VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN
Vážení čtenáři,
držíte v rukou poslední
číslo Horizontu
v letošním roce. Další
vydání očekávejte kvůli
vánočním svátkům až
v úterý 7. ledna 2014!
NÉ
ROZŠÍŘE
VYDÁNÍ
Redakce
SLEZSKÝ TÝDENÍK  CENA 10 Kč  17. prosince 2013  51-52 /XXI  www.ihorizont.cz
V Třinci vznikne
sto sociálních bytů
TŘINEC / Třinečtí zastupitelé schválili rozpočet pro
příští rok. Oproti návrhu
rozpočtu, který visel na úřední desce, je v něm o 20,8
milionu korun navýšena
částka na sociální bydlení.
Navrhl to finanční výbor.
Částka na sociální bydlení se přesunula z investičních akcí města. V prvotní verzi rozpočtu bylo na sociální
bydlení určeno celkem 30 milionů
korun. Z toho 12 milionů korun mělo
směřovat na rekonstrukci domova pro
seniory v Nýdku a 18 milionů bylo
určeno jako rezerva, ze které se měla
hradit výstavba sociálních bytů v Neborech a sociální byty v Líštné. „V současné době se zpracovává projektová
dokumentace, která by měla být hotová
na jaře, pak by mělo běžet stavební povolení a na konci roku 2014, případně
na začátku 2015, by byla zahájena0re1
konstrukce těchto objektů na sociální
9 771213 342010
bydlení,“ popsala starostka Věra Palkovská. Kromě toho město má v plánu
přestavět další dva objekty na sociální
bydlení, jedná se o budovu na Sosně
v blízkosti současného domova pro
seniory, která by mohla v budoucnu
sloužit pro starší lidi, a budovu domova
mládeže na Kanadě.
Celkem by v Třinci mělo vzniknout
nových 100 sociálních bytů. Město počítá s tím, že během roku mu v rozpočtu
přibude ještě dalších 30 milionů korun
jako doplatky dotací. I tato částka by
v budoucnu mohla sloužit pro výstavbu
sociálního bydlení.
Rozpočet Třince je vyrovnaný, plánuje příjmy 638,125 milionu korun
a výdaje 737,992 milionu korun, plus
financování pomocí bankovních a finančních operací ve výši 99,867 milionu korun. Rozpočet pro příští rok
už nepočítá s příjmy z videoloterijních
terminálů a automatů, jelikož město
přijalo vyhlášku, která zakazuje jejich
11
provoz na území Třince. (HS)
21
9 771213 342010
Někdo opakovaně ničí
hospodářům ohrady
02
9 771213 342010
PÍSEK / O tom, že býk Pepa
utíká z ohrady a terorizuje 0 3
Guty, jsme psali před časem.
Bohužel v Písku trápí cho9 771213
342010
vatele
podobný
problém.
Jejich dobytek jim sice zatím neutekl,
04
ale kvůli člověku, který hospodářům
opakovaně ničí ohradníky, mu k tomu
9 771213
342010
moc
nechybí.
Nicméně rodina už zřejmě tuší, kdo
je onen škůdce. „Je to hrozná nezod05
povědnost. Ani raději nedomýšlíme,
co by se mohlo stát, kdyby dvacet býků
9 771213 342010
9 771213 342010
12
9 771213 342010
16
9 771213 342010
07
17
9 771213 342010
9 771213 342010
18
08
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
10
42
9 771213 342010
33
9 771213 342010
43
FOTO | LADISLAV ŠIMÍČEK
9 771213 342010
Pod stromeček stačí drobnost, hlavně ať je dobrá nálada
Vánoce na písmenko „K“
24
34
9 771213 342010
9 771213 342010
NÝDEK / Nýdecké básnířce Aniele Kupiec ani v třiadevadesáti letech neschází smysl pro recesi.
2 5 Vymyslela totiž, že si celá rodina
35
vzájemně dá pod stromeček nějaké maličkosti, avšak s jednou
podmínkou. Názvy dárků musejí začínat na písmenko „K“.
9 771213 342010
9 771213 342010
Na skromné poměry je žena zvyklá celý
život a nejinak tomu bude i v případě
2 le6
tošních Vánoc. „Přemýšlela jsem o písmenu a řekla jsem si, že na „K“ se přece jen
9 771213
342010
bude
vybírat snadněji,
než by tomu bylo
například u „CH“. Za dárky neutrácíme
horentní sumy. Jsou spíše pro potěšení,
27
pro pocit, že na sebe myslíme. Když dostanu podle zadání kompot, budu mít radost.
9 771213
342010 nasmějeTěším
se, že se u rozbalování
me,“ říká Kupiec. Dodala, že odmalička
vždy prožívala svátky naplno a opravdově
28
hlavně kvůli jejich křesťanské symbolice.
Stromeček v době jejího dětství neměl
36
každý. Mnohé děti se na něj chodily dívat
jen do kostela. „U nás se zdobil jablky, oře9 perníčky
771213
342010
chy,
a obyčejnými
svíčkami. Ptala jsem se táty, co zdobení znamená. Odvětil mi, že každá svíčka značí slovo 3
pána
7
Ježíše, které svítí do celého světa, a ozdoby zase vše dobré na této zemi. A ryba se
771213
342010
jí9na Štědrý
večer proto,
že učedníci pána
Ježíše byli rybáři. I starší křesťané měli
ve znaku rybu,“ vykládá básnířka. 3 8
9 771213 342010
9 771213 342010
PF 2014
29
9 771213 342010
20
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
41
32
23
19
09
9 771213 342010
9 771213 342010
9 771213 342010
31
22
9 771213 342010
vyběhlo na louku, kde by si třeba hrály
děti,“ říká Václav Stonawski a jeho žena
13
přikyvuje. Manželé pasou stádo v místě
zvaném Pod Gazurem a V lesíku v Pís9 Ze
771213
342010
ku.
situace jsou
celkem zoufalí. Tvrdí, že nebýt sousedů, čili lidí, kteří bydlí
poblíž a ihned jim zavolají, když spatří
14
zplundrované ohrady, mohlo už klidně
dojít k nějakému neštěstí.
9„Moc
771213
342010
jim děkujeme.
Sto dvacet hektarů jde těžko ve dvou uhlídat. Už se
to stalo nejméně osmkrát. Myslíme
1 si,
5
že se za tím skrývá závist,“ říká Stonawski. pokračování na straně 2
06
9 771213 342010
Krásné Vánoce
a šťastný nový
rok 2014 přeje
Horizont
9
30
9 771213 342010
9
39
Kolektiv firmy APS, s.r.o.
pøeje svým
klientùm
771213
342010
pøíjemné prožití vánoèních
40
svátkù a mnoho úspìchù
v novém
roce!
771213
342010
44
9 771213 342010
Obrovská radost z bonbonu
První dárek na Vánoce v životě dostala
45
ve škole. Byl to malý balíček a obsahoval jablka, oříšky a jeden bonbon. „Celý
9 771213
342010
jeden
bonbon a my
ho považovali za poklad,“ podotýká. Pak ještě zavzpomíná,
jak ji uchvátil malý anděl z tvrdého
46
kartonu na školním stromku. Tak moc
po něm toužila, že odkládala halíř k ha9 aby
771213
342010
líři,
si ho mohla
koupit. Opatruje ho
už sedmaosmdesát let.
Doma si drobnosti pod stromeček
47
začali dávat až později. Každá ze čtyř
děvčat tam našla třeba sponku do vla9 a bratr
771213
342010
sů
stužku
ke košili. Nic víc,
a přesto důvod k velké radosti. Jindy to
byly punčochy nebo ponožky, prostě
48
něco praktického, co si rodina nemohla pořídit v běžném roce. „Jednou
9 nám
771213
342010
se
nedostávalo
peněz na maso.
O rybě se většině lidí tehdy mohlo nechat jen zdát. Máma byla skvělá4ku9
chařka, a tak rozložila lístky kapusty,
pomazala je máslem, posypala rýží
9 771213
342010
s cibulkou,
zatočila,
obalila ve strouhance a upekla místo masa. Co se dalo
dělat,“ popisuje tehdejší chudý štědro50
večerní stůl Kupiec.
pokračování na straně 10
9 771213 342010
51
9 771213 342010
52
STRANA 2
17. PROSINCE 2013
Bude třídírna, či nebude? Uvidíme v lednu
TŘINEC / Plánována stavba
nové třídírny na Podlesí
se setkala s velkým odporem lidí, kteří zde bydlí.
I vedení města se nestaví
ke stavbě bezvýhradně.
„Třídírna je nutná a potřebná jak
z pohledu ekonomického, tak z pohledu ekologického. Je třeba si říct, kde ji
postavit,“ uvedla na začátku zasedání
třineckého zastupitelstva starostka Věra
Palkovská. Dodala, že zásadní pro její
vybudování je dopravní dostupnost. A to
je problém lokality na Podlesí. Pokud by
tam totiž třídírna vznikla, auta mají dvě
možnosti, jak se do ní dostat – buďto budou jezdit po úzkých cestách, podél kterých stojí rodinné domky, nebo budou
jezdit přes Třinecké železárny.
„Dříve, než budeme v budoucnosti jednat a hlasovat o tom, zda investiční záměr třídírny na Podlesí se bude realizovat, nebo ne, musí být vyřešena dopravní
obslužnost,“ vysvětlila starostka. Dodala, že lidé, kteří ve zmírňované lokalitě
bydlí a občanské sdružení, které zde
vzniklo, požadují záruky, že 90 procent
dopravní obslužnosti musí být realizováno skrze areál železáren. I z pohledu
vedení města je tato podmínka zásadní,
logická a správná. „Jestli tato podmínka
nebude splněna, pak bychom výrazným
způsobem zhoršili kvalitu života lidí,“
dodala starostka.
Proto také zastupitelstvo pověřilo
starostku, aby jakožto představitel
společníka Nehlsenu uzavřela smlouvu
o budoucí smlouvě o umožnění průjez-
Opilec obrátil auto na střechu
du areálem Třineckých železáren s dobou trvání nejméně 30 let bez možnosti
výpovědi a se závazkem, že alespoň 90
procent veškeré dopravy bude realizováno přes železárny. Pokud se tuto
smlouvu nepovede podepsat do 17.
ledna 2014, bude svolána mimořádná
valná hromada společnosti Nehlsen
Třinec, na které dojde k pozastavení realizace tohoto projektu. Podle starostky
to neznamená, že by se třídírna stavět
v Třinci neměla, pouze by se hledala
jiná lokalita. Zprvu měl tyto záležitosti
řešit místostarosta Ivo Kantor, který
zastupuje město ve společnosti Nehlsen, nakonec zastupitel Lukáš Wojtas
navrhl, aby celou záležitost řešila starostka Věra Palkovská.
Třinečtí zastupitele také schválili
nový rozpočet Nehlsenu, ve kterém
peníze na tuto investici ještě nejsou.
Zastupitelstvo také rozhodlo, že se pro
příští rok nebudou zvedat poplatky lidí
za odpady. (HS)
Ohlasy čtenářů a rozhovor k tématu
třídění odpadu čtěte na stranách 4 a 13.
Někdo opakovaně ničí
hospodářům ohrady
pokračování ze strany 1
„Kdo nehospodaří, vidí jen nákladní auto, které odváží dobytek na jatka
a kolik za něj dostaneme, nevidí ty roky
dřiny a obrovské náklady, než ho vychováme. Kdybychom měli byť jen jednoho
zaměstnance, jsme ztrátoví. Musíme to
zvládat sami,“ podotýká Stonawski.
Dodává, že nejen oni, ale i sousedé
už několikrát pozorovali muže, který s turistickými hůlkami pochoduje
většinou o víkendu kolem ohrad. Není
místní, ale dojíždí do obce na rekreaci. „Minule jsme sloupky i elektrický
ohradník v devět hodin ráno kontrolovali. Hodinu na to, když jsme odešli,
kráčel podle slov sousedů tudy onen
muž. Takže jsme se vrátili a našli tyčky
vyvrácené, některé odhozené i pět metrů mimo a drát prostříhaný. Šedesát
metrů ohrady jsme měli zlikvidované.
Všude podél však byly na sněhu patrné
stopy nejen nohou, ale i po hůlkách.
Na 99 procent to dělá on, kupodivu
vysokoškolsky vzdělaný chlap, proto
jsme zavolali policii,“ vykládá zemědělec.
Jak nám potvrzuje zástupce vedoucího jablunkovské policie René Byrtus,
případ je v šetření. Policisté všechny
stopy zdokumentovali, nafotili a šetří
i zmíněné podezření. „Jedná se o přestupek, do měsíce bychom měli mít výsledek,“ uvádí Byrtus. (JAG)
Ocenění pro dárce krve
MĚL ŠTĚSTÍ. Ač měl v krvi 2,5 promile alkoholu, řítil se Husovou ulicí v Třinci velkou rychlostí, narazil do dodávky a obrátil se
na střechu. Jak už to u posilněných alkoholem většinou bývá, utrpěl jen pár škrábanců. Sedmapadesátiletého muže z felicie převezla policie ihned po ošetření v nemocnici na protialkoholní léčebnu. „Potvrzuji, že svědkové nám popsali jeho zběsilou jízdu a sami se
při pohledu na havarovaný vůz divíme, že řidič vyvázl bez vážnějšího zranění,“ sdělil mluvčí frýdecko-místecké policie Vlastimil
Starzyk. (JAG) FOTO | GABRIELA HÝBLOVÁ
ČESKÝ TĚŠÍN / Čtrnáct mužů, držitelů Zlatého kříže první až třetí třídy,
ocenil minulý týden starosta města Vít
Slováček. Českotěšínští občané, kteří darovali krev nebo plazmu 80 až 120krát,
povětšinou v Třinci, Karviné, ale také
ve Fakultní nemocnici Ostrava, přijali
na konci roku tradičně pozvání na malé
společenské setkání. Vedení města jim
věnovalo věcnou odměnu. (RD)
Titul nejkrásnější budovy putoval do Rynoltic
Nádraží v Těšíně bylo oceněno
za zdařilou rekonstrukci
ČESKÝ TĚŠÍN / Výpravní
budově českotěšínského nádraží se nepodařilo získat titul
Nejkrásnější nádraží České
republiky roku 2013. Přesto
jsou místní spokojeni – ojedinělý komplex budov v centru
města se zviditelnil a získal
ocenění za rekonstrukci.
„Už ze samotné nominace do soutěžní top desítky jsem měla velkou radost,
vždyť v republice jsou dvě tisícovky
nádraží, takže jsme obstáli v obrovské
konkurenci. A protože tento údaj se
dostává do cestovatelských bedekrů
i různých odborných serverů sdružujících milovníky železnice, je to pro nás
pěkná reklama,“ říká mladá sympatická přednostka Svatava Pejšková s tím,
že pro cestující připraví v hale zvláštní
informační vitrínku.
Vítěz byl slavnostně vyhlášen ve Valdštejnském paláci 12. prosince. Prestižní
titul Nejkrásnější nádraží roku 2013
získala letos železniční stanice Rynoltice v Libereckém kraji.
Českotěšínské nádraží bylo odměněno zvláštním oceněním za zdařilou
rekonstrukci památkového objektu
na pomezí tří zemí a za kvalitní péči
o její prostředí.
V soutěži bylo odevzdáno více než 7
tisíc hlasů, organizátoři však nezveřejňují, kolik dostaly jednotlivé nominova-
né budovy. Přednostka oceňuje i spolupráci s městským úřadem. „Jako každé
nádraží v centru města se v porevoluční
době potýkáme s bezdomovci. I v tom
nám radnice a městská policie vychází
vstříc a pomáhá nám sjednat pořádek,“
dodala Pejšková.
Také starosta města Vít Slováček je
spokojen. „Nádraží je skutečně nádherné a soutěž alespoň místním připomněla, jaký architektonický skvost zde
máme, a byla to i příležitost si připomenout historii železnice spojené úzce
s vývojem města,“ uvedl starosta.
Historikové železnice zdůrazňují, že
na rozdíl od jiných železničních objektů
byly během rekonstrukce, která proběhla v letech 2001 - 2002, zachovány
nebo znovu odkryty zajímavé detaily
a například obchůdky uvnitř byly uzpůsobeny charakteru budovy. „Komplex
výpravních budov z dvoubarevné cihly
je přes svůj věk stále velice atraktivní
a poutá svou krásou,“ uvedl Czeslaw
Kraina, který se věnuje architektuře
a historii města nad Olzou.
Také Václav John, ředitel Stavební
správy východ Správy železniční dopravní cesty, který je zároveň fandou
železniční historie, říká, že českotěšínské nádraží skutečně patří k nejkrásnějším v regionu. (RD)
KRÁSNÉ. Odborníci se shodují, že nádražní budova v Českém Těšíně patří k nejkrásnějším v České republice. FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
DAROVAL KREV. Mezi oceněnými dárci byl také strážník Petr Glaic.
FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
Psa zlákal led na rybníku,
zachránili ho hasiči
ALBRECHTICE / Zoufalý
štěkot, který se ozýval od
lehce zamrzlého rybníka
v Albrechticích, přinutil jednoho z místních mužů zavolat
strážníky. Marně se totiž snažil
pejska přilákat na kus salámu.
Zvíře se zřejmě dostalo doprostřed
rybníku po tenkém ledě začínající zimy
a bálo se vydat zpět. Minimálně několik
desítek minut, možná i hodin, jen intenzivně štěkalo. „Pomoci přijela na prosbu
policie jednotka profesionálních hasičů
z Havířova. Vypůjčili si voňavou uzeninu
a dva z nich, jeden odborník na čtyřnohé
miláčky, se v nepromokavých kombinézách opatrně vydali mělkou vodou s nánosy bahna až k jakési kře tvořené ledem
a zmrzlým bahnem, na níž pes stál. Zvíře
salámem nepohrdlo, ale do náruče se
mu nechtělo. Hasiči ho ale i tak nakonec
chytili. Pejska jeden z nich odnesl v náručí na břeh,“ uvedl mluvčí hasičů Petr
Kůdela.
Tam si ho převzali strážníci s tím, že
se pokusí vypátrat majitele. Pes pravděpodobně pocházel z Albrechtic, protože
měl obojek. „Odcestoval s policií na vyhřátou služebnu,“ dodal Kůdela. (JAG)
FOTO | HZS
STRANA 3
17. PROSINCE 2013
Těžká nehoda ochromila
tah na Slovensko
Opraví dlažbu a opěrné zdi
TŘINEC / U dřevěného gutského kostelíku Božího Těla
opraví dlažbu a opěrné zdi.
Římskokatolická farnost ve Stříteži
získala na opravu příspěvek ve výši 50
tisíc korun od třinecké radnice.
Gutský dřevěný kostel je nejstarší kulturní památkou na území města. Dřevěný
kostel je z roku 1563. V posledních letech
prošel náročnou rekonstrukci, nedávno
se v něm světily nové zvony. Kostel si lze
prohlédnout také na internetu na stránkách www.farnost-stritez.cz.
(HS)
Knoflík SOS i pro babičku
TŘINEC / Projekt Charity Třinec „Knoflík SOS pro babičku,
dědečka“ uspěl v programu
Prazdroj lidem. Projekt získal
140 tisíc korun, které budou
využity na realizaci tísňové
péče pro seniory z oblasti
Třinecka a Jablunkovska.
MOSTY U JABLUNKOVA /
Třicetiletá žena ve vrtulníku
s vážným zraněním, osmapadesátiletý řidič z druhého auta svádí boj o život
v třinecké nemocnici.
Taková je bilance nehody, kdy tito
dva řidiči doplatili v sobotu před 11.
hodinou na to, že nepřizpůsobili jízdu
stavu a povaze vozovky na silnici I/11
v Mostech u Jablunkova. Vjeli do protějšího pruhu a narazili do kamionu.
Havárie se odehrála ve směru na Slovensko a ochromila dopravu. „Kamion
byl zcela zdemolovaný, jeho řidič naštěstí vyvázl bez zranění. Zkouška na alkohol dopadla u všech zúčastněných nega-
tivně. Vypadá to, že kamioňák je v tom
opravdu nevinně, že si dva jezdci v druhém autě vážné zranění způsobili svou
neopatrností sami ,“ uvedl mluvčí policie ve Frýdku-Místku Vlastimil Starzyk.
Také u Hnojníku havaroval v neděli
kvůli zledovatělé silnici kamion. „Sjel
do příkopu, řidiči se nic nestalo,“ sdělil
Starzyk. (JAG) FOTO | HASIČI
Tísňová péče je služba pro okamžitý
kontakt mezi člověkem v tísni a speciálním dispečinkem. „Starší, nemocní,
osamocení nebo postižení občané jsou
pomocí hlídacího monitorovacího systému napojeni nepřetržitě po celých 24
hodin na dispečink, který jim v případě
potřeby zprostředkuje okamžitou pomoc (lékař, policie, plynař, elektrikář,
hasič apod.). Prakticky se jedná o malou
pomůcku, kterou má člověk neustále při
sobě (např. hodinový náramek, klíčenka
na krk). Pomůcka je opatřena tlačítkem
SOS, kterým lze v případě potřeby přivolat pomoc,“ sdělila Zuzana Bocková
z třineckého městského úřadu.
Zájemci o zavedení služby tísňové
péče z Třinecka a Jablunkovska mají od
16. 12. možnost přihlásit se do projektu
na základě vyplněné žádosti. Žádost je
možno stáhnout z www.charitatrinec.
cz nebo si ji osobně vyzvednout v sídle
Charity Třinec na ul. Lidické 1272. Žádosti budou přijímány do 16. 1. 2014.
Více informací podá koordinátorka
projektu Natalii Pliska Roncheti na telefonním čísle 731 516 569. (SED)
Senior po srážce zemřel
TŘINECKO / V Horní Líštné
zasahovala v pátek v půl
osmé posádka rychlé lékařské pomoci marně.
Pětasedmdesátiletému chodci nebylo po střetu s automobilem pomoci.
„U seniora došlo k selhání základních
životních funkcí. První se ho pokusil
oživit svědek bezprostředně po události. Muž však utrpěl vícečetná smrtelná
poranění hlavy, hrudníku a břicha, jimž
na místě podlehl,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. (JAG)
Přijede světlo z Betléma
TŘINEC ZPÍVAL KOLEDY. Před Kulturním domem Trisia se nesly do mrazivého večera melodie těch nejznámějších koled.
V celém Česku se totiž toho dne zpívaly koledy. Na stupínku zpívala řada dětí a přímo z publika je doprovázeli ti starší a zkušenější
svými hlubokými hlasy. Nádhernou tradici ve zpívání koled pak s radostí narušovaly malé děti, které skotačily mezi mikrofony
a snažily se na vánoční melodie tancovat. Bohužel kvůli zimě nešlo program držet tak dlouho, jak by si zpěváci přáli. Proto se
po několika kouscích všichni rozešli do svých domovů. Tedy ti zdatnější ještě s úsměvem na místě podebatovali o stávajícím roku
a o tom, co se stalo v okolí. Česko zpívá koledy byla pěkná akce a je dobře, že se uskutečnila i v Třinci. (AD) FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
TŘINEC / Skauti opět dovezou
Betlémské světlo. Do našeho
regionu přijedou v sobotu
21. prosince vlakem z Bohumína do Mostů u Jablunkova (9.40 – 10.55 hodin).
Na jednotlivých zastávkách si jej
pak mohou odpálit případní zájemci.
V letošním roce poprvé vlak zastaví
i na nové zastávce Třinec – centrum
(10:34). V den rozvozu se světlo dostane do farních úřadů v Mostech
u Jablunkova, Jablunkově a k Alžbětinkám v Jablunkově. Kdo si světlo
nestihne zapálit u vlaku, může si pro
něj zajít v následujících dnech na faru
římskokatolického kostela v Třinci nebo v pondělí na Městský úřad
v Třinci (od 9 hodin). Více informací
na webu www.betlemskesvetlo.cz.
(SED)
Pravda má několik pohledů, tvrdí učitelka. Rodiče žáků si už přejí klid
Ani čtyři vyhrané soudy řediteli nepomohly
HNOJNÍK / Ač to vypadá, že
se situace po rošádě ředitelů
na Základní Masarykově škole
v Hnojníku uklidnila, chaosu
ještě není zcela konec.
Do zařízení se před časem vrátil jako
ředitel Tomáš Krpel, který odtamtud
před dvěma lety musel odejít. Odvolala
ho rada. Krajský soud však rozhodl, že
postupovala neoprávněně. Krpel v podstatě vyhrál čtyři soudy. Jak kvůli odvolání z postu ředitele, tak z místa učitele,
v obou případech mu dal za pravdu jakokresní, tak krajský soud. Přesto školu musel podle svých slov znova opustit.
Rada obce ho odvolala z funkce ředitele
školy opětovně po 3 týdnech nabytí
právní moci soudního rozhodnutí o neplatnosti odvolání z funkce ředitele.
Mezitím se během zhruba měsíce na ředitelské židli vystřídali tři lidé.
„Verdikty soudů zřizovatele zřejmě
nezajímají. Vedení obce udělalo vše
proto, abych se ředitelem znova nestal,“ uvádí Krpel, který byl vlastně
na pracovišti pouze jeden den. Muž nejdříve požádal o inventuru, vzápětí na-
stoupil na nemocenskou. Kvůli dusné
atmosféře ve škole a na základě rozhovorů s učiteli školní rada znova navrhla
sesazení Krpela z funkce. „Ač věděli, že
vzápětí přijde rozhodnutí soudu i o neplatnosti mé výpovědi z místa učitele,
dostal jsem ji nyní zase. Vše bylo předem připraveno,“ tvrdí Krpel.
Ve hře nyní zůstává odškodnění za ušlou mzdu neboli 27 platů ředitele, která podle něj činí necelý milion korun.
Dodává, že obci nabídl na konci září
mimosoudní vyrovnání bez nutnosti
hradit úroky z prodlení s lhůtou do 10.
října. „Nereagovali. I tato věc nakonec
skončí u soudu,“ zmiňuje bývalý ředitel.
Pohled na věc z nitra
školy je jiný
Jelikož v současné době zastupující
ředitelka, než bude vyhlášený konkurz,
byla minulý týden mimo, pár informací
k celé kauze nám poskytla jedna z učitelek. Nepřála si však být jmenována.
„Není pravda, že musel pan Krpel odejít. Mohl u nás učit. Jen pro něj zbyl
pouze dvouhodinový úvazek týdně, což
on odmítl. Jenže byl to on sám, kdo víc
volného úvazku na škole nenechal. To si
asi neuvědomuje. Neošetřil totiž jeden
zástup a dotyčné učitelce automaticky
naskočila smlouva na dobu neurčitou.
Měl možnost tomu zabránit,“ vysvětlila
pedagožka.
Dodává, že bývalému řediteli stále jde
plat, což je pro ekonomickou situaci
školy špatné. Taky se jí nelíbilo, s jakou
Krpel onen první jeden den do zařízení
nastoupil. „Místo aby situaci uklidnil,
řešil obrazně řečeno, kdo je s ním a kdo
proti. Další den dal vědět pár minut
před začátkem vyučování, že se jde léčit
s poraněnou nohou. Zůstali jsme bez
vedení, složitě plánovali suplování a zajištění výuky pro děti. Je smutné, že se
ke svému návratu postavil takto,“ podotýká kantorka s tím, že si vzpomíná,
že za starých časů chodil Krpel do práce
vždy, úraz neúraz.
Ať to spočítají odborníci
Starosta Hnojníku Miroslav Molin
pak vysvětluje, že s náhradou škody je
to také jinak. „Víme, že pan Krpel podal
žalobu ohledně ušlé mzdy. Není však
pravda, že jsme nereagovali. Nad jeho
návrhem jsme seděli s právníky a zjistili jsme, že suma neodpovídá. Vychází
pouze z hrubého výdělku krát sedmadvacet měsíců. Měl však nějaké neplacené volno, nemocenskou a podobně.
Jsem rád, že to bude řešit soud. Ať to
odborníci spočítají. Náhrada mzdy se
mu bude hradit z pojistného plnění,
takže musí sedět na halíř. V tomto duchu jsme mu odpověděli,“ konstatuje
Molin a tímto podle svých slov považuje kauzu Krpel za uzavřenou záležitost.
Starosta versus ředitel,
aneb co děti?
V tomto komplikovaném případu se,
jak nám napsali rodiče, zapomíná na to
hlavní. Na děti. Uvádí, že v otištěných
článcích dostali možnost se vyjádřit
všichni zúčastnění, avšak nějak se zapomnělo ještě na jednu stranu. Na rodiče. „Jsou to přece naše děti, kterých
se to nejvíc týká. Osobní spory učitelek
a manželek vedení obce s panem ředitelem Krpelem by neměly zasahovat
do politiky obce a už vůbec ne do výchovy a vzdělávání našich potomků. Na-
padá nás jedna zásadní otázka. Jak je
možné, že naše děti vychovávají učitelé,
kteří nemají úctu a nerespektují svého
nadřízeného? V ne tak dávných časech
bývalo zvykem, že pan ředitel byl osobou váženou a zaměstnanci respektovanou. Po návratu staronového ředitele
pana Krpela však najednou zčista jasna
spousta učitelů a i paní sekretářka onemocněli „záhadnou“ rychle se šířící
nemocí, jež měla být protestem vůči výměně pana ředitele Tomiczka za pana
ředitele Krpla,“ stojí v listu adresovaném Horizontu od rodičů.
Pokračuje takto: „Pan ředitel Krpel
byl znovu odvolán pro manažerskou
neschopnost a škola další dva dny zavřená. Hurá, děti, máme ředitelské
volno! Potom dlouhý čas schází praktikující ředitel a rodiče neví, na koho se
mají se svými dotazy a připomínkami
obrátit. Nejsme zastánci ani jednoho
z pánů ředitelů, jen stojíme na straně
slušnosti a spravedlnosti a doufáme, že
se situace na zdejší základní škole brzy
uklidní a děti se budou moci učit v nerušené atmosféře,“ těmito slovy dopis
končí. (JAG)
STRANA 4
17. PROSINCE 2013
Strategický plán zastupitelé neschválili
TŘINEC / Na svém prosincovém zasedání mělo
třinecké zastupitelstvo
schválit nový strategický plán
města. To se ale nestalo.
Současný Strategický plán je určen
pro léta 2000 - 2013. Takže od ledna by
měl platit nový, a to na léta 2014 - 2020.
Na prosincovém zastupitelstvu ho neschvalovali, v usnesení zastupitelé pouze uvedli, že ho projednali. Schvalovat
se bude na dalším, mimořádném zastupitelstvu 28. ledna.
„Vzhledem k tomu, že ne všichni se
zúčastnili prezentace tohoto nového
strategického plánu, který je napros-
to zásadním dokumentem, vzhledem
k tomu, aby byl dán dostatečný prostor
pro vaše náměty, které do něj budou dodatečně zapracované, rozhodli jsme se
dát časový prostor do ledna předsedům
poslaneckých klubů, aby předložili své
připomínky,“ vysvětlila starostka Věra
Palkovská.
