SOTEX a TZÚ na Stylu i v únoru 2015
Jako tradičně začátek nového roku znamená pro výrobce a obchodníky také začátek příprav na
kontraktační výstavu Styl – mezinárodní veletrhy módy, která se koná v Brně. V letošním roce opět
s drobnou změnou termínu – přesunem začátku na sobotu. Tato příležitost je současně i pro SOTEX
GINETEX CZ možností představit se těm, kteří nás ještě neznají - naše aktivity a všem sdělit novinky z
našeho „světa značek“ a pozvat na doprovodný program.
Změna termínu začátku veletrhu Styl z neděle na sobotu 21. 2. 2015 ovlivnila do značné míry
organizaci doprovodných aktivit. V minulosti se většina důležitých jednání, seminářů a různých
workshopů konala v pondělních termínech. Nyní jsou sami vystavovatelé – včetně SOTEXu na
vážkách, který den pro své aktivity zvolit. Pro zorganizování panelové diskuse na téma Zkušenosti
s reklamacemi po prvním roce NOZ zvolil SOTEX sobotu dopoledne, tj. 21. 2. 2015, od 11:00 hodin
v konferenční části pavilonu P. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost dotázat se přímo
zástupců ČOI, dTestu a také soudních znalců na konkrétní případy, diskutovat vlastní zkušenosti a
také požádat o názory odborníky.
Mimo organizaci doprovodného programu bude SOTEX prezentovat své služby a aktivity také na
stánku P28 v sousedství ATOK, TZÚ (Textilního zkušebního ústavu) a vydavatelství
oborového periodika Svět textilu a obuvi.
Pro návštěvníky a vystavovatele je připravena řada informací o programu Česká
kvalita, značkách kvality QZ - Zaručená kvalita a piktogramy s nezbytnou informací o
správném značení textilu včetně symbolů
údržby.
Na našem stánku Vás blíže seznámíme se všemi uvedenými tématy a nabídneme Vám členství ve
sdružení SOTEX, (Členové získají za symbolický poplatek možnost legálního užívání symbolů pro
ošetřování na území ČR a na území všech členských zemí Ginetex, zároveň obdrží sadu informačních
materiálů o symbolech), reklamační řád a v případě zájmu také zdarma plakáty i letáky se symboly
údržby určené do Vašich prodejen. Samozřejmostí je také distribuce plakátů se symboly údržby pro
prodejny s textilem a provozovny služeb.
Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech 21.2. -23. 2. 2015!
POZVÁNKA
Přijďte se podělit o své zkušenosti, nebo načerpat informace!
V rámci doprovodného programu veletrhu Styl pořádáme
panelovou diskusi s odborníky na téma:
Zkušenosti s reklamacemi po prvním
roce platnosti NOZ (Nový občanský zákoník)
Termín: 21. 2. 2015, od 11:00 hodin
Místo: konferenční část pavilonu P
Program:
 Zahájení - P. Malčík, předseda SOTEX GINETEX CZ
 Legislativní rámec reklamací - Z. Krul, ČOI
 Zkušenosti spotřebitelů - M. Borovička, dTest
 Z pohledu soudního znalce, V. Štork, TZÚ, s.p.
 Diskuse
Akci pořádá SOTEX GINETEX CZ za spolupráce s Textilním
zkušebním ústavem, ČOI a dTest.
Tato aktivita je také podporována BVV.
Srdečně se těšíme na bohatou účast.
Rezervace míst je možná na adrese: [email protected]
Download

více - ATOK