jsme zde umístili krátké
příčné prahy a značení omezující rychlost na 30 kilometrů v hodině,“ uvedla
referentka odboru místního hospodářství Martina Beierová.
Úpravy se dočkala i Dukelská ulice,
kde je nově v křižovatkách s ulicemi
Hraniční a Dr. Slámy přímo na vozovce
Babičce se nelíbila
péče snachy o vnuka
TŘINEC Na linku tísňového volá-
ní oznámila žena z Konské, že má
starost o svého ročního vnuka.
Podle jejího sdělení se matka o něj
údajně nestará a nadměrně konzumuje
alkohol a momentálně není ve stavu se
červeně namalováno zvýraznění přednosti v jízdě vozidel přijíždějících
zprava.
„Vyznačením vodorovného dopravního značení chceme řidiče, kteří nerespektují přednosti zprava důrazněji
upozornit na tuto skutečnost tak, abychom předešli možným dopravním nehodám,“ vysvětlila Beierová s tím, že
o dítě postarat. Hlídka zjistila, že oznámení není pravdivé. Matka, přestože
měla návštěvu, nejevila známky podnapilosti a o dítě bylo řádně postaráno.
Jaké důvody přiměly babičku k tomuto
obvinění, zůstaly strážníkům utajeny.
(GH)
obdobné varování mají i jiná místa, kde
dříve docházelo ke kolizím.
Další úpravou prošla nedávno ulice
Pod Zvonek, kde se kvůli chybějícímu
chodníku potkávají na vozovce chodci,
auta a autobusy. „Zde jsme zklidnili
dopravu na ulici Pod Zvonek vodicími
prahy,“ dodala Beierová. (RD)
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
„Sběratel
„
koupí starožitnosti, hodiny,
hodinky náram., sklo, porc., zbraně, pistole, dýky, šavle, vyznam. Tel.: 608 374 432.
„Koupím
„
hud. nástr., housle, akordeon,
heligon, violu, basu, dudy, klarinety, trubky aj. I pošk. Platba hot. Tel.: 608 374 432.
„Koupím
„
levně Škodu 1000 MB s TP k renovaci. Tel.: 607 769 597.
PRODEJ
„Prodám
„
dívčí brusle, jen několikrát použité, velikost č. 36, 300 Kč, tel.
775 322 095, [email protected]
„Prodám
„
4 role hydroizolačního asfaltového pásu (IPA). Tel.: 604 825 707.
„Prodám
„
pultový mrazák 120 l, stáří
5 let, P.C. 9.600 Kč, nyní 2.000 Kč nebo dohoda. Stěhování. Tel.: 604 180 756.
„Prodám
„
nový dvoj. pluh za malotraktor
TK Negaz. P.C. 24.000 Kč, nyní 5.000 Kč
s doklady nebo dohoda. Tel.: 604 180 756.
„Prodám
„
zánovní vlečku 2,8 x 1,8 za TK
traktor, 2.000 Kč nebo dohoda.
Nevyužitá. Tel.: 604 180 756.
„Prodám
„
sed. soupravu 3+2+ 2 taburety
50 x 50 + jeden taburet 80 x 80 + křeslo
zdarma. Cena 7.900 Kč. Tel.: 736 541 269.
„Prodám
„
míchačku 150 l strojní výroby
s rezervním bubnem, túje. Vše velmi levně. Tel.: 603 271 887.
„Prodám
„
8 ks palet typu EUR nové 100
Kč/ks. Tel.: 603 271 887.
„Prodám
„
plynové lahve - autogen komplet za 6.000 Kč, garážová vrata, šířka 300
cm, výška 190 cm. Cena 5.000 Kč.
Tel.: 774 875 875.
„Prodám
„
Mercedes Vito modrý, TDi 12,
cena dohodou. Tel.: 603 271 887.
BYTY
„Koupím
„
byt nebo dům v Třinci před rekonstrukcí. Případně domluva.
Tel.: 776 666 619.
NEMOVITOSTI
„Prodám
„
garáž na Borku, větších rozměrů, el., studna a rampa. Cena 60.000 Kč,
při rychlém jednání sleva.
Tel.: 606 481 690.
„Máte
„
hodně peněz? Kupte si starý dům.
Nemáte peněz nazbyt? Postavíme vám
nový dům. Např. bungalov 60 m2 od
898.000 Kč, RD 80 m2 1.393.000 Kč.
Náklady na vytápění cca 1.200 Kč měsíčně. Doba realizace moderního a úsporného domu 2 - 3 měsíce. www.eudomy.cz
Tel.: 731 401 781.
„Prodám
„
RD v Třinci Nebory, 5+1 v původním zachovalém stavu, pozemek 1
300 m2. Cena 1.800.000 Kč.
Tel.: 776 666 619.
„Prodám
„
rodinný dům M. u Jablunkova.
Nová střecha, plast. okna, pozemek 622 m2.
Cena 799 tis. Kč, dohoda. Tel.: 775 221 281.
„Prodám
„
stav. pozemek Bocanovice 1
800 m2, na pozemku kanalizace, voda,
elektřina, plyn. Cena 289 Kč/m2, dohoda.
Tel.: 775 221 281.
ZAMĚSTNÁNÍ
„Přivýdělek
„
10-15 tis. Kč.
Tel.: 602 559 513.
PRONÁJMY
„Pronajmu
„
4+1 po rekonstrukci v Třinci,
vytápění teplovod, nájem 7.900 Kč + služby, dvě kauce. Tel.: 776 666 619.
„Pronájem
„
kancelářských prostorů
v Třinci 11m2, 16 m2 a 20 m2. Ceny od
2.500 do 4.800 Kč. Volejte 776 666 619.
„Pronajmu
„
pěkný byt v Třinci, 1+1 v RD,
[email protected], Tel.: 728 263 205.
SLUŽBY
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz.
Plnit přání a zachovávat hodnoty
Zavolejte nám:
608 918 056
„Pedikúra
„
pomoci rybiček. Garra Rufa
nově v Třinci. www.studioandrea.com
Tel.: 603 293 082.
„Centrum
„
Urody w Cieszynie nabízí
kosmetické zákroky, zkrášlující a relaxační procedury jak pro dámy, tak pro
pány. Naše nabídka nadto zahrnuje
dárkové poukazy, make-up, saunu.
Hotel Mercure, ul. Motelowa 21, tel.
+48 660 423 922 nebo + 420 733 263
484. www.urodaspa.eu,
facebook: centrum urody cieszyn.
www.portas.com
Navštivte naši vzorkovnu:
dveře • domovní dveře • schody • stropní podhledy
AUTO-MOTO
„Výkup
„
aut a přívěsných vozíků od r. v.
1995 i na LPG, přijedu k vám, platba hotově. Možnost ekologické likvidace!
Tel.: 777 333 973, 608 877 026.
www.vykupaut.eu.
ŠTĚPÁNSKÁ
ZÁBAVA
26. 12. 2014 Nýdek,
Nýdečanka
Start: 19:00 Vstup: 70,slosovatelné vstupné – hraje se o tablet
hudba: RednecK
PORTAS Limberg s.r.o.,
ul. Železniční 504,
Frýdek-Místek
Jednicka
ˇ na renovace v Evropeˇ
• Bez špíny a hluku • Pevné ceny • Kvalita již 40 let
„Prodám
„
kovový kanystr 20litrový levně
za 100 Kč /1 ks (v zásobě je 9 ks).
Tel.: 602 715 847.
„Prodám
„
dřevěnou dětskou postýlku
s matrací, velmi levně, pouze za 500 Kč.
Tel.: 602 715 847.
Odborný závod
Šťastný nový rok!
Happy New Year!
Glückliches neues Jahr!
С Новым Годом!
STRANA
23. PROSINCE 2014
Vánoční Martinů s martini
TŘINEC Sentimentálně vánoč-
ním vystoupením se skvělou
klavíristkou Danielou Workovou
potěšilo své dlouholeté příznivce Pěvecké sdružení Martinů.
Pod vedením sbormistra Michala Zátopka míří sdružení neustále k vyšším
metám. Zátopek si všímá každé chybičky či malé nedokonalosti, jak podotkla
Ilse Maturová, a doslova tak žene sbor
do nadpozemských výšin, co se kvality
týče. Ovšem daný den byla podstatná
jistá „dávka“ pohody, klidu, vánoční
nálady, která opanovala celý sál.
Za zmínku jistě stojí host - klavíristka Daniela Worková, která svým excelentním doprovodem sboru a klavírní
vložkou nadchla publikum. Pěvecké
sdružení Martinů předvedlo nejen svou
osvědčenou kvalitu, ale i předvánočně zařazený repertoár, který zakončily
opravdu pěkné koledy. K jisté dávce
nostalgie přispěl i bar Trisie skvělými
koktejly.
JAROMÍR ADÁMEK
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
PROGRAM / VÍCE NA WWW.IHORIZONT.CZ
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ TAJEMNICZY OGRÓD
Neděle 4. ledna v 17.30. Premiéra polské scény
KINO
BYSTŘICE
„„ KLAUNI
Sobota 3. ledna v 18.00. Koprodukční
komedie. Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
TŘINEC
„„ 7 TRPASLÍKŮ
Úterý 23. prosince v 10.00. Animovaný
film. Český dabing. Mládeži
přístupný. Vstupné 100 Kč
„„ ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Úterý 23. prosince v 17.30. Americká komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné 100 Kč
„„ JOHN WICK
Úterý 23. prosince ve 20.00. Americký akční
thriller. Mládeži nepřístupný. Vstupné 100 Kč
„„ NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
Pátek 26. prosince v 17.30. Sobota 27.
prosince v 15.00 a 17.30. Neděle 28. prosince
v 17.30. Pondělí 29. prosince v 15.00.
Americká rodinná komedie. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč
„„ EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Pátek 26. až neděle 28. prosince ve 20.00.
3D projekce. Americký film. Český dabing.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 150 Kč
„„ PADDINGTON
Neděle 28. prosince v 15.00. Pondělí
29. prosince v 10.00. Americká rodinná
komedie. Český dabing. Mládeži
přístupný. Vstupné 120 Kč
„„ HODINOVÝ MANŽEL
„„ POŠŤÁK PAT
Úterý 30. prosince v 10.00. Animovaný
film. Český dabing. Mládeži
přístupný. Vstupné 90 Kč
„„ HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Úterý 30. prosince ve 14.00. Americký film. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč
„„ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Pátek 2. ledna v 10.00. Animovaný film. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 120 Kč
„„ BURÁCENÍ
Pátek 2. až neděle 4. ledna ve 20.00. Český film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 110 Kč
„„ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Sobota 3. a neděle 4. ledna v 15.00.
Animovaný fantasy film. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč
„„ EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
ČESKÝ TĚŠÍN
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
„„ NAŠE KLÁRA VE DNE
ŠIJE, V NOCI PÁRÁ
Do středy 31. prosince
JABLUNKOV
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
A OKOLÍ
Stálá expozice
„„ LÉČIVÉ ROSTLINY
Pondělí 5. až středa 7. ledna v 17.30. Americký
historický film. Český dabing. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 1420 Kč
A JEJICH DVOJNÍCI
Do neděle 1. února
„„ RALUCA
Muzeum Třineckých železáren
a města Třince
Pondělí 5. až středa 7. ledna ve 20.00.
Český erotický krimi thriller. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 100 Kč
KONCERTY
JABLUNKOV
TŘINEC
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
„„ EXPEDICE STŘEDOVĚK
Kostel Božího Těla
Do neděle 15. března ve Velké
a Malé výstavní síni
„„ KONCERT KOLED
„„ ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
Neděle 4. ledna v 16.00. Vystoupí Melodia,
Gorol a Polski chór parafialny
MOSTY U JABLUNKOVA
Do neděle 11. ledna u makety TŽ
„„ NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
Do neděle 18. ledna v Galerii Na schodech
PZKO
Galerie města Třince
„„ VÁNOČNÍ KONCERT ONDŘEJE
„„ VÝSTAVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
BAZGIERA A MUZIKY JACKOVÉ
Neděle 28. prosince v 16.00
Kostel sv. Hedviky
„„ NOVOROČNÍ KONCERT
JABLUNKOVANKY
Sobota 3. ledna v 15.30
Pondělí 29. a úterý 30. prosince v 17.30. Pátek
2. až neděle 4. ledna v 17.30. Česká komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 120 Kč
TŘINEC
„„ ANNABELLE
„„ SVÁTEČNÍ KONCERT PZŚ HUTNIK
Pondělí 29. a úterý 30. prosince
ve 20.00. Americký horor. Mládeži
přístupný. Vstupné 90 Kč
VÝSTAVY
Trisia
Do soboty 17. ledna ve výstavní síni v Trisii
„„ CHLÉB, HRY A UMĚNÍ
Do pátku 16. ledna ve výstavní síni v knihovně
C-club Kanada
„„ BRONISLAV SZCZERBA
– FOTOGRAFIE
Do pondělí 2. února
KULTURNÍ AKCE
Neděle 28. prosince v 17.00
ČESKÝ TĚŠÍN
„„ ŠTÝVARČATA – VÁNOČNÍ KONCERT
„„ OHŇOSTROJ
Pondělí 29. prosince v 17.00
Čtvrtek 1. ledna v 18.00
SUDOKU
9
STRANA
10
23. PROSINCE 2014
Dětské ruce kouzlily na Vánoce
RECEPTY
Vánoční punč 1
1 ks badyánu
1 ks citronu
130 ml rumu
2 ks celé skořice
140 g cukr krupice
1 ks pomeranč
500 ml bílé víno
4 ks hřebíčku
500 ml vody
Z citronu a pomeranče
vymačkáme šťávu. Vodu smícháme s cukrem, pomerančovou a citronovou šťávou, přivedeme k varu. Pak přilijeme
rum s vínem a přidáme koření.
Punč opět zahřejeme až k bodu varu.
Horký vánoční punč naléváme
do nahřátých sklenic. Každou sklenici
zdobíme polovinou plátku pomeranče
a citronu.
Vánoční punč 2
2 citrony
1 pomeranč
3 hrnky vody
150dkg cukru krupice
200-300 ml rumu
500 ml vína (víno dle chuti nebo
barvičky jakou chcete)
koření: hřebíček, celá skořice,
zavařené jahody nebo z konzervy
nebo jiné ovoce z konzervy
Vymačkáme šťávu z citrusů a s vodou
a cukrem vlijeme do hrnce - přivedeme
k varu. Přidáme rum, víno a koření.
Necháme projít varem. Nachystáme
si skleničky, které by měli být před nalitím punče už nahřáté. Na dno dáme
pár kousků ovoce z konzervy a na okraj
sklenice čtvrtku plátku pomeranče.
Vánoční punč 3
100 g rozinek
2 dl hnědého rumu
½ l černého čaje
½ l červeného vína
2 ks skořice celé
4 ks hřebíčku
Citronová kúra plátky
Rozinky necháme několik hodin
máčet v rumu.
Čaj, víno, plátky
citronu, celé skořice
a celé hřebíčky uvedeme k varu, ale nevaříme. Do sklenic rozdělíme rozinky
s rumem a zalijeme teplým nápojem
z vína a čaje (koření vyndáme). Podáváme v tlustostěnných sklenicích.
Vánoční punč 4
4 sušené fíky
2 jablka
1 pomeranč
4 lžíce sekaných mandlí
1 tyčka skořice
3 hřebíčky
150 g cukru
1,4 l červeného vína
1/8 l rumu
Fíky nakrájejte na plátky. Jablka
a pomeranč omyjte, osušte a nakrájejte na čtvrtky. Z jablka vykrojte zbytky
okvětí, zdravý jádřinec ponechte.
Ovoce, mandle, koření a cukr dejte
do hrnce a zalité červeným vínem
za stálého míchání zahřívejte, až se
cukr rozpustí. Vařte.
Punč přefiltrujte přes vyvařené plátýnko (plenku), vložené do cedníku. Vychladlé kousky ovoce vymačkejte tak,
že cípy plátýnka stočte a vyždímejte.
Nápoj vraťte do hrnce, přilijte rum
a zahřívejte, až po krajích začnou vystupovat bublinky. Dochuťte a nalijte do sklenic. Aby nepraskly, vložte
do nich lžičku.
VÝSTAVA. Co všechno umí zhotovit
dětské ruce pro tu správnou vánoční
atmosféru, si mohli lidé prohlédnout
v písecké škole. Nutno podotknout,
že za pestrostí exponátů stojí i um
a nápady pedagogů. Kouzelné výrobky zaplnily celou třídu. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
PO NASZYMU
Sómsiod Waszek
Był to skłodany synek, dokiedy żyła
jego matka. Mama była łaskawo dusza,
ale dycki dóma panowoł łojciec. Matka
słowa nimiała, ale Waszek, jedyny syn,
tyn pumogoł matce, jako to jyny szło.
Matka pytała kupić praczke, ale jeji
chłop na to: „Ty byś zlyniwiała“- i praczke niekupił, ale jednego dnia prziwióz
wielki kiśnisko. Matka se myślała, że to
jisto je ta praczka, ale katać teź tam.
Kupił telewizor, wylygowoł we „swoji“
jizbie, przi łóżku piwo, polił cygaretle
za cygaretlóm.
Telewizor brzinczoł cały dziyń, w nocy
też, jak prziszeł z gospody. Niepumógły
domowy łojcu, a tyn pieknego słowa powiedzieć niewiedzioł, jyny krzik. To Waszek prziszeł robić po wyuczyniu ku nóm
na betryb - spóminała Milka. Była z nim
sranda, bo roz też łopowiadoł, jako we
Wilije wykminił gojnego. Wczas rano szeł do lasa po chojke,
łobuł se werkowe filcoki, przeszywok
i taki stare czopczysko po starzikowi se
doł na głowe, bo na polu marzło a śniyg
pod nogami tak jyny trzeszczoł. A rod
dycki wywiód każdymu cosi, tóż se gymbe
nakoltoł sadzami i rzecy, sranda beje.
