září
I v letošním školním roce můžou všichni žáci
navštěvovat místní knihovnu, kterou najdou
v druhém patře naproti učebně matematiky. Oproti předchozím letům prošla tato
místnost mnoha změnami. Kromě bohatého
knižního fondu, ze kterého si mohou žáci
prvního i druhého stupně vybrat velké
množství zajímavých knih, nejen na povinné
referáty, sem bylo umístěno několik počítačů s připojením na internet. Proto se
název knihovny rozšířil o Informační centrum.
Toho doposud využíval jen Žurnalistický
kroužek, který si zde zřídil vlastní redakci.
Jaké výhody plynou pro ostatní žáky?
Knihovna rozšiřuje své otevírací hodiny ze
čtvrtka na středu a čtvrtek a to od 11,15 11,45 a 12,05 - 12,30. Ti, kdo si nebudou chtít
vypůjčit knihu, můžou využít své volno k
práci na počitači či na internetu, kde si
mohou zpracovávat školní referáty, hledat
důležité informace, vydovádět se na
facebooku či si zahrát nějakou on-line hru.
Ale pozor, z důvodu nízkého počtu strojů, je
nabídka omezena. K dispozici jsou čtyři
počítače, u nichž lze sedět po dvou. To
znamená osm žáků. Kdo dřív příjde, ten dřív
sedí :D
Na všechno a na všechny bude dohlížet
ostřílená dvojice pan učitel Vig a paní
učitelka Čakovská. Knihovna se netrpělivým
zájemcům otvírá již první říjnový týden.
1
Slovo úvodem...
Nazdárek, tak jak užíváte první
měsíc školy? :D Pomalu si začínáme zvykat na to školní prostředí - všemi tolik milovaný ;).
Prázdniny nám utekly dost rychle, ale to jako každý rok. Ale
my jsme si pro vás přichystali
novou, lepší, krásnější a hlavně
promakanější BAREVNOU Boombu(toho jste si jistě všimli) !
Pro některé, no spíš hlavně pro
deváťáky, je to poslední rok na
této škole a naopak pro naše
ještě „malé“ nové šesťáky je to
vstup do vyššího levelu ;) Proto
pro ně máme článek, jak to
mezi námi „velkými dětmi" přežít!
Mezi dalšími články tu máme
rozhovor s Péťou Horynovou,
nebo reportáž z návštevy ve
školní jídelně - jak to tam vlastně
všechno chodí. Také se dozvíte
informace z Trávnického kopce,
jak to tam všem šlo :) a spoustu
dalších parádních článků:) !!
Náš časák si pro vás připravil
velmi výhodné soutěžě! Ve,
kterých máte možnost získat
dokonce dvě poukázky do zdejší
prodejny Hruška! Tak nebuďte
líní a soutěžte - šance je veliká ;)
žádná mega bohatá škola
nejsme, tak toho využijte! S tím
se loučím a zase za měsíc ☺!
Znáte význam slova etiketa? Nééé? Tak právě proto nám škola objednala
na středu 25.9. interaktivní
besedu na toto obzvlášť
nepřehledné téma.
Pro jistotu se jí zúčastnili
všichni žáci našeho ústavu
a proto jsme i my byli
svědky této akce.
Besídku vedla elegantní
dáma, která k nám přijela
až z dalekého Brna.
Pomocí svých rad nás
provedla základními pravidly slušného chování.
Super na této přednášce
bylo hlavně to, že byla
obohacena scénkami, ve
kterých jsme účinkovali my
- žáci v různých rolích.
PŘEDPLAŤ
SI ŘÍJNOVOU
BOOMBU
JEN ZA
15,-Kč
(NEPŘEDPLACENÁ 30.-)
[email protected]
2
Zkusili jsme si například,
kdo koho ve společnosti
zdraví první, kde je čestné
místo, jak vystupovat ve
skupině lidí, jak vystupovat
sebevědomě a zároveň
slušně.
V hlavní scénce jsme
dostali cedulky s nápisy:
"muž, žena, starý, mladý,
učitel a žák". Za úkol jsme
měli rozdělit se podle
svého názoru na společensky nadřazené a podřazené. Ti z nás, kteří to
pomotali byli rychle opraveni.
Myslím, že beseda byla
přínosem pro všechny a
snad v nás zanechá
pozitivní stopu.
Ve škole a Osicích trávíme opravdu velkou část dne. Proto na následujících
několika stránkách najdete články, které jsou zaměřeny na školu a její okolí.
Najdete zde reportáže a nezapomeneme ani na oblíbené rozhovory s lidmi nejen z
naší školy, ale i okolí. Nezapomeňte také na naše vytuněné soutěže, ve kterých
můžete vyhrát super ceny....
Na začátku každého školního roku, když
žáci poprvé po prázdninách zasednou do
lavic, poslechnou si uvítací proslov paní
ředitelky a netrpělive čekají, až je jejich
třídní zase propustí do víru sladkého
nicnedělání, se z nenadání objeví rychlí
poslové z devátého ročníku s velice
důležitou listinou. K čemu ale tento papír
slouží a k čemu je tak důležitý? To se dozvíte
z našeho článku.
Paní ředitelka má v tento den za úkol sečít
všechny své žáky, dozvědet se, z jakých
obcí k nám docházejí či dojíždějí, a
výsledky
co nejrychleji
nahlásit
na
nadřízená místa. Jak ale sčítání vypadá?
KLaždoročně se vytvoří přehledná tabulka,
kterou nám paní ředitelka půjčila a kteoru si
můžete dole proštudovat.
3
Jestli si myslíte, že do školy dochází nejvíc
"Osičáků", velice se pletete, protože
ačkoliv se jedná o obec, ve které škola
stojí, chodí do ní pouze 24 žáků (15,8% z
celkového počtu). Procentuální zastoupení se zvýší, přičteme-li i děti z Trávníku a
Poliz, tedy vesnic, které pod Osice
spadají. Najednou se dostáváme na číslo
46 (30%). Z toho vyplývá, že 70% lidiček k
nám přichází/přijíždí odjinud.
První místo mimoosických žáků zabírá
obec Syrovátka, která nás zásobuje 21
kousky (14%). Hned za ní se tlačí Dobřenice s 19 žáky a třetí místo v obsazenosti školy získávají Dobřenice s 15
lidičkami (10%). Zbytek dětí bydlí třeba ve
Starých Ždánicích, Hubenicích či Sedlicích. Celkem nás je 152.
(ELa)
Milá jídelno, už jsme o Tobě mnohokrát psali. V dobrém, i ve zlém a stále tu
přebýváš ze dne na den s námi. Né každý z nás měl někdy to štěstí stát na druhé
straně okénka. Kromě okamžiku, kdy, jako správní žáci naší školy, musíme jít
zaplatit obědy, ale nikdy jsme neměli tu možnost to tam pořádně prošmejdit. A
protože jsme deváťačky z Boomby, nemohly jsme nevyužít tu „lákavou“ možnost
navštívit ty milé paní v bílých pláštích. Proto vás tam my dvě expertky z Boomby
vezmeme na exkurzi. Sami jsme kuchyň prošmejdily a to důkladně, protože jsme si
vyzkoušely vytvořit dokonce i oběd.
