UNAPREĐENJE ULAZNIH PODATAKA ZA MODEL COPERT 4
Authors:
Jelena Trifunović, dr Aleksandar Manojlović, mr Vladimir Momčilović, Milan Cvetković
Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet
Introduction
•
•
•
•
•
EU se obavezala da smanji emisiju zagađujućih materija, potrošnju energije i postizanje održivog razvoja transporta
postavljeni kratkoročni ciljevi
COPERT 4
Ulazni podaci
Evidencija registrovanih vozila na teritoriji Republike Srbije
Predlog unapređenja sistema evidentiranja podataka
MODEL COPERT 4
•
Softverski alat
•
Procena emisije 23 zagađivača i potrošnje goriva
•
Omogućava izračunavanje emisije izduvnih gasova za sledeće kategorije vozila šifrirane prema NFR nomenklaturi:
•
PUTNIČKI AUTOMOBILI (NFR: 1.A.3.b.i)
•
LAKA TERETNA VOZILA (<3.5t) (NFR: 1.A.3.b.ii)
•
TEŠKA TERETNA VOZILA (>3.5t) (NFR: 1.A.3.b.iii)
•
MOPEDI I MOTOCIKLI (NFR: 1.A.3.b.iv)
Podaci o gorivu
Utrošena količina
Ulazne promenljive
Podaci o aktivnostima
Broj vozila po kategorijama
Podela voznog parka po propisima o emisiji izduvnih
gasova (tehnologiji)
Pređeni put po kategoriji vozila
Pređeni put po tipu puta
Uslovi vožnje
Prosečna brzina po kategoriji vozila i tipu puta
Ostale promenljive
Prosečna
izračunavanja
Klimatski uslovi
Prosečna dužina vožnje
Distribucija isparenja
Emisioni faktori
Po tipu emisije (topla, hladna, isparenja)
Po kategoriji vozila
Po tipu puta
Određivanje procentualnog učešća
pređenog puta pri hladnom startu
Mesečno
Prema kategoriji vozila
Proračun emisije svih zagađivača na godišnjem
nivou koja potiču od drumskog saobraćaja prema
svim definisanim prostornim jedinicama i tipu puta
PRIKUPLJENI PODACI
Baza podataka MUP o registrovanim vozilima na teritoriji Srbije – od 1990. do 2009. godine
Energetski bilans za 2007. i 2008. godinu Ministarstvo rudarstva i energetike
Podaci o srednjem vazdušnom pritisku, srednjoj min. i srednjoj maks. vazdušnoj temperaturi po mesecima –
Republički hidrometeorološki zavod Srbije
Problemi vezani za podatke o vozilu
•
Kategorizacija vozila u bazi podataka MUP nije u formi koju zahteva COPERT IV softver
•
Pojedini podaci nisu odgovarajući – zapremina vozila, masa vozila, nosivost vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, namena vozila, vrsta goriva, nema podataka o tehnologiji (euro 1, euro2,...)...
•
Potrebno je raspoložive podatke klasifikovati tako da zadovolje traženu formu
Problemi vezani za podatke o vozilu
VRSTA
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
TERETNO VOZILO
MARKA
ZASTAVA
ZASTAVA
ZASTAVA
TAM
MERCEDES
FAP
TAM
MERCEDES-BENZ
TAM
MERCEDES-BENZ
FAP
FAP
TAM
FAP
TAM
TAM
MERCEDES-BENZ
FAP
TAM
HANOMAG-HENSCHEL
TIP
83 12 AD
80.12 3600
50.8 D
80 T3 BE2,6
602-D 35,1 TURISTIČKO
MERCEDES-1213/42
60 T5BE 3, 2
OSTALO I NEPOZNATO
80 T5B/3,2
OSTALO I NEPOZNATO
MERCEDES 1213136
1616B/R
75-T3B/2,6
1620 BD
75 T5B-K
75 T5B-K
OSTALO I NEPOZNATO
1921 BK
80 T5 F3,2
F-35
GOD_PR SNAGA ZAPREMINA
88
85 99999
89
85 99999
86
73 99999
85
57 99999
77
47 99999
77
98 99999
77
45 99999
98
420 99999
84
57 99999
80
48 99999
90
96 99999
81
160 99999
83
76 99999
88
147 99999
83
76 99999
82
76 99999
83
96 99999
91
151 99999
87
57 99999
71
55 99999
MASA NOSIVOSTNAMENA
8190 05000 ne_def
8100 04910 ne_def
8000 05000 ne_def
3500 01150 ne_def
3480 01500 ne_def
11800 06590 ne_def
4700 02300 ne_def