Cieślice i piłeczke se zebroł z warsztatu i w tych zomiyntach sie dokutoł do tego
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů
v novém roce 2015
lasa. Jedliczke se już łobroł w lecie i szeł
na jiste. Ale tu gojny z flintóm. Waszek
jak stowoł ze ziymie i dzierżoł tóm jedliczke, gojny, jak go dozdrził pumału
puścił do galot, łobrócił sie i dawaj w
nogi. Tak wrzeszczoł, że wszystki zwiyrzoki dokoła wypłoszył.
Po calej dziedzinie sie rozniósło, że gojny
w lesie potkoł lucyfera. Waszek żodnymu
nic nieprawil, jyny sie śmiol tymu. Namówił
se szykowne dziywcze, Wieśke z dziedziny.
Randkowali i mama sie cieszyła, że co niewidzieć beje robić wiesieli. Ale jak sie prawi,
człowiek mierzi, a Pón Bóg miyni.
Matka Waszkowi umrziła, ale taki je
żywot. Po roku, jak słożyli pokore, zrobili se skrómne wiesieli. Wieśka sie nakludziła ku Waszkowi, ale pokoju tam
nimieli. Łojciec był desporta, wszystko
musiało być podle niego. Wieśka pytała
Waszka, jak sie jim piyrszy syn urodził,
coby szli mieszkać do kwartyru, ale łón
tate łopuścić niechcioł.
Po sztwortym dziecku Waszek sie
bardzo zmiynił. Po szychcie chodził
do knajpy na jedno piweczko i groł
ze sztamgastami karty. Wiela razy nieszeł na szychte i skozoł po chłopach, że
je nimocny. Wieśka go pytała, coby tego
chlastu niechoł, ale łón był jako baran.
Upłakano chodziła do tatów pojczować
piniyndzy na jedzyni, dy Waszek przepił i pół wypłaty. Jak do tej czuby wloł, to
płacił piwo i wiela razy półeczki kaj kómu,
groł se na „grofa“. I co tu robić?
Łojciec Wieśki prziszeł na cosi. Popytoł kolege, coby mu z werku prziniós
karbidu, że tym dwiyma łożralcóm zahajcuje. Było to pore dni przed Wilijóm,
zaś sie łobo tak złotali, że kroku pumału
niezrobili, smyczyli sie pod pazuchóm
jako ciotka z ujcym. Łojciec Wieśki se łoblyk stary kożuch, filcoki na nogi, czopke z liszki, i nasypoł takóm sznóre tego
karbidu na śniyg aż ku stodole, kany sie
schowoł. Na kościele biła północ, jak ci
dwo byli już blisko chałupy.
Łojciec Wieśki na nic nieczakoł,
za tóm stodołóm szkyrknyl maszynke
i tyn karbid zapolił. Taki jyny trzask
i pełno łognia. Łobo sie tak wylynkali, że nasikali do galot. ak tyn trzask
ucichnył, stowali ze śniega i szmarowali
ku chałupie jako dwa pieski. W uszach
jim gwinczało, byli wypłoszóni z tego.
Na cosi to dobre było, bo Waszo z łojcym do tej gospody dali chodzili, ale
nigdy sie niewrócili ło północy. Na każdego roz dóńdzie.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
STRANA
23. PROSINCE 2014
11
Andělé vítali návštěvníky u muzea
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
Co se bude slavit?
REGION Z Muzea Těšínska přišla zajímavá informace ohledně kulatých výročí, která připadají na rok 2015 nejen na Těšínsku. Tady jsou:
• 390 let od úmrtí posledního mužského potomka těšínských Piastovců Fridricha Viléma (9. listopad 1601—19. srpen 1625)
• 165 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea
Masaryka (7. března 1850–14. září 1937)
• 600 let od upálení Mistra Jan Husa, reformátora a kazatele (1369–6. červenec
1415)
• 185 let od narození Františka Josefa I. (18. srpen 1830–21. listopad 1916)
• 180 let od úmrtí mechanika a konstruktéra Josefa Božka (28. únor 1782–21.
říjen 1835)
• 135 let od konání II. zemské průmyslové a zemědělské výstavy v Těšíně (raritou bylo první elektrické osvětlení na levobřežní části města (5. – 19. září
1880)
• 395 let od bitvy na Bílé hoře svedené 8. listopadu 1620
• 95 let od vzniku města Český Těšín (28. červenec 1920)
• 70 let od ukončení největšího válečného konfliktu v dějinách, 2. světové války
v Evropě (8. května 1945)
• 70 let od ustavení Těšínského oblastního divadla (25. září 1945) a zároveň 70
let od 1. představení (6. říjen 1945)
• 70 let od založení Pěveckého sdružení Slezan a 60 let od první zakládající
zkoušky tanečního souboru Slezan
• 25 let od 1. ročníku divadelního festivalu Na hranici konaného v Českém Těšíně (25. - 26. května 1990)
SMS SOUTĚŽ
o dvě vstupenky na bal Gorolski 2015 který se bude konat v sobotu
10. ledna 2015 v kulturním domě PZKO v Mostech u Jablunkova.
Soutěžní otázka:
»» Jak se jmenoval muzikant z Maďarska, který hrál na Bale 2014
A) János Kádár „Gulaszar“
B) Varga István „Kiscsipás“
Správnou odpověď zasílejte do pondělí 29. 12. 2014 do 24.00 hodin
prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 09 09 ve tvaru: HORIZONT GO
písmeno správné odpovědi, jméno, poštovní adresa. Oba vylosovaní
výherci obdrží jednu vstupenku na Bal Gorolski – vstupenka je bez
místenky, místenky a vstupenky si lze zakoupit v informačním centru
GOTIC v Mostech u Jablunkova, tel.: 558 341 586. O výhře budou výherci
telefonicky informováni, výhru si vyzvednou u vstupu na akci. Technickým
provozovatelem sms služby je goNET, redakce zajišťuje provoz služeb,
cena jedné sms je 9 Kč
STRANA
12
23. PROSINCE 2014
VÁNOČNÍ ANKETA
O co byste požádali Ježíška
pro svoji obec či město?
STANISLAV
FOLWARCZNY,
MÍSTOSTAROSTA,
ČESKÝ TĚŠÍN
Proměnu ulice
Hlavní, aby
skutečně byla
HLAVNÍ, aby se provozovatelům
obchodů vedlo lépe, aby majitelé
nebytových prostor přihlíželi při
výběru nájemců ke geniu loci
tohoto místa a aby fasády jejich
domů doznaly pozitivní změny.
TOMÁŠ LIPOWSKI,
BUKOVEC
Poprosil bych
o kanalizaci,
chodníky
a prodloužení
fotbalového hřiště.
JAROSLAV CICHÝ,
ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI,
ČESKÝ TĚŠÍN
Pořídil bych
aquapark s tobogány
a wellness centrem,
kde by mohli aktivně prožívat
společný čas rodiny s dětmi.
HALINA KLIMSZA,
KULTURNĚ
VÝCHOVNÝ
PRACOVNÍK,
HAVÍŘOV
Přeji moudrost
v neomezeném
množství - moudré konšely, jimž
záleží na prospěchu města a moudré
občany, kteří si takové radní zvolí.
ANNA BORDOWSKÁ,
DŮCHODKYNĚ,
TŘINEC
KATARZYNA
MIKULICOVÁ,
RODIČOVSKÁ
DOVOLENÁ, TŘINEC
Eskalátory místo
chodníků.
Vánoční dárek
pro mé město,
hmm těžká
odpověď. Máme hodně renovací
- bazén, chodníky, knihovna. Tak
mě jen napadá, velké děkuji…
PAVLÍNA ŠURÍKOVÁ,
MATEŘSKÁ
DOVOLENÁ, TŘINEC
Moře a lepší cesty.
PAVEL PTÁČEK,
PODNIKATEL,
DOLNÍ LOMNÁ
My se máme v obci
moc dobře, takže
mě ani nenapadá,
co po Ježíškovi
ještě chtít. Snad jen klasické
štěstí, zdraví a pohodu.
ROMAN HECZKO,
SMT, TŘINEC
ZUZANA
JANICZKOVÁ,
14 LET, PÍSEČNÁ
O dobrý vítr.
Přála bych si
nové zastávky,
přidat osvětlení,
abychom se
po tmě nebáli, a kanalizaci.
PETR GLAIC,
STRÁŽNÍK,
ČESKÝ TĚŠÍN
Kdyby to šlo,
tak bych nechal
namíchat nějaký
vánoční nápoj,
který by v lidech navodil alespoň
na malou chvíli příjemný pocit,
zesílil pocit někoho kolem sebe mít.
Aby si alespoň lidé uvědomili, že ten
náš krátký život není jen o spěchu,
o honbě za bohatstvím, že je to
o pohodě, rodině, přátelích o úsměvu,
kterým umíme navodit nemožné a to ničím nezaplatíme a hlavně čas
nejde vrátit a život utíká a utíká…
Na vyčištění komínů
máte čas i v prosinci
JIŘÍ NIEBORAS,
FINANCE, TŘINEC
Nechci tvrdit, že
by v Třinci nebyly
dobré restaurace, ale
postrádám takovou
menší útulnou
obyčejnou hospůdku s charakterem.
ALICE SLÁDKOVÁ,
PÍSEK
Chodníky
ve spodní části
obce, více osvětlení
na zastávkách
a kanalizaci
po celém Písku, aby odpadní vody
netekly do potoků a do řek.
PAVLA
CIESLAROVÁ, NÁVSÍ
ARTUR GEMROTH,
JABLUNKOV
Naší obci chybí
náměstí, takovéto
místo, kde se lidé
setkávají, takže
bych poprosila
O sníh a o opravené
chodníky.
o pěkný rynek.
(JAG, GH, DH, KB)
REGION Topná sezona je
v plném proudu a hasiči již
mají plné ruce práce u prvních
požárů souvisejících s provozem
spotřebičů paliv a komínů.
Pamatujte, že pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat
spotřebič, tak je nejvyšší čas sehnat si
technika či kominíka. Ne zcela mrazivé
počasí v závěru letošního roku k tomu
stále vybízí. Žádná topná sezona se bohužel neobejde bez mnoha požárů souvisejících se spotřebiči (ať už na plynná, kapalná, pevná paliva) a komíny.
Vedle technických závad na nich má
významný podíl i lidská neopatrnost či
neznalost.
Nesprávná obsluha
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha
spotřebiče, umístění hořlavých látek
v blízkosti spotřebiče, nebo špatné
umístění či instalace spotřebiče, dále
zazděný trám v komíně nebo spáry
v komíně, častou příčinou vzniku požáru bývají také jiskry z komína nebo
vznícení sazí. Nedostatečná údržba se
pak podepisuje i na technických závadách komínů, kouřovodů a spotřebičů, které způsobují požáry nebo úniky
zplodin.
Pravidelné čistění komínů a kouřovodů (spalinová cesta) vybírání sazí
z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína kominíky.
Pokud se chystáte připojit ke komínu
jakýkoliv spotřebič nebo měníte druh
paliva, kominíci musí provést revizi
komínu. Spousta lidí také zapomíná
na čištění komínů, vedoucích od plynových kotlů. Takový komín může být
ucpán např. ptačím hnízdem, zplodiny
hoření pak nemohou odcházet přirozenou cestou ven a hrozí udušení obyvatel
právě zplodinami hoření.
Odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) má jejich provozovatel. Čištění
komínů je potřeba provádět v pravidelných intervalech a tato povinnost je
dána i českou právní úpravou.
Pravidelná údržba komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv
Dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která nabyla účinnosti 1.
ledna roku 2011, je povinností majitele
nemovitosti zajistit vyčištění a kontrolu
spalinové cesty.
Co je to čištění komínu?
Čištění komínů je postup, který spočívá v mechanickém odstraňování pevných usazenin z komínového průduchu
(komínu) a z kouřovodu u spotřebičů
na pevná, kapalná a plynná paliva.
K čištění patří i vybírání pevných znečišťujících částí v neúčinné výšce komínu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty.
Co je to kontrola komínu?
Kontrola spalinové cesty (komínu) je postup, který provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Kontroluje se zejména
provozuschopnost a požární odolnost
spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho
prostup stavebními konstrukcemi
domu. Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu
a jeho vymetacím a čistícím otvorům.
Vše musí být v souladu s platnými
ČSN a EN normami. Kontrolu komínu lze provést pouze po jeho vyčištění!
Kdo kontrolu a čištění
komínu může provádět?
Pokud máte spotřebič na tuhá paliva (dřevo), můžete si komín během
roku čistit sami (do 50 kW jmenovitého výkonu spotřebiče), podnikatel
vede o těchto čištěních záznamy např.
v požární knize. Ale kontrolu komínu
musí provést pouze odborně způsobilá osoba, tedy kominík a to minimálně
1x ročně. Tuto kontrolu lze provést
výhradně po vyčištění komínu. U spotřebičů na plynná (plynové kotle) a kapalná paliva není možné čistit svépomocí a komíny pak čistí pouze kominík,
minimálně 1 krát ročně. Zda má vámi
objednaný kominík oprávnění ke kontrole, případně revizi komínu, si můžete
ověřit na www. skcr.cz.
Zákonné povinnosti vznikají u všech
spotřebičů, které produkují spaliny, a to
bez ohledu na to, které palivo spalují,
či zda se spaliny vypouštějí komínem
nebo například kouřovodem na fasádu.
A co když dojde
k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150, nebo 112. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, komín
by popraskal, nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se
můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína, nebo
zamezit přístupu vzduchu do komína,
např. přikrýt komín nehořlavým materiálem, nikdy však nejednejte riskantně.
Nejdůležitější je život a zdraví, teprve
potom majetek!
ODBOR PREVENCER HZS MSK
podávejte soukromou řádkovou fotoinzerci
POHODLNĚ A ZDARMA
na webu ihorizont.cz
STRANA
23. PROSINCE 2014
Za pacienty budou jezdit s kávou
ČESKÝ TĚŠÍN Pacienti Nemocnice Český Těšín se těší
z nového zpestření a zpříjemnění pobytu v nemocnici.
Novinkou je projekt „SetKavárna“,
v jehož rámci nově dobrovolníci pravidelně nabízejí pacientům kávu přímo
na odděleních. Nový projekt je realizován
na Oddělení odborné ošetřovatelské péče
a Oddělení následné péče Nemocnice
Český Těšín, a to díky spolupráci Střední
zdravotnické školy Karviná a mezinárodní humanitární organizace ADRA.
„Dobrovolníci z řad studentů budou
hospitalizovaným pacientům nabízet
občerstvení v podobě kávy, a to i přímo
na pokojích. Smyslem ale samozřejmě
není jen samotný šálek kávy. Projekt by
měl především podpořit komunikaci
pacientů, zajistit zpestření jejich pobytu v nemocnici a umožnit příjemné
KULTURA
12. 1.
19. 1.
20. 1.
25. 1.
27. 1.
1
setkávání pacientů s návštěvami, nebo
i pacientů mezi sebou navzájem,“ vysvětluje členka představenstva Nemocnice Český Těšín Alice Ručková s tím,
že nemocnice se dlouhodobě snaží zpříjemňovat hospitalizaci pacientů.
Dobrovolníci budou na jednotlivá oddělení docházet jedenkrát za dva týdny,
vždy v pondělí a ve středu na jednu až
dvě hodiny. Projekt „SetKavárna“ by
měl trvat až do června 2015. (RED)
Někomu vedle kola,
jinému vedle traktoru
LEDEN 2015
POSLEDNÍ ROMANCE
KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ
AMUNDSEN KONTRA SCOTT
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
EPOQUE QUARTET
Divadlo Ungelt Praha
A. Vránová, P. Kostka, C. Mayerová, J. Bochňák
PŘEDPLATNÉ
Vzpomínka na pedagogické umění
paní učitelky Jany Ciencialové
4. až 9. ročníky ZŠ
Divadlo DRAK Hradec Králové
Divadlo loutek Ostrava
Pražské smyčcové kvarteto
D. Pokorný, V. Klánský, V. Kroupa, V. Petrášek
PŘEDPLATNÉ
PŘEDPLATNÉ
MUZEUM TŽ A MĚSTA TŘINCE
15. 1. KRIMINALISTIKA VE FOTOGRAFII
16. 1. KONĚ POMÁHAJÍ
27. 1. EGYPT DAR NILU
Vánoční turnaj o kapra
Velká a Malá výstavní síň • Výstava Vás provede
všemi časovými obdobími staroegyptské civilizace
CHOTĚBUZ Druhá prosincová
KURZY a SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
EKONOMICKÉ MINIMUM
POHYBOVÉ KURZY
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA
Pravidelné školení skupin C, CE, D a DE pro účely
profesní způsobilosti • 8. a 22. 1.
Pro nefinanční manažery
Workshop • 13., 14., 20. 1.
TIP
21. 1. • Chi-toning
26. 1. • Kondiční cvičení
Interaktivní seminář
27.–28. 1.
PŘIPRAVUJEME
17. 2. ÚČA MUSÍ PRYČ!
NEOBVYKLÝ DOPROVOD. Zhruba před půl rokem jsme zachytili, jak si středem silnice v Bukovci vykračuje kráva, dokonce se na rozcestí zastavila, jakoby dávala přednost. Nyní se nám naskytl opět komický, i když pro zvíře přece
jen nebezpečný obrázek. Někomu běží pes podél kola, jinému podél traktoru.
Dvojice se takto pohybovala po komunikaci vesnicí docela dlouhý kus. (JAG)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Maketa TŽ
Galerie Na schodech
Výstava fotografií Občanského sdružení Chewal
8. 1.
