Představení systémů
SR SUNTOUR HESC 2014
VYVÁŽENÝ
DVOUKOLOVÝ POHON
SR SUNTOUR HESC 2014
Lepší jízdní vlastnosti
è
è
Díky vyváženému pohonu obou kol dosáhne jezdec lepších jízdních vlastností
především na kluzkých a nerovných površích.
Vstupní síla (šlapání) je rovnoměrně přenášena na motor a to především díky torznímu
snímači umístěnému v klikách.
Povrch: mokrý kluzký hrbolatý sypký SR SUNTOUR HESC 2014
SMART ASSIST TECHNOLOGY
è
è
TwinSensor soustavně monitoruje sílu šlapání. Jezdec tak může ovládat výkon motoru
velmi přirozeně pouze pomocí vlastní síly, kterou šlape do pedálu.
Čím tvrději jezdec šlape, tím více mu motor pomáhá.
SR SUNTOUR HESC 2014
Komponenty HESC
ovládací displej řídící jednotka baterie odpružená vidlice TWIN sensor motor SR SUNTOUR HESC 2014
TWIN sensor
torzní snímač a snímač otáčení v jedné klice è 18 impulsů / otočení è max. krouJcí moment 80 Nm è jednoduchá plug & play instalace (výměna) è není třeba žádná kalibrace před použiJm è převodník 42 zubů + kryt převodníku è pro středovou osu 122 mm è
SR SUNTOUR HESC 2014
SR SUNTOUR HESC 2014
SR SUNTOUR HESC 2014
Řídící jednotka
mozek systému, který vyhodnocuje údaje z TwinSensoru a posílá do motoru odpovídající energii è je umístěna v krytu baterie (v nosiči) è propojuje všechny součásY systému (motor, baterie, senzor, displej) è je připravena na napojení osvětlení (nelze však ovládat z panelu) è
SR SUNTOUR HESC 2014
Motor
Nový SR Suntour HESC motor vyčnívá nad konkurencí velmi malou frikcí (tření), což zajišťuje opYmální poměr vstupu a výstupu energie a zvyšuje tak výkonnost (efekYvitu) motoru. Navíc je motor vybaven technologií „Silent Mover“ (speciálně upravené převodování), která zajišťuje hladší chod a Jm také Yšší provoz motoru.
è standardní motor v předním náboji è výkon 250 W (max. 400W) è max. krouJcí moment 40 Nm è bezkartáčový, volnoběžný, s převodovkou (2 stupně – 1 / 1,95) è speed senzor (měřič rychlosY) è šíře 120 mm / průměr osy 12 mm (kompaYbilní pouze s vidlicí HESC) è mechanické zarážky pro lepší přenos síly (zabraňují protáčení) è vstup kabelu mimo středovou osu SR SUNTOUR HESC 2014
Ovládací displej
è
odnímatelný, snadno ovladatelný a vodě odolný displej è
è
asistent chůze jako samostatné tlačítko u gripu řidítek, volba 3 režimů asistence (eco, std, hi) s možnosJ úplného vypnuJ asistence, è
ukazatel stavu baterie a aktuální vyJženosY / spotřeby, è
podsvícení displeje, è
funkce cyklopočítače, •  aktuální, průměrná a maximální rychlost, •  ujetá vzdálenost -­‐ výlet / celkově, •  čas jízdy, è
zobrazování chybových hlášení – diagnosYka problémů SR SUNTOUR HESC 2014
Baterie
è
è
è
è
è
è
plochá, umístěná v zadním nosiči Li-­‐Ion 36V, až 500 dobíjecích cyklů kapacita 8,6 Ah hmotnost 2,9 kg ledkový indikátor stavu baterie tepelné limity: •  nabíjení 0 °C – 40°C •  provoz -­‐20°C – 60 °C •  skladování -­‐20 – 40°C s kapacitou alespoň 40% è
doba dobíjení 4,5 hodin SR SUNTOUR HESC 2014
Dojezd
SR SUNTOUR HESC 2014
Odpružená vidlice
SR Suntour NVX-­‐HE è
è
è
è
zdvih 63 mm pružinová s nastavením předpěJ hliníkové vnější nohy, vnitřní nohy 28 mm šíře pro náboj 120 mm APACHE ELECTRO BIKES – SETKÁNÍ PARTNERŮ
SERVIS
SERVIS DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
POZOR: Pokud budete zkoušet asistenci pohonu na elektrokole umístěném na stojanu, nebude se motor točit, protože na pedál není vyvíjen žádný tlak! DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
ZÁVADA: ELEKTROKOLO NEJEDE, DISPLEJ NESVÍTÍ
ZÁVADA: ELEKTROKOLO NEJEDE, DISPLEJ NESVÍTÍ
1) Zkontrolujte, jestli je baterie dobře zasazená do držáku a je-­‐li zamknutá.
