ENSTO kabelové příslušenství pro NN a VN
silové kabely
Utility Networks
Katalog březen / marec 2011
Obsah
Ensto NN kabelové příslušenství
2
NN kabelové spojovače
4
NN kabelová oka
5
NN kabelové spojky
6
NN kabelové koncovky
10
NN teplem smrštitelné trubice
12
NN teplem smrštitelné opravné manžety
17
NN teplem smrštitelné rozdělovací hlavy
18
NN teplem smrštitelné kabelové koncové utěsňovací uzávěry
19
Ensto VN kabelové příslušenství
20
VN kabelové spojovače
22
VN kabelová oka
23
VN kabelové spojky
24
VN kabelové koncovky
30
VN kabelové stíněné odpojitelné konektory
44
Rejstřík
54
1
Ensto kabelové příslušenství pro NN napětí
Ensto v oblasti NN kabelových
souborů ustavičně rozšiřuje typový
rozsah produktů, přičemž například
vyrábí i přechodové spojky.
Naše kabelové soubory – sady
obsahují všechen potřebný materiál
pro montáž.
Ensto řešení pro NN kabelové
soubory
pokrývají
následující
produkty:
1. Šroubová
kabelová
oka
a
spojovače s trhacími hlavami do 1
kV
2. NN vnitřní a venkovní kabelové
koncovky pro 3 žilové anebo 4
žilové kabely s polymerovou anebo
papírovou izolací.
3. NN kabelové spojky pro 3 žilové
anebo
4
žilové
kabely
s
polymerovou
anebo papírovou
izolací
4. Nové přímé a přechodové NN
kabelové spojky
5. NN distribuční kabelové skříně a
jejich příslušenství
2
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové šroubové
spojovače s trhacími
hlavami SLJ
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové šroubové spojovače s trhacími hlavami SLJ
Použití
Kabelové šroubové spojovače s trhacími hlavami SLJ nebo SJ0.47 možno použít v kabelových
spojkách pro spojení všech kombinací jader žil zemných NN kabelů U0/U = 0,6/1 kV (plná nebo
slaněná jádra, kruhový nebo sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu) jader
žil u kabelů s polymerovou (plastovou) ale i papírovou izolaci. Spojovače obsahují ve středové
časti přepážku.
Technické údaje
Typ
EAN
Typ a průřez
vodiče
2
[mm ]
SJ0.47 *
SLJ1.27
SLJ2.27
SLJ3.47
SLJ4.47
6418677418464
6418677458187
6418677458194
6418677459726
6418677459733
Al/Cu 6-25
Al/Cu 6-50
Al/Cu 35-95
Al/Cu 95-240
Al/Cu 150-300
A
B
C
Hmotnost
Balení
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
11
16
26
29
20
27
38
43
44
48
119
130
0,034
0,067
0,278
0,382
100
100
100
50
50
* Kabelový spojovač není vybavený šrouby s trhacími hlavami nýbrž je konstrukce s vnitřním imbusem.
4
Materiál
Tělo
Šrouby
Pocínovaná slitina hliníku
Pocínovaná slitina hliníku
Montáž
Pomocí klíče na matice se kroutícím momentem dotahujte šroub až do okamžiku, kdy dojde k
odtrhnutí hlavy šroubu. Důležité je vykonávat dotahovaní rovnoměrně a bez bočných pohybů, aby
k odtrhnutí hlav šroubu došlo vlivem kroutícího momentu a ne silou smyku.
Nářadí
Klíč na matice se 6-hranou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelová šroubová
oka s trhacími hlavami
SAL
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelová šroubová oka s trhacími hlavami SAL
Použití
Kabelová šroubová oka s trhacími hlavami SAL možno použít na ukončení NN kabelů U0/U =
0,6/1 kV všech kombinací jader žil kabelů (plná nebo slaněná jádra, kruhový nebo sektorový
průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu) jader žil u kabelů s polymerovou (plastovou)
ale i papírovou izolací. Kabelová oka jsou vodotěsná.
Technické údaje
Typ
EAN
SAL1.27
SAL1.271
SAL1.272
SAL2.2
SAL2.27
SAL2.272
SAL3.2
SAL3.27
SAL3.272
SAL4.2
SAL4.27
SAL4.271
SAL4.272
6418677401404
6418677401411
6418677401428
6418677401435
6418677401442
6418677401459
6418677401466
6418677401473
6418677401480
6418677401497
6418677401503
6418677416163
6418677401510
Typ a průřez
vodiče
2
[mm ]
Al/Cu 6-50
Al 50-95
Al/Cu 50-95
Al 95-185
Al/Cu 95-185
Al 150-300
Al/Cu 150-300
D
K
L
F
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
8,5
10,5
12,5
10,5
10
50
20
12,5
74
25
16
85
30
18,5
114
42
12,5
12,5
17
12,5
14
17
Hmotnost
Balení
[kg]
[ks]
0,039
0,038
0,038
0,078
0,087
0,079
0,140
0,141
0,135
0,312
0,324
0,330
0,307
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
Materiál
Tělo
Šrouby
Pocínovaná / nepocínovaná slitina hliníku
Pocínovaná / nepocínovaná slitina hliníku
Montáž
Pomocí klíče na matice se kroutícím momentem dotahujte šroub až do okamžiku, kdy dojde k
odtrhnutí hlavy šroubu. Důležité je vykonávat dotahovaní rovnoměrně a bez bočních pohybů, aby
k odtrhnutí hlav šroubu došlo vlivem krouticího momentu a ne silou smyku.
Nářadí
Klíč na matice se 6-hranou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
5
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové přímé spojky
SJKx(C)
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné přímé spojky SJKx(C)
Použití
Kabelové teplem smrštitelné přímé spojky typu SJKxC se šroubovacími spojovači s trhacími
1
hlavami jsou určené pro spojení 4 se 4 nebo 4 s 3 /2- žilovými kabely resp. v případě spojek
SJKV0C-SE pro spojení 5 s 5-žilovými kabely U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE (plastovou)
izolaci a pláštěm. Spojovače spojky umožňují spojit všechny kombinace jader žil kabelů (plná
nebo slaněná jádra, kruhový nebo sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu).
Spojku lze umístit do země, kabelových kanálů nebo i do venkovního prostředí.
Technické údaje
Typ
6
EAN
Jmenovité
napětí
U0/U
[V]
SJK0
SJK1
SJK2
SJK3
SJK4
SJK0C
SJK1C
SJK2C
SJK3C
SJK4C
SJKV0C-SE
6418677446443
6418677403170
6418677403194
6418677403224
6418677407772
6438100300944
6418677459740
6418677459757
6418677459764
6418677459771
6438100303372
Materiál
Šroubovací spojovače
Brusný papír
Čistící ubrousek
Izolační trubice
Plášťová trubice
Se
spojovači
ne
0,6/1
ano
4-5 ks
1ks
1ks
4-5ks
1ks
Typ a průřez vodiče
2
[mm ]
4 x Al/Cu 6-35
4 x Al/Cu 25-70
4 x Al/Cu 50-120
4 x Al/Cu 95-240
4 x Al/Cu 150-300
4 x Al/Cu 6-25
4 x Al/Cu 16-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-240
4 x Al/Cu 150-300
5 x Al/Cu 6-25
Hmotnost
L
D
Balení
[kg]
0,300
0,747
1,553
1,770
2,825
0,340
[mm]
450
540
810
810
900
450
540
810
810
900
450
[mm]
40
55
75
110
120
40
55
75
110
120
45
[ks]
20
20
1
1
1
10
10
1
1
1
10
Pocínovaná slitina hliníku
Teplem smrštitelný sítěný polyolefin
Teplem smrštitelný sítěný polyolefin
Montáž
Při montáži dodržujte pokyny montážního návodu. Pracoviště udržujte během montáže dle
možnosti čisté, na čistotu dbejte i při vykonávaní jednotlivých úkonů. Po skončení montáže
uveďte okolí do původního stavu. Předepsané vzdálenosti v mm důsledně dodržujte.
Nářadí
Propan-butanový hořák a standardní nářadí kabelového technika.
Normy
EN 50393
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN kabelové přímé spojky
s opravnou manžetou
SJKK
1 (1)
Názov:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné přímé spojky s opravnou manžetou SJKK
Použití
Kabelové teplem smrštitelné přímé spojky s opravnou manžetou SJKK jsou určené pro spájení 4
1
se 4 žilovými nebo 4 s 3 /2 žilovými kabely U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE (plastovou) izolací
a pláštěm. Šroubové spojovače s trhacími hlavami, které jsou součástí spojky, umožňují spájet
všechny kombinace jader žil kabelů (plná nebo zlanená jádra, kruhový nebo sektorový průřez) a
to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu). Vzhledem k použití opravné manžety jak plášťové
trubice je použití spojky mimořádně vhodné ve stísněných prostorech, kde není volný prostor pro
"parkování" plášťové trubice, např. v městských, průmyslových nebo památkových zastavěných
plochách.
Technické údaje
Typ
EAN
SJKK2.47
SJKK3.47
SJKK4.47
6418677419584
6418677419591
6418677430817
Materiál
Spojovače
Brusný papír
Čistící obrousek
Izolační trubice
Opravná manžeta
Jmenovité
napětí
U0/U
[V]
0,6/1
4 ks
1ks
1ks
4ks
1ks
Typ a průřez vodiče
Hmotnost
Balení
[mm]
[kg]
[ks]
75
110
120
1,445
-
1
1
1
L
D
[mm ]
[mm]
4 x Al/Cu 70-95
4 x Al/Cu 120-185
4 x Al/Cu 150-300
810
810
900
2
Pocínovaná slitina hliníku
Za tepla smrštitelný zesítěný polyetylen
Za tepla smrštiteľný zesítěný polyetylen, ocel
Montáž
Pro montáž spojky je vypracovaný samostatný montážní návod. Při montáži se řiďte pokyny
montážního návodu. Pracoviště udržujte během montáže podle možnosti čisté, na čistotu dbejte i
při provádění jednotlivých úkonů. Po skončení montáže dejte okolí do původního stavu.