13. 1.
21. 1.
25. 1.
27. 1.
13
Divadlo Verze
Pedagogická hořceostrá komedie
TIP
Pokladna (otevřeno od 5. 1. 2015):
sobota v Chotěbuzi byla
ve znamení šachového turnaje.
Napínavé souboje na šachovnicích se odehrály v krásném
prostředí zdejšího Rybího
domu, za což patří poděkování
rodině Szotkowských.
Do Vánočního turnaje o chotěbuzského kapra v návaznosti na 32. českotěšínský turnaj nastoupilo 40 hráčů,
kteří se utkali o vítězství v několika kategoriích. Hrálo se na 9 kol švýcarským
systémem. Turnaj dokonale prověřil šachové schopnosti všech zúčastněných.
V hlavní kategorii se na prvním místě
umístil Ladislav Langner. Druhé místo
obsadil Marek Kawulok a třetí byl
Milan Walek. V kategorii ELO FIDE
do 1800 vybojoval vítězství Andrzej
Kwasek. Medaili za druhé místo obdržela Kateřina Skočková a za třetí Filip
Stonavský. V kategorii juniorů do 18 let
získal první místo Jan Kutálek, druhá
byla Beata Wania a bronzovou medaili
vybojoval David Kaczmarczyk. V kategorii nejmladších do 10 let si vítězství
odnesl Rudolf Kraus, druhý byl Roman
Kuběna a třetí Samuel Kotajny. Nejlepším seniorem se stal Pavel Hulva,
nejlepší ženou byla vyhlášena Renata
Miturová. Kromě medailí nejlepší hráči
obdrželi věcné ceny, za které zaslouží
poděkovat sponzorům. Ale hlavně si
všichni odnesli dobrý pocit ze hry a příjemně strávené soboty.
ZENON KACZMARCZYK
FOTO | ZENON KACZMARCZYK
BOHOSLUŽBY
ČESKÝ TĚŠÍN
Římskokatolický kostel
NÁVSÍ
Římskokatolický kostel
Evangelický kostel
Evangelický kostel Na Nivách
Evangelický kostel
Slezská církev evangelická
Středa 24. prosince ve 21.30 společná.
Čtvrtek 25. prosince v 10.30 polská.
Pátek 26. prosince v 8.30 česká.
Neděle 28. prosince v 8.30 polská.
Středa 31. prosince v 17.00 česká.
Čtvrtek 1. ledna v 10.30 polská.
Luterská církev evangelická a.v.
Středa 24. prosince ve 21.30 společná.
Čtvrtek 25. prosince v 8.30 česká.
Pátek 26. prosince v 10.30 polská.
Neděle 28. prosince v 10.30 česká.
Středa 31. prosince v 15.00 společná.
Čtvrtek 1. ledna v 8.30 polská.
Slezská církev evangelická a.v.
Středa 24. prosince ve 22.00 česká.
Čtvrtek 25. prosince v 5.00
polská, v 9.00 polská.
Pátek 26. prosince v 9.00 česká.
Neděle 28. prosince v 9.00 polská.
Středa 31. prosince v 16.30 společná.
Čtvrtek 1. ledna v 9.00 polská.
Středa 24. prosince v 16.00 dětská česká,
ve 22.00 česká, ve 24.00 polská.
Čtvrtek 25. prosince v 7.30 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 česká.
Pátek 26. prosince v 7.30 česká, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 polská.
Neděle 28. prosince v 7.30 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 česká.
Středa 31. prosince v 17.30 polská.
Čtvrtek 1. ledna v 7.30 česká, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 polská.
TŘINEC
Středa 24. v 15.30 společná.
Čtvrtek 25. prosince v 6.30 polská, v 8.00
česká, v 10.00 polská, v 17.00 česká.
Pátek 26. prosince v 6.30 česká, v 8.00
polská, v 10.00 česká, v 17.00 polská.
Neděle 28. prosince v 6.30 polská, v 8.00
česká, v 10.00 polská, v 17.00 česká.
Středa 31. prosince v 6.35 česká, 17.00 polská.
Čtvrtek 1. ledna v 6.30 česká, v 8.00
polská, v 10.00 česká, v 17.00 polská.
Evangelický kostel
NÝDEK
JABLUNKOV
Slezská církev evangelická a.v.
Středa 24. prosince ve 21.00 společná.
Čtvrtek 25. prosince v 5.00 společná,
v 7.45 polská, v 9.30 česká.
Pátek 26. prosince v 9.30 společná.
Neděle 28. prosince v 9.30 společná.
Středa 31. prosince v 15.00 polská, v 17.00 česká.
Čtvrtek 1. ledna v 9.30 společná.
Luterská církev evangelická a.v.
Středa 24. prosince ve 21.00 česká – PZKO.
Čtvrtek 25. prosince ve 14.00 polská – kostel.
Pátek 26. prosince v 9.00 česká – PZKO.
Neděle 28. prosince v 9.00 česká - PZKO.
Středa 31. prosince v 16.00 polská – PZKO.
Čtvrtek 1. ledna ve 14.00 polská – kostel.
Římskokatolický kostel
BYSTŘICE
Římskokatolický kostel
Středa 24. prosince ve 22.00 polská.
Čtvrtek 25. prosince v 8.30
polská, v 10.00 česká.
Pátek 26. prosince v 8.30
česká, v 10.00 polská.
Neděle 28. prosince v 8.30
česká, v 10.00 polská.
Středa 31. prosince v 15.15 česká.
Čtvrtek 1. ledna v 8.30 česká, v 10.00 polská.
Kaple Zmrtvýchvstání Páně
Luterská církev evangelická a.v.
Středa 24. prosince ve 22.00 polská.
Čtvrtek 25. prosince v 9.00 polská.
Pátek 26. prosince v 9.00 česká.
Neděle 28. prosince v 9.00 polská.
Středa 31. prosince v 15.00 polská.
Čtvrtek 1. ledna v 9.00 polská.
Evangelický kostel Na Rozvoji
Čtvrtek 25. prosince v 5.00 česká,
v 7.00 polská, v 9.00 česká.
Pátek 26. prosince v 9.00 česká.
Neděle 28. prosince v 9.00 česká.
Středa 31. prosince v 16.00 česká.
Čtvrtek 1. ledna v 9.00 česká.
Římskokatolický kostel
Středa 24. prosince v 6.30
polská, ve 21.30 česká.
Čtvrtek 25. prosince v 5.00 polská,
v 7.10 polská, v 9.00 česká, v 10.30
polská, v 18.00 česká.
Pátek 26. prosince v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
Neděle 28. prosince v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
Středa 31. prosince v 16.00 společná.
Čtvrtek 1. ledna v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
Středa 24. prosince ve 21.00 česká.
Čtvrtek 25. prosince v 5.00 polská,
9.00 česká, v 10.30 polská.
Pátek 26. prosince v 9.00 společná.
Neděle 28. prosince v 9.00 společná.
Středa 31. prosince v 16.00 společná.
Čtvrtek 1. ledna v 9.00 polská, v 10.30 česká.
Čtvrtek 25. prosince v 11.30 česká.
Pátek 26. prosince v 11.30 polská.
Neděle 28. prosince v 11.30 polská.
Čtvrtek 1. ledna v 11.30 polská.
VENDRYNĚ
Římskokatolický kostel
Středa 24. prosince ve 22.00 polská.
Čtvrtek 25. prosince v 7.45 česká.
Pátek 26. prosince v 7.45 polská.
Neděle 28. prosince v 7.45 polská
Středa 31. prosince v 17.00 česká.
Čtvrtek 1. ledna v 7.45 polská.
STRANA
14
23. PROSINCE 2014
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Otevřená zpověď jednoho muže – dokončení
pokračování z minulého čísla
Byl to záměr, dnes už to vím. A vyšlo
to. Zakoukali jsme se do sebe a začali se
stýkat. Bylo to hezké, asi jako z filmu
„Lásky jedné plavovlásky“. Ale nemělo
to dlouhé trvání, po pár měsících vše
skončilo a naše mladé životy se rozutekly zase každý svou cestou. A tady někdy
jsem Vlaďku viděl naposled.
Uplynulo nějakých 30 let a mně se
na inzerát ozvala nějaká paní Vlaďka.
Už dávno jsem nebydlel ve svém rodném městě, už dávno jsem měl Vlaďku
z mládí uloženou v mozku až tam někde
vzadu. Psali jsme si s paní Vlaďkou
SMS a občas si zavolali. Oba jsme věděli, že jsme ze stejného města, ale místa
bydlišť jsme si neřekli. Já jsem měl
stejně těsně před stěhováním na druhý
konec města, tak jsem měl v té době
vlastně adresy dvě. Byla to ale ona,
kdo mi po čase jako první svou adresu
odtajnila. „To si teď ale ze mne děláte
srandu, že jo?“ říkám jí. „Ne, nedělám!
A proč?“ „No protože přesně do toho
domu, kde bydlíte, tak se budu tento
měsíc stěhovat! No, a jestli ještě bydlíte v mém patře, tak…“ „Ne, já bydlím
v tom pod vámi.“ A řekla mi ho.
Od té chvíle se ale naše komunikace
naprosto přerušila. Jestliže já jsem byl
nadšený mít přítelkyni přímo v baráku, tak ona se toho evidentně pobála.
Ale neřešil jsem to, měl jsem se stěhováním daleko více starostí. Pak jsem
se zabydlel. Vše se uklidnilo, srovnalo
a začal jsem poznávat své nové sousedy. Jednoho dne vstoupím do výtahu
a … v něm Vlaďka. Ano, ta samá Vlaďka
z mých mladých let. Oba jsme se ihned
poznali, šok, co teď? Zmohl jsem se
jen na „dobrý den“. Ona totéž. Mozek
mi jel na plné obrátky. Vlaďka z mládí
tehdy někam zmizela, Vlaďka z inzerátu bydlí tady, je to tatáž osoba? Mrknul
jsem na vývěsku „seznam nájemníků“
a na patro, které mi prozradila v telefonu. Ano, byla tam. S Vlaďkou se, coby
sousedé, potkáváme téměř denně. Je to
zvláštní, ale postupnou telepatií jsme si
vytvořili jakoby takovou dohodu: Nechme to být, je to dávno, vždyť se vlastně
nic nestalo, neznáme se. A tak tomu i je.
Ale přesto. Každé setkání s ní mě v myšlenkách vždy automaticky přehodí tam
někam do roku 1976.
MARIKA
Alespoň tak se mi představila v telefonu a hned na mě: „Já mám čas!
Vy taky máte čas? Tak se sejdem né?“
Z těch jejich pár slov na mě vybafnutých jsem vycítil přízvuk jedné naší
nepřizpůsobivé menšiny. Její fofr byl
podezřelý, ale co bylo ještě podezřelejší, byl mužský hlas v pozadí, který jí
říkal, o čem má mluvit. Nejsem včerejší,
jak se říká, a hned mi bylo jasné, oč tu
kráčí. Mohl jsem to položit, popř. je oba
poslat „k šípku“, ale ze zvědavosti jsem
se zeptal: „A kde byste se tedy chtěla setkat?“ „No tam jak je Kahanec, tak tam
v tom průchodu vás budu čekat, hej?
Ale přijďte určitě!“ „Jó, příjdu.“
Opravdu jsem tam ten den, v tu hodinu dorazil, ovšem patřičně vzdálen
a celé to místo jsem pozoroval z jednoho obchůdku naproti. Nejdříve přišli dva. Ona, malá, obézní, sukni až
na zem s temperamentem na rozdávání. On, něco podobného s pupkem jak
starosta, s cigaretou v ruce a něco jí
horlivě vysvětloval. Pak se vzdálil. Čas
běžel a já pořád nikde. Začal mi zvonit
mobil. Marika. Nevzal jsem to. Ani poprvé, ani popáté, ani podesáté. Chlápek
k ní přicházel a zase odcházel a po chvíli se k němu začali přidávat další a další
obyvatelé a obyvatelky onoho problémového sídliště až to tam po chvíli
vypadalo jak na nějaké demonstraci
za práva menšin. Když jsem si při pohledu na ně představil, že tam teď stojím někde uprostřed nic v uzavřeném
průchodu, tak mi bylo naprosto jasné,
že by mi toho na mně moc nezbylo.
Marika se už neozvala, ale asi
za týden jsem to udělal já a zavolal
z budky na její číslo. Jen tak, ze zvědavosti. Čo je! Kto volá? Ozval se mužský
hlas. Přesně jak jsem předpokládal…
ŠÁRKA
Kdysi dávno, na vojně někdo na záchodě napsal na plechové dveře větu:
Ten, kdo má rád Šárku, ať udělá čárku.
A že tam těch čárek bylo požehnaně! I já
sám jsem tam jednu přidal, ač jsem žádnou Šárku vůbec neznal. Každý voják
si pod tím jménem v duchu představoval tu svou, která tam někde v dálce
na něho čeká, anebo takovou, kterou by
si přál a touží po ní, ať se jmenuje jakkoliv. Toto vše se mi prohnalo hlavou,
když se mi na inzerát ozvala jistá Šárka.
Byla to opravdu exotka. Hned její
první esemeska zněla přesně takto:
„Čau. Doufám, že o sexu nebudeš
jen blbě mluvit jako tví předchůdci
a budeš ho radši pořádně dělat!“ Sice
už něco pamatuji a asi patřím i do té
tzv. staré školy, přesto si myslím,
že nejsem žádná zaseklá konzerva
a s dnešní dobou nemám žádné problémy. Ale toto bylo i na mne docela
silné kafe a tak jsem Šárce přímo zavolal. Opravdu jsem byl zvědavý, jestli
to psala skutečně žena a jestli ano, tak
proč to řeší až takhle?
Telefon začal vyzvánět a byl jsem
připraven na vše. Přes „Kanadský žertík“ až po „Dominu“. Ani jedno, ani
druhé. Ozval se mi docela příjemný,
vyzrálý, ženský hlas. Prosím? Šárka
byla až neskutečně otevřená. Petře,
vy jste snad impotent? Vždyť všichni
muži myslí jen na to jediné. Vy ne?!
Atd. atd. Byla to síla, školení přímo
od profesionálky. Kdyby měla Šárka
doma na zdi onen citát z našeho vojenského záchodu, tak už má čárkama
určitě vytapetovaný celý byt. Inu, i takové jsou některé ženy.
EDITA
Tak to byl, jak se říká, záhul největší.
Po tom všem, co jsem si už prožil, jsem
byl přesvědčen, že mne nemůže už nic
překvapit. Omyl, řekl si život a předhodil mi ženu jménem Edita.
Edita byla kartářka, léčitelka a šarlatánka. Pocházela ze slavné cirkusácké
rodiny, kolem ní spousta lidí zvučných
jmen, peněz a taky zážitků. Seznámili
jsme se za velice zvláštních okolností, o kterých psát nebudu. Spiritismus
apod. Měla krásný byt na Vinohradech,
její soused byl např. zesnulý herec pan
Brodský. Díky ní jsem měl tu příležitost poznat nejednu osobnost, které
jiní znají pouze z televize a vůbec život
vedle ní měl do nudy hodně daleko. Prostě cirkus.
Nežili jsme spolu, pouze jsme se
setkávali a to především u ní v Praze.
Po čase jsme se ale začali vážně bavit
o tom, že to spolu, jak se říká, zkusíme
na hromádce. V úvahu připadala Praha
s jejím bytem, Edita ale nevylučovala
ani možnost odejít do zahraničí k některé z větví její obrovské cirkusácké
rodiny. Pronajal jsem svůj byt v Těšíně, v práci dal výpověď a odešel jsem
do Prahy.
Nedá se říct, že bych byl do Edity
nějak extra zamilovaný, to určitě ne.
Ale měl jsem ji velmi rád jako člověka
a bylo mi úplně jedno, jestli je z takové či
makové rodiny. Ta byla pro nás v mých
očích stejně jen přítěží, její chapadla
byla všude, o všem museli vědět, jakékoliv větší vybočení někoho z nich se
projednávalo a rozhodovalo. V době,
kdy jsem tam pobýval, tak např. řešili
jednu velmi slavnou dámu ze samotné
špice jejich klanu, která poskytla – a to
nejspíš bez předchozího projednání rozhovor bulvárnímu listu, ve kterém se
rozpovídala trošku víc než měla. Celá ta
aféra se tenkrát zahladila tak, že se pak
do médií pustila zpráva, že ona dáma
má již svůj věk a tak už občas ani neví,
co říká. Prý počínající „Alzheimer“ atd.
Čemu jsem se ale musel smát, bylo
to, jak nazývali mne. Říkali mi „náplava“. Asi bych se měl urazit, ale naopak,
připadalo mi to trefné. Edita je omlouvala, že tak říkají všem, kdo přišli odnikud, což už se mi líbilo méně, protože
jsem z žádného „odnikud“ nepřišel.
Ale bral jsem vše s úsměvem, protože
mi bylo s Editou dobře, měl jsem ji rád,
ona měla ráda mne a s tím vším kolem
a kolem jsem se už začínal pomalu učit
žít. No a pak to přišlo.
To nebyla rána do srdce, to bylo hotové zemětřesení. Editu zavřeli. Vše
se v momentě sesypalo jak domeček
s karet a já jsem postupně začal zjišťovat, jak moc málo toho o ní vím. Ani
ve snu by mne nenapadlo, že už byla
„v podmínce“, a co ve svém volném
čase za honbou po velkých penězích
provádí. Její byt jsem musel okamžitě
opustit a rodina mne odklidila na jednu
ubytovnu v Praze 4, která patří synovi
jednomu našemu slavnému herci. To je
ale kapitola na další povídání, o tom teď
vyprávět nechci. Snad je tolik, že můj
byt v Těšíně jsem pronajal až do konce
roku, takže jsem v té překližkové ubytovně s devíti Ukrajinci, Kyrgy a Moldavany na jednom pokoji musel přežít
ještě čtyři měsíce.
