E-cigareta Lavatube sada MOD V8
Návod k použití
Sada s e-cigaretou V 8 obsahuje :
1x tělo gripu
2x clear echomizér
2 x baterie 18350 900 mAh
1x nabíječka
1x redukce 510 / EGO
Dříve, než začnete tuto e-cigaretu používat, je nutné nabít přiložené baterie.
Nabíječka umožňuje nabíjet dvě baterie současně. Pro první nabíjení nových baterii
doporučuji nabíjet každý článek samostatně. Sice se prodlouží doba prvního nabití, ale
získáme max. kapacitu každého článku. U dalšího nabíjení již nabíjíme obě baterie
současně.Baterie vkládáme do nabíječky tak, abychom dodrželi polaritu na nabíječce
vyznačené. Po vložení baterek do nabíječky, zasuneme vidlici do zásuvky. Při zahájení
nabíjení svítí LED kontrolka(y) červeně. V okamžiku nabití se změní barva LED kontrolky na
zelenou barvu.
Máme-li baterky nabité, vyjmeme je z nabíječky a vložíme do gripu. To provedeme tak, že
odsuneme víčko na zadní části gripu a baterky vložíme do gripu. Opět dbáme na dodržení
polarity + - pólů (je vyznačeno v prostoru pro baterie).
Zbývá našroubovat přiloženou redukci (510/EGO) do horní části těla a silněji dotáhneme.
Vyjmeme clear echomizér z obalu a odšroubujeme náustek.
Připravíme si lahvičku liquidu. Clear echomizér se nejlépe plní přímo z lahvičky (kapáním).
Clear echomizér má objem cca 1,7 ml – risky na průhledném krytu jsou pouze orientační.
Clear echomizér mírně nakloníme a liquid kapeme tak, aby stékal po stěně nádobky a netekl
do otvoru středové trubičky. Snažíme se, aby hladina liquidu byla max. 2-3 mm pod horní
okraj gumového (bílého) prstýnku, který je nasazen na středovou trubičku. Po naplnění
zašroubujeme náustek.
Pak nám již nezbývá, než našroubovat clear echomizér na grip (redukci) a tím je e-cigareta
připravena k použití. POZOR ! Při doplňování clear echomizéru v běžném provozu, jej nikdy
nenechávejte našroubovaný na gripu ! V případě, že jej přeplníte, stačí odlít trochu liqudu,
aby jste se dostali na správnou hladinku. Po každém plnění zkontrolujte zda není na spodní
části – závit, kapka liquidu (vlhkost) a případně konektor otřete, aby byl před použitím suchý.
Než začneme kouřit, je nutné ještě nastavit napětí gripu. K tomu slouží dvě malá tlačítka pod
displejem. Levé slouží pro zvyšování napětí, pravé pro snižování. Každým stiskem
zvýšíme/snížíme napětí o 0,1 V. Pro Clear echomizér (CE+4) je nejvhodnější nastavit napětí
na cca 3,8 V. Vyšší napětí může způsobit zkreslení chuti liquidu.
Spodní velké tlačítko zapíná při stisku žhavení spirálky. V případě potřeby lze pomocí tohoto
tlačítka grip také uzamknout/odemknout. To se provádí tzv. 5 klikem, tj. 5x rychle za sebou
stiskneme tlačítko, podsvícení tlačítka 3x blikne a grip je zamknutý. Při dalším stisku tlačítka
se na displeji objeví dvě pomlčky – spirálka nežhaví. Tím lze zabránit nechtěnému stisknutí
tlačítka (např. v kapse). Odemčení se provádí úplně stejně, 5x stiskneme tlačítko, podsvícení
tlačítka 3x blikne a grip je odemčen.
V případě, že napětí baterii klesne pod stanovenou hodnotu, grip se vypne a na displeji se
objeví „Lo“ . V takovém případě je nutné vyměnit vybité baterie za nové.
Doplňování clear echomizéru záleží jen na Vás, ale doporučuji nečekat až bude nádobka zcela
prázdná. Díky nedostatku liquidu by mohlo dojít ke změně chuti – mírná kovová příchuť.
Po zhruba 2-3 dnech používání clear echomizéru je dobré, udělat tzv. proplach. To znamená,
že jej odšroubujete z gripu, vyšroubujeme náustek a pod tekoucí teplou vodou jej
propláchneme. Je nutné vodu z claru po chvilkách vždy vylít a pak pokračovat v proplachu.
Doba proplachování je závislá pouze na trpělivosti uživatele. Po skončení proplachu z clearu
vystříkáme vodu stejným způsobem, jako když vyklepáváme teploměr. Clear echomizér není
nutné sušit, ale po vyklepání lze clear opět naplnit a hned používat. Je ovšem nutné počítat
s tím, že několik prvních potažení nebude mít správnou chuť – doba nutná k opětovnému
nasáknutí knotu liquidem. Nezapomeňte také celý clear po proplachu řádně utřít do sucha.
Na závěr, si Vám dovolujeme popřát hodně příjemných chvil ve společnosti s e-cigaretou
Lavatube MOD V 8.
UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek – e-cigareta, je určena výhradně pro užívání osobám starších 18 let !!!
- baterie nevystavujte vysokým teplotám a chraňte před vlhkem (včetně náplní liquid)
- k dobíjení baterií používejte pouze přiložené nabíječky
- použitou baterií nevhazujte do ohně a při likvidaci, s ní zacházejte jako s nebezpečným
odpadem
- e-cigaretu uchovávejte v suchu, čistotě a mimo dosah dětí
- v případě potřeby, nás kontaktujte na e-mailové adrese: info @ hangsen . cz
Download

e-cigareta Echo 650/1100/1300 mAh