Ve čtvrtek 20. září jsme se my dvě bojovnice
(READY a GO) vydaly na hrůzostrastiplnnou cestu
po škole, kterou jsme zakončily v naší překrásné
jídelně. Cíl byl jasný - zjistit, jak to tam všechno do
detailů šlape. Naše zážitky si můžete přečíst v naší
reportáži....
Hned první hodinu, na začátku „oblíbeného“
příroďáku, jsme již postávaly před dveřmi jídelny.
Zaťukaly jsme a nesměle vstoupily do místnosti,
kde každodenně vznikají chutné pochutiny. Milé
kuchařinky nás jako vždy pěkně přivítaly. Tentokrát
ale se zástěrou v ruce. Tu jsme si nasadily a
pečlivě zavázaly. Dále jsme získaly informaci, že
dnes k obědu bude čevapčiči.
Poté, co jsme si důkladně omyly ruce, napochodovaly jsme do místnosti, o které jsme ani netušily,
Pracovní oděv :D
že se v kuchyni skrývá. Jednalo se o speciální
pokojíček na škrabání brambor (neboli škrabárna). Paní kuchařinka Iva Zelenková nás proškolila,
jak správně škrábat velice velké školní brambajzy
(brambory). Byly jsme příjemně překvapené, že
osický ústav vlastní takovou technickou vymoženost, jakou je strojní oškrabovač brambor!!!
Nemyslete si ale, že tím škrabání brambor skončilo. Poté, co oškrabovač skončil svou práci, přinesly jsme si kupu škrábek a začaly jsme brambory
dočisťovat. Nejdříve bylo nutné najít ve velkém
množství ručních škrabek tu, která funguje. Když
byla objevena, s chutí jsme se pustily do dřezu
plného vody a brambor.
Škrábály jsme, škrábaly, škrábaly, ale brambor
4
neubývalo.
Jak se to děla??? :D
Více zajímavých info najdeš na facebooku našeho časáku...
Krájení masa...
Těžkou práci strojům :D
Krájení zákeřné cibule...
5
Naštěstí jsme se po nějaké chvíli
probudily ze škrabacího tranzu a zjistily
jsme s úlevou, že dřez je PRÁZDNÝ!!!
Když jsme byly hotové, povýšily jsme na
maso! Konkrétně na krájení masa.
Nemyslete si, že to byl ňákej malej řízek,
byl to pořádnej řezák!!!
Vyfasovaly jsme obrovsky obrovské
nože a začaly jsme krájet maso na
veliké fláky a ty se potom naházely do
velkého stroje. Zázračný mlecí stroj
jsme, s pomocí zkušenějších kolegyň,
samozřejmě také sestrojily my. Stroj
maso umlel na masové špagety a ty
poté vypadly do žůžomegabombagigastické mísy. Do této čupr nádoby
přidala jedna z nás celkem neuvěřitelných 20 vajíček, mouku, pepř a sůl.
Zde je třeba zmínit, že naše šéfredaktorka přinesla oněch 20 vajíček a
následně je připravila tak, že je rozbila
do střední misky a poté je vlila do giga
mísy.
Mezitím co se maso mlelo, se odvážná
šéfka Katty dala do krájení zákeřné
cibule, která ji samozřejmě hned ROZPLAKALA! Když šéfka nezastavitelně
plakala, zástupkyně ochotně krájela
rajčátka (samozřejmě, že po celou tu
dobu jsme měly rukavice, důkladně
jsme si po každé operaci myly ruce a
byly pod nenápadným dohledem
odborné odbornice).
Po naší masové a zeleninové prácičce
po nás zbylo zašpiněné nádobí, které
jsme si po sobě samozřejmě umyly! No,
"umyly“ nastrkaly jsme ho do myčky!
Čas strašně rychle ubíhal a my už
musely jídelnu opustit a vrátit se zpět
do víru výuky. Chvíli jsme se zase učily a
potom jsme se už zase nahrnuly do
kuchyně! Kuchařinky nás opět mile
uvítaly a byly strašně rády, že nás vidí!
Čevapčiči už bylo hotové a voňavé, tak
jsme dostaly za úkol, narovnat ho do mís,
ze kterých se rovnou vydává. Brambory
už taky byly hotové a tak nám nezbylo
nic jiného než jít krájet zbytek rajčátek a
okurek, které následně poslouží jako
obloha hlavního chodu. Okurky jsme
naskládaly na plechy, aby byly po ruce,
pro rychlé nandávání na talíř.
Plechy, ve kterých se čevapčiči dělalo,
bylo třeba také omýt. Naše šéfredaktorka
se rozhodla, že se tohoto nelehkého
úkolu ujme. Šťávička, která v plechu
zůstala, se měla vylít do tý nejzajímavější
a nejvychytanější „výlevky“! Ano, to je to,
co vypadá jako záchod a slouží to k
vylévání všelijakého tekutého odpadu. K
ničemu jinému !!! To byl nejlepší zážitek
dne!
Pak zazvonilo a nahrnuly se do jídelny ty
nejhladovější děti, který se nemohly
dočkat, jakou mňamku jsme pro ně
připravily! Páč jsme hoodně zvědavý
holky, tak jsme chtěly zkusit i vydávání
obědů! Paní kuchařky byly tak hodné, že
nám to dovolily.
Pro nás dvě amatérky to byla premiéra!
První podávala zástupkyně šéfredaktorky
GO! Obětí se stal Honza Václavík
z devítky. Nebyl moc náročný, a tak se
oběd vydával dobře. Pak jsme se
vystřídaly a nandávala šéfka READY! Páč
je z dvojčat (což každý už určitě ví),
předala oběd svému „milovanému“
bratříčkovi Matýskovi Žalskýmu. Pak se
k vydávání přiřítila zase GO a další porce
patřila netrpělivě čekajícímu panu učiteli
Vigovi! Jako bonus a na její srdečné
přání, si pro svou porci přišel i pan učitel
Morávek! Ready to převzala a ochotně
nandala oběd dalšímu deváťákovi
Robíku od Kyselů. Poté zazvonilo a my
dvě dočasné pomocné kuchařky jsme se
urychleně vydaly na hodinu tělocviku.
Doufáme, že všem chutnalo, protože to
byla velká fuška a už jsme pochopily, že
naše kuchařinky jsou HRDINKY, že to
každodenně zvládají! ☺ Na závěr jim
chceme velice poděkovat - jmenovitě
paní Ivě Zelenkové a paní Věře Pokorné a
hlavně paní vedoucí Zdeně Krouželové,
která nás do kuchyně vpustila.
(READY, GO!)
Legendární cibulový pláč..
Krmení hladové zvěře...
6
Milí šesťáčci, protože jste u nás na druhém
stupni (u těch větších a "rozumnějších")
teprve velice krátkou dobu. Dospěli jsme
k rozhodnutí, že vám umožníme získat PIN
kód na celý druhý stupeň. Konkrétně PIN
na všechny učitelé a jejich předměty.