Používejte kvalitní a předepsané kabelové nářadí. Při spojkovaní dbejte na to, abyste vnitřek
izolačních trubic a manžety neušpinili. Předepsané vzdálenosti v mm důsledně dodržujte.
Nářadí
Propan-butanový hořák a standardní nářadí kabelového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V případě požadavků umíme připravit a zabezpečit sady s lisovacími kabelovými spojovači.
7
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové gelové
spojky SJGEL
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové gelové spojky SJGEL
Použití
Kabelové gelové spojky SJGL jsou určené pro spojení NN kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE,
XLPE izolací (plastová izolace) všech kombinací jader žil (plná nebo slaněná jádra, kruhový nebo
sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu) pro malé průřezy do 16 mm2.
Spojky je možné použít i jako odbočné spojky.
Spojky je možné používat ve vodě, ve vnitřním a ve venkovním prostředí, v kabelových kanálech
a v zemi.
Technické údaje
Typ
SJGEL0.27
SJGEL1.27
8
EAN
Nominální
napětí
U0/U
[V]
6418677456930
6418677456947
0,6/1
L
W
H
[mm ]
Odbočná spojka
hlavní/odbočný
vodič
2
[mm ]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
3-5x 1,5-6
3-5x 6-16
3-5 x 2,5 / 3-5 x 1,5
3-5 x 6 / 3-5 x 2,5
155
200
60
74
31
37
0,220
0,400
Přímá
spojka
2
Hmotnost
Materiál
Sady spojek obsahují 5-pólový blok svorek se šrouby s vnitřním šesthranem (imbus). Svorky jsou
vyrobené z pocínované slitiny mosaze a jsou osazené do pouzdra vyhotoveného z polymeru
(plastu) zajišťujícího pevné uložení svorek a požadovanou izolační vzdálenost.
Montáž
Gelová technologie umožňuje rychlou a jednoduchou montáž a snižuje možnost vykonání chyby
při montáži.
Vrchní a spodní díl pouzdra je odolný proti nárazu. Po spojení vodičů se pouzdro uzavře a zajistí
pomoci dvou vázacích pásků. Speciální gel zajišťuje funkci těsnění a izolace. Vytečení gelu z
pouzdra zabraňuje speciální zkonstruované dvojité těsnění. Gel se současně tvarově přizpůsobí
a vyplní vnitřní prostor svorek. V případe potřeby je možné spojovací sadu / spojku vždy otevřít.
Nářadí
-
Normy
EN 50 393:2006
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN Kabelové přechodové
spojky SJKxC.SJPy
1 (1)
Názov:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné přechodové spojky SJKxC.SJPy
Použití
1
Kabelové teplem smrštitelné přechodové spojky SJKxC.SJPy jsou určeny pro spájení 4 (3 /2)
1
žilových kabelů U0/U = 0,6/1 kV s papírovou izolací a s páskovým ocelovým pancířem se 4 (3 /2)
žilovými kabely U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE (plastovou) izolací a pláštěm. Spojovače spojky
umožňují spojovat všechny kombinace jader žil kabelů (plná nebo zlanená jádra, kruhový nebo
sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu).
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
U0/U
[V]
EAN
SJK1C.SJP50
SJK2C.SJP120
SJK3C.SJP120
SJK3C.SJP240
-
Typy
izolácií
spájaných
káblov
Typ a prierez vodiča
Hmotnosť
Balenie
2
[mm ]
[kg]
[ks]
0,6/1
papier polymér
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 70-95
4 x Al/Cu 95-120
4 x Al/Cu 150-240
1,136
2,076
2,293
2,506
1
1
1
1
SJK1C
SJK2C
SJK3C
6418677459740
6418677459757
6418677459764
0,6/1
polymér polymér
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-240
0,747
1,553
1,770
1
1
1
SJP50
SJP120
SJP240
6418677403323
6418677403309
6418677403316
0,6/1
přídavná sada
4 x Al/Cu 10-50
4 x Al/Cu 70-120
4 x Al/Cu 150-240
0,389
0,523
0,736
1
1
1
Materiál
Sada SJKxC.SJPy je složená ze dvou sad. A to ze sady SJKxC určené pro spojování dvou kabelů
s polymerovou izolací (viz strana č.6) az doplňkové sady SJPy, která společně se sadou SJKxC
1
umožňuje spojovat 4 (3 /2) žilový kabel s papírovou izolací s kabelem s polymerovou izolací.
Sady SJKxC a SJPy lze objednat i samostatně.
Montáž
Pro montáž spojky je vypracován samostatný montážní návod. Při montáži se řiďte pokyny
montážního návodu. Pracoviště udržujte během montáže podle možnosti čisté, na čistotu dbejte i
při provádění jednotlivých úkonů. Po skončení montáže dejte okolí do původního stavu.
Používejte kvalitní a předepsané kabelárske nářadí. Při "parkování trubice na konci kabelu před
samotným spojkovaním dbejte na to, abyste vnitřek trubice neušpinilo. Předepsané vzdálenosti v
mm důsledně dodržujte.
Nářadí
Propan-butanový hořák a standardní nářadí kabelového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V případě požadavků umíme připravit a zabezpečit sady s lisovacími kabelovými spojovači.
9
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové vnitřní
koncovky STKI
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné vnitřní koncovky STKI
Použití
Kabelové teplem smrštitelné vnitřní koncovky se šroubovací oky s trhacími hlavami STKI jsou
1
určené pro ukončení 4-žilových nebo 3 /2-žilových kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE
(plastovou) izolací a pláštěm ve vnitřním prostředí.
Kabelová oka umožňují koncovky použít pro všechny kombinace jader žil kabelů (plná nebo
slaněná jádra, kruhový nebo sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu).
Technické údaje
Typ
STKI1A.27
STKI1B.27
STKI2.27
STKI3.27
STKI4.27
STKI1A
STKI1B
STKI2
STKI3
STKI4
Materiál
10
EAN
6418677445576
6418677445583
6418677445590
6418677445606
6418677445613
6418677445629
6418677456305
6418677456312
6418677456329
6418677456336
Nominální
napětí
U0/U
[V]
Včetně
kabelového
oka
ano
0,6/1
Šroubovací oka s trhacími hlavami
Brusný papír
Rozdělovací hlava
Izolační trubice na oka
ne
4 ks
1 ks
1 ks
4 ks
Typ a průřez
vodiče
Hmotnost
Balení
[mm ]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
0,252
0,256
0,476
0,798
1,572
0,100
0,104
0,164
0,258
0,300
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
2
Pocínovaná slitina hliníku
Teplem smrštitelný sítěný polyetylén
Teplem smrštitelný sítěný polyetylén
Montáž
Pro montáž spojky je vypracovaný konkrétní montážní návod.
Při montáži dodržujte pokyny montážního návodu. Pracoviště udržujte v průběhu montáže dle
možnosti čisté, na čistotu dbejte i při vykonávaní jednotlivých úkonů. Po skončení montáže dejte
okolí do původního stavu. Používejte kvalitní a standardní nářadí kabelového technika.
Předepsané vzdálenosti v mm důsledně dodržujte.
Nářadí
Propan-butanový hořák a standardní nářadí kabelového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V případě požadavků umíme připravit a zabezpečit sady s lisovacími kabelovými oky.
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové venkovní
koncovky STKO
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné venkovní koncovky STKO
Použití
Kabelové teplem smrštitelné venkovní koncovky se šroubovací oky STKO jsou určené pro
1
ukončení 4-žilových nebo 3 /2-žilových kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE (plastovou)
izolací a pláštěm ve venkovním prostředí.
Kabelová oka umožňují koncovky použit pro všechny kombinace jader žil kabelů (plná nebo
slaněná jádra, kruhový nebo sektorový průřez) a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu).
Technické údaje
Typ
EAN
Nominální
napětí
U0/U
[V]
Včetně
kabelového
oka
STKO1A.27
STKO1B.27
STKO2.27
STKO3.27
STKO4.27
STKO1A
STKO1B
STKO2
STKO3
STKO4
6418677445477
6418677445484
6418677445491
6418677445507
6418677445514
6418677456343
6418677456350
6418677456367
6418677456374
6418677456381
Materiál
Šroubovací oka s trhacími hlavami
Brusný papír
Rozdělovací hlava
Izolační trubice na žíly
Izolační trubice na oka
ano
0,6/1
ne
4 ks
1ks
1ks
4ks
4ks
Typ a průřez
vodiče
2
L
Hmotnost
Balení
[mm ]
[mm]
[kg]
[ks]
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
4 x Al/Cu 10-25
4 x Al/Cu 35-50
4 x Al/Cu 50-95
4 x Al/Cu 95-185
4 x Al/Cu 185-300
300
300
400
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0,280
0,300
0,525
0,938
1,786
-
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
Pocínovaná slitina hliníku
Teplem smrštitelný sítěný polyetylén
Teplem smrštitelný sítěný polyetylén
Teplem smrštitelný sítěný polyetylén
Montáž
Pro montáž koncovky je vypracovaný konkrétní montážní návod.
Při montáži dodržujte pokyny montážního návodu. Pracoviště udržujte v průběhu montáže dle
možnosti čisté, na čistotu dbejte i při vykonávaní jednotlivých úkonů. Po skončení montáže dejte
okolí do původního stavu. Používejte kvalitní a standardní nářadí kabelového technika.