Když jsem se na konci roku vrátil
domů, byl jsem psychická troska. Edita
mi celou dobu tvrdila, že je to všechno
omyl, nedorozumění a že bude brzy
venku. Ovšem TV zprávy a tisk o ní
tvrdili něco úplně jiného. Až se mi panenky protáčely. Byla to opravdu síla,
a tak i rodina dala časem od ní raději
ruce pryč, což znamená, že až jednou
vyjde z vězení ven, tak už nebude mít
nikoho. Děti Edita nikdy neměla. Za
celý svůj život jsem neměl s kriminálním prostředím nikdy nic společného
a teď po zavedení mého jména do její
návštěvní karty jsem tam v oněch prostorách trávil každý měsíc tři hodiny.
Strašné prostředí, jenže…
Jelikož jsem byl v kartě uveden
pouze jako „přítel“, neměl jsem nárok
na podrobnější informace o jejím
trestném činu a trestu za něj. Sice
jsem vše věděl, ale pouze z médií a tak
jsem to chtěl mít potvrzeno i od zástupců věznice. Ale vždy mi jen řekli:
Ať vám to paní poví sama, my nesmíme takové informace podávat. A tak
jsem pořád dokola poslouchal její lži,
že už jde domů, že je v tom nevinně
atp. Samozřejmě se vždycky „něco
stalo a zase domů nešla. A tak jsem
s ní už ztratil trpělivost a uhodil na ni.
Chtěl jsem slyšet konkrétní datum
a basta! Nakonec byly ty výstupní data
tři a tady bych chtěl na ně poukázat,
jak si je Edita krásně vymýšlela, aby se
náhodou nepodřekla.
To první bylo 5. 9. 2010. Pátého září
jsou přehozené číslice jejího narození.
A co následovalo? Samozřejmě nic.
Další termín, který mi srdceryvně slibovala, byl 11. 11. 2010. Čili 11, 11,
10. Už jsem to ale prokoukl a nevěřil
jí ani za mák. Dušovala se a přísahala
na celou svoji rodinu, že to tak je a ať
se zeptám vychovatele, ten že mi to potvrdí a bla, bla, bla. Dobře věděla, že mi
vychovatel nic potvrdit nesmí. Říkám
jí: „Edito! Co to tu na mě hraješ?“ „Víš,
zase se to zadrhlo. Měla jsem doma
na mobilu paušál a oni mi tam našli nějaký starý dluh. Ale 11. ledna už jdu určitě za tebou domů, dovez mi příště můj
kožíšek, ať nejdu po venku jak cvok.“
Když mi ten třetí termín řekla, nebylo
už co řešit. 11. ledna roku 2011 je opět
11, 1, 11. dnes se píše rok 2013 a Edita
je tam pořád. TV zprávy a tisk měl
pravdu. Domů Edita skutečně jednou
půjde. Ale to se už bude psát letopočet
2015 a já už ji určitě čekat nebudu.
ELIŠKA
Pampeliška. Tak jsem jí říkával.
Láska mívá mnoho podob. Jednou z ní
je i láska majetnická a i ta se ještě může
různě lišit. Ale v jednom zůstává vždy
stejná. Jeden člověk si toho druhého
„přivlastní“ a pak už s ním ve jménu
lásky manipuluje až tam, kam je mu dovoleno. Po dobrém, či po zlém.
Eliška bydlela v sousedním městě
a bylo o devět let starší. Nijak mi to nevadilo. Byla to velmi vitální žena, která
dokázala lehce utahat i mne. Byla vášnivá houbařka, měla ráda horské túry
a i na mé zahradě zvládla práci za dva.
Z počátku bylo vše tak hezké…
Eliška byla již v důchodu, takže měla
spoustu času a to, co jsem nestíhal já,
ráda vybavila vše za mě a já si její ochoty velmi vážil. Jenže… Zároveň tím, že
měla času nadbytek, tak neustále řešila kdejakou prkotinu, která by mi ani
na mysl nepřišla. Z počátku jsem to bral
tak, jak mi to sama říkala – že to myslí
se mnou jen dobře, ať si dám říct. A tak
jsem se podřizoval a na vše jí kýval,
i když jsem už vnitřně cítil, jak mi to začíná vadit, jak se to stupňuje a přestává
to být únosné.
Po pár měsících od našeho seznámení bylo už naprosto vše, co jsem
udělal, vždy jen špatně. To už nebyly
„dobře míněné rady“, to už byl systematický nátlak, jehož cílem měl být
prodej mého bytu a přestěhování s k ní
do 1+1. Vše se dostalo až do takové
fáze, že Ela už nebyla ani schopna
hovořit se mnu jako s člověkem. Když
přijela za mnou, své výčitky spustila
hned na autobusáku. Když jsem přijel já za ní, tak se pár hodin držela,
ale pak to stejně opět propuklo naplno. Většinou to začínalo slovy: „Tak
co? S kterou šmidkou sis zase užíval,
když jsme nebyli spolu?“ A následovalo: tohle pít nebudeš, není to dobré!
Tohle jíst nebudeš, moje jídlo je lepší!
Když se mnou mluvíš, tak více otvírej
pusu, vůbec tě neslyším! První se vysává a pak teprve utírá prach! První se
dá mobil do nabíječky a pak do zásuvky, jsi vůbec chlap, když tomu nerozumíš?! Jak můžeš dát do vařících brambor nejdřív kmín a pak sůl? No jasně,
klasický samorost. Jak si ty zuby proboha čistíš? To tě mám i tohle učit?!
Zítra jdeš k holiči! Že ne? Ale půjdeš!
Co tu kávu tak hltáš! Já se na to nemůžu dívat. Koho jsi to zase zdravil? Zas
nějaká šmidka, co?! A stejně tě mám
více ráda než ty mně! A máš mě vůbec
rád? Nemáš co? Já to vím! Atd. atd.
Byly to stovky nesmyslných výčitek,
které mi měly vymýt hlavu a udělat
mne poslušnou ovcí. Byla to ale i má
chyba, že jsem se tomu málo bránil
a nechal to zajít tak daleko. Např.
když byly pracovní dny a nebyli jsme
spolu, tak si vymyslela, ať jí vždy večer
před spaním prozvoním, jakože takové popřání dobré noci na dálku. Jak
milé, že? Ano, ale až do té doby, než se
z toho stala povinnost, hlášení, raport,
že opravdu odcházím na kutě sám, což
si nejednou zpětným zavoláním také
ověřovala. Vůbec také dnes nechápu,
proč jsem jí tenkrát přes to všechno
koupil dárek k Valentýnovi, který okomentovala slovy: Větší kýč jsem ještě
nedostala.
Jednou jsem si psal z jejího počítače životopis a Ela se nějak dopátrala
k mému heslu. Z „koše“ vytáhla mou
korespondenci s mým synem, kde se
o ní zmiňuji a to jsem si za rámeček
nedal. Začaly mi na mobil přicházet
perverzní, oplzlé SMS zprávy od nějakých dvou žen. Na jednu jsem odpověděl: „Oč vám jde, dámo?“ A už to jelo.
Strůjcem těch SMS byla Eliščina dcera,
která si prý takto chtěla potvrdit mou
věrnost její matce, a tím, že jsem na tu
SMS vůbec odpověděl, tak jsem jen
prachobyčejný hajzl, nic víc. Tak mi to
bylo řečeno samotnou Eliškou. Ta se ale
naopak snažila situaci zklidnit, protože
toto v její režii nejspíš nebylo a s její dcerou nás seznámila. Onen babochlap,
jenž mohl být věkem i mou dcerou, mi
jen řekl – čau!
Když jsme se pak vrátili domů k Ele,
tak mi řekla: „Víš, co ti vzkazuje dcera?
Jestli mi jen trošku nějak ublížíš, tak tě
prý vlastnoručně zabije!“ A to už bylo
opravdu moc a vážně jsem začal mít
z Ely strach. Připadala mi, že je v zájmu
té své tzv. lásky ke mně schopná všeho.
Dny strávené s ní se pro mne staly peklem. Říkal jsem si nesčetněkrát – máš
to zapotřebí? Jen pro nějaký občasný
sex a pocit, že nejsi sám? Náš vztah gradoval, cítili jsme to oba. Kdy to přijde?
Přišlo to jednu parnou letní neděli
u mne v bytě. Ela řekla: „Dnes budeme doma a vyměníme mísu na WC.“
Říkám jí: „Ne! Nová mísa má jiné roztoče k ukotvení, musí se to vyměřit, vyvrtat do panelu, navíc je neděle, nechme to na jiný den. Půjdeme radši ven,
někam k vodě, ne?“ A do Ely vjel amok.
Láteřila, že jsem líný, neschopný a že se
do toho tedy pustí sama. Provokativně
jsem si lehnul na válendu a čekal, co
bude dál.
A ona se opravdu pustila do práce.
Začala vše vyklízet a připravovat a její
slovník při té činnosti byl opravdu
úchvatný. Především k mé osobě. Když
si vše připravila, tak mi říká: „Dej mi
nářadí!“ „Nedám.“ „Dej, nebo se ti tu
na to vy… a odejdu!“ „Tak to udělej!“
Začala si balit věci, všechno lítalo,
třískalo a já pořád ležel na boku zády
k ní. Píchne mne? Nepíchne mne? Pak
práskly dveře a já jsem s úlevou usnul.
Večer mi napsala: „Hodinu jsem
čekala na lavičce před domem, jestli
za mnou přijdeš. A nepřišel jsi. Odstřihnul jsi mezi námi pupeční šňůru.“ A to
byl konec.
Přesto i dnes ještě narážím na její
stopy. Např. když si každý večer oblékám své oblíbené pyžamo, které mi
roztrhla napůl jen proto, že to byl dávný
dárek od jiné ženy. Dnes je již pyžamo
opět zašito a slouží mi dál. Ale dokonce
i veřejnost může její stopu zahlédnout.
Kdo pojede vlakem z Třince do Těšína,
tak za Ropicí uvidí vpravo u zahrádek
bílou maringotku s velkým nápisem:
Sobota s pampeliškou robota!!! To
byla Eliščina oblíbená průpovídka z našich počátků. A co si budeme povídat,
neskrývá se za ní pouze ta neoblíbená
práce s oním plevelem… Těch stop
po ní je mnoho, ale ta nejhlubší zůstala
v mém srdci a v mých vzpomínkách.
Po Elišce už do mého života žádná
další žena nevstoupila, už je nevyhledávám a stal se ze mne „samorost“. Nedávno mi někdo k mým narozeninám
popřál těmito slovy: „Tobě se to těžko
přeje, když ty vlastně všechno máš. Ale
jedno určitě nemáš! Hodnou ženu…“
Konec. Konec???
STRANA
23. PROSINCE 2014
15
Místo Ocelářů ovládla Werk Arenu Popelka
TŘINEC Místo hokejistů se
na ledové ploše třinecké Werk
Areny proháněla ve čtvrtek
na bruslích Popelka s princem.
Úchvatný muzikál se skvělými krasobruslaři z osmi zemí světa si těsně před
Vánocemi nenechali ujít především rodiče s dětmi. Hlavních postav se zhostili ruští krasobruslaři Anastasia Martysheva a Konstantin Gavrin. Nazpívali je
a namluvili Lucie Bílá a Ondřej Ruml.
Kromě nich tleskaly nadšené děti
třeba bruslícímu dortu či bonbónům.
Variabilní scéna nabídla totiž plno
nadčasových prvků. Diváci spatřili
překrásné dobové kostýmy, fascinující
světelnou kompozici, filmovou projekci
a kouzelné efekty, doplněné filmovou
animací. Nejmenším hercem muzikálu
byl čtyřletý kuchtík. Ten se však ukázal
pouze na pódiu, kde kralovaly i macecha se svými dcerami bez bruslí. Na ledu
patřil k nejmladším sedmiletý chlapec.
Snad žádný pohádkový příběh nenašel v celém světě takovou oblibu jako
pohádka O Popelce. Inspirovala řadu
významných umělců k filmovému,
divadelnímu, televiznímu, muzikálovému či baletnímu zpracování, nikdy
však nebyla uvedena jako muzikál
na ledě. S tím přišel teprve autor a režisér Jindřich Šimek. Popelka se tak stala
nejúspěšnějším a nejprodávanějším
představením. Během tří let ji zhlédlo
ve 34 městech Čech, Moravy, Slovenska a Ukrajiny přes 750 tisíc nadšených
diváků. (JAG)
FOTO | RADIM BOJKO
A JANA GARTNEROVÁ
POZNÁMKA
Životní prémie pro Popelku
I na Jablunkovsku bydlí Popelka. Nestala se sice
princeznou na zámku, ale za těžký život ji osud odměnil podobně jako ženu v pohádce.
Tato nyní už sedmdesátiletá babička se stále usmívá. Když jsem ji nedávno potkala, šla pomalu a kulhala. „Bolí mě kloub“, zmínila jen tak mimochodem
a dodala: „To je dobré, po třetím dítěti se to spraví.“
Jako vždycky i nepříjemné věci obrátí v humor. Proto
jsem si myslela, že stejně pohodový měla život. Avšak
jen do chvíle, než začala vyprávět.
Narodila se předčasně jako nechtěné dítě, a tak
rodiče doufali, že její plamen svíčky hned zhasne. Protože hořel dál, stala se doma trpěným méněcenným tvorem, který, když povyrostl, byl
dobrý jen na tvrdou dřinu v hospodářství. Nedostala ani místo u stolu, natož stejné
jídlo, jako zbytek rodiny. Sedávala bokem s almužnou na talíři a v dětství nikdy neměla boty. Seniorka se zdráhá říct, jak na ni volali, prý to bylo velmi hanlivé. Nepoznala
rodičovskou lásku ani pohlazení, natož vlídné slovo.
„Věřila jsem, že když se dva lidé budou milovat, nemohou se vzájemně ranit, že život
už může být jen lepší,“ vzpomíná na manželství. Také nevyšlo. Manželova rodina se
k ní postavila jako ke služce a on si výplatu nechával pro sebe. Starost o domácnost
i děti jí ležela na bedrech. Svépomocí dokázala postavit dům, ve kterém však opět zůstala na všechno sama. Muž totiž vzápětí umřel.
Dnes na stará kolena je šťastná. „Na sklonku života jsem dostala životní prémii,
která nejde ani zlatem zaplatit. Mám hodné
děti i vnoučata a společně se nám moc dobře
žije. Humor a víra, mi pomohly překonat zlé
časy a teď jsem vděčná za každý další den,
kdy si svoji prémii můžu vychutnávat. Vše je
tak, jak má být,“ těší se žena.
A její postřeh na závěr? „Všem, kteří mi
ubližovali, jsem odpustila, přesto nedopadli
dobře.“ Někdo by to nazval božími mlýny,
jiný by řekl: „To, co člověk kolem sebe vysílá, to se mu vrací.“ A Popelka v letech přeje
lidem, aby vysílali jen na dobrých vlnách.
JANA GARTNEROVÁ
STRANA
16
23. PROSINCE 2014
Velká vánoční křížovka týdeníku Horizont
STRANA
23. PROSINCE 2014
17
Obdržel čestné občanství Těšína jako druhý Žid v historii města
Ve Svaté zemi psal historik o Těšínsku
TĚŠÍN, PRUCHNA Historik, profe-
sor Harvardské university a bývalý poradce amerického prezidenta Ronalda Reagana Richard
Pipes obdržel v roce 1994 čestné
občanství polského Těšína
jako první Žid v historii města.
Druhým byl o sedm let později
spisovatel Josef Kornblum.
ČESLAV GAMROT
Josef (Józef) Kornblum se narodil
14. února 1917 v obci Pruchna poblíž
polského Těšína. Jeho rodiče Jakub
a Berta tam měli koloniál. Měl ještě
o čtyři roky staršího bratra Zygfryda.
Otec Josefa Jakub Kornblum se nejdřív
vzdělával na gymnáziu v Krakově. V sedmnácti letech vstoupil jako dobrovolník do rakousko-uherské armády.
O třináct let později požádal o ruku
osmnáctiletou Bertu Kornblumovou. I když měli oba stejné příjmení,
nespojovaly je žádné rodinné svazky.
Z počátku provozoval hospodu v Horní
Líštné. Později převzal obchod po rodině Aufrichtů v Pruchné. Měl literární
vlohy, které zúročil napsáním divadelní hry „Ojciec na wymowie” (Otec
na vejminku).
Emigrace do Svaté země
Josef Kornblum po ukončení školní
docházky v rodné obci začal studovat
na gymnáziu v Bielsku, kde také úspěšně odmaturoval. Navíc se naučil se
velmi dobře německy. V roce 1935 se
rozhodl emigrovat do Palestiny, kde už
pobýval jeho bratr. Vedly ho k tomu čím
dál složitější situace v Polsku a obavy
z dalšího vývoje v nacistickém Německu. Sám měl možnost několikrát zaslechnout v rádiu nenávistné „projevy”
Adolfa Hitlera, které popsal jako řev.
O rok později syny následovali rodiče.
Z počátku bydleli v Haifě, později
v Kiriat Malzkin a Kiriat Amal. Krátce
DOMINANTA. Zámeček v Pruchné z roku 1870. Kdysi byl sídlem správce Těšínské komory. V této obci se v roce 1917 narodil spisovatel a čestný občan
Těšína Josef Kornblum. FOTO | ČESLAV GAMROT
po příjezdu matka onemocněla malárií.
Josef byl nucen ukončit studium biologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě kvůli nastalé politické situaci. Poté
pracoval zejména v dělnických profesích, například jako elektrotechnik,
na stavbách či při kopání studen.
