Иницијални тест (5. разред) група 1
1. Запиши цифрама број пет хиљада пет стотина петнаест.
2. Одреди најмањи непаран четвороцифрен број који на месту стотица има цифру 7
3. Израчунај:
a)196+98+4+2 =
b)25·15·4·20=
c)12-2·5
d)42:(17-10)-6
4. Реши једначину: a) 4502 · х = 67 530
b)x:27=34
c)9·x+19=162
5. Израчунати површину правоугаоника ако су његове странице 40 cm и 15 cm.
6. Тања је кренула на пут у Ниш у 9 часова и 45 минута. Путовала је 4 сата и 45 минута. У колико је тачно
сати Тања стигла у Ниш?
7. Преброј геометријске облике на слици и допуни следећу реченицу.
На слици су _____ троугла, _____ круга, _____ квадрата.
8. Израчунати четвртину броја 84.
9. Који део круга је обојен белом бојом?
10. Милица је сипала 2 l супе у тањире од по 125 ml. Колико тањира је Милица напунила?
11. Умањеник је 3000 а разлика је 1002. Колики је умањилац
Иницијални тест (5. разред) група 2
1. Запиши цифрама број осам хиљада петнаест.
2. Одреди највећи паран четвороцифрен број који на месту десетица има цифру 6.
3. Израчунај
a)293+94+7+6 =
b)20·8·5·20=
c)16-5·3
d)64:(13-5)-8
4. Реши једначину: a) 29024: х = 1814
b)27·х=1134 c)5·x-19=181
5. Израчунати обим правоугаоника ако су његове странице 20 cm и 35 cm.
6. Позоришна представа се завршила у20 часова и 20 минута. У колико сати је почела представа ако
се зна да је трајала 2 сата и 35 минута.
7. Који део фигуре је обојен сивом бојом?
8. Израчунати трећину броја 78.
9. Преброј геометријске облике на слици и допуни следећу реченицу.
На слици су _____ троугла, _____ круга, _____ квадрата.
10. Производ бројева 18 и 5 одузми од броја 118.
11. Маса Миличине рођенданске торте је 3 килограма и 500 грама. Милица је торту исекла на 20
једнаких парчића. Колико грама има свако парче торте?
Download

Иницијални тест (5. разред) група 1 1. Запиши