„Je to dokument, který by měl být
přijat napříč politickým spektrem,“
uvedla starostka v souvislosti s tím, že
strategický plán bude platit déle, než je
současné volební období.
Třinec je fajné místo pro život
Místo schvalování strategického plánu
tak na zastupitele čekala jeho prezenta-
ohlasy na článek
Nechci v Třinci dotříďovací
linku odpadů
Jsem občan obce Ropice a reaguji
na dotaz paní redaktorky H. Szczotky
v týdeníku Horizont „Chcete třídičku
v Třinci, nebo máte jiný názor?“.
Třídičku odpadů v Třinci nechci z následujících důvodů:
1. Fa Nehlsen říká, že chce vybudovat třídírnu pro potřeby občanů města
Třince. Ve skutečnosti nejde pouze
o potřebu občanů Třince, ale o velice
rozsáhlý business firmy Nehlsen, jejímž záměrem je vybudovat v Třinci
třídičku nejen pro občany města Třince, ale i pro širokou spádovou oblast
z území ČR, Polska Slovenska, daleko
přesahující region Třinecka. Podle informaci Nehlsenu se zde má dovážet
ke zpracování odpad z území ČR, které
je vymezeno obcemi Bruntál, Olomouc,
Vsetín a kromě toho se má zde dovážet
odpad i z Polska a Slovenska.
2. Pro dopravní obslužnost třídící linky v daném místě nevyhovuje dopravní
infrastruktura - investor nezaručuje
bezproblémovou dopravní obslužnost
třídičky. Případné příjezdové komunikace z hlavní silnice procházejí hustou
zástavbou mezi rodinnými domky (Nebory, Konská, Ropice) a představa obslužnosti třídící linky přes Třinecké železárny je dlouhodobě neudržitelná. Ve
skutečnosti jde jen o pokus investora,
jak obelstít občany a dotčené orgány,
aby byla stavba povolena, bez poskytnutí jakýchkoliv záruk, že doprava nebude realizována po místních komunikacích mezi rodinnými domky.
3. Realizací stavby dojde k záboru cca
40.000 m2 orné půdy (tzv. green field).
Ve spádové oblasti, odkud se bude svážet odpad k vytřídění, existuje dostatek
vhodných ploch na průmyslových zónách s nižší bonitou půdy, například rekultivované plochy po těžbě uhlí v okolí
Karviné a Ostravy.
4. Investor, fa Nehlsen, tvrdě prosazuje své obchodní záměry, bez ohledu
na zhoršení životních podmínek občanů ve stavbou dotčených lokalitách.
V Oznámení o záměru stavět dotříďo-
ce, kterou předvedl David Rucki ze společnosti, která plán připravovala. „Třinec fajné místo pro život,“ toto je slogan
připravovaného strategického dokumentu. „Tento slogan obsahuje ekonomický rozvoj, kvalitu života, sociální
prostředí, tj. všechny oblasti, ke kterým
se strategie zavázala rozpracovat, a odpovídá současně jednotlivým pracovním
skupinám, kterých bylo pět,“ vysvětloval
Rucki. Ekonomický rozvoj, inovační
potenciál, sociální prostředí a bydlení,
životní prostředí, infrastruktura a doprava – toto bylo pět oblastí, kterým se
věnovaly jednotlivé skupiny.
Zásadním problémem města je podle
Ruckého chybějící přeložka silnice
I/11. Nicméně už je vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která ji bude stavět
a v roce 2020, kdy končí nový strategický plán, by už nová silnice měla lidem
sloužit. V dokumentu se také hovoří mj.
i o výstavbě nových cyklistických stezek, modernizaci současných cest.
Kvalita ovzduší se zlepší
Dalším problémem je kvalita ovzduší
ve městě. I tady Rucki předpokládá výrazné zlepšení do budoucna. Město se
bude snažit využívat potenciál zelených
ploch i zlepšit systém odpadového hospodářství. „Položili jsme respondentům
otázku, do jaké míry vnímají vztah pracovních příležitostí a životního prostředí,
což v případě Třince je docela zajímavé.
44 procent dotázaných lidí dává stejnou
váhu na kvalitu životního prostředí a pracovních příležitostí, 28 procent se kloní
k životnímu prostředí, zhruba stejný
počet k pracovním příležitostem,“ uvedl
výsledky průzkumu Rucki.
Pokud se jedná o sociální oblast,
podle Ruckého je Třinec na tom dobře.
Ve městě by do budoucna mělo být ještě
vybudováno sociální bydlení. Také by
měla být zlepšena koordinace záchranných složek, čemu by měla přispět
výstavba integrovaného výjezdového
centra.
Na připomínky k strategickému plánu město čeká do 13. ledna.
(HS)
Cienciala: Musíme se uskromnit
vací linku není ani zmínka o tom, kolika
lidem se zhorší realizací stavby životní
podmínky a jakým způsobem budou
tito lidé odškodněni.
5. Občané se obávají, že v důsledku
provozování čističky dojde k neřízenému přemnožení obtížných hlodavců (potkani a krysy) v okolí čističky.
V Oznámení není ani zmínka o tomto
riziku a není známo, jak investor chce
s tímto problémem v budoucnu bojovat.
HYNEK MILATA
Naše obavy vyplývají
ze zkušeností s Neborankou
Nesouhlasím se stavbou dotříďovací
linky v Konské a s ní spojených činností
z těchto následujících důvodů.
Firma Nehlsen, jak jsme se ze schůzky na Městském úřadě v Třinci dne 27.
11. 2013 dozvěděli, se nebrání na úkor
občanů Třinecka, které je již tak znečištěné průmyslovou činností, zpracování
odpadů z celého Moravskoslezského
kraje i Polska za účelem větších zisků.
Máme za to, že pro Třinecko a jehospádovou oblast je dostačující třídírna v Oldřichovicích. Kdyby město
Třinec peníze, které má pro projekt
Konská, zainvestovalo do modernizace
stávající linky v Oldřichovicích, byla by
tato třídírna snesitelnější i pro občany
Oldřichovic.
Pro nás, občany Konské, to znamená, že se zvýší tato negativa: hluk z aut,
drtičky atd., prach při likvidaci suti,
stavba na zelené louce, zvýšený výskyt
hlodavců (hlavně potkanů), hmyzu,
zápach, vibrace spojené s dovozem
odpadu, splach toxických látek do řeky
Neboranka, vyhubení některých státem chráněných živočichů, například
ještěrky živorodé.
Naše obavy vyplývají ze zkušeností,
kdy v této lokalitě byla aktivní skládka
Neboranka a se všemi uvedenými negativy jsme se denně setkávali. V současnosti, kdy je skládka Neboranka částečně zrekultivovaná, se zde opět vrací
zvířata a ptáci, jako např. sovy, datel
černý, čápi, čolci, mloci, ještěrky, atd.
TWARDZIK, OBYVATEL KONSKÉ
OSTRAVA / Na Generálním
konzulátu Polské republiky
v Ostravě se ve čtvrtek konalo vánoční setkání Česko-polské obchodní komory
a představitelů ekonomického prostředí regionu.
Zúčastnil se ho mj. i ministr průmyslu Jiří Cienciala, nově schválený český
velvyslanec ve Varšavě Jakub Karfík
a generální ředitel TRITIE Branislav
Zacharides.
Setkání kulturně obohatila herečka
Polské scény Těšínského divadla Małgorzata Pikus, která zazpívala polské
koledy. Setkání bylo příležitostí nejenke zhodnocení dosavadních úspěchů,
ale i k pohledu do budoucna. „Jestli se
to někomu líbí, nebo ne, musíme se ještě uskromnit a musíme přidat. To nejsou žádné fráze, to nejsou žádná hesla.
Toto je krutá realita. Česká republika
se v průměru propadá každoročně o 4
až 5 příček v konkurenceschopnosti
ve světě. Z 20. místa jsme se najednou
ocitli na 46. místě. Nedívejme se na ty
země, které jsou horší, ale na ty, které
nás předběhly,“ uvedl Cienciala. Dodal,
že právě toto je i prostor pro Česko-polskou obchodní komoru a ostatní
podobné organizace v našem regionu.
(HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA
Vánoční frmol u seniorů
TŘINEC / Tak jako každý
rok, i na tyto Vánoce nesmí
chybět čerstvě napečené
dorty a výstava výrobků
třineckých důchodců, která
všechny zahřeje na srdci.
Už několik týdnů před výstavou se důchodci řádně připravili a opět „trhali“,
jako Stachanovci, rekordy. Napekli 116
kg cukroví, 436 zákusků, 17 plechů koláčů, 100 jelit, 30 kuřecích rolek a 300
pirožků!
Není to pěkné, jak lidé milují jejich
kvalitní výrobky, výpečky a všemožné
ručně udělané produkty? Většinu dobrot pak návštěvníci zkonzumovali přímo na místě. Zájem o jídlo byl natolik
veliký, že se lidé střídali u stolu na ještě
teplých židlích. K jelítkům si pak návštěvníci výstavy přinášeli i čerstvě načepované „pivko“, protože jen s ním to
byla ta správná pohoda.
Samotná výstava byla především
o různých stromcích, výšivkách a doslova kopě moderních a tak oblíbených
výrobcích ve stylu patch-work. Hned při
začátku nechyběla ani řada krásných
perníkových chaloupek a tradiční tombola za symbolických pět korun. Kdo
nevyhrál placatku, bude mít jistě k novému roku štěstí na novou partnerku.
Výstava opět fungovala jako „multifunkční“ setkání všeho druhu. Lidé přišli nakoupit vstupenky na ples, který se
koná koncem ledna, posedět, podívat
se navzájem na své výrobky a zejména
poklábosit o tom, co je nového. Zákusky byly opět skvělé a doslova zadarmo.
Na závěr je třeba podotknout, že jarní
výstava tu bude „co by dup“. Čas letí
jako voda.
JAROMÍR ADÁMEK
Začalo se lyžovat v Bílé
a na Mezivodí
BESKYDY / V Bílé a na Mezivodí se začalo lyžovat. Členové Horské služby o víkendu
ošetřili šest zraněných lidí.
V několika případech šlo o zlomeniny, vážnější úraz nebyl.
I v zimním počasí ale vyrazili do Beskyd paraglidisté, kterým foukal příznivý vítr na Ondřejníku. Jedna paraglidistka ale při svém letu uvízla v koruně
stromu, a tak ji dolů museli záchranáři
dostat pomocí lezecké techniky. Obešlo
se to ale bez zranění.
Podle pracovníků Horské služby Beskydy nebyla návštěvnost hor nijak vysoká, více lidí do Beskyd přijelo v sobotu,
a to díky lepšímu počasí. Podle informací na horách svítilo slunce a mrzlo,
tedy ideální podmínky pro lyžování.
Sníh se však držel hlavně na hřebenech
a na lyžování to moc nevypadalo. Lyžovat se tedy dalo ve ski areálech v Bílé
a na Mezivodí. (SED)
NEMOHOU CHYBĚT. Perníkové
chaloupky jsou voňavá klasika.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
SETKÁVÁNÍ. U stolu s tombolou bylo plno. Vyhrávalo se především štěstí v lásce.
STRANA 5
17. PROSINCE 2013
Obec ocenila osobnosti,
nezapomněla na Wróbela
Milí přátelé a rodáci na Těšínsku,
v tyto sváteční dny máme možnost
se dívat na různě ztvárněné betlémy.
Ve všech vidíme stejnou scénu: zatímco my máme nutkání stále někam
spěchat, betlémské postavičky stojí
na místě. Nespěchají, ony mají čas,
mají čas pro toho, k němuž přišly.
Kolik vztahů se dnes rozpadá jen
proto, že na sebe lidé nemají čas.
Dávám-li čas, daruji sebe. Všichni
dostáváme čas zdarma, ale je to nejdražší hodnota, kterou můžeme dát
druhým!
Přeji Vám všem o letošních svátcích vánočních i po celý rok 2014
ochotu dávat svůj čas!
PETR PROKOP SIOSTRZONEK,
převor břevnovského kláštera
Zemřel veterán Měkyna
TŘINEC / Ve věku 87 let
zemřel v Třinci veterán, člen
Československé obce legionářské a dlouholetý pracovník Třineckých železáren
Zdeněk Měkyna. Pohřben
byl s vojenskými poctami.
SE SKLENKOU. Na konec předání cen všichni přítomní zapěli oceněným se sklenkou v ruce.
BYSTŘICE / Obec Bystřice provedla každoroční inventuru
svého pokroku a ocenila občany v rozdílných kategoriích.
lastech - opravené školy, stabilizovaná
pokladna a především zlepšená doprava byly priority, které obec posunuly
o notný kus dopředu.
Moderoval přímo bystřický starosta
Ladislav Olšar a místostarosta Roman
Wróbel, na kterého nakonec čekalo
milé překvapení. Protože se vše točilo
okolo 590 let od první zmínky o obci
Bystřice, dal si starosta tu práci a vtipně
zdůraznil, jak se za minulý rok podařilo
zlepšit kvalitu života obce v mnoha ob-
Předání cen nebyla nuda
OCENĚNÍ. Akademické malířce Rosvitě Mikulové předal ocenění starosta
Ladislav Olšar.
Ovšem předání cen osobnostem nebyla žádná nuda, starosta a místostarosta
spolu vesele vedli slovní „válku“ o kratší proslov a navazovali na vyhlášení
těch nejlepších za posledních 7 let. Například s vtipem zavrhli recitovat abecední seznamy všeho možného a snažili
se pobavit přítomné. Za poslední roky
obdrželi bystřičtí ocenění za úspěchy
ve výzkumu, sport, podnikání, činnost
ve spolcích anebo i záchranu života.
Bylo těžké vybrat ty nejlepší.
Za rok 2013 dostalo ocenění 7 osobností. Jarmila Petříčková se velmi zasloužila o obec při práci v knihovně.
Akademická malířka Rosvita Mikulová zkrášlila obec, její díla, např. kočku
„Moňu lízu,“ milují nejen děti. Józef
Podola byl oceněn za skvělé ovládání
klavíru, varhan a skvělé doprovázení
bohoslužeb každý týden v místním kostele. Tadeáš Przyhoda obdržel své ocenění nejen za vítání těch nejmenších
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
bystřických občánků, ale rovněž za práci varhaníka.
Miroslav Bubík zviditelnil obec jako
paleontolog hledající prehistorické živočichy nejen u řeky Hluchové. Mimochodem i v Bystřici se nacházejí důležité nálezy jako zkamenělý žralok. Velitel
dobrovolných hasičů Karel Sikora měl
za patrona opět hasiče a obdržel několik pěkných publikací, jak jinak než
opět o hasičích.
Pohřbu se kromě truchlící rodiny, zástupců města Třince, válečných veteránů, přátel a spolupracovníků zúčastnil
také ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala.
Zdeněk Měkyna se narodil 7. dubna
1926 v Českém Těšíně. V roce 1938,
když bylo Těšínsko obsazeno Polskem,
se s rodiči přestěhoval do Frýdku. Vyučil se zde ve válcovnách plechu jako
strojní zámečník a krátce po vyučení
byl za odbojovou činnost zatčen. Od
6. června 1944 do 29. ledna 1945 byl
vězněn v koncentračním táboře Flossenburg Sonderlager v Janovicích
u Benešova. Podařilo se mu uprchnout
a aktivně se zapojil do činnosti partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova
a skautského odboje. Od roku 1947
pracoval v Třineckých železárnách,
v letech 1985 až 1990 pracoval jako
obchodní atašé v Berlíně. Byl členem
Československé obce legionářské, jednoty Frýdek Místek a řadu let vykonával funkci předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu v Třinci. Letos byl
oceněn třineckou radnicí u příležitosti
Dne válečných veteránů. (MAJ)
Překvapení na závěr
Posledním oceněným měl být vicemistr Evropy v pětiboji Marek Grycz.
Ovšem největší překvapení propuklo
nakonec, kdy jako osmá dodatečná
osobnost byl oceněn samotný moderující místostarosta Roman Wróbel, a to
za své sportovní úspěchy a mohutnou
kulturní činnost v obci (pořádání Zlotu,
legračního mikuláše atd.). Roman Wróbel ocenění nečekal a masová mísa ho,
jako kulturistu, velmi mile zaskočila.
Všem přítomným zazpívala Noemi Bocek za klavírního doprovodu Jiřího Zabystrzana. Na přítomné oceněné se doslova
sesypali novináři a následovala „plodná“
diskuse u vína.
JAROMÍR ADÁMEK
POHŘEB. Zdeněk Měkyna měl pohřeb s vojenskými poctami. FOTO | PETR MAJER
Tváře těšínského jazzu
ČESKÝ TĚŠÍN / Tváře těšínského
jazzu je název posledního výtvarného
salonu, na který v letošním roce zve
Kavárna a čítárna Avion. Autorem
působivých fotografií, které zachycují
těšínské jazzmany, je hudebník a fotograf Marian Siedlaczek. Vernisáž
začíná 20. prosince v 17 hodin. V hudební části vystoupí Jazz Q a Tomasz
Lakota. (RD)
Příběh vánoční. Druhý stromek jsme si musely ukrást
REGION / Už je tomu pár let,
co se nám s dcerou podařilo
najít v lese ke konci září krásný
větrem zlomený smrček. „Je
ho škoda, aby jen tak zbůhdarma uschnul,“ říkaly jsme si.
I schovaly jsme ho poblíž cesty
do křoví s tím, že se pro něj
těsně před Vánocemi vrátíme.
Náš plán zkomplikovaly v prosinci
obrovské přívaly sněhu. Byl to rok, kdy
Nohavica složil písničku Ladovská zima.
Dva týdny před Štědrým dnem jsem dělala rozhovor s jedním zajímavým člověkem. Vyprávěl mi hlavně o přírodě,
ke které se lidé chovají více než macešky.
Tvrdil, že se ani nenadějí a ona jim to
i s úroky vrátí. Pak zmínil pohany, kteří
k ní měli velký respekt, za všechno jí děkovali nebo něco obětovali. „Ulovit zvíře,
natrhat si lesní plody, nic nebylo samozřejmé. Pokaždé požádali o svolení, zda
si to mohou vzít,“ zmínil onen muž.
„Nejdříve se zeptej a počkej na signál,“
zněla odpověď. Dva dny před 24. prosincem jsme se brodily hlubokými závějemi k osudnému místu. Sněhu bylo
tolik, že ani naše křoví nebylo vidět. Asi
hodinu nám trvalo, než jsme promrzlé
smrček pod sněhem odhalily. Vylovily
jsme ho ze závějí a nastal napínavý moment.
Stály jsme nad ním jako dvě sudičky,
všude bylo mrazivé ticho. Jakékoliv znamení tedy nebylo možné přeslechnout.
Trochu nervózní jsem položila lesu hlasitou otázku: „Prosím pěkně, pokud si
tento stromek mohu vzít domů, dej mi
signál.“ Vteřina, dvě a kdesi v dálce zahoukal vlak. Do té doby jsme netušily,
že někde na kraji našeho oblíbeného
lesa vedou koleje. „Hurá, můžeme,“
radovaly jsme se a začaly smrček omotávat – asi by každý čekal, že provazem,
ale ten jsme doma nenašly - musela stačit telefonní šňůra.
Počkej na signál
Čepice s bambulí jako
maskování zlodějek
„Mám v lese schovaný smrček. Zlomil ho vítr, můžu si ho odnést domů
na Vánoce?“položila jsem mu otázku.
Na Štědrý den jsme smrček s dcerou
nazdobily, vypadal kouzelně. Po večeři
jsme na něm zapálily svíčky a v tichu
se těšily z této zvláštní chvíle. Jenže ji
začalo rušit jemné šustění. To jehličí
opouštělo větvičky. Strom se zřejmě
těžko vypořádával s vyhřátým pokojem
poté, co dlouho ležel v lese a v mrazu.
Plápolající svíčky proces jeho holohlavění jen potuplovaly.
Následující den se z něj zbytky jehličí poroučely proudem. Co teď? Jelikož
jsou pro moji dceru odmalička Vánoce
svaté a stromeček vyhazujeme jako jedni z posledních, věděla jsem, že i když
už má po pubertě, nepřipadá v úvahu,
abychom byly od Štěpána bez tohoto symbolu. Zřejmě jsme měly čekat
na signál z přírody a ne od lokomotivy.
Vytočila jsem telefon kamaráda, který
před svátky prodával u jednoho supermarketu vánoční stromky. „Co jsme neudali, leží před obchoďákem na hromadě
v ohradě. Zítra to odvezou a nadrtí. Máš
smůlu, holka,“ oznámil mi, že už si tam
po svátcích bohužel stromek nekoupím.
„Před obchodem a v ohradě? Je tma.
Nedá se nic dělat, nějak ty Vánoce musím zachránit,“ rozhodla jsem se k odsouzeníhodnému činu. Nasadily jsme
si s dcerou čepice s bambulí. To pro
případ, že by nás uviděl hlídač. Začaly
bychom utíkat a on by si myslel, že se
tam motali nějací haranti ze sídliště.
Zavřené dveře, my v ohradě
Vůz jsme zaparkovaly na prázdném
parkovišti, kousek od ohrady, kde ležely
na sobě naházené především obrovské
stromky. Důvod, proč zbyly. Protáhly
jsme se škvírou a v podřepu začaly vybírat ten nejmenší, který by se nám vešel
do našeho tehdejšího miniauta. Svázaly
jsme ho, tentokrát už provazem, a chystaly se ke krádeži, když najednou přijelo
k supermarketu auto. Z něj vypochodovala rodinka a vyrazila ke dveřím. Asi
pět minut u nich nevěřícně postávala,
zatímco my se krčily v ohradě u země.
Neotevřely se.
„Kdo má potřebu první svátek vánoční brázdit po marketu? Copak už
ty hory jídla snědli?“ dumaly jsme, než
se zklamaní lidé odporoučeli. Pokus
o stěhování smrčku dvě také nevyšel.
Ke dveřím totiž přifičela další rodinka
a opět se marně dobývala dovnitř. „To
není možné,“ šeptaly jsme si. Je. Než se
nám podařilo v mezičase dostat strom
do vozu, uplynuly dvě hodiny a u zavřeného obchodního centra se vystřídalo
osm nepochodivších rodičů s dětmi.
Zatím jsme se my dvě v ohrádce klepaly
zimou jako ratlíci.
Přestupek proti zákonu, ke kterému se nyní dobrovolně přiznávám,
nakonec vyšel. Stromeček byl krásný,
čerstvý a vydržel nám nazdobený pomalu do jara. Proto si v duchu svůj čin
omlouvám tím, že mu u nás bylo lépe,
než někde nadrobno v podobě štěpky.
A byly přece Vánoce.
JANA GARTNEROVÁ
ILUSTRAČNÍ FOTO | DOROTA HAVLÍKOVÁ
STRANA 6
17. PROSINCE 2013
černá kronika
Spletli si okno
TŘINEC / Na strážníky městské policie se obrátil rozčilený muž z Třince
s oznámením, že mu nějací mladíci
dělali naschvály tím, že mu neustále
házeli kamínky do oken. To ho natolik
naštvalo, že vyběhl z bytu a mladíky
chytil. Přivolaní strážníci však zjistili,
že šlo o nedorozumění. Mladíci přišli
pouze za kamarádem, kterého chtěli takto kontaktovat, přitom se spletli
a kamínky házeli do oken souseda. Za
přítomnosti strážníků se všichni uklidnili a nakonec v dobrém rozešli. (GH)
Selhala autonavigace
TŘINEC / Elektronika zradila ve dvě
hodiny ráno slovenského řidiče. Ten
natolik důvěřoval své autonavigaci, že
se místo domů nechal zavést do jedné
ze slepých uliček v Třinci. Aby toho
nebylo málo, tak při snaze se vrátit
zpět na správnou cestu otočil své vozidlo Fiat Dukato mimo silnici a uvízl až
po podvozek v blátě. Naštěstí na něj narazila patrola strážníků, kteří za pomoci hasičů vozidlo vyprostili. (GH)
Svalil se vedle kola a usnul
JABLUNKOV / Na Mariánském náměstí nalezli silně podnapilého muže,
který ležel vedle svého kola. Jelikož muž
nebyl schopen vlastní chůze, rozhodli
strážníci v zájmu ochrany jeho života
a zdraví o převozu do místa jeho bydliště.
K dořešení přestupku a převzetí kola se
muž dostavil následujícího dne. (GH)
Zamkli ho v provozovně
JABLUNKOV / Strážníci městské
policie přijali v nočních hodinách oznámení od muže, že zůstal uzamčený
po bujarém večírku v jedné z jablunkovských provozoven. Hlídka se na místě
dozvěděla, že muž usnul znaven na záchodě a po probuzení zjistil, že v provozovně již nikdo není a on se nemůže
dostat ven. Na místě přivolali strážníci
majitelku provozovny, která muže vysvobodila. (GH)
Vnuk napadl dědečka
TŘINEC / Před polednem oznámil
81letý muž z Třince městské policii,
že byl napaden svým vnukem. Strážníci zjistili, že mezi oběma rodinnými
příslušníky dochází často ke vzájemným sporům a nyní se spor vyhrotil
natolik, že došlo na fyzické násilí.
Starší muž měl tržnou ránu nad obočím, kterou mu vnuk způsobil. Útočník z místa stačil utéct, ale spravedlnosti stejně neunikne. Věc si převzala
státní policie. (GH)
V Milíkově ožil Ježíšek
MILÍKOV / Vánoce jsou obdobím, kdy
školy i mateřské školky připravují pro
rodiče vánoční představení. Příběh narození malého Ježíška představily i děti
z polské školy a mateřské školky v Milíkově. A představení to bylo tak vkusně
připravené, že rodiče a prarodiče bolely
ruce z tleskání ještě další den. Na jevišti
se nepředstavily pouze tradiční postavy, které se obyčejně v těchto vánočních
představeních objevují. Děti si zahrály
zvířátka, obláčky, andílky, čertíka, pastýře a další. Děti zpívaly, tančily a hrály na hudební nástroje. Představení se
tolik líbilo všem přítomným i kolegům
z partnerské školy z Polska, že se malí
herci rozhodli je ještě opakovat dětem
z ostatních škol v regionu.
(HS)
FOTO | HALINA SZCZOTKA
Utekla bosa z psychiatrie
TŘINEC / Vrátná Nemocnice Třinec
oznámila městské policii, že má problém s podivně se chovající ženou. Na
vrátnici spatřili strážníci ženu, která
byla spoře oděná, bosá a jevila známky
psychické poruchy. Hlídce se nakonec
podařilo zjistit, že se jednalo o pacientku psychiatrie, kde byla předána. (GH) Zemřel bezdomovec
KARVINÁ / Na Zámecké ulici, poblíž
městské tržnice, byl v hromadě odpadků nalezen v bezvědomí 45letý muž bez
domova. I přes okamžitou poskytnutou
první pomoc mužem, který ho našel,
a následnou pomoc přivolané záchranné
služby muž zemřel. Policejním komisařem byla nařízena soudní pitva. (SED)
právník radí
Dohoda o vině a trestu
REGION / Rád bych tímto příspěvkem čtenářům
stručně představil relativně nový institut českého
trestního práva, kterým je
dohoda o vině a trestu.
LED
čelovka
pro děti
Akční cena
120 Kč
Dárky
LED
čelovka
s IR čidlem
599
!
o
h
é
d
ž
a
pro k
Akční cena
Kč
Stylový
tablet emGO
ET-7 nové
generace
Akční cena
Dárkové balení
Meteostanice
+káva Segafredo
1990K
č
Akční cena
999 Kč
Váš soused přes elektro
Oldřichovice 923, Třinec, prodejna Elektro
Po - Pá 8 - 17, So 8 - 12 www.acword.cz
Ceny včetně DPH. Nabídka platí do 23.12.2013 nebo do vyprodání zásob.
Přestože si to většina lidí nepřipouští, trestní právo se nedotýká pouze lidí
na okraji společnosti, ale v pozici obviněného se může ocitnout každý z nás.
Například většina dospělé populace je
držitelem řidičského průkazu a stává
se alespoň občas účastníkem silničního provozu. V případě dopravní nehody se pak řidič motorového vozidla
může snadno stát také stranou trestního řízení.
Právě v těchto případech je možné
využít dohodu o vině a trestu, která by
měla celé trestní řízení urychlit a předejít časově, finančně a psychicky náročnému projednávání případu před
soudem v rámci hlavního líčení.
Má mnohem širší využití
Dohoda o vině a trestu se neomezuje pouze na dopravní nehody, ale má
mnohem širší praktické využití. Lze
ji uzavřít v případě trestných činů,
u nichž horní hranice trestní sazby nedosahuje deseti let, což pokrývá velkou
část trestných činů uvedených v trestním zákoníku.
Jak již napovídá její název, jedná se
o dohodu mezi státním zástupcem
a obviněným, jejímž předmětem je řešení otázky viny a trestu. Stejně jako
u jiných dohod, základním předpokladem uzavření dohody o vině a trestu je
souhlas obou stran, tedy obviněného
a státního zástupce, s jejím obsahem.
Pokud by jedna ze stran s některým
bodem dohody nesouhlasila, k jejímu
uzavření nedojde.
Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce, přičemž jednání o uzavření této dohody může iniciovat státní
zástupce nebo sám obviněný. Aby byla
dostatečně chráněna práva obviněné-
ho, je u sjednávání dohody o vině a trestu nutná účast obhájce obviněného.
Nestačí samotné
prohlášení obviněného
Co se týká samotného obsahu dohody
o vině a trestu, musí v ní být především
jednoznačně vyřešena otázka viny obviněného a trestu za spáchaný trestný
čin. Dohoda proto obsahuje podrobný
popis skutku, který je obviněnému kladen za vinu, jeho zákonné pojmenování
a prohlášení obviněného, že tento uvedený skutek spáchal.
Musím však upozornit, že nestačí samotné prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, protože
by pak mohlo dojít k pochybnostem
o vině obviněného nebo i k spekulativ-
ním a smyšleným doznáním. Trestní
řád proto kromě prohlášení obviněného
požaduje, aby výsledky vyšetřování dostatečně prokazovaly závěr, že se skutek
stal, že tento skutek je trestným činem,
že jej spáchal obviněný a že v daném
případě nejsou důvodné pochybnosti
o pravdivosti prohlášení obviněného. Jinými slovy, prohlášení obviněného musí
být podloženo objektivními zjištěními,
která potvrzují, co se skutečně stalo
a kdo se tohoto jednání dopustil.
Další podstatnou náležitostí dohody o vině a trestu je ujednání o trestu
za spáchaný trestný čin. Trest zpravidla
navrhuje státní zástupce a k uzavření
dohody o vině a trestu je nutný souhlas
obviněného s tímto trestem. Pokud by
obviněný s navrženým trestem nesouhlasil, dohoda o vině a trestu by uzavřena být nemohla. V takovém případě
by se v dalším řízení nepřihlíželo k prohlášení obviněného o spáchání skutku
kladeného mu za vinu a toto prohlášení
by nebylo možné použít jako důkaz.
Soud ji může schválit,
neschválit nebo vrátit
V rámci dohody o vině a trestu je pamatováno také na práva poškozených.
