Dukelská 417, 544 01 Dv r Králové n. L.
Czech Republic - EU
Internet www.juta.cz
E-mail [email protected]
Phone +420 499 314 237
Fax +420 499 314 205
geoNETEX S – netkaná geotextilie
PARAMETR (JEDNOTKA)
Pevnost podélná (kN/m)
Pevnost p ná (kN/m)
Prodlou ení podélné (%)
Prodlou ení p né (%)
CBR – test (kN)
Test padajícím ku elem (mm)
Tlou ka p i 2kPa (mm)
Tlou ka p i 20kPa (mm)
Velikost pór O90 (mm)
Propustnost (l/m2.s)
NORMA
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN ISO 13433
EN ISO 9863-1
EN ISO 9863-1
EN ISO 12956
EN ISO 11058
200
9
5
80
90
1,4
14
3,7
2,5
0,13
100
250
12
6
80
90
1,6
14
4
2,6
0,13
100
300
15,5
8
80
90
2,1
10
4,2
2,8
0,10
73
350
19
10
80
90
2,7
8
4,4
3,1
0,10
73
PARAMETR (JEDNOTKA)
Pevnost podélná (kN/m)
Pevnost p ná (kN/m)
Prodlou ení podélné (%)
Prodlou ení p né (%)
CBR – test (kN)
Test padajícím ku elem (mm)
Tlou ka p i 2kPa (mm)
Tlou ka p i 20kPa (mm)
Velikost pór O90 (mm)
Propustnost ( l/m2.s )
NORMA
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN ISO 13433
EN ISO 9863-1
EN ISO 9863-1
EN ISO 12956
EN ISO 11058
400
23
15
80
90
3,1
5
4,5
3,3
0,08
64
500
30
20
70
90
3,8
5
4,7
3,8
0,08
54
600
32
22
75
90
4,1
4
5,4
5,1
0,08
54
700
32,5
24
80
90
5,1
4
6
5,3
0,08
54
PARAMETR (JEDNOTKA)
Pevnost podélná (kN/m)
Pevnost p ná (kN/m)
Prodlou ení podélné (%)
Prodlou ení p né (%)
CBR – test (kN)
Test padajícím ku elem (mm)
Tlou ka p i 2kPa (mm)
Tlou ka p i 20kPa (mm)
Velikost pór O90 (mm)
Propustnost ( l/m2.s )
NORMA
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 10319
EN ISO 12236
EN ISO 13433
EN ISO 9863-1
EN ISO 9863-1
EN ISO 12956
EN ISO 11058
800
40
30
80
90
5,6
3
6,7
6,1
0,07
54
1000
44
40
80
85
6,5
1
8
7,2
0,07
27
1200
55
48
80
85
8,0
1
8,8
7,6
0,07
24
Technická data slou í pro v eobecnou informaci. Údaje mechanicko-hydraulických vlastností jsou
hodnotami pr
rnými. Výrobce si vyhrazuje právo na zm nu. Dozor nad výrobou provádí TZÚ
Brno a tBU Greven.
Chemicko-biologicko-fyzikální vlastnosti
Materiál
PP (polypropylen)
Chemická odolnost
odolná v i v in chemikálií i vápennému mléku
Biologická odolnost
odolná v i plísním a bakteriím
Teplotní odolnost
geotextilii lze pou ívat p i teplotách od 0oC do 60oC, krátkodob p i 160oC
ivotnost výrobku
nejmén 25 let v p írodních zeminách s pH 4-9 a teplotách do 25oC
Dodávání
Plo ná hmotnost g/m2
Délka v nábalu m
ea
m
Plocha nábalu
m2
200
120
5
600
250
120
5
600
300 350 400 500
110 110 100 80
5
5
5
5
550 550 500 400
geoNetex S
600 700 800 1000 1200
75
70 65
45
40
5
5
5
5
5
375 350 325 225 200
Technické parametry
Download

geoNETEX S – netkaná geotextilie