Předepsané vzdálenosti v mm důsledně dodržujte.
Nářadí
Propan-butanový hořák a standardní nářadí kabelového technika.
Normy
EN 50393
Poznámka
V případě požadavků umíme připravit a zabezpečit sady s lisovacími kabelovými oky.
11
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN teplem smrštitelné
trubice CPEE
1 (1)
Názov:
Strana:
Teplem smrštitelné střednostěnné trubice bez lepidla CPEE
Použití
Teplem smrštitelné střednostěnné trubice bez lepidla CPEE jsou především určeny pro
elektrickou izolaci NN kabelových spojek a koncovek U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE nebo
papírovou izolaci, případně pro utěsnění nebo pro ochranu před korozí. Na vnitřní straně trubice
neobsahují teplem tavitelné lepidlo.
Technické údaje
Typ
CPEE 12-3/1000
CPEE 19-6/1000
CPEE 30-8/1000
CPEE 40-12/1000
CPEE 50-16/1000
CPEE 63-19/1000
CPEE 75-22/1000
CPEE 95-30/1000
CPEE 115-34/1000
CPEE 140-42/1000
12
EAN
Průměr
před
smrštěním
Minimální
průměr
po smrštení
D [mm]
d [mm]
Maximální
tloušťka
stěny po
smrštění
T [mm]
12
19
30
40
50
63
75
95
115
140
3
6
8
12
16
19
22
30
34
42
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,3
3,3
3,5
6418677417023
6418677417054
6418677417078
6418677417108
Teplotní
rozsah
použití
Hmotnost
Balení
[°C]
[kg/m]
[mm]
0,086
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Materiál
Zesítěný polyolefín odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny.
Elektrická pevnost 20 kV/mm, barva - černá.
Montáž
Po umístění trubice na místo určení trubici smršťujeme měkkým žlutým plamenem od středu
směrem ke kraji. Smršťujeme rovnoměrným pohybem po celém obvodě trubice a dáváme pozor,
abychom pod povrchem trubice neuzavřeli vzduchové bubliny a abychom trubici nespálili.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Standardní délka balení je 1 000 mm. Po dohodě jsou možné i jiné délky. V označení se potom
vynecháva koncové 1000, např. CPEE 30-8.
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN teplem smrštitelné
trubice CPEEL
1 (1)
Název:
Strana:
Teplem smrštitelné střednostěnné trubice s lepidlem CPEEL
Použití
Teplem smrštitelné střednostěnné trubice s lepidlem CPEEL jsou především určené pro
elektrickou izolaci NN kabelových spojek a koncovek U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE nebo
papírovou izolaci, případně pro utěsnění nebo pro ochranu před korozí. Na vnitřní straně trubice
obsahují teplem tavitelné lepidlo.
Technické údaje
Typ
EAN
CPEEL 12-3/1000
CPEEL 19-6/1000
CPEEL 30-8/1000
CPEEL 40-12/1000
CPEEL 50-16/1000
CPEEL 63-19/1000
CPEEL 75-22/1000
CPEEL 95-30/1000
CPEEL 115-34/1000
CPEEL 140-42/1000
6418677417122
6418677442506
6418677442513
6418677417153
6418677442520
6418677417177
6418677437991
6418677442537
6418677442544
6418677417207
Průměr
před
smrštěním
Minimální
průměr
po smrštění
D [mm]
d [mm]
Koncová
tloušťka
steny po
smrštění
T [mm]
12
19
30
40
50
63
75
95
115
140
3
6
8
12
16
19
22
30
34
42
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,3
3,3
3,5
Teplotní
rozsah
použití
Hmotnost
Délka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
0,278
1 000
Materiál
Zesítěný polyolefin odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogény.
Elektrická pevnost 20 kV/mm, barva - černá.
Montáž
Po umístění trubice na místo určení trubici smršťujeme měkkým žlutým plamenem od středu
směrem ke kraji. Smršťujeme rovnoměrným pohybem po celém obvodě trubice a dáváme pozor,
abychom pod povrchem trubice neuzavřeli vzduchové bubliny a abychom trubici nespálili. Trubici
smršťujeme dokud nevytěká z okrajů teplem tavitelné lepidlo. Po vychladnutí můžeme s
izolovaným materiálem pracovat.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Standardní délka balení je 1 000 mm. Po dohodě jsou možné i jiné délky. V označení se poté
vynechává koncové 1000, např. CPEEL 30-8.
13
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN teplem smrštitelné
trubice CPEEP
1 (1)
Názov:
Strana:
Teplem smrštitelné silnostěnné trubice bez lepidla CPEEP
Použití
Teplem smrštitelné silnostěnné trubice bez lepidla CPEEP jsou především určeny pro
elektrickou izolaci NN kabelových spojek a koncovek U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE nebo
papírovou izolaci, případně pro utěsnění nebo pro ochranu před korozí. Na vnitřní straně trubice
neobsahují teplem tavitelné lepidlo.
Technické údaje
Typ
EAN
CPEEP 13-4/1000
CPEEP 19-6/1000
CPEEP 33-8/1000
CPEEP 45-12/1000
CPEEP 51-16/1000
CPEEP 68-22/1000
CPEEP 85-25/1000
CPEEP 130-36/1000
14
6418677417245
6418677417252
-
Průměr
před
smrštěním
Minimální
průměr
po smrštení
D [mm]
d [mm]
Maximální
tloušťka
stěny po
smrštění
T [mm]
13
19
33
45
51
68
85
130
4
6
8
12
16
22
25
36
2,4
2,4
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
Teplotní
rozsah
použití
Hmotnost
Délka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Materiál
Zesítěný polyolefín odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny.
Elektrická pevnost 20 kV / mm, barva - černá
Montáž
Po umístění trubice na místo určení trubici smršťuje měkkým žlutým plamenem od středu
směrem na kraj. Smršťuje rovnoměrným pohybem po celém obvodu trubky a dáváme pozor,
abychom pod povrchem trubice neuzavřeli vzduchové bubliny a abychom trubici nespálili. Po
vychladnutí můžeme s izolovaným materiálem pracovat.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Standardní délka balení je 1 000 mm. Po dohodě jsou možné jiné délky. V označení se potom
vynecháva koncové 1000, např. CPEEP 33-8.
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN teplem smrštitelné
trubice CPEEPL
1 (1)
Název:
Strana:
Teplem smrštitelné silnostěnné trubice s lepidlem CPEEPL
Použití
Teplem smrštitelné silnostěnné trubice s lepidlem CPEEPL jsou především určené pro elektrickou
izolaci kabelových spojek a koncovek U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE nebo papírovou izolaci,
případně pro utěsnění nebo pro ochranu před korozí. Na vnitřní straně trubice obsahují teplem
tavitelné lepidlo.
Technické údaje
Typ
EAN
CPEEPL 13-4/1000
CPEEPL 19-6/1000
CPEEPL 33-8/1000
CPEEPL 45-12/1000
CPEEPL 51-16/1000
CPEEPL 68-22/1000
CPEEPL 85-25/1000
CPEEPL 130-36/1000
CPEEPL 165-50/1000
6418677442643
6418677417337
6418677417344
6418677442650
6418677442667
6418677442674
6418677417382
-
Průměr
před
smrštěním
Minimální
průměr
po smrštění
D [mm]
d [mm]
Maximální
tloušťka
stěny po
smrštění
T [mm]
13
19
33
45
51
68
85
130
165
4
6
8
12
16
22
25
36
50
2,4
2,4
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,5
Teplotní
rozsah
použití
Hmotnost
Déĺka
[°C]
[kg/m]
[mm]
od -55 °C
do +125 °C
1 000
Materiál
Sítěný polyolefin odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny.
Elektrická pevnost 20 kV/mm, barva - černá.
Montáž
Po umístění trubice na místo určení trubici smršťujeme měkkým žlutým plamenem od středu
směrem ke kraji. Smršťujeme rovnoměrným pohybem po celém obvodě trubice a dáváme pozor,
abychom pod povrchem trubice neuzavřeli vzduchové bubliny a abychom trubici nespálili. Trubici
smršťujeme dokud nevytěká z okrajů teplem tavitelné lepidlo. Po vychladnutí, můžeme s
izolovaným materiálem pracovat.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
Standardní délka balení je 1 000 mm. Po dohodě jsou možné i jiné délky. V označení se poté
vynechává koncové 1000, např. CPEEPL 33-8.
15
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN teplem smrštitelné
trubice PEE
1 (1)
Názov:
Strana:
Teplem smrštitelné tenkostěnné žluto-zelené trubice bez lepidla PEE
Použití
Teplem smrštitelné tenkostěnné žluto-zelené trubice bez lepidla PEE jsou především určené
pro značení PEN / PE vodičů. Trubice na vnitřní straně neobsahují teplem tavitelné lepidlo.
Technické údaje
Průměr před
smrštěním
Typ
PEE 209
PEE 211
PEE 213
PEE 215
16
D [mm]
Minimální
průměr
po smrštění
d [mm]
Maximální
tloušťka stěny
po smrštění
T [mm]
12,7
19,0
25,4
38,1
6,4
9,5
12,7
19,0
0.7
0.8
1,0
1,2
Barva
žluto-zelené
pruhy
Hmotnost
Balení
[kg]
[m]
0,034
0,076
50
Materiál
Sítěný polyolefín odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny. Barva žlutozelené pruhy.