107699 99999 ne_def
4880 02300 ne_def
2800 01075 ne_def
12400 07120 ne_def
16000 08800 ne_def
3500 01150 ne_def
16000 08700 ne_def
3500 01150 ne_def
3500 01270 ne_def
12080 07000 ne_def
19090 10890 ne_def
3500 00920 ne_def
3180 01610 ne_def
VRSTA
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
PUTNIČKI AUTOMOBIL
MARKA
TOYOTA
ZASTAVA
VOLKSWAGEN
OSTALO I NEPOZNATO
VW
ZASTAVA
DAIHATSU
ZASTAVA
ZASTAVA
HYUNDAI
ZASTAVA
ZASTAVA
FIAT
OPEL
ZASTAVA
VOLKSWAGEN
FIAT
TIP
STARLET 1000
128-SC1100
OSTALO I NEPOZNATO
OSTALO I NEPOZNATO
POLO
101 3/5 VRATA
OSTALO I NEPOZNATO
OSTALO I NEPOZNATO
101 SKALA 55
ATOS 1.0
JUGO 45 KORAL
128-SC1100
OSTALO I NEPOZNATO
OSTALO I NEPOZNATO
LADA SAMARA 21093/1500
GOLF 19 E
UNO 45 S
GOD_PR SNAGA ZAPREMINA
91
40 99999
85
64 99999
98
37 99999
77
999 99999
98
37 99999
75
999 99999
90
999 99999
85
999 99999
90
999 99999
0
44 99999
92
33 99999
83
64 99999
89
33 99999
86
999 99999
90
999 99999
86
37 99999
88
33 99999
Prosečan godišnji pređeni put
SPROVEDENO ISTRAŽIVANJE
PREPORUČENE VREDNOSTI
ANKETA VOZAČA DRUMSKIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA (2009.) NA:
•stanicama za snabdevanjem gorivom
•uređenim površinama za parkiranje vozila
•u transportnim kompanijama širom Srbije
• na osnovu završnog izveštaja
European Database of Vehicle Stock for the Calculation and Forecast of Pollutant and Greenhouse Gases Emissions with TREMOVE and COPERT
PREDLOG UNAPREĐENJA SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA
•
Na osnovu analize prikupljenih podataka utvrđeno je da su podaci o strukturi voznog parka i prosečnom godišnjem pređenom putu pojedinih kategorija vozila kritični elementi proračuna. •
Uzimajući u obzir troškove prikupljanja podataka visokog nivoa poverenja, predlaže se sprovođenje unapređenja evidentiranja podataka u četiri faze. PREDLOG UNAPREĐENJA SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA
•
U prvoj fazi potrebno je evidentirati prosečan godišnji pređeni
put pojedinih kategorija vozila
• Godišnji pređeni put svakog pojedinačnog vozila ‐ stanje odometra se očitava prilikom obavljanja tehničkog pregleda za registraciju vozila, u stanici tehničkog pregleda i evidentira se u dokumentima za registraciju vozila. • Druga faza – obuka. Prvi deo obuke ‐ značenje svakog podatka potrebnog za unos u evidenciju, za koju vrstu vozila se svaki od
podataka unose i gde se mogu pročitati određeni podaci (saobraćajna dozvola, i dr.). Drugi deo obuke se odnosi na korišćenje informacionog sistema.
PREDLOG UNAPREĐENJA SISTEMA EVIDENTIRANJA PODATAKA
•
Treća faza obuhvata proveru verodostojnosti i ispravku postojećih podataka o vozilima, kako u saobraćajnoj dozvoli vozila tako i u jedinstvenoj bazi podataka na državnom nivou
• U četvrtoj fazi, nakon prve godine funkcionisanja novog sistema evidencije i provere verodostojnosti i ispravke postojećih podataka o vozilima formira se baza podataka vozila registrovanih na teritoriji Republike Srbije.
• Baza podataka treba da obuhvati širi skup podataka o vozilu, kao i klasu emisije izduvnih gasova vozila.
UNAPREĐENJE ULAZNIH PODATAKA ZA MODEL COPERT 4
Authors:
Jelena Trifunović, dr Aleksandar Manojlović, mr Vladimir Momčilović, Milan Cvetković
Univerzitet u Beogradu Saobraćajni fakultet
Download

unapređenje kvaliteta ulaznih podataka za model copert 4