Mlhovač Hagen Exo Terra EX
Ultrazvukový generátor mlhy


Zvyšuje vlhkost vzduchu až na 100%
Výrazný vizuální efekt
POZOR!
Před instalací mlhovače si prosím pročtěte následující pokyny!
1. Zapnutý mlhovač vysílá vysokofrekvenční vibrace s dosahem až 5 cm nad
membránu. Tyto vibrace mohou být pro obyvatele terária škodlivé, pokud by s
nimi přišli do kontaktu. Jako bezpečnostní opatření doporučujeme mlhovač
nainstalovat a ukrýt tak, aby s ním nemohli obyvatelé terária přijít do kontaktu.
2. Používejte mlhovač pouze s originálním síťovým zdrojem.
3. Síťový zdroj musí být udržován stále suchý.
4. Mlhovač vždy odpojte od proudu předtím, než se jej budete dotýkat nebo jej
budete vyndavat z vody.
5. Nepoužívejte mlhovač, je-li poškozen kabel nebo síťové zařízení.
6. Pokud máte v úmyslu mlhovač delší dobu nepoužívat, vytáhněte jej ze
zásuvky.
7. Používejte výhradně originální náhradní díly Exo Terra.
Návod k použití
Postavte mlhovač dovnitř vodopádu nebo do vodní části terária tak, aby byl senzor stavu vody
plně ponořen ve vodě. Optimální funkčnost mlhovače zajistíte tím, že se bude horní strana
senzoru stavu vody nacházet 5-30 mm pod hladinou vody.
Spojte kabel mlhovače se síťovým zařízením a zapojte jej do vhodné zásuvky.
Abyste zajistili optimální výkon přístroje, ujistěte se prosím, že je kabel plně rozmotán a voda
má pokojovou teplotu. Když svítí ukazatel ON/OFF, mlhovač je v provozu a produkuje mlhu.
Mlhovač přemění na mlhu cca 200 ml vody za hodinu.
Jakmile klesne stav vody pod minimální hodnotu, senzor stavu vody mlhovač automaticky
vypne. Ukazatel ON/OFF již nebude svítit.
Upozornění: Na místech s vysokou hladinou vody často dochází k tvorbě minerálních
usazenin na mlhovači. Pokud usazeniny dosáhnou míry, kdy již brání plné funkčnosti
mlhovače, ponořte přístroj na 30 minut do roztoku z vody a octa v poměru 1:1.
Případné zbytky usazenin pak odstraňte kartáčkem.
Keramická membrána má omezenou životnost a čas od času je třeba ji vyměnit – a to vždy,
když sice svítí ukazatel ON/OFF, ale není vytvářena mlha (novou membránu je možno
samostatně dokoupit).
1.
2.
3.
4.
5.
Síťový kabel
Senzor stavu vody
Ukazatel ON/OFF
Membrána
Kruhová matice
Výměna membrány
Upozornění: Náhradní membránu a klíč lze samostatně dokoupit (číslo dílu PT-2082).
Membrána (d) je v průběhu času opotřebovávána a je třeba ji vyměnit, když již není vytvářen
dostatek mlhy. Její životnost ovlivňuje řada faktorů, např. doba používání či tvrdost vody.
Odpojte přístroj od proudu a vyjměte mlhovač z vody. Odstraňte všechny usazeniny za
pomoci roztoku vody a octa; ponořte do něj mlhovač nejlépe na dobu 30 min. Ujistěte se, že
je mlhovač úplně suchý, než za pomoci klíče odšroubujete kroužek. Zastrčte membránový
klíč (a) do matice (b) a otočte proti směru chodu hodinových ručiček. Odejměte mosaznou
podložku (c) a membránu (d). Gumovou podložku (b) ponechte tam, kde je. Měkkým
hadříkem očistěte chemické a minerální usazeniny na matici (b) a mosazné podložce (c) a
proveďte v obráceném pořadí montáž nové membrány (d), černý kroužek dolů.
POZOR! Membrána má rozdílnou přední a zadní stranu (d).
Technické údaje
Spotřeba proudu
Napětí
Teplota vody
Minimální stav vody
Materiál nádoby
24 VA
24 V
10-35 ºC
45 mm
Poniklovaná mosaz
Síťové zařízení
Vlastní napětí
Výstupní napětí
Výkon
Bezpečnost
230 V – 50 Hz
24 V
24 VA
ochrana před přetížením a přehřátím
Řešení potíží
Není produkována mlha – ukazatel ON/OFF je vypnutý
 Ověřte, zda je správně připojeno síťové zařízení.
Málo nebo žádná mlha – ukazatel ON/OFF je zapnutý
 Černý sensor se musí nacházet min. 5 mm pod hladinou vody
 Ponořte jednotku na 30 minut do roztoku vody a octa (v poměru složek 1:1). Případné
zbylé usazeniny odstraňte zubním kartáčkem.
 Zkontrolujte membránu a pokud je poškozena, proveďte její výměnu.
Download

Mlhovač Hagen Exo Terra EX