Abychom to zkrátili, naši milí špuntíci,
prostě a jednoduše vám řekneme, jak to
na druhém stupni přežít bez jakýchkoliv
problémů :D Ready? GOOOO! :D
Tákže začneme s paní ředitelkou Markétou
Hrubou. Kdybyste nevěděli, která to je, je to
ta, co vás učí Čezkí jasíg. :D Jak vyváznout
s čistýma trenkama? JEDNODUŠE! Noste
domácí úkoly a referáty ze čtení a
stoupnete v jejích očích aspoň trošičku.
Kdybyste chtěli být geniálním ušákem, jako
bývalý deváťák Jéňa „skunk“ Hošek, museli
byste se OPRAVDU učit!
A máme zde další PIN na zapamatování. Je
to PIN anglický, který patří naší úžasné,
skvělé a vždy dobře naladěné paní
zástupkyni Jarušce Chládkové. Pokud máte
hezky upravený napsaný sešit, máte hned
plusové body! Ale když nezvládáte
slovíčka, rozlučte se s jedničkou a vůbec se
vším! Je sice milá, ale taky důsledná
k našim "výkonům".
A jedeme dál na třetího člena sboru naší
školy. Je to velice jazykově, sportovně,
občansky a prvoukově založená paní
učitelka Jana Čakovská. Jestli jí chcete
hodně rozlobit, tak se chovejte jako
nejmenovaná osoba navštěvující devítku,
která bydlí v hospodě a z toho také plynou
její mravy. Zkrátka buďte vzorní, jako Míša
z osmé třídy. Samo, že v jejích hodinách
nijak nevyrušujte a pěkně cvičte.
Postupně se dostáváme k naší nově vdané
a nejmilejší mladé paní Lucii (Kroulové)
Formánkové. Kdybyste si jí ještě nevšimli, tak
nás učí ten nejdůležitější předmět, který
nám umožňuje si zdobit sešity - VÝTVARKU!
Mimo to také základy, jak neuhořet v ku7
chyni.Vytočíte jí tak, že budete mít velice
„inteligentní“ odpovědi a zvuky jako náš
deváťákTíba Balog. :D
Máme tu poslední ženské pohlaví v
stupně.
učitelském
sboru
druhého
Nemůže to být nikdo jiný než paní
učitelka
Míša
Šiklová!
Rozhodně
nezkoušejte v jejích hodinách čmárat po
lavicích, to se pak neuvěřitelně rozpálí a
už to všechno lítá (včetně učebnic, co
má na stole). Určitě si jí udobříte
napsaným domácím úkolem či nějakou
tou dobrou čokoládou (z místní prodejny
a velkoobchodu HRUŠKA s.r.o).
Mužská část této školní budovy je velice
respektovaná a to proto, že obsahuje
našeho né vždy dobře naladěného
pančela Standu od Vigů. Nejvíc ho
naštve praktikování neslušných věcí na
chodbách či ve třídách, nebo na
jakémkoliv záchodě. Také se netoleruje
násilí na našich drahých spolužácích +
prosedávání na školních lavicích !! :D
Naopak největší radost mu udělá, když
někdo něco cokoliv VÍ (nebo se alespoň
domnívá, že to ví..) a s tímto poznatkem
se přihlásí. :D
Poslední, ale neméně důležitý je náš
úžasný mistr Morávek! Je to historik tělem
i duší. Má rád, když v jeho hodinách
dáváte pozor a sem tam se přihlásíte.
Taky když něco víte, není to rozhodně
k zahození! Naštve ho, když se v jeho
hodinách učíš na další hodinu..
Tímto posledním zástupcem kantorského
stavu končíme exkurzi po druhém stupni.
Získali jste od nás zázračný PIN, tak si ho
pečlivě zapamatujte a vítejte na
DRUHÉM STUPNI !
(Ready,Go!)
V sobotu 8. 9. 2012 se v nedaleké vesnici Trávník konala velká akce, kterou pořádal
K.O.M (Klub odložených mužů). Ano, byl to TRÁVNICKÝ KOPEC a my tu pro vás máme
podrobnou reportáž z této cyklistické události roku.
Organizátoři před závodem pořádali
zábavné soutěže např.: přecházení
lavičky s pinpongovou pálkou, házení
pukem na kuželky a hod tenisákem do
kbelíku. Právě posledně zmiňovaný hod
do kbelíku byl napínavý, protože většina
účastníků se hned po příjezdu zkoušela
trefit, ale netrefili se, až na jednoho
občana Trávníka, Jana Kuldu. Ten za to,
že se konečně trefil, dostal suprové ceny.
Pár minut před závodem si každý
závodník prošel trať. Po ukončení
procházky už vyjeli první závodníci. Tu
čest zahájit akci měli nejmladší účastníci děti do 5let na odstrkovadlech.
Jak to dopadlo? Na prvním místě se
umístil Vojtěch Hrubeš, na druhém místě
Adéla Kuldová a třetí skončila Nela
Pithartová.
Další kategorie opět patřila malým
závodníkům, tentokrát do šesti let, kteří
závodili na kolech. Na prvním místě se
umístil Matyáš Kulda, na druhém Lukáš
Haman a pro bronzovou medaili si dojela
Tereza Šandová.
Máme tu další kategorii pro závodníky ve
věku od 7 let do 10let. V této kategorii
zazářila rodina Daškových, protože zlatou
medaili si vyjel Václav Dašek a stříbrnou
jeho bratr Michal Dašek. Třetí místo získal
Ondrěj Haman.
Dostáváme se k nejstarším kategoriím. V
kategorii kluci 11 - 15 let zvítězil Jan
Zmarzlák, příčku hned za ním obsadil
David Tomiška a třetí místo Matouš
Šťastný.
Nesmíme zapomenout na kategorii žen.
Tu vyhrála Jana Dašková, na druhém Iva
Zelenková a třetí v pořadí dojela Lenka
Kuldová.
8
Všichni účastníci akce...
Prázdniny jsou už dávno za námi a po dvou měsících jsme se
všichni opět nahrnuli do malé krásné školy. Jak jste prožili dva
měsíce volna? Oblíbená osmačka Péťa Horynová si prázdniny
užila cestováním po Evropě. Viděla a zažila mnoho zajímavých
věcí a právě to je hlavním tématem našeho rozhovoru.
Zraky všech přítomných se nejvíce
upínaly ke kategorii muži. Tady jsme
mohli viděl napínavý závod, kde se
nakonec vítězem stal Jan Kulda.
Druhem místo si vybojoval Martin
Hrubeš a třetím Milan Haman.
Po mužích následovala kategorie
"pokročilý věk". Z těchto jezdců "seniorů" zabodovala Anna Pulpánová,
která získala zlatou medaili. Druhé místo
patří Marii Zelenkové a na třetím místě
dojela Jana Komárková.
Jako poslední na trať vyjely kočárky.
Na prvním místě s kočárkem dojela
maminka Kateřina Nováková, stříbro
vybojovala Renata Hamanová a bronz
získala babička s kočárkem - Alena
Hrubešová.