2) Změřte výstupní napěJ z baterie elektrickým mulYmetrem a případně zkontrolujte pojistku . Postupujte stejně jako u sady APA.
SR SUNTOUR oba krajní konektory ze tří (1. a 3.) DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
ZÁVADA: NEFUNGUJE ASISTENCE POHONU
ZÁVADA: NEFUNGUJE ASISTENCE POHONU
Jestliže je systém v provozu, nehlásí žádnou chybu, ale asistence nefunguje, zkontrolujte vypínač systému umístěný na brzdové páce. DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
ZÁVADA: NA DISPLEJI SE NEZOBRAZUJE RYCHLOST
ZÁVADA: NA DISPLEJI SE NEZOBRAZUJE RYCHLOST
1) Sejměte a znovu nasaďte displej do držáku. 2) Zkontrolujte kontakty na displeji a držáku. 3) Dočasně vyměňte přední kolo s jiným motorem z jiného kola (snímač rychlosY je umístěn v motoru). 4) Zkontrolujte zapojení konektoru motorového kabelu v řídící jednotce (čtvercový konektor signálového kabelu) a samotný kabel (zda není přerušen). DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA LCD DISPLEJI
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA LCD DISPLEJI
CHYBA E00 Komunikační chyba. Displej nedostává signál z řídící jednotky. 1) Vypněte a znovu zapněte systém. 2) Zkontrolujte jestli je displej dobře zasunut do držáku, zda není na kontaktech držáku nebo displeje nečistota či koroze nebo zda nejsou poškozeny pružné kontakty na zadní straně displeje. 3) Zkontrolujte konektory v řídící jednotce, zda jsou dobře zapojeny, nejsou poškozeny nebo nepodléhají korozi. Pokud ano, vyměňte vadný kabel nebo řídící jednotku. 4) Vyměňte komponenty v následujícím pořadí: LCD displej Řídící jednotka Motor Twin Sensor Držák displeje CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA LCD DISPLEJI
CHYBA E12 Přehřívání řídící jednotky. 1) Vypněte systém a vyčkejte několik minut, dokud se řídící jednotka neochladí. 2) Pokud se problém vyskytuje často i za běžných klimaYckých podmínek, vyměňte řídící jednotku. CHYBA E22 Chyba elektrického obvodu řídící jednotky. 1) Zkontrolujte zapojení jednotlivých dílů řídící jednotky. 2) Pokud je vše v pořádku, vyměňte řídící jednotku. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA LCD DISPLEJI
CHYBA E31 Chyba motoru nebo komunikační chyba mezi motorem a řídící jednotkou. 1) Zkontrolujte kabeláž mezi motorem a řídící jednotkou, zejména zapojení konektoru u motoru. Nejčastější příčinou této chyby je špatné zapojení tohoto konektoru.
2) Vyměňte řídící jednotku. 3) Vyměňte motor. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA LCD DISPLEJI
Abyste mohli provést kontrolu komponentů výměnou, vyžádejte si zapůjčení balíčku náhradních komponentů u SSA. V případě výměny vadného komponentu nám zašlete ty zbylé zpět společně s vadným komponentem a kopií záručního listu pro vyřízení reklamace. DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SNÍMAČE TWINSENSOR
Snímač TwinSensor odšroubujete křížovým šroubovákem z levé strany kola. Následně je třeba rozpojit konektor v řídící jednotce a protáhnout kabel rámem. V opačném pořadí proveďte montáž.
