CENOVNIK OPREME ZA AUTOMATIZACIJU KAPIJA 23.03.2012.
Opis
Jedinična
cena
opreme
R.b.
1
Motor PROTECO MOVER 8 (za klizne kapije do 800kg)
175
260
2
Motor PROTECO MOVER 15 (za klizne kapije do 1500kg)
3
Motor PROTECO ASTER 3 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 2 m)
135
4
Motor PROTECO ASTER 4 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 2.5m)
140
5
Motor PROTECO ASTER 5 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 3.2m)
Motor PROTECO LEADER 3 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 2 m)
135
6
145
7
Motor PROTECO LEADER 4 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 2.75 m)
140
8
Motor PROTECO LEADER 5 (za krilne kapije - max dužina jednog krila 3.5 m)
145
9
Set PROTECO UNIVERSAL B (za rolo vrata) komplet sa elektronikom Q40 i jednim
daljinskim TX-4334
195
11
IC Barijera PROTECO RF-36
Strob lampa 220VAC
20
12
Strob lampa 24VAC PROTECO RL-11T
15
13
Električna brava za kapiju PROTECO RT-18 12V
67
14
Modul za električnu bravu PROTECO MEL Q36/Q60
17
15
Zupčasta letva(l=1m)-čelična pocinkovana sa priborom
Dodatna daljinska komanda DMD
15
16
17
Dodatna daljinska komanda PROTECO TX4334
17
18
Dodatna daljinska komanda PROTECO HIT3
17
19
17
21
Dodatna daljinska komanda PROTECO TX312
Prijemnik PROTECO RX4334 3-kanala sa antenom 24V
Prijemnik PROTECO RX4331 1-kanal sa antenom 12V
35
22
Elektronika PROTECO Q60-AA (za krilne kapije)
90
23
Elektronika PROTECO Q60-S (za klizne kapije)
Antena PROTECO 433MHz
90
24
25
Rampa PROTECO RAPID(PARK) 3 PLUS (kućište sa priborom za montažu,
upravljačka elektronika Q60S,ruka dužine 3m)
750
26
Rampa PROTECO RAPID(PARK) 4 PLUS (kućište sa priborom za montažu,
upravljačka elektronika Q60S,ruka dužine 4m)
800
27
Rampa PROTECO RAPID(PARK) 6 PLUS (kućište sa priborom za montažu,
upravljačka elektronika Q60S,ruka dužine 6m)
850
10
20
35
10
40
15
CENE SETOVA ZA AUTOMATIZACIJU KAPIJA
SETOVI ZA KLIZNE KAPIJE
28
KIT MEKO 5 PROTECO (Motor MEKO 5,upravljačka elektronika Q60S sa 2 daljinske
komande TX312,IC barijera,strob lampa,ključ brava,zupčasta letva 4kom)
Jedinična
cena
opreme
360
33
KIT MEKO 8 PROTECO (Motor MEKO 8,upravljačka elektronika Q60S sa 2 daljinske
komande TX312,IC barijera,strob lampa,ključ brava,zupčasta letva 4kom)
KIT MOVER 5 PROTECO (Motor MOVER 5,upravljačka elektronika Q60S sa 2
daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava,zupčasta letva 4kom)
KIT MOVER 8 PROTECO (Motor MOVER 8,upravljačka elektronika Q60S sa 2
daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava,zupčasta letva 4kom)
KIT MOVER 15 PROTECO (Motor MOVER 15, upravljačka elektronika Q60S sa 2
daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava,zupčasta letva 4kom)
SETOVI ZA KRILNE KAPIJE
KIT LEADER 3 PROTECO(Motor LEADER 3-2kom,upravljačka elektronika Q60A sa
2 daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava)
KIT LEADER 4 PROTECO(Motor LEADER 4-2kom,upravljačka elektronika Q60A sa
2 daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava)
KIT LEADER 5 PROTECO(Motor LEADER 5-2kom,upravljačka elektronika Q60A sa
2 daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava)
34
KIT ACE 4 PROTECO(Motor ACE 4-2kom,upravljačka elektronika Q60A sa 2
daljinske komande HIT3,IC barijera,strob lampa,ključ brava)
475
35
KIT BLANK (SHARK) 4 PROTECO za podzemnu montažu (Motor BLANK2kom,upravljačka elektronika Q60A sa 2 daljinske komande TX4334,IC barijera,strob
lampa,ključ brava)
850
36
KIT RUNNER(WHEELER) PROTECO motor sa točkom (Motor RUNNER2kom,upravljačka elektronika Q60A sa 2 daljinske komande TX4334,IC barijera,strob
lampa,ključ brava,električna brava)
550
27
28
29
30
31
32
382
360
382
468
405
415
425
Download

Cenovnik PROTECO slike 01 03 2012