V roce 1941 se oženil s Miriam, pocházela z polského města Płock. Když
se mu podařilo najít si zaměstnání
v dílnách, kde se opravovaly vojenská
vozidla, usadili se natrvalo v Tel Avivu.
Měli spolu dvě dosud žijící děti. Rina
pracovala jako pedagog, sociolog a zastupce ředitele telavivské Vysoké školy
pedagogické, Jair jako redaktor v rádiu.
Josefův otec zemřel v roce 1954, matka
o šestnáct let později. Oba jsou pohřbeni na hřbitově v Kiriat Amal.
Z dělníka spisovatelem
Literární tvorbě se začal věnovat teprve v šedesáti letech, začal povídkou
Skąpiec (Lakomec), vyšla v polském
časopise Nowiny-Kurier, vycházejícím
v Tel Avivu. Psal v polštině, němčině
a jidiš. Ve své tvorbě často navazoval
na Těšínsko, kde prožil prvních osmnáct let života. A které celý život chápal
jako místo, kde jsou jeho kořeny.
Vzpomínky z dětství, které ztrávil
v Pruchné, zahrnul do souboru povídek
Od Wisły do Jordanu. V další sbírce
povídek Obrazki Izraelskie (Obrázky z Izraele) zúročil období, kdy jako
elektrotechnik a opravář navštěvoval
řadu židovských domácností, aby tam
například opravil ledničku nebo připevnil nový lustr. A při tom měl možnost
se seznamovat s nejrůznějšími lidskými osudy, které se po desetiletích staly
zdrojem inspirace.
Z jeho péra pochází i Miłość i szarańcza (Láska a kobylky). Nejznámějším
Kornblumovým dílem je ale Ziemia
Przyobiecana (Přislíbená země). Pojednává o tom, jak důležité jsou v životě
společnosti i jednotlivce vize. Navzdory
tomu, že řada z nich časem neobstojí v konfrontaci s realitou. Nicméně
průvodní myšlenkou je, že bez naděje
na lepší budoucnost se nedá žít, ani
nic smysluplného vytvořit. Neméně
důležitá je pak sebeúcta a úcta k druhým lidem. Psal také různé fejetony,
SPISOVATEL. Josef Kornblum se začal věnovat literární tvorbě teprve v šedesáti letech ve své nové vlasti, v Izraeli. FOTO | ARCHIV
reportáže, eseje, recenze, humoresky
apod. Kromě psaní se věnoval překladatelské činnosti.
V roce 1985, tedy přesně po padesáti letech po svém odchodu do Palestiny, navštívil Polsko. Byl se podívat
i v Pruchné, prohlédl si i svůj rodný
dům, jeho noví majitelé mu umožnili
prohlédnout si ho i vevnitř. Setkal se
i s kamarády z dětství. Do svého rodného kraje přijel také v roce 1994, pobýval
tu jako host Slezské university v Těšíně
a Křesťansko – židovského střediska
působícího při těšínském Národním
domě. Tehdy se zúčatnil řady konferencí po obou stranách Olzy.
Zemřel 5. srpna 2008 v Tel Avivu.
Sedmatřicet čestných občanů
Pravobřežní Těšín má celkem sedmatřicet čestných občanů. Jako prvnímu
bylo čestné občanství uděleno v roce
1849 Hermannu Pokornému, tehdy působil v Těšíně jako krajský komisař. Zasloužil se rozvoj města i jeho zkrášlení.
Mezi takto vyznamenanými je od roku
1910 i dosud jediná žena – hraběnka
Gabriela von Thun und Hohenstein.
Této pocty se jí dostalo především ze její
dobročinnost a jako předsedkyni Červeného kříže v Těšíně, Ženského spolku či Spolku pro boj s plicní tuberkulózou a za zprovoznění těšínské dětské
nemocnice.
Jako zatím poslední byl takto poctěn
v roce 2012 dosud žijící Josef (Józef)
Golec, pedagog, esperantista, tvůrce
exlibrisů a významný činovník. A v neposlední řadě propagátor Těšínského
Slezska. Na svět přišel před devětasedmdesáti lety v Těšíně, v současné době
žije v Sopotech.
Pro změnu vedení Českého Těšína
udělilo za víc jak devadesát let existence města čestné občanství třem lidem.
Jak uvedla tisková mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková, titulem
Čestný občan Českého Těšína se honosí
dva sovětští důstojníci bojující za druhé
světové války - generál Jeremenko
a podplukovník Janko, kteří čestná občanství obdrželi v červenci 1945. A o tři
roky později bylo uděleno nechvalně
známému prvnímu komunistickému
prezidentovi Československa Klementu Gottwaldovi.
STALO SE V MINULÉM STOLETÍ
Hřiby v zimě
Rozmary počasí způsobily, že v prosinci 1900 v lesích na Těšínsku začalo
růst velké množství hřibů. Ty přes den
dorůstaly značné velikosti, avšak v noci
vždy zmrzly. Dařilo se také ostružinám.
Nezvaná návštěva na faře
V noci z 25. na 26. prosince 1907 se neznámí pachatelé vloupali do katolické
fary v Třinci. Jejich pozornosti neušel
ani byt faráře, odkud si odnesli 600
korun v hotovosti a osobní věci duchovního v hodnotě dalších 100 korun.
Bouřka v prosinci
Silná bouřka se strhla 14. prosince
1913 kolem desáté hodiny večer na Těšínsku. Oblohu křižovaly ohnivé blesky
a rachot hromů probouzel spáče. Bouřku doprovázelo silné sněžení a vítr. Jak
uvedly dobové noviny, obdobný přírodní úkaz nepamatovali nejstarší lidé.
Voják okradl horníka
Když horník Jan Mickal z Lazů pozval
jednoho prosincového večera 1908
v Těšíně na pivo jednoho vojáka, netušil, o jak vykutáleného ptáčka se jedná.
Když pak šli spolu na nádraží, odkud
horník chtěl odcestovat domů, voják jej
nečekaně uhodil zezadu do hlavy, ukradl mu hodinky s řetízkem a peníze a pak
se dal na útěk. Z lupu se ale dlouho netěšil, protože již během několika hodin
ho vypátrali a zatkli policisté.
Trable kvůli klobouku
nezaměstnaní mohli nejen ohřát, navíc
si přečíst různé noviny, časopisy a zahrát společenské hry. Kromě toho se
mohli napít horkého čaje a pojíst chleba, který jim nabízely členky různých
místních charitativních organizací.
Lidí bez práce bylo v té době v pravobřežní části města kolem čtyř set.
Písaře Bulingra z Těšína potkala 9.
prosince 1906 během jízdy drahou
z Opavy do Svinova nemilá příhoda. Za stanicí Háj mu ulítl klobouk,
a aby o něj nepřišel, vyskočil z vlaku.
Jedoucí souprava ho odhodila a muž
upadl do bezvědomí, z kterého se
ale brzy probral. Svůj klobouk našel
až na druhý den. Ke všemu se musel
zpovídat před soudem v Klimkovicích
kvůli vyskočení z vlaku za jízdy.
Příliš mnoho cikánů
na jednom místě
Klubovna pro nezaměstnané
V katolickém kostele v Horní Suché se
od 2. prosince 1928 poprvé začalo svítit
elektrickým osvětlením. Zavedení elektřiny si zaplatili místní věřící.
Ulehčit nelehký osud nezaměstnaných
v dobách bující hospodářské krize se
pokusili v polském Těšíně. Pro lidi bez
zdroje obživy tam počátkem prosince
1932 otevřeli klubovnu. V prostorné
místnosti, která se nacházela v budově
na Horním náměstí (Górny Rynek), se
Větší množství cikánů se objevilo v noci
z 1. na 2. prosince 1930 v Horním Žukově. Nebylo to poprvé, ovšem nikdy
jich nepřišlo tak hodně najednou. Místní si tropili žerty, že do obce byli úmyslně přivedení kvůli nadcházejícímu sčítání lidu, a pro jistotu začali více hlídat
své kurníky a chlévy.
Elektřina v kostele
Kurzy češtiny a němčiny
Obecní osvětová komise v Třinci začala
v prosinci 1929 pořádat kurzy českého
a německého jazyka. Přihlásit se mohl
každý, komu bylo nejméně čtrnáct let.
Chtěli pomoci
nezaměstnaným
Fotbalový zápas mezi mužstvy D. S. K.
Český Těšín a D. F. C. Praha se uskutečnil 17. prosince 1932 na hřišti poblíž
českotěšínského parku Adama Sikory.
Utkání začalo o půl osmé večer, hrálo
se při elektrickém osvětlení. Čistý výnos
ze zápasu byl určen ve prospěch místních nezaměstnaných. Které mužstvo
vyhrálo, se nám ale zjistit nepodařilo.
Problémy s volem
ZIMNÍ ZÁTIŠÍ. Na pohlednici z let
1910 až 1918 je zachycena nynější rezervace Lasek Miejski nad Puńcówką
v pravobřežním Těšíně. K jejímu zřízení došlo v roce 1961 za účelem
ochrany květiny hvězdnatce zubatého, lidově zvaného těšíňanka nebo
těšínský kvítek. Jedná se o jeden
ze symbolů Těšínského Slezska.
FOTO | SLASKIE.FOTOPOLSKA.EU
Jistý řezník z Prostřední Suché se vypravil v prosinci 1935 na Slovensko
a koupil tam vola. Zpátky ho vezl vlakem. Během zastávky ve Frýdku se
zvíře splašilo, utrhlo se z řetězu a uteklo
z vagonu. Vola začalo pronásledovat
několik čeledínů a někteří z cestujících.
Podařilo se ale dopadnout až na Folvarku v Šumbarku a teprve odtamtud
dopravit do Prostřední Suché a porazit.
Dva z čeledínů honička vyčerpala natolik, že museli k lékaři.
ČESLAV GAMROT
STRANA
18
23. PROSINCE 2014
Vyrazily do Prahy na start
protestní kampaně
JABLUNKOV, PRAHA Na start
kampaně „Ne. Množírnám!“ se
vydaly do Prahy i Jablunkovanky. Přidaly se tak k desítkám
známých tváří a tisícům dalších
lidí, kteří usilují o nový zákon,
který by zakázal nelidské
praktiky množitelů psů.
„Podpisy na petici sbíráme už nejméně měsíc, teprve nyní však začala
oficiální část kampaně po celé zemi.
A u toho jsme nesměly chybět. Vzaly
jsme sebou i týdeník Horizont, abychom v Praze ukázaly článek o tom, že
i na druhé straně republiky se snažíme
pomoci týraným a opuštěným psům,
jak jen můžeme,“ poznamenala Jana
Foltová z Jablunkova.
Dodala, že na akci dorazily stovky
lidí se svými psy, které většinou zachránily z množíren nebo vyhozené.
„Přišla i paní s už vyléčenou čivavou,
kterou množitel spoustu let využíval jen k rození štěňat a když už toho
nebyla schopna, zašil jí břicho drátem a pohodil u popelnic. A takových
smutný příběhů jsou stovky,“ konstatovala Foltová s tím, že nyní nastává
náročná práce, a to posbírat 12 tisíc
podpisů, aby se mohla petice předložit
parlamentu.
Aquaerobik
ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 552 322 301
Pondělí 29. prosince a 5. ledna od 19.00 do 20.00
Plavání pro veřejnost
Úterý 23. prosince od 14.00 do 18.00, středa
24. až pátek 26. prosince zavřeno, sobota
27. prosince od 10.00 do 12.00 a od 14.00
do 17.00, neděle 28. prosince od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 18.00, pondělí 29. prosince
od 14.00 do 18.00, úterý 30. prosince od
14.00 do 18.00, středa 31. prosince a čtvrtek
1. ledna zavřeno, pátek 2. ledna od 14.00
do 19.00, sobota 3. ledna od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 17.00 a neděle 4. ledna od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00. Pondělí 5.
ledna od 6.30 do 7.30 a od 15.00 do 16.00.
Úterý 23. prosince od 18.00 do 21.30, středa
24. až pátek 26. prosince zavřeno, sobota
27. prosince od 12.00 do 14.00, neděle
28. prosince od 12.00 do 14.00, pondělí
29. prosince od 18.00 do 19.00 ženy a od
20.00 do 21.30, úterý 30. prosince od 18.00
do 21.30, středa 31. prosince a čtvrtek 1. ledna
zavřeno, pátek 2. ledna od 19.00 do 21.30,
sobota 3. ledna od 12.00 do 14.00 a neděle
4. ledna od 12.00 do 14.00. Pondělí 5. ledna
od 18.00 do 19.00 ženy a od 20.00 do 21.30.
S HORIZONTEM. Do Prahy vzaly Jablunkovanky s sebou i článek z Horizontu
a knihu o Jablunkově.
Po velkém úspěchu blešího trhu
v Jablunkově na podporu opuštěných
psů, se ženy z Jablunkova rozhodly
celonárodnímu projektu „Ne. Množírnám!“ pomoci. V nich jsou psi chováni
za účelem zisku v krutých podmínkách,
rovnajících se koncentračním táborům.
Vše je podpořeno stále častějším prodejem přes internet, neboť dochází k takřka minimální kontrole před nákupem.
Inzertní servery jsou těchto nabídek
plné. (JAG)
OBOJKY. Spousta drobných předmětů bude sloužit na pomoc kampani.
FOTO | ARCHIV
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
BORDERKY. Dvouměsíční kříženky
border kolie, hodí se na zahradu.
LUCINA. Starší kříženka nalezena
v Třinci – Folvarku.
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
Třinec
ČESKÝ TĚŠÍN
Plavání pro dospělé
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
EDITKA. Mladá kříženka odchycena
14. prosince v Třinci.
KOUPÁNÍ
TŘINEC
Krytý bazén, tel.: 558 331 441
Úterý 23. prosince od 6.00 do 21.00, středa 24.
prosince zavřeno, čtvrtek 25. prosince od 10.00
do 21.00, pátek26. prosince od 8.00 do 21.00,
sobota 27. prosince od 6.00 do 21.00, neděle
28. prosince od 6.00 do 21.00, pondělí 29.
prosince od 6.00 do 21.00, úterý 30. prosince
od 6.00 do 21.00, středa 31. prosince od 6.00
do 18.00, čtvrtek 1. ledna od 10.00 do 21.00,
pátek 2. ledna od 6.00 do 21.00, sobota 3.
ledna od 6.00do 21.00, neděle 4. ledna od 6.00
do 21.00 a pondělí 5. ledna od 6.00 do 7.00,
od 14.00 do 18.00 a od 19.00 do 21.00.
BYSTŘICE
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Úterý 23. prosince od 6.00 do 19.30, středa
24. prosince až pondělí 5. ledna zavřeno.
Aquaerobik
Úterý 23. prosince od 19.30 do 20.30.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vladislav Borovský
69 let
Střítež
Zuzana Ciencialová
84 let
Třinec
Bronislava Dordová
79 let
Český Těšín
Anton Galko
73 let
Český Těšín
Alois Gančarčík
69 let
Třinec
Bronislava Janiková
83 let
Třanovice
František Kalinský
77 let
Třinec
Anežka Kielarová
82 let
Český Těšín
Anna Kiszová
91 let
Český Těšín
Dagmar Kohutová
74 let
Mosty u Jablunkova
Roman Antoni Konopko 73 let
Třinec
Vilém Krupa
64 let
Bocanovice
Gertruda Křižánková
86 let
Jablunkov
Helena Lipowská
88 let
Mosty u Jablunkova
František Macura
75 let
Jablunkov
Marie Muchová
87 let
Český Těšín
František Nowak
82 let
Návsí
Wiesław Sikora
68 let
Třinec
Adam Szturc
74 let
Hrádek
Helena Vavrošová
91 let
Komorní Lhotka
Vladimír Zientek
56 let
Třinec
Štěpánka Zwrtková
90 let
Mosty u Jablunkova
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1400
Čt830–1400
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
30,61,91,121,151,182,-
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám. Svobody 527,
739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin, Tel.: 733 612 811,
[email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne CZECH PRINT CENTER a.s.
 Rozšiřuje PNS a.s.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací:
www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
 Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny 
Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
STRANA
23. PROSINCE 2014
19
Futsalisté třineckého Likopu podlehli před vyprodanou halou mistrovské Chrudimi
Jsou pořádně namočení, ale nevzdávají se
TŘINEC Ani ve druhém střetnutí s mistrovskou Chrudimí se
futsalisté třineckého Likopu
nedokázali střelecky prosadit.
Přestože herně nepropadli,
favoritovi hrajícímu v kompletní
sestavě podlehli 0:6 a klesli
na předposlední místo.
SKP LIKOP TŘINEC 0
FK ERA-PACK CHRUDIM 6
Desetinásobný mistr z Chrudimi
šel do vedení krátce po zahájení hry
díky brazilské souhře – Kilmer přihrál
doprava Felipemu a jeho přesná střela
zapadla ke vzdálenější tyči. Likop se
nesložil, favoritovi místy pořádně zatápěl a mohl přinejmenším vyrovnat
– Baron pálil po Cieslarově přihrávce
těsně vedle, Kantor nepropálil výtečného brazilského gólmana Tona, vzápětí
se skóre neměnilo ani po loženkách Cieslara a Kantora.
Zanedlouho se do černého trefili
hosté z Chrudimi, Marešova nahrávka
doputovala k Alvaritovi a ten pokořil
gólmana Sikoru podruhé. Futsalisté
Likopu drželi přijatelný výsledek až
do závěrečných minut. Pět minut před
koncem hosté využili volný prostor
na pravé straně, Felipe nahrál Koudelkovi a ten zakončil protiútok třetím
gólem. Zanedlouho se prosadil Chmelík, míč před zcela prázdnou bránu mu
naservíroval Slováček.
