1. cirkulář
23. sjezd České geografické společnosti
16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti
Geografie v srdci Evropy
25.–28. srpna 2014 | Univerzita Karlova v Praze
www.cgs-sgs2014.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České geografické společnosti, členové Slovenskej geografickej spoločnosti, příznivci geografie, Pražská‐středočeská pobočka ČGS a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta si Vás touto cestou dovolují pozvat k účasti na 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti. Společná konference se bude konat v roce 120. výročí založení České geografické společnosti (1894), v Praze, ve dnech 25. až 28. srpna 2014. Po více než 20 letech tak budou mít čeští a slovenští geografové možnost se opět setkat na společném vrcholném jednání. Kromě vědeckého programu budeme na konferenci nazvané „Geografie v srdci Evropy“ rovněž řešit odborné otázky i důležité organizační záležitosti týkající se fungování obou společností. Mimo volby nových členů Hlavního výboru ČGS a Výkonného výboru SGS se budeme pochopitelně zabývat také otázkami publikační strategie geografických oborů a zejména pak otázkami vydávání našich časopisů (mimo jiné Geografie, Informace ČGS, Geografické rozhledy, Geografický časopis), vědeckých monografií vydávaných v ediční řadě Geographica a dalších aktivit. Rádi bychom na konferenci pozvali i ty geografy, kteří dosud nejsou členy ani jedné z našich společností. Pevně věříme, že je účast na největší profesní geografické akci v Česku a na Slovensku obohatí a ukáže jim smysl hlásit se k institucionalizované identitě geografa. V zastoupení organizačního výboru Vít Jančák, Pavol Korec, Zdeněk Kučera Místo konání Bližší informace k místu konání naleznete na webových stránkách: http://www.cgs‐
sgs2014.cz Témata konference Na konferenci jsou vítány veškeré příspěvky ke geografickým a souvisejícím tématům. Zváni jsou tedy jak odborní geografové, tak zástupci příbuzných disciplín, učitelé a další příznivci geografie. Přestože je možné přihlašovat i individuální příspěvky, vítáme zvláště návrhy ucelených panelů tematicky zaměřených na aktuální problémy geografického výzkumu. Sborník abstraktů Každý účastník obdrží při registraci tištěný sborník abstraktů. Sborník bude též dostupný v elektronické podobě na adrese: http://www.cgs‐sgs2014.cz. Do sborníku budou zahrnuty abstrakty všech příspěvků, včetně posterů. Předběžný program Pondělí, 25. srpna Úterý, 26. srpna Středa, 27. srpna Čtvrtek, 28. srpna Pátek, 29. srpna registrace, plenární sekce, slavnostní přivítání registrace, jednání v sekcích, plenární zasedání obou společností, konferenční večeře jednání v sekcích, zasedání tematických sekcí obou společností, zasedání hlavních výborů jednání v sekcích, oficiální zakončení post‐konferenční exkurze Důležité termíny zaslání abstraktů panelů a příspěvků potvrzení přijetí panelů a příspěvků 2. cirkulář včasná registrace program konference 10. duben 2014 30. duben 2014 květen 2014 31. květen 2014 červenec 2014 Pravidla pro příspěvky Návrhy samostatných panelů (ve formě souboru příspěvků či panelové diskuze) jsou zvláště vítány, ale je možné zasílat i návrhy samostatných příspěvků a posterů. Samostatně zaslané příspěvky budou organizátory rozřazeny do tematicky zaměřených panelů. Bližší informace k podávání návrhů celých panelů či samostatných příspěvků naleznete na adrese: http://www.cgs‐sgs2014.cz. Každý panel bude složen ze 3 až 4 samostatných příspěvků nebo se bude jednat o panelovou diskusi. Celková délka každého panelu bude 90 minut. Délka prezentace žádného ze samostatných příspěvků by neměla přesáhnout 15 minut, aby vždy alespoň 30 minut bylo rezervováno na diskuzi přednesených příspěvků. Druhou formou je panelová diskuse, prezentace uvozující panelovou diskuzi by neměla přesáhnout 10 minut. Součástí návrhu samostatného panelu je i návrh předsedajícího, který nemusí být totožný s organizátorem panelu. Smyslem panelových diskuzí je rozvinout diskuzi mezi účastníky panelu a publikem. Každý jednotlivý účastník může během konference aktivně prezentovat pouze jeden příspěvek, a to bez ohledu na účast ve více panelech či spoluautorství více různých přihlášených příspěvků. Vkládání abstraktů panelů a jednotlivých příspěvků bude možné od 24. března 2014. Všechny návrhy se podávají prostřednictvím elektronického registračního systému dostupného na adrese: http://www.cgs‐sgs2014.cz. Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků. Maximální rozsahy abstraktů: abstrakt panelu = 400 slov abstrakt příspěvku zahrnutého do návrhu panelu = 300 slov abstrakt samostatného příspěvku nebo posteru = 300 slov abstrakt panelové diskuze = 300 slov Registrační poplatky, ubytování Kategorie účastníků do 31. 5. 2014 od 1. 6. do 10. 8.2014 od 26. 8. 2014 3 500 Kč 4 000 Kč 1 700 Kč 2 500 Kč není možná není možná není možná 4 500 Kč 5 500 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč není možná není možná není možná člen ČGS/SGS bez členství student člen ČGS/SGS student bez členství učitel ZŠ/SŠ jednodenní registrace plná registrace na místě není možná není možná není možná není možná 1 500 Kč 1 200 Kč 7 000 Kč Registrace v období do 10. srpna 2014 se provádí elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na adrese: http://www.cgs‐sgs2014.cz. Registrace po 10. srpnu 2014 je možná pouze přímo v místě konání konference a bez nároku na prezentaci příspěvku. Jednodenní registrace opravňuje k účasti pouze na jeden zvolený den konference. Je tedy neopakovatelná. Učitelé aktivně působící na základní či střední škole se mohou registrovat k účasti na celé konferenci za snížený poplatek po předložení potvrzení svého statusu. V rámci registrace k účasti na konferenci bude možné se zároveň přihlásit k členství v ČGS/SGS. Cena a program konferenční večeře a post‐
konferenční exkurze budou upřesněny. Úplný registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu konference, účast na slavnostním přivítání, občerstvení během konference, sborník abstraktů, tištěný program a seznam účastníků. Organizační výbor nepřijímá žádné výjimky z registračních poplatků. V průběhu registrace bude možné zvolit ubytování v některém z nabízených ubytovacích zařízení. Bližší informace budou uveřejněny na adrese: http://www.cgs‐sgs2014.cz. Kontakty Organizační výbor Vít Jančák, předseda; Zdeněk Kučera, tajemník Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43, Praha 2 Tel.: +420 221 951 976 E‐mail: [email protected] Sekretariát konference GUARANT International spol. s r.o. Na Pankráci 17, 140 21, Praha 4 Tel.: +420 284 001 444 E‐mail: [email protected] 
Download

Geografie v srdci Evropy 1. cirkulář