Pokud byla trestným činem způsobena
škoda, nemajetková újma nebo na úkor
poškozeného získáno bezdůvodné obohacení, může se poškozený účastnit
jednání o dohodě o vině a trestu a uplatnit svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Součástí dohody o vině
a trestu pak je i řešení poškozeným
uplatněného nároku na náhradu škody.
Jestliže dojde k úspěšnému sjednání
dohody o vině a trestu, státní zástupce
podá soudu návrh na schválení této dohody. Soud pak o tomto návrhu rozhoduje ve veřejném zasedání, v jehož rámci se
neprovádí dokazování, čímž se celé projednání značně urychlí. Obsah dohody
o vině a trestu není soud oprávněn měnit,
může ji schválit, neschválit nebo se svými
výhradami vrátit státnímu zástupci a obviněnému k dopracování. Pokud soud
shledá dohodu o vině a trestu správnou,
přiměřenou a nezjistí závažné porušení
práv obviněného při jejím sjednávání,
schválí ji odsuzujícím rozsudkem.
Výhodou je rychlejší vyřízení
Dohoda o vině a trestu se tedy může
uplatnit v případě, kdy je vina obviněného dostatečně prokázána, obviněný
prohlásí, že se vytýkaného jednání dopustil, a státní zástupce se s obviněným
dohodne na druhu a výměře trestu.
Takto sjednaná dohoda pak podléhá
ještě schválení soudem.
Výhodou tohoto postupu je především rychlejší vyřízení celé věci a méně
formální jednání se státním zástupcem
i následně před soudem, než je tomu
v případě klasického trestního řízení.
Obviněný se dále vyhne projednávání
případu u hlavního líčení, které může být
nejen zdlouhavé, ale především psychicky náročné, a může se alespoň částečně
podílet na rozhodování o jemu uloženém
trestu. MARTIN TOMALA, ADVOKÁT
STRANA 7
17. PROSINCE 2013
W Avionie, czyli między
niebem a ziemią
- Czasem wystarczy chleb
powszedni i stół, który był dla
mnie w dzieciństwie całym
kosmosem, bo przy nim
siedzieli moi ukochani, bliscy
– mówi Renata Putzlacher.
@@ Ten rok był dla pani rokiem szczególnym, nieprawda?
Kiedy zastanawiałam się nad tym,
dlaczego był szczególny, doszłam
do wniosku, że był rokiem zbierania
plonów. Mam wrażenie, że siałam
przez wiele lat i teraz nastał czas zbierania. I nie dotyczy to tylko nagród,
które dostałam (miasto Czeski Cieszyn
wyróżniło mnie za dotychczasową działalność kulturalną, a przed Świętami
jadę jeszcze do Warszawy po nagrodę
„Literatury na Świecie” za przekład).
Przede wszystkim cieszę się, że udało
mi się sfinalizować przedsięwzięcie pt.
„W kawiarni Avion, której nie ma”. Zostało ono uwieńczone książką, do której przymierzałam się od lat. Pierwotnie
zapowiadałam, że pojawi się w roku
2011, w piętnastą rocznicę premiery
kawiarni Avion, która w 1996 roku zaistniała na małej scenie teatru Těšínské
divadlo.
@@ A mamy już rok 2013…
Zdarzyła się bowiem rzecz magiczna, w przypadku Avionu takich rzeczy
działo się całe mnóstwo. Właśnie w
2011 roku odnalazły nas prawnuczki
Rozalii Wiesner i z jedną z nich spotkaliśmy się w nowej kawiarni Avion
w Czeskim Cieszynie. Wszystko to
za sprawą mediów. Nieszczególnie
za nimi przepadam, bo obecne czasy
kojarzą mi się z medialnym przesyceniem, wszyscy chcą się znaleźć w telewizji albo na okładce. (To nie jest marzenie mojego życia. Jestem od pisania,
nie od bycia „modelem”.) Ale właśnie
dzięki filmowi dokumentalnemu w czeskiej TV poznałam prawnuczkę dawnej
właścicielki kawiarni Avion i zaczęłam
pisać nowy rozdział mej książki. Przez
wiele lat opowiadaliśmy i śpiewaliśmy
o kawiarni z naszych wyobrażeń, a kiedy postanowiono ją odbudować, okazało się, że nie ma ani jednego zdjęcia
jej wnętrza, nie znaliśmy też twarzy jej
właścicielki. A tu raptem kawiarnia już
stoi i pojawia się prawnuczka, która
przywozi nam zdjęcia i plany!
@@ W książce pojawia się też postać
pani dziadka.
Chciałam wydać książkę dwa lata
temu z okazji jednej rocznicy, a tu nagle okazało się, że w roku 2013 mamy
od razu dwie: 80. rocznicę otwarcia
dawnej kawiarni Avion i 100. rocznicę urodzin mojego dziadka, o którym
też ta książka opowiada. Opisałam w
niej jego wędrówkę, przybył bowiem
w 1927 roku do Cieszyna z Kresów
i został piekarzem. Wierzę święcie, że
piekł też dla gości tej kawiarni. Kiedy w
1938 roku Cieszyn stał się miastem bez
granic, z pewnością żydowska restauratorka zaopatrywała się w piekarniach
po obu stronach Olzy. A dziadek mój
mieszkał i pracował po tej i po tamtej
stronie. Niewykluczone, że znał właścicielkę Avionu, pracował przecież w
piekarni z dwoma Żydami. Dziadek
Rudolf Putzlacher stał się jednym z bohaterów tej książki, symbolicznym patriarchą naszego wędrującego po całej
monarchii austro-węgierskiej rodu.
@@ Ma pani w sobie duszę wiecznego tułacza?
Właściwie pisałam książkę również
po to, by dociec, dlaczego moi przodkowie przewędrowali połowę monarchii. I stwierdziłam, że się tak tułamy,
by znaleźć swoje miejsce na ziemi.
Moi praprzodkowie pochodzą z Grazu
w Styrii. Zaskakujące dla mnie było,
że kwiatek cieszynianka (Hacquetia
epipactis) występuje na naszych rodzinnych terenach, w Styrii i na Śląsku
Cieszyńskim. Mój dziadek urodził się
pod Lwowem, niedaleko Drohobycza.
Nie był tzw. „galicyjokiem”, nie przybył na Śląsk Cieszyński, by pracować w
kopalni i stopniowo się wynarodowić.
Gdyby chciał pracować w przemyśle,
miał pod ręką Zagłębie Borysławskie,
kopalnie, naftę i klimaty wspaniale opisane przez Brunona Schulza. Przybył
do Cieszyna, ponieważ sąsiad z jego
wioski pracował tu w piekarni Pasternego. Dziadek też chciał piec chleb, taki
miał plan na życie. W Cieszynie spotkał
moją babcię, pochodzącą z Ustronia
i zamieszkali w budynku dawnej cieszyńskiej mennicy.
@@ Wspominała pani swoich przodków, dziadka. Jak ważna jest w pani
rodzinie tradycja?
W mojej ostatniej książce mistrzem
jest mój dziadek, głowa naszego rodu.
Był mistrzem piekarskim, a dla nas,
dzieci, również tajemniczą postacią.
Wychodził wieczorem z domu, noce
spędzał w piekarni, wracał nad ranem
i przynosił chleb cieszyński. Nawet
po jego śmierci ten chleb z piekarni
na rynku był dla mnie chlebem kultowym. To była nasza rodzinna tradycja
– dziadek wyciągał ze skórzanej teczki
ciepły chleb, kładł go na stole, a babcia robiła na nim znak krzyża. Chleb
nie mógł się nigdy zmarnować, a jeśli
spadł na podłogę, podnosiliśmy go
z szacunkiem i całowaliśmy. Ten moment wrócił potem do mnie na zajęciach z polonistyki z Norwidowskim
westchnieniem „do kraju tego, gdzie
kruszynę chleba / podnoszą z ziemi
przez uszanowanie”.
@@ Rozumiem, że ta tradycja rodzinna przewija się też przez święta
bożonarodzeniowe?
Może nie przygotowujemy w naszym
domu kilkanaście potraw na Wigilię,
ale zawsze pamiętamy o tym, żeby
się spotkać przy stole, i to nie tylko w
wieczór wigilijny. Przecież nie chodzi
o to, żeby zjeść mnóstwo wyszukanych
potraw, a potem cierpieć z powodu niestrawności. Czasem wystarczy chleb
powszedni i stół, który był dla mnie
w dzieciństwie całym kosmosem, bo
przy nim siedzieli moi ukochani, bliscy. I dlatego chyba mogę wędrować,
bo mój dom jest zawsze tam, gdzie są
moi najbliżsi. To była ostoja mojego
rodu, który tułał się po świecie, ale
zawsze znalazł czas, by usiąść i celebrować to, że wszyscy są razem. Być
może jestem staroświecka, ale soboty,
a przede wszystkim niedziele są dla
rodziny, jest msza niedzielna, wspólny
obiad i rozmowy przy stole. I pomimo
tego, że mieszkaliśmy 200 kilometrów
stąd, święta zawsze spędzaliśmy w
Cieszynie w naszym domu rodzinnym.
Ważne było to, że się spotkaliśmy, nigdy bowiem nie wiemy, co przyniesie
następny rok. Zawsze drżałam, kiedy
w czasie Wigilii padały słowa: „Obyśmy się zeszli w tym samym gronie”.
Może dlatego nigdy nie lubiłam wróżb
z jabłek i orzechów, bałam się, że ktoś
z moich bliskich może otworzyć ten zły
orzech albo rozkroić to fatalne jabłko.
HALINA SZCZOTKA
FOTO | WIESŁAW PRZECZEK
Całą rozmowę z Renatą Putzlacher można przeczytać w grudniowym numerze „Zwrotu”.
V muzeu zněla cizina
KARBANÍCI. Hned při vstupu navodili přátelskou atmosféru.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
TŘINEC / Unikátní projekt,
jak prožívají Vánoce v pěti
rozdílných zemích, předvedli v muzeu přímo rodilí
mluvčí pro třinecké děti.
Všemožné jazyky naplnily třinecké muzeum hned čtyřmi zastávkami.
Vánoce zde prezentovali rodilí mluvčí
z Turecka, Rumunska, Indie a Ukrajiny. Každý z kantorů si připravil to
nejlepší z vánočních tradic své rodné
země, a navíc děti zaujal jejími hlavními pamětihodnostmi, zvyky a kulturou.
Dobrá nálada pak panovala při všemožných hrách. Jediná škoda, že se děti bojí
anglicky mluvit. Vyslechli si tak přednášku a jistě jí porozuměli, ale samy se
do praxe a mluvení v anglickém jazyku
nechávají velice nutit. Zbývá tak jistě
ještě hodně práce pro kantory, kteří by
měli své děti vést k větší samostatnosti,
otevřenosti, což je typický problém českého školství, které „ubíjí“ samostatnost. Ono opravdu mluvení v angličtině
není jen o znalosti času a slovní zásobě,
ale zejména o jisté dravosti a drzostinebát se daný jazyk použít na ulici. Ještěže
vznikají podobné projekty, kde si děti
můžou své znalosti prověřit v praxi, a to
velmi zábavnou a hravou formou.
JAROMÍR ADÁMEK
Vykradl dům v opravě
ALBRECHTICE / Před Vánoci mají
zloději napilno a „zaujmout“ je může
cokoli. Zatím neznámý pachatel vnikl do rodinného domu v rekonstrukci
v Albrechticích u Českého Těšína. Pachatel rozbil skleněnou výplň balko-
nových dveří a s sebou si odnesl různé
elektrické nářadí, prodlužovačky, čerpadlo a průmyslové kamery. Majiteli
odcizil věci za 11 200 korun a škoda
na poškozených věcech se vyšplhala
na 7000 korun. (SED)
sms soutěž
o tři vstupenky na Bal Gorolski 2014
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
V sobotu 4. ledna 2014 odpoledne proběhne v kulturním domě
PZKO v Mostech u Jablunkova Mezinárodní přehlídka lidových
kapel a folklorních souborů a Bal Gorolski již po:
A) šestatřicáté B) devětatřicáté
Správnou odpověď zasílejte do pátku 20. 12. 2013 do 12.00 hodin prostřednictvím SMS zprávy na číslo 900 09 09 ve tvaru: HORIZONT BG písmeno správné
odpovědi, jméno, poštovní adresa. Všichni tři vylosovaní výherci obdrží jednu
vstupenku na Bal Gorolski – vstupenka je bez místenky, místenky a vstupenky
si lze zakoupit v informačním centru GOTIC v Mostech u Jablunkova, dřevěnice vedle KD PZKO od pondělí 9. 12. 2013 do pondělí 23. 12. 2013. GOTIC
tel.: 558 341 586. O výhře budou výherci telefonicky informováni, výhru si
vyzvednou u vstupu na akci. Technickým provozovatelem sms služby je
goNET, redakce zajišťuje provoz služeb, cena jedné sms je 9 Kč
STRANA 8
17. PROSINCE 2013
řádková inzerce
KOUPĚ
„„
Nejlépe zaplatím za starožitnosti,
hodiny, hodinky, šperky, hračky, porcelán, mince, pohlednice, vyznamenání (i komunismus) aj.
Tel.: 608 374 432.
„Sběratel
„
koupí harmoniky, housle, violy, basy, heligonky aj. hudební a dechové
nástroje. Platba hot. na místě.
Tel.: 608 374 432.
„Koupím
„
víko z bílého porcelánu na soudek o průměru 25 cm. Tel.: 702 905 677.
„Koupím
„
Vari-Terru na obdělávání zahrady s příslušenstvím. Děkuji za nabídku.
Tel.: 777 428 234.
PRODEJ
Institut EuroSchola, o.s.
„Prodám
„
Škodu Octavii , 1,9 tdi, 66 kW, r.
v. 2003, eleg., najeto 240 tkm,+ přísl. (zimní pneu, zahr., tažné). Cena 90 tis. Kč.
Tel.: 602 423 140.
ZVÍŘECTVO
„Prodám
„
králíky na chov - anglický obr.
Tel.: 736 270 476.
DAROVÁNÍ
„Kdo
„
daruje nebo levně prodá stojan
na živý vánoční stromeček?
Tel.: 558 993 596.
„Daruji
„
oblečení na dítě od 0 do 3 let.
Tel.: 734 669 290.
„Daruji
„
černobílá štěňata.
Tel.: 731 348 992.
„Kdo
„
daruje, popřípadě levně odprodá,
železniční pražce (šfele). Děkuji.
Tel.: 734 320 528.
„Prodám
„
luxusní svatební šaty, zdarma
přidám kožíšek k šatům, boty a šperk.
Cena jen 4.000 Kč. Vše je jen jednou použité. Tel.: 776 283 252.
„Prodám
„
dr. byt 1+1 v Třinci u Slovanu.
Nová okna a rozvody el. a plynu. Nízký
nájem. Cena 450.000 Kč. Tel.: 606 854 825,
720 205 319.
„Prodám
„
kvalitní palubky, dovoz zdarma. Tel.: 739 423 343.
„Prodám
„
dr. byt 3+1, 72 m2 v Jablunkově
na ul. ČSA. Tel.: 603 287 068.
„Prodám
„
pánský kožich, horské jehně,
vel. 56 – 60, barva hnědá, krásný, pův.
cena 38.000 Kč, k tomu přidám aktovku
z kůže. Nyní cena 10.800 Kč. Okr. Karviná.
Tel.: 596 410 741.
„Prodám
„
byt 2+1 v OV v Třinci
na Habrové ul. Byt po rekonstrukci. Cena
k jednání 660.000 Kč. Tel.: 603 341 349.
„Prodám
„
novou žehličku na vlasy v ceně
400 Kč. Tel.: 734 250 323.
„Prodám
„
dres Ocelářů Třinec s podpisy
hráčů. Tel.: 734 250 323.
„Prodám
„
zimní pánskou bundu
Hybernia, velikost XL (zn. nevhodný dárek). Tel.: 734 250 323.
„Prodám
„
palivové brikety: 20 kg - 110
Kč, 1 000 kg - 4.750 Kč, možnost dovozu.
Tel.: 602 440 307.
„Prodám
„
sedací soupravu za symbolickou cenu + odvoz. Jablunkov.
Tel.: 725 685 103.
„Prodám
„
stylovou stěnu za 10 000 Kč +
odvoz. Jablunkov. Tel.: 725 685 103.
„Prodám
„
zachovalou dětskou patrovou
postel. Cena 2.000 Kč + odvoz. Jablunkov.
Tel. 725 685 103.
„Prodám
„
KM-Beta: obv. zdivo 576 x; nosné 65 x; příč. 121 x ; stropní 33 x; věnc. 27
x + palety + lepidlo. Vše za 25 tis. Kč.
Tel.: 608 812 788.
„Prodám
„
rohovou sedací soupravu a 2
křesla, barva medová. Cena 4.000 Kč.
Tel.: 731 210 036.
„Prodám
„
1000 volných minut od
Centropolu. Cena: 2,50 Kč za minutu.
Volejte: 607 227 667.
„Prodám
„
lyžařské boty Salomon
X-WAVE, velikost 43, flex index 90. Cena
2.000 Kč. Tel.: 702 580 236.
na provozovatele hotelu
Stará Ameryka v Jablunkově
Podmínky výběrového řízení
a zadávací dokumentace je
k dispozici v sídle organizace
nebo
na stránkách
BYTY
„Prodám
„
byt 3+1 v Č.T. - Svibici za 380
000 Kč. Dům po revit. Kuch. linka na míru
se spotřebiči. Bezb. přístup.
Tel.: 731 625 663.
„Prodám
„
byt 3+1 v Jablunkově, OV, komora, balkon, blízko centra, pěkné prostředí. Kontakt: 604 302 274.
Termín pro podání nabídek:
8. 1. 2014 8:00 v sídle organizace
„Nabízím
„
k pronájmu garáž v Třinci
u Tesca na Frýdecké ulici. Tel.: 730 683 885.
ZAMĚSTNÁNÍ
„Přeprava
„
osob mikrobusy, vnitrostátní i mezinárodní. Tel.: 777 210 043.
„Prodám
„
RD - zahrada, plyn, kanalizace,
oprava - vhodné pro dotace zelená úsporám. Český Těšín, Na Dělnicích 262.
Tel.: 736 627 174.
„Prodám
„
sídlo firmy - dům s kancelářemi u R48, Č. Těšín, Karvinská 68.
Kompletně vybaven, sítě, vlast. parkování. Tel.: 736 627 175.
PRONÁJMY
„Pronajmu
„
nebytové prostory, 22 m2,
na ul. Odboje 12, pěší zóna – Český Těšín.
Tel.: 607 549 424.
„Prodám
„
2 tuny řepy - 4,50 Kč za kg.
Tel.: 602 440 307.
„Pronajmu
„
zařízený byt 2+1 v Třinci –
Lyžbicích. Cena 8.000 Kč/měs.
Tel.: 720 165 054.
„Prodám
„
novou plně automatickou líheň pro líhnutí slepic a jiné drůbeže . Je
na 48 vajec. Cena 5.000 Kč.
Tel.: 732 919 101.
„Pronajmu
„
levně nebytový prostor
o ploše 31 m2 v přízemí s výlohou, vl.
vchodem na Tovární ul. v Českém Těšíně.
Tel.: 702 542 207.
AUTO-MOTO
•
•
•
•
Frézování komínů
Revize komínů
Třísložkové komíny
Bezplatná prohlídka a poradenství
POSKYTUJEME ZÁRUKU 5 – 10 LET DLE TYPU KOMÍNU
Firma je zároveň výrobcem komínových vložek a komínových dílů. Všechny výrobky jsou schváleny Státním zkušebním ústavem Praha a jsou na ně
vystaveny certifikáty EU a prohlášení o shodě. Firma je dále držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007
SLUŽBY
NEMOVITOSTI
„Prodám
„
garáž v Českém Těšíně na ul.
Dr. Slámy u tenisových kurtů. Cena
150.000 Kč.
Více info: [email protected]
Čištění a kontrola komínů
Bourání, zdění a opravy komínů
Vložkování komínů
Autorizované měření spalin
„Hotel
„
Vitality hledá do svého týmu kolegyni na pozici cukrářky. Životopisy zasílejte na e-mail [email protected]
„Prodám
„
družstevní byt 3+1 v Českém
Těšíně na ul. Okružní. Cena bytu 260.000
Kč. Tel.: 608 401 334.
„Prodám
„
oplocený pozemek v centru
obce Bystřice u řeky Hluchové. Cena dohodou. Tel.: 558 352 413 (jen večer).
•
•
•
•
„Hledám
„
práci učitelky v MŠ nejlépe
v okr. Frýdek-Místek nebo v okolí Č.
Těšína. Tel.: 605 431 481.
„Máte
„
párty? Čekáte návštěvu? Naše
nabídka: hotová mražená jídla, denní
menu, obložené studené mísy, jednohubky, chlebíčky, pečené kýty, krůty,
selata aj. pochutiny dle vašich požadavků. Dovoz pečených specialit do Třince,
Jablunkova a Českého Těšína zdarma.
Dodáváme vždy čerstvé i o víkendech
a svátcích. Objednávky a informace:
605 180 266, www.mrazenky.cz
„„
Bytové družstvo SNP 437 a 438,
Třinec prodá byt 2+1 v prvním patře
na ul. SNP 438, cena dohodou.
Tel.: 604 790 219.
Třinec, ul. Míru 3
tel.: 777 707 865, 558 341 098
www.scomplet.cz [email protected]
KOMINICTVÍ TŘINEC
www.euroschola.cz
„Prodám
„
nový, nepoužitý žací buben
FM-70, jasanové schody - 16 ks, disky 19,
hranoly 14 - 6m, hranoly 16 - 6m, křovinořez, vapku, mobilní klimatizaci a knihy.
Tel.: 732 611 213.
„Prodám
„
konferenční stůl, rozměr 120 x
70 cm, rozložitelný, výškově nastavitelný.
Cena 300 Kč. Tel.: 724 246 312.
vyhlašuje výběrové řízení
„Levné
„
stěhování, autodoprava. Více
na www.dopravastehovani.cz nebo
na tel.: 739 044 302.
„Kácení,
„
ořez stromků, údržba zahrad.
Tel.: 739 324 539.
SEZNÁMENÍ
„Rozvedený
„
42letý muž rád pozná paní přiměřeného věku pro pěkný kamarádský
vztah. Zájmy: zahrádkaření. Tel.: 725 544 992.
„48/180
„
nekuřák hledá milou a upřímnou ženu k vážnému seznámení.
Tel.: 730 622 581.
SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ
INZERCE ZDARMA
Město Třinec vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování účelových neinvestičních dotací na
projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2014
Za účelem podpory a rozvoje v oblastech týkajících se poskytování sociálních služeb a návazných aktivit
vyhlašuje město Třinec dotační programy pro rok 2014 na podporu:
A) sociálních služeb
B) zdravotně postižených občanů
C) prevence (protidrogové, kriminality, nezaměstnanosti)
D) ostatních aktivit v sociální oblasti (dobrovolnictví, podpora rodiny) „Prodám
„
traktor 4x4 s navijákem a vzpěrou za 80.000 Kč, bez navijáku za 60.000
Kč. Rotační štípačku za 3.000 Kč.
Tel.: 603 719 800.
„„
Prodám elektrony (alu disky 4 ks) vč.
nových letních gum Goodyear
na Škodu Octavii. Cena dohodou.
Tel.: 734 250 323.
Žádosti se podávají současně v tištěné i elektronické podobě:
v tištěné podobě řádně vyplněná a podepsaná v jednom originále s přílohami doporučeně poštou nebo
osobně na podatelně města Třince v obálce odesílatele označené: Město Třinec, odbor sociálních věcí,
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 1, název příslušné oblasti dotačního programu a jeho kód, plné jméno
(název) žadatele a adresa, text „Neotvírat – žádost o dotaci - OSV“
„Prodám
„
Škodu Octavii, 1,8 l, r. v. 97,
benzín, vč. šíbr, stříbrná metalíza. Cena
dohodou. Tel.: 734 250 323.
a zároveň
KANCELÁŘE K PRONÁJMU
TŘINEC
Kanceláře k pronájmu v objektu
umístěny ve 2.NP a 3.NP na ulici
Míru 3, Třinec – Kanada
• zabezpečovací systém,
internet, vnitřní počítačová síť,
sociální zařízení, parkoviště,
možnost využití i na služby,
ordinace apod., č.t. 733 529 442
v elektronické podobě pouze řádně vyplněná žádost bez příloh ve formátu .pdf s podpisem statutárního
zástupce a ve formátu .xls (bez podpisu) na e-mail: [email protected] V případě zaslání poštou je
rozhodující datum poštovního razítka.
Termín uzávěrky pro podání žádostí:
15.01.2014 pro dotační programy B), C), D)
07.02.2014 pro dotační programy A)
Veškeré informace o podmínkách a potřebné formuláře žádostí jsou k dispozici na MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, odbor
sociálních věcí, kancelář č. 350 a na internetových stránkách města Třince (www.trinecko.cz). Kontaktní osoby pro vyhlášené
dotační programy: Mgr. Iveta Hučíková, vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, tel.: 558 306 336, e-mail: iveta.hucikova@
trinecko.cz, Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 558 306 335, e-mail: [email protected]
STRANA 9
17. PROSINCE 2013
Święta z folklorem
TRZYNIEC / Jak co roku zespoły folklorystyczne z Zaolzia
zaprezentowały się na Koncercie Świątecznym. Rozpoczął go
tradycyjnie Tadeusz Filipczyk. Potem przez scenę przewinęło
się to najlepsze, co nasze zespoły mają.
Widowni przedstawiły się nawet zaledwie kilkumiesięczne
brzdące w strojach ludowych. Dziecięcy folklor góralski pokazały maluchy z Małych Oldrzychowic i Zaolzioczka. Byli też
dorosłe zespoły, kapele i soliści. Nie zabrakło wspólnej kolędy
„Cicha noc” i łamania się opłatkiem. W przerwie można było
kupić pierniki cudnie zdobione przez członków ZPiT „Olza”.
(HS) FOTO | HALINA SZCZOTKA
program
více na www.ihorizont.cz
DIVADLO
ČESKÝ TĚŠÍN
Těšínské divadlo
„„ BENÁTSKÁ VDOVIČKA
Sobota 4. ledna v 17.30. Premiéra české scény
Neděle 5. ledna v 17.30.
Představení české scény
KINO
BYSTŘICE
„„ ARTHUR NEWMAN
Sobota 4. ledna v 18.00. Americké komediální
drama. Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč
TŘINEC
„„ KŘÍDLA VÁNOC
Úterý 17. a středa 18. prosince
v 17.30. Český film. Mládeži do 12
let nevhodný. Vstupné 100 Kč
„„ MILLEROVI NA TRIPU
Úterý 17. prosince ve 20.00.
Americká komedie. Mládeže do 12
let nevhodný. Vstupné 70 Kč
Filmový klub
„„ HLUBOKO
Středa 18. prosince ve 20.00.
Islandské drama. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 70/90 Kč
„„ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Čtvrtek 19. až neděle 22. prosince v 17.00.
Pondělí 23. prosince v 10.00 a 17.00. 3D
projekce. Americký dobrodružný film. Český
dabing. Mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč
„„ MAFIÁNOVI
Čtvrtek 19. až neděle 22. prosince ve 20.00.
Americká akční krimi komedie. Mládeži
do 12 let nevhodný. Vstupné 100 Kč
„„ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Sobota 21. a neděle 22. prosince
ve 14.30. Americký animovaný film.
Český dabing. Mládeži přístupný.
Vstupné 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč
„„ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Čtvrtek 26. prosince v 17.30. Pátek 27.
a pondělí 30. prosince v 15.30. 3D projekce.
Americký rodinný film. Mládeži přístupný.
Vstupné 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč
„„ KAPITÁN PHILIPS
Čtvrtek 26. až pondělí 30. prosince
ve 20.00. Americký thriller. Mládeži
nepřístupný. Vstupné 80 Kč
„„ OGGY A ŠKODÍCI
Pátek 27. a pondělí 30. prosince
v 10.00. Animovaný film. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč
„„ FRAJEŘI VE VEGAS
Pátek 27. až pondělí 30. prosince
v 17.30. Americká komedie. Mládeži
přístupný. Vstupné 100 Kč
„„ ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
Sobota 28. a neděle 29. prosince v 15.30.
Americký animovaný film. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč
Muzeum Třineckých železáren ...
„„ 47 RÓNINŮ
ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE
Stálá expozice
Čtvrtek 2. až neděle 5. ledna v 17.30.
3D projekce. Americké dobrodružné
fantasy. Český dabing. Mládeži
přístupný. Vstupné 150 Kč
„„ NYMFOMANKA ČÁST I.
Čtvrtek 2. až neděle 5. ledna ve 20.00.
Otevřené studie ženské sexuality. Mládeži
do 18 let nepřístupný. Vstupné 80 Kč
„„ SOBÍK NIKO 2
Sobota 4. a neděle 5. ledna v 15.30.
Animovaná pohádka. Český dabing.
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč
„„ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Pondělí 6. a úterý 7. ledna v 17.30 a 20.00.
Středa 8. ledna jen v 17.30. Nová česká
romantická komedie.
Mládeži přístupný.
Vstupné 110 Kč
KONCERTY
JABLUNKOV
TŘINEC
„„ DĚJINY TŘINECKÝCH
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ I
Do středy 8. ledna ve Velké výstavní síni
„„ Z PEKLA ŠTĚSTÍ II
Do středy 8. ledna v Malé výstavní síni
„„ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO OČIMA
ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY
– MORAVIA STEEL
Do pátku 31. ledna u Makety TŽ
„„ JOSEF LADA – PRŮŘEZ TVORBOU
Do pátku 28. února v Galerii Na Schodech
KULTURNÍ AKCE
MOSTY U JABLUNKOVA
Hostinec U Jakuba
„„ VÁNOČNÍ BLUESOVÝ VEČER
Sobota 21. prosince v 19.00.
Hraje Blues Company
„„ ŠTĚPÁNSKÁ U JAKUBA
Čtvrtek 26. prosince v 18.00.
Hrají Sebranki Band
Radnice
„„ VÁNOČNÍ KONCERT
Středa 18. prosince v 15.00.
Koncert žáků ZŠ Jablunkov
„„ SILVESTR U JAKUBA
Úterý 31. prosince
MOSTY U JABLUNKOVA
Hotel Grůň
PZKO
„„ SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA NA GRŮNI
Úterý 31. prosince
„„ VÁNOČNÍ KONCERT
Neděle 29. prosince v 15.30
„„ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Neděle 5. ledna ve 13.00
TŘINEC
PZKO
Trisia
„„ GOROLSKÝ BÁL
„„ DESMOD – VÁNOČNÍ UNPLUGGED
Úterý 17. prosince v 19.00
VÝSTAVY
A MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
Sobota 4. ledna v 17.00
Chata Studeničné
ČESKÝ TĚŠÍN
„„ ZABIJAČKOVÉ HODY
Sobota 28. prosince až středa 1. ledna
Výstavní síň Muzea Těšínska
Sokolovna
„„ OBRÁZKY Z MINULOSTI
„„ ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Čtvrtek 26. prosince
TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA
Stálá expozice
„„ PANENKY V KROJÍCH
Do pátku 17. ledna
JABLUNKOV
Výstavní síň Muzea Těšínska
„„ Z MINULOSTI JABLUNKOVA
NÝDEK
Nýdečanka
„„ ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Čtvrtek 26. prosince v 19.00.
