Česká vědecká společnost pro mykologii a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci pořádají ve dnech 29.‐31.8.2013 3. česko‐slovenskou vědeckou mykologickou konferenci tematicky zahrnující všechny obory mykologie 2. cirkulář RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE: 29.8.2013 /čtvrtek/: registrace, zahájení, společné přednášky, přednášky v sekcích, posterové prezentace, společenský večer 30.8.2013 /pátek/: přednášky v sekcích, posterové prezentace 31.8.2013 /sobota/: terénní exkurze MÍSTO KONÁNÍ: Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci KONFERENČNÍ POPLATEK: ‐ členové ČVSM 1100,‐ Kč ‐ nečlenové 1300,‐ Kč ‐ studenti, ženy na MD a důchodci 900,‐ Kč Zahrnuje: účast na jednání, materiály, dopravu autobusy na exkurzi a drobné občerstvení v přestávkách jednání konference. Nezahrnuje: společenský večer, obědy, ubytování! !!! Konferenční poplatek zašlete do 15.7.2013 na účet ČVSM !!! Název účtu: Česká vědecká společnost pro mykologii, 111 21 Praha 1, P.O.Box 106 Číslo účtu: 1923224349/0800 Adresa peněžního ústavu: Česká spořitelna, a.s., Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1 IBAN: CZ71 0800 0000 0019 2322 4349 swift/BIC: GIBACZPX další informace: ČVSM není plátcem daně (all prices without VAT) Prosím, uveďte variabilní symbol platby 3332013 ! Bez variabilního symbolu nebude platba dána do souvislosti s konferencí! Pro správnou identifikaci plátce do zprávy pro příjemce vyplňte jméno účastníka(ů) konference. Pro vystavení daňového dokladu kontaktujte pokladníka ČVSM (nutno dodat IČO a název pracoviště) Kontakt: prom. biol. Karel Prášil, CSc. ‐ [email protected] ‐ Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 MÍSTO KONÁNÍ Jednání konference (přednášky a posterová sekce 29. a 30.8.2013) proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zahájení se uskuteční v Aule (budova B). Adresa: Tř. 17. listopadu 8 771 11 Olomouc Společenský večer 29.8. proběhne ve vedlejší budově Přírodovědecké fakulty UP (v 6. patře) Adresa: Tř. 17. listopadu 12 771 11 Olomouc Exkurze 31.8.2013 PR Třesín a okolí (turistická mapa KČT č. 51 – Haná‐Prostějovsko, Konicko a Litovelsko nebo turistická mapa KČT č. 52 – Zábřežsko). Náplní bude sběr a demonstrace taxonů hub. Odjezd autobusu předběžně plánujeme v 9:00 ze Tř. 17. listopadu (sraz před budovou PřF UP) – bude upřesněno během konference. Plánovaný návrat cca v 14‐15h. UBYTOVÁNÍ Účastníci si ubytování zajišťují a hradí individuálně! Ubytování je možné na VŠ kolejích UP na Šmeralově ulici, pravděpodobně VK J. L. Fischera a/nebo VK Gen. Svobody (buňkový systém, dvoulůžkové pokoje). Kontakt: p. Markéta Šmolcová ([email protected], tel. +420 585 638 016) 2 osoby na pokoji 360 Kč/lůžko/noc 1 osoba na pokoji 510 Kč/lůžko/noc Další tipy míst k ubytování v Olomouci v blízkosti místa konání konference: HOTEL ARIGONE http://www.arigone.cz/cz/ HOTEL FLORA http://hotelflora.cz/ HOTEL PALÁC http://www.hotelpalac.cz/ HOTEL V RÁJI http://www.hotelvraji.cz/ UBYTOVNA MARIE http://www.ubytovnamarie.cz/ STRAVOVÁNÍ Pro účastníky bude zajištěna možnost stravování v místě konání konference (obědy v Menze UP, cca 400m od místa jednání). Předpokládaná cena obědového menu je 70‐80 Kč (menu A) resp. 60‐65 Kč (menu B). 29.8. Menu A ‐ polévka hovězí s těstovinou, smažená vepřová kotleta, bramborová kaše, okurkový salát, nápoj Menu B ‐ polévka hovězí s těstovinou, tortellini s bazalkou, smetanou a sýrem, nápoj 30.8. Menu A ‐ polévka pórková, přírodní kuřecí plátek, rýže, rajčatový salát, nápoj Menu B ‐ polévka pórková, zeleninové rizoto sypané sýrem, rajčatový salát, nápoj Společenský večer bude hrazen zvlášť – poplatek ve výši 400,‐ Kč. Částka zahrnuje: teplé a studené občerstvení formou rautu, nealkoholické nápoje, víno, točené pivo. Poplatek za obědy a společenský večer bude hrazen na místě v hotovosti. ........................................................................................................................ Platby na místě ‐ závazná objednávka Vyznačte prosím Vaši objednávku tak, že smažete variantu „ANO ‐ NE“, která se nehodí. Společenský večer 29.8.2013 ‐ 400 Kč.................................................................... ANO ‐ NE Oběd dne 29.8.2013, menu A ‐ 70‐80 Kč ............................................................. ANO ‐ NE dne 29.8.2013, menu B ‐ 60‐65 Kč .............................................................. ANO ‐ NE dne 30.8.2013, menu A ‐ 70‐80 Kč ............................................................... ANO ‐ NE dne 30.8.2013, menu B ‐ 60‐65 Kč ............................................................... ANO ‐ NE Potvrzuji výše uvedenou objednávku. Jméno: Datum: Podpis: Vyplněnou objednávku zašlete NEJPOZDĚJI DO 15.7.2013 na [email protected] 
Download

příloha - CZECH MYCOLOGY