Po vyhlášení výsledků se ještě udělily
poslední dvě ceny za nejstaršího a
nejmladšího závodníka. Nejmladším
účastníkem se stala závodnice s kočárkem Kateřina Nováková a nejstarším závodníkem byla vyhodnocena
Marie Zelenková. Při vyhlašování cen si
mohl každý závodník vybrat ze stolu
cenu dle svého výběru. Po skončení
závodů se mohl každý občerstvit
klobáskou z udírny nebo párkem
v rohlíku a k pití bylo pivo a pro
nezletilé
Kofola.
Bylo
to
super
odpoledne.
(Prázlo)
Na akci vypomáhala i naše
zástupkyně Bramborka...
9
Ahoj Péťo, tentokrát je náš rozhovor zaměřený na tvoje
prázdniny. Prý si je celé procestovala. Prozradíš nám, kde
si všude byla?
Ano, je to tak, byla jsem ve Francii, Španělsku a Andoře….
Měli jsme jet ještě do Portugalska, ale tam nás nepustili
přes hranice kvůli rozsáhlým požárům… jak jste mohli slyšet
v televizních novinách.
Ahááá a jak jsi se do Francie dostala? Letecky? Nebo jste
projížděli přes Německo? Jak jste vlastně cestovali z
jednoho státu do druhého?
Jeli jsme obytným autem, který má můj děda… Jeli jsme
přes Německo, Švýcarsko, Francii a pak jsme po pár
týdnech pokračovali do Andorry a do Španělska….:D
Mazec, tak to byl fakt eurotrip. Andora je taková mini-pidi
země. Jaký to tam je?
No je taková maličká, je to tam krásný, i když jste
v hlavním městě pořád se cítíte jak na horách, hlavně
proto, že celá Andorra je obklopená horami.
Aháá a překvapilo tě na Andoře něco?
Ano, hlavně se mě tam líbily ty jejich vykoumaný
semafory. Normálně měli tam semafory, který odpočítávaly sekundy, abys zvážila, jestli stihneš ještě přejít na
zelenou :DDD
To je vychytaný :D Kontrolní otázka – jaký je hlavní město
Andory? :D:D
Andorra la Vella :D Tam jsme byli taky :D
Správně ;) Kdy si vlastně na tuhle svou cestu vyrazila. Prý
to bylo už na konci loňského školního roku.
Ánoo, bylo to už na konci školního roku. Teďkon to nevím
přesně, ale nejspíš 26. června.
Kdo tě vlastně na tyhle super prázdniny vzal? Jeli jste
dědovým obytným autem, takže děda?
Jojo... Babička s dědou z taťkovy strany.
Co se ti na téhle cestě nejvíc líbilo? Bylo něco prostě
„top“?
Podle mě bylo všechno fajn…. Než bych vám všechno
vyjmenovala, co se mi líbilo, byla by plná celá Osická
Boomba :D
Ale přece jen... Slyšeli jsme, že jsi byla ve slavném
francouzském městě Cannes? Viděla jsi tam slavný
10
Čekujte naše webovky: www.boomba.voody.cz
chodník slávy a nebi nějakou hvězdu?
Byla jsem na chodníku slávy a bohužel jsem
neviděla žádnou hvězdu
Škoda.. Poznala jsi tam nějaké nové
kamarády?
Jenom pár…
A kde si se s nimi seznámila a jak jsi se s nimi
domluvila?
Většina byla z Česka, takže jazyková bariéra
nebyla :D
Co nějaká letní láska na cestě?
Byla, ale jelikož jsem v tu dobu byla zadaná,
tak to byla jen kamarádská láska :DD
Aháááá a byl to nějaký cizinec? Nějaký
opálený Španěl? Povííídej :D
Ne, byl to Čech ☺
No, dobře no. Ochutnala jsi nějaká nová jídla?
Nová zrovna pro mě ne, ale měla jsem úplně
dokonalou pizzu.
Koupila sis něco „cool světovýho“? Třeba
nějaký hadříky nebo nějaký zajímavý
suvenýry ?
ANO, koupila… šaty, boty, kabelku :D, pak
taky kraťasy, trička atd.
A co moře? Jaký bylo?
Žůžový, škoda že u nás taky néní
Co nějakej ten žralok? Nekousnul tě?
Néé jenom jsem si šlápla na kaktus :DDD
Co borečci na pláži? Byli tam nějaký
booomba? Povídej…
Byli nádherný ☺ nejhorší bylo, že jsme se je se
sestrou báli oslovit, ale pak nám stejně nic
nezbylo, protože jsme si zapomněli kartu do
kempu :D
Mazeec.. Jaký bylo počasí? Krásné slunečné a
nebo občas i sprchlo?
Bylo fajn až na Španělsko tam dost foukalo ☺
Stýskalo se ti po kamarádech či rodičích?
Po kamarádech určitě a po rodičích trošku.
Teď každýho napadne, jestli bys chtěla ve
Španělsku nebo ve Francii jednou žít?
Néé nechtěla, Francie možná, ale mě se líbí u
nás v Česku ☺
11
A teď trochu z jiného soudku. Slyšeli jsme, že
si dostala nějakou novu elektronickou
vychytávku? Řekneš nám jakou?
Asi myslíte tablet, že?
Jojo, jak si s ním spokojná?
Až na to, že to nemá tepelný senzor, tak je
božííí ☺
Mazec a co to je tepelný senzor?
To je taková vychytávka, že když přiložíte
prst, tak to ucítí a nemusíte na to tolik tlačit
prstem :D
Co se dá s tabletem všechno dělat?
Hodně věcí - číst knihu, koukat se na film, jít
na net atd.
Tak to je super věcička, teď něco z tvého
osobního života. Jaké to je v 8 třídě?
Je to stejné až na to, že máme o tři
předměty navíc ☺
Jasný... Jaký je tvůj neoblíbenější předmět?
Je to divný ale baví mě celkem chemie :D
Tak chemii jsme nečekali :D Kdo je tvá
nejoblíbenější učitelka/učitel ?
Mám je všechny ráda ♥
Už jsi přemýšlela, na jakou bys chtěla jít
střední školu?
Přemýšlela, ale stále to měním.
A těšila si se po prázdninách na školu? Na
celou třídu?
Na třídu moc nee, ale na školu tak celkově
ano.
Ale copak? Nejste jako třída dobrej kolektiv?
Ale jo jsme, ale některý lidi moc nemusím :/
Aháá a kdo je tvoje nejlepší kamarádka,
proč zrovna ona?
Jednoznačně Nikola Mrštíková ☺ Mám ji
prostě ráda ☺
A nejlepší kamarád - kluk. Proč zrovna on?
No, většina z vás ho nezná, ale je to Honza
Šplíchal :D Sice se moc dlouho neznáme, ale
stihli jsme si toho opravdu moc říct a vím, že
mu můžu věřit.
Je to tvůj blízký kamarád?
Moc často se nevidíme, ale je na něj
spolehnutí ☺ A ano, je to můj blízký kamarád.
Teď většinu kluků napadne jestli máš
nějakého kluka?
Ne, nemám ☺
To se divíme. Jak by měl vypadat ten
pravej? Popiš nám ho :D
12
Ten pravý by měl být určitě hodný a
vtipný….jako
jsem
já,
že?
:D:D
Samozřejmě by měl být trochu víc
inteligentní.