Montáž
Po umístění trubice na místo určení trubici smršťujeme měkkým žlutým plamenem od středu
směrem ke kraji. Smršťujeme rovnoměrným pohybem po celém obvodě trubice a dáváme pozor,
abychom pod povrchem trubice neuzavřeli vzduchové bubliny a abychom trubici nespálili.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99
Poznámka
-
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové opravné
manžety SRS
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné univerzální opravné manžety SRS
Použití
Kabelové teplem smrštitelné univerzální opravné manžety SRS možno použít na rychlou a
spolehlivou opravu pláště NN kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE nebo papírovou izolaci.
Výborné uplatnění má také při montáži kabelových spojek do 1 kV ve stísněných prostorech, když
se opravná manžeta použije místo teplem smrštitelné trubice.
Opravnou manžetu také možno použít na opravu pláště VN kabelů s drobným poškozením nebo
na preventivné zvýšení mechanické ochrany pláště.
Technické údaje
Typ
EAN
SRS3.1
SRS3.15
SRS4.1
SRS4.15
SRS5.1
SRS5.15
SRS6.1
SRS6.15
SRS7.1
SRS7.15
6418677442971
6418677442988
6418677442995
6418677443008
6418677443015
6418677443022
6418677443039
6418677443046
6418677443053
6418677443060
Vysvětlivky: D – před smrštěním,
Materiál
Trubice
Spona
D/d
[mm]
50/15
50/15
75/22
75/22
105/30
105/30
146/38
146/38
188/55
188/55
Délka
[mm]
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
1 000
1 500
d – po smrštění,
T
[mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Hmotnost
[kg]
-
Balení
[ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T – min. hodnota po smrštění
Zesítěný polyolefín odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující
halogeny. Barva - černá.
Ocel.
Montáž
Poškozené místo pláště očistíme a zdrsníme. Potom trubici manžety ovineme poškozené místo
pláště kabelu nebo místo spojky a trubici uzavřeme ocelovou sponou. Následně smršťujeme
plamenem (smršťujeme měkkým žlutým plamenem).
Nářadí
Propan-butanový hořák.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
Poznámka
V případě potřeby umíme zabezpečit i jiné než standartní délky a to např. 250 mm, 500 mm, 750
mm pro všechny typy (velikosti) opravných manžet. Označení budou nasledující: např. SRS3.025,
SRS3.05, SRS3.075.
17
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Datum:
18.03.2011
NN kabelové rozdělovací
hlavy SBO
1 (1)
Název:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné univerzální rozdělovací hlavy SBO
Použití
Kabelové teplem smrštitelné univerzální rozdělovací hlavy SBO možno použít na ukončení NN
kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE nebo XLPE izolaci. Rozdělovací hlava chrání kabel proti
pronikaní vody, vlhkosti a prachu.
Technické údaje
Typ
SBO2.1
SBO2.2
SBO3.1
SBO3.3
SBO3.4
SBO3.5
SBO4.1
SBO4.2
SBO4.3
SBO4.4
EAN
6418677442865
6418677442872
6418677442889
6418677442896
6418677442902
6418677442919
6418677442933
6418677442940
6418677442957
6418677442964
Vysvětlivky:
D, D1 – před smrštěním,
D/d
[mm]
33/10
60/22
38/14
60/22
80/33
110/47
48/14
55/25
72/22
100/33
d,d1 – po smrštění,
D1/d1
[mm]
14/3
24/7
15/14
26/8
36/16
48/20
15/4
20/6
25/9
35/14
H
[mm]
90
120
110
185
210
250
105
180
190
215
H1
[mm]
20
35
20
45
50
75
25
45
45
50
T
[mm]
2,0
3,0
1,5
3,0
3,2
3,0
1,5
3,0
3,0
3,0
Hmotnost
[kg]
0,010
0,033
0,018
0,071
0,130
0,185
0,022
0,078
0,085
0,135
Balení
[ks]
1
1
100
25
25
15
100
100
75
24
T - po smrštění
Materiál
Zesítěný polyolefín odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny.
Barva - černá.
Montáž
1)
2)
3)
4)
5)
18
Průřez žil NN kabelů
2
[mm ]
2x 6 - 35
2x 50 - 95
3x 6 - 50
3x 50 -120
3x 120 -240
3x 240 -300
4x 6 - 50
4x 50 - 95
4x 50 - 150
4x 95 - 300
Kabel před montáží vyrovnáme a očistíme.
Plášť zdrsníme dodaným brusným papírem a očistíme ubrouskem obsahujícím
odmašťující látku.
Po odstranění pláště kabelu vytvarujeme žíly tak, aby se rozdělovací hlava nasadila co
nejblíže k místu kruhového ořezu pláště kabelu.
Rozdělovací hlavu po nasazení dokonale smrštíme propan-butanovým hořákem
(smršťujeme měkkým – žlutým plamenem) nebo teplovzdušnou pistolí.
Montáž kabelových ok nebo jiné práce vykonáme až po vychladnutí kabelové rozdělovací
hlavy, kdy je elektricky a mechanicky zatažitelná.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
Poznámka
Zvláštní pozornost věnujeme smrštění na místě redukovaných žil.
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
NN Kabelové koncové
utěsňovací uzávěry SEC
1 (1)
Názov:
Strana:
NN kabelové teplem smrštitelné koncové utěsňovací uzávěry SEC
Použití
Kabelové teplem smrštitelné koncové utěsňovací uzávěry SEC možno použit na uzavření a
utěsnění NN kabelů U0/U = 0,6/1 kV s PVC, PE, XLPE pláštěm nebo různé druhy kabelů s
papírovou izolaci . Utěsňovací uzávěr chrání konec kabela vůči pronikaní vody, vlhkosti a prachu,
případně i oleje.
Technické údaje
Typ
SEC1.1
SEC1.2
SEC1.3
SEC1.4
SEC1.5
SEC1.6
SEC1.7
EAN
6418677442797
6418677442803
6418677442810
6418677442827
6418677442834
6418677442841
6418677442858
Vysvětlivky: D – před smrštěním,
D/d
[mm]
15/5
25/9
40/15
63/24
75/32
106/45
120/57
L
[mm]
45
70
102
118
133
164
155
F
[mm]
2,3
3,0
3,2
3,7
4,3
4,5
4
d – po smrštění,
Hmotnost
[kg]
0,003
0,008
0,018
0,040
0,053
0,099
0,105
Balení
[ks]
500
100
50
100
50
25
20
F – min. hodnota po smrštění
Materiál
Zesítěný polyolefin odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření a neobsahující halogeny. Barva černá.
Montáž
Konec pláště kabelu očistíme a zdrsníme. Potom nasuneme koncový utěsňovací uzávěr až na
doraz a smršťujeme měkkým žlutým plamenem nebo teplovzdušnou pistolí. Smršťovat začneme
od konce kabelu.
Nářadí
Propan-butanový hořák nebo teplovzdušná pistol.
Normy
ISO 62-86, ISO 175-99, EN 60684-1
19
Ensto kabelové příslušenství pro VN napětí
Kromě
klasické
teplé
technologie (soubory teplem
smrštitelné pomocí plamene)
Ensto
vyvíjí
a úspěšně
přesazuje studenou technologii (soubory za studena
smrštitelné systémem odvíjení
podpůrné spirály).
Teplá technologie využívá
kombinované
dvojvrstvé
trubice, které dělají montáž
jednodušší a snižují počet
komponentů. Taktéž snižují
pravděpodobnost
vytvoření
vzduchových bublin a mezer,
znečištění mezi pole řídicí
vrstvou a izolací.
Životnost kabelových souborů
je
dlouhá
a
montáž
jednoduchá.
Ensto
balík
pro
teplou
technologii obsahuje :
1. Vnitřní a vnější kabelové
koncovky
pro
1-žilové
anebo 3-žilové kabely s
polymerovou anebo papírovou izolací.
2. Přímé anebo přechodové
spojky pro 1-žilové anebo
3-žilové kabely s polymerovou anebo papírovou
izolací.
Studená technologie využívá
systém podpěrné spirály,
integrovaného pole řídícího
kužele s deflektorem, v
případě spojek i elektrodu a
snižuje počet trubic o 1 ks.
Momentálně Ensto balík pro
studenou technologii obsahuje:
Složení spojky: šroubový kabelový spojovač s
trhacími hlavami, pole řídící páska, kombinovaná
dvojvrstvá trubice ( pole řídící vrstva a izolace),
kombinovaná trubice (izolace, polovodivá vrstva).
20
1. Vnitřní a vnější kabelové
koncovky pro
1-žilové
kabely polymerovou izolaci.
2. Přímé spojky pro 1-žilové
kabely s polymerovou
izolací.
Kromě
těchto
produktů
Ensto balík obsahuje:
přímé, uhlové, "T" a pro
paralelní připojení odpojitelné konektory.
Ensto vyrábí, vyvíjí a
prosazuje standardní používání šroubových kabelových
ok a spojovačů s trhacími
hlavami.
Montáž za studena smrštitelné koncovky.
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN kabelové šroubové
spojovače s trhacími
hlavami SMJ
1 (1)
Názov:
Strana:
VN kabelové šroubové spojovače s trhacími hlavami SMJ
Použití
Kabelové šroubové spojovače s trhacími hlavami SMJ možno použít v kabelových spojkách pro
spojení všech kombinací žil jader zemních VN kabelů do 36kV a to jak hliníkových (Al) tak i
měděných (Cu) jader žil u kabelů s polymerovou ale i papírovou izolací.
