Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na
konferenci
OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ
A JEJICH VYUŽITÍ
která se koná
14. listopadu 2013 v Lednici
1. cirkulář
Organizační výbor:
Ing. Hana Sasková – předseda
Ing. Jana Čechová
Ing. Eva Tománková
Ing. Daniela Vítovská
Vědecký výbor:
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš – předseda
Doc. Ing. Daniela Benediková, Ph.D.
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.
Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
Adresa organizačního výboru:
Ing. Daniela Vítovská
Valtická 334, 691 44 Lednice, ČR
e-mail: [email protected]
tel.: +420 721 783 250
Zaměření konference:
1.
Ovocné dřeviny v krajině
2.
Pěstování ovocných dřevin
3.
Zpracování ovoce
Program konference
14. 11. 2013
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 09:15 Slavnostní zahájení konference
09:15 – 12:00 Dopolední část plenárního zasedání
09:15 – 10:00 Mgr. Vít Hrdoušek: Oskeruše – strom pro evropskou krajinu
10:00 – 10:30 Mag. Gregor Dietrich: Pěstování ovocných dřevin v rakouské
krajině od historie po současnost
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:15 Doc. Ing. Daniela Benediková, Ph.D.:Význam uchovávania starých ovocných odrôd v krajine
11:15 – 12:00 Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.: Méně známé ovocné druhy v
krajině
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 16:30 Odpolední část plenárního zasedání
13:00 – 13:45 Ing. Stanislav Boček, Ph.D.: Pěstitelské zvláštnosti extenzivní
produkce ovoce
13:45 – 14:15 Ing. Jan Jirásek: Problematika zpracování okrajových druhů
ovoce v podmínkách malé rodinné farmy
14:15 – 15:00 Radim Machů: Na počátku bylo jablko
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 15:45 Ing. Martin Lípa: Nevládní organizace a příklady jejich úsilí o
záchranu starých odrůd
15:45 – 16:30 Ing. Miroslav Šobr: Kulturní a společenský rozměr ovocných
dřevin v krajině
16:30 – 17:30 Představení tematických posterů
17:30 – 18:15 Přestávka na večeři
18:30 – 20:00 Diskusní večer s degustací vzorků
Drobné změny programu vyhrazeny.
Místo konání:
Přednáškový sál – Aula - Zahradnické fakulty, Valtická 337, 691 44 Lednice
Jednací jazyk: český, slovenský, anglický
Prezentace na konferenci: formou posterů
maximálně formát A1 na výšku tj. 594 mm x 841 mm
Důležitá data:
31. 10. 2013 – zaslání závazné přihlášky na email:
[email protected]
14. 11. 2013 – datum konání konference
Informace o dopravě:
GPS: +48° 47' 43.77", +16° 47' 55.56"
Autem:
Od Brna: po dálnici D2 směr Bratislava, exit Podivín, dále je již značena Lednice, v Lednici na křižovatce pokračovat ve
směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické fakulty MENDELU.
Od Bratislavy: po dálnici D2 směr Brno, exit Podivín, dále je již značena Lednice, v Lednici na křižovatce pokračovat ve
směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické fakulty MENDELU.
Z Mikulova: směr Břeclav, před Mušlovem odbočit vlevo na Lednici, na křižovatce v Lednici pokračovat doprava ve
směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické fakulty MENDELU.
Vlakem:
Příjezd do Břeclavi na vlakové nádraží (vzdálenost vlakového od autobusového nádraží je asi 10 min chůze). Z autobusového nádraží: linka 570 směr Mikulov (Břeclav – Lednice – Mikulov), vystoupit na zastávce „Lednice náměstí“. U některých spojů lze v Lednici na náměstí přestoupit v rámci IDS (integrovaný dopravní systém) na linku 555 směr Valtice
a na další zastávce („Lednice železniční stanice“) vystoupit přímo u Zahradnické fakulty MENDELU.
Příjezd do Podivína vlakem od Brna. Přestup na autobus - linka 555 směr Valtice vystoupit na zastávce „Lednice železniční stanice“ přímo u Zahradnické fakulty MENDELU (je to 1. zastávka následující po zastávce Lednice náměstí)
Stravování:
Každý účastník si stravu hradí sám, oběd a večeři je možné objednat v menze (jednotné menu) za částku 90,-Kč oběd a
90,-Kč večeře. Pokud máte zájem, prosím, vyplňte tento požadavek v přihlášce.
Ubytování:
Každý účastník si zajistí ubytování dle svých požadavků. Ubytování si každý účastník hradí sám. Níže uvádíme příklady
ubytovacích zařízení. Přehled dalších ubytovacích zařízení, můžete najít na adrese: http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/.
VŠ koleje (koleje Petra Bezruče, Lednice) ZF MENDELU BRNO, Valtická 538, Lednice 691 44, cca 50 m od místa
konání konference.
Pro účastníky konference je zvýhodněná cena 200,- Kč/os /noc (pokoje na VŠ kolejích jsou 2-3 lůžkové, jsou součástí
buňkového systému, tzn. společné sociální zařízení pro 4 pokoje).
Nutno vyplnit v přihlášce! Kapacita míst na kolejích je omezena. Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve.
Relax Hotel Štork, Čechova 272, 691 44 Lednice 691 44, cca 400 m od místa konání konference směrem k náměstí a
zámku Lednice.
web: http://www.relaxhotelstork.cz, Tel.: +420 519 440 940, +420 732 935 523
1-lůžkový pokoj – 950,-Kč; 2-lůžkový pokoj – 1.500,-Kč; 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji – 1.200,- Kč.
Penzion Myslivna, Nádražní 675, Lednice 691 44, cca 100 m od místa konání konference směrem k vlakovému nádraží.
web: http://www.myslivna-lednice.cz, Tel.: +420 519 340 220
1-lůžkový pokoj – 490,- Kč; 2-lůžkový pokoj – 980,- Kč; 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji – 690,-Kč.
Penzion ONYX, Nejdecká 176, Lednice na Moravě, Lednice, cca 2 km od místa konání konference směr Mikulov (Nejdek).
web: http://penzion-onyx.hotel.cz/, Tel.: +420 222 539 539
1-lůžkový pokoj – 750,- Kč; 2-lůžkový pokoj – 990,- Kč; 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji – 880,-Kč.
Zámecký hotel Lednice, Zámecké nám. 66, Lednice 691 44, cca 800 m od místa konání konference.
web: http://www.hotellednice.cz, Tel.: +420 530 503 464, +420 736 763 880
2-lůžkový pokoj – 1.800 Kč; 1 osoba na 2,3-lůžkovém pokoji – 1.440,-Kč
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Zasílejte do 31. 10. 2013!
Jméno, příjmení, (tituly): .........................................................................................................................
Organizace: ................................................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
E-mail: ......................................................... Tel. kontakt: .......................................................................
Prezentace na konferenci:
Poster - téma: ...............................................................................................................................
Bez prezentace
Požadavek na ubytování na kolejích (účastník si hradí sám)*:
termín:
13./14.11.
ANO/NE
14./15.11.
ANO/NE
Požadavek na stravu v menze (účastník si hradí sám):
termín:
14. 11. oběd
ANO/NE
14. 11. večeře
ANO/NE
Poznámky
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
*V otázkách smažte dle potřeby ANO či NE.
S případnými dotazy se obracejte na Ing. Danielu Vítovskou, Ústav plánování krajiny, Zahradnická fakulta v Lednici,
Mendelova univerzita v Brně, e- mail: [email protected], tel.: +420 721 783 250
Download

Ovocné dřeviny v krajině a jejich využití