Hihi... Co děláš ve volném čase?
Různě mam spoustu aktivit :DD
Máš nějaké spešl koníčky?
Ano mám jich dost. Například kreslení, kamarádi, keramika…atd.
Máš nějaký oblíbený film?
Tak asi nejvíc Remember me, Prci prci
prcičky, Twiling saga….atd.
Dobře a jakou posloucháš hudbu?
Doporučila bys nám nějakou písničku
nebo skupinu?
Vše z čeho mě nebolí hlava :D Dance,
rock atd. :D Konkrétnějc teď moc nevím.
Chtěla bys zkusit nějaký extrémní sport?
Jaký?
:DD chtěla bych zkusit paint ball :DD
Máš nějaký oblíbený (fotbalový nebo
hokejový) tým?
Nene, žádný nemám. :D
Co tě nejvíc v poslední době naštvalo?
Raději o tom nechci mluvit.
To jsme se toho moc nedozvěděli :D A
tak, co ti naopak v poslední době udělalo
největší radost?
Že dostanu nový mobil ☺
Tak moc děkujeme za rozhovor a na
závěr nechceš vzkázat něco škole?
Učte se, učte se, učte se… :D
(Prázlo, Domes)
Další část Boomby je zaměřená na to, co vás nejvíc zajímá. Podíváme se na slavné
fotbalisty, na problémy s beďary, na music a na supr čupr hadříky. Nezapomeneme
ani na oblíbené soutěže o super ceny !!!
Do nové zářijové Boomby jsme si pro vás připravili
něco o jídle. Určitě máte jídlo rádi stejně jako já a
nejen proto, že kdybychom nejedli mohli bychom
umřít hlady.
Většina z nás má ráda čokoládu, brambory,
masíčko, sušenky a podobně. V zahraničí jedí i jiné
věci než jíme my, v některých zemích jedí kobylky,
žáby, hady, brouky, ježky, dokonce i mravenčí
vajíčka !! Každý člověk má nějakou gumárenskou
slabůstku. Ale my vám na následujících řádcích
povíme o jedné Američance jménem Teresa Widner,
která papá KAMENÍ !!!Važně, je to tak !!!
Proč to vlastně konzumuje? Všelijaké minerály a
nerosty jí hlavně kvůli zahnání stresu či psychické
nepohody. Dalo by se říct, že šutříky pojídá vlastně
místo čokolády.
Jistě vás napadne, kolik toho kamení už snědla, co?
Za 20 let spořádala 1320 kg, tj. zhruba 0.2 kg na den!!
13
Tahle paní má na kamenech
ráda tu jejich chuť země a
rozhodně nepohrdne, když na
nich je kousek bahna.
Asi si říkáte jak je pojídá? To je
jako chroupe? Ne, ne, to by její
zoubky nevydržely. Nekouše je,
kdyby je rozkousávala, žádný
zuby by už neměla, a proto si je
rozbijí speciálním kladívkem na
prach.
Odborníci této poruše učeně
říkají "pica" a je to psychická
nemoc, při které pacienti jedí
různé "zvláštní" předměty.
U zvířátek je normální, aby
požíraly kameny, pomáhá jim to
při trávení, ale u lidí to normální
není. Lékaři se domnívají, že paní
Widner je chudokrevná, tudíž
má nedostatek železa, který si
podvědomě sama hledá právě
v kamení.
Závěr zní: je jedno, co jíme, jestli
čokoládu nebo kamení, stejnak
v obou případech přibereme :D.
Podle mě je čokoláda rozhodně
chutnější, měkčí, příjemnější a
nemusíme jí rozbíjet kladívkem.
Řekla bych, že tohle je pro
tentokrát vše. Takže za měsíc na
vás čeká další neobyčejná zajímavost pá. :D
(ELa)
Fotbal, jak asi všichni víte, je v naší škole určitě nejpopulárnějším sportem a není
žádným tajemstvím, že tu máme pár možných budoucích fotbalových hvězd. No, i
když... :PP Kdo je to konkrétně? Tak zapátrali jsme po našem ústavu a věřte, že se
někdo našel. Kdo? To se dozvíte v našem článku.
Kam to naše školní hvězdy mohou jednou dotáhnout v budoucnu? Tak to si
můžeme ukázat na osobě profi čutálisty Theodora Gebere Selassieho...
Jaké jsou hvězdy našeho školního
fotbalu? Tak začneme Petrem Váňou,
který je předstoperem nedalekého
velkoklubu Lhota pod Libčany. Petr je
nadějnou budoucností pro lhotecký fotbal. Nejvyšší chlapec naší školy je sice
nyní zraněný, ale věříme, že se dá brzy
do pořádku a Lhotě pomůže získávat
tolik potřebné body. Přejeme tedy brzké
uzdravení !!!
Dalším skrytým talentem Škroupovy školy
je Petr Lacina hrající v klubu FC Olympia
Hradec Králové. Petr se prosadí i ve velké
konkurenci spoluhráčů a také patří ke
klíčovým hráčům hradecké Olympie. Za
zmínku rozhodně stojí, že Petr střílí i
nahrává a míč tak díky němu často
končí v síti soupeře. Společně se
svým týmem se tak posunuje v tabulce
výš a výš!!
Tak měli jsme tu talenty z devítky a ze
sedmičky. Nesmíme zapomenout na
naše šesťáky. Tady nám září hvězda
Petra Halberštáta přezdívaného
Halby!! Halby hraje v nedaleké Roudnici,
jeho využití v týmu je všestranné - zvládá
post útočníka nebo záložníka. Roudnice
se i díky Petrovi (Halbymu) každoročně
umisťuje na stále lepších pozicích, někdy
i na těch nejvyšších.
Je možné, že jeden z těch, které jsme
vám v tomto článku představili, bude za
pár let hrát např. první nebo druhou ligu
a fotbalem se bude živit.
Právě profi fotbal je hlavním tématem
našeho článku. Připravili jsme si pro vás
zajímavý seriál o dnes už slavných
českých fotbalistech. V našem seriálu vás
seznámíme postupně např. s Theodorem
Gebre Selassiem, Václavem Pilařem, Petrem Jiráčkem a Vladimírem Daridou.
Ti z vás, kteří se o fotbal zajímají, všechny
tyto hráče znají, protože reprezentují naší
zemi svým fotbalovým uměním po celé
Evropě!!
V zářijovém čísle vám představíme obránce německého klubu Werderu Brémy
Theodora Gebre Selassieho.
Theodor, s přezdívkou Theo, se narodil
24.prosince 1986 v Třebíči. Jeho fotbalová
kariéra začala v FC Vysočina Jihlava (19982007).V sezóně 2005-2006 pustila Jihlava
Gebreho na hostování do klubu FC Velké
Meziříčí. Tento klub si ho později koupil.
Gebre ve Velkém Meziříčí hrál až do roku
2008. V témže roce si ho všiml prvoligový
klub FC Slavia Praha a získal ho do svého
týmu.