Hraje DJ TRONIC
PÍSEK
A OKOLÍ
Stálá expozice
Hotel Polanka
„„ POKLADY MOŘÍ A OCEÁNŮ
Do pátku 14. února
„„ SILVESTR 2013
Úterý 31. prosince
sudoku
STRANA 10
17. PROSINCE 2013
Vánoce na písmenko „K“
Pod choinkóm starczy drobnostka, głównie niech je wiesioło
Świynta na literke „K“
NYDEK / Nydeckij poetce
Anieli Kupiec ani w dziewiynćdziesiynci trzóch rokach
nie chybio poczuci humoru.
Wymyśliła, że sie cało rodzina pod choinkóm obdaruje
jakimisi drobnostkami, ale
pod jednym warunkym.
Nazwy podarunków muszóm
sie zaczynać od literki „K“.
pokračování ze strany 1
Před večeří ležely na stole kancionály, z nichž se všichni naučili nějakou
písničku. Tu si společně zanotovali.
Kromě toho tam stála jedna svíčka
a nechyběl ani chléb a česnek, který
značil zdraví, ovoce a ořechy. „I dnes
se snažíme toto zachovat. Jen dobrot
máme přece víc a po hlavním jídle je
všechny koštujeme. Zvyky u nás tradici nemají. Byly považovány za hřích,
za něco jako rouhání. Hlavně proto,
aby tomu, co člověku ukáží, pak bezhlavě nevěřil. Ale my jsme přece jen
někdy se sestrami zhřešily,“ líčí básnířka.
Pak se rozpovídá o zvyku se čtyřmi
ořechy, které znamenaly čtyři roční
období. Každé z děvčat je rozlousklo.
Pokud některý z nich byl špatný, byl to
signál, že v tom období dotyčná onemocní. „Jedna z mých sester měla špatné všechny čtyři ořechy a bohužel v tom
roce umřela,“ dodává smutně seniorka.
Vybaví si ještě, že na Vánoce se nesmí
doma nic rozbít, protože pak se mohou
rozbít i vztahy v rodině, nebo dvě jehly
plovoucí na talířku s vodou. Když se potkaly, byl to signál, že se potká i děvče
s chlapcem, o kterém snilo.
Hutnik zazpívá
na počest Wronky
TŘINEC / Památku nedožitých 90. narozenin Karola Wronky si během svátků
připomene polský pěvecký sbor Hutnik.
Karol Wronka sbor založil, byl jeho prvním dirigentem a uměleckým vedoucím
souboru. Koncert na jeho počest se bude
konat 28. 12. v 17 hodin v divadelním
sálu Domu kultury Trisia v Třinci. (SED)
Alkohol nepatří
za volant
REGION / Na řidiče pod vlivem alkoholu nebo návykových látek se zaměřili
moravskoslezští policisté. S hlídkami
se řidiči setkávali od 9. do 15. prosince.
Po požití omamných látek sedlo za volant 9 osob, dalších 32 po požití alkoholu. Dále zjistili 220 přestupků, z nichž
168 vyřešili na místě uložením blokových pokut a 52 oznámili odborům dopravy příslušných úřadů. Celková výše
uložených pokut se vyšplhala na částku
69 900 korun. Za zmínku stojí také jedna vypátraná celostátně hledaná osoba.
„V hledáčku policistů bylo mimo jiné dodržování dovolené rychlosti jízdy v obci
a mimo obec, používání bezpečnostních
pásů a zádržných systémů při přepravě
dětí, telefonování za jízdy, technický stav
vozidel anebo skutečnost, zda řidiči mají
u sebe doklady,“ uvedla krajská policejní
mluvčí Daniela Vlčková. Na vytipovaných stanovištích policisté zkontrolovali
3 431 vozidel. Zadrželi 27 řidičských průkazů a evidují 9 trestných činů. (JAG)
Bojím se, co přinese čas
Po válce, když její manžel učil na zdejší škole a ona byla s dětmi doma, jim
na Vánoce udělal velkou radost jediný
dárek, který dostali. Muž přinesl ze školy mýdlo. I to bylo vzácné a rodina tak
měla v čem prát a čím se mýt.
Za nejkrásnější dárek v životě považuje Kupiec album na fotky, které našla
pod stromečkem od muže, ještě než se
vzali. Nejhorší Vánoce z,ažila za války.
Byly ve znamení strachu s bramborami
a kapustou.
Co by básnířka vzkázala v předvánočním čase lidem? „Aby si místo honění
se za drahými dárky a chystáním hromady jídla našli více času na rozjímání, zamyšlení se a setkání s blízkými.
„Bojím se toho, co přinese čas, když se
lidé odklánějí od víry, když i svátky ztrácejí duchovní smysl,“ poznamená ještě
Aniela Kupiec. JANA GARTNEROVÁ
Paní Aniela Kupiec si přála, abychom tentokrát zveřejnili článek také
po naszymu – ona totiž jinak nemluví. A protože jsou Vánoce, přání jsme
nýdecké básnířce rádi splnili. Překlad
článku najdete hned vedle. (RED)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
Do skrómnych warunków je przizwyczajóno cały żywot, a latosi Świynta
Godowe też bedóm skrómne. „Rozmyślała żech nad literkóm a powiedziałach
se, że na „K“ przeca jyny bedzie łatwij
cosi wybrać, niż na przikład na „CH“.
Na podarunki nie wydowómy strasznie
wielkich piniyndzy. Sóm raczyj tymu,
aby było wiesielij, dlo poczucio, że o sobie pamiyntómy. Jak dostanym podle
tej domowy baji kómpot, bedym mieć
radość. Cieszym sie, że sie przi rozpakowaniu pośmiejymy,“ mówi Kupcowa.
Dodała, że od malutka przeżywała
Świynta prawdziwie głównie tymu,
że majóm krześcijańskóm symbolike.
Ni każdy w czasach jejigo dzieciństwa
mioł dóma choinke. Kupe dziecek sie
na nióm chodziło dziwać jyny do kościoła. „U nas my strojili choinke
jabkami, orzechami, pierniczkami
i zwykłymi świyczkami. Pytała żech sie
taty, co ty ozdoby znaczóm. Powiedzioł
mi, że każdo świyczka znaczy słowo
pana Jezusa, kiere świyci na cały świat,
a ozdoby przipominajóm wszystko dobre na tej ziymi. A ryba sie jy na Wilije
tymu, że uczniowie pana Jezusa byli rybiorze. Starzi krześcijanie też mieli we
znaku rybe,“ opowiado poetka.
Wielkucno radość z bómbóna
Piyrszy podarunek świąteczny w życiu dostała w szkole. Był to mały pa-
czek, w kierym były jabka, orzeszki a jedyn bómbón. „Cały jedyn bómbón a my
go mieli za skarb,“ prawi. Potym jeszcze spómino, jak jóm zachwycił mały
aniołek z twardego papióru na szkolnej
choince. Tak strzasznie jóm zachwycił,
że szporowała halyrz ku halyrzu, aby se
mógła takigo aniołka kupić. Opatruje
go już osiymdziesiónt siedym roków.
Dóma se drobnostki pod choinke zaczli dować dziepro nieskorzij. Każdo
z trzóch dziełuch tam naszła na przikład spinke do włosów, a brat maszke
ku koszuli. Nic wiyncyj, a kiela z tego
było radości. Kiedy indzij to były puńczochi abo kopyca, po prostu cosi
praktycznego, co se rodzina nimogła
jyny tak kupić. „Jedyn roz nóm pochybiało piniyndzy na miynso. O rybie sie
wiynkszości ludzi wtedy ani nie śniło.
Mama była fajniacko kucharka, tóż
rozłożyła listki kapusty, pomazała jich
masłym, posypała ryżym z cebulkóm,
zarolowała, obzolała w brezlach i upiykła zamiast miynsa. Co sie dało robić,“
Aniela Kupiec opowiado, jaki skrómny
wilijowy stół wtedy mieli.
Powiarki były brane za grzych
Przed wieczerzóm na stole leżały kancynoły, z kierych sie wszyscy nauczyli
jakómsi pieśniczke. Tóm my wszyscy
wroz śpiywali. Okróm tego tam stoła
jedna świyczka a nie obeszło sie bez
chleba a czosku, kiery symbolizowoł
zdrowi, były tam też owoce a orzechi.
„Aji teraz sie starómy ty stare zwyczaje dodzierżować. Jyny fajności mómy
przeca jyny wiyncyj a po głównym
jedzyniu to wszystko kosztujymy. Powiarki u nas ni majóm tradycyje. Brało
sie to za grzych, cosi jako bluźnierstwo.
Głównie tymu, aby człowiek nie wierził
ślepo tymu, co mu pokożóm. Ale my
ze siostrami przeca jyny nikiedy zgrzeszyły,“ opowiado poetka.
Potym sie rozwykłodo o powiarce
o sztyróch orzechach, kiere miały
oznaczać sztyry pory roku. Każdo
z nas se jich rozłuskała. Jesi kiery
z nich był zepsuty, znaczyło to, że w
tej czynści roku bedzie to dziywcze nimocne. „Jedna z mojich sioster miała
złe wszystki sztyry orzechi i niestety w
tym roku umrziła,“ dodowo ze smutkym seniorka.
Jeszcze se przipomino, że na Wilije sie
dóma nie śmiy nic rozbić, bo inaczyj sie
mogóm rozbić aji zwiónzki w rodzinie.
Puszczało sie też dwie jegły po talyrzu
z wodóm. Jak sie spotkały, znaczyło to,
że sie dziywcze do do grómady z wymarzónym chłapcym.
Bojym sie, co prziniesie czas
Po wojnie, jak jeji małżónek uczył
w miejscowej szkole a óna była dóma
z dzieckami, zrobił jim na świynta wielkóm radość jedyny podarunek, jaki dostali. Jeji chłop Janek prziniósł ze szkoły mydło. To też było zocne a rodzina
miała w czym prać i myć sie.
Nejpiekniejszym podarunkym wilijowym był dlo Anieli Kupiec album
na fotografije, kiery dostała od swojigo
Janka jeszcze za swobodna. Nejgorsze
świynta zaś przeżyła za wojny. Były
pełne strachu, na stole jyny ziymioki
i kapusta.
Co by poetka chciała w czasie przedświóntecznym skozać ludzióm? „Aby
se zamiast góniynio za drogimi podarunkami i gotowanio strasznej kupy
jedzynio naszli wiyncyj czasu na rozmyślani, zastawiyni sie i spotkani z bliskimi. „Bojym sie tego, co prziniesie
czas, jak ludzie odchodzóm od wiary,
jak już aji świynta tracóm duchowe
znaczyni...“ zamyślo sie Aniela Kupiec.
JANA GARTNEROVÁ, (PŘEKLAD
DO PO NASZYMU NINA BAŠE)
FOTO | JANA GARTNEROVÁ
STRANA 11
17. PROSINCE 2013
Žáci soutěžili v němčině
TŘINEC / Již 9. ročník oblíbené soutěže TOR pro studenty
třetích ročníků středních
škol, kterou pořádá jazykové
a vzdělávací centrum Pygmalion, se konala ve čtvrtek.
Soutěž spočívá v přečtení útlé
knížky tzv. zjednodušené četby v německém jazyce, následuje úspěšné
absolvování školního kola a poté
kolo městské. Cílem soutěže je posílit u studentů středních škol zájem
o četbu v německém jazyce a reálie
německy mluvících zemí. Městského
kola se tentokrát zúčastnilo 5 soutěžících. Porota se shodla na tom, že úroveň tohoto ročníku byla velmi vysoká,
a nebylo vůbec snadné zvolit vítěze. Na
stupni nejvyšším stanul Petr Heczko
z Gymnázia Třinec, za ním skončil jeho
gymnaziální kolega Tomáš Cieslar, třetí
místo putuje zásluhou Kateřiny Walachové na SŠ Kanada. Všichni si jako
odměnu odnesli slovníky.
(SED) FOTO | PYGMALION
Zkontrolovali mládež,
zdali neholduje alkoholu
ČESKÝ TĚŠÍN / Policisté Obvodního oddělení Český Těšín
společně se strážníky během
víkendu zkontrolovali několik
diskoték, heren a restaurací.
Kontroly byly zaměřeny zejména
na podávání alkoholu mládeži a hry
na výherních automatech. Od sobotní
22. hodiny do nedělní jedné hodiny
ranní zkontrolovali celkem 6 restau-
rační a zábavních provozoven. „Ve
dvou případech byl u mladistvých zjištěn alkohol v dechu (1,02 a 0,14 promile). Po zadokumentování byli mladí
lidé předáni zákonným zástupcům,“
řekla tisková mluvčí policie Zlatuše
Viačková. Dodala, že během nočních
kontrol byl mimo jiné zadržen 35letý
muž, na kterého Okresní soud v Kutné
Hoře vydal předběžný souhlas se zadržením. (SED)
bohoslužby
BYSTŘICE
Evangelický kostel Na Rozvoji
TŘINEC
Evangelický kostel
Středa 25. prosince v 5.00 česká,
v 7.00 polská, v 9.00 česká.
Čtvrtek 26. prosince v 9.00 česká.
Neděle 29. prosince v 9.00 česká.
Úterý 31. prosince v 16.00 česká.
Středa 1. ledna v 9.00 česká.
Evangelický kostel
Slezská církev evangelická
Úterý 24. prosince ve 21.30 společná.
Středa 25. prosince v 8.30 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 10.30 česká.
Neděle 29. prosince v 8.30 polská.
Úterý 31. prosince v 18.00 společná.
Středa 1. ledna v 8.30 česká.
Luterská církev evangelická a.v.
Úterý 24. prosince ve 21.30 společná.
Středa 25. prosince v 10.30 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 8.30 česká.
Neděle 29. prosince v 10.30 polská.
Úterý 31. prosince v 15.00 společná.
Středa 1. ledna v 10.30 česká.
Římskokatolický kostel
Středa 24. prosince ve 22.00 česká.
Čtvrtek 25. prosince v 8.30
česká, v 10.00 polská.
Pátek 26. prosince v 10.00 česká.
Neděle 29. prosince v 8.30
česká, v 10.00 polská.
Středa 31. prosince v 15.15 polská.
Čtvrtek 1. ledna v 8.30 polská, v 10.00 česká.
ČESKÝ TĚŠÍN
Evangelický kostel Na Nivách
Slezská církev evangelická a.v.
Středa 25. prosince v 5.00
polská, v 9.00 společná.
Čtvrtek 26. prosince v 9.00 polská.
Neděle 29. prosince v 9.00 polská.
Úterý 31. prosince v 16.30 polská.
Středa 1. ledna v 9.00 polská.
Kaple Zmrtvýchvstání Páně
Luterská církev evangelická a.v.
Úterý 24. prosince ve 20.00 polská.
Středa 25. prosince v 9.00 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 9.00 česká.
Úterý 31. prosince v 17.00 polská.
Středa 1. ledna v 9.00 polská.
Římskokatolický kostel
Úterý 24. prosince v 16.00 dětská česká,
ve 22.00 česká, ve 24.00 polská.
Středa 25. prosince v 7.30 česká, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 7.30 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 česká.
Neděle 29. prosince v 7.30 česká, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 polská.
Úterý 31. prosince v 17.30 polská.
Středa 1. ledna v 7.30 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 17.30 česká.
JABLUNKOV
Římskokatolický kostel
Úterý 24. prosince v 6.30
česká, ve 21.30 polská.
Středa 25. prosince v 5.00 polská,
v 7.10 polská, v 9.00 česká, v 10.30
polská, v 18.00 česká.
Čtvrtek 26. prosince v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
Neděle 29. prosince v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
Úterý 31. prosince v 16.00 společná.
Středa 1. ledna v 7.10 polská, v 9.00
česká, v 10.30 polská, v 18.00 česká.
NÁVSÍ
Slezská církev evangelická a.v.
Úterý 24. prosince ve 21.00 společná.
Středa 25. prosince v 5.00 společná,
v 7.45 polská, v 9.30 česká.
Čtvrtek 26. prosince v 9.30 společná.
Neděle 29. prosince v 7.45
česká, v 9.30 polská.
Úterý 31. prosince v 15.00
česká, v 17.00 polská.
Středa 1. ledna v 9.30 společná.
Luterská církev evangelická a.v.
Úterý 24. prosince ve 21.00 česká – PZKO.
Středa 25. prosince ve 14.00 polská – kostel.
Čtvrtek 26. prosince v 9.00 česká – PZKO.
Neděle 29. prosince v 9.00 polská - PZKO.
Úterý 31. prosince v 16.00 česká – PZKO.
Středa 1. ledna ve 14.00 česká – kostel.
Římskokatolický kostel
Úterý 24. prosince v 6.35 polská,
v 15.30 společná.
Středa 25. prosince v 6.30 polská, v 8.00
česká, v 10.00 polská, v 17.00 česká.
Čtvrtek 26. prosince v 6.30 česká, v 8.00
polská, v 10.00 česká, v 17.00 polská.
Neděle 29. prosince v 6.30 česká, v 8.00
polská, v 10.00 česká, v 17.00 polská.
Úterý 31. prosince v 6.35
polská, 17.00 česká.
Středa 1. ledna v 6.30 polská, v 8.00
česká, v 10.00 polská, v 17.00 česká.
NÝDEK
Římskokatolický kostel
Středa 25. prosince v 11.30 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 11.30 česká.
Neděle 30. prosince v 11.30 polská.
Středa 1. ledna v 11.30 česká.
Evangelický kostel
VENDRYNĚ
Úterý 24. prosince ve 21.00 česká.
Středa 25. prosince v 5.00 polská,
9.00 česká, v 10.30 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 9.00 společná.
Neděle 29. prosince v 9.00 společná.
Úterý 31. prosince v 16.00 společná.
Středa 1. ledna v 9.00 polská, v 10.30 česká.
Římskokatolický kostel
Úterý 24. prosince ve 22.00 česká.
Středa 25. prosince v 7.45 polská.
Čtvrtek 26. prosince v 7.45 česká.
Neděle 29. prosince v 7.45 polská
Úterý 31. prosince v 17.00 polská.
Středa 1. ledna v 7.45 česká.
Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a pracovních
úspěchů v novém roce 2014
Vám přejí zaměstnanci STEELHOUSE
STRANA 12
17. PROSINCE 2013
stalo se v minulých stoletích
Krádež poštovních známek
Zloději se vloupali v prosinci 1896
do krámu kupce Schramka v dnešní
Mincovní ulici v Těšíně. Odcizili tři sta
poštovních známek.
Sebevražda vojáka
Voják Przemyk, syn rolníka ze Záblatí
u Bohumína, sloužící v těšínských kasárnách se 15. prosince 1896 zastřelil.
O příčině sebevraždy se v novinách nepíše.
Chtěl se utopit ve studni
Nádeník Šlachta z Orlové přišel jednou v prosinci 1897 na policejní stanici
v Těšíně celý pokrytý ledem. Ohromeným policistům vysvětlil, že mu někdo ukradl kufr se šaty i penězi a on se
ze zoufalství pokusil utopit ve studni,
odkud byl ale vytažen. Na stanici Šlach-
tu osušili, ohřáli a na druhý den poslali
domů.
Zemřel během honu
Železniční zřízenec Adolf Ritter se
počátkem prosince 1897 vypravil s několika známými na hon poblíž Těšína.
Když zrovna nabíjel svou zbraň, ranila
ho mrtvice. Zemřel na místě.
Utopil se v Odře
Dělník z válcovny Viktorín Kremser se
v prosinci 1897 utopil v Odře. Když totiž vstupoval do převozní loďky, uklouzl
a spadl do řeky.
Přejel ho vlak
Mrtvola muže byla nalezena v prosinci 1898 na náspu železniční trati mezi
Těšínem a Ropicí. Zohavené ostatky
patřily továrnímu dělníkovi Budetovi.
přijme do pracovního poměru
TECHNOLOGA
Mezi hlavní úkoly technologa patří zpracování přímých nákladů na výrobu
nových výrobků, tvorba technologické dokumentace a vedení agendy
dokumentace, spolupráce při zavádění nových výrobků do výroby.
Požadujeme:
•
SŠ/VŠ vzdělání v oboru Strojírenství
•
Znalost čtení ve výkresové dokumentaci
•
Výborná znalost práce na PC - MS Office (zejm. Excel, Word), znalost
3D CAD systémů výhodou (Inventor, SolidWorks), znalost Power
Point a Lotus Notes výhodou
•
2 roky praxe na obdobném pracovním místě
•
Znalost anglického jazyka výhodou
•
Kreativita, smysl pro týmovou práci, rozhodnost, samostatnost,
komunikativnost
•
Řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
•
Zázemí prosperující společnosti
•
Odborné zaškolení a systém stálého vzdělávání
•
Odpovídající platové ohodnocení
•
Zaměstnanecké výhody
•
Pracoviště v Českém Těšíně
•
Možnost nástupu ihned
TECHNIKA ÚDRŽBY
Účelem pracovního místa technika údržby je zajištění procesu strojní
údržby po stránce odborné, organizační, nákupní a koordinační. Mezi
jeho hlavní úkoly patří kontrola strojního zařízení a provádění běžné
strojní údržby dle plánu údržby; navrhování nových strojních systémů;
zabezpečování nákupu náhradních dílů, součástek a dalších komponentů;
zabezpečování požadovaných revizí strojních zařízení a další činnosti.
Požadujeme:
•
VŠ obor strojírenství, praxe není podmínkou
•
Aktivní znalost anglického jazyka
•
Znalost práce v programu AutoCad
•
Znalost práce na PC (MS Office, Lotus Notes)
•
Řidičský průkaz sk. B
•
Smysl pro týmovou práci
•
Koncepční myšlení
•
Organizační schopnosti
•
Schopnost samostatně organizovat a řídit svou práci
•
Schopnost přijmout odpovědnost
Nabízíme:
•
Zajímavou a perspektivní práci
•
Systematické vzdělávání a profesní rozvoj
•
Motivující mzdové ohodnocení
•
Zaměstnanecké benefity
•
Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
•
Možnost nástupu ihned
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte nejpozději do 10. 1. 2014 na:
KOVONA SYSTEM, a. s., oddělení personalistiky a mezd,
Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín
tel:. 558 764 133, fax: 558 764 191
e-mail: [email protected]
Falešný mnich
Jistý František Mrowiec ze Żywiece se
vydával za mnicha a lákal od důvěřivých lidí peníze na údajné mše, falešné relikvie světců a dopouštěl se ještě
dalších podvodů. V roce 1898 stanul
před soudem v Těšíně, kde ho poslali
na sedm let za mříže.
Pokus o sebevraždu
Čtyřiatřicetiletý topič z plynárny v Těšíně Pavel Gumela se v prosinci 1898
pokusil oběsit. Podařilo se ho ale včas
odříznout a dopravit do nemocnice.
Hrozily spalničky
Případy onemocnění spalničkami se
vyskytly v prosinci 1899 na Těšínsku.
Nejvíc se tato nemoc rozšířila v Těšíně
a Třinci.
Spekulanti si namastili kapsy
Burzovní spekulanti rozšířili v roce
1899 nepravdivou zprávu o chystaném
prodeji některých podniků těšínského
knížete Bedřicha, mimo jiné hutních
závodů v Třinci. Když se jim díky tomu
podařilo zrealizovat dobré obchody,
přišlo úřední sdělení, že zpráva o chystaném prodeji byla nepravdivá.
Skon bývalého ředitele
C. k. zemský školní inspektor a bývalý ředitel Albrechtova gymnázia
(dnešní Liceum Ogólnokształcące
im. Osuchowskiego) v Těšíně Gustav
Burghauser nečekaně zemřel v prosinci 1900. Narodil se ve městě Nagybecskerek v tehdejším Uhersku (nyní
Zrenjanin v Srbsku). Jeho otec, vrchní
finanční rada, dosud žil v Písku v Čechách. Zesnulý se těšil všeobecné vážnosti.
SNĚHOVÁ NADÍLKA. Chata na Javorovém na snímku z roku 1903. Svému účelu začala sloužit o osm let dříve. FOTO | ARCHIV HENRYKA WAWRECZKY
Letním vozem v zimě
Zloděj zatčený pro potulku
Bohumínská městská koňská dráha
uspořádala 20. prosince 1902 několik jízd s letním vozem, otevřeným
na všechny strany a zleva i zprava
chráněným proti silným slunečním
paprskům plachtovými záclonami. Ve
městě to vzbudilo pozdvižení a kritiku
ze strany Těšínských novin z 25. prosince téhož roku.
Osmnáctiletého krejčovského učně
Františka Nitrona z Haliče zatkla krátce před Vánocemi roku 1903 policie pro
potulku. Během výslechu se zatčený
přiznal, že kromě toho má na svědomí
vykradení krámu kupce Geyera, kterého se dopustil s jedním kamarádem.
Požár Lázeňského domu
Lázeňský dům pana Vincenta Appelta
v Komorní Lhotce shořel 10. prosince
1903 mezi 2. až 5. hodinou. Vzniklou
škodu zcela pokryla pojistka.
Vloupání v Mostech
Dva zloději se vloupali pod rouškou
noci do stavení pana Motyky v Mostech
u Jablunkova a odcizili peřiny a uzené
maso v hodnotě asi 46 korun. Krádeže
se dopustili v prosinci 1904.
ČESLAV GAMROT
STRANA 13
17. PROSINCE 2013
Lidé už nekupují kapra do vany
kapr devětkrát jinak
Rybička z Oldřichovic
„plave” k vám na talíř
OLDŘICHOVICE / Zbyhněv
Pustówka prodává v Oldřichovicích přímo ze sádek čerstvé
kapry a pstruhy. Neustále jim
doplňuje tekoucí vodu. Lidé
si tak kupují čerstvou rybu,
která se s kvalitou balených
a mražených nedá srovnat.
KAPR PRO PIVAŘE
2 kg kapra, 5 lžic světlého piva, 1 vejce, 4 stroužky česneku, 2 lžičky sladké papriky, 1/2
lžičky pálivé papriky, hladká mouka, sůl. Porce kapra osolíme a namočíme do vejce rozšlehaného v pivě, ochuceného utřeným česnekem. Obalujeme v hladké mouce, ve které
jsme rozmíchali sladkou i pálivou papriku. Smažíme v rozpáleném tuku dozlatova.
KAPR NA PIVĚ
4 porce kapra, 2,5 dl piva, 1 cibule, strouhaná citronová kůra, mletá červená paprika, pepř, sůl. Porce kapra osolíme, opepříme, zakapeme pivem a necháme hodinu
v chladu uležet. Na másle zpěníme na kroužky nakrájenou cibuli, vložíme kapra,
zalijeme pivem, ochutíme trochou strouhané citronové kůry, kmínem, paprikou
a zvolna dusíme. Podáváme s brambory.
KŘENOVÝ KAPR
Porce kapra osolíme, poklademe do vymaštěného pekáčku, posypeme kari kořením, potřeme rajským protlakem a poklademe plátky másla. Hustě zasypeme strouhaným křenem a slabě strouhankou. Pečeme v předem vyhřáté troubě asi 45 minut.
Nejlepší přílohou jsou hranolky.
O ryby je velký zájem, i když, jak zmínil Pustówka, zákazníci v posledních
letech upouštějí od tradice vypouštění kaprů do vany. Už nejsou hračkou
a atrakcí pro děti.
Většina zákazníků přichází doslova
pár dnů před Vánoci a nechá si vylovit rybu na míru, přímo na místě zabít
a vykuchat. Odborníci to schvalují.
Podle nich je dobré netrápit ryby zbytečným přechováváním ve vaně. Kapry
to stresuje. V koupelně zažívají teplotní
šok, protože voda ve vaně je mnohem
teplejší než voda v kádích, kde pobývali
předtím.
„I při stahování kapra mohou lidé
poznat, která ryba se živila v rybníce
drobnými živočichy, rostlinnými zbytky
a organizmy obývající břeh či dno vod.
S odstraněním kůže se pořádně zapotí,
jde dolů těžko, narozdíl od těch krmených granulemi,“ vysvětlil Pustówka.
A jak správně zabít kapra, pokud si ho
domů přineseme živého? Nejdříve ho
omráčíme tupým předmětem úderem
do hlavy nad očima a poté přerušíme
žaberní oblouky či nadzvedneme skřele
a přeřízneme nožem či přetrhneme prstem, aby vykrvácel. Zásadně kapra nebodat do ocasu nebo neprořezávat vespodu
pod hlavou. Je zde totiž žlučník a při jeho
proříznutí znehodnotíme část rybích
vnitřností, popřípadě i svalovou tkáň.
Kdyby k tomu náhodou došlo, znečištěné
maso je nutné odříznout a vyhodit.
Při vlastním kuchání krátkým ostrým
nožem ho opatrně rozřízneme směrem
od řitního otvoru k hlavě, přičemž řez
vedeme mělce, zhruba 1 až 2 cm. Následně břišní dutinu rozevřeme a vložíme dovnitř celou ruku a prsty uvolníme
blány, které drží vnitřnosti uvnitř, postupuje odzadu směrem k hlavě. Celé
Tolik oblíbená štědrovečerní večeře
se smaženým kaprem patří mezi nejmladší vánoční tradice. Ryby se na vánočním stole začaly častěji objevovat až
na začátku 19. století, dříve byly spíše
vzácností, především v rybníkářských
oblastech, anebo v zámožných rodinách.
Původní kapr načerno se připravoval dva až tři dny předem a vařil se
ve sladké omáčce s ořechy, perníkem
a švestkami. Smaženého kapra poprvé
připravila Magdalena Dobromila Rettigová. V kuchařce se smažený kapr spo-
Kapr po židovsku
Jednatel společnosti Nehlsen s.r.o. Tomáš Sabovčík:
Připravíme si: 0,5 lžičky mleté skořice,
150 ml rumu, brusinky, 100 g mandlí,
0,5 lžičky perníkového koření, 50 g másla na smažení, 50 g rozinek, 3-4 lžíce
povidel, 2-3 kusy hřebíčku, citronovou
kůru, sůl, 300 ml bílého vína, 1 lžíci
sádla, 1 lžíci cukru krupice, 4 ks filety
z kapra.
Nejdříve si naložíme suché plody,
zalijeme (ne celým) rumem a přidáme
citronovou kůru, skořici, hřebíček, pro
vůni pak perníkové koření. Vmícháme
ještě trošku cukru, do směsi přilijeme
část vína a trochu osolíme. Sušené
plody přivedeme k varu a odstavíme.
Mezitím si připravíme omáčku z povidel. Vezmeme lžíci sádla a rozpustíme
v hrnci. Přidáme lžíci cukru a necháme
zkaramelizovat. Pak do hrnce vložíme
3 - 4 lžíce povidel. Aby směs povolila,
ředíme vínem a mícháme. Na závěr
přidáme opět rum. Do rozmíchaných
povidel přidáme marinované plody.
