LITERATURA NA SRPSKOM
Red.
Br.
NAZIV AUTORA
Evidencioni
broj
R.Gibson
1.
D.R.Gilbert
2.
Veština uticaja
D.R.Gilbert
3.
Lider je u vama
D.R.Gilbert
4.
Arena prodaje
D.R.Gilbert
5.
Mapa uspeha
D.R.Gilbert
6.
Prodajni ring
D.R.Gilbert
7.
Napoleon Hil
8.
Nikola Pocuca
9.
Kako plivati sa ajkulama
Harvi Makej
10.
11.
Jednostavno savršeno
Fergus O'Konel
11.
12.
Projektni menadžment
Hrvoje