14
pětadvacetiletý, pravý obránce, Werder-u Brémy
Po čtyřletém pobytu ve Slavii přestoupil
Theo do Slovanu Liberec, se kterým také
minulý rok vyhrál českou ligu. Díky
ligovému úspěchu a vynikajícím výkonům
se o Thea začalo prát hned několik
klubů. Jak jsme už zmínili, tak tuhle bitvu
vyhrál německý klub Werder Brémy. Theo
si tak ve svých 25 letech zahrál poprvé
v zahraničí!! Gebre ve Werderu hraje na
postu pravého obránce a na zádech
nosí číslo 23. K reprezentaci do 21 let se
Theo dostal v roce 2007-2008. V roce2011
si Thea vybrali do A-týmu české
reprezentace. I díky Gebremu se náš
naroďák probojoval na Euro 2012 v Posku
a na Ukrajině, kde tento tým postoupil ze
skupiny z prvního místa. Ovšem ve
čtvrtfinále naši reprezentanti podlehli
silnému Portugalsku v čele s Cristianem
Ronaldem.
Tak to bylo seznámení s první hvězdou
Theem Gebre Selasiiem a v příštím čísle
se můžete těšit na Václava Pilaře. Těšíme
se na příště!! ☺ ☺ Čaaau ☺ ☺
(Mates)
Jaký je největší problém všech puberťáků? Je to právě akné !! Tuhle vadu na kráse
znáte jako beďary, pupínky či jako acne (což je španělsky a anglicky)!! Kdo akné má,
tak určitě ví, že to není žádná sranda ! Zbavit se ho je někdy mnohem těžší než písemka
od pana učitele Viga xD .V některých případech nepomůžou ani "vysoce studovaní"
doktoři (odborně zvaní dermatologové) xD . Ptáte se, jak se akné zbavit?? Tak to jsme
pro vás samozřejmě zjistili !!
Kde člověk k akné přijde? Často ho
vyvolává špatný zdravotní styl ( špatné
stravování, kouření, drogy, alkohol a
málo hygieny). V našem věku nejčastěji
však bouřící se hormony.
Televizní reklamy pro nás mají celou řadu
zaručených přípravků, které nám určitě
od akné pomůžou. Tyto zázračné
prostředky jsou drahé a často je to
chemické svinstvo, které akné jen zhorší.
Ale my tu pro vás máme pár zaručeně
účinných receptů jak na akné !!
zánětlivé procesy. Podobné výsledky má
odvar z listů jitrocele anebo z květu jetele
lučního.
Asi vás napadne, kde si máte tyhle bylinky
sehnat, že? No nebojte, po loukách
pobíhat nemusíte, všechno se dá koupit v
lékárně anebo v drogérii za pár korun.
BYLINKY
Přednosti Thea:
Odborníci u Thea oceňují hlavně
jeho rychlost, hbitost a sebevědomí. Po lajně výborně útočí,
dostane se přes obránce a
dokáže dobře odcentrovat či
přesně nahrát.
Bleskurychle se dokáže vrátit
zpátky a je připraven bránit a
v tempu vydrží celý zápas. Velmi
přínosný pro tým je jak na hřišti
tak v kabině, kde dokáže držet
pozitivní náladu. Skoro dokonaly
hráč! ☺
Statistika Thea na Euru
2012:
Zápasy: 4
Gooly: 0
Odehrané minuty: 360
Držení míče: 7:41 min
Odehrané míče: 195
Úspěšné přihrávky: 124
Získané míče: 54
Co musí Theo vylepšit:
Podle odborníků svůj talent vylepší konfrontací a
spoluprací s navýsost kvalitními hráči, se kterými
se sejde v jednom týmu. V zahraničí získá větší
jistotu a taky pohotovost při bránění standartek.
15
Jednou z nejpoužívanějších bylinek proti
beďarům je heřmánek. Hojí rány, brzdí
záněty, působí antibakteriálně (jako proti
těm bakteriím, který způsobují beďáky).
Obsahuje léčivou látku azulén, který je
prospěšný pro naši pokožku. Pozor:
některá pleť může být na heřmánek
ALERGICKÁ !!!
Určitě vás napadla otázka, jak mám ten
heřmánek používat? Mám ho chroupat,
pít, nebo se s ním natírat? Řešením je
obklad....
Recept na teplý obklad z heřmánku: 2
lžíce sušených bylinek spaříme v 0,5 l
vroucí vody a necháme 15 minut zakryté
louhovat. Přecedíme a mírně vychladlé
přikládáme na vyčištěný obličej.
Na mastnou pleť s akné je vhodný i
tymián a šalvěj. Teplé obklady pleť
regenerují, otvírají totiž póry a připravují ji
k přijímání účinných látek.
Obrovský význam pro léčbu akné má
pravidelné oplachování bylinkami. Hojivý
a protizánětlivý účinek má především
černý bez. Denní užívání zastavuje
heřmánek pravý
Sušený balený heřmánek pravý se
dá lehce sehnat v
lékárně a nebo v
drogérii. Za kolik?
No, moc to není.
Cena nepřesáhne
40,-Kč.
16
S MLÉKEM JEŠTĚ
HEZČÍ
Nejen pleť postižená akné si
zaslouží pravidelnou údržbu,
ale starat bychom se měli i o
naše tělo a proto tu máme
jako bonus pár typů na další
zkrášlení.
Pleť
Maska z tvarohu, ovoce,
mléka a ovesných vloček:
Rozmícháme mléko s tvarohem, přidáme ovoce (například banán, broskev, jahody), ovesné vločky a vše
rozmixujeme tak, aby hmota
nebyla příliš řídká. Tu naneseme na obličej a dekolt
a asi po patnácti minutách
smyjeme vlažnou vodou.
Maska z jogurtu, medu a
žloutku: Všechny tyto suroviny pečlivě rozmícháme a
naneseme na pleť. Po patnácti minutách smyjeme
vlažným
mlékem
nebo
vodou.
Maska z mléka a droždí :
Tato maska je vhodná především pro mastnou pleť se
sklonem k tvorbě vřídků.
Droždí rozmícháme v teplém
mléce a hmotu naneseme
na pleť. Po patnácti minutách smyjeme vlažnou vodou.
Nazdárek naši milí spolužáci a učitelé! Jelikož, už je to skoro měsíc, co jsme se museli
vrátit do všemi oblíbené školy, tak konečně vychází, jako slunce jasné, náš časopis!
Určitě, jste se nemohli dočkat “já to na vás vidím“ :) ! No, když už jsme se tu všichni
tak krásně sešli, mohli bychom začít ;). Před plus mínus dvěma měsíci zpěvačka
Taylor Swift pustila do světa svůj nový singl se ctěným názvem "We Are Never Ever
Getting Back Together". Hlavičky si s překladem namáhat nemusíte, protože my jsme
se o to postarali za vás - "Už se nikdy nedáme dohromady".
me působit asi 20 minut a poté pořádně opláchneme.
Nehty
Do hrnku s podmáslím přidáme lžičku sezamového nebo
olivového oleje. Pak do této lázně ponoříme na deset
minut nehty a promasírujeme i jejich okolí.
Lázeň pro celé tělo
Do litru mléka přidáme několik lžic olivového oleje a
vlijeme do předem připravené horké lázně. Pokud máte
unavenou pokožku, místo mléka s olejem vlijeme do
lázně litr podmáslí nebo vyzkoušíme koupel z litru mléka a
šálku medu.
