Návod k obsluze gripu LAVATUBE
Děkujeme Vám za zakoupení naší elektronické cigarety a gratulujeme k rozhodnutí šetřit jak vlastní zdraví a peníze, tak i
zdraví lidí pohybujících se ve vašem okolí.
Věnujte prosím pozornost tomuto návodu a při používání e-cigarety postupujte dle následujících instrukcí. Předejdete tak její
špatné funkci nebo případnému poškození.
E-cigareta není tabákový výrobek, obsahuje však nikotin, není vhodný pro těhotné a dle zákona číslo 379/2005 Sb. platí zákaz
jejího prodeje osobám mladším 18 let! Proto e-cigaretu používejte stejně, jako jste zvyklí u běžných cigaret.
Ve výjimečných případech hrozí předávkování nikotinem, stejně jako u klasických, tabákových cigaret.
Popis součástí:
1.
Grip Lavatube:
Grip se skládá ze 3 částí:
a) Tělo gripu
b) Li-iontová baterie
c) Šroubovací víčko těla
Při sestavování postupujte tak, že dle obrázku výše odšroubujete víčko gripu a do těla vložíte daterii plusovým (menším)
kontaktem nahoru. Pokud baterii vložíte opačný pólem, grip nebude funkční. Po vložení baterie zašroubujte zpět víčko.
2. Nabíjení baterie:
+
-
Nabíjet můžete jednu, nebo dvě baterie současně. Při vkládání baterie do nabíječky dbejte na správnou polaritu, která je
vyznačena na nabíječce. Plusový pól (menší) musí směřovat na horní stranu nabíječky. Dioda na nabíječce svítí při nabíjení
červeně a nabití baterie je indikováno zelenou barvou.
3.
Obsluha gripu:
Po vložení nabité baterie do gripu se rozsvítí displej a grip je připraven k použití.
Tlačítko C slouží k vypnutí a zapnutí gripu. Provede se podržením tlačítka na cca 5 vteřin.
Pokud v zapnutém stuvu stisknete 7x tlačítko C, zobrazí se aktuální napětí vložené baterie.
Tlačítka A (+) a B (-) slouží k nastavení voltáže od 3 – 6 V po krocíco 0,1 V. Nastavená hodnota se zobrazuje na displeji.
Tlačítkem D se spouští elektronická cigareta.
4.
Cartridge:
Je zásobník, ze kterého je e-liquid odpařován pomocí atomizeru. V případě, že jste zakoupili prázdnou cartridge, je nutné
ji před prvním použití zakapat e-liquidem což provedete tak, že na savý materiál uvnitř cartridge kapete e-liquid do doby,
dokud jej materiál vstřebává. Po vykouření e-liqudu, což poznáte podle malé dýmivosti a změny chuti, se může cartridge
znovu dokapat. Maximálně však 5-8x. Poté už není materiál v cartridgi schopen nasávat tekutinu a je třeba ji vyměnit.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SUCHOU CARTRIDGE BEZ E-LIQUIDU!!
Způsob použití elektronické cigarety:
Před prvním použitím elektronické cigarety nabijte baterii dle bodu 2. Po nabití sestavte grip dle bodu 1. Na závit
elektronické cigarety připojte pomocí přiložené redukce naplněný clearomizer CE4. Pokud vlastníte jiný cartomizer se závitem
510, redukci memusíte používat. Vaše cigareta je tímto připravena k provozu. Pomocí tlačítek A, B nastavte požadovaný výkon.
1
Při stisknutí tlačítka D probíhá tvorba páry. Vložte e-cigaretu do úst a zvolna nasávejte vytvořený dým. Malou chvíli před
ukončením potahování uvolněte tlačítko tak, aby jste nasály všechnu vytvořenou páru.
Bezpečnostní upozornění:
-
baterii nevystavujte příliš vysokým teplotám
baterie skaldujte při pokojové teplotě a plně nabité (dlouhodobé skladování vybitých baterií prudce snižuje jejich životnost)
chladné prostředí snižuje životnost a kapacitu baterie
nenabíjejte baterie jinou než přiloženou nabíječkou
nevhazujte baterie do ohně
elektronickou cigaretu uchovávejte mimo dasah dětí. (zejména však součásti obsahující nikotin)
Děkujeme, že jste si vybrali naši cigaretu a doufáme, že s ní budete spokojeni stejně jako plno lidí před Vámi.
Záruka a životnost výrobku:
24 měsícu: Nabíječky, pouzdra
3 měsíce (životnost): Baterie
10 dnů (životnost):
Atomizéry, cartomizéry
Bez záruky: Spotřební materiál jako jsou e-liquidy a náplně
Reklamace
Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu prodávajícího, s kopií kupního dokladu a písemným popisem
vady reklamovaného zboží.
Prodávající musí dodržet zákonem stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace, tj. 30 dnů. V případě nedodržení této lhůty
má kupující právo odstoupit od smlouvy a na vrácení zboží.
V případě uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu opravené, nebo nové zboží.
V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na dopravu a případné jiné náklady kupující.
Oficiální distributor a dovozce do ČR je firma: Jiří Vytásek, Za mostem 4, 61700 Brno, IČO 68 103 182
Vyrobeno v Číně
2
Download

Grip LAVATUBE. - Elektronická cigareta