Analógová telefónna jednozásuvka
Typ
Označenie
Popis
1DGA501.41
TZ-A(4)-b
Telefónna
jednozásuvka so
svorkovnicou
Zárezový NadprúdoNa
Vstupná
Odpor+dióda Svorkovnica
prvok vá ochrana omietku
linka
1
-
1x4p
-
-
*
1DGA501.91
Telefónna
jednozásuvka so
TZ-A(4)-b
zárezovým
prvkom - KRONE
1
-
-
1x4p
-
*
1DGA505.41
TZÚ-A(4)b
Telefónna zásuvka
účastnícka
(koncová) so
svorkovnicou
1
1x
1x4p
-
-
*
1DGA505.91
Telefónna
jednozásuvka
TZÚ-A(4)účastnícka
b
(koncová) so
zárezovým
prvkom - KRONE
1
1x
-
1x4p
-
*
1
1x
1x4p
-
1x
*
Telefónna
jednozásuvka
účastnícka s
nadprúdovou
ochranou
(koncová) so
svorkovnicou
1DGA605.41
TZÚ-A(4)b-n
1DGA605.91
Telefónna
jednozásuvka
účastnícka s
TZÚ-A(4)nadprúdovou
b-n
ochranou
(koncová) so
zárezovým
prvkom - KRONE
1
1x
-
1x4p
1x
*
TZÚ-A(3)b-n
1
1x
-
1x3p
1x
*
1DGA606
GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
091 01 Stropkov
Slovak Republic
Telefónna
jednozásuvka
IČO: 31 671 659
DIČ: 2020526332
IČ DPH: SK 2020526332
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1065/P
SLSP,a.s., Svidník,
A/C No: 104682560/0900
Tel: +421 -54- 742 8136
Fax: +421- 54- 742 8137
E-mail: [email protected]
http: // www.glitel.sk
05-01-17/0/5
účastnícka s
nadprúdovou
ochranou
(koncová) so
zárezovým
prvkom – KRONE
1DGA608
Telefónna zásuvka
účastnícka s
TZÚ-A(2)nadprúdovou
b-n
ochranou
(koncová) so
svorkovnicou
1
1x
1x2p
-
1x
*
Súčasťou zásuviek je aj podložka 3DP034. Používa sa pod analógové zásuvky typu 1DGAXXX určené
pre montáž na omietku. Zásuvky určené pod omietku je možné aj bez podložky.
GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
091 01 Stropkov
Slovak Republic
IČO: 31 671 659
DIČ: 2020526332
IČ DPH: SK 2020526332
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1065/P
SLSP,a.s., Svidník,
A/C No: 104682560/0900
Tel: +421 -54- 742 8136
Fax: +421- 54- 742 8137
E-mail: [email protected]
http: // www.glitel.sk
05-01-17/0/5
Download

Analógová telefónna jednozásuvka