Almaks Security Systems d.o.o.
Gospodara Vučića 129
11 000 Beograd
Tel. 011 285 26 06, 011 285 26 07
Fax. 011 285 26 08 www.almaks.rs
Navedene cene su u EUR-ima bez PDV-a. Kontaktirajte nas radi ostvarivanja ZNAČAJNIH POPUSTA!
Cenovnik
Protivpožarne
opreme
Konvencionalni protivpožarni sistemi - Detnov (Španija)
Konvencionalna protivpožarna centrala za 4 zone, 32
detektora po zoni, relejni izlazi za alarm i smetnju, 2
nadzirana sirenska izlaza sa podesivim kašnjenjem (0-10
minuta), 24VDC izlaz na centrali, test mod rada sa autoreset funkcijom, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm,
poseduje EN 54-2, 4 standard
DET-CCD-104
134,30
Konvencionalna protivpožarna centrala za 8 zona, 32
detektora po zoni, relejni izlazi za alarm i smetnju, 2
nadzirana sirenska izlaza sa podesivim kašnjenjem (0-10
minuta), 24VDC izlaz na centrali, test mod rada sa autoreset funkcijom, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm,
poseduje EN 54-2, 4 standard
DET-CCD-108
161,90
Konvencionalna protivpožarna centrala za 12 zona, 32
detektora po zoni, relejni izlazi za alarm i smetnju, 2
nadzirana sirenska izlaza sa podesivim kašnjenjem (0-10
minuta), 24VDC izlaz na centrali, test mod rada sa autoreset funkcijom, dimenzije 443 mm x 268 mm x 109 mm,
poseduje EN 54-2, 4 standard
DET-CCD-112
180,30
Modul kartica sa 4 relejna izlaza (30VDC/10A), do 3
kartice se mogu vezati na centralu, podesivo vreme
kašnjenja za aktiviranje relejnih izlaza (0-10 minuta)
DET-TRD-100
51,50
Modul kartica sa 4 nadzirana izlaza za konvencionalne
sirene (500mA po izlazu), do 3 kartice se mogu vezati na
centralu, podesivo vreme kašnjenja za aktiviranje izlaza
(0-10 minuta)
DET-TSD-100
51,50
Modul komunikaciona kartica za priključenje bilo koje
DETNOV konvencionalne centrale u DETNOV požarni
mrežni prsten korišćenjem MODBUS protokola čime je
omogućen i daljinski pristup glavnim funkcijama
konvencionalnih centrala. Poseduje RS485 izlaz,
upravljanje zonama (uključenje/isključenje rada zona,
uključenje/isključenje
testiranja
zona),
uključenje/isključenje izlaza na relenoj i kartici za
aktiviranje sirena, upravljanje alarmnim i relejnim izlazom
za smetnje i sirene, provera stanja sirena, omogućava
resetovanje centrale
DET-TMD-100
pozovite
Konvencionalni optički detektor požara, kompenzacija
uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port
za paralelni indikator, kompatibilan sa bilo kojom
konvencionalnom centralom, elegantan dizajn, poseduje
EN 54-7 standard
DET-DOD-220
11,30
Konvencionalni
termodiferencijalni/termomaksimalni
(58oC) detektor požara, port za paralelni indikator,
kompatibilan sa bilo kojom konvencionalnom centralom,
elegantan dizajn, poseduje EN 54-5 standard
DET-DTD-210
10,70
Konvencionalni termomaksimalni visoke temperature
(78oC) /termodiferencijalni detektor požara, port za
paralelni indikator, kompatibilan sa bilo kojom
konvencionalnom centralom, elegantan dizajn, poseduje
EN 54-5 standard
DET-DTD-215
10,70
Konvencionalni optičko / termomaksimalni (58oC)
/termodiferencijalni detektor požara, kompenzacija uticaja
prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port za
paralelni indikator, kompatibilan sa bilo kojom
konvencionalnom centralom, elegantan dizajn, poseduje
EN 54-5,7 standard
DET-DOTD-230
13,30
DET-Z-200
2,60
Dodatno podnožje za detektor požara, predviđeno za OG
instalaciju ili za vlažne sredine
DET-STD-200
1,20
Konvencionalni ručni javljač požara za unutrašnju
montažu, resetabilni, poseduje EN 54-11 standard
DET-PCD-100
11,60
Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnje
uslove, selekcija 3 tona, niske potrošnje (7mA), poseduje
EN 54-3 standard
DET-SCD-100
20,70
Konvencionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za
unutrašnje uslove, selekcija 3 tona, niske potrošnje
(7mA), ispunjava EN 54-3 standard
DET-SCD-110
47,90
Konvencionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za
