Leasing
proizvodi
Sarajevo, 2013.
Leasing proizvodi
Sadržaj
1. Finansijski leasing:
– nova putnička vozila, fizička lica;
– nova putnička vozila, pravna lica;
– rabljena putnička vozila, fizička lica;
– rabljena putnička vozila, pravna lica;
– nova dostavna vozila, pravna lica;
– rabljena dostavna vozila, pravna lica;
– novi kamioni, pravna lica;
– rabljeni kamioni, pravna lica;
– nove prikolice i poluprikolice, pravna lica;
– rabljene prikolice i poluprikolice, pravna lica;
– novi autobusi, pravna lica;
– rabljeni autobusi, pravna lica;
– nova ostala vozila na točkovima, pravna lica;
– rabljena ostala vozila na točkovima, pravna lica;
– nova štamparska oprema, pravna lica;
– rabljena štamparska oprema, pravna lica;
– nova oprema za punjenje i pakovanje, pravna lica;
– rabljena oprema za punjenje i pakovanje, pravna lica;
– nove poljoprivredne mehanizacije, pravna lica;
– rabljene poljoprivredne mehanizacije, pravna lica;
– novi traktor, pravna lica;
– rabljeni traktor, pravna lica;
– nove građevinske mašine, pravna lica;
– rabljene građevinske mašine, pravna lica;
– nova građevinska oprema, pravna lica;
– rabljena građevinska oprema, pravna lica;
– nove mašine za obradu drveta, pravna lica;
– rabljene mašine za obradu drveta, pravna lica;
– nove mašine za obradu metala, pravna lica;
– rabljene mašine za obradu metala, pravna lica;
– nova ostala oprema, pravna lica;
– rabljena ostala oprema, pravna lica;
2. Operativni leasing
3. Sales lease and back
Leasing proizvodi
1.
FINANSIJSKI
FINANSIJSKI
LEASING VOZILA
VOZILA
LEASING
Finansijski leasing – nova putnička vozila fizička lica
Predmet finansiranja:
Nova putnička vozila
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
Cijena 20.000,00KM,
Cijena 40.000,00KM,
Cijena 80.000,00KM,
Cijena preko 80.000,00KM
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
8.000KM;
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
Do 20.000,00KM
Do 40.000,00KM
Do 80.000,00KM
Preko 80.000,00KM
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing;
- Boravišna prijava podnosioca zahtjeva za leasing;
- Tri zadnje platne liste ovjerene od strane odgovornog lica finansija
i/ili računovodstva (M2 obrazac);
0%+PDV
5%-10%+PDV
10%-15%+PDV
15%-20%+PDV
Max: 20%
Max: 20%
Max: 10%
Max: 10%
Finansijski leasing – nova putnička vozila pravna lica
Predmet finansiranja:
Nova putnička vozila
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
Cijena do 20.000,00KM,
Cijena do 40.000,00KM,
Cijena do 80.000,00KM,
Cijena preko 80.000,00KM
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
8.000KM;
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
Do 20.000,00KM
Do 40.000,00KM
Do 80.000,00KM
Preko 80.000,00KM
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
0%+PDV
5%-10%+PDV
10%-15%+PDV
15%-20%+PDV
Max: 20%
Max: 20%
Max: 10%
Max: 10%
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – rabljena putnička vozila fizička lica
Predmet finansiranja:
Rabljena putnička vozila
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
Cijena do 40.000,00KM,
20%
Cijena od 40.000,00 do 80.000,00KM, 25%
Cijena preko 80.000,00KM
30%
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing;
- Boravišna prijava podnosioca zahtjeva za leasing;
- Tri zadnje platne liste ovjerene od strane odgovornog lica finansija
i/ili računovodstva (M2 obrazac);
Potrebna dokumentacija o
rabljenom vozilu:
- Potvrda o tehničkoj ispravnosti predmeta leasinga (za vozila sa
upisanom pređenom kilometražom);
- Kopija saobračajne dozvole za vozila;
- Fotografije predmeta leasinga;
- Procjena vrijednosti rabljenog predmeta leasinga;
- Izvod iz registra zaloga;
Napomena:
- Za rabljena vozila koja imaju iskazan PDV u cijeni važe uslovi kao za
nova vozila;
- Zbir starosti vozila i perioda finansiranja ne smije preći 84 mjeseca;
Finansijski leasing – rabljena putnička vozila pravna lica
Predmet finansiranja:
Rabljena putnička vozila
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta klijenta);
Iznos akontacije:
Cijena do 40.000,00KM,
20%
Cijena od 40.000,00 do 80.000,00KM, 25%
Cijena preko 80.000,00KM
30%
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje dvije
godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji obračunski period;
Potrebna dokumentacija o
rabljenom vozilu:
- Potvrda o tehničkoj ispravnosti predmeta leasinga (za vozila sa
upisanom pređenom kilometražom);
- Kopija saobračajne dozvole za vozila;
- Fotografije predmeta leasinga;
- Procjena vrijednosti rabljenog predmeta leasinga;
- Izvod iz registra zaloga;
Napomena:
- Za rabljena vozila koja imaju iskazan PDV u cijeni važe uslovi kao za