V poslední minutě si oba futsalisté
své role vyměnili a definitivní tečku
za utkáním udělal prudkou střelou
Kilmer. „Tak silný mančaft, jakým je
Chrudim, vždycky přinutí svého protivníka k chybám. Ve druhém poločase
jsme inkasovali po zbytečných hrubkách, poslední dva góly výsledek zkreslily,“ řekl Josef Cieslar starší, předseda
a sportovní manažer Likopu a pokračoval: „Soupeř k nám přijel v plné síle.
Naše první čtyřka rivalovi pořádně zatápěla, nehráli jsme žádného zanďoura,
napadali jsme soupeře po celé ploše.
Nemáme střelce, na gól potřebujeme
deset šancí. Několikrát nás vychytal
skvělý gólman Chrudimi, jinak by byl
pro nás konečný výsledek příznivější.“
Likop klesl
na předposlední místo
První vzájemné měření sil skončilo
výhrou favorita 4:0, druhé jeho triumfem v poměru 6:0. Stejným výsledkem
vyhrála Slavia v hale Kladna a odskočila Třinci na rozdíl tří bodů. Likop zůstal
na sedmi bodech a klesl na předposlední, sestupovou příčku.
„Pokud v domácích zápasech navážeme na naše kvalitní výkony, protože
i proti Chrudimi jsme hráli dobře, proti
slabším protivníkům máme šanci zabodovat naplno. V předešlých dvou ligových sezonách jsme na podzim nasbírali
dvanáct bodů, teď jen sedm. V případě,
že v odvetné části těch dvanáct bodů
uhrajeme, máme reálnou šanci prvoligovou soutěž udržet. Kladno, Hradec
Králové, Mělník, Vysoké Mýto a oba brněnské týmy, to všechno jsou přijatelní
soupeři,“ poukázal Cieslar.
Třinečtí futsalisté se momentálně
krčí na sestupové pozici jenom kvůli
STŘET. Třinecký kapitán Lukáš Mendrok (v pádu) bojuje o míč s chrudimským Andersonem Kilmerem. FOTO | VOJTĚCH VLADÁR
TALENT. David Kantor (v bílém) je považován za budoucnost třineckého futsalu. tomu, že nedotáhli do vítězného konce
několik střetnutí, v nichž vedli o dva
góly. V Mělníku pak prohospodařili
dokonce čtyřgólový náskok. „Pořád
říkám, že nám ty ztracené body budou
chybět. Přestože našemu mladému
mužstvu scházejí zkušenosti, výkonnostně je úplně někde jinde, než
tým, který jsme měli v lize naposledy.
A proto záchrana není nereálná,“ zakončil Cieslar.
K dalším mistrovským zápasům
hráči Likopu nastoupí až po Novém
roce, nejprve by měli nastoupit v Teplicích a posléze v hale Kladna. V pondělí
29. prosince od 20.00 hodin je v hale
STaRS čeká exhibiční futsalové utkání
s fotbalisty druholigového Třince.
BRANKY A NAHRÁVKY: 2. Felipe
(Kilmer), 16. Alvarito (M. Mareš), 35.
Koudelka (Felipe), 37. Chmelík (Slováček), 40. Slováček (Chmelík), 40. Kilmer. Rozhodčí: Tomeš, Klečacký, ŽK:
Očadlík. Diváci: 700. Poločas: 0:2.
TŘINEC: Sikora – Cieslar, Kantor,
Baron, Buryan – Mendrok, Przyczko,
Sniegoň, Očadlík – Sierota, Kalfas.
Trenér: J. Cieslar ml.
Pořadí první ligy po neúplném 13.
kole: 1. Teplice 33, 2. Chrudim 30, 3.
Zruč nad Sázavou 27, 4. Sparta 26, 5.
Třinecký fotbalista Lukáš Trombik se
stal nejlepším hráčem na silně obsazeném turnaji ve slovenské Korni. Na turnaji hráčů do devíti let, jehož se mimo
jiné zúčastnila družstva Baníku Ostrava, Košic nebo polské Ratiboři, obsadili
mladí třinečtí fotbalisté pátou příčku.
„Kluci podávali výborné výkony, které
se projevily především na vzrůstajícím
sebevědomí všech hráčů. Musím pochválit všechny hráče a především vyzdvihnout výkony Janka Folwarčného,
Maroše Ballona a Lukáše Trombika,
který byl vyhlášen nejlepším hráčem
celého turnaje,“ okomentoval turnaj
trenér Zdeněk Cieslar.
Výsledky: Třinec – Domino Bratislava 1:4 (branka Folvarčný), Třinec –
CTR Academy 6:1 (branky: Folvarčný
3, Szotkowski, Ballon, Gerinec), Třinec – Ratiboř 2:2 (branky: Folvarčný,
Ballon), Třinec - Čadca 6:0 (branky:
Szczotka 2, Trombik, Ballon, Folvarčný, Klimek), Třinec – Dolní Bečva 4:2
Sláma (Teplice), 8 – Mendrok, 7 –
Baron, 5 – Kantor, Opluštil, 4 – Sierota
(všichni Třinec).
Nahrávači: 13 – Ramirez (Zruč),
11 – Vladyka (Vysoké Mýto), 9 – Rott
(Sparta), 8 – Amrani (Zruč), Belej
(Tango Brno), Frič (Sparta), Marcino,
Sidnei (obaTeplice), 7 – Baron, 6 –
Opluštil (oba Třinec).
KAM ZA SPORTEM
FUTSAL
Pondělí 29. prosince
Exhibiční utkání ve futsalu: SKP
Likop Třinec – FK Fotbal Třinec
(20.00, hala STaRS)
HOKEJ
Neděle 28. prosince
HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň
(15.10)
Neděle 4. ledna
HC Oceláři Třinec – HC Energie
Karlovy Vary (15.00)
STOLNÍ TENIS
V sobotu 27. prosince se v tělocvičně Masarykovy ZŠ v Návsí uskuteč-
ní turnaj ve stolním tenise pro
neregistrované a rekreační hráče
(kategorie dospělí, kategorie děti).
Turnaj začne v 8.30 hodin, bližší
informace o něm podá p. Marcel
Heczko – tel. 608 410 319, email
[email protected]
Obecní Úřad Hrádek a PZKO zvou
všechny zájemce k účasti v Novoročním turnaji ve stolním tenise
o putovní pohár a ceny. Turnaj se
bude konat v sále restaurace
„U Burého”, v sobotu 3. ledna 2015
pro děti a studenty středních škol,
v neděli 4. ledna 2015 pro dospělé.
Prezentace od 8.00 do 8.30 hodin.
Ceny a bufet jsou zajištěny.
Mosty znovu vítězné
FAKTA A VÝSLEDKY
FOTBAL
Vysoké Mýto 18, 6. Tango Brno 17, 7.
Helas Brno 16, 8. Hradec Králové 16, 9.
Kladno 12, 10. Slavia 10, 11. TŘINEC
7, 12. Mělník 1.
Střelci: 18 – Brahimi (Zruč), Da
Silva (Teplice), 17 – Belej (Tango
Brno), 15 – Rodek (Zruč), 12 – Holeček (Sparta), Salák (Teplice), 11 – M.
Mareš (Tango Brno), Max (Chrudim),
FOTO | VOJTĚCH VLADÁR
(branky: Ballon 3, Folvarčný), Třinec
– Petržalka 0:1, Třinec – Ostrava 4:4
(branky: Trombik 3, Folvarčný), Třinec
– Košice 1:2 (branka: Folvarčný).
Třinecké družstvo do osmi let se zúčastnilo turnaje v Bílovci, kde se v konkurenci deseti týmů umístilo na šesté
pozici. V základní skupině Třinec
skončil třetí a postoupil do boje o páté
až osmé místo. V prvním utkání Třinec
porazil Frýdek-Místek 1:0, ve druhém
však zaváhal a prohrál s Ostravou 0:2.
Výsledky: Třinec – Přerov 5:0
(branky: J. Konderla 3, T. Konderla, Horniak), Třinec – Bruntál 3:3
(Horniak, Babilon, Hlawiczka), Třinec – Opava 0:2, Třinec – Bílovec 5:1
(branky: Horniak 2, Babilon, Klimek,
vlastní). O. 5. až 8. místo: Třinec –
Frýdek-Místek 1:0 (branka: Kapustka). O 5. místo: Třinec – Ostrava
0:2. Sestava Třince: Habčák – Froleš,
Potěšil, Horniak, J. Konderla, T. Konderla, Klimek, Michalek, Kapustka,
Babilon, Hlawiczka.
BASKETBAL
O víkendu ve sportovní hale při
Albrechtově střední škole v Českém
Těšíně proběhl již 34. ročník basketbalového turnaje generací. Tradiční
akce se zúčastnili hráči, kteří mají
aspoň jeden soutěžní start za mužstvo Českého Těšína a také pozvaní
hráči z klubů Tomex Cieszyn a TJ TŽ
Třinec. Do turnaje se zapojilo celkem
33 hráčů, kteří byli rozdělení do čtyř
družstev. Turnaj nakonec vyhráli Senioři pod vedením kapitána Fukaly
před Veterány vedené kapitánem
Pavladym a Bažanty pod vedením
kapitána Valoška. Součástí turnaje
byly i vložené soutěže ve střelbě šestek, kterou vyhrál Niemczyk a střelbě
trojek, kterou ovládl Pavlady. Sestava
vítězného týmu: kapitán Fukala, Balcar, Beier, Bosák, M. Domajer, Hecl,
M. Ježek, Šindler. Nejlepší střelci turnaje: 1. Bosák, 2. Kubien, 3. Cholewik, Ciompa, 5. M. Ježek, Niemczyk.
(RED)
MOSTY U JABLUNKOVA Ve
čtvrtém kole druhé ligy, jež
bylo posledním v letošním
roce, šachisté Mostů
u Jablunkova porazili béčko
ostravského Labortechu.
ŠO TJ SOKOL MOSTY
U JABLUNKOVA 4,5
LABORTECH OSTRAVA „B“ 3,5
Domácí k utkání nastoupili, jako
již poněkolikáté v letošní sezoně,
ve značně nekompletní sestavě,
hosté přijeli téměř v nejsilnějším
složení. Předzápasové prognózy
na úspěch tak byly na straně ostravských hráčů, kteří měli výraznou
převahu v hodnocení ELO na všech
šachovnicích.
Šachisté Mostů však nehodlali
prodat kůži zadarmo. Po úvodní
remíze na první šachovnici se ujali
vedení Ostravští, když na osmé šachovnici hostující hráč vyšel lépe
ze zahájení a partii umně dovedl
k výhře. V dalším průběhu hry si
šachisté Labortechu stále udržovali náskok, pro domácí však bylo
důležité, že v hůře postavených pozicích dokázali vybojovat cenné remízy. Zápas takto dospěl ke stavu
2,5:3,5.
V posledních dvou partiích měli převahu hráči Mostů. V náročných koncovkách dokázali své soupeře přehrát
a celé utkání otočili ve svůj prospěch.
Šachisté Mostů oslavili překvapivé,
ale velmi cenné vítězství nad silným
soupeřem, byla to jejich druhá výhra
v sezoně.
Výsledky partií: Břetislav Kretek –
Miroslaw Jaworski 0,5:0,5, Eneasz
Wiewióra – Maciej Mroziak 1:0, Martin Cupek – Stanislav Fiřt 0,5:0,5,
Wojciech Grygierczyk – Jacek Orzechowski 1:0, Petr Kantor – Aleš Krajina 0,5:0,5, Bohuslav Szotkowski
– Otto Bachořík 0:1, Pavel Kantor –
Karel Trombík 1:0, Vít Kowolowski –
Ladislav Kander 0:1. (RED)
STRANA
20
23. PROSINCE 2014
S Janem Czudkem, generálním ředitelem Třineckých železáren a viceprezidentem Ocelářů Třinec o jeho brankářské
V golfu je Ján Moder výrazně lepší než já.
TŘINEC Generální ředitel
Třineckých železáren, viceprezident HC Oceláři Třinec, autor
divadelních her – takhle Jana
Czudka znají zřejmě všichni.
Málokdo však ví, že je také
fotbalovým brankářem. Chytat
začal v 16 letech v Hrádku,
na škváře. Gól z půlky hřiště, pět
chycených penalt, pozápasové
útěky, zranění kolene a vítězství
v celorepublikovém vojenském
přeboru – to je jen pár úryvků
z jeho fotbalového životopisu.
ROMAN BASELIDES
»» Většina vás zná jako generálního
ředitele Třineckých železáren a viceprezidenta hokejových Ocelářů, ale ne
všichni vědí, že jste bývalým závodním
sportovcem. Které disciplíně jste se
kdysi věnoval?
Fotbalu v Hrádku. Na amatérské,
okresní úrovni. Největšího úspěchu
jsem dosáhl v době vojenské prezenční služby, kdy jsme měli kvalitní tým
v malé kopané a vyhráli jsme celorepublikový vojenský přebor v minikopané. Hrál jsem za VÚ Mariánské Lázně,
ve finále jsme porazili Duklu Tábor. Taková příjemná vzpomínka.
»» Na jakém postu jste hrával?
Chytal jsem. Nebo spíše pouštěl (rozesměje se).
»» Celou kariéru jste strávil v Hrádku,
nebo jste se propracoval někam výš?
V době vysokoškolských studií jsem
něco málo odchytal za rezervu Královopolské strojírny v Brně hrající I. A třídu,
ale načerno. To se snad ani nedá publikovat (usmívá se).
»» K fotbalu jste se dostal, stejně jako
většina kluků, kteří ho od dětství hrávali všude, kde se jen dalo?
Hrádek je pověstný tím, že na Harcově se už dlouhá léta hrává Mundial. Pro
všechny vesnické týmy kolem dokola to
byl jednou ročně velký fotbalový svátek. Fotbal v Hrádku vždy měl docela
dobré podhoubí. V roce 1975 nebo 76
(zamyslí se) se v Hrádku otevřelo škvárové hřiště, na něm jsem začínal. Měli
jsme jenom muže, chytal jsem za ně od
šestnácti let. A také načerno, protože
tenkrát to ani jinak nešlo. Takzvané
ostaršení potvrzené sportovním lékařem bylo možné až od 17 let. Načerno
jsem odchytal celou sezonu, párkrát
po zápase jsem dokonce musel utíkat
přes pole, protože chtěli udělat konfrontačku (rozesměje se).
»» Stála už tenkrát v sousedství hrádec-
kého hřiště správní budova s hráčskými
kabinami a hospodou?
Kdepak. Byla tam jedna, celkem
pěkná, buňka pro hosty a také dřevěná bouda, ve které jsme se převlékali.
Myli jsme se v tom „kovjoře“ vedle hřiště. Dodnes mám některá místa na těle
černá (ukazuje). Odřeniny jsme vystříkali peroxidem, škváru jsme se z nich
snažili smýt rýžákem.
O penězích jsem v tomto kontextu
nikdy neuvažoval. Koho by ale nelákalo
dostat se na nějakou vyšší úroveň? Člověk musí být soudný. Určitě jsem neměl
na to, abych chytal nějakou vyšší soutěž.
»» Fotbalovou bránu jste opustil v 27 letech. Zahrajete si občas fotbal, stoupnete si sem tam mezi tyče?
Čas od času si zahraji v Hrádku
za staré pány a také za Orły Zaolzia.
Pochopitelně chytám, hrát mě nepustí
(pousměje se). Druhý den ráno vstávám úplně v pohodě. Před dvěma lety
jsem si kvůli fotbalu nechal operovat
oči. Hráli jsme s Orły Zaolzia minikopanou v Istebné, při střelách zblízka se
mi dvakrát stalo, že jsem viděl míč až
„Načerno jsem odchytal celou sezonu, párkrát
po zápase jsem dokonce musel utíkat přes
pole, protože chtěli udělat konfrontačku.“
»» Jak dlouho trvala vaše brankářská
kariéra?
Chytal jsem asi až do 27 let. Pak
jsem si zpřetrhal vnitřní vazy v koleně
a kvůli tomu jsem skončil. V té době se
mě Ovčaří, můj nadřízený, zeptal, jestli
chci hrát fotbal nebo pracovat ve fabrice (pousměje se). Tenkrát najížděla
konventorka, připravovalo se kontilití,
člověk seděl v práci od rána do večera
a pak kvůli zranění vypadl z pracovního
procesu. Tak tvrdě mi to Ovčaří tehdy
neřekl. Ale prý bych se měl zamyslet,
jaké jsou moje priority.
»» Jezdíval jste do Třince na druholigová
fotbalová utkání?
Na fotbal do Třince jsem jezdíval
s otcem, na druhou a potom i na první
ligu. Na tom prvním zápase se Spartou
v sedmdesátých letech jsem nebyl, ale
byl jsem na Interu. Na fotbal jsem chodíval pravidelně, dodnes si pamatuji
Edu Machaczka z té doby a uměl bych
vyjmenovat prvoligovou sestavu Třince. V šedesátých letech jsem na fotbal
ještě nechodil. Vybavuji si, že otec
s bratrem na fotbal do Třince párkrát
jeli, ale já byl malý, takže mě s sebou
nevzali.
»» Snil jste v dětství o tom, že z vás jednou bude vrcholový fotbalový brankář
a že si budete fotbalem vydělávat?
v bráně. Nosil jsem dioptrické brýle, ale
na fotbal jsem je nebral. Řekl jsem si, že
takhle to dál nejde a šel na operaci.
»» Kolik vám zbývá času při vašem velkém pracovním vytížení a spoustě povinností na fotbal, potažmo jiné sportovní disciplíny?
