Projekt: „Celtic Hilltop Settlement on Oberleiserberg”, Universität Wien
Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte
MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW
POZVÁNÍ na konferenci
KELTOVÉ / DIE KELTEN 2014
2. cirkulář
Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
v rámci Česko-slovenské pracovní skupiny pro dobu železnou si Vás dovolujeme pozvat na 15.
mezinárodní konferenci „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“ - KELTOVÉ / DIE
KELTEN 2014.
Konference se uskuteční ve dnech 11.-13. 6. 2014 (středa až pátek) ve zrekonstruovaném
barokním špýcharu v obci Klement (http://de.wikipedia.org/wiki/Schüttkasten_Klement), ležící
na úpatí vrchu Oberleiserberg (Dolní Rakousko). Programem konference budou otázky týkající
mladší doby železné ve střední Evropě. Jednacími jazyky konference jsou němčina, angličtina a
francouzština.
V rámci konference se uskuteční exkurze na vrch Oberleisreberg, kde je doloženo mj. intenzivní
osídlení v době laténské.
Konferenční poplatek je 25 euro (pro studenty do 25 let – 10 euro).
V okolí (do 10 km) je několik možností pro ubytování – dopravu je nutné si zorganizovat
individuálně (po domluvě je možné dopravu také zajistit). Ubytování bude zajištěno ve dvou
cenových katagoriích – I: 20-25 euro v penzionu, II: 50-60 euro v hotelu. V obou případech jde o
jedno- a dvoulůžkové pokoje. Uvedené ceny zahrnují také snídani. V přihlášce prosím označte, o
jaký druh ubytování máte zájem.
Termín přihlášení do 20. 03. 2014!!!
Hlavní kontaktní osobou pro organizaci konference je Maciej Karwowski.
Maciej Karwowski
Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien
Franz-Klein-Gasse 1, 1190 Wien
[email protected]
Peter Trebsche
Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte
MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
Schlossgasse 1, 2151 Asparn / Zaya
[email protected]
Peter C. Ramsl
Institut für Orientalische und Europäische Archäologie der ÖAW
Abt. Europa, Fleischmarkt 22, 1010 Wien
[email protected]
Download

POZVÁNÍ na konferenci KELTOVÉ / DIE KELTEN