nova vozila;
- Zbir starosti vozila i perioda finansiranja ne smije preći 84 mjeseca;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nova dostavna vozila pravna lica
Predmet finansiranja:
Nova dostavna vozila
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
Cijena do 20.000,00KM,
Cijena do 40.000,00KM,
Cijena do 80.000,00KM,
Cijena preko 80.000,00KM
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
8.000KM;
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
Do 20.000,00KM
Max: 20%
Do 40.000,00KM
Max: 20%
Do 80.000,00KM
Max: 10%
Preko 80.000,00KM Max: 10%
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
5%+PDV
10%-15%+PDV
15%-20%+PDV
20%-25%+PDV
Finansijski leasing – rabljena dostavna vozila
Predmet finansiranja:
Kamatna stopa:
Rabljena dostavna vozila
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
Do 40.000,00
Do 80.000,00
Preko 80.000,00
Period finansiranja:
12-60 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
25%
30%
35%
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Potrebna dokumentacija o
rabljenom vozilu:
- Potvrda o tehničkoj ispravnosti predmeta leasinga (za vozila sa
upisanom pređenom kilometražom);
- Kopija saobračajne dozvole za vozila;
- Fotografije predmeta leasinga;
- Procjena vrijednosti rabljenog predmeta leasinga (Eurotax);
- Procjena rabljenog predmeta leasinga sudskog vještaka;
- Izvod iz registra zaloga;
Napomena:
- Za rabljena dostavna vozila koji imaju iskazan PDV u cijeni važe isti
uslovi kao i za nova vozila;
- Zbir starosti predmeta leasinga i perioda finansiranje ne smije preći
84 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – novi kamioni
Predmet finansiranja:
Novi kamioni
Iznos akontacije:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
15-25% od neto cijene vozila + PDV
Period finansiranja:
96 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljeni kamioni
Predmet finansiranja:
Rabljeni kamioni
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta klijenta);
Iznos akontacije:
15-25% od neto cijene vozila + PDV
Period finansiranja:
96 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje dvije godine,
izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji obračunski period;
Potrebna dokumentacija o
rabljenom vozilu:
- Potvrda o tehničkoj ispravnosti predmeta leasinga (za vozila sa upisanom
pređenom kilometražom);
- Kopija saobračajne dozvole za vozila;
- Fotografije predmeta leasinga;
- Procjena vrijednosti rabljenog predmeta leasinga (Eurotax);
- Procjena rabljenog predmeta leasinga sudskog vještaka;
- Izvod iz registra zaloga;
Napomena:
- Zbir starosti predmeta leasinga i perioda finansiranje ne smije preći 120
mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nove prikolice i poluprikolice
Predmet finansiranja:
Nove prikolice i poluprikolice
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
10%-20% od neto cijene vozila + PDV
Period finansiranja:
120 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – Rabljene prikolice i poluprikolice
Predmet finansiranja:
Rabljene prikolice i poluprikolice
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
10%-20% od neto cijene vozila + PDV
Period finansiranja:
120 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
Potrebna dokumentacija:
Napomena:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Zbir starosti prikolica i perioda finansiranja ne smije preći 120 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing - Novi autobusi
Predmet finansiranja:
Novi autobusi
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
20%-30% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
120 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – Rabljeni autobusi
Predmet finansiranja:
Rabljeni autobusi
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
20%-30% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
120 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti autobusa i perioda finansiranja ne smije preći 120
mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nova ostala vozila na točkovima
Predmet finansiranja:
Nova ostala vozila na točkovima
Iznos akontacije:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
20%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena ostala vozila na točkovima
Predmet finansiranja:
Rabljena ostala vozila na točkovima
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
20%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
Potrebna dokumentacija:
Napomena:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Zbir starosti autobusa i perioda finansiranja ne smije preći 60 mjeseci;
Leasing proizvodi
1.1.
