Напомена: Ажурирање списка online- тестова извршено 22.03. 2015 у 8:00
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
25.08.2014. - 18.08.2015.
Организација за промоцију и
унапређење здравља ОПУЗ
Превенција и лечење дијабетесног
стопала (Д-1-1747/14)
Прим др Мирјана Лапчевић
Online тест
11
10
kme.opuz.rs
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Адренална криза код деце - дијагностика,
терапија, нега (Д-1-1246/14)
Прим. Др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
5
4
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Акутна реуматска грозница (АРГ) Дијагностика, терапија и распрострањеност
(Д-1-1750/14)
Др сци мед Зорица Димитријевић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Акутна тровања код деце – дијагностика,
терапија и нега (Д-1-1260/14)
Прим. Др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Анатомија и биомеханика зглоба колена
(Д-1-1210/14)
Прим. Др сци мед Александар Павловић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Болести инванзивног пнеумокока- значај и
мере превенције (Д-1-1257/14)
Прим. Др Мила Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Болести које преносе комарци – ризици и
мере превенције (Д-1-1209)
Прим. Др Мила Вучић Јанковић
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Дијагностика и лечење повреда зглоба
колена ( Д-1-1261/14)
Прим. Др сци мед Александар Павловић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Емоционална интелигенција у медицинској
пракси (Д-1-1836/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Фармацеутска здравствена делатност нормативно уређење (Д-1-1250/14)
Проф. Др Драгољуб Ђокић
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Физиотерапеутски третман лошег држања
тела код деце (Д-1-1380/14)
Софија Вукобрат
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Хепатитис А - значај и мере превенције
(Д-1-1247/14)
Прим.др Мила Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Хипо и хипернатремије код деце дијагностика, терапија, нега (Д-1-1254/14)
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Прим.Др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Хумани папилома вирус (ХПВ) - значај и
мере превенције (Д-1-1252/14)
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Интеракција професионалац – грађанин
(Д-1-1574/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Исхрана - средство превенције и лечења
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
кардиоваскуларних болести (Д-1-1840/14)
Александра Лишанин
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Конфликти у здравственим установама
(Д-1-1571/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
3
2
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Креирање и развој програма онлине
едукације (Д-1-1843/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Кривична дела против здравља људи одговорност здравствених радника
(Д-1-1846/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Адвокат
Снежана Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Медицинска средства - обавезе и
одговорности фармацеутских техничара
(D-1-1223/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Медицински отпад - ризици од заразних
болести и мере превенције (A-1-1429/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
6
5
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Одговорност фармацеутског техничара у
апотеци (Д-1-1220/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Online едукација у професионалном
развоју здравствених радника
(Д-1-1847/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Организација заједнице у превенцији
зависности од дрога (Д-1-1837/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Основи комуникације (Д-1-1569/14)
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
5
4
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Основни принципи добре имунизационе
праксе (Д-1-1219/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Повишен интракранијални притисак код
деце (Д-1-1248/14)
Прим. Др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
5
4
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Повреде меких структура зглоба колена
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
(Д-1-1214/14)
Прим. Др сци мед Александар Павловић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Превенција зависности од дрога у локалној
заједници (Д-1-226/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Примарна превенција хипертензије
(Д-1-1568/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Мр сци мед
Невенка Илић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Савремени приступ превенцији хроничних
незаразних обољења (Д-1-1839/14)
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Систем јавног здравља у Србији - законске
основе (Д-1-1842/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Систем здравствених служби - законске
основе (Д-1-1570/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Студија случаја: Емоционална
интелигенција (Д-1-1566/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
5
4
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Студија случаја: Интеракција
професионалац – грађанин (Д-1-1564/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
3
2
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Студија случаја: Комуникација са старим
особама у апотеци (Д-1-1572/14)
Др сци мед Весна Томић
Online ТЕСТ
3
2
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Студија случаја: Управљање конфликтима
у здравственим установама (Д-1-1573/14)
Др сци мед Весна Томић
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Online ТЕСТ
3
2
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Сузбијање пушења - законске обавезе и