spoljnu montažu, podesivo vreme aktiviranja
DET-SCD-120
66,30
Sirena za unutrašnju montažu, radni napon 24VDC,
potrošnja 16mA, 103dB, 124 x 130 x 100mm
PSS-03
20,00
Sirena za spoljnu montažu, IP65, radni napon 24VDC,
potrošnja 16mA, 103dB, 124 x 130 x 100mm
PSS-20
21,00
Podnožje za automatski detektor požara
Sirena sa strob svetlom za unutrašnju ili spoljnu
montažu, IP65, radni napon 24VDC, potrošnja 38mA,
103dB, 124 x 130 x 100mm
PSC-27
41,00
Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnju
montažu, 32 tona za signalizaciju alarma, mogućnost
trigerovanja 2 različita tona, podešavanje jačine tona
SAT-SPP-100
16,70
Paralelni indikator prorade automatskih detektora požara
DET-PAD-10
7,30
Sertifikovano napajanje za sistem detekcije požara,
opseg rada 90 - 264VAC/24VDC-2A, relejni izlaz koji se
aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije,
indikacija
ispražnjenosti
akumulatorskih
baterija,
indikacija greške mrežnog napajanja), poseduje EN 54-4
standard
DET-FAD-902
202,40
Sertifikovano napajanje za sistem detekcije požara,
opseg rada 110 - 120VAC or 220 - 240VAC/24VDC-5A,
relejni izlaz koji se aktivira u slučaju smetnji (nestanak
električne
energije,
indikacija
ispražnjenosti
akumulatorskih baterija, indikacija greške mrežnog
napajanja), poseduje EN 54-4 standard
DET-FAD-905
279,60
Konvencionalni detektori i oprema - Nittan - Evolution (UK)
Konvencionalni optički detektor dima, EN54-7
NTN-EVC-P
19,20
Termički detektor brzog odziva - 54-70 stepeni
NTN-EVC-H-A2
18,00
Termički detektor brzog odziva - 84-100 stepeni
NTN-EVC-H-CS
18,00
NTN-EVC-DP
48,00
Optički dualni detektor
Standardna baza za sve Nittan detektore
NTN-UB-4
2,50
Komora za analizu uzoraka vazduha iz ventilacionog
kanala
NTN-UG-3
101,00
Cev za uzimanje uzorka dužine 0.6m
NTN-VR-0.6M
32,00
Ručni javljač požara- resetujući (IP24)
NTN-RP-RS-01
14,40
NTN-STA-R1
13,00
Paralelni indikator
Konvencionalni pribor i prateća oprema - Ostali proizvođači
Konvencionalni ručni javljač požara za unutrašnju
montažu, memorija mehaničkog aktiviranja, resetovanje
SAT-ROP-100/EU
pomoću ključa, LED signalizacija aktiviranja, ispunjava
EN54-11
11,30
Konvencionalni ručni javljač požara za spoljnu montažu,
memorija mehaničkog aktiviranja, resetovanje pomoću SAT-ROP-101/EU
ključa, LED signalizacija aktiviranja, ispunjava EN54-11
41,30
Konvencionalni ručni javljač požara
AMD-FA-102
8,00
Taster za nužni izlaz - zeleni
EBC-E-108E
10,00
Konvencionalni ručni javljač požara - resetujući
AMD-FA-1052
10,00
Konvencionalni ručni javljač u plavoj boji
GLT-CP3/B
17,00
Konvencionalni ručni javljač u žutoj boji
GLT-CP3/Y
17,00
Protivpožarna sirena sa strob svetlom 24V, 120mA
AMD-PSL-82
22,60
Protivpožarna piezo sirena sa strob svetlom 24V, 300mA
AMD-PSL-85
9,99
Protivpožarna piezo sirena sa strob svetlom 24V, 55mA
AMD-PSL-81
10,60
Protivpožarna piezo sirena 24V, 55mA
DEMCO 115
20,00
Konvencionalni reflective beam detektor (5-50m)
FIRERAY 50RV
600,00
Konvencionalni reflective beam detektor (50-100m)
FIRERAY 100RV
672,00
Talentum IR2
2.280,00
IR2 detektor plamena dualni
IR3 detektor plamena sa trostrukim sočivom
Talentum IR3
2.577,00
Talentum UV/IR
2.650,00
Akumulator 12V, 7Ah, dimenzije: 151x65x94mm
LEO-AKB-7
14,00
Akumulator 12V, 9Ah, dimenzije: 151x65x94mm
LEO-AKB-9
25,00
Akumulator 12V, 12Ah, dimenzije: 151x98x95mm
LEO-AKB-12
35,00
Akumulator 12V, 17Ah, dimenzije: 181x77x168mm
LEO-AKB-17
55,00
Akumulator 12V, 26Ah, dimenzije: 177x167x125mm
LEO-AKB26
75,00
Akumulator 12V, 28Ah, dimenzije: 177x167x125mm
LEO-AKB28
79,00
Akumulator 12V, 33Ah, dimenzije: 195x130x155mm
LEO-AKB-33
109,00
Akumulator 12V, 45Ah, dimenzije: 197x165x170mm
LEO-AKB-45
147,00
UV/IR detektor
Stabilisani izvor napajanja sa punjacem, 27,6V/ 2,5A.
HIR-PS2425A
48,00
Univerzalni pribor za demontažu I testiranje detektora
HON-SOLO811
1.242,00
Download

Konvencionalni - Almaks Security Systems