Omáčku necháme odpočívat na sporáku, dokud nedoděláme kapra. Filety
osolíme, opepříme a dáme na rozpuštěné máslo. Z každé strany opékáme 2 - 3
minuty. Nejlépe chutná s bramborovou
kaší. (RED)
ČESNEKOVÝ KAPR
Kapra nařežeme na podkůvky asi 2 cm silné. Porce potřeme česnekem utřeným se
solí a necháme do druhého dne uležet. Hladkou mouku smícháme s pálivou i sladkou paprikou, kmínem, solí a naložené porce ve směsi obalíme. Opékáme v rozpáleném tuku, podáváme s brambory nebo chlebem.
ĎÁBELSKÝ KAPR
Kůže zbavené porce kapra osolíme, poprášíme hladkou moukou. Z hořčice, oleje,
mletého pepře, citrónové šťávy si připravíme směs, kterou porce kapra potřeme. Obalíme je lehce ve strouhance, opečeme na oleji a pod pokličkou dodusíme do měkka.
VÁNOČNÍ KAPR
1 většího kapra nakrájíme na podkovy a obalujeme v kořeněné směsi. Smícháme
4 lžíce tatarské omáčky, 1 lžíci plnotučné hořčice, 1 lžíci Solamylu, 0,5 dl piva, 3
utřené stroužky česneku, šťávu z poloviny citronu, po 1 lžičce pálivé papriky (může
být i sladká), drceného kmínu, pepře, soli. Zbytek směsi nalijeme na kapra a necháme uležet. Pak porce obalíme v polohrubé mouce smíchané s grilovacím kořením
a smažíme v rozpáleném tuku. Jako přílohu podáváme bramborový salát.
S KAPŘÍKEM. Největší radost z vánočního kapra mají děti.
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
vnitřnosti zůstanou viset na jícnu u hlavy, který odštípneme či odtrhneme prsty, a vnitřnosti vyndáme.
Velmi mladá tradice
lečně s bramborovým salátem objevil
až v roce 1924. Tradiční součástí štědrovečerní večeře se stal až v 50. letech
20. století.
Vánočních jídel před zásahem paní
Rettigové byla celá řada a spousta specialit byla spojená s konkrétním krajem. Vždy ovšem platilo, že na Vánoce
by se mělo jíst hojně a nabídka pokrmů
by měla být pestrá. A právě proto, že se
v tomto období hodně jí, stal se kapr
ideální variantou na vánoční stůl.
Proč? Protože je dietní, „neucpe“ tolik žaludek jako ostaní masa a lze si tak
na štědrovečerní večeři do svého břicha
naskládat hodně pokrmů. Navíc má
hodně kostí, takže se při jídle tolik nemluví, jí se pomalu a všichni se tiše těší
na vánoční dárky. (AD, JAG)
KAPR NA HOŘČICI
1 očištěný a naporcovaný kapr, kostka másla, hladká mouka, obyčejná hořčice, česnek, kmín, sůl. Pekáč pečlivě vymažeme máslem i po bocích. Syrové porce kapra
osolíme, okmínujeme, potřeme rozetřeným česnekem a hořčicí. Obalíme v hladké
mouce, naskládáme do pekáče a v troubě na másle upečeme do měkka. Opečeme
i po druhé straně, aby byla kůrčička z obou stran.
KAPŘÍ BRAMBORÁK
300 g kapřího masa (obraného z velkých kostí), 1 velká cibule, 5 stroužků česneku,
700 g syrových oloupaných brambor, 3 vařené brambory, 50 g slaniny, 1-2 vejce,
10 lžic hladké mouky, majoránka, mletý pepř, sůl. Rybu, cibuli a česnek umeleme
na masovém strojku. Syrové i uvařené brambory jemně nastrouháme, pokropíme
trochou mléka, smícháme s masem a kostičkami nakrájené slaniny. Přidáme vejce,
mouku, osolíme, okořeníme majoránkou, mletým pepřem a dobře promícháme.
Na pánvi rozehřejeme olej, dáme kapří směs a rozetřeme na tenčí placku. Upečeme
do křupava po obou stranách.
KAPR V PEPŘOVÉ MARINÁDĚ
1 dl piva nebo bílého vína, 1 lžička hořčice, 1 lžíce majonézy, 1 palička utřeného
česneku, 1 lžička drceného kmínu, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička soli. Vymícháme marinádu, do které naložíme porce kapra a necháme 24 hodin proležet. Druhý
den porce obalíme v polohrubé mouce smíchané s grilovacím kořením. Smažíme
na pánvi nebo rožníme. (RED)
Díky odpovědným občanům a odpovědným
firmám nedojde ke zvýšení cen za odpad v Třinci
@@ Zelenomodrožlutá liga má za sebou už druhý měsíc, jak si ve třídění
vedli obyvatelé Třince v listopadu?
V listopadu zabodovali občané venkovských částí Třince díky pytlovému
sběru papíru a plastu. Na první místo
se dostali občané Kojkovic, ze čtvrtého
místa tam postoupili nejlepším měsíčním výkonem 4,8 kg na jednoho občana. Velký listopadový skok v pořadí se
povedl i občanům Horní Líštné.
@@ Má třídění odpadu stoupající
tendenci a jak lidé na tuto soutěž
reagují?
Ano, množství tun tříděného sběru
papíru, plastu a skla se zvyšuje a očekáváme rekordní výsledky za rok 2013.
Třinec díky tomu již obsadil v soutěži
„O keramickou popelnici 2013“ druhé
místo v Moravskoslezském kraji. Náš
kraj se přitom stal „skokanem roku
v třídění“ v celé České republice.
@@ Kolik tříděného odpadu se vlastně v průběhu roku sebere v Třinci
a kde vlastně tento odpad končí?
V Třinci občané a firmy vytřídí dohromady okolo 2 milionů kilogramů
papíru, plastu, skla za rok. Po dotřídění
dle druhu plastu a barvy PET láhví, papíru dle druhu a následným zpracování
do balíků se tento vytříděný materiál
exportuje přes obchodníky většinou
do zahraničí. Vytříděné sklo dodáváme
převážně na jižní Moravu do Kyjova,
kde se z něho vyrábí skleněné láhve.
@@ V souvislosti s avizovanou stavbou optické třídírny separovaného
odpadu se vyrojily obavy, že Třinec
se stane skládkou odpadu, jsou ty
obavy oprávněné?
Třídění provádíme v Třinci již přes
16 let a veškerý získaný materiál z tříděných složek komunálního odpadu
- papíru, plastu a skla byl prodán od-
běratelům. Také odpad, který vznikne
po třídění na lince, je odvezen pryč
z Třince.
@@ Takto vytříděný odpadní materiál se tedy stává výborným obchodním artiklem, jaký to má přínos pro
město?
Město Třinec získá díky tříděnému
sběru papíru, plastu a skla v roce 2013
asi 8 až 9 milionů korun. Za prodej
druhotných surovin zpracovaných
na dotříďovací lince a sběrném dvoru
v Třinci získáme až 19 milionů korun.
Město i Nehlsen Třinec, s.r.o. získávají
na pokrytí svých nákladů tyto milionové částky díky úsilí občanů a firem
z Třince a dalších měst a obcí. Bez třídění by cenné suroviny skončily bez
užitku na skládce.
@@ Dá se tedy říct, že zodpovědné
třídění odpadu má přímý vliv na to,
že se cena za odvoz odpadu v Třinci
od roku 2009 nezměnila?
Více třídění znamená výdělek peněz
pro Třinec a méně výdajů za odvoz
na cizí skládku. Díky odpovědným občanům a odpovědným firmám nedojde
ani k 1. 1. 2014 ke zvýšení cen za komunální odpad v Třinci.
@@ Blíží se konec roku, jaké jsou plány společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
do roku 2014 a co byste vy osobně
popřál obyvatelům Třince?
Očekávám, že v roce 2014 budeme
muset opět zvýšit efektivitu hospodaření společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
a snažíme se na to aktivně připravit.
Obyvatelům Třince a třineckým firmám bych chtěl především poděkovat
za spolupráci v končícím roce 2013
a popřát zdraví, spokojenost, štěstí
a úspěchy v osobním i firemním životě
v roce 2014. (PR)
STRANA 14
17. PROSINCE 2013
recepty čtenářů
Špikovaná jehněčí
pečínka (6 porcí)
Potřebujeme: 1 kg jehněčího masa
k pečení (hřbet), sůl, 125 g slaniny,
80 g másla nebo oleje, 250 ml masového vývaru, 4 ks cibule, 150 ml bílého vína, pepř, 100 g parmezánu.
Odstraníme z masa kůži, omyjeme ho a osolíme. Slaninu nakrájíme
na krátké proužky a maso prošpikujeme. Zpěníme 50 g másla a pečeme
v něm maso v troubě po dobu 1,5
hodiny. Několikrát polijeme vlastní
šťávou a masovým vývarem. Mezitím očistíme a nadrobno nakrájíme
cibuli. Rozehřejme zbytek tuku a cibuli v něm osmáhneme. Přilijeme
víno a uvaříme omáčku. Osolíme
a opepříme. Upečené maso nakrájíme na plátky a polijeme cibulovou
omáčkou. Parmezán nastrouháme
a nasypeme na plátky masa. Maso
s omáčkou a sýrem pečeme při teplotě 200 – 280 °C.
Meruňkové kuličky
Potřebujeme: 20 g sušených meruněk,
100 g mletého kokosu, 30 g cukru, 30 g
másla, slivovici, bílou čokoládovou polevu, papírové košíčky.
Sušené meruňky nakrájíme na drobné
kousky a na několik hodin namočíme
do slivovice. Pak smícháme cukr a máslo
do pěny a přidáme namočené meruňky
a mletý kokos. Z těsta děláme kuličky
o průměru 2-3 cm. Když se těsto drobí,
můžeme přidat trošku piškotových drobečků, případně další máslo. Kuličky
necháme ztuhnout a namáčíme v bílé
čokoládové polevě. Zdobíme černou polevou. Uložíme do košíčků. Skladujeme
v ploché krabičce v jedné vrstvě, aby se
kuličky nepomačkaly.
HELENA L.
me nakrájené rohlíky a přidáme ořechy
a kakao. Na pečicí papír tvoříme malé
hrudky a ve slabé troubě sušíme - cukroví je asi na 3 plechy.
JARMILA GAJDACZOVÁ
Hrudky z mastných rohlíků
Ořechovo-ananasový koláč
Potřebujeme: 3 bílky, 20 dkg mletého cukru, 3 mastné rohlíky nakrájené
na malé kostičky, 20 dkg nakrájených
vlašských ořechů, 1 lžička kakaa.
Bílky s cukrem ušleháme ve vodní
lázni, po vychladnutí opatrně vmíchá-
Ušlehejte do pěny 2 celá vejce s hrnkem cukru krupice, přidejte plechovku
rozmixovaného ananasu, 2 hrnky polohrubé mouky, 2 kávové lžičky jedlé sody
a hrnek mletých ořechů. Vše důkladně
promíchejte, nalijte na tukem potřený
a moukou vysypaný plech (nebo plech
vyložený pečícím papírem), vložte
do předehřáté trouby, zvolna pečte a nechte vychladnout. Mezitím rozmíchejte
dohladka 1 a ½ kelímku pomazánkového másla se lžící vanilkového pudingového prášku, vanilkovým cukrem a polovinou hrnku moučkového cukru.
Směs rozetřete na vychladlý korpus,
posypte nahrubo umletými ořechy, zastříkněte čokoládovou polevou. Servírujte pokrájené na malé kostky.
JAN LINEK
Kachna na hruškách
(6 porcí)
Potřebujeme: 1 kachnu, 1 lžičku
soli, 4 hrušky, 80 g másla, ½ lžičky
tymiánu, ½ lžičky skořice, 150 ml
červeného vína, 500 ml zeleninového
vývaru
Jednu celou kachnu důkladně
očistíme, omyjeme a na povrchu
i uvnitř osolíme. Potom opláchneme
hrušky a nakrájíme je na čtvrtiny.
Dvěma třetinami připravených hrušek naplníme očištěnou a nasolenou
kachnu, přidáme tymián, skořici
a máslo. Otvor zašijme nití nebo
spíchneme párátky. Naplněnou
kachnu opatrně vložíme na pekáč.
Pak vezmeme červené víno a podlijeme ji. Hned poté ji ještě jednou
podlijeme, tentokrát polovinou zeleninového vývaru. Přiklopíme ji
a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme
při teplotě 170 °C asi 45 minut. Po
této době ještě přidáme do pekáčku
zbylé hrušky a pokračujeme v pečení další zhruba půlhodinku. Přitom
kachnu pravidelně přeléváme výpekem a podle potřeby ji ještě podléváme vývarem, aby nebyla suchá. Nakonec ještě zvýšíme teplotu pečení
na 190 °C, téměř hotovou kachnu
odklopíme a za občasného přelévání
výpekem ji dopečeme dozlatova.
Doba zhotovení: asi 150 minut.
Pstroužek na bylinkách
(4 porce)
Potřebujeme: 8 pstružích filet, 4
lžíce nasekaných čerstvých bylinek
(rozmarýn, tymián, bazalka, oregano), sůl, 100 g másla, 150 g nakládaných hub, 1 citron, 4 lžičky olivového
oleje, 100 ml bílého vína.
Filety ze pstruhů omyjeme, osušíme a rozložíme na pracovní desku. Každý kousek ryby osolíme
a potřeme nasekanými bylinkami,
které prsty důkladně přimáčkneme
k masu. Část bylinek si ponecháme
stranou na posypání hotových ryb.
Připravené ryby necháme v chladu
rozležet. Rozleželé filety pravidelně pokapeme citronovou šťávou
a olivovým olejem. Pak v pekáčku
rozpustíme máslo, vložíme do něj
připravené filety a pečeme je asi 25
minut při teplotě 180 °C.
Občas ryby podlijeme trochou
bílého vína. Asi pět minut před
koncem pečení k nim přidáme nakládané houby, které vmícháme
do výpeku. Hotové upečené pstruhy
servírujeme přelité šťávou s houbami. Jako příloha se hodí například
pečené brambory.
Doba přípravy – 50 minut.
JAN LINEK
Nehoda?
Nenecháme Vás v tom!
Komplexní servis v případě nehody
Svěřte se v případě nehody do péče
skutečných profesionálů. Zajistíme nejen
odtah Vašeho vozu, ale také jeho opravu
dle technologických postupů předepsaných
výrobcem. Navíc Vám po dobu opravy můžeme
zapůjčit náhradní vůz a vyřídíme za Vás
jednání s pojišťovnou. Náš autorizovaný servis
ŠKODA se o Vás zkrátka za všech okolností
postará komplexně a s maximální péčí.
Pro více informací nebo řešení konkrétní
situace nás kontaktujte na telefonním čísle
731 446 914 nebo na www.autoset.cz.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOSET CENTRUM
Lidická 166
739 61 Třinec
Tel.: 731 446 914
www.autoset.cz
A4_OpravyPoNehodach_DYN_r_2158010974914261ada4a67703e419bd_indd 1
12/12/2013 1:25:39 AM
STRANA 15
17. PROSINCE 2013
Advent – období, kdy kapsáři jedou na tři směny
REGION / Policisté i strážníci se tradičně v tomto období chystají do nákupních center. Ne však vyhlížet dárky pro blízké,
ale proto, aby varovali nakupující před nebezpečím krádeží.
Advent spojený s předvánočním shonem přináší totiž hojnost hlavně kapsářům.
Mějte kabelku mezi
tělem a nákupem
Policie doporučuje, aby ženy nenechávaly peněženku navrchu kabelky
nebo nákupní tašky a nenosily ji v prů-
hledných taškách nebo síťovkách. Muži
by měli peníze a platební karty ukládat
do vnitřních kapes oblečení, nikoli
do zadních kapes u kalhot. Batohy s penězi, mobilním telefonem a cennostmi
by se neměly nosit na zádech, kam si lidé
nevidí. Pokud se dostanete do tlačenice
na ulici, v obchodě nebo dopravním
prostředku, věnujte zvýšenou pozor-
nost bezprostřednímu okolí. Neukazujte obsah peněženky cizím osobám.
Peníze noste odděleně od dokladů. Svá
zavazadla, kabelky, batohy mějte vždy
pečlivě zavřené. Nenechávejte kabelku
nebo peněženku při nakupování bez
dozoru. Nesete-li zavazadla a balíčky,
mějte kabelku mezi tělem a nákupem.
Bezpečnostní kód k platebním kartám
mějte odděleně od platební karty. Zvyšte opatrnost u bankomatů při výběru
peněz. Pokud vám byla platební karta
odcizena, ihned ji zablokujte.
„Krádeže věcí z vozidel patří mezi
nejčastěji páchanou majetkovou trestnou činnost. Obezřetnost neztrácejte
ani při nakládání nákupu do vozidla.
Neodkládejte kabelku či peněženku
na střechu vozidla nebo na sedadlo
neuzamčeného vozu. Zloději se neštítí
ničeho a bez zaváhání potrestají každou vaši chybu a je všeobecně známo,
že předvánoční období je pro ně jedním z nejhojnějších období v roce,“
sdělila tisková mluvčí policie Daniela
Vlčková. (JAG)
černá kronika
Ukradl auto i s motorkou
ČESKÝ TĚŠÍN / V ulici U mlékárny
někdo před týdnem odcizil osobní vozidlo Škoda Octavia. Automobil modré barvy si poškozená společnost cení
na 80 tisíc korun. V zavazadlovém prostoru vozidla byla uložena motorová
koloběžka zn. Crosco v hodnotě 14 900
korun. Policisté po vozidle vyhlásili celostátní pátrání. (RD)
Bezdomovec urážel
nakupující
ČESKÝ TĚŠÍN / Na bezdomovce,
kteří měli zákazníky obtěžovat a častovat vulgárními nadávkami, si zavolali
strážníky v sobotu zaměstnanci prodejny Kaufland. Hlídka zadržela jednoho
zjevně silně podnapilého osmadvacetiletého muže ze Stráže pod Ralskem.
Uvedený byl neschopen normální chůze, tak u něj mohla být provedena pouze
pasivní dechová zkouška. Po vyšetření
v nemocnici byl odvezen na záchytku
do Karviné. (RD)
Opilci zaměstnali strážníky
ŠKODA POJIŠTĚNÍ
JISTÍME VÁS
KDEKOLIV
ČESKÝ TĚŠÍN / Na dvě hodiny zaměstnal hlídku městské policie padesátiletý Slovák, který si v opilosti ustlal
u budovy spořitelny. Muž neměl u sebe
žádné doklady, zato nadýchal téměř tři
promile. Strážníci s ním objeli kolečko
k státním policistům, kde museli ověřit
jeho totožnost, pak do českotěšínské
nemocnice, kde museli lékaři rozhodnout o jeho osudu, a odtud do Karviné.
Další padesátník se ztřískal v sobotu
po poledni tak, že usnul u pivnice Havana.
Muž byl pomočený, pokálený, bez dokladů a nebylo možné s ním navázat žádný
kontakt. Pro muže si přijela sanita. (RD)
Dvanáctiletá nahlásila
napadení
ČESKÝ TĚŠÍN / Dvanáctiletá dívka se obrátila na dozorčího městské
policie se žádostí o pomoc dvacetileté
kamarádce, kterou napadl bratr z Karviné. „Útočník vstoupil do obydlí ženy
tak, že rozbil skleněnou výplň vstupních dveří a odemkl si klíčem zevnitř
a následně pěstmi a poté i židlí napadl
svou sestru. Po útoku odešel,“ uvedl dozorčí. Strážníci přivolali zraněné dívce
sanitu, agresora se nepodařilo v okolí
domu najít, proto si věc převzali republikoví policisté. (RED)
recepty čtenářů
Srnčí hřbet (5 porcí)
100% pojištění, 100% péče, 100% jistota
Jako ušité na míru Vašemu novému vozu ŠKODA je pojištění, díky kterému můžete cestovat bez obav a starostí. Stačí si
vybrat variantu, která bude 100% vyhovovat Vašim představám.
ŠKODA Pojištění v sobě spojuje:
komplexní pojištění Vašeho vozu ŠKODA
pojištění živlu, poškození nebo zničení zvířetem a střetu se zvířetem
výhodnou koncepci Domovského servisu
nonstop asistenční služby
první škodu bez vlivu na bonus
Navštivte svého autorizovaného prodejce a sjednejte si originální ŠKODA Pojištění.
Více na www.skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSET CENTRUM
Lidická 166
739 61 Třinec
Tel.: 737 215 041
www.autoset.cz
PojA4_e0f238e0bbd84e4a91f834d38a586a86_indd 1
12/12/2013 1:26:00 AM
Potřebujeme: 1 srnčí hřbet (asi 2 kg), 8
ks jalovcových bobulí, bílé víno, mletoučervenou papriku, 100 g uzené slaniny,
50 g rozpuštěného másla, 750 g kyselé
smetany, 7 ks hrušek, šťávu z citronu,
skořici, 125 g brusinek, 125 g rybízového džemu, 2 polévkové lžíce koňaku.
Srnčí hřbet umyjeme a po obou stranách podélně nařízneme. Jalovcové bobule rozmělníme. Maso potřeme jalovcovými bobulemi, solí, pepřem a mletou
červenou paprikou. Polovinu uzené slaniny nakrájíme na proužky a pokryjeme
jimi maso. Rozhřejme máslo na pánvi
a maso v něm osmahneme. Potom maso
umístíme do pekáče a pečeme 15 minut,
během dalších 30 minut jej během pečení poléváme šťávou z výpeku. Přilijeme
kysanou smetanu a pečeme do měkka
dalších 15 minut. Mezitím umyjeme
hrušky, oloupeme, rozkrájíme na poloviny a vykrojíme jádra. Hrušky pokropíme
citrónovou šťávou a posypeme skořicí.
V trošce vody je do poloměkka podusíme, vyjmeme a do jamky od jader zatlačíme brusinky. Maso vyjmeme z trouby
a udržujeme teplé. Do šťávy z masa zamícháme rybízový džem a koňak, vzniklou
omáčku propasírujeme a servírujeme.
Pečeme při teplotě 220 °C. JAN LINEK
STRANA 16
17. PROSINCE 2013
Podmořská krása v Jablunkově bere dech
JABLUNKOV / Suchou nohou pod mořskou hladinu
se můžete přenést na výstavě Poklady moří a oceánů
v jablunkovské výstavní síni.
Věřte, že například z podivuhodných žraločích vajíček byste si smaženici určitě udělat
nechtěli ani v případě, že by
vám řádně kručelo v žaludku.
Nad záplavou ohromujících tvarů, barev i stylů života mořské fauny
užasne každý. Vzácné exoskelety, tedy
mušle a schránky podmořských živočichů, ale také zástupce rybí říše – třeba
půvabné mořské koníky, baňaté a ostny ozbrojené čtverzubce či pichlavé
ježovky, porifery čili živočišné mořské
houby, nebo mořské hvězdice či do perleti rozmařile zahalené zástupce čeledi
ušňovitých mohou návštěvníci obdivovat až do poloviny února příštího roku.
Ideální způsob, jak si připomenout
teplo a slunce spojené s mořem během
zimní procházky.
„Vždy mi bylo trochu líto, že se praotec Čech zvedl od Jadranu a zamířil
na sever. Historii a fakt, že naše země
nemá moře, nezměníme. Ale dnes mne
to bude mrzet o trochu méně, proto-
že díky Muzeu Těšínska a této výstavě
máme kousek moře přímo u nás,“ uvedl na vernisáži starosta Jablunkova Petr
Sagitarius.
Co bylo impulzem pro zvolení tohoto
tématu? Jak poznamenala kurátorka
expozice Jana Strakošová, jelikož Česko nemá moře, chtěli pracovníci muzea
lidem přiblížit obrovský často opomíjený mořský ekosystém. Co se v něm děje,
co běžně nikde neuvidí, a to ani ve většině případů na dovolené.
„Mě osobně nejvíce uchvátila vajíčka žraloků. Nikdy by mě nenapadlo,
že tento placatý rohatý obdélník je
vajíčko. Jinak já osobně ještě obdivuji
živočišné houby,“ uvedla Strakošová.
Dodala, že námětu výstavy v muzeu
vždy předchází debata u kulatého stolu.
„Přemýšlíme nad atraktivitou námětu pro návštěvníky, nad tím, abychom
jim přinesli nějaké nové poznání, aby
to nebyly jen krásné předměty k podívání. Těší nás, když se to podaří, což je
i případ podmořského světa,“ uvedla
kurátorka.
Nádhernou sbírku zapůjčili manželé
Jana a Josef Podhajští. Exponáty vhodně doplňují velké barevné fotografie
Miroslava Hrdého, které vzniky z volných ponorů mezi žraloky. (JAG)
ROZMANITOST. Pichlavé ježovky, porifery čili živočišné mořské houby nebo mořské hvězdice - výstava přiblíží podmořský svět.
ŽRALOCI. Tak z těchto podivuhodných vajec se líhnou žraloci.
FOTO | IVA LUPKOVÁ A JANA GARTNEROVÁ
ZVLÁŠTNOSTI. Čtverzubci (vpravo) mají schopnost několikrát zvětšit svůj objem,
proto si vysloužili přezdívku nafukovací ryby.
ÚŽAS. Nad záplavou tvarů, barev i stylů života mořské fauny užasne každý.
U muzea ožije
vánoční betlém
TŘINEC / Krásné prožití předvánočního času chystá tradičně Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Venkovní prostory muzea ožijí biblickým
příběhem narození Ježíška v Betlémě.
Atmosféru dokreslí muzeální jesličky
s oslíkem, poníkem, ovečkami a dalšími zvířaty, což ocení hlavně děti, které
se každý rok na živý betlém těší.
Živý betlém uvidí děti letos v novém
provedení. „Na čtvrtek 19. prosince
připravujeme biblický příběh pod názvem Putování za hvězdou v podání
brněnského divadla Koráb. Vánoční inscenace je adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod
Mesiáše,“ upřesňuje vedoucí muzea
Eva Zamarská. Loutkoherci vystoupí
v 9, 11 a 16 hodin.
Na šedesát účinkujících se v Živém
betlémě sejde už poosmé. Dopolední
blok začíná zejména pro děti z mateřských školek a škol v 8 hodin, veřejnost
bude moci muzeální betlém navštívit od
15.30 hodin, končit se bude kolem 18.
hodiny. Vánoční koledy si návštěvníci
mohou zazpívat jako každý rok s pěveckým Štývarovým dětským sborem,
odpoledne pak zazpívají populární vánoční písně děti ze Základní umělecké
školy v Třinci. O velkolepé zakončení
živého betlému se postará Skupina historického šermu Rytíři Svatého Grálu
z Ostravy, kteří se na Třinec připravili
s ohňovým vystoupením.
„A šikovné děti zveme do vánoční
dětské dílny, kde se jim budou věnovat
betlémští řemeslníci. Vyzkouší si třeba
výrobu svíček, zdobení perníčků nebo
baněk,“ láká Eva Zamarská. Kovář
všem zájemcům pomůže ukovat podkovičku pro štěstí. V 10.00 hodin dopoledne budou také vyhlášeni výherci
tradičního 18. ročníku soutěže Betlém,
jak ho umím já! (RED)
STRANA 17
17. PROSINCE 2013
Počátek adventní doby nad Olzou zpestřil příjezd Karla I.
Návštěva posledního císaře v Těšíně
TĚŠÍN, BOHUMÍN / Během
adventu roku 1916 do Těšína
přijel poslední rakousko –
uherský císař Karel I. a zároveň vrchní velitel armády.
Generální štáb (Armeeoberkomando
- AOK) sídlil v budově Gymnázia arcivévody Albrechta (dnešní Liceum Ogólnokształcące im. Osuchowskiego). Bylo
to necelé dva týdny po smrti Karlova
předchůdce – Františka Josefa I.
Mrtev je císař a král,
ať žije císař a král!
Devětadvacetiletý císař přijel na těšínské nádraží zvláštním dvorním vlakem
3. prosince 1916 kolem 7.40 hodin.
Po slavnostním uvítání na nástupišti
nasedl do připraveného zastřešeného
automobilu, který ho zavezl na těšínský zámek arcivévody Bedřicha. Ulice
s vlajícími vlajkami s černými stužkami (kvůli nedávnému úmrtí Františka
Josefa) byly lemovány jásajícími davy.
Na zámku se zúčastnil mše, potom
přijímal důstojníky generálního štábu,
včetně jeho šéfa, polního maršála barona Conrada von Hötzendorfa. Ten
byl z císařova rozhodnutí od 1. března
1917 z této funkce odvolán. Po válce
se rozloučil s armádou, přestěhoval se
do Insbrucku, kde se věnoval psaní, teologii a filozofii. Generální štáb byl přestěhován do městečka Baden u Vídně
a dosavadní vrchní velitel c. k. armády
arcivévoda Bedřich se stal zástupcem
nového císaře. V únoru 1917 ho ale Karel definitivně odvolal z vedení.
Dne 5. prosince se císař vydal do hlavního štábu spojenecké německé armády, sídlil na zámku v nedalekém městečku Pszczyna, aby navštívil císaře
Viléma II. Cestou projížděl přes Skoczow, potom Bielsko, kde se ve 12.15
hodin zastavil na náměstí. O tom, že tak
významný host má projíždět městem,
se jeho konšelé dověděli na poslední
chvíli, přesto byli schopni i s obyvatel-
stvem připravit svému panovníkovi důstojné přivítání.
Po návratu do Těšína císař přijal rakouského předsedu vlády Ernesta von
Koerbera. Krátce nato - 13. prosince,
premiér Předlitavska podal demisi.
Pro změnu 6. prosince Karel pobýval celý den ve městě. Po 13. hodině ho
navštívil císař Vilém společně s polním
maršálem Paulem von Hindenburgem,
generálem pěchoty Erichem Ludendorffem a důstojníky ze svého doprovodu.
Oba panovníci debatovali o probíhajících vítězných bojích v Rumunsku, obsazení Bukurešti a dobytí důležitého železničního uzlu Ploješť. Odpoledne strávili
na vojenské poradě a pak německý host
odjel zpátky do Pszczyny. V noci se mladý panovník vrátil zpět do Vídně. Dne 7.
prosince kolem 7. hodiny byl již na zámku Schönbrunn u své rodiny.
Snídaně na nástupišti
Karel I. se na Těšínsku objevil opět
28. září 1917. Tehdy se německý císař
Vilém vracel z východní fronty, pobýval
v Rumunsku, Bukovině a Haliči. Aby se
s ním Karel mohl setkat na rakouském
území, vyrazil den předtím ve 22.30
hodin z rakouského Reichenau an der
Rax, kde před pěti lety přišel na svět
jeho nejstarší syn a následník trůnu
Otto a kde nyní pobýval. Oba spojenci
si dali sraz v Dziedzicích (nyní Czechowice - Dziedzice) poblíž Bielska.
Karel tam přijel několik minut před
příjezdem německého dvorního vlaku.