V létě se snažím udržovat v kondici
jízdou na kole. Celkem to jde, protože
i když dorazím domů až v sedm večer,
ještě pořád se dá na dvě hodinky sednout na kolo. V letošním roce jsem párkrát vyjel na Kozubovou, Kamenitý,
Slavíč, Ostrý, Filipku, Bahenec, Gírovou, Velký Polom, zkrátka na ty okolní
kopce. Krásná trasa vede do Istebné
k pramenům Olzy nebo do Lomné.
Většinou jezdím o víkendech, protože
taková vyjížďka zabere několik hodin.
V zimě si jedu zalyžovat, se známými
si rád zahraji stolní tenis, tenis a další
sporty. Kdysi na škole mě lákal volejbal, s partou jsme hrávali i nohejbal.
Kolektivní sporty jsou příjemné, ale
na kole vyrážím nejraději sám, čistím
si hlavu.
»» Patříte do skupiny sportovců, které
uchvátil golf?
Golf hraji. Hraji ho špatně, mám
handicap, myslím, 41. Nechci říct, že
golf hraji vyloženě z povinnosti, ale
účast na určitých golfových turnajích
patří k některým byznysovým akcím.
Golf poskytuje příjemnou procházku,
ale pokud to srovnám s jízdou na kole,
ta je mnohem akčnější a za dvě hodiny
ze sebe vydám tolik energie, jako při
golfu za celý den.
»» Rozdáte si to občas v některé sportovní disciplíně s Jánem Moderem, prvním místopředsedou dozorčí rady TŽ?
V čem ho porazíte a v čem má naopak
navrch on?
Pravidelně proti sobě hráváme nohejbal. Čas od času spolu chodíme hrávat golf, ve kterém je Ján Moder výrazně
lepší než já. Porážky se mu snažím oplatit v tom nohejbale, umí to přijmout.
»» Máte čas sledovat televizní a internetové sportovní přenosy?
Pokud mi to čas dovolí, tak se občas
podívám třeba na fotbal. V noci se ale
nedívám, spíš brzy ráno. Pokud se
dostanu včas do postele, brzké ranní
vstávání mi nečiní potíže. Kdysi jsem
dlouhá léta vstával pravidelně ve čtyři
ráno, čtyři dvacet jsem vycházel z baráku, čtyři čtyřicet nastupoval do autobusu a v pět hodin jsem byl v Třinci
na stanovišti. To bylo v době, kdy jsem
měl možnost jít spát v osm, ale teď už to
moc nejde.
»» Na který svůj sportovní výkon nebo
úspěch jste i po letech náležitě hrdý?
Hrozně rád vzpomínám na turnaj
v Rakvicích na jižní Moravě, kam jsme
pár let jezdili se starými pány z Hrádku.
V jednom zápase proti týmu složenému
z profesionálních hokejistů Břeclavi
STRANA
23. PROSINCE 2014
21
kariéře, o hokeji a o sportu vůbec
Porážky se mu snažím oplatit v nohejbale
rád, kdybych udržel svou tělesnou
schránku v takovém stavu, abych si
mohl zajet zalyžovat nebo si zajezdit
na kole. Máme takovou jednu víkendovku, kdy s vedením vyrazíme někam
na kola a pak ještě jednu, kdy jedeme
na lyže do Tater. Organizuje je technický ředitel (Henryk Huczala – pozn.
aut.), klobouk dolů před ním. Jsou to
takové příjemné akce, na které se vždy
hrozně těším. Baví mě setkat se s kolektivem při jiných, než jen při pracovních
záležitostech.
»» Jste hodně hraví a soutěživí? Hecu-
jete se mezi sebou a snažíte se jeden
druhého porazit?
Nedokazujeme si, kdo je rychlejší
plavec nebo kdo ujede na kole delší
vzdálenost. Ironmana mezi sebou
nehledáme. Před mistrovstvím světa
ve fotbale jsme si ale udělali tipovací
soutěž, vyhrál technický ředitel, pan
Huczala.
»» Přihodilo se vám někdy, že vás sport,
v jakékoliv podobě, znechutil anebo
vyloženě otrávil?
Sport sám o sobě ne, ale spíše některé zákulisní záležitosti kolem sportu a podobné věci. Boje s agenty, kteří
do hokeje nic nepřináší a jenom ho
vysávají, tohle mě čas od času opravdu
vytočí na nejvyšší možnou míru.
»» Dovedete jednoduše říct, co se vám
na sportu líbí?
jsme my, chlapi kolem 45 let a výš, uhráli v základní hrací době bezbrankovou
remízu. Následoval penaltový rozstřel
a já chytil všech pět penalt.
Líbí se mi na něm především to, že
se při něm člověk odreaguje od denních starostí a strastí. Vyčistí si hlavu
a potká se s fajn lidmi, kteří mají podobné nebo společné záměry, vyhecuje
se a vyplavuje ze sebe adrenalin.
»» A jakou největší sportovní prohru jste
»» Vedl jste ke sportu také své děti?
během svého života utrpěl, která vám
dodnes leží v žaludku?
Porážek byla strašná spousta, každá
mě mrzela. Hodně jsem si vyčítal, když
jsem ve Vojkovicích dostal gól z půlky
hřiště, v podstatě od středového praporku. Protihráč si všiml, že stojím
na šestnáctce a tak mě z půlky přehodil.
Naštvaný jsem byl hrozně. Jmenoval se
Němec, jeho brácha hrával za Baník.
»» A jaké jsou vaše osobní sportovní cíle?
Jako že bych chtěl ještě něčeho
ve sportu dosáhnout? To ne. Byl bych
Samozřejmě, ale ne k jednomu konkrétnímu. Snažil jsem se, aby děti měly
všeobecnou sportovní průpravu, aby
uměly jezdit na kole, lyžovat, plavat.
Syn Jan hraje stolní tenis za Třinec.
Dnes už jen na okresní úrovni, během
studia na vysoké škole nehrál (dříve
nastupoval v divizním družstvu společně s Tomášem Želazkem, tiskovým
mluvčím hokejového i fotbalového
klubu – pozn. red.). Také se zabývá
bojovými sporty, krav magou, chodí si
zaběhat s jablunkovskými běžci, takže
z něho mám radost. S dcerou Zuzanou
si občas vyrazíme někde na kole, letos
se chystáme na lyže.
»» Máte nějaký oblíbený sportovní vtip
nebo vtipný a zábavný sestřih z nějaké sportovní akce či rozhovoru se
sportovcem, který vás vždy pobaví
a rozesměje?
Myslím si, že docela podařená byla ta
naše videa v mistrovské sezoně respektive Agent 007. Bylo v nich opravdu
hodně kreativity.
»» Svou sportovní kariéru jste započal
ještě za hluboké totality. Kterým směrem se sport vydal, kam se posunul?
Nepřipadá vám, že dříve se sportovalo s větším nadšením než dnes, kdy se
ve sportu točí obrovské peníze?
Dnes je sport až příliš zkomercializovaný, bohužel. Z jedné strany
chápu, že pro sportovce je zdrojem
obživy, ale z druhé strany, když se
podívám na částky prezentovány
v souvislosti s některými špičkovými
sportovci, mi připadá, že to nemá nic
společného s takovým zdravým (zamyslí se) ekonomickým režimem. Je
to všechno přehnané. To je jedna věc.
Druhou je to, že málokomu se chce
makat a sport je o tvrdé dřině. V dnešní době spousta lidí hledá způsob,
jak se dostat za co nejméně námahy
do těch nejvyšších sfér. Bez té tvrdé
dřiny to prostě nejde. Někteří rodiče
mají dojem, že se jejím dětem ve sportu ubližuje stejně jako ve škole.
A právě v tom ty rodiče podporují
agenti, protože v honbě za svým byznysem jim tvrdí, že jinde by jejich dítě
dostalo mnohem více příležitostí. Jenomže sport je pořád pouze o té dřině.
Lidé jsou zvyklí tvrdit, že když se něco
podaří, můžu za to já, a když ne,
mohou za to oni. Málokdo se podívá
na sebe a na to, co mohl udělat lépe.
»» Před léty většina třineckých sportovních oddílů dlouhodobě působila
v nejvyšších soutěžích, kromě fotbalu
a hokeje. Dnes už lední hokej extraligový je, ale ostatní kolektivy, až na několik výjimek, balancují na hraně nejvyšší a druhé nejvyšší soutěže. Jedná
se podle vás o trvalý nebo přechodný
ústup ze slávy?
Při současných finančních požadavcích sportovců není možné,
aby všechno utáhl jeden podnik.
V minulosti finanční nároky sportovců tak vysoké nebyly, spokojili se
s průměrným platem. Dnes to funguje
trochu jinak. Navíc demografický stav
je takový, že náš region nemá takovou
kapacitu lidí, potažmo mládeže, aby
mohl mít všechny sportovní kluby
v extralize. Nemyslím si, že na město
velikosti Třince je u nás málo extraligových soutěží. Pořád si myslím,
že v tomhle směru je Třinec a okolí,
ve srovnání s jinými městy v republice, vysoce nadprůměrný.
»» Dočkají se sportovní fanoušci v Třinci
ještě někdy v budoucnu první fotbalové ligy, co myslíte?
Přijde mi, že se všichni spoléhají jen
na Třinecké železárny. Ač jsou významnou firmou, nemohou udržovat na vrcholové úrovni více sportů. Neznám
fabriky, které by podporovaly více ligových mančaftů samy. Nebudeme nikomu bránit, uvítali bychom, kdyby měl
někdo zájem sponzorovat fotbal. Situa­
ce je taková, že podpora druholigového klubu dotovaného ve spolupráci
s městem, spočívá především na našich
bedrech.
»» Pořád platí, že sportovci z Čech se
do Třince příliš nehrnou. Výjimkou jsou
hokejisté.
Nemyslím si, že by k nám hokejisté
chodili kvůli velkým penězům. Je to
kvůli celkovým podmínkám a renomé,
jaké náš klub má, což je výsledkem
dlouhodobé a koncepční práce. Hokejisté k nám chodí kvůli vysokým ambicím a jistým penězům, což je mnohem
více, než velkým, ale slíbeným. Jsme
daleko, to je pravda. Obklopují nás
krásné hory, což všichni přiznávají.
Město Třinec v posledních letech tak
prokouklo, že je nesrovnatelné s řadou
jiných měst. Jezdím napříč republikou, málokde to vypadá tak hezky,
jako tady u nás.
»» Přejděme k lednímu hokeji. Jak nahlížíte na svou funkci viceprezidenta
třineckého hokejového klubu, změnila
váš náhled na nejrychlejší kolektivní
hru?
Svou hokejovou misi jsem bral vyloženě jako záležitost ekonomické
stabilizace klubu nějak po roce 2000.
Postupně jsem se částečně dostal
i ke sportovním věcem. Netvrdím, že
dnes už hokeji rozumím, to v žádném
případě ne, ale pár nějakých trenérských rad našim trenérům také poskytnu. Ostatně, jak to dělá každý z nás
(pobaveně).
»» Umožňuje vám velké pracovní vytížení důkladně se orientovat na české
hokejové scéně?
Přehled o hráčích se snažím mít, protože základní součástí ekonomiky jsou
náklady na hráče. Bez toho bych nebyl
schopen fungovat.
»» Příznivci Ocelářů by si hrozně moc
přáli druhý mistrovský titul. Co myslíte,
vyplní se jejich přání?
(rozesměje se) Kdybych to věděl, tak
si vsadím, a oberu Pentu o všechny peníze. I já bych si titul hrozně moc přál.
»» Chystáte si dát nějaké sportovní
předsevzetí do nového roku?
Předsevzetí jsem si nikdy nedával,
ani sportovní, ani žádná jiná. V každém
okamžiku se snažím každou práci a každou zálibu dělat nejlépe, jak umím.
Chtěl bych v tom pokračovat.
»» Co byste popřál do nového roku všem
sportovcům, sportovním příznivcům
a nejenom jim?
Přeji nám všem, abychom se naučili
a uměli se dívat na svět i na každou věc
pozitivně. Ve všem je kousek něčeho,
co nám může přinést radost. Když se to
naučíme a budeme se na svět dívat optimisticky, úsměv na tvářích se nám miliónkrát zúročí. FOTO | ARCHIV
STRANA
22
23. PROSINCE 2014
Přehled úspěchů regionálních sportovců ve faktech a výsledcích
BASKETBAL
SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN – TJ
ŽD BOHUMÍN 90:67
Hosté přijeli k mistrovskému utkání
pouze s pěti hráči, čímž zřetelně naznačili, s jakými výsledkovými ambicemi
počítají. Basketbalisté Slavoje chtěli
přítomným fanouškům ukázat, že prohra v Bohumíně o tři body byla dílem
náhody, tudíž jejich odhodlání zvítězit
i s úroky nabíralo od úvodní minuty
jasné kontury. Českotěšínští basketbalisté vyhráli bez větších problémů poločas 51:35 a na začátku čtvrtého hracího
období jejich náskok vzrostl až na 29
bodů. Příležitost ke hře dostal i nováček mužstva Adam Šařec, po několika
nepovedených zápasech se excelentním střeleckým výkonem opět zaskvěl
Rafael Domajer, mimo jiné autor osmi
trojek. Teprve k prvnímu utkání sezony
nastoupil Jiří Smola, kterého pronásledují zranění. Další střetnutí v domácí hale (tělocvična Albrechtovy SŠ
na Frýdecké ulici) sehrají basketbalisté
Slavoje 15. ledna od 18.15 hodin proti
Třinci.
Čtvrtiny: 25:15, 26:20, 18:10, 21:22.
Č. TĚŠÍN: Domajer 38, Bosák 21,
Kubień 15, M. Ježek 9, Pavlady 5, Fukala 2, Beier, Smola, Šařec, Valošek.
Trenér: J.
BĚH
Výsledky závodníků 1. Běžecký
Jablunkov v Běžecké ceně mládeže:
zlaté medaile: René Sasyn (starší žáci),
Karolína Sasynová (mladší žačky), Fratišek Szkatula (předžáci), Kateřina Supiková (předžačky), Markéta Sikorová
(přípravka), stříbrná medaile: Natálie
Ernstová (přípravka), bronzové medaile: Ivana Lubojacká (dorostenky), Sára
Halová (starší žačky), Erika Zahaluková (mladší žačky), Anežka Bojková
(předžačky), Nikol Ernstová (benjamínci). Výsledky závodníků 1. Běžecký
Jablunkov v Běžeckém poháru dospělých: stříbrná medaile: Helena Czeczotková, bronzová medaile: Tomáš Ernst.
UTKÁNÍ. Dívčí družstvo Coyotes hraje Slezskou žákovskou florbalovou ligu.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Sháníte lístek na hokej?
TŘINEC Aby v nové třinecké
Werk Areně nezůstávala volná
místa majitelů permanentek
a na hokej se mohli dostat
i ti, kteří doposud nesehnali
lístky, přichází vedení hokejových Ocelářů s novinkou.
Majitelé sezonních permanentek,
kteří z různých důvodů nehodlají navštívit libovolný zápas, mohou od tohoto týdne využít služby sítě Ticketportal,
prostřednictvím které mají možnost
nabídnout své místo dalším zájemcům.
Pokud se jimi uvolněné místo na daný
zápas prodá, majitel permanentní vstupenky obdrží za každý takto „prodaný“
zápas dvouprocentní slevu na nákup
permanentky na sezonu 2015/2016.
V předešlém extraligovém ročníku
Oceláři prodali dva tisíce permanentek, na letošní sezonu do nové haly již
téměř dvojnásobek. Další místa jsou
určena pro hokejovou mládež, VIP
a sponzory, takže do volného prodeje na extraligové zápasy šlo vždy jen
několik set vstupenek. Přestože některé zápasy extraligy byly vyprodány a mnoho fanoušků se tak na hokej
nedostalo, v hledišti zůstávalo několik
stovek neobsazených sedaček majitelů permanentek. Možnými důvody
mohlo být například pozdní či brzký
začátek zápasů, nízká atraktivita soupeře, nebo pracovní povinnosti. Proto
se vedení klubu rozhodlo řešit celou
záležitost tímto způsobem.
Detailní systém uvolňování permanentních vstupenek je na webových
stránkách www.hcocelari.cz.
1. Prvním krokem pro uživatele je
vytvořit si účet v síti Ticketportal a přihlásit se.
2. Prostřednictvím záložky „ Můj Ticketportal“ zakliknout „Moje aktuální
rezervace“.
3. Následně se otevřou všechny jeho
rezervace v síti Ticketportal, uživatel
klikne na ikonu „Seznam a vrácení permanentkových míst“.
4. Vzhledem k tomu, že podobný systém používá i klub HC Kometa Brno,
musí fanoušek zaškrtnout název klubu,
kterému má zájem danou permanentku
uvolnit.
5. Fanoušek bude následně vyzvaný,
aby zadal sektor, řadu, místo a ověřovací kód a klikne na ikonu „ověř“.
6. V případě, že fanoušek nemá ověřovací kód, tak po stlačení ikony „Žádost o ověřovací kód“ systém odešle
e-mail na klub HC Oceláři Třinec.
Z důvodu zamezení zneužívání se
bude muset v 1. fázi u každého fanouška, který nabídne svoje místo do prodeje, prověřit umístění sedadla s jeho
jménem, adresou, telefonním číslem,
nebo e-mailem.
Ověřovací kód bude po odsouhlasení údajů zaslaný zájemci o uvolnění
místa a daný kód bude moci používat
na všechny další hokejové zápasy. Ověřovací kódy budu zasílané jen v pracovní dny do 15:00 hodin.
(RED)
FLORBAL
Slezská žákovská florbalová liga –
výsledky mladších žáků, první kolo:
FbC Coyotes Jablunkov – FbC Mostečtí Orli 0:6 (0:3, 0:3), DDM Bystřice
– FbC Ossiko Třinec 3:3 (1:1, 2:2), FK
Vendryně – DDM Třinec 5:1 (2:0, 3:1),
FbC Coyotes Jablunkov – DDM Bystřice 3:11 (1:6, 2:5), FbC Mostečtí Orli –
DDM Třinec 6:0 (3:0, 3:0), FbC Ossiko
Třinec – FK Vendryně 6:3 (2:1, 4:2).