Snad jsme vám pomohli a naše škola bude první bez
beďáků …Přejeme rychlou záhubu Akné !!... :P
(Mates)
Vlasy
Jogurt nebo mléko s tvarohem důkladně rozmícháme
se žloutkem a olivovým olejem a naneseme na vlasy.
Účinek zábalu zvýšíme tím,
že si na hlavu dáme mikrotenovou čepici a ještě ji
zabalíme do ručníku. Nechá17
Jak už jste v našich článcích o hitem
zvyklí, začneme
s informacemi
o
zpěvačce. Tato zajímavá osůbka je ze
Spojených států, konkrétně ze státu
Pensylvánie. Živý se jako zpěvačka,
textařka, kytaristka a dokonce i herečka.
Mohli jste ji vidět ve filmu "Na svatého
Valentýna", nebo hrála jednu z rolí v
seriálu Hanna Montana, ale jen samu
sebe jako zpěvačku ;) Zahlédnout jste ji
mohli v seriálu "Kriminálka Las Vegas". Tato
křehká bytůstka ovládá havajský nástroj
jménem ukulele. Kdo by náhodou
nevěděl o co jde, tak je to taková malá
kytarka se čtyřmi někdy šesti strunami.
Dále umí hrát na plnohodnotnou kytaru a
piano.
Její celé jméno je Taylor Alison Swift a
narodila se 13.prosince 1989. Pokud jde o
styl hudby, kterou vyznává, je to country a
pop.
Jinak pánové informace pro vás... Taylor
je nezadaná :D a to díky rozchodu s
Joem, člen skupiny Jonas Brothers. Takže
se možná někomu poštěstí.
Text zmiňované písničky je, dejme tomu,
hodně o rozchodu. Vlastně je celý o
rozchodu a kousíček tohoto textu vám
nabídneme.
„Už se nikdy nedáme dohromady, nikdy
se už nedáme dohromady. Mluvíš o tom
se svými přáteli, kteří mluví s mými přáteli,
kteří mluví se mnou. Ale my už se nikdy
nikdy nikdy nikdy nedáme dohromady.“
Zajímavé, co? :D Za to klip je naprosto
parádní ! Na začátku je Taylor v bare-
vném pyžámku a vypakovává ven
nějakého tmavovlasého fešáka, který se
za sklem ještě snaží dostat ji zpět. Ale to už
si zpěvačka tancuje s kapelou zvířátek!
Ano, každý, kdo na něco hraje je zvířátko
:D třeba tam je méďa, oslík, veverka,
roztomiloučkej
lev
!
Pak
něco
černýho.......vypadá to jako zmutovanej
batmen :D ale to je detail.
Dále se tam o ni onen tmavovlasý ex
boyfriend stále pokouší např. zatáhne ji
do kavárny, pak jí volá z nějaké párty
nebo jedou autem a vzadu jim hrajou
zvířátka :D, ale stále se mu nedaří.
Dokonce přijde i k ní domů, kde má
nějakou pařbu se svými přáteli a zvířátky.
Taylor ho ale opět vyhodí. Na konci si
naše zpěvačka sedne na okno a tím celý
klip s časem 3 minuty,36 sekund končí.
Stejně tak jako náš článek, tak se s vámi
loučím a zase za měsíc čágo!! ;)
(Katty)
18
TAYLOR
Čáááuves máme pro vás totální novinku ;)! Určitě znáte to přemýšlení aala, co
si obleču, nebo co si koupit na sebe. No, my jsme se rozhodli vám dát aspoň
malou inspiraci. Všechny ty parádní věcičky, co tu vidíte, jsou z internetového
obchodu blackcomb.cz, takže když tak jukněte ;). Návrhy jsou rozdělené jak
na holčinu, tak i na kluka. Pokud byste měli zájem o některé zde uvedené
hadříky, tak pokud si je objednáte přes Boombu, můžete počítat se slevou 5% a
to se vyplatí !!!
INTIMNĚ
Datum narození: 13. 12. 1989
Věk: 23
Povolání: zpěvačka, muzikantka,
textařka, herečka.
Hraje na: kytaru, ukulele, piano
Výška: 183 cm
Váha: 68 kg
Znamení: Střelec
TAYLOR A JOE JOHNAS...
Taylor a Joe spolu randili v roce 2008.
Po delším vztahu se tenhle hvězdný
párek rozešel. Z naší písničky, která je z
alba, které je celé o rozchodu Taylor a
Joa, je jasné, že to Taylor dost vzalo. Proč to
ještě zpěvačku tolik trápí? "Byla jsem z toho
úplně na dně a pořád to bolí,"svěřila se Tay s tím,
že když jí je nejhůř, skládá písničky! Nejvíc se Taylor
ze svého smutku vypsala v hitu Forever & Always, což
veřejně přiznala loni v listopadu. Taylor doufala, že tím
vzbudí Joeovu pozornost. To se ale nestalo! Prostřední
z bratrů Jonasových se chová, jako by Taylor byla
vzduch! "Zlomené srdce už jsem zažila, to ale stačilo
složit jednu písničku a bylo to pryč," přiznala se smutně Taylor a pokračovala: "Teď je to stokrát horší a
k tomu, abych ze sebe Joea dostala, bude potřeba napsat několik alb!" Asi velká láska, co? Vypadalo to, že ze smutku Taylor pomůže její herecký kolega z filmu "Na sv. Valentýna" taky
Taylor Lautner. Říká se však, že jejich láska
skončila dřív než začala a od prosince se
spolu nescházejí. Kdo ví, jak to vlastně bylo.
CO ŘÍKÁ JOE JOHNAS NA HIT O JEHICH
ROZCHODU?
Novináři se Joa samozřejmě na nový hit Taylor zeptali a co jim na to řekl? My to víme...
"My dva jsme ovšem nikdy neuvažovali o
tom, že se dáme znovu dohromady. Takže
mohu říct, že ta písnička o mě není," protestoval Jonas v rozhovoru pro washingtonskou
rozhlasovou stanici. Ale co je mu to platné,
řada fanoušků si myslí opak.
19
20
BACK TO SCHOOL
VELKÁ ZÁŘIJOVÁ SOUTĚŽ -
NÁŠ NEZNÁMÝ
jak na to ??
Proč jsem vybrala jako hlavní barvu modrou? No, jednoduše proto, že patří mezi nejoblíbenější barvy :D U holčiny
jsem se chytla tílka, které je sice spíše fialové, ale aby
slečna nevypadala jako fialka, tak jsem se chytla modré.
A jakš takš jsem se to snažila poladit :D. Třeba, když se
zahledíte na ty krásné hodinky! Jsou takové elegantní a
moderní! No, paráda:)
Poznej našeho neznámého podle naší charakteristiky. Vyplň svoje jméno a třídu
dole na soutěžním lístečku a odevzdej ho někomu z našich redaktorů.
O CO SE HRAJE?