Panovníka v uniformě pruského polního maršála doprovázel mimo jiné nový
šéf rakousko-uherského generálního
štábu, generál pěchoty baron Artur Arz
von Straußenburg a vojenský zplnomocněnec, pruský generál Cramon.
Vlaková souprava s německým vladařem dorazila přesně v 8.30 hodin.
Vilém měl na sobě uniformu rakousko-uherského polního maršála. Oba panovníci se přivítali polibkem a podáním
ruky. Po krátkém rozhovoru si navzá-
GENERALITA. Karel (uprostřed ve tmavé uniformě) ve společnosti vysokých vojenských hodnostářů na balkonu těšínského zámku. První zprava je poslední těšínský
kníže arcivévoda Bedřich. FOTO | ARCHIV MUZEA TĚŠÍNSKA
POSLEDNÍ VLADAŘ. Rakousko –
uherský císař Karel I. ve vojenské uniformě. FOTO | WIKIPEDIA
jem představili členy svého doprovodu.
Karel I. pak nastoupil do německého
vlaku, se kterým jel se svým německým protějškem až do Bohumína, kam
dorazili v 9.44 hodin. Tam oba vystoupili na nástupiště, kde posnídali. Krátce nato se Vilém rozloučil, nastoupil
do vagonu a odjel. Mezitím do Bohumína přijel Karlův vlak, ve kterém se mladý panovník vrátil do Reichenau.
Sarajevský atentát
ho vynesl na trůn
Poslední císař Rakouska – Uherska se
narodil 17. srpna 1887 na zámku Persenbeug jako starší ze dvou synů arcivévody Oty Františka Josefa, známého
skandalisty. Jeho dědeček Karel Ludvík
byl mladším bratrem císaře Františka
Josefa I., otcův starší bratr František
Ferdinand d’Este následníkem rakousko – uherského trůnu. Vzdělával se
na Skotském gymnáziu ve Vídni (přírodovědné předměty), poté následovaly
dva roky studia na Karlo-Ferdinandově
universitě v Praze, učil se tam českou
historii, právo a jazyky, včetně češtiny.
Do roku 1912 vystřídal řadu vojenských posádek v Čechách a Haliči (Kolomyja). U vojáků byl velice oblíben,
také díky své kamarádské povaze a nespornému charisma. V jednadvaceti
letech byl povolán jako nadporučík dragounů do Brandýse (tehdy Brandejs)
nad Labem – Staré Boleslavi. Tamější
zámek koupil v roce 1917 do osobního
vlastnictví už jako císař.
V listopadu 1911 se oženil s arcivévodkyni Zitou Bourbonsko – Parmskou,
která mu byla celoživotní oporou i v těch
nejtěžších dobách. Po zavraždění Františka Ferdinanda d’Este v bosenském
Sarajevu se stal korunním princem.
Krátce nato byl přidělen k vrchnímu velení armády v Těšíně. Zúčastnil se bojů
první světové války v Haliči a v jižním
Tyrolsku. Po smrti Františka Josefa 21.
listopadu 1916 usedl na trůn. Půl roku
předtím se mu narodil třetí syn Felix.
Dne 30. prosince 1916 se nechal korunovat uherským králem. Soustředil se
hlavně na jednu jedinou věc – zastavení
války. Němci jeho snahy nechtěli akceptovat, byli přesvědčení, že mají velkou
šanci dosáhnout vítězství. Patřičnou
odezvu nenašel ani u dohodových mocností, proti byla zejména Francie. Navíc
proti sobě pobudil německé nacionalisty
ve své říši.
I když byl spojencem Německa, neměl
bytostný zájem na tom, aby se tato země
stála vítěznou mocností. Už v roce 1916
se rakouské velení dostalo do německého područí. Karel neměl pravomoci velitele, bylo vytvořeno takzvané jednotné
velení armády. O válečných operacích
nerozhodoval on, ačkoliv byl vrchním
velitelem rakousko-uherské armády,
ale němečtí generálové Paul von Hindenburg a Erich Ludendorff.
Karlovi se podařilo prosadit jen některá
humanitární opatření. Stavěl se proti útokům na nemocnice, kostely a civilní objekty. Mimořádná na svou dobu jsou jeho
opatření v sociální oblasti, RakouskoUhersko se díky němu stálo první zemí
na světě, kde vzniklo ministerstvo sociálních věcí. Obnovil ústavnost, svolal parlament, vyhlásil amnestii pro dva a půl
tisíce politických vězňů. Řada lidí tak
unikla hrdelním trestům, také čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín. Ostatně
k popravám odmítl dát souhlas už Karlův
předchůdce František Josef. V roce 1917
jim mladý císař daroval i svobodu.
Z císaře blahoslaveným
Dne 16. října 1918 spatřil světlo světa Manifest císaře Karla I. Národům
mocnářství nabízel spolkové uspořádání. Monarchie měla mít společné jen
tři věci: královské a císařské tradice,
zahraniční politiku a mnohonárod-
nostní armádu. Vše ostatní by spadalo
do kompetencí vlád jednotlivých zemí.
Avšak ani tato velkorysá panovníkova
nabídka nezastavila rozpad Rakouska
– Uherska. Po prohrané válce a dvou
neúspěšných pokusech ujmout se vlády
v Maďarsku skončil i s rodinou v exilu
na portugalském ostrově Madeira. Tam
také 1. dubna 1922 skonal na těžký zápal plic. Bylo mu pouhých čtyřiatřicet
let. Smutný konec člověka, který si rozhodně zasloužil lepší osud.
Pohřbu se zúčastnilo na 30 tisíc lidí.
Pohřben je v kostele Nossa Senhora
do Monte v madeirském hlavním městě Funchalu. Dne 3. října 2004 papež
Jan Pavel II., půl roku před svým skonem, blahořečil císaře Karla I. Stalo se
tak hlavně díky jeho mírotvorným snahám a faktu, že byl vnímán jako vzorný
manžel a otec. Ostatně podle polské
Wikipedie Karol Wojtyła obdržel své
jméno na počest posledního rakousko-uherského císaře, a to z rozhodnutí
jeho otce, bývalého důstojníka v c. k.
armádě. A když se papež jednou setkal
se Zitou, sdělil jí, že ho těší, že se mohl
setkat s císařovnou svého otce. V roce
2008 císařův vnuk, arcivévoda Rudolf
d’Autriche, věnoval klášteru na Jasné
Hoře v Częstochové relikvii svého slavného dědečka v podobě malé části kosti.
Karel se Zitou spolu měli osm dětí, nejmladší dcera Alžběta se narodila teprve
za několik měsíců po smrti otce. O jejich
výchovu a vzdělání se pak vzorně starala
Zita. Dožila se požehnaného věku – naposledy vydechla 14. března 1989, bylo jí
téměř osmadevadesát let. Nejstarší syn,
již zmíněný Otto von Habsburg, zemřel
4. července 2011 jako osmadevadesátiletý, tři roky před tím obdržel čestné
občanství Brandýsa nad Labem – Staré
Boleslavi. Jako poslední potomek urozeného páru skonal 6. září 2011 v mexickém San Angelu ve věku pětadevadesáti
let Felix Rakouský. ČESLAV GAMROT
SÍDLO ŠTÁBU. Generální štáb německé armády sídlil značnou část první světové
války na zámku v Pszczyně. Dne 5. prosince 1916 tam Karel I. navštívil císaře Viléma
II. FOTO | ČESLAV GAMROT
po naszymu
Franuś na Sylwestra
Dwa roki Franuś słóżył przi wojsku w
Nydku, ale pochodził spoza Pragi. Zakochoł sie do Alusie, pieknej dziełuchi
wedle w dziedzinie. Jak już to tak chodzi
na tym Bożym świecie, do dómu sie już
niewrócił, bo sie łożynił z Alusióm. Szeł
robić na szachte do Karwinej, Alusia
sprzedowała we sklepie w dziedzinie.
Jyny co. Mieszkali u tatów we starej
drzewiónce, kierzi jim niechali dwie jizby. Franuś do roboty musioł stować ło
trzeci rano i gnać do dziedziny ku cugu.
Cióngło sie to do czasu, kiedy sie jim narodziły bliźniynta a roboty było wiela.
Franuś już mleł z łostatnigo, sił mu chybiało. Porozmyśloł i podoł se ło kwartyr.
Na jesiyń sie przekludzili do Karwinej
do Raju, a że mieli dwoje dzieci, tak Franuś dostoł kwartyr trzi plus jedyn. Alusie
cióngło do goralije, zato Franusiowi niechybiało nic. Zaczył robić i na szychty,
bo wjyncyj zarobił, dobrze sie i wyspoł,
dziecka Alusia brała na dłógi szpacyry,
jak był po noczni.
Nadeszły Świynta Godowe, kiedy tatowie zawitali na kolaudacyj kwartyru.
Moc sie jim tam niepodobało, ale co
robić, je to mieszkani młodych, tóż nic
nóm do tego. Zbliżoł sie kóniec roku, nó
i na Sylwestra chłopi po noczni Franusia
przemówili, aby z nimi szeł do putyki
na piwko. Tam se dali po gulaszu, toczy-
ły sie i półeczki z wódkóm aji śliwowicóm.
Kelnerka jim naloła na rozchodnóm takóm wiynkszóm werandówke, nó i Franuś mioł z tego pieknóm miyszanine ni
jyny w żołóndku, ale i w głowie. Do chałupy sie przismyczył kole połednia.
Jak sie pokozoł taki zmordowany,
Alusia spuściła swojóm litanije. Już
tego nimóg wydzierżeć, tóż sie zwyrtnył
na piyncie i mazoł do pola, aby mu ta gorzołka wyszła na świyżym lufcie z głowy.
Ale jak tak chodził, naroz zabłóndził.
Zazwónił do jednego dómu, wyszeł stary
panoczek z loseczkóm i pytoł sie, czego
chce. –„Jaksi żech zabońdził, chcioł bych
sie spytać, kany je cesta do Karwinej“.
Stary pan sie uśmiychnył i prawił: „Do
jaki Karwinej, dyć żeście sóm w Polsce“.
Franuś w ty piynty wykrzyźbioł, podziynkowoł panoczkowi i mazoł spatki do lasa,
że pujdzie w tóm stróne, skónd prziszeł.
Ale kurził śniyg, stope mu zafujało i miły
Franuś se siednył na piyń i usnył.
I byłby tam zmarznył, dyby go nienaszli financio. Zawiyźli na posterunek,
ale dokumynty zostały dóma w taszce.
Tóż spuścił, wszystko po prowdzie powiedzioł, ci to spisali, dali mu najeść, uwarzili mu pónclok herbaty, ku tymu stary
mundur, bo tyn jego sie już niegodził.
Za łoknami już było szaro, jak prziszeł kómyndant i prawił: „Jazda, pa-
nie“. Franuś sie zaradowoł, że pojedzie
do dómu. Ale katać też tam. Do Cieszyna. Nasiedli do wojskowego auta
i jechali. Po wszystkich ceremónijach
zakludzili Franusia na cymre z łóżkym.
Pytoł, aby go puścili, niepumógło. Rano
mu dali śniodani i jechali z nim do Karwinej na posterunek policyje granicznej. Ta go do dómu zawiózła w połednie
słóżbowym autym, bo Anusia by mu
nieuwierziła, że noc przespoł u sómsiadów w Polsce.
Nó i łod tego czasu nigdy na Sylwestra
sie z dómu daleko niepuszczoł, bo wiedzioł, co sie może stać.
ZDROWI WAS HANKA OD OLZY
STRANA 18
17. PROSINCE 2013
V Tyře se dávalo country
Milan Baránek
Jindřich Bernkopf
Valter Branný
Ing. Stanislav Broda
Elfrida Dordová
Pavel Dyrczyk
Josef Gruszka
Karel Heczko
Helena Javorská
Halina Jurczková
Jan Kantor Josef Kluz
Helena Łupinská
Anna Metlická
Sylva Muroňová
Alžběta Kozielová
TYRA / Už druhý ročník
country minifestu se odehrál, vyzpíval a odesmál
v hospodě u Liberdy.
„Pavel Liberda s Irenkou do toho
dávají srdíčko,“ prohlásila hned první
skupina a byla to pravda. Řízek s bramborovým salátem od paní Libušky je
pravá delikatesa.
Sálem se nesla dobrá nálada a jeden
z hostů si přisadil, že kapel je tak akorát - 10 kapel pro 10 piv, pěkně ke každé kapele jedno. První kapela Wečírek
hraje gorol folk-rock a „kaj všecko“.
Sice obvykle vystupují ve dvou, ale
když se kolega nedostavil, uspěl dokonale sám s několika předělanými
hity od Nohavici a vtipnou ráznou
vlastní tvorbou. Sál bohužel nebyl
moc vytopen, a tak se v baru „peklíčku“ fasovaly za barevné papírky od
České národní banky nějaké ty půlečky, piva a čaj.
U Drnkalistů zpívala poctivě celá kapela. Poctivě střídali sóla jeden po druhém a konzrovali „Graní je láska, která
se neopuštá“. Ferbant zazpíval pár pís-
50 let
45 let 82 let
81 let
42 let
47 let
70 let
63 let
88 let
53 let
80 let
86 let
96 let
29 let
88 let
94 let
BYSTŘICE
ní o svém zaměstnavateli, pivním bohu
Radegastu. Večer se rozjízděl a uvaděč
představil se smíchem Labajovce jako
rodinnou kapelu, která hraje od Terasy
až po Lyžbice, a sál zahřměl smíchem.
Béda Band zaválel nejen na harmoniku, ale i flétnu a chlapi se bavili o tom,
TŘINEC / Na Soukromé
třinecké obchodní akademii
a hotelové škole se před
týdnem během dne otevřených dveří luštilo sudoku.
kdo lépe tento rok vypálil. Skupina
„Stojy to za to“ neskutečně zaválela
a roztančila sál. Ale to už malé děti musely jít spát, a proto nasledovala tombola, Magdon a Vrtáci a šlo se znaveně
domů.
JAROMÍR ADÁMEK
FOTO | JAROMÍR ADÁMEK
VÍTĚZOVÉ KATEGORIE B. Koordinátor turnaje Jaroslav Turoň nemohl
na fotografii chybět. FOTO | ARCHIV ŠKOLY
žáci velkou motivaci se dobře připravit
a soustředit. Věcnou cenu si opět odnesl
každý soutěžící,“ řekl koordinátor turnaje Jaroslav Turoň.
V kategorii A byli nejlepšími luštiteli Richard Blažek (ZŠ Slezská Třinec), Noemi
Guńková (Církevní ZŠ Třinec) a Martin
Morys (ZŠ D. a E. Zátopkových Třinec).
V kategorii B se nejlépe umístili Hana
Hudziecová (Jubilejní Masarykova ZŠ
Třinec), Karolina Lisztwanová a Viktorie
Čmielová (obě ZŠ Jablunkov). „Doufám,
že záliba v rébusech mladé lidi neopustí,“
dodal Turoň. (SED)
Chcete psa nebo kočku? Navštivte třinecký útulek
Tel. : 558 339 734, mobil : 774 749 821, 604 638 317, mail: [email protected] Provoz pro veřejnost v pracovní dny od 15–16 hod.
Bystřice 848, tel.: 777 298 381
Úterý 17. prosince od 6.00 do 8.00, od 14.30
do 16.30 a od 17.30 do 22.00, středa 18.
prosince od 6.00 do 8.00, od 14.30 do 16.30
a od 17.30 do 22.00, čtvrtek 19. prosince od
14.30 do 15.30, od 17.30 do 19.30 a od 20.30
do 22.00, pátek 20. prosince 6.00 do 8.00, od
14.30 do 16.30 a od 17.30 do 22.00, sobota 21.
prosince od 6.00 do 15.00, od 15.00 do 16.00
(klienti ČPZP) a od 16.00 do 22.00, neděle 22.
prosince od 6.00 do 10.00, od 10.00 do 11.00
(klienti ČPZP) a od 11.00 do 22.00, pondělí 23.
prosince od 6.00 do 22.00, úterý 24. prosince
zavřeno, středa 25. prosince zavřeno, čtvrtek 26.
prosince od 10.00 do 22.00, pátek 27. prosince
od 6.00 do 22.00, sobota 28. prosince od 6.00
do 22.00, neděle 29. prosince od 6.00 do 22.00,
pondělí 30. prosince od 6.00 do 22.00, úterý
31. prosince od 6.00 do 17.00, středa 1. ledna
zavřeno, čtvrtek 2. ledna od 6.00 do 19.30
a od 20.30 do 22.00, pátek 3. ledna od 6.00
do 22.00, sobota 4. ledna od 6.00 do 22.00,
neděle 5. ledna od 6.00 do 22.00, pondělí 6.
ledna od 14.30 do 17.30 a od 18.30 do 22.00.
Aquaerobik
Čtvrtek 19. prosince od 19.30 do 20.30.
Čtvrtek 2. ledna od 19.30 do 20.30.
TŘINEC
Krytý bazén, tel.: 558 958 041
Úterý 17. prosince od 6.00 do 21.00, středa 18.
prosince od 6.00 do 13.00 a od 14.00 do 21.00,
čtvrtek 19. prosince od 8.00 do 13.00 a od 14.00
do 21.00, pátek 20. prosince od 6.00 do 13.00
a od 14.00 do 21.00, sobota 21. prosince od
6.00 do 21.00, neděle 22. prosince od 6.00
do 21.00, pondělí 23. prosince od 6.00 do 21.00,
úterý 24. prosince zavřeno, středa 25. prosince
od 6.00 do 21.00, čtvrtek 26. prosince od 8.00
do 21.00, pátek 27. prosince od 6.00 do 21.00,
sobota 28. prosince od 6.00 do 21.00, neděle
29. prosince od 6.00 do 21.00, pondělí 30.
prosince od 6.00 do 21.00, úterý 31. prosince
od 6.00 do 18.00, středa 1. ledna od 10.00
do 21.00, čtvrtek 2. ledna od 8.00 do 21.00,
pátek 3. ledna od 6.00 do 21.00, sobota 4.
ledna od 6.00 do 21.00, neděle 5. ledna od 6.00
do 21.00, pondělí 6. ledna od 6.00 do 21.00.
Kondiční plavání
CIRA. Mladá kříženka retrívra, má čip
ARONEK. Zlatý boxer, odchycen 12.
AMADEO. Střední, hladkosrstý kří-
CZE203098100283487.
prosince na Jablunkovské ulici.
ženec, odchycen 9. prosince v Třinci.
Sběrná
místa
pro řádkovou inzerci
Třinec
OD Prior, 2. patro. Odd. spodního prádla
Po–Pá900–1800
So 900–1200
Fa Lassco, bývalý hotel Slovan
Po–Pá800–1400
Třinec
Třinec
Český Těšín
Třinec
Komorní Lhotka
Bukovec
Horní Lomná
Bystřice
Třinec – Nebory
Třinec
Košařiska
Mosty u Jablunkova
Jablunkov – Lyski
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín – Mosty
koupání
Podeváté se luštilo sudoku
„Čtyřiatřicet nejlepších luštitelů z většiny spádových základních škol bylo rozděleno do dvou kategorií, kde řešili tři
zadání sudoku. Podle správnosti a pořadí odevzdání byly žákům přiřazeny body
a součet po třech kolech stanovil pořadí
nejlepších sudokářů. Protože letos byli
sponzoři této akce obzvlášť štědří, měli
navždy nás opustili
FOTO | ANNA ADAMIECOVÁ
Úterý 17. prosince od 6.00 do 14.00, středa 18.
prosince od 6.00 do 13.00, čtvrtek 19. prosince
od 8.00 do 13.00, pátek 20. prosince od 6.00
do 13.00, sobota 21. prosince od 6.00 do 8.00
a od 20.00 do 21.00, neděle 22. prosince od
6.00 do 8.00 a od 20.00 do 21.00, pondělí 23.
prosince od 6.00 do 14.00, středa 25. prosince
od 6.00 do 8.00, pátek 27. prosince od 6.00
do 13.00, sobota 28. prosince od 6.00 do 8.00
a od 20.00 do 21.00, neděle 29. prosince od
6.00 do 8.00 a od 20.00 do 21.00, pondělí 30.
prosince od 6.00 do 14.00, úterý 31. prosince
od 6.00 do 14.00, středa 1. ledna od 10.00
do 14.00, čtvrtek 2. ledna od 8.00 do 14.00,
pátek 3. ledna od 6.00 do 14.00, sobota 4.
ledna od 6.00 do 8.00 a od 20.00 do 21.00,
neděle 5. ledna od 6.00 do 8.00 a od 20.00
do 21.00, pondělí 6. ledna od 6.00 do 14.00.
ČESKÝ TĚŠÍN
ZŠ Pod Zvonek 1835, tel.: 552 322 301
Plavání pro veřejnost
Úterý 17. prosince od 15.00 do 16.00, středa
18. prosince od 6.30 do 7.30, čtvrtek 19.
prosince od 14.00 do 15.00, pátek 20. prosince
od 6.30 do 7.30 a od 14.00 do 19.00, sobota
21. prosince od 10.00 do 12.00 a od 14.00
do 18.00, neděle 22. prosince od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 18.00, pondělí 23. prosince od
14.00 do 18.00 a od 19.00 do 20.00, úterý 24.
prosince zavřeno, středa 25. prosince zavřeno,
čtvrtek 26. prosince zavřeno, pátek 27. prosince
od 14.00 do 19.00, sobota 28. prosince od
10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00, neděle 29.
prosince od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00,
pondělí 30. prosince od 14.00 do 18.00 a od
19.00 do 20.00, úterý 31. prosince zavřeno,
středa 1. ledna zavřeno, čtvrtek 2. ledna
od 14.00 do 18.00, pátek 3. ledna od 14.00
do 19.00, sobota 4. ledna od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 18.00, neděle 5. ledna od 10.00
do 12.00 a od 14.00 do 18.00, pondělí 6. ledna
od 15.00 do 16.00 a od 17.00 do 18.00.
Plavání pro dospělé
Úterý 17. prosince od 18.00 do 21.30, středa 18.
prosince od 18.00 do 19.00 a od 20.00 do 21.30,
čtvrtek 19. prosince od 18.00 do 21.30, pátek
20. prosince od 19.00 do 21.30, sobota 21.
prosince od 12.00 do 14.00, neděle 22. prosince
od 12.00 do 14.00, pondělí 23. prosince od
18.00 do 19.00 a od 20.00 do 21.30, úterý 24.
prosince zavřeno, středa 25. prosince zavřeno,
čtvrtek 26. prosince zavřeno, pátek 27. prosince
od 19.00 do 21.30, sobota 28. prosince od 12.00
do 14.00, neděle 29. prosince od 12.00 do 14.00,
pondělí 30. prosince od 18.00 do 19.00 a od
20.00 do 21.30, úterý 31. prosince zavřeno,
středa 1. ledna zavřeno, čtvrtek 2. ledna
od 18.00 do 21.30, pátek 3. ledna od 19.00
do 21.30, sobota 4. ledna od 12.00 do 14.00,
neděle 5. ledna od 12.00 do 14.00, pondělí 6.
ledna od 18.00 do 19.00 a od 20.00 do 21.30.
Aquaerobik
Středa 18. prosince od 19.00 do 20.00
Pondělí 6. ledna od 19.00 do 20.00
Plavání pro těhotné
Pondělí 6. ledna od 19.00 do 20.00
KUPON PRO OBJEDNÁVKU ŘÁDKOVÉ INZERCE
POČET OTIŠTĚNÍ
Jablunkov
Novinový stánek EMKA (u pošty)
Po–Pá4.00–1800
So 530–1300
Ne 530 –1200
Český Těšín
Trafika Antrim (v budově kina Central)
Po–Pá600 – 1700
So600 – 1200
Příjem inzerce v redakci:
Út830–1600
Čt830–1600
KOUPĚ
ZVÍŘECTVO
ZAMĚSTNÁNÍ nabídka
OSTATNÍ
PRODEJ
AUTO-MOTO
ZAMĚSTNÁNÍ poptávka
DAROVÁNÍ
BYTY
NEMOVITOSTI
SLUŽBY
PRONÁJMY
ÚDAJE O INZERENTOVI (není nutno vyplňovat, pokud inzerent nepožaduje vystavení daňového dokladu)
soukromá
komerční
0,- 18,0,- 36,0,- 54,0,- 72,18,- 90,36,- 108,-
29,80
59,50
89,30
119,148,80
178,50
ČERNÝ RÁMEČEK
+ 20,-
ČERVENÝ RÁMEČEK
+ 40,-
BAREVNÝ PODKLAD
+ 60,-
PŘÍJMENÍ, JMÉNO INZERENTA (NÁZEV ORGANIZACE):
ADRESA SÍDLA:
IČO:
DIČ:
CENA CELKEM
KČ
STRANA 19
17. PROSINCE 2013
Hokejbalisté Třince nezvládli posledních šest střetnutí a vypadli z elitní osmičky
Enviform cíle nemění. Chce do play-off
TŘINEC / Začátek měli velmi dobrý, ale závěr podzimu
hokejbalisté extraligového Třince pokazili. Ačkoliv
na osmé místo zaručující postup do play-off ztrácejí pět
bodů, na jaře se chtějí o vyřazovací boje porvat.
Staronový účastník nejvyšší soutěže
začal skvěle – v Ústí vyhrál po samostatných nájezdech a následně doma
přehrál silné Kladno. Po nezdarech
ve Vlašimi, s Plzní a v Mostě následovala dvě vítězství – s Hradcem Králové
a v Letohradě. Z Jihlavy Třinečtí odjeli
s nepořízenou, chuť si spravili v sousedském derby s Karvinou.
V dalších kolech se začala nenápadně
rodit černé série Enviformu – svěřenci
trenéra Zdeňka Hořáka postupně prohráli v Pardubicích, doma po nájezdech
s Kert Parkem Praha i s Ústím, poté
v Kladně s Vlašimí a nakonec v Plzni. Ve
vyrovnané tabulce se propadli na devátou příčku, která automaticky znamená
účast v ošidném play-down.
trik Cieslar a dodává: „Konec podzimu byl blbý. Nehrajeme špatně, šancí
máme hodně, akorát nedáváme góly.
Sráží nás nízká produktivita, ale tak
tomu bylo vždycky. Extraliga je o tom,
že šancí je docela málo, je potřeba je
využívat.“
V některých duelech třinečtí hokejbalisté doplatili na střeleckou impotenci,
v dalších jim ukřivdili rozhodčí. „Ve
zbývajících zápasech jsme zbytečně
ztratili body svou blbostí. Ve Vlašimi
i v Pardubicích jsme vedli, měli jsme
to dotáhnout do vítězného konce,“ přiznává Cieslar a pokračuje: Doma jsme
měli vyhrát s Kertem Praha i s Ústím.
Remíza je k ničemu, bod je prostě
málo.“
Problémem je nízká
útočná produktivita
Na jaře má Třinec
příznivější los
„Začátek byl dobrý, pár hodin jsme
dokonce byli první,“ usmívá se trpce
hrající předseda třineckého klubu Pa-
Ne všechno bylo z pohledu třineckého
Enviformu špatně, našla se i některá pozitiva. „Máme dostatečně široký kádr,
NA HRANĚ. Extraligoví hokejbalisté Třince balancují na hraně účasti v play-off a play-down. a přestože řada hráčů o víkendech pracuje, ve většině utkání jsme mohli nasadit
do hry čtyři kompletní formace. V naší
sestavě se objevuje čím dál více nadějných dorostenců, někteří jsou členy mládežnických výběrů,“ prozrazuje Cieslar.
Co považujete za své největší vítězství v roce 2013?
ce nebylo moc dobré. Díky tomu jsem
si uvědomil, že život není jenom hokej.
Utvrdil jsem se v tom, že hokejové prohry jsou sice nepříjemné, ale ze všeho
nejdůležitější je zdraví, zejména moje
a mých nejbližších.“
MARTINA VIZVÁRYOVÁ
(hokejová fanynka)
„Mám radost z toho, že jedné dceři, která studuje sociální administrativu, to jde
dobře ve škole, že druhá dcera úspěšně
bojuje s epileptickými záchvaty, a těší
mě také to, že se daří synovi Richardovi,
který hraje za čtvrtou třídu Ocelářů.“
KAREL KULA
(fotbalový manažér a trenér)
„Z funkcionářského pohledu za své vítězství považuji to, že jsem byl zvolen
členem řídící komise fotbalu pro Moravu, a ze sportovního to, že jsme se
po roce vrátili do druhé ligy, a také to, že
jsme přihlásili Třinec do juniorské ligy.
Ukazuje se, že náš krok byl správný.“
přesto ze svých předsezonních ambicí
neslevíme. Naším cílem zůstává postup
do play-off. Doma hrajeme s tabulkovými sousedy, všechny zápasy bychom
měli teoreticky zvládnout,“ doufá
Cieslar. (BA)
Zawada: Baník nesestoupí
anketa
MAREK KLEČACKÝ
(futsalový rozhodčí)
„Největší letošní výhrou pro mě jednoznačně byla návštěva Jeruzaléma, čímž
jsem si splnil svůj dávný sen. Konečně
jsem se podíval do míst, kde se nachází
hrob Ježíše Krista, prohlédl jsem si také
Zeď nářků.“
MARTINA BOTYÁNSZKÁ
(thaiboxerka)
„Za své největší vítězství v tomto roce
považuji to, že jsem díky svému sportovnímu kouči změnila pohled nejen
na sport, ale celkově na život. Ukázal
mi cestu, jak pomocí psychiky a víry
v sebe sama mohu dosahovat těch
nejlepších výkonů, měnit překážky
v příležitosti a především nevzdávat
se svých snů. Hodlám se toho držet
i po další roky.“
ADAM RUFER (hokejista)
„Letošní kalendářní rok jsem zahájil
v Šumperku, kde to po hokejové strán-
V lednu se hokejbalisté Třince vrhnou
do přípravy na jarní část, která vypukne v březnu. Mají před sebou zbylých
sedm utkání základní části, čtyři sehrají na svém hřišti, tři u svých soupeřů.
„Na osmou Plzeň ztrácíme pět bodů,
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
SYLVA BAJTKOVÁ
(fotbalová trenérka)
„Asi to, že jsem zůstala v práci. Naše
firma procházela těžkým obdobím, neměla zakázky. Zachránilo ji stěhování,
teď se znovu rozjela ve velkém a já díky
tomu nepřišla o zaměstnání.“
STANISLAV SAJDOK (atlet, trenér)
„Za sportovní úspěch se to sice považovat nedá, ale jednoznačně největší událostí pro mě bylo narození syna Jonáše.
Přišel na svět v dubnu, 21. prosince
,bude mít osm měsíců.“
KATARZYNA NIEDOBA (tanečnice)
„Moje letošní největší vítězství je spojeno s tancem, který pro mě byl stěžejní.
S partnerem Radimem Vysloužilem
jsme se za poslední rok zlepšili, takže
veškerý čas a dřina obětována tanci
nepřišly vniveč. Potěšily mě umístění
i výkony jak na mistrovství republiky,
tak také na mistrovství světa ve Španělsku.“ (BA)
DOLNÍ LOMNÁ / Přestože
v údolí řeky Lomné se fotbalová soutěž nikdy nehrála,
Dolní Lomná je jednou z mála
obcí, v níž žije prvoligový fotbalista. Vděčí za to
Janu Zawadovi, 25letému
obránci Baníku Ostrava.