Technické údaje
Typ
Typ a průřez vodiče
2
SMJ 1.27
SMJ 2.47
22
[mm ]
10-95 Al/Cu
95-240 Al/Cu
A
B
[mm]
70
120
[mm]
26
34
Hmotnost
[g]
103
309
Balení
[ks]
20
10
Průměr
otvoru
[mm]
14
20,5
Materiál
Tělo
Šrouby
Nástavec
Pocínovaný hliník
Pocínovaná mosaz
Hliník
Montáž
Pomocí klíče na matice se kroutícím momentem dotahuje šroub až do okamžiku, kdy dojde k
odtržení hlavy šroubu. Součástí každého spojovače je nástavec, který se před dotahováním
nasune na hlavu šroubu a tím se přenáší točivý moment na šroub a zároveň se odstraňuje riziko
odtržení hlavy šroubu v nesprávném bodě. Důležité je provádět dotahování rovnoměrně a bez
bočních pohybů, aby k odtržení hlav šroubů došlo vlivem točivého momentu a ne silou smyku.
Nářadí
Klíč na matice se 6ti-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
Dokument:
KATALOGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN kabelová šroubová
oka s trhacími hlavami
SML
1 (1)
Názov:
Strana:
VN kabelová šroubová oka s trhacími hlavami SML
Použití
Kabelová šroubová oka s trhacími hlavami SML možno použít na ukončení zemních VN kabelů
do 36kV pro všechny kombinace žil jader a to jak hliníkových (Al) tak i měděných (Cu) jader žil u
kabelů s plastovou nebo papírovou izolací.
Technické údaje
Type
SML 1.17
SML 2.27
SML 2.272
Typ a průřez
vodiče
Průměr
těla oka
[mm]
A
[mm]
10-95 Al/Cu
95-240 Al/Cu
95-240 Al/Cu
26
34
34
Délka
Průměr
otvoru–pata
Průměr
otvoru
Hmotnost
Balení
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
[mm]
[g]
[ks]
13
16
16
74
120
120
13
13
17
14
20
20
95
280
275
20
10
10
Materiál
Tělo
Šrouby
Nástavec
Pocínovaný hliník
Pocínovaná mosaz
Hliník
Montáž
Pomocí klíče na matice se kroutícím momentem dotahuje šroub až do okamžiku, kdy dojde k
odtrhnutí hlavy šroubu. Součástí každého oka je nástavec, který se před dotahováním nasune na
hlavu šroubu a tím se přenáší kroutící moment na šroub a zároveň se odstraňuje riziko odtrhnutí
hlavy šroubu v nesprávném bodě. Důležité je vykonávat dotahování rovnoměrně a bez bočních
pohybů, aby k odtrhnutí hlav šroubů došlo vlivem kroutícího momentu a ne silou smyku.
Nářadí
Klíč na matice se 6ti-hrannou hlavou.
Normy
IEC 61238-1
23
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
18.03.2011
VN káblové spojky CJ11
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky CJ11 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN spojky typu CJ11 sú určené
pre rýchle a spoľahlivé spojenie jednožilových 10kV a 22kV
káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným
tienením a s polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y),
AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
EAN
Typ
CJ11.2402
CJ11.2403
CJ11.2404
CJ11.2402C
CJ11.2403C
CJ11.2404C
24
6438100302948
6438100300562
6438100302962
6438100301095
6438100300548
6438100302979
Vrátane
káblového
spojovača
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
70- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Min. priemer
nad izoláciou
[mm]
Dĺžka
spojky
[mm]
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[ks]
14
19
19
14
19
19
700
700
700
700
700
700
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CJ11.240xC) alebo bez káblových spojovačov (CJ11.240x).
- za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi a
elektródou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za studena zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňová páska, PVC páska, vulkanizačná
páska, pružinové perá, silikón, čistiaca tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť
do krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce
káblov pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a
taktiež neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po
skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž káblových spojok vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž
nevyžaduje použitie plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími
hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové spojky CJ11ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky CJ11-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN spojky typu CJ11-ALS sú určené
pre rýchle a spoľahlivé spojenie jednožilových 10kV a 22kV
káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým
tienením a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
* ilustračné foto spojky typu CJ11
Technické údaje
Typ
EAN
Vrátane
kábloveho
spojovača
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
CJ11.2402-ALS
CJ11.2403-ALS
CJ11.2404-ALS
CJ11.2402C-ALS
CJ11.2403C-ALS
CJ11.2404C-ALS
6438100302955
6438100300555
6438100302986
6438100301101
6438100300531
6438100302993
nie
áno
25 - 95
70- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Un=22kV
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
Minim.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Dĺžka
Spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[ks]
14
19
19
14
19
19
700
700
700
700
700
700
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CJ11.240xC-ALS) alebo bez káblových spojovačov (CJ11.240x-ALS).
- za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi a
elektródou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za studena zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňová páska, PVC páska, vulkanizačná páska, pružinové perá,
silikón, čistiaca tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť
do krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce
káblov pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a
taktiež neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po
skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž spojok vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími hlavami ani lisovacích
klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka
V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
25
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
18.03.2011
VN káblové spojky HJ11
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky HJ11 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJ11 sú určené pre spoľahlivé
spojenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
medeným drôteným tienením a s polymérovým plášťom napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HJ11.1202C
HJ11.1203C
HJ11.1204C
HJ11.1205C
HJ11.2402C
HJ11.2403C
HJ11.2404C
HJ11.2405C
EAN
6418677444746
6418677444760
6418677444784
6418677444807
6418677444869
6418677444883
6418677444906
6418677444920
Menovité
napätie
siete
[kV]
10
22
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
Min. priemer
nad izoláciou
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
35 – 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 – 95
95- 240
150 - 300
400 - 630
-
-
1,58
1,81
1,96
1,67
2,00
3,80
-
1
1
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (1 žilu):
- VN káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl káblov
(súprava HJ11.xxxxC) alebo VN káblový skrutkový spojovač neobsahuje (súprava HJ11.xxxx).
- za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiaca páska, výplňová hmota, výplňová
páska, PVC páska, skrutkový spojovač, čistiaca tkanina, brusná tkanina, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
26
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové spojky
HJW11
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky HJW11 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJW11 sú určené pre spoľahlivé
spojenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
hliníkovým páskovým tienením a s polymérovým plášťom napr.
AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HJW11.2402
HJW11.2403
HJW11.2404
HJW11.2402C
HJW11.2403C
HJW11.2404C
EAN
6418677446993
6418677447006
6418677447013
6418677447051
6418677447068
6418677447075
Vrátane
kábloveho
spojovača
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Minim.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Dĺžka
Spojky
Hmotnosť
Balenie
-
[mm]
[kg]
[ks]
-
5,36
5,55
6,76
5,87
6,694
8,129
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 3 spojky (3 žily):
- 3x VN káblový skrutkový spojovač trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl káblov
(súprava HJW11.xxxC) alebo VN káblový skrutkový spojovač neobsahuje (súprava HJW11.xxx).
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- 3x sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 3x za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súprava pre prepojenie Al páskového tienenia,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiaca
tkanina, brusná tkanina, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
27
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
Názov:
18.03.2011
VN káblové spojky HJ33
Strana:
1 (1)
VN káblové spojky HJ33 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJ33 sú určené pre spoľahlivé
spojenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s
medeným drôteným tienením žíl a so spoločným polymérovým plášťom
napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
HJ33.1202C
HJ33.1203C
HJ33.1204C
HJ33.2402C
HJ33.2403C
HJ33.2404C
EAN
6418677445040
6418677445064
6418677445088
6418677445163
6418677445187
6418677445200
Menovité
napätie
siete
Prierez
jadra žily
Al/Cu
[kV]
10
22
Min. priemer
nad izoláciou
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm ]
[mm]
[mm]
[kg]
[ks]
35 – 95
95 - 240
150 - 300
25 – 95
95- 240
150 - 300
-
-
4,11
5,20
6,51
4,31
5,50
7,03
1
1
1
1
1
1
2
Materiál
Súprava obsahuje materiál pre 1 spojku (3 žily):
- 3x VN káblové skrutkové spojovače s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadrá žíl
káblov (súprava HJ33.xxxxC) alebo VN káblové skrutkové spojovače neobsahuje (súprava
HJ33.xxxx).
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s pole riadiacou vrstvou
- 3x za tepla zmrašťovanú izolačnú trubicu s polovodivou vrstvou
- 3x sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 2x za tepla zmrašťovanú plášťovú trubicu
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiaca páska, výplňová hmota, výplňová
páska, PVC páska, skrutkový spojovač, čistiaca tkanina, brusná tkanina, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní" trubíc na konce káblov
pred spájaním káblových spojovačov dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadra žily. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
28
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové spojky
HJU33
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové spojky HJU33 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom – typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované VN spojky typu HJU33 sú určené pre spoľahlivé
spojenie 3-žilových univerzálnych káblov typu EXCEL, FXCEL, AXCES.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
siete
Vrátane
káblového
spojovača
2
[kV]
HJU33.2401
HJU33.2401C
HJU33.2402
HJU33.2402C
HJU33.2401
HJU33.2401C
HJU33.2402
HJU33.2402C
6418677450754
6418677450761
10
6418677450754
6418677450761
-
22
Prierez
jadra žily
Al/Cu
[mm ]
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
10 - 16
70 – 95
10 - 16
70 – 95
Dĺžka
spojky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
-
2,536
2,845
3,441
3,750
2,536
2,845
3,441
3,750
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 spojku (3 žily):
- káblové skrutkové spojovače s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov – ak
je v označení prípona C.
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- sieťku z medených pocínovaných drôtov – tienenie spojky
- 2ks za tepla zmrašťované plášťové trubice
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: tmel, pásky, čistiaci a brusný materiál.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri "parkovaní
trubíc na konce káblov pred samotným spojkovaním dbajte na to, aby ste vnútro trubíc nezašpinili.
Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
V prípade použitia káblových skrutkových spojovačov s trhacími hlavami montáž nevyžaduje
použitie lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími spojovačmi.
29
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vnútorné
koncovky CIT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky CIT1 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu CIT1 sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s
polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz,
N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
CIT1.2402
CIT1.2403
CIT1.2404
CIT1.2402L
CIT1.2403L
CIT1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
62
62
62
62
62
62
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
270
270
270
270
270
270
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CIT1.240xL) alebo bez káblových skrutkových ôk (CIT1.240x).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné
pásky, pružinové perá, silikón, čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
30
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky COT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky COT1 za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu COT1 sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a
s polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y),
AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
COT1.2402
COT1.2403
COT1.2404
COT1.2402L
COT1.2403L
COT1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
100
100
100
100
100
100
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
350
350
350
350
350
350
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(COT1.240xL) alebo bez káblových skrutkových ôk (COT1.240x).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovaným silikónovým deflektorom
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné
pásky, pružinové perá, silikón, čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily. Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
31
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vnútorné
koncovky CIT1-ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky CIT1-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu CIT1-ALS sú
určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením a
s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Vrátane
káblových
ôk
Typ
CIT1.2402-ALS
CIT1.2403-ALS
CIT1.2404-ALS
CIT1.2402L-ALS
CIT1.2403L-ALS
CIT1.2404L-ALS
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
62
62
62
62
62
62
Počet
striešok
[mm]
3
3
3
3
3
3
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
270
270
270
270
270
270
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(CIT1.240xL-ALS) alebo bez káblových skrutkových ôk (CIT1.240x-ALS).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovanými silikónovými deflektormi
- ostatné potrebné komponenty pre montáž koncovky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné pásky, pružinové perá, silikón,
čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
32
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky COT1-ALS
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky COT1-ALS za studena zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za studena zmrašťované VN koncovky typu COT1-ALS
sú určené pre rýchle a spoľahlivé, vo vonkajšom
prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov
s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým
tienením a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W,
DISTRI.
Technické údaje
Vrátane
káblových
ôk
Typ
COT1.2402-ALS
COT1.2403-ALS
COT1.2404-ALS
COT1.2402L-ALS
COT1.2403L-ALS
COT1.2404L-ALS
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
25 - 95
95- 240
185 - 400
25 - 95
95 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
25 - 95
50 - 240
185 - 400
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
14
19
19
14
19
19
100
100
100
100
100
100
Počet
Dĺžka
striešok koncovky
[mm]
3
3
3
3
3
3
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
350
350
350
350
350
350
-
1
1
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3x káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(COT1.240xL-ALS) alebo bez káblových skrutkových ôk (COT1.240x-ALS).
- 3x za studena zmrašťovanú silikónovú izolačnú trubicu s integrovaným silikónovým deflektorom
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: súpravu pre pripojenie uzemnenia pre Al
páskové tienenie kábla, výplňové pásky, PVC pásky, vulkanizačné pásky, pružinové perá, silikón,
čistiace tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Pred odvíjaním podpernej špirály ju najskôr vyrovnajte, aby nebola obtočená
okolo kábla. Odvíjanie špirály vykonávajte rovnomerným a nenásilným spôsobom. Predpísané
vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Montáž koncoviek vyžaduje iba štandardné náradie káblového technika. Montáž nevyžaduje použitie
plameňa a v prípade použitia káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami ani lisovacích klieští.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
33
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vnútorné
koncovky HIT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HIT1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HIT1 sú určené pre spoľahlivé, vo
vnútornom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s polymérovým
plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HIT1.1202
HIT1.1203
HIT1.1204
HIT1.1205
HIT1.1206
HIT1.1202L
HIT1.1203L
HIT1.1204L
HIT1.1205L
HIT1.2402
HIT1.2403
HIT1.2404
HIT1.2405
HIT1.2406
HIT1.2402L
HIT1.2403L
HIT1.2404L
HIT1.2405L
Menovité
napätie
sieti
[kV]
Vrátane
skrutkových
ôk
nie
10
áno
nie
22
áno
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
Min.
priemer nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
[mm]
-
-
0
-
-
0
-
-
90
115
115
130
130
90
115
115
130
1
1
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
370
370
370
400
430
370
370
370
400
420
420
420
450
480
420
420
420
450
0,792
0,979
1,350
1,600
1,850
0,792
0,979
1,350
1,600
1,246
1,373
2,146
-
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1(3) káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl
káblov (HIT1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HIT1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska,
medený pocínovaný drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
34
1
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky HOT1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOT1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOT1 sú určené pre spoľahlivé, vo
vonkajšom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a 22kV káblov s
polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením a s polymérovým
plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y.
Technické údaje
Typ
HOT1.1202
HOT1.1203
HOT1.1204
HOT1.1205
HOT1.1206
HOT1.1202L
HOT1.1203L
HOT1.1204L
HOT1.1205L
HOT1.2402
HOT1.2403
HOT1.2404
HOT1.2405
HOT1.2406
HOT1.2402L
HOT1.2403L
HOT1.2404L
HOT1.2405L
Menovité
napätie
sieti
[kV]
Vrátane
skrutkových
ôk
nie
10
áno
nie
22
áno
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
35 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
800-1000
25 - 95
95 - 240
150 - 300
400 - 630
Min.
priemer nad
izoláciou
[mm]
-
-
-
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[sada]
[mm]
[mm]
[kg]
90
115
115
130
130
90
115
115
130
90
115
115
130
130
90
115
115
130
370
370
370
400
400
370
370
370
450
420
420
420
450
480
420
420
420
450
0,756
1,051
1,166
1,893
2,727
1,308
1,507
2,345
2,813
-
1
1
3
3
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1(3)ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl
káblov (HOT1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOT1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska,
medený pocínovaný drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
35
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vnútorné
koncovky HITW1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HITW1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HITW1 sú určené pre
spoľahlivé, vo vnútornom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a
22kV káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením
a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HITW1.2402
HITW1.2403
HITW1.2404
HITW1.2402L
HITW1.2403L
HITW1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
-
90
115
115
90
115
115
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
[mm]
1
420
1
420
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
1,896
2,012
2,210
2,051
2,600
3,195
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1 káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HITW1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HITW1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: súprava pre pripojenie uzemnenia pre Al páskové tienenie kábla,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiace a
brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
36
1
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky HOTW1
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOTW1 za tepla zmrašťované
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s hliníkovým páskovým tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOTW1 sú určené pre
spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí, ukončenie jednožilových 10kV a
22kV káblov s polymérovou izoláciou, s hliníkovým páskovým tienením
a s polymérovým plášťom napr. AHXAMK-W, DISTRI.
Technické údaje
Typ
HOTW1.2402
HOTW1.2403
HOTW1.2404
HOTW1.2402L
HOTW1.2403L
HOTW1.2404L
Vrátane
káblových
ôk
nie
áno
Prierez jadra žily Al/Cu
2
[mm ]
Un=10kV
Un=22kV
50 - 120
120- 240
240 - 300
50 - 95
120 - 240
240 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
-
90
115
115
90
115
115
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
[mm]
3
420
3
420
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
1,920
2,326
2,631
2,247
3,200
3,600
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 koncovky (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HOTW1.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOTW1.240x).
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty: súprava pre pripojenie uzemnenia pre Al páskové tienenie kábla,
pružinové perá, pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové pásky, PVC páska, čistiace a
brusné tkaniny, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice na koniec kábla
pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro trubice nezašpinili a taktiež neporezali
ostrou hranou jadra žily Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení montáže
dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
37
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové koncovky
HIT3
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HIT(U)3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HIT3 sú určené pre spoľahlivé, vo vnútornom prostredí,
ukončenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným tienením
a so spoločným polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y,
AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
skrutkových
ôk
[kV]
HITU3.1201
HIT3.1202
HIT3.1203
HIT3.1204
HITU3.1201L
HIT3.1202L
HIT3.1203L
HIT3.1204L
HITU3.2401
HIT3.2402
HIT3.2403
HIT3.2404
HITU3.2401L
HIT3.2402L
HIT3.2403L
HIT3.2404L
38
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
10
áno
nie
22
áno
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
[mm]
Dĺžka
koncovky
L
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
-
-
0
450 - 1100
-
-
0
450 - 1100
1
450 - 1100
1
450 - 1100
-
-
90
90
115
115
90
90
115
115
1,397
2,676
1,000
1,442
1,150
2,676
-
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HIT(U)3.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HIT(U)3.240x).
- 1ks za tepla zmrašťovaná rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, pocínovaný medený drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubíc a rozdeľovacej
hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
39
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky HOT3
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOT(U)3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOT(U)3 sú určené pre spoľahlivé, vo vonkajšom
prostredí, ukončenie trojžilových 10kV a 22kV káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôteným
tienením a so spoločným polymérovým plášťom napr. A(C)XEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY,
N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
skrutkových
ôk
[kV]
HOTU3.1201
HOT3.1202
HOT3.1203
HOT3.1204
HOTU3.1201L
HOT3.1202L
HOT3.1203L
HOT3.1204L
HOTU3.2401
HOT3.2402
HOT3.2403
HOT3.2404
HOTU3.2401L
HOT3.2402L
HOT3.2403L
HOT3.2404L
40
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
10
áno
nie
22
áno
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 35
35 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
10 - 16
25 - 95
95 - 240
150 - 300
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
-
-
-
-
Dĺžka
koncovky
L
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[mm]
[kg]
[sada]
90
90
115
115
90
90
115
115
90
90
115
115
90
90
115
115
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
450 - 1100
500 - 1400
500 - 1400
500 - 1400
1,514
1,795
1,896
2,932
1,170
2,473
1,500
2,345
3,180
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
na žilu
1
1
3
3
1
1
1
1
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- 3ks plus 1ks káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové nebo medené jadra žíl káblov
(HOT(U)3.240xL) alebo káblové skrutkové oká neobsahuje (HOT(U)3.240x).