Druhé kolo: DDM Třinec – FbC Ossiko Třinec 3:6 (1:3, 2:3), FK Vendryně
– FbC Coyotes Jablunkov 5:4 (1:2, 4:2),
DDM Bystřice vs. FbC Mostečtí Orli
2:4 (0:2, 2:2), FbC Coyotes Jablunkov
– FbC Ossiko 7:5 (4:1, 3:4), DDM Bystřice – DDM Třinec 8:1 (6:0, 2:1), FbC
Mostečtí Orli – FK Vendryně 6:0 (3:0,
3:0).
Výsledky starších žáků, první kolo:
DDM Bystřice – FbC Coyotes Jablunkov/Dívky 13:0 (6:0, 7:0), FbC Coyotes
Jablunkov – FbC Ossiko Třinec „A“
0:6 (0:3, 0:3) FbC Mostečtí Orli – FK
Vendryně 2:3 (0:2, 2:1), FbC Mostečtí
Orli – DDM Bystřice 0:9 (0:4, 0:5), FK
Vendryně – FbC Coyotes Jablunkov 1:1
(0:0, 1:1), FbC Ossiko Třinec „A“ – FbC
Ossiko Třinec „B“ 8:0 (3:0, 5:0), FbC
Coyotes Jablunkov/Dívky – SK Svrčinovec 1:3 (0:0, 1:3).
Druhé kolo: FbC Ossiko Třinec „B“ –
SK Svrčinovec 1:4 (0:2, 1:2), FbC Ossiko Třinec „A“ – DDM Bystřice 0:1 (0:1,
0:0), FbC Mostečtí Orli – FbC Coyotes
Jablunkov 1:2 (0:1, 1:1), FK Vendryně – SK Svrčinovec 2:2 (1:1, 1:1), FbC
Coyotes Jablunkov/Dívky – FbC Ossiko Třinec „B“ 0:5 (0:1, 0:4), DDM Bystřice – FbC Coyotes Jablunkov 3:0 (3:0,
0:0), FbC Ossiko Třinec „B“ – FbC
Mostečtí Orli 2:1 (2:0, 0:1), SK Svrčinovec – FbC Ossiko Třinec „A“ 4:1
(1:1, 3:1), FK Vendryně – FbC Coyotes
Jablunkov/Dívky 2:0 (1:0, 1:0).
Třetí kolo: DDM Bystřice – FbC
Vendryně 16:0 (7:0, 9:0), FbC Coyotes
Jablunkov – FbC Ossiko Třinec „B“
6:2 (2:1, 4:1), SK Svrčinovec – FbC
TÝM. Basketbalisté českotěšínského Slavoje. Mostečtí Orli 7:2 (4:1, 3:1), FbC Ossiko
Třinec „A“ – FbC Coyotes Jablunkov/
Dívky 20:0 (11:0, 9:0), FbC Ossiko Třinec „B“ – DDM Bystřice 2:7 (1:5, 1:2),
FbC Ossiko Třinec „A“ – FK Vendryně
18:1 (8:0, 10:1), FbC Mostečtí Orli –
FbC Coyotes Jablunkov/Dívky 9:3 (4:2,
5:1), SK Svrčinovec – FbC Coyotes
Jablunkov 6:7 (4:1, 2:6).
TÁTA. Reprezentační útočník Ocelářů Jakub Klepiš se stal otcem. FOTO |
MARIAN KIEDROŇ
FOTO | ARCHIV ODDÍLU
HOKEJ
Třicetiletý útočník Ocelářů Jakub
Klepiš, oblékl český reprezentační dres
na Channel One Cupu, se před několika
dny stal poprvé otcem. Jeho manželka
Tereza přivedla na svět syna Jakuba.
Česká hokejová reprezentace do 20
let vyrazila do Kanady na závěrečnou
přípravu před mistrovstvím světa
do 20 let, kde absolvuje poslední dvě
přípravná utkání před blížícím se
šampionátem. V nominaci národního
výběru figurují také dva Oceláři, brankář Miroslav Svoboda a útočník Marek
Růžička.
V posledním střetnutí Euro Hockey
Tour v Soči proti domácímu Rusku
útočník Ocelářů Erik Hrňa vstřelil svůj
první gól v českém národním týmu.
Poté, co mu rozhodčí svým předčasným hvizdem upřel branku v předešlém duelu s Finskem, se Hrňa trefil
již regulérně. V čase 47:38 skóroval
po asistenci Zaťoviče, dal kontaktní gól
na 2:3. Český nároďák na Channel One
Cupu díru do hokejového světa neudělal, prohrál všechny tři duely a letos má
na svém kontě už šest porážek v řadě.
(BA)
Jablunkovští Kojoti nemají domov
JABLUNKOV Přestože kvůli
rozměrově nevyhovující
hale je florbalový klub
FbC Coyotes Jablunkov
odkázán na fungování
v trvalém vyhnanství, daří
se mu docela dobře.
V Jablunkově není ani jedna tělocvična, která by rozměrově splňovala
předepsané parametry pro kolektivní soutěže – výjimkou je jen volejbal.
„V tělocvičně základní školy vedle autobusového stanoviště je sice tribuna,
což by bylo pro diváky skvělé, ale hala
je příliš malá na to, aby v ní mohla naše
družstva nastupovat k mistrovským
zápasům. Trénují tady jen dívky, žáci
a dorostenci, muži se připravují v Bystřici, kde všechna naše družstva hrají
svá soutěžní utkání,“ informuje předseda FbC Coyotes Jablunkov Jaroslav
Sikora.
Kojoti se tak musejí obejít bez divácké podpory, které by se jim v Jablunkově určitě dostalo v hojné míře. První
tým mužů vedený Josefem Krnáčem
a také rezerva trénovaná Jakubem Legierským hrají nejnižší soutěž – Moravskoslezskou třídu mužů. Dorostence
hrající druhou ligu trénuje předseda
klubu Jaroslav Sikora, starší žáky působící v Moravskoslezském přeboru
žáků vede Martin Chrascina a dívkám
startujícím ve Slezské žákovské lize velí
Lenka Sikorová.
„Áčko mužů ve své druhé sezoně
usiluje o postup do vyšší soutěže. Vloni
mu to nevyšlo, skončilo třetí. Béčko
jsme založili teprve letos, kluci se
v něm prozatím sehrávají,“ podotýká
Sikora a dodává: „Ve všech týmech
máme kolem sto florbalistů, nastupují
za nás hráči od Jablunkova až po Třinec, někteří kluci, zejména dorostenci,
dojíždějí ze Slovenska.“ (BA)
GÓL. Jablunkovské florbalistky se radují ze vstřelené branky.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
STRANA
23. PROSINCE 2014
23
Rok 2014: Ohlasy ze sportovišť v Třinci a okolí
FOTBAL
„Někteří hráči se více než měsíc flákali. Doma stejně nemají nic na práci,
tak aspoň mohou trénovat.“ Bývalý
trenér jablunkovských fotbalistů JAN
GOMOLA vysvětluje, proč jeho svěřenci
zahájili zimní přípravu jako první.
„Míč prošel vedle gólmana, možná
před ním skočil a možná mi chtěl brankář udělat radost. Prostě bomba jako
kráva.“ Záložník Třince MARTIN MOTYČKA popisuje svou vítěznou branku
do sítě Varnsdorfu.
„Na kondičním soustředění v Luhačovicích za trenéra Kouřila se ztratil
střední záložník Tomáš Ďurica. Přiběhl až po dvou hodinách, všichni jsme
se mu vysmáli. Tehdy jsme ale běhali
v terénu, který nikdo neznal, takže se
to dalo pochopit.“ Třinecký fotbalista
PAVEL MALÍŘ vzpomíná na svého parťáka ze zálohy.
„Klukům v Nýdku jsem řekl, že už
ani nepřeběhnu hřiště, tak ať s tím počítají. V prvním zápase proti Žukovu
jsem skutečně to hřiště skoro nepřeběhl, ale naštěstí jsme vyhráli.“ Útočník
Nýdku ADAM BRZEZINA upozorňuje
spoluhráče, že už není v takové formě,
jako když válel v první a druhé lize.
„Nejpozději jsem šel běhat někdy
kolem deváté večer. Na nic zvláštního
si nevzpomínám. Snad jen na to, že se
za mnou v parku vydal pes, takže trenérovi jsem pak musel vysvětlovat, proč
jsem měl tak vysoký tep.“ Ještě jednou
PAVEL MALÍŘ, tentokrát líčí individuální běžecké tréninky.
„Profesionálem jsem zůstal, takhle
k fotbalu přistupuji, ale už ho beru
s rezervou. Dříve jsem býval spíše takový cholerik, ale teď, když někdo udělá
chybu, už se tolik v bráně nerozčiluji.
Uklidnil jsem se.“ Brankář třineckých
fotbalistů LUKÁŠ PALEČEK .
„Narozeniny slavím ve stejný den
jako Jaromír Jágr. Je to hezký pocit
a doufám, že to v mé kariéře něco
znamená.“ Bývalý fotbalista Třince
ROMAN HAŠA .
„Dnes jsem to kopl do lesa. Měl jsem
jeden trestňák, ale les to jistil.“ Bývalý
fotbalista Třince RADEK GULAJEV.
„Mančaftu tím pomůžu, ale někdy to
s prominutím stojí za ho…, když vedeme 2:1 a znovu dostaneme gól na 2:2.
Pak měl soupeř ještě jednu šanci,
a kdyby z ní dal gól na 3:2, asi bychom
to všichni mohli rovnou hodit.“ Útočník třineckých fotbalistů TOMÁŠ GAVLÁK dělal co mohl, ale na výhru nad
Kolínem nestačily ani jeho dva góly.
„Hráče pozvu na pivo, dám jim přes
držku a pak musíme porazit prvního.“
K tomu už nedošlo, protože den poté
MILOŠ KOLONIČNÝ bystřickou lavičku
opustil.
„Naše koncovka je špatná, svůj standard odvedl pouze Nieslanik. Bez něho
bychom asi hráli prales.“ Sestavu bez
kanonýra Tomáše Nieslanika si vedoucí
mosteckých fotbalistů DAVID TRYSKA
nedovede představit.
HOKEJ
„Prý jsem takové štístko a po mém
příchodu se Třinci znovu začne dařit.
A Bonkie mi po jednom zápase řekl,
REPREZENTANT. Útočník Ocelářů Erik Hrňa. že jsem takový Šmíca.“ Bývalý útočník Ocelářů VOJTĚCH POLÁK nosil
svým spoluhráčům štěstí, stejně jako
někdejší český fotbalový reprezentant
Šmicer.
„Těsně před svátky jsem se chtěl
ostříhat a oholit, ale všude už měli zavřeno. Kadeřnictví jsem navštívil až
po svátcích, ale protože se už pomalu
blížilo play-off, holení jsem odložil. Neholil jsem se už skoro tři měsíce. Ženě
se vousy líbí, navíc jimi straším děti,
když večer nechtějí spát.“ Hokejista HC
Hrádek PETR PYSZKO se během play-off BAHL neholil.
„Měl bych se doma večer hašteřit
s manželkou? To si jdu raději zahrát
hokej.“ Hokejista HC Hrádek MAREK
WANTULOK zná recept na šťastné
manželství.
„Na Třinec se budu jezdit dívat,
takže se jistě potkáme někde u stánku
s párky a zanadáváme si u klobásy.“
JAN PETEREK , loučící se ikona hokejového Třince.
„Všichni staříci už z Třince odešli,
takže teď je na těch mladších, aby se
ukázali.“ Loučící se kapitán Ocelářů
RADEK BONK předává pomyslnou taktovku mladším spoluhráčům.
„Trochu jsem se bál, protože když jdu
do krámu, tak místním lidem kolikrát ani
nerozumím.“ Útočník Ocelářů LUKÁŠ
ŽEJDL místní nářečí prozatím neovládá.
„Finové všude jezdí na kole. Jdou
do práce, jedou na kole, jdou do hospody, jedou na kole a ve tři ráno se z hospody vracejí na kole.“ Útočník Ocelářů
TOMÁŠ PLÍHAL popisuje zvyklosti panující v zemi tisíce jezer.
„Já osobně roli favorita přijímám
a těším se na ni. Pro nás všechny je to
obrovská výzva a pro spoustu kluků
nová pozice v tom, že od začátku vědí,
jakou roli v sezoně mají.“ Žádné alibistické řeči, trenér Ocelářů JIŘÍ KALOUS
se k mistrovským choutkám Ocelářů
staví jako opravdový chlap.
MISTRYNĚ. Lyžařska SKI Mosty Ewa Szotkowska. FOTO | ROMAN BASELIDES
„Ještě vymyslím, co pro ně přichystám, protože někteří kluci jsou salátoví.
Asi jim nakrájím nějaká rajčata.“ Bývalý obránce Ocelářů LUKÁŠ ZÍB má
jasno, čím pohostí nové spoluhráče
z Vítkovic po vítězství v Třinci.
„Asi jsem ho trefil dobře, nechtěl
jsem to moc protahovat.“ Útočník
Ocelářů ADAM RUFER na téma své
vítězné bitky se Slávistou Tomášem
Beňovičem.
„Vybavuji si, že sem tam jsem našel
v balíčku i nějaké uhlíky. Teď už jsou to
jen samé sladkosti.“ Útočník Ocelářů
ERIK HRŇA přiznává, že jako dítě zlobil.
„Napsali mi, jestli už mám na.ráno
v kalhotách, nic víc.“ Útočník Ocelářů ERIK HRŇA prozrazuje obsah jedné
z SMS, které dostal po premiérové reprezentační pozvánce.
OSTATNÍ
„Já jsem starý pes, už to tak doklepávám. Jednou jsem byl druhý, jinak
skoro pokaždé první. Pokaždé závodím mimo soutěž, abych vyhecoval ty
mladé. Příští rok se stáhnu do ústraní, nechtěl bych být jako Karel Gott.“
Organizátor silově – kulturistického
trojboje v Návsí ERICH SIKORA nechce
přesluhovat.
„Aby hráči zvládli více zápasů během
jednoho dne, museli by být Sandokany,
a těmi oni nejsou.“ Ředitel a sportovní
manažer futsalového Třince JOSEF CIESLAR STARŠÍ je realistou.
„Soupeři k nám jezdí velice neradi. Je
to pro ně trest, ten dlouhý výlet musejí
přetrpět. Působí dojmem, jako kdyby
cestovali někam do Asie.“ Hrající předseda třineckých hokejbalistů PATRIK
CIESLAR .
„Dostala jsem se na školní nástěnku
a asi tam ještě pár dnů budu strašit. Pak
mě shodí a nahradí nějakými básníky,
kterých ve škole máme spoustu.“ Dorostenecká mistryně ČR v běhu na lyžích EWA SZOTKOWSKA ze SKI Mosty.
„Dal jsem si kofolu a ještě jsem si
koupil Margot a banán v čokoládě. To
bylo všechno.“ JOSEF CIESLAR STARŠÍ
na téma oslav postupu třineckých futsalistů do ligy.
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
„V obrovském dvacetipatrovém hotelu byl vytopený jenom pokoj, na chodbě
bylo pod nulou. Na snídani jsem chodil v kožichu a v čepici.“ Krasobruslař
LUKÁŠ RAKOWSKI vzpomíná na návštěvu Severní Koreje.
„Táta je na mě docela přísný. Sice
občas umí i pochválit, ale pořád mi
vytýká různé chyby. A někdy mi to
jde hodně na nervy.“ Třinecká atletka IVANA LUBOJACKÁ , dorostenecká mistryně v běhu na 1500 m
př. a vicemistryně v běhu na 3000
m vykládá, jak ji občas táta – trenér
„prudí“.
„Máme bígla kříženého se stafordširským teriérem. Když nemám jít
s kým běhat, tak si Jessie vezmu. Běhá
šíleně, stačí mi, to spíše já jí někdy nestačím.“ Znovu třinecká atletka IVANA
LUBOJACKÁ .
„Pozorovali jsme krokodýly, jak se
vyhřívají na skále. Nebyli velcí, měli
do dvou metrů, a jakmile nás zpozorovali, zalezli pod vodu, báli se také.
Když už jsme se dostali na klidnější
vodu, kde už nebylo tolik peřejí, narazili jsme na hrochy. Hroši byli od
nás asi sto metrů a pomalu se k nám
přibližovali.“ Vodák OTO MRUZEK
z Hrádku vzpomíná na výpravy plné
dobrodružství.
„Bez kořalky to nejde. Vždy záleží
na náročnosti úseku. V Rusku, kde
byla klidná voda, jsme si občas dali, ale
v Africe to nehrozilo. Ráno po štamprli na kuráž a pak během dne už nic.“
Vodák OTO MRUZEK z Hrádku ještě
jednou.
„Pivo stojí šest franků, což je nějakých 125 korun, v restauraci osm, rum
s kolou je za čtrnáct. Nezbývalo mi nic
jiného, než si udělat zásoby v obchodě.“ Brankář třineckých hokejbalistů
LUKÁŠ HECZKO vypráví o životě v zemi
helvétského kříže.
„Každým rokem všechny straším,
že skončím, a pak se znovu objevím,
takže mi kluci chtějí vyhodit hokejku.“
Obránce třineckých hokejbalistů MARTIN TUROŇ se do sportovního důchodu
ještě nechystá.
STRANA
24
23. PROSINCE 2014
Jak vznikalo péefko? Umatlané prsty a ruky hore!
FOTO | WIESLAW PRZECZEK
Download

Stáhnout PDF