Pokud chcete sundat kliky, doporučujeme nejdříve demontovat TwinSensor, který je ke klikám přišroubován. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
DEMONTÁŽ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Odšroubujte šrouby (4) a sejměte kryt řídící jednotky. Odpojte všechny konektory a vyjměte řídící jednotku. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
DEMONTÁŽ MOTORU
Rozpojte konektor na vidlici a povolte šrouby osy náboje. Na krytu motoru odšroubujte 6 šroubů. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
Gumovým kladivem opatrně vyklepněte vnitřní část motoru. Oddělte vnitřní a vnější součásY motoru. Nedotýkejte se senzoru! MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
Vložte nový motor do původního těla. Použijte původní ložisko. Našroubujte momentovým klíčem (5Nm) na kryt motoru 6 šroubů ve vyznačeném pořadí. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ
Upevněte přední kolo do vidlice a dotáhněte na 30Nm. Podložka je na levé straně a zarážka na pravé. Zapojte konektor motoru a upevněte ho 3 šrouby na vidlici. DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
ZÁVADA: BATERIE NELZE DOBÍT
ZÁVADA: BATERIE NELZE DOBÍT
LED diody na baterii blikají chaoYcky = vraťte baterii do SSA na posouzení Baterie se nedobíjí, LED dioda na nabíječce nesvíJ oranžově = zkontrolujte zapojení nabíječky do baterie (nejdříve vypojte nabíječku ze sítě) = LED dioda na nabíječce by měla svíYt oranžově a LED diody na baterii by měli postupně blikat V některých případech může trvat až 1 hodinu, než se začne baterie dobíjet. To se může stát např. po dlouhodobém nepoužívání baterie, kdy se baterie totálně vybije. Pokud i přesto nabíjení nefunguje, zašlete baterii s nabíječkou na posouzení do SSA. DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
Pomocí LED indikátoru na baterii můžete zjisYt stav baterie: -­‐ aktuální zbývající kapacita -­‐ absolutní kapacita baterie -­‐ počet dobíjecích cyklů ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
SYskněte tlačítko vedle LED indikátoru. Po dobu 5s se zobrazuje stav aktuální kapacity baterie. Během této doby znovu sYskněte a podržte tlačítko po dobu 10s. Po dobu 5 s se zobrazuje absolutní kapacita baterie. Během této doby znovu sYskněte a podržte tlačítko po dobu 10s. Po dobu 5s se zobrazuje počet dobíjecích cyklů. ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
ZBÝVAJÍCÍ KAPACITA
LED indikátor Zbývající kapacita 100 -­‐ 80% 79 -­‐ 60% 59 -­‐ 40% 39 -­‐ 20% 19 -­‐ 10% 9 -­‐ 3% 2 -­‐ 0% SvíJ NesvíJ Bliká pomalu Bliká rychle ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
ABSOLUTNÍ KAPACITA
LED indikátor Absolutní kapacita -­‐ 80% 79 -­‐ 70% 69 -­‐ 60% 59 -­‐ 50% 49 -­‐ 40% 39 -­‐ 30% 29 -­‐ 20% 19 -­‐ 0% SvíJ NesvíJ Bliká pomalu ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ
LED indikátor Dobíjecí cykly 0 -­‐ 49 50 -­‐ 99 100 -­‐ 149 150 -­‐ 199 200 -­‐ 249 250 -­‐ 299 300 -­‐ 349 350 -­‐ 399 400 -­‐ 449 450 -­‐ 499 SvíJ NesvíJ Bliká pomalu ZJIŠTĚNÍ STAVU BATERIE
SKLADOVÁNÍ BATERIE
Pro dlouhodobé skladování baterie se doporučuje udržet kapacitu baterie nad hranicí 60% nabiJ, což odpovídá 3 led diodám na indikátoru nabiJ baterie. Kontrolujte kapacitu baterie alespoň jednou za 3 měsíce. SR SUNTOUR HESC 2014
Záruční servis a náhradní díly
Firma BP Lumen je autorizovaným servisním centrem SR Suntour HESC pro Českou republiku. Provádíme záruční servis všech značek kol osazených systémem HESC. Skladem budeme mít všechny díly SR Suntour HESC. DIAGNOSTIKA ZÁVAD – SYSTÉM HESC
Dealer download sekce
www.srsuntour-­‐electric.com login: srsuntour heslo: srshesc14 Dealer Download SecYon E-­‐BIKE-­‐Service 
Download

Systém SR SUNTOUR HESC