- 1ks za tepla zmrašťovaná rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmrašťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, pocínovaný medený drôt, čistiace a brusné tkaniny, jednorazové
polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž koncovky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubíc a rozdeľovacej
hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro nezašpinili a taktiež
neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne dodržujte. Po skončení
montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika. V prípade použitia káblových
skrutkových ôk s trhacími hlavami montáž nevyžaduje lisovacie kliešte.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005)
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
41
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vnútorné
koncovky HITU3
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vnútorné koncovky HITU3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením –
typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované koncovky typu HITU3 sú určené
pre spoľahlivé, vo vnútornom prostredí, ukončenie 3žilových univerzálnych káblov typu EXCEL, FXCEL,
AXCES.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
U
Vrátane
káblových
ôk
[kV]
HITU3.1201
HITU3.1201L
HITU3.2401
HITU3.2402
HITU3.2401L
HITU3.2402L
10
Prierez
jadra žily
Al/Cu
2
[mm ]
nie
áno
nie
22
áno
10 - 35
10 - 16
70 – 95
10 - 16
70 – 95
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
-
Priemer
striešok
Počet
striešok
[mm]
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
0,915
1,287
1,150
1,572
1
1
1
1
1
1
-
0
450-1100
90
1
450-1100
Materiál
Súbor obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov (súprava
HITU3.xxxxL) alebo VN skrutkové oká neobsahuje (súprava HITU3.xxxx).
- 1ks rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 0ks resp. 3ks za tepla zmršťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, čistiaci a brusný materiál, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice
a rozdeľovacej hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro
nezašpinili a taktiež neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne
dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
42
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
18.03.2011
VN káblové vonkajšie
koncovky HOTU3
1 (1)
Názov:
Strana:
VN káblové vonkajšie koncovky HOTU3 za tepla zmrašťované
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením –
typu tzv. "univerzálne káble"
Použitie
Za tepla zmrašťované VN koncovky typu HOTU3 sú
určené pre spoľahlivé, vo vonkajšom prostredí,
ukončenie 3-žilových univerzálnych káblov typu EXCEL,
FXCEL, AXCES.
Technické údaje
Typ
Menovité
napätie
sieti
Vrátane
káblových
ôk
Prierez
jadra
žily
Al/Cu
2
[mm ]
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
nie
áno
10 - 35
10 - 35
10 - 16
70 - 95
10 - 16
70 - 95
-
[kV]
HOTU3.1201
HOTU3.1201L
HOTU3.2401
HOTU3.2402
HOTU3.2401L
HOTU3.2402L
10
nie
22
áno
Priemer Počet
striešok striešok
Dĺžka
koncovky
Hmotnosť
Balenie
[mm]
[kg]
[sada]
1,17
1,54
1,50
1,82
1
1
1
1
1
1
[mm]
90
1
450 - 1100
90
3
450 - 1100
Materiál
Súbor obsahuje materiál pre 1 koncovku (3 žily):
- káblové skrutkové oká s trhacími hlavami pre hliníkové alebo medené jadra žíl káblov (súprava
HOTU3.xxxxL) alebo VN skrutkové oká neobsahuje (súprava HOTU3.xxxx).
- 1ks rozdeľovacia hlava
- 3ks za tepla zmrašťované pole riadiace trubice
- 3ks za tepla zmrašťované izolačné trubice
- 3ks resp. 9ks za tepla zmršťované striešky
- ostatné potrebné komponenty pre montáž spojky: pole riadiace pásky, výplňová hmota, výplňové
pásky, PVC páska, čistiaci a brusný materiál, jednorazové polyetylénové rukavice.
Montáž
Pre montáž spojky je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Po skončení montáže dajte
okolie do pôvodného stavu. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Pri nasunutí trubice
a rozdeľovacej hlavy na koniec kábla pred samotným zmraštením, dbajte na to, aby ste vnútro
nezašpinili a taktiež neporezali ostrou hranou jadier žíl. Predpísané vzdialenosti v mm dôsledne
dodržiavajte.
Náradie
Propán-butánový horák a štandardné náradie káblového technika.
Normy
STN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), STN EN 61442 (34 7005).
ČSN 34 7006 (idt HD 629.1 S2:2006), ČSN EN 61442
Poznámka V prípade požiadavky vieme pripraviť a zabezpečiť sady s káblovými lisovacími okami.
43
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové konektory
URZTJ 250 priame
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné priame konektory URZTJ 250
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné priame konektory typu URZTJ 250 sú určené pre spoľahlivú
inštaláciu 10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením,
napr. A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 250 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
sieti
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
[kV]
[A]
[mm ]
2
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
251 x 114
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
URZTJ250.5
URZTJ250.7
URZTJ250.9
URZTJ250.12
URZTJ250.35
URZTJ250.50
URZTJ250.70
URZTJ250.95
URZTJ250.120
6418677444029
6418677444036
6418677444043
6418677444012
6418677438127
6418677438134
6418677438141
6418677438158
6418677438165
10
22
250
250
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
16,8-19,2
16,8-19,2
19,7-22,5
19,7-22,5
16,8-19,2
19,7-22,5
21,5-24,6
21,5-24,6
23,9-27,3
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
44
6418677449369
6418677433276
10 a 22
250
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Pin kontakt
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Izolácia z EPDM
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Káblové oko
6. Kapacitný merací bod a vodivý kryt
7. XLPE izolácia kábla
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových lisovacích ôk (pin kontakt). Pre káble s
Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika, lisovacie kliešte.
Normy
DIN 47636, EN 50181
45
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové konektory
URZJ 250 uhlové
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné uhlové konektory URZJ 250
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné uhlové konektory typu URZJ 250 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 250 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovité
napätie
sieti
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
[kV]
[A]
[mm ]
2
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
217 x 155
3,22
3,24
3,27
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
URZJ250.3
URZJ250.5
URZJ250.7
URZJ250.9
URZJ250.12
URZJ250.35
URZJ250.50
URZJ250.70
URZJ250.95
URZJ250.120
6418677456428
6418677443985
6418677443992
6418677444005
6418677443978
6418677438073
6418677438080
6418677438097
6418677438103
6418677438110
10
22
250
250
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
Cu 35
Al 50
Al 70
Al 95
Al 120
14,0-17,2
16,8-19,2
16,8-19,2
19,7-22,5
19,7-22,5
16,8-19,2
19,7-22,5
21,5-24,6
21,5-24,6
23,9-27,3
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
46
6418677449369
6418677433276
10 a 22
250
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Pin kontakt
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Izolácia z EPDM
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Káblové oko
6. Kapacitný merací bod a vodivý kryt
7. XLPE izolácia kábla
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových lisovacích ôk (pin kontakt). Pre káble s
Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika, lisovacie kliešte.
Normy
DIN 47636, EN 50181
47
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USQJ 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USQJ 630
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 1 žilu
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USQJ 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie. Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Menovitý
prúd
Typ
EAN
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
252 x 214
8,355
8,270
8,290
8,245
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
USQJ630.1
USQJ630.2
USQJ630.25
USQJ630.3
USQJ630.4
USQJ630.5
USQJ630.55
USQJ630.6
6418677438004
6418677438011
6418677444050
6418677438028
6418677438035
6418677438042
6418677444067
6418677438059
630
50 - 70
95 - 120
150 - 185
240
300
-
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150
185 - 240
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
48
6418677449369
6418677433276
630
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Skrutka M16
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Silikónová izolácia
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Izolácia kábla
6. Izolačná zátka + polovodivý gumený kryt
7. Káblové skrutkové oko s trhacou hlavou
8. Kapacitný merací bod a polovodivý kryt
9. Káblový adaptér
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Pre káble s Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
49
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USQJSE 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USQJSE 630
pre 3-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným tienením
- balenie konektora pre 1 žilu plus dodatočné príslušenstvo pre
úpravu kábla z 3-žilového na 3 x 1-žilový
- telo konektora
Použitie
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USQJSE 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 3-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
AXEKVCE(Y), N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y, AXAL-TT PRO, EXCEL, FXCEL, AXCES, do
transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6 pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie.
Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Typ
EAN
Menovitý
prúd
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
konektora
vxh
Hmotnosť
Balenie
[mm x mm]
[kg]
[sada]
-
1
typy pre 3-žilové VN káble s medeným drôtovým tienením
USQJ630SE.1
USQJ630SE.2
USQJ630SE.25
USQJ630SE.3
USQJ630SE.4
USQJ630SE.5
USQJ630SE.55
USQJ630SE.6
50
6418677456121
6418677456138
6418677456145
6418677456152
6418677456169
6418677456176
6418677456183
6418677456190
630
50 - 70
95 - 120
150 - 185
240
300
-
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150
185 - 240
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
252 x 214
Náčrt
1. Skrutka M16
2. Vnútorná polovodivá vrstva
3. Silikónová izolácia
4. Vonkajšia polovodivá vrstva a uzemňovacie oko
5. Izolácia kábla
6. Izolačná zátka + polovodivý gumený kryt
7. Káblové skrutkové oko s trhacou hlavou
8. Kapacitný merací bod a polovodivý kryt
9. Káblový adaptér
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Sada USQJSE na rozdiel od sady USQJ obsahuje ešte dodatočné príslušenstvo, ktoré
koniec trojžilového kábla upraví na tri konce jednožilového kábla.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
51
Dokument:
KATALÓGOVÝ LIST
Dátum:
12.11.2010
VN káblové T - konektory
USHJ 630
1 (2)
Názov:
Strana:
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory USHJ 630 zadné
pre paralelné pripojenie ku T - konektorom USQJ 630 (USQJSE 630)
pre 1-žilové káble s tienenou polymérovou izoláciou a s medeným drôteným alebo
hliníkovým páskovým tienením
- balenie konektora pre 3 žily
- telo konektora
Použitie
- doplňujúca sada pre kábel
s Al páskovým tienením
VN káblové tienené odpojiteľné T - konektory typu USHJ 630 sú určené pre spoľahlivú inštaláciu
10kV a 22kV 1-žilových káblov s polymérovou izoláciou, s medeným drôtovým tienením, napr.