FINANSIJSKI
FINANSIJSKI
LEASING OPREMA
LEASING
OPREMA
Finansijski leasing – nova štamparska oprema
Predmet finansiranja:
Nova štamparska oprema
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
25%-45% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena štamparska oprema
Predmet finansiranja:
Rabljena štamparska oprema
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
30%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nova oprema za punjenje i pakovanje
Predmet finansiranja:
nova oprema za punjenje i pakovanje
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
50%-60% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena oprema za punjenje i pakovanje
Predmet finansiranja:
Rabljena oprema za punjenje i pakovanje
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
55%-65% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nove poljoprivredne mehanizacije
Predmet finansiranja:
Nove poljoprivredne mehanizacije
Iznos akontacije:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
20%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
Do 2% na iznos finansiranja;
8.000KM;
Kamatna stopa:
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena poljoprivredna mehanizacija
Predmet finansiranja:
Iznos akontacije:
Rabljena poljoprivredna mehanizacija
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
20%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti poljoprivredne mehanizacije i perioda finansiranja ne
smije preći 60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – novi traktor
Predmet finansiranja:
Novi traktor
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
10%-25% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljeni traktor
Predmet finansiranja:
Rabljeni traktor
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
10%-25% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nove građevinske mašine
Predmet finansiranja:
Nove građevinske mašine
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
20%-40% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljene građevinske mašine
Predmet finansiranja:
Rabljene građevinske mašine
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
25%-45% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nova građevinska oprema
Predmet finansiranja:
Nova građevinska oprema
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
30%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
84 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena građevinska oprema
Predmet finansiranja:
Rabljena građevinska oprema
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
30%-50% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
84 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
84 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nove mašine za obradu drveta
Predmet finansiranja:
Nove mašine za obradu drveta
Iznos akontacije:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
30%-60% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Kamatna stopa:
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljene mašine za obradu drveta
Predmet finansiranja:
Rabljene mašine za obradu drveta
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
35%-65% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
Napomena:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nove mašine za obradu metala
Predmet finansiranja:
Nove mašine za obradu metala
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
30%-60% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljene mašine za obradu metala
Predmet finansiranja:
Rabljene mašine za obradu metala
Kamatna stopa:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
35%-65% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
60 mjeseci;
Leasing proizvodi
Finansijski leasing – nova ostala oprema
Predmet finansiranja:
Nova ostala oprema
Kamatna stopa:
7%-10% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Iznos akontacije:
20%-60% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
60 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Potrebna dokumentacija:
NE
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Finansijski leasing – rabljena ostala oprema
Predmet finansiranja:
Rabljena ostala oprema
Iznos akontacije:
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
25%-65% od neto cijene vozila + PDV;
Period finansiranja:
48 mjeseci;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
8.000KM;
Kamatna stopa:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
Zbir starosti štamparske opreme i perioda finansiranja ne smije preći
48 mjeseci;
Leasing proizvodi
2.
OPERATIVNI
LEASING
OPERATIVNI LEASING
Predmet finansiranja:
Putnička i dostavna vozila
Iznos akontacije:
9%-12% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta;
0%-10% (u zavisnosti od procjene boniteta klijenta);
Period finansiranja:
12-48 mjeseci
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
8.000KM;
Dva načina obračuna najma kod
operativnog leasinga:
- Autoodgovornost i kasko osiguranje;
- Autoodgovornost i kasko osiguranje, servis i gume.
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Napomena:
U slučaju finansiranja marke predmeta leasinga izvan ASA
grupacije može se tražiti potpisan Ugovor o otkupu od stanje
dobavljača;
Kamatna stopa:
Leasing proizvodi
3.
SALE AND
LEASE BACK
SALE AND LEASE BACK
Sale and lease back
Vrsta leasinga:
Finansijski leasing
Predmet finansiranja:
Vozila, kamioni, prikolice, građevinske mašine, autobusi i oprema;
8%-14% (u zavisnosti od iznosa finansiranja i procjene boniteta
klijenta);
Kamatna stopa:
Iznos akontacije:
Definisan u skladu sa uslovima iz kataloga prema predmetu
finansiranja;
Period finansiranja:
Definisan u skladu sa uslovima iz kataloga prema predmetu
finansiranja;
Naknada za obradu ugovora:
Do 2% na iznos finansiranja;
Minimalan iznos finansiranja:
8.000KM;
Opcija finansiranja sa ostatkom
vrijednosti:
NE
Potrebna dokumentacija:
- Ponuda/profaktura dobavljača;
- Kopija lične karte direktora preduzeća;
- Kopija boravišne prijave direktora preduzeća;
- Ovjerena kopija rješenja o registraciji preduzeća;
- Potvrda poreske uprave o izmirenim obavezama;
- Ovjeren identifikacioni broj;
- Statistički broj;
- Uvjerenje o PDV-u;
- Kopija deponovanih potpisa;
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31.12.xxx i 30.06.xxx za posljednje
dvije godine, izvještaj o gotovinskim tokovima za posljednji
obračunski period;
Potrebna dokumentacija o
rabljenom predmetu leasinga:
- Potvrda o tehničkoj ispravnosti predmeta leasinga (za vozila sa
upisanom pređenom kilometražom) -opcija;
- Kopija saobračajne dozvole za vozila;
- Fotografije predmeta leasinga;
- Kartica stalog sredstava;
- Orginalni račun prvobitnog dobavljača;
- Procjena vrijednosti rabljenog predmeta leasinga (Eurotax);
- Procjena rabljenog predmeta leasinga sudskog vještaka;
- Izvod iz registra zaloga;
Download

Leasing proizvodi