одговорности здравствених радника
(Д-1-1854/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Терапија бола код деце (Д-1-1212/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Управљање конфликтима у здравственим
установама (Д-1-1567/14)
Др сци мед Весна Томић
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Online ТЕСТ
3
2
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентна кардиоваскуларна стања код деце
- дијагностика, терапија и нега
(Д-1-1255/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентна респираторна стања код деце дијагностика, терапија и нега
(Д-1-1256/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентна стања код деце настала дејством
физичких фактора - дијагностика, терапија
и нега (Д-1-1253/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентни нефролошки проблеми у
педијатрији - дијагностика, терапија и нега
(Д-1-227/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
9
8
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентни хематолошки проблеми код деце
- дијагностика, терапија и нега
(D-1-1222/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Ургентни метаболички поремећаји код
деце - дијагностика, терапија и нега
(Д-1-1211/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентни неуролошки проблеми код деце гнојни менингитис (Д-1-1213/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентни неуролошки проблеми код деце
– кома (Д-1-1259/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Ургентни неуролошки проблеми код деце Конвулзивни статус (Д-1-1249/14)
Прим.др сци мед Драгослав Максимовић
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Online ТЕСТ
7
6
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Велики јавноздравствени проблеми:
Недоступност хране, глад и потхрањеност
(Д-1-1852/14)
Мр сци мед Невенка Илић, Проф.др
Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Велики кашаљ/ПЕРТУСИС - Етиологија,
патогенеза, дијагностика и превенција
(Д-1-1853/14)
Др Мирјана Вигњевић-Краставчевић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
едукацију – АКМЕ
Водећи здравствени ризици: Поремећаји
животне средине (Д-1-1383/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Заразне болести које се могу пренети
храном и водом - ризици и мере превенције
(Д-1-1844/14)
Прим.др Мила Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Заразне болести које се преносе путем крви
- ризици и мере превенције (Д-1-1221/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Зависност од дрога - Терминолошка
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
разјашњења (Д-1-217/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
5
4
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Зависност од дрога као јавноздравствени
проблем (Д-1-229/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Заштита становништва од заразних
болести - обавезе и одговорности
здравствене службе (Д-1-1849/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Тема
Аутори програма КЕ
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за ауторе програма КЕ
Број бодова за кориснике програма КЕ
Место одржавања
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Заштита становништва од заразних
болести - законске основе (Д-1-1850/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Шта здравствени радник примарне заштите
треба да зна о узрочницима респираторних
заразних болести? (Д-1-1848/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић, Прим.др Мила
Вучић Јанковић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
НОН СТОП - 24 часа у периоду
акредитације
Академија за континуирану медицинску
едукацију – АКМЕ
Шта здравствени радник у стоматологији
треба да зна о узрочницима болести које се
преносе путем крви? (Д-1-1845/14)
Проф.др Драгољуб Ђокић
Online ТЕСТ
11
10
http://edukacija.akademijazakme.edu.rs/
Датум одржавања програма КЕ
30.03.2015.,03.04.2015.,11.04.2015.,
24.04.2015.,08.05.2015.,16.05.2015.,29.05.2015.,09.06.2015.,
17.06.2015.,25.06.2015.,02.07.2015.,11.07.2015.,23.07.2015.,
03.08.2015.,09.08.2015.,21.08.2015.,30.08.2015.,09.09.2015.,
20.09.2015.,29.09.2015.,08.10.2015.,17.10.2015.,25.10.2015.,
02.11.2015.,08.11.2015.,15.11.2015.
Oрганизатор
Национална асоцијација удружења здравствених
радника Србије
Обавезна имунизација лица експонираних одређеним
заразним болестима (Д-1-2131/14)
Вмс Гордана Живановић
Тест
120 минута
11
10
www.uzrnis.rs
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
29.03.2015.,02.04.2015.,10.04.2015.,
23.04.2015.,07.05.2015.,15.05.2015.,28.05.2015.,08.06.2015.,
16.06.2015.,24.06.2015.,01.07.2015.,10.07.2015.,22.07.2015.,
02.08.2015.,08.08.2015.,20.08.2015.,29.08.2015.,08.09.2015.,
19.09.2015.,28.09.2015.,07.10.2015.,16.10.2015.,24.10.2015.,
01.11.2015.,07.11.2015.,14.11.2015.
Oрганизатор
Тема
Предавачи:
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
УЗР Ниш
Депресија –узроци и исходи (Д-1-2130/14)
Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић
120 минута
11
10
www.uzrnis.rs
Датум одржавања програма КЕ
Oрганизатор
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
05.04.2015., 19.04.2015. 03.05.2015.,17.05.2015.
АСКЕД
Датум одржавања програма КЕ
04.04.2015.,18.04.2015.02.05.2015.,
06.05.2015.
АСКЕД
Фотопротекција (Д-1-1341/14)
Oрганизатор
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Бактеријске инфекције коже (Д-1-1340/14)
10
www.asked.rs
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
10
www.asked.rs
Датум одржавања програма КЕ
Oрганизатор
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
03.04.2015.,17..04.2015.,01.05.2015., 5.05.2015.
АСКЕД
Исхрана и кожа (Д-1-1343/14)
10
www.asked.rs
Download

Онлајн- тестови