Multifunkční přístroj NOVÁTOR – návod k obsluze
Návod k obsluze a dodržování bezpečnosti
Multifunkční oscilační nástroj- neocenitelná univerzální kombinace funkcí, nástroj který řeže ( plast, kov,
dřevo,sádrokarton,obklady), brousí, seškrabává a krájí. Oscilační pohon je regulovaný v rozsahu 11000-22000
kmitů dle zatížení, rozkmit 3,2°. S pomocí 15ks příslušenství , které je součástí dodávky zvládnete
profesionálně a bezpečně řezat, brousit a škrabat i v těžko přístupných podmínkách. Čistotu zajistí odsávací
adaptér z příslušenství, který se připojí na vysavač.
Obsah balení:
- oscilační multifunkční nástroj NOVÁTOR 8226
- odsávací adaptér
- trojúhelníkový brusný nástavec
- 2ks brusné papíry hrubosti 80/120
- pilový list KT 67459 – dřevo, plasty, lehké kovy
- pilový list KT 67264 – dřevo, plasty, lehké kovy
- pilový list KT 67262 – dřevo, plasty, lehké kovy
- pilový list KT 67301 – dřevo, plasty, lehké kovy
- škrabka KT 67491 – zdivo, omítka, čištění povrchů
- 2xškrabka KT 67261 – zdivo, omítka, čištění povrchů
- pilový list KT 67564 – spáry obkladů, obklady
- 2xupínací imbus klíč
- náhradní uhlíky k motoru
- přepravní kufr
Technické parametry:
Oscilační pohon : 11000-22000kmitů
Rozkmit : 3,2 °
Napájecí napětí : 230 V, 50Hz
Příkon : 260W
Váha : 1,5kg
Návod k použití oscilačního multifunkčního nástroje:
Blahopřejeme k výběru tohoto výrobku navrženého s velkou péčí. Před instalací a použitím si pro dosažení co
nejlepšího výsledku a dodržení bezpečnosti prosím pozorně přečtěte následující doporučení a upozornění.
Naše společnost nemůže být odpovědná za případná poškození osob anebo věcí tímto produktem, ke kterým
došlo zejména v následujících případech:
-Úprava bezpečnostích prvků, zásah do přístroje
-Nerespektování postupů a doporučení uvedených v uživatelské příručce
-Používání příslušenství lišícího se od námi dodávaných
Bezpečnostní a obecné zásady
Obecné zásady
1. Před demontáží a výměnou příslušenství přístroje jej vypojte ze zásuvky
2. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník
3. Nepřetěžujte přístroj, při zahřátí vypněte a nechte vychladnout. Přehřátí může způsobit i příliš velký tlak na
přístroj
4. Opracovávané díly bezpečně upněte
Dovozce: Ing Petr Piskač, Věry Junkové 59, 53003 Pardubice
IČO : 11060581
DIČ : CZ5605280043
tel: +420603486153
mail : [email protected]
www.renovator.cz
Stránka 1
Multifunkční přístroj NOVÁTOR – návod k obsluze
5. Multifunční přístroj nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu nebo mazání. Odstraňujte prach z větracích
otvorů
6. Používejte ochranné pomůcky-ochranné brýle, rukavice, při velké prašnosti ochrannou masku, pokrývku
hlavy.
Elektřina
1. Ujistěte se, zda je přístroj správně připojen do zásuvky
2. Nepoužívejte ve velmi vlhkých prostorech ani na mokré podlaze
3. Nepoužívejte v případě opotřebování či porušení izolace kabelů
4. Při kontrole či opravě přístroj vyjměte ze zásuvky
Zapojení
Jednofázové, 230V, 50Hz,
Použití
Začínáme: vybalte NOVÁTOR a ujistěte se , že není viditelně poškozený včetně přívodního kabelu.Instalujte
odsávací adaptér a vhodný pracovní nástroj – pilový list, škrabku nebo brusný nástavec. Provedete to tak, že
odšroubujete imbus šroub s podložkou z pracovního čepu, nasadíte nejprve odsávací adaptér a potom pilu
- může mít několik poloh , vybereme vhodnou vzhledem k pracovní poloze.Pilu nasadíme tak, aby zapadla
do 4 čepů a řádně dotáhneme imbus šroubem s podložkou.
Dovozce: Ing Petr Piskač, Věry Junkové 59, 53003 Pardubice
IČO : 11060581
DIČ : CZ5605280043
tel: +420603486153
mail : [email protected]
www.renovator.cz
Stránka 2
Download

Multifunkční přístroj NOVÁTOR – návod k obsluze