A(C)XEKVCE(Y), AXEKVCEz, N(A)2XSY, N2XSY, N2XS(F)2Y alebo hliníkovým páskovým
tienením, napr. AHXAMK-W, DISTRI, do transformátorov, motorov ale hlavne do rozvádzačov SF6
pre vnútorné ale i vonkajšie prostredie a to spôsobom ako paralelné pripojenie ku T-konektorom
USQJ 630, USQJSE 630. Menovitý prúd konektora je 630 A.
Technické údaje
Menovitý
prúd
Typ
EAN
Prierez
jadra žily
2
Al/Cu [mm ]
[A]
Un=10kV
Un=22kV
Min.
priemer
nad
izoláciou
[mm]
Výška x hĺbka
paralelného
pripojenia
konektorov
vxh
[mm x mm]
Hmotnosť
Balenie
[kg]
[sada]
-
1
1,000
1,012
1
1
typy pre VN káble s medeným drôtovým tienením
USHJ630.1
USHJ630.2
USHJ630.25
USHJ630.3
USHJ630.4
USHJ630.5
USHJ630.55
USHJ630.6
6418677455360
6418677455377
6418677455384
6418677455391
6418677455407
6418677455414
6418677456404
6418677455018
630
50 - 70
25 - 35
50 - 70
95 - 120
150 - 185 95 - 120
240
150
185 - 240
300
300
16,3-18,6
19,7-22,5
19,7-22,5
22,9-26,1
24,5-28,0
27,7-31,7
27,7-31,7
32,5-37,2
252 x 370
doplňujúce sady pre VN káble s hliníkovým páskovým tienením
SJCW2595.2
SJCW70240.2
52
6418677449369
6418677433276
630
25 - 95
70 - 300
17,0–28,0
23,0-39,0
-
Náčrt
1. Konektor USHJ 630
2. Konektor USQJ 630, USQJSE 630
Materiál
Súbor (sada) obsahuje materiál pre 3 žily vrátane káblových skrutkových ôk s trhacími hlavami (pin
kontakt). Pre káble s Al páskovým tienením je nutné objednať taktiež doplňujúcu sadu typu SJCW.
Montáž
Pre montáž káblového konektora je vypracovaný osobitný montážny návod.
Pri montáži sa riaďte pokynmi montážneho návodu. Pracovisko udržiavajte počas montáže podľa
možnosti čisté, na čistotu dbajte aj pri vykonávaní jednotlivých úkonov. Z krabice vyberajte len
materiál, ktorý skutočne v okamihu montáže potrebujete, ak ho už nepotrebujete, vráťte ho späť do
krabice. Používajte kvalitné a predpísané kabelárske náradie. Predpísané vzdialenosti v mm
dôsledne dodržujte. Po skončení montáže dajte okolie do pôvodného stavu.
Náradie
Štandardné náradie káblového technika.
Normy
DIN 47636, EN 50181
53
Rejstřík
Typ
Popis
Str.
C
CIT1
CIT1-ALS
COT1
COT1-ALS
CJ11
CJ11-ALS
CPEE
CPEEL
CPEEP
CPEEPL
VN kabelová vnitřní za studena smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová vnitřní za studena smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
VN kabelová venkovní za studena smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová venkovní za studena smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
VN kabelová za studena smrštitelná spojka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová za studena smrštitelná spojka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
NN střednostěnná teplem smrštitelná trubice bez lepidla, černá
NN střednostěnná teplem smrštitelná trubice s lepidlem, černá
NN silnostěnná teplem smrštitelná trubice bez lepidla, černá
NN silnostěnná teplem smrštitelná trubice s lepidlem, černá
30
32
31
33
24
25
12
13
14
15
VN kabelová vnitřní teplem smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová vnitřní teplem smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
VN kabelová vnitřní teplem smrštitelná koncovka pro 3- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová vnitřní teplem smrštitelná koncovka pro 3- žilový univerzální kabel
VN kabelová teplem smrštitelná spojka pro 3- žilový univerzální kabel
VN kabelová teplem smrštitelná spojka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
VN kabelová teplem smrštitelná spojka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová teplem smrštitelná spojka pro 3- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová venkovní teplem smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová venkovní teplem smrštitelná koncovka pro 1- žilový kabel s Al páskovým stíněním
VN kabelová venkovní teplem smrštitelná koncovka pro 3- žilový kabel s Cu drátěným stíněním
VN kabelová venkovní teplem smrštitelná koncovka pro 3- žilový univerzální kabel
34
36
38
42
29
27
26
28
35
37
40
43
NN tenkostěnná teplem smrštitelná trubice bez lepidla, žlutozelená
16
NN kabelové šroubové oko Al/Cu, Al
NN kabelová rozdělovací hlava
NN kabelové koncové utěsňovací uzávěry
NN kabelová spojka – přímá (polymer-polymer),gelová, 4-5 žil
NN kabelová spojka – přímá (polymer-polymer),s manžetou, 4 žily
NN kabelová spojka – přímá (polymer-polymer), 5 žil
NN kabelová spojka – přímá (polymer-polymer), 4 žily
NN kabelová spojka – přechodová (papír-polymer), 4 žily
NN přídavná sada pro přechodovou spojku
NN kabelový šroubový spojovač Al/Cu
VN kabelový šroubový spojovač Al/Cu
VN kabelové šroubové oko Al/Cu
NN kabelová opravná manžeta
NN kabelová vnitřní koncovka
NN kabelová venkovní koncovka
5
18
19
8
7
6
6
9
9
4
22
23
17
10
11
VN kabelový stíněný odpojitelný uhlový konektor pro 1-žilový kabel, 250 A
VN kabelový stíněný odpojitelný přímý konektor pro 1-žilový kabel, 250 A
VN kabelový stíněný odpojitelný T-konektor zadní pro paralelné připojení pro 1-žilový kabel , 630 A
VN kabelový stíněný odpojitelný T-konektor pro 1-žilový kabel , 630 A
VN kabelový stíněný odpojitelný T-konektor pro 3-žilový kabel , 630 A
46
44
52
48
50
H
HIT1
HITW1
HIT3
HITU3
HJU33
HJW11
HJ11
HJ33
HOT1
HOTW1
HOT3
HOTU3
P
PEE
S
SAL
SBO
SEC
SJGEL
SJKK
SJKV0C-SE
SJKxC
SJKxC.SJPy
SJPy
SLJ
SMJ
SML
SRS
STKI
STKO
U
URZJ 250
URZTJ 250
USHJ 630
USQJ 630
USQJSE 630
54
Poznámky
55
56
Informace v tomto katalogu vyjadřují nejlepší ENSTO znalosti v dané oblasti a jsou prezentovány v dobré
víře zachovat správnost a úplnost poskytnutých informací. Vyhrazujeme si právo vykonat změny ve
specifikaci jednotlivých materiálů bez předchozího upozornění. Mějte toto na vědomí a nezávisle
zhodnoťte použití všech produktů pro zamýšlenou aplikaci. ENSTO neposkytuje žádnou záruku kvality
na jednotlivé časti výrobku ani částečná provedení. Naše zodpovědnost je obsažena v Orgalime S 2000
Všeobecné podmínky pro dodávky strojírenských, elektrotechnických a elektronických výrobků.
Produkty montujte pouze prostřednictvím oprávněných osob majících i požadované národní znalosti a
zručnosti v oblasti bezpečnosti práce. ENSTO není zodpovědné za konání svých distributorů ani za
škody způsobené nesprávným použitím, chybnou montáží, nedodržením národních bezpečnostních
standardů a opatření.
Copyright © Ensto Oy 2010, Ensto™
The information in this brochure is to the best of Ensto´s knowledge and belief correct and reliable. We
reserve the right to make changes in the specifications, materials and production methods without
further notice. Be aware of that you have to evaluate independently the suitability of each product for the
intended application. Ensto does not give any assurance of any particular quality or performance. Our
responsibilities for the products are set forth in the “Orgalime S 2000 General Conditions for the Supply
of Mechanical, Electrical and Electronic Products”. The products shall be installed only by a competent
person having nationally required knowledge. Ensto is not responsible for its distributors or for any
misuse, incorrect installation or ignored national safety or other national provisions.
Copyright © Ensto Oy 2010, Ensto™
UTILITY NETWORKS
ENSTO Czech s.r.o.
KOMERČNÍ ZÓNA ČESTLICE, OBCHODNÍ 107
251 01 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
TEl.+420 (0)272 680 338
FAX +420 (0)272 680 338
[email protected]
WWW.ENSTO.COM
Download

ENSTO kabelové příslušenství pro NN a VN silové kabely