Hlavní cenou je POUKÁZKA DO HRUŠKY na 100.-Kč !!! Druhé místo obdrží BALÍČEK
NEJNUTNĚJŠÍCH POMŮCEK (lepidlo, nůžky, propisku a obyčejnou tužku). Šťastlivec
na třetím místě se může těšit na velkou čokoládu !!!
NÁŠ NEZNÁMÝ
Hledáme žáka naší školy mužského pohlaví, který bydlí již mnoho let v nedaleké
přifařené obci TRÁVNÍK.
I když se jeho vzhled těžko popisuje,
můžeme vám říci, že se jedná o vysokého,
šlachovitého chlapce somálského typu čili vychrtlého až na kost :D Vlasy má krátké a tmavé, oči pravděpodobně ořechově hnědé. Jeho chůze je pro něj typická,
protože, jako pravej fotbalista, má fotbalový postoj a chůzi. Jeho způsob pohybu
je nápadně podobný bývalému žáku naší
školy Danu "Semeno" Simanovičovi. Dalším
poznávacím znakem je to, že spíše než
chůzí se pohybuje během.
Náš neznámý většinou nosí kraťasy, díky
nimž je otužilý a díky letnímu slunečnému
počasí je i dosti opálený. Součástí jeho
oděvu je samozřejmě tričko a v chladnější
dny i mikina.
Povahou je to spíše tišší žák, který se ale
umí stát i výbušným a mírně agresivním,
hlavně v okamžiku, kdy se hrají nějaké
sportovní hry a jeho tým prohrává, či se na
něm, nebo jeho spoluhráči, stane nějaká
nepravost či faul.
NÁŠ NEZNÁMÝ
Jinak by se také dalo říct, že ten, koho
hledáme, je dosti hyperaktivní a hlavně
sportovně založený. Ve škole často něco
nemá, či zapomíná.
Pokud bychom měli popsat jeho rodinné
poměry, pak má celkem dva bratry, kteří
také navštěvují naši školu. Jeden je starší a
jeden mladší.
Nejvíce kamarádí s kluky ze své třídy a s
fotbalovým míčem. Mezi jeho hlavní
koníčky patří už tolikrát zmiňovaný fotbal
a pak taky to, že je aktivním hasičem.
Nesmíme ani zapomenout na další jeho
koníček a tím je buzerování svého staršího
bratra, který, podle našich informací,
uvažuje nad tím, že mu už brzo utrhne jeho malou hlavu :D:D
Myslíme, že díky naší charakteristice už
všichni víte, o koho jde...
?
Jméno:
Třída:
Jméno našeho neznámého:
________________________________________
21
22
VTIPY
Ptá se otec sedmnáctiletého
synka: „Kam jdeš? A proč si s
sebou bereš tu baterku?”
„Jdu na rande,” odpoví synátor.
„To já ve tvých letech žádnou
baterku
nikdy
nepotřeboval,”
poznamená otec.
„No, ale taky se podívej, co sis
přivedl domů!”
„Chlapečku, je doma tatínek?”
„Není.”
„A kdy se vrátí?”
„Když se prý bude dobře chovat,
tak za deset let.”
„Pepíčku, jak je možné, že máš v
písemce stejný počet chyb jako
tvůj soused?”
„To je, prosím, jasné - oba máme
stejnou paní učitelku!”
Šetří se všude, benzín je čím dál
dražší, a tak u městské policie zřídili
jezdecký oddíl. Když náčelník za tři
měsíce zjistil, že koně jsou kost a
kůže, zeptal se: „A krmíte je
vůbec?”
„Ještě ne, ale budeme. Byli jsme
instruováni, že koně žerou ob rok!”
Pokud vám to nevyjde hned
napoprvé,
znamená
to,
že
parašutismus není pro vás.
Vyloví rybář zlatou rybku a rybka
říká:
"Pusť mě, splním ti tři přání."
A rybář na to:
"To máš smůlu, já jsem kouzelný
dědeček."
Proč se nepoužívá označení
hloupá blondýna?
.........
Protože se taky neříká mokrá voda.
1)Příjmení současného prezidenta USA. Napovíme křestní
jméno: Barack
2)Nejslavnější literární dílo Boženy Němcové o jednom jejím
prarodiči.
3)Doplněk stravy, který se vyrábí z řepy nebo třtiny a sladí se jím
třeba káva či čaj.
4)Typické australské zvíře s kapsou na bříšku.
5)Vzdušný přístav - prostě tam, kde přistávají letadla.
6)Místo, kde se půjčují časopisy a knihy.
7)Pevnina uprostřed vody.
8)Stát u Jadranského moře, kam jezdí většina lidí na
dovolenou. Hlavní město Záhřeb.
9)Největší had na světě, který žije v Jižní Americe.
10)Dopravní prostředek, na kterém někteří z nás jezdí do školy.
11)Naše česká řeka, která protéká hlavním městem Prahou.
Na úplný závěr zářijové Boomby jsme si
pro vás připravili článek o Gábince
Jílkové. Říká vám tohle jméno něco? Asi
ne, co?
Vypadá sice jako obyčejná barbína,
ale zdání může klamat. Tato slečna se
narodila 2.4. 1995 a bude jí tedy už brzy
18. Kdo z vás by do ní řekl, že se věnuje
netradičnímu sportu? No, i když sportu,
jestli berete řízení formulí jako sport.
Tuto profi závodní řidičku můžete potkat
ve městě Roztoky u Prahy, kde zrovinka
bydlí. Když náhodou nedrandí někde na
okruhu se svou vymazlenou formulí, zrovna študuje v prvním ročníku Střední
odborné školy civilního letectví Praha Ruzyně.
I když jí ještě není 18, její úspěchy jsou
překvapující. Gábinka je historicky první
mistryně ČR v závodech formulí (v roce
2005), zároveň vyhrála Cenu Elišky
Junkové pro nejlepší českou závodnici.
Ke svým vysněným 18.narozeninám by si
přála auto BMW 1M. Kdo z nás by ho
taky nechtěl, co?
Jak se vlastně Gabča k formulím
dostala? Začala už v roce 2003, to jí
bylo 8 let, na motokárách typu KADET. V
roce 2005 vyhrála 1. místo na Mistrovství
České republiky v motokárách. V roce
2010 vyhrála 3. místo ve světovém
motokárovém finále. V dalších letech
obsazovala 1. místa u nás i mimo ČR.
Její kariéra rozhodně nekončí a možná,
že o téhle 169 cm a 53 kilové závodnici
ještě mockrát uslyšíme.
(Boris)
Vydává žurnalistický kroužek
zš a mš františka škroupa v osicích
Jméno:
ŠKOLNÍ ČASOPIS PRO 2.STUPEŇ ZŠ
Třída:
Šéfredaktor: Káťa Žalská
Zástupce šéfredaktora: Bára Jilemová
Tajenka:
Redakční rada: Matěj Žalský, Dominik Konůpka, Honza Zmarzlák,
Eliška Randová a Martin Pažout.
___________________________________________________
č.4 v roce 2012, ročník III.
23
[email protected]
www.boomba.voody.cz
© Zpracováno dle projektu pro ZŠ a VÍCEL.GYM. „Školní časopis pro třetí tisíciletí“
24
Download

č. 4 - Boomba