@@ Třebaže se v Dolní Lomné nikdy
organizovaný fotbal nehrál, bydlí
zde dva vrcholoví fotbalisté – Rostislav Duda, bývalý hráč druholigového Třince, a vy.
Hrozně mě štve, že v Lomné není a nikdy nebyl žádný fotbalový klub. V Horní
mají aspoň fotbalové hřiště. Vím o tom,
že jsem jediným ligovým fotbalistou odtud. Věřím, že to tak i zůstane.
@@ Většina sportovních redaktorů
tipovala v anketě Baník na sestup.
Co na to říkáte?
Pravdou je, že podzim moc dobrý nebyl,
nezvládli jsme ho. Nikdo však nečekal, že
začnou vyhrávat i týmy ze spodu. Tabulka
je strašně nabitá, osmé Slovácko má jen
o čtyři body více než my. To, že sestoupíme,
se povídá už tři roky a nikdy se to nestalo.
Nevěřím, že by k tomu mělo dojít letos.
@@ Proč myslíte?
Novinářům chceme dokázat, že se
spletli. Navíc o záchranu hrajeme tři
roky za sebou, už v tom zkrátka umíme
chodit (pousměje se). Že by Baník sestoupil? To se nemůže stát!
@@ Co ostravský klub dělá pro to,
aby se v lize udržel?
Vedení se rozhodlo pro obměnu kádru. Skončili Dedič, Mach a Vomáčka,
odejít mají i další hráči. Staronovou
tváří se prozatím stal Greguš. Vedení
shání posily dál. Povídá se, že v zimní
přestávce by do Baníku mělo přijít pět
fotbalistů.
@@ Bojíte se o své místo? Během
podzimu se na vás opakovaně snášela kritika.
Kromě jmen, která se už dříve objevila v tisku, nám ostatním nikdo nic
neřekl. Počítám s tím, že zatím v Baníku zůstávám a naskočím do přípravy.
Klidně se ale může stát, že odejdu, byť
mi nikdo nic nenaznačil. Pravdou je, že
moje podzimní výkonnost byla kolísavá, v jednu chvíli na moje místo někoho
sháněli.
@@ Jak strávíte Vánoce a Silvestra?
Štědrý den dopoledne strávíme u rodičů mé přítelkyně, odpoledne vyrazíme na večeři k nám do Dolní Lomné.
Přítelkyně se mnou jezdí k našim pravidelně. Na Silvestra neplánuji nic,
z toho už jsem vyrostl (rozesměje se).
Volno máme teprve pár dnů, takže zatím ještě běhat nemusím. Máme začít
až dvaadvacátého prosince, zimní příprava nám začne třetího ledna. O své
místo v sestavě se chci porvat, nemíním
utíkat bez boje.
@@ Očekáváte úspěšné jaro 2014,
narození potomka a záchranu s Baníkem?
Bylo by skvělé, kdyby to tak dopadlo.
Malé má přijít na svět v dubnu, ve středu
se s přítelkyní dozvíme, co to bude. (BA)
BRATŘI. Jan Zawada (vlevo) s bratrem Martinem. FOTO | ROMAN BASELIDES
STRANA 20
17. PROSINCE 2013
Přehled nejvýznamnějších sportovních událos
LEDEN
KVĚTEN
• Kanonýr Ocelářů Martin Růžička
přepsal statistiky. Svým 33. zásahem
sezony v Brně (3:7) stanovil nový rekord Třince v počtu vstřelených branek
v základní části. Dosavadní maximum
patřilo zesnulému útočníkovi Janu
Markovi, který v ročníku 2002-2003
skóroval 32krát.
• Třinecká šachistka Olga Sikorová
(mezinárodní mistryně) získala na turnaji Znojemská královna ve Znojmě
titul mistryně ČR v rapid šachu. V konkurenci 29 šachistek si nejlépe vedly
Rusky – první byla Julia Kočetková
a druhá Jelena Semenová, obě získaly
7,5 bodu. Sikorová, jež byla nejlepší
z českých šachistek, za nimi zaostala
o půl bodu.
• Na MČR v lyžařském orientačním
běhu (LOB) na klasické trati ve Vrbně
pod Pradědem se prosadili závodníci
Třince. Zlato přivezl Martin Cienciala,
bronz Michal Argaláš, Kateřina Argalášová, Jan Cienciala a Sebastian Filipek. Na šampionátu se výtečně dařilo
rovněž Ewě Haltofové z Třince, vyjela
si mistrovský titul a navíc vyhrála dva
závody ČP. Úspěchy jí vynesly nominaci
na juniorské MS v Lotyšsku.
• Třinečtí zápasníci Pavel Powada (senioři do 74 kg) a Dalibor Sikora (kadeti
do 85 kg) se stali mistry ČR. Stříbro
získali Jakub Korista (senioři do 66
kg), David Tomiczek (kadeti do 58
kg), bronz Marek Waclawek (kadeti
do 69 kg). Šampionát kadetů a seniorů
v Havlíčkově Brodě byl zároveň prvním
kolem mistrovství ČR družstev, v němž
Třinečtí skončili pátí.
• Třetí místo na Beskydské laťce obsadil jediný český zástupce Jaroslav Bába.
Zdolal 228 cm, což je jeho nejlepší letošní výsledek. Osmadvacetiletý výškař
z Havířova (narodil se v Karviné) je
tradičním účastníkem Beskydské laťky.
Vyhrál ji v letech 2003 a 2004, třetí prvenství v následujících ročnících v silné
konkurenci nepřidal.
ÚNOR
• V duelu se Spartou (4:5) završil třinecký střelec Martin Růžička stovku
gólů v dresu Ocelářů. Kontaktní trefou
na 4:5 se lídr kanadského bodování
extraligy připojil k šestici hráčů (Král,
Peterek, Zadina, Polanský, Martynek
a Květoň), kteří to dokázali před ním.
Ze všech útočníků k tomu Růžička potřeboval nejmenší počet utkání.
• Juniorský šachista Třince Vojtěch
Plát zaznamenal největší úspěch kariéry – v Praze se stal mistrem ČR v bleskovém šachu. V semifinále hráč extraligového Třince pokořil po urputné bitvě
českou jedničku Davida Navaru a ve finále přehrál Viktora Lázničku, druhého
hráče aktuálního pořadí ČR.
• Půldruhého roku drželi domácí neporazitelnost druholigoví futsalisté
Třince. Z kraje předešlé sezony podlehli
ve své hale brněnskému Helasu 1:5, od
té doby na své palubovce pouze dvakrát
remizovali. Dlouhou bodovou sérii Likopu přerušil vítězstvím 4:0 tým Lino/
Kalábek Brno, který si před rokem odvezl z Třince nářez 9:1.
• Třinecký squashista Viktor Byrtus
se radoval v Brně ze třetího titulu mezi
třináctiletými. Aktuální evropská jednička této kategorie vyválčila na šampionátu již třetí titul, přičemž předešlé
dva obhájila. Nadaný třinecký hráč se
představil rovněž v soutěži do 15 let,
z níž vydoloval bronz.
• Útočník Martin Růžička vytvořil
nové bodové maximum hokejové extraligy. V duelu na ledě Zlína (4:2) kanonýr Ocelářů dosáhl brankou a asistencí
na dva letité rekordy české elitní soutěže – gólový (Davida Moravce) dorovnal, bodový (Richarda Krále) překonal.
• Na mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu na krátké trati ve Vla-
• Zápasníci Třince uspěli na mistrovství ČR ve volném stylu ve Vítkovicích.
Zlato vydoloval Jan Cymorek (ml. žáci
do 65 kg), stříbro přidali David Tomiczek (kadeti do 58 kg), Marek Wáclawek (kadeti do 69 kg) a bronz Jakub
Supik (ml. žáci do 35 kg), Martin Herman (kadeti do 76 kg).
• Třinečtí hokejbalisté se po roce vrátili do extraligy. Rozhodla o tom baráž
v Karviné, kde sice na domácí extraligový celek nestačili, podlehli mu 3:1, ale
se Suchdolem, vítězem západní části
první ligy, si poradili 4:1.
GÓLMANI. Brankáři Ocelářů Peter Hamerlík a Šimon Hrubec. chovicích u Nového Města na Moravě
vyválčili třinečtí závodníci několik
medailí - stříbro dorostenec Vojtěch
Lanc a bronz junior Michal Argaláš.
V soutěži dvoučlenných družstev slavily titul dorostenky Lucie Szarzecová
a Kateřina Argalášová, mezi dorostenci
se stali vicemistry Jan Cienciala a Vojtěch Lanc, Sebastian Filipek a Martin
Madzia získali bronz. V závodě mužů
se totéž povedlo Michalu Argalášovi
a Ondřeji Kantorovi.
• Osm tanečních párů TK Marendi
Český Těšín pod vedením trenérů Marka a Renaty Swětíkových startovalo
na mistrovství ČR v latinskoamerických tancích v Praze. Nejúspěšnější byl
nejmladší pár Daniel Braš – Anna Slouková, který si v kategorii Junior I vytančil prvenství.
• Na tomtéž mistrovství si třinecká
dvojice Radim Vysloužil – Katarzyna
Niedoba vytančila bronz mezi páry
do 21 let. K úspěchu 17letého Vysloužila (je z Kroměříže) a o dva roky starší
Niedobovou dovedli trenéři Jaroslav
Kučera z Ostravy a třinecký Bogdan
Sikora – bronzový medailista mistrovství ČR v latinskoamerických tancích
z roku 1996.
BŘEZEN
• Snajpr Ocelářů Martin Růžička si
podmanil statistiky. V 52 zápasech nasbíral 83 bodů za 40 gólů a 43 asistencí,
vyhrál produktivitu, soutěž střelců i nahrávačů. Růžička vytvořil nové rekordy
základní části v počtu bodů i branek.
V produktivitě překonal maximum
třineckého Richarda Krále (ročník
1999/2000, 77 bodů, 24 gólů, 53 přihrávek), v gólech rekord vítkovického
Davida Moravce (ročník 1997/98, 38
gólů).
• Krasobruslař Roman Musil (nejml.
žáci) ze Slavoje Český Těšín, svěřenec
trenérů Michala Matlocha a Lukáše
Rakowského, získal v Českých Budějovicích titul vicemistra ČR. Medaile těsně unikla čtvrtému Richardu Horákovi
(žáci).
• Třinecký Robert Szymeczek (st.
žáci) se v Harrachově stal mistrem ČR
ve skoku na lyžích. Prvenstvím završil
svou znamenitou sezonu, během níž
vyhrál všech osm RKZ a s obrovským
náskokem ovládl ČP. Na titul vicemistra
dosáhl Damián Lasota (ml. dorostenci), který předtím v Zakopaném ovládl
finále Lotos Cupu – prestižního závodu
s mezinárodní účastí.
• Na mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní v Plzni získala titul vicemistryně Izabela Sobková – starší dorostenka SSK Olza Třinec. Za vítěznou
Andreou Krbcovou z Olomouce zaostala o pouhé dva body.
• Šachista Vojtěch Plát nastupující
v extralize za Třinec se stal v Koutech
nad Desnou juniorským mistrem ČR.
Vyhrál devět z jedenácti partií, v jedné
prohrál a v jedné remizoval.
• Vítězkou ČP v lyžařském orientačním běhu se stala třinecká Ewa Haltofová (juniorky). Premiérové prvenství
v soutěži jí vyneslo pět vítězství ze šesti
závodů. Předtím Haltofová startovala
na MS juniorů, kde byla mezi jednotlivci 23. ve sprintu, 31. na střední trati
a 27. na dlouhé trati.
• Šestnáctiletá Ewa Szotkowská
ze SKI Mosty, svěřenkyně trenéra
Tomasze Cyhana, se v Novém Městě
na Moravě stala mistryní ČR v běhu
na lyžích mezi mladšími dorostenkami.
• Závodnice běžeckého oddílu SKI
Mosty se prosadily na mezinárodním
mistrovství Slovenska na Štrbském
Plese. V dvoučlenných štafetách (bruslení, 2x1 km) se z titulu radovaly Ewa
Szotkowská s Janou Kawulokovou (dorostenky). Na dlouhé trati (bruslení, 7
km) se stala mezinárodní mistryní Slovenska Ewa Szotkowská (dorostenky).
FOTO | MARIAN JEŽOWICZ
DUBEN
• Třinečtí hokejisté se pod taktovkou
trenéra Josefa Turka dostali v play-off
mezi čtyři nejlepší týmy, ale finálová
brána pro ně zůstala zavřená. Valaši
ze Zlína je v play-off vyřadili už popáté,
tentokrát 4:2 na zápasy.
• Hokejoví dorostenci třineckých
Ocelářů získali titul vicemistrů ČR. Ve
finále svěřenci trenéra Reného Muchy
nestačili na mistrovské Karlovy Vary.
• Oceláři z Třince vyměnili po sezoně
trenéry. Po Josefu Turkovi a Pavlu Janků přebral pomyslné žezlo Pavel Marek,
k němuž se připojil bývalý kouč Slavie
či Liberce Jiří Kalous.
• Brankář hokejových Ocelářů z Třince Šimon Hrubec byl vyhlášen druhým
nejlepším nováčkem sezony 2012/13.
Od členů redakce sportu ČT dostal 10
hlasů. Vítězem se stal zlínský útočník
Zdeněk Okál, který získal o dva hlasy
více než Hrubec, třetí skončil liberecký
útočník Tomáš Filippi.
• Ukrajinský běžec Bohdan Semenovič z oddílu Finisz Kalisz vyhrál pátý
ročník těšínského Fortuna běhu s mezinárodní účastí. Desetikilometrovou
trať vedoucí ulicemi Českého Těšína
a Cieszyna zdolal za 30 minut a 30
sekund.
• Druhým vítězstvím v řadě futsalisté Likopu napravili v letošní derniéře
nepovedené jaro a v konečné tabulce
druhé ligy vyválčili třetí pozici za brněnským Agromeli a VŠB Ostrava.
• Do desítky nejlepších sportovců Frýdecko-Místecka za loňský rok se dostalo kvarteto závodníků z Třince. Dva
zástupce měl atletický oddíl – Tomáše
Homolu (dorostenecký mistr v trojskoku, vicemistr v běhu na 300 m překážek) a závodícího trenéra Stanislava
Sajdoka (vicemistr ČR v trojskoku).
Oddíl sportovní gymnastiky reprezentoval Ondřej Janeczko (několikanásobný mistr ČR, účastník ME ve Francii)
a klub vzpírání Radek Pavlosek (mistr
ČR do 23 let, závodník druholigového
družstva mužů).
• Přes 160 závodníků ze 17 klubů se
představilo na mezinárodní Velké ceně
Třince v řecko-římském zápase. Pořádající klub TJ TŽ Třinec vyválčil dvě
zlaté (Pavel Powada, Jakub Masnica),
jednu stříbrnou (Vadym Franek) a dvě
bronzové medaile (David Tomiczek,
Martin Herman).
• Vojtěch Plát, hráč extraligového
družstva Třince, získal titul juniorského mistra ČR. Ziskem 9,5 bodů v kruhovém turnaji potvrdil pověst jednoho
z hlavních aspirantů na titul. Druhý
skončil s devíti body Tadeáš Kriebel
(jediný Plátův přemožitel), třetí byl Jaroslav Bureš.
• Šachisté Třince se udrželi v extralize.
Vstup do soutěže se nováčkovi sice nepovedl, ale závěr sezony v jeho podání
byl bezvadný – v posledních pěti kolech
si připsal tři výhry a dvě remízy, což
v konečném hodnocení stačilo na osmé
místo. Třinečtí nastřádali 13 bodů za tři
výhry, čtyři remízy a čtyři porážky.
ČERVEN
• Fotbalisté Třince, kteří vloni sestoupili z druhé ligy do MSFL, se po roce
vracejí do druhé nejvyšší soutěže. Zasloužený postup do NFL stvrdili v sousedském derby ve Frýdku-Místku, kde
dvěma trefami Čtvrtníčka a jedné Hupky zvítězili 1:3. I navzdory několika
škobrtnutím prošel celek Třince MSFL
doslova jako nůž máslem.
• Odchovanci třineckého hokejbalu,
brankář Lukáš Heczko a útočník Lukáš Hudeček, se stali hokejbalovými
vicemistry světa. Ve finále šampionátu
v kanadském St. John´s výběr trenéra
Drahomíra Kadlece podlehl 1:2 Slovensku. Češi postoupili do boje o zlato
už počtvrté v řadě.
• Oddíl moderního pětiboje SC Bystřice uspořádal Cenu SCB – závod
ČP mládeže a zároveň mistrovství ČR
do 16 let. Titul získal Marek Grycz, jenž
se na domácím kolbišti prezentoval
výkonem za hranicí svých možností.
Mezi 10letými chlapci zvítězil Matouš
Matloch, závod dívek do 14 let vyhrála jeho starší sestra Michaela. Stříbro
vyválčil Simon Legierski (do 18 let),
bronz Iva Konvičková, Filip Jančík
(kat. 10 let), Vítězslav Miech (kat. 12
let) a Lucie Poloková (kat. 14 let).
• Kouče Miroslava Kouřila, který postoupil s Třincem do druhé ligy, vystřídal na lavičce Pavel Hajný. Letos 52letý
rodák z Uherského Hradiště, který se
usadil ve Vsetíně, přišel poprvé do Třince počátkem roku 2006, byl u postupu
z MSFL a následně vedl třinecké fotbalisty v první druholigové sezoně.
• Marek Grycz, 16letý moderní pětibojař SC Bystřice, si přivezl z ME do 16
let v Minsku dva stříbrné kovy. První
ukořistil v individuálním závodě, druhý
v soutěži družstev.
• Další závod ČP mládeže, memoriál
Karla Bártů, se konal v Příbrami, kde
o mistrovské tituly bojovali závodníci
kategorie do 14 let. Jeden z nich vyválčila bystřická moderní pětibojařka Michaela Matlochová.
STRANA 21
17. PROSINCE 2013
ostí Třinecka a okolí v kalendářním roce 2013
• Třinecká bikrosařka Michaela Wantuloková zazářila ve dvou závodech EP
v lotyšské Rize, kde dvakrát dojela druhá. Předtím v závodě EP v Pardubicích
mezi desetiletými děvčaty dojela třetí
a čtvrtá.
• Se čtvrtým místem z ME dorostenců
v estonském Tallinnu se vrátila třinecká judistka Adéla Szarzecová. Členka
reprezentačního výběru se zaskvěla výbornými výkony, bronz jí unikl doslova
o vlásek.
• Třinecký atlet Tomáš Homola získal
titul na šampionátu ČR juniorů a dorostenců v Jablonci nad Nisou. Svěřenec trenéra Petra Chasáka triumfoval
mezi juniory v běhu na 110 m překážek
v osobním rekordu 14,41 vteřin, čímž
vybojoval pro Třinec jedinou medaili.
• Útočník Ocelářů Martin Růžička, vítěz kanadského bodování i pořadí střelců v základní části, skončil v letošním
ročníku ankety Zlatá hokejka desátý.
Pořadí nejlepších hokejistů dominovala dvojice hráčů z NHL, Jaromír Jágr
a vítězný David Krejčí – někdejší hráč
dorosteneckého družstva Třince.
• Znamenitě dopadlo pro třinecký oddíl sportovní gymnastiky mistrovství
ČR žen v Liberci. Po téměř čtyřiceti
letech na něm vyválčila pro Třinec nejcennější trofej Viktorie Zajacová.
ČERVENEC
• Jedno zlato (ve tříčlenné štafetě),
a tři stříbra (sprint, střední trať, dlouhá
trať) přivezla ze závodů EP v polské Zamości cyklistka Ewa Haltofová. V neoficiálním evropském šampionátu juniorů Haltofová místo reprezentačního
trikotu oblékla dres mateřského Třince.
• Moderní pětibojař SC Bystřice Martin Konvička se stal v Praze mistrem
ČR do 18 let. Stříbro v kategorii do 16
let získal jeho oddílový kolega Marek
Grycz.
• Kulturista Roman Wróbel z Bystřice získal na MS v naturální kulturistice v Řecku bronz. Jedenapadesátiletý
závodník startoval v kategorii Grand
Masters (50 – 60 let).
• Golfista Erik Palkovský, 16letý hráč
Beskydského golfového klubu (mimo
sezonu hraje hokejbal za HBC Třinec)
,se stal na Kunětické hoře mistrem ČR
do 16 let.
• Hráči Beskydského golfového klubu, kteří se natrvalo usadili v tuzemské
soutěži družstev mužů i žen, si v základní fázi letošní sezony vybojovali postup
do play-off, čímž uhájili extraligovou
příslušnost i pro další ročník.
• V Šilheřovicích si znamenitě vedli
mladí hráči Beskydského golfového
klubu. Vítězstvím ve třech kvalifikačních turnajích si vydobyli postup do celorepublikového finále mistrovství
ČR družstev do 14 let, dívek do 18 let
a chlapců do 18 let.
• Třinecká bikrosařka Michaela Wantuloková (děvčata do 10 let) získala
bronz na ME v Belgii. Dvě stříbra dovezl
z mistrovství ČR její oddílový kolega Daniel Havela. V kategorii Challenge sice
nestačil na obhájce loňského triumfu
Mikuláše Nevrklu ze Šumperku, ale výtečným výsledkem zopakoval loňskou
druhou příčku. V kategorii Cruiser mini
skončil Havela taktéž na druhé pozici.
• Petr Folvarčný, 14letý jezdec Elitebikes Racing Gang ČeskýTěšín, se stal
ve Špindlerově Mlýně žákovským mistrem ČR v downhillu (sjezdu). Premiérové prvenství v domácím šampionátu
s mezinárodní účastí (Folvarčný byl
celkově druhý, pokořil ho pouze jeden
závodník ze Slovenska) je jeho největším úspěchem kariéry.
ské bikrosové ligy (MBL) na domácí
dráze v Třinci a stal se celkovým vítězem této soutěže pro rok 2013 v kategorii 15-16 let. Páté místo v konečném
pořadí seriálu MBL v téže kategorii
obsadil jeho oddílový kolega David
Kantor.
• Hráči Beskydského golfového klubu
vyhráli čtvrtou kvalifikaci v řadě. Vítězstvím si zajistili místo v celorepublikovém finále 16letých, v soutěži Pohár
klubů. Na úspěchu se podíleli Erik Palkovský – úřadující mistr ČR, který jako
jediný zahrál pod par hřiště, Nicolas
Schellong, Petr Janík, Tomáš Kauer,
Anna Záleská a Vojtěch Pavelka.
• Dvě zlata a jedno stříbro vydoloval
třinecký gymnasta Ondřej Janeczko
na mezinárodním juniorském závodě
Juniorstrophy v německé Chotěbuzi.
V silné konkurenci desíti zemí světa
se dostal do finále na třech nářadích.
Na prostných zvítězil výkonem 13,55
bodu, stejná známka mu vynesla prvenství také na kruzích a na přeskoku obsadil druhou pozici výkonem 12, 85 bodu.
• Juniorka Lenka Krzyžanková, odchovankyně třineckého cyklistického
oddílu závodící v barvách Jablonce,
si skvělými výkony vyjela na mistrovství ČR horských kol v cross country
v Bedřichově dva bronzové kovy.
SRPEN
• Hokejoví Oceláři se v každoročním
pořadí francouzských hokejových historiků a statistiků umístili na 28. příčce
mezi evropskými kluby. Oproti loňsku
si Třinec polepšil o 33. míst.
• Ve čtvrtém kole první ligy družstev
v Břeclavi skončily třinecké atletky
(169,5 bodu) druhé za Opavou (206
bodů), což jim v celkovém pořadí vyneslo prvenství a postup do celorepublikového finále družstev. Třinečtí atleti
skončili s 98 body šestí, prvenství patřilo Olomouci (229 bodů), druhá byla
Opava (208 bodů).
• Znamenitě si na mistrovství ČR
v běhu do vrchu v Janských Lázních
vedl třinecký junior Tomáš Lichý. Trať
o délce 8 600 m s převýšením 650 m
z Janských Lázní na Černou Horu zdolal za 40:05 minut a stal se juniorským
mistrem ČR. V celkovém pořadí Lichý
obsadil čtvrté místo a za nejlepším
mužem zaostal o pouhou minutu a 28
vteřin.
ZÁŘÍ
• Devatenáctiletá Ewa Haltofová
z Třince dosáhla dalšího úspěchu. Česká reprezentantka v orientačním závodě na horském kole (MTBO) se vrátila
z Estonska jako vicemistryně světa.
Stříbro vyválčila ve štafetě s Kateřinou
Novákovou a Veronikou Kubinovou.
V závodě jednotlivkyň Haltofová (juniorky) skončila šestá.
ŘÍJEN
• Znamenitě si vedli na juniorském
mistrovství ČR v Havířově vzpěrači
Třince. Tituly získali Renata Waszutová (juniorky nad 75 kg) a Jakub Gorný
(junioři do 85 kg), který v předešlých
letech vyválčil dvě prvenství a jednou se
stal vicemistrem. Stříbro přivezl Miroslav Kubiczek (junioři do 94 kg), bronz
Marek Klus (junioři do 94 kg) a Daniel
Schwarzer (junioři do 85 kg).
• Čtvrtá domácí porážka fotbalistů
Třince s Pardubicemi (1:2) převrhla
trenérskou židli pod Pavlem Hajným.
Do konce podzimu, na poslední čtyři
zápasy, ho ve funkci vystřídal generální
manažer Karel Kula.
• Ze svého premiérového šampionátu
mezi dospělými se třinecká Ewa Haltofová vrátila nečekaně se zlatem. Ve
smíšeném závodě štafet (3 muži a 2
ženy) s družstvem Bruntálu, jehož byla
nejmladší členkou, vytřela zrak celému
startovnímu poli – předčili dokonce výběr s reprezentačními závodníky.
LISTOPAD
• Na mistrovství ČR družstev v Litoměřicích dopomohly třinecké judistky
k úspěchům jiným klubům. Žákyně
Zuzana Janiczková a Helena Szokalová nastoupily za Baník Ostrava, jemuž
pomohly ke stříbru, dorostenka Adéla
Szarzecová dvakrát závodila za Olomouc (dorostenky zvítězily, seniorky
skončily čtvrté) a seniorka Tereza Mar-
tynková pomáhala Jihlavě, která skončila pátá.
• Na mistrovství ČR v Teplicích excelovala třinecká dorostenecká reprezentantka Adéla Szarzecová. Po dvou titulech (juniorky, dorostenecká družstva)
změřila síly se ženami. Přestože úvodní
duel Szarzecová prohrála, postoupila
do opravných bojů, kde již soupeřkám
nedala šanci, a nakonec si z domácího
ženského šampionátu odvezla bronz.
• Třinecký gymnasta Ondřej Janeczko
reprezentoval ČR na mezinárodním
závodě juniorů – Poháru olympijských
nadějí v Liberci. V konkurenci závodníků z Maďarska, Rakouska, Francie,
Polska, Kostariky a Jihoafrické republiky obsadil výtečnou třetí příčku a výkonem 76,350 bodu splnil „A“ limit na juniorské ME v květnu příštího roku.
• Obrovským úspěchem skončilo
vystoupení třinecké šachistky Olgy
Sikorové na turnaji Open Tarty v Tatranských Zrubech. Díky šesti bodům
v devíti partiích Sikorová obsadila
v konkurenci 209 startujících 11. místo
a získala titul velmistryně.
• Judistka Třince Adéla Szarzecová
zazářila rovněž na dorosteneckém šampionátu ČR. V eliminačních zápasech
postupně porazila všechny soupeřky,
ve finále po tuhém boji podlehla Sabině
Merklové z Plzně. Titulem vicemistryně
Szarzecová zkompletovala svou letošní
medailovou sbírku, kdy ke zlatu mezi
juniorkami a bronzu mezi ženami přidala stříbro mezi dorostenkami.
• Squashista z Třince Viktor Byrtus,
lídr evropského žebříčku 13letých, navazuje na předchozí sezonu, během níž
ovládl tři Super Série – nejvýše hodnocené turnaje. Ve švédském Malmö Byrtus ztratil pouze jediný set a suverénně
obhájil prvenství z loňska, triumfoval
rovněž v turnaji Belgian Junior Open
v Herentalsu.
• Katarzyna Niedoba z oddílu TK Elán
Třinec a její partner Radim Vysloužil
se zúčastnili MS v latinskoamerických
tancích do 21 let ve španělském městě
Platja D´Aro, kde v konkurenci 97 tanečních dvojic obsadili 28. příčku.
• Vzpěrači TJ TŽ Třinec vyhráli druholigovou soutěž družstev. Ve všech
třech kolech skončili druzí, což jim
v šestičlenné soutěži vyneslo prvenství.
Přestože družstvo trenéra Jana Cymorka bylo ze všech 12 účastníků druhé
české i moravské ligy nejlepší, z důvodu
rekonstrukce sportovní haly STaRS,
v níž má své zázemí, se kvalifikace o postup do ligy se nezúčastní.
• Třinecké judistky Helena Szokalová a Zuzana Janiczková se prosadily na mistrovství ČR staršího žactva
v Hranicích na Moravě, odkud si přivezly mistrovské tituly.
• Zápasník Třince Jan Cymorek (ml.
žáci do 65 kg) vyválčil v Hodoníně titul
vicemistra ČR v řecko-římském zápase. Cymorek, který na jaře získal mistrovský titul ve volném stylu, nestačil
v souboji o prvenství na vítkovického
Vojtěcha Piskoře.
• Třinecký gymnasta Ondřej Janeczko
(kategorie VS 4) se stal v Praze mistrem
ČR pro rok 2013 v povinných sestavách. Janeczkovi, který už má splněné
limity na ME i MS, se ze šesti disciplín
nejvíce povedly akrobacie a kruhy.
PROSINEC
• Jan Opluštil, 20letý futsalista druholigového Třince, se stal mistrem Evropy
do 21 let v sálovém fotbale-futsalu. Ve
finále šampionátu ve španělském Platja
de Aro reprezentační výběr ČR pod
vedením trenérů Pavla Šilhána a Jaroslava Goje (někdejší futsalista Třince)
udolal Katalánsko 1:0. V předešlých
duelech čeští hráči remizovali 4:4 s Belgií, porazili Baskicko 4:1 a poté roznesli
Rusko 13:1. Bývalý mládežnický fotbalista Třince Opluštil hrající první ligu
sálové kopané za Premium Stonava, se
na úspěších české reprezentace podílel
čtyřmi zásahy.
• Jedenadvacítka Fotbalu Třinec má
za sebou první půlrok v juniorské
lize, ukončila ho na 18. místě. Doma
se nováčkovi soutěže dařilo, šestkrát
bodoval naplno, třikrát remizoval
a třikrát prohrál, což mu vyneslo 23
bodů. Venku byl však Třinec neškodný, osmkrát prohrál a dvakrát remizoval. (BA)
• Běžec z Třince Tomáš Lichý (junioři)
si výtečně vedl na MS v běhu do vrchu
v Krynici-Zdroji. V závodě jednotlivců
doběhl pátý za reprezentačním kolegou
Dominikem Sádlem. Spolu s celkově
16. Josefem Havlíčkem a 24. Dominikem Kubcem se stali mistry světa v soutěži juniorských družstev.
• Na mistrovství ČR ženských družstev v Novém Městě nad Metují skončily atletky z Třince desáté. O konečném
pořadí rozhodly až závěrečné štafety,
v nichž už třineckým ženám došly
síly. Devátá pozice náležela Jablonci
a osmá, zaručující právo startu v extralize pro rok 2014, připadla pražskému
Spartaku.
• Cyklista Štefan Pacák z Bystřice se
stal dvojnásobným vicemistrem Polska. Pátý ročník cyklistického šampionátu hendikepovaných sportovců se jel
v okolí obcí Andrychów, Nidek/Wieprz
a Rzyki.
• Třinecký Daniel Havela triumfoval
v obou závěrečných závodech Morav-
STŘEDOPOLAŘ. Záložník fotbalového Třince Martin Motyčka (v červeném). FOTO | PETR RUBAL
STRANA 22
17. PROSINCE 2013
Extřinecký trenér Josef Turek, nyní kouč Chomutova, odjel zpod Javorového s nepořízenou
Trenéři Ocelářů promíchali sestavu
TŘINEC / V posledních dvou
vystoupeních Ocelářů o výsledku rozhodovaly druhé
poloviny zápasů. Zatímco
v Plzni se v této fázi utkání
zrodila jejich vysoká porážka, doma s Chomutovem
to bylo těsné vítězství.
V utkání proti Chomutovu, na jehož
střídačce stojí bývalý trenér Třince
Josef Turek, si Oceláři hubeným vítězstvím zlepšili náladu po předchozích
nezdarech. „Jedna výhra doma nic neznamená, chce to zvítězit alespoň třikrát v řadě, abychom měli trochu klidu.
Musíme se z toho vyhrabat sami a nehledět na ostatní,“ prohlásil už dříve
forward Třince Martin Adamský.
Proti Pirátům nastoupil v první formaci po boku Jiřího Polanského a Martina Růžičky. Trenéři Třince se rozhodli
překopat sestavu, kapitán Radek Bonk
nastoupil ve třetí lajně a Václav Varaďa
ve čtvrté. „Přeházeli jsme útoky, abychom tomu dali nový impulz,“ podotkl
kouč Ocelářů Jiří Kalous.
HC ŠKODA PLZEŇ 4
HC OCELÁŘI TŘINEC 0
Utkání pohledem útočníka Ocelářů
Martina Adamského: „V Plzni jsme to
měli dobře rozehrané, v první třetině
jsme neinkasovali, což bylo naším záměrem. Rozhodla bohužel třetí třetina, kdy
jsme dostali tři góly. Vůbec nám nejdou
přesilovky, tady nás tlačí bota. Snažíme
se, ale vůbec nám to nelepí. Máme třicet
čtyřicet střel na zápas, ale nic tam nepadá. Doufám, že to brzy prolomíme.“
BRANKY A NAHRÁVKY: 31. J. Sýkora (Duda), 48. Duda (Pletka), 57.
Pletka (Vlasák, Duda), 58. Pletka (Slovák, Duda). Rozhodčí: Homola, Turčan. Vyloučení: 6:6. Využití: 3:0. Diváci: 4308. Třetiny: 0:0, 1:0, 3:0.
TŘINEC: Hrubec – Hrabal, Krejčí,
Roth, Linhart, Kania, Galvas – Martin Růžička, Bonk, Varaďa – Orsava,
Polanský, Adamský – Květoň, Peterek,
Rákos – Marek Růžička, Zagrapan,
Rufer. Trenéři: Kalous a Marek.
HC OCELÁŘI TŘINEC 2
PIRÁTI CHOMUTOV 1
Utkání pohledem trenéra Ocelářů
Jiřího Kalouse: „Přeházeli jsme útoky,
abychom tomu dali nový impulz, a především v první třetině jsme měli spoustu šancí, abychom odskočili o jeden dva
góly. Pak by se nám možná hrálo lépe,
takhle se to táhlo až do konce. Chomutov hrál výborně, pro nás to byl těžký
zápas z hlediska psychiky. Naštěstí
jsme to ale prolomili, i za ty dva góly
jsme moc rádi.“
BRANKY A NAHRÁVKY: 44. Roth
(Martin Růžička, Polanský), 59. Varaďa (Orsava, Krejčí) – 49. Hřebejk (Pulpán, Gajovský). Rozhodčí: Homola,
TŘI BODY. Hokejoví Oceláři na svém ledě udolali poslední Chomutov. Jeřábek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1.
V oslabení: 1:0. Diváci: 2 433. Třetiny:
0:0, 0:0, 2:1.
TŘINEC: Hrubec – Roth, Krejčí, Hrabal, Linhart, Roupec, Galvas – Martin
Růžička, Polanský, Adamský – Květoň,
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Rákos, Orsava – Peterek, Bonk, Marosz – Matuš, Varaďa, Rufer. Trenéři:
Kalous a Marek.
(BA)
Vyhnanství házenkářům Třince nesvědčí
TŘINEC / Přestože kvůli
rekonstrukci třinecké
sportovní haly nemohla těžit
házenkářská družstva Třince
z domácího prostředí, jejich
sportovní výkonnost oproti
předešlému roku vzrostla.
Dalším kladem byla tříletá
konsolidace oddílu a jeho
rostoucí členská základna.
Největším problémem, s nímž se
třinecká házená letos potýká, je probíhající rekonstrukce třinecké sportovní
haly. Azyl v sousední Bystřici házenkářským družstvům Třince příliš nesvědčí,
o čemž vypovídá nižší tréninková i zápasová docházka hráčů.
Družstvo mužů působící ve čtvrté
nejvyšší soutěži se nějaký čas drželo
na druhém místě, nakonec však kleslo
na sedmou pozici. Trenérovi Vladislavu Balwarovi znesnadnil práci rozpad
základního kádru složeného převážně
z kmenových hráčů Třince, přičemž
kouč přišel zejména o tradiční střelce.
Třinec se tak opět musel obrátit na Karvinou, aby mohl dokončit sezonu.
Během ní se opíral o gólmany Kobielusze a Tabaru (Karviná), v poli vynikali Bystrianský, Doucha, Rzyman,
Šidlo, karvinská dvojice Bednář – Vančo a Pleško z Povážské Bystrice. Střelci:
Šidlo 78, Špok 48, Rzyman 46, Klepacz
43, Dudek 40, Bystrianský 31, Doucha
28, Pleško 12, Kováč 11, Bednář a Vančo
po 8, Byrtus, Hudzieczek a Pecka po 6,
Zamarski 5, Martynek a Tabara po 4.
Mládežnická družstva Třince si vedla
úspěšně. Žáci po druhém místě na jaře
zvládli přechod do dorostu a po podzimu
vedou tabulku s tříbodovým náskokem.
Střelci: Walek 71, Padych 50, Kowalczuk 48, Kováč 40, Szuscik 18, Puto 15,
Szarzec 5, Turoň 2, Blažek a Lysek po 1.
Trenéři: Lisztwan a Rzyman.
Rozšířili síň slávy
Žačky, které mají v SM lize za soupeře silné oddíly, se drží na sedmé příčce.
Střelkyně: Pietrová 76, Kobieluszová 56, Byrtusová a Niedobová po 50,
Trombiková 42, Walaská 14, Ťupová
13, Janíková 9, Durajová 6. Trenéři Pánek a Kobielusz. Nejlepší střelci
přípravky: Cienciala 46, Švančara 44,
Misiarz 43, Klimková 70, Czudková 50,
Štěpářová 33.
Nepočetné družstvo žáků doplněné
o žačky skončilo na šesté pozici: Střelci:
Misiarz 13, Klimková a Krzemieň po 10,
Štěpařová 6, Kovařík 1. Trenér: Balwar.
Do síně slávy byla uvedena pětice
Vladislav Szarzec (funkcionář) a Jan
Gnida, Karel Gnida, Jan Haratek a Jan
Mihoč (hráči). Házenkářský klub zorganizoval jubilejní desátý ročník Malé
školní ligy za účasti škol z Třince a okolí. Do turnaje zasáhlo 95 družstev a 766
hráčů, z toho 214 děvčat. (RED)
fakta & výsledky
ATLETIKA
V poslední lednovou středu do sportovního areálu Vitality Slezsko ve Vendryni zavítají hvězdy výškařských
sektorů – uskuteční se zde Beskydská
laťka. Tradiční a mezi diváky nesmírně populární akce se vloni stala druhým nejlepším výškařským mítinkem
v hale. Obecenstvu se představí tradiční účastník závodu Jaroslav Bába,
dvojnásobný vítěz mítinku. Nebude
chybět ani loňský vítěz – Mutaz Essa
Barším z Kataru (bronz z OH 2012,
a stříbro z MS 2013), nejistá je naopak
účast Rusa Ivana Uchova. Do Vendryně by naopak měli dorazit Donald Thomas (mistr světa z roku 2007) a Trevor
Barry (bronzový z MS 2011). Hvězdou
soutěže žen by se mohla stát Jelena Šlesarenková, olympijská vítězka z roku
2004. Její soupeřkou bude Emna Greenová s halovým osobním rekordem 201
cm. U startu Alessie Trostové a Blanky
Vlašičové je prozatím velký otazník.
BASKETBAL
SLAVIE HAVÍŘOV – TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN 95:86
Poslední letošní zápas těšínských
basketbalistů, v němž byli favoritem,
skončil velkou blamáží. V pátek třinác-
tého prohráli v hale Havířova především
kvůli jednomu z rozhodčích, který hraje
stejnou soutěž za Restart Havířov. Veškeré sporné momenty arbitr posuzoval
ve prospěch domácí Slavie. Hosté zpočátku drželi nervy na uzdě, po úvodní
čtvrtině dokonce vedli, ale v té druhé
po dalším chybném verdiktu sudího obdrželi čtyři technické chyby a přišli o kapitána Bosáka, který po diskvalifikační
chybě musel dokonce opustit halu. Následovalo deset trestných hodů, pomocí
kterých Havířov strhl vedení na svou
stranu. Slavoj spoléhá na objektivní analýzu střetnutí provedenou disciplinární
komisí, jež se zaměří na přestupky hostujících hráčů i neobjektivních rozhodčích.
Třetiny: 16:20, 51:42, 81:61. Č. TĚŠÍN: Domajer 47, Kubień 22, M. Ježek
11, Bosák 5, Valošek 1, Pavlady, Hecl,
Bálek. Trenér: J. Ježek.
FOTBAL
Ve Sportcentru Smilovice se uskutečnil halový turnaj přípravek – ročník
2004. Za účasti desíti družstev a 108
hráčů bylo odehráno 25 utkání, v nichž
padlo 71 branek. Ve finále porazilo
polské Jastrzebie fotbalisty Frýdku-Místku, v duelu o třetí příčku Opava
zdolala Třinec. Nejvíce gólů nastříleli
Jakub Grulich z Opavy a Jan Šarkózy
– oba se prosadili pětkrát, Adrian Tymiňski dal o jednu branku méně. Po třech
turnajích pro hráče ročníků 2006, 2005
a 2004 o putovní pohár SC Smilovice
vede Jastrzebie s 20 body. Další pořadí:
Žilina, Vítkovice a Opava po 16, Třinec
13, Karvina a Frýdek-Místek po 12.
opět vedla skvěle. Čtyři bojovníci vyhráli
své zápasy, ve třech případech se jednalo
o KO. Z vítězství se radoval junior Viktor Pyško, který svého soupeře z Přerova
poslal k zemi tvrdými údery už ve druhém kole, dále Jindřich Raszyk, jenž
s přehledem porazil zkušeného protivníka z Prahy a také Martin Sawicki, který
rivala poslal k zemi kolenem ve třetím
kole. Vítězný souboj podle pravidel K1
podstoupil Maxmilian Kroczek, soupeře
z Liberce porazil 3:0 na body.
KRASOBRUSLENÍ
Aneta Janiczková, juniorská krasobruslařka HC Oceláři Třinec-kraso, získala další zlatou medaili. Na Velké ceně
USK Praha se o nejcennější kov přetahovala s Klárou Světlíkovou z Uherského Hradiště, loňskou juniorskou
vicemistryni ČR. Po krátkém programu
vedla třinecká závodnice, ve volné jízdě
byla lepší Světlíková, avšak náskok
Janiczkové nesmazala. Vítězce náleží
průběžné prvenství v celorepublikovém
žebříčku Českého poháru. Na velké
ceně USK Praha startovaly další dvě třinecké krasobruslařky – juniorka Kristina Kurová byla osmnáctá a mladší žačka Magdaléna Paseková devětadvacátá.
THAJSKÝ BOX
Výprava thajských boxerů třineckého
klubu Como-3 gym zavítala pod vedením Martina Vaňky do Olomouce, kde si
ŠACHY
HVĚZDA. Prvenství na Beskydské laťce bude obhajovat Mutaz Essa Barším
z Kataru. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
Mostečtí šachisté, kteří byli v úvodních kolech překvapením druhé ligy,
utrpěli první prohru v sezoně. Oslabený nováček soutěže nestačil v domácím
prostředí na „B“ tým Přerova.
ŠO TJ SOKOL MOSTY U JABLUNKOVA – A64 GALERIE ATRAX
PŘEROV „B“ 2,5:5,5
Jan Sikora-Lerch – Richard Biolek
0:1, Břetislav Kretek – Radek Sluka
0:1, Jakub Szotkowski – Obšívač Josef ½ : ½, Martin Cupek – Jakub Fuksík 0:1, Petr Kantor – Vítězslav Musil
1:0, Bohuslav Szotkowski – Petr Zatloukal 0:1, Pavel Kantor – Martin
Sněhota 0:1, Václav Kufa – Tomáš
Doubek 1:0. (BA)
STRANA 23
17. PROSINCE 2013
Mistr Evropy Jan Opluštil se pokochal Nou Campem. Vstoupil i do kaple, v níž se modlí Messi
Poražení Katalánci zkazili Čechům oslavy
SMILOVICE / Futsalista
druholigového Likopu Třinec Jan Opluštil se před
pár dny stal ve Španělsku
mistrem Evropy do 21 let
v sálovém fotbale-futsalu.
Poražení finalisté Katalánci
však neměli pro oslavy české
reprezentace pochopení…
stránku, byla nejlepší, jakou jsem dosud zažil. Po zápasech jsme měli celý
den volno, jen v pátek dopoledne jsme
měli lehký trénink před večerním finále. Bydleli jsme asi pět minut od moře,
přes víkend jsme do něho vlezli, i když
bylo sedmnáct osmnáct stupňů.
@@ Potřebovali jste se zchladit
po náročných oslavách?
Špatně jsme si objednali letenky, půlka týmu odletěla už v sobotu a druhá
půlka až v neděli. Já si prodloužil pobyt až do neděle, takže na oslavy jsme
měli celý víkend. Po finálovém zápase
s Katalánskem jsme museli zůstat v šatně déle, protože domácí fanoušci byli
trochu agresivní, házeli po nás láhve
a plivali na nás. Atmosféra byla hodně
vyhrocená, šel z nich strach. Měli jsme
na sobě reprezentační soupravy, takže
nás pak nepustili do žádného klubu.
Nezbylo nám nic jiného, než se poskládat a slavit na hotelu.
@@ Jak se cítíte jako šampion? Mistrem Evropy se sportovec nestává
každý týden.
To určitě ne. Je to asi můj největší
úspěch dosavadní kariéry. Jak ve fotbale,
tak i ve futsalu jsem prozatím nic většího
nedokázal. Super parta, skvěla atmosféra, fantastické finále s Katalánskem
před vysokou návštěvou, zápas proti
Belgii zrovna tak. Opravdu to stálo za to.
@@ Hrála nějakou roli skutečnost,
že jedním ze dvou reprezentačních
trenérů je Jaroslav Goj, váš bývalý
spoluhráč z futsalového celku Třince?
Rozhodně ano. S Jardou Gojem,
Lukášem Baronem a Pepou Cieslarem
hrajeme sálovou kopanou za Premium
Stonava. A Jarda je trenérem mužstva.
@@ S vítězstvím českého týmu se
příliš nepočítalo, je to pravda?
Do španělského Platja d´Aro, kde se
mistrovství uskutečnilo, přijeli jako
favorité Rusové. Na šampionát vzali
mladé kluky, šestnácti sedmnáctileté
a zklamali. My jsme je porazili 13:1.
Myslím si, že futsalově i technicky
na tom byla nejlépe Belgie, zasloužila
si vyhrát. Nás po remíze 4:4 porazila
na penalty, nad Katalánskem vedla
už 4:0, ale nakonec remizovala 4:4
a na penalty dokonce prohrála.
@@ Podával jste na šampionátu výkony podle svého očekávání?
Vstřelil jsem čtyři góly. V prvním zápase s Belgií jsem se deset minut hledal, byl jsem zralý na vystřídání. Pak
ŠAMPION. Třinecký Jan Opluštil (vlevo) je mistrem Evropy do 21 let v sálovém fotbale-futsalu. jsem ale vyrovnal na 2:2 a potom už to
šlo. Mými spoluhráči byla trojice hráčů
z Brna, o víkendu v lize sálové kopané nastoupíme proti sobě. (Rozhovor
vznikl v pátek večer, den před utkáním
– pozn. red.) Nastupoval jsem na pivotu, což je pro mě neobvyklý post,
přesto se svými výkony mohu být spokojen. Musím uznat, že úroveň futsalu
po sportovní i finanční stránce ve Španělsku je úplně někde jinde.
@@ Nabyl jste cenné zkušenosti,
které vám v další kariéře jistě přijdou vhod.
Samozřejmě. Hra byla mnohem rychlejší, musel jsem si na to zvyknout.
@@ Na mistrovství měl vyrazit také
váš spoluhráč z třineckého Likopu
a stonavského Premia Lukáš Baron, jenomže nedostal volno. Vy
jste s uvolněním z práce neměl problém?
Dělám ve strojírnách, musel jsem si
vzít dovolenou. Před odjezdem jsme
uzavřeli takové menší sázky, po příjezdu mi kolegové z práce gratulovali.
Asi to budu mít drahé, musím chlapy
na něco pozvat. Mistr byl snad spokojený, dal mi volno a já na oplátku přivezl zlato. Řekl mi, že o svátcích volno
nedostanu, takže budu muset pracovat
(Pousměje se).
@@ Ale jistě vám to za to stálo.
Přesně tak. V pondělí, úterý a pátek
jsme hráli, mezitím jsme měli volno.
Jeli jsme se s celým týmem podívat
na Nou Camp do Barcelony. Fandím ji
FOTO | MARIAN KIEDROŇ
už od malička, je to pro mě srdeční záležitost. Prohlídka stadionu stála dvacet Eur. Vstoupili jsme do kaple, v níž
se před zápasy modlí Messi, prohlédli
jsme si stadion seshora, z komentátorských stanovišť. Úchvatný pohled. Na
trávník jsme ale nemohli, zrovna ho
kropili. Byli jsme tak metr dva od hřiště, byl to opravdový koberec. Z Nou
Campu jsme jeli na olympijský stadion,
kde se v roce 1992 konaly olympijské
hry. Kousek od něho má stadion Espaňol Barcelona. Prohlédli jsme si také
Chrám Sagrada Familia, který se staví
už snad přes sto let.
@@ To zní skoro jako zážitky z dovolené.
Však to také dovolená byla. Když
ke všem zážitkům přidám i tu sportovní
Hráči Likopu ztratili vyhraný zápas
SMILOVICE / Futsalisté Třince
letos poprvé klopýtli na domácí palubovce. V utkání
plném zvratů už měli Jeseník
doslova na lopatě, ale vinou
zbabraného závěru s ním
nakonec jen remizovali.
SKP LIKOP TŘINEC 4
AC GAMASPOL JESENÍK 4
Z úvodních šancí Likopu nic nebylo, ujala se až skvostná souhra druhé
formace, na jejímž konci Przyczko poslal levačkou míč k tyči – 1:0. Jeseník,
který přijel do Smilovic se záměrem
oplatit protivníkovi prohru 1:4 z prvního duelu, nemínil zůstat pozadu.
K vyrovnání mu pomohla banální
chyba Třince – z pokažené jednoduché přihrávky se postupně stala skrumáž, poté gólová šance a nakonec
žlutý faul a Plhakova rána pod břevno
z přímého kopu – 1:1.
V dalším průběhu úvodního dějství
byli u míče častěji domácí futsalisté,
tutovky se ovšem střídaly na obou stranách. Třinečtí jich měli více, ale brankáře Tilla nepřelstili. Jeseník hrozil převážně po rychlých kontrech, výborný
Sikora se však překvapit nenechal.
Druhá část střetnutí začala pro Třinec
zle, nedobře – Kozelský šikovně tečoval
Woitekovu střelu a Sikora kapituloval
podruhé. Jeho družina byla po gólu
jako opařená, několik minut se na hřišti
hledala.
Fauly je přišly draho
Beznaděj ukončil Opluštil, po Csikánově přihrávce si pohrál s brankářem
i obráncem a vyrovnal na 2:2. Minutu
nato hosté faulovali, míč si postavil
Przyczko a precizní ránou do růžku vrátil domácím hráčům vedení. Vzápětí
bylo ještě veseleji, protože hrající trenér
Cieslar po narážečce s Opluštilem přidal čtvrtý gól. Dvoubrankový náskok
čtyři minuty před koncem Likopu
ZTRÁTA. Celek třineckého futsalisty Lukáše Barona (vpravo) se rozdělil o body s Jeseníkem. FOTO | MARIAN KIEDROŇ
nakonec na vítězství nestačil. Domácí se dopustili dvou zbytečných faulů
na útočné polovině a minutu před sirénou inkasovali při power-play Jeseníku
gól na 4:3. Šestý faul Třince přinesl rivalovi desetimetrový kop, jímž Novák
zařídil dělbu bodů.
„Soupeře jsme asi podcenili, jinak
si to nedovedu vysvětlit. V závěru
jsme vyhraný zápas ztratili vlastní
vinou, svou nezkušeností a hloupostí, tohle by se nám jednoduše nemělo
stávat. Jako kdyby nám v koncových
fázích utkání scházely zkušenosti,“ zamyslel se trenér Třince Josef
Cieslar mladší.
BRANKY A NAHRÁVKY: 4.
Przyczko (Opluštil), 32. Opluštil (Csikán), 34. Przyczko, 35. Cieslar (Opluštil) – 5. Plhák (Varač), 21. Kozelský
(Woitek), 39. Kozelský (Plhák), 40.
Novák. Rozhodčí: Molík, Klečacký,
ŽK: Csikán, Opluštil – Vavrač, Plhák.
Diváci: 50.
TŘINEC: Sikora – Csikán, Cieslar,
Samek (11. Kantor), Buryan –
Przyczko, Kalfas, Opluštil, Baron. Trenér: J. Cieslar ml.
(BA)
POŘADÍ DRUHÉ LIGY PO 10. KOLE:
1. VŠB Ostrava 22, 2. TŘINEC 21, 3.
Šumperk 19, 4. Vítkovice 19, 5. Vyškov
16, 6. Jeseník 12, 7. Líšeň 12, 8. Choceň
9, 9. Volfířov 6, 10. Pardubice 3.
@@ Jste doslova na roztrhání. Velký fotbal hráváte za Bystřici, futsal za Třinec, sálovou kopanou
za Stonavu a městskou Ligu v malé
kopané za Třinec. Stalo se vám, že
jste během víkendu odehrál čtyři
zápasy?
Čtyři ještě ne, zvládl jsem nanejvýš tři.
Městkou ligu za Gami sport si občas zahraji. Příliš mi to ale nevychází, časově
se to nedá všechno stíhat. Futsal mám
v pátek, což je skvělé, sálovku v sobotu
a velký fotbal v sobotu nebo v neděli.
Za Stonavu jsem nastoupil prozatím
jenom jednou.
@@ Měl jste před sezonou možnost
vrátit se do Třince a hrát v jeho dresu juniorskou ligu?
Je pravdou, že v letošní sezoně bych ji
ještě mohl hrát, ale vrátit se do Třince
se mi nechtělo. Kdybych znovu začal
hrát velký fotbal za Třinec, nemohl
bych hrát futsal a sálovou kopanou.
ROMAN BASELIDES
Fandové Třince
pokořili Lipinu
FRÝDEK-MÍSTEK / Ve Frýdku-Místku se v sobotu uskutečnilo
přátelské futsalové střetnutí mezi
fanoušky okresních druholigových soupeřů – MFK Frýdek-Místek a FK Fotbal Třinec.
FANKLUB MFK
FRÝDEK-MÍSTEK 7
FANKLUB FOTBAL TŘINEC 20
Iniciátorem duelu byl frýdeckomístecký fanklub, který vyzval
druholigového soka. Historicky
první utkání se odehrálo v tělocvičně Střední odborné školy dopravní
na Lískovecké ulici ve Frýdku-Místku. Zápas trval dvakrát 45
minut, hrálo se s gólmanem a čtyřmi hráči v poli. Od úvodu diktovali
tempo hry hosté a jejich náskok
utěšeně narůstal. Konečné skóre se
zastavilo na čísle dvacet. Po utkání
se oba tábory sešly u jednoho stolu
při debatě v přátelské atmosféře.
BRANKY TŘINCE: Sniegoň 4,
Liberda 3, Dembinný 3, Kus 2, Kohut 2, Anastovský 2, Branc 2, Kottek 1, Buzaš 1. Poločas: 2:6.
TŘINEC: Stebel – Kottek,
Buzaš, Kus, Kohut, Anastovský,
Branc, Liberda, Dembinný, Sniegoň, Kovář, Lanc. (MS)
STRANA 24
Ty děti…
„„Strašně jsem se lekl, když maminka
onemocněla, protože jsem si myslel, že
nám bude vařit tatínek.
„„Na maminky se nemá křičet, protože
jsou prospěšné.
„„Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí
a nevstanou aspoň hodinu, ale možná
i dýl.
„„Sestra zase měla na vysvědčení samé
jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.
„„Babička je tlustá, protože je plná lásky.
„„Strašně bych si přála ještě bratříčka,
ale máma stále používá tampón.
„„Čím je člověk starší, tím jsou jeho
zuby dražší.
„„Holky neumí čůrat ve stoje, protože
nevědí, co si mají držet.
„„Když babičku bolej zuby, dá je
do skleničky.
„„Já už nemám babičku. Zasadili jsme
ji na hřbitově.
„„I maminky se musejí pást, aby jim
z prsou teklo mléko.
„„Švýcarské krávy využívají v první
řadě na výrobu čokolády.
„„Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.
„„Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.
„„Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby.
„„Když se mi narodil bratříček, dali ho
do akumulátoru.
„„Nejužitečnější zvíře je prase. Každou
jeho část můžeme zužitkovat: přední
a zadní část jako maso, kůži na boty,
ze srsti kartáčky a jeho jménem můžeme dokonce i nadávat.
„„Slunce vychází na východě a zapadá
na západě. Tam má kartáček a umývá si
tam zoubky.
„„Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.
„„Nevím kolik je mi roků, protože se to
stále mění.
„„V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla.
„„Akvárium je vlastně malé moře,
ve kterém plavou domácí rybičky.
„„Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu.
„„Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby
i kaviár.
„„Krávy nemohou rychle běhat, aby
jim z vemena nestříkalo mléko.
„„Dědečka poznám podle plešatejch
vlasů.
„„Než jsem se narodil, tak mě mamka
musela spolknout.
„„Budeme číst pohádku rádiem?
„„Když přijdeme k babičce, tak radostí
neví, co zabít a co pro nás na zahrádce
natrhat.
„„Před jídlem o příborech. „Ještě si
musím vzít nástroje.“
„„Při objevení klíštěte. „Mami, já mám
na pinďourkovi kleště.“
„„Budeme mít také miminko, protože
babička má velké břicho.
„„Včely sbírají piliny, sloni mají kliky.
A mají je taky malamuti.
„„Tu bundu mně mamka koupila v pekáči.
„„Masaryk byl tak hodnej politik, protože lidem kradl třeba jen čtyřicet korun
ze stovky.
„„Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní.
„„Nechápu, proč se mamka hněvá,
že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará,
a dokonce čínská, kdyby byla aspoň
naše.
17. PROSINCE 2013
„„Poloostrov je takový ostrov, který
úplně nedokončili.
„„Babička se odstěhovala na druhý svět.
Takže už i já budu mít někoho v cizině.
„„Vegetarián se nikdy dlouho nezdrží,
zvadla by mu večeře.
„„Víš, já jsem měla kočku a ta umřela. Jen tak, představ si...sama od sebe!
Myslím, že ji asi někdo zavraždil.
„„V zimě člověk tloustne, protože jí
hodně masa. Maminka říkala, že letos
byla velká zima.
„„A mami, ty nevyužitý spermie se pak
vrátěj do pindíka?
„„Zahradníci hnojí jahody, ale všichni
ostatní je cukrují.
„„Děda říká, že má z celé zeleniny nejraději chmelový vývar.
„„Politici jsou taky iluzionisti. Nechávají zmizet peníze.
„„Maminka dokáže krájet cibuli tak,
aby při tom neplakala. Přikáže to tátovi.
(RED)
PŘEJEME VÁM
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
skoda-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6–8,0 l/100km, 119–189 g/km
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSET CENTRUM
Lidická 166
739 61 Třinec
Tel.: 737 215 041
www.autoset.cz
Pohadka_A4_b891986e8e7d491b8e639de099088494_indd 1
12/12/2013 1:25:34 AM
 Vydává PROREPO a. s., Třinec, IČ 61974528  Šéfredaktorka: Zuzana Sedláčková, [email protected]  Redaktoři: Jana Gartnerová, [email protected],
Halina Szczotka, [email protected] Roman Baselides, [email protected], Česlav Gamrot, [email protected]  Redakce a inzerce: nám.
Svobody 527, 739 61 Třinec, (Hotel Steel, 11. patro) Tel.: 558 997 222, 608 332 286, fax: 558 997 221, e-mail: [email protected]  Plošná inzerce: Karel Beličin,
Tel.: 733 612 811, [email protected]  Sídlo vydavatele: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  Vychází každé úterý na spádovém území měst Třinec, Jablunkov a Český Těšín.  Tiskne Ringier
Axel Springer Print CZ a.s.  Rozšiřuje Severomoravská distribuční.  Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská
38/9, 225 99 Praha 3. Příjem objednávek a reklamací: www.postabo.cz, bezplatná telefonní linka 800 300 302, e-mail: [email protected]  Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatilem se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.  Cena pro předplatitele 9 Kč.  Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.  Otištěné materiály nemusí vyjadřovat názor redakce.  Horizont je
vysázen převážně písmem Lido STF Střešovické písmolijny  Sazba: David Stypka  Za obsah inzerátů odpovídá objednatel.  Registrační značka MK ČR E 12358 ISSN 1213-3426
Download

V Třinci vznikne sto sociálních bytů