Drenáže
Drenážní rohož přerušující kapilární vzlínavost
s jedinečnou, inteligentní a speciální geotextilií pro lepenou keramickou dlažbu.
AquaDrain® FE+ celoplošně přilne k potěru a dlažbě bez
bodového kontaktu s izolací.
Prosakující voda, která vniká do konstrukce spárami,
odteče drenážními kanály do střešního/balkónového
okapu nebo vpusti, aniž by způsobila poškození.
Výhody
O
I
U
R
Y
E
Q T
{
W
P
1 Kombinovaný okapní/drenážní profil z ukončovacího profilu
ProFin® KSK11 + nastavitelného krytí ProFin® BL
2 DiProtec® KSK bitumenová samolepící páska za studena
3 Separační vrstva (PE folie)
4 AquaDrain® FE+ drenážní rohož
5 AquaDrain® samolepící okrajové pásky
6 AquaDrain® děrovaný profil
7 AquaDrain® kotva do potěru
8 AquaDrain® SL spárová páska
9 AquaDrain® FLEX-PE drenážní rošt
10 ProRin® BR systém balkónových okapů
11 DiProtec® KSK-AB izolační páska
Bezvyobrazení:
AquaDrain® SK krycí páska
I
{
■
Ochranapředvznikemvápennýchvýkvětůdíky
speciálnígeotextilii(vlies).
Po vytvrzení malty se pomalu rozpouští.
Zamezuje kalcifikaci pórů geotextilie.
■
Až33-krátlepšíodvedenívodynežujiných
průmyslovýchdrenážníchrohoží.
Tím dochází k rychlému a trvalému odvodnění konstrukce.
Nevznikají tak defekty v konstrukci v důsledku
hromadění vody.
■
Funkcepřerušeníkapilárnívzlínavostinabízí
spolehlivouochranupředpoškozenímdlažby
mrazemavznikemvýkvětůvdůsledku
nahromaděnívody.
■
VsystémusdrenážnímiroštyAquaDrain®je
aplikovatelnáipřinízkékonstrukčnívýšcedveří.
■
SystémAquaDrain®FEdokazujenatrhusvoji
špičkovoufunkčnost,atojižodsvéhouvedení
vroce1985.
■
6letzárukaproproškolenoufirmus certifikátem.
Oblast použití
Lepená keramická dlažba na cementovém potěru jako
separační vrstva pro rozdělení zatížení.
Podklad/dlažba
Přípravapodkladu: odolný tlaku; u tepelné izolace
EPS 035 DAA dh/XPS), min. 150 kPa
Vhodnépodklady:
• na zemině uložené terasy, střešní terasy, lodžie,
krakorcové balkony
• stará dlažba / staré nátěry
Spád: min. 1 % až max. 5 %
Izolace: aplikovatelná na všechny druhy izolace
Formátdlažby: max. 400 x 400mm,
doporučujeme světlou barvu
Konstrukčnívýškavčetnědlažby: od cca. 70mm
Provedení
• odpovídá předpisu ZDB „dlažba v exteriéru“
6
PL_1_Drainagen.indd 6
1.4.11 15:43
Download

Drenážní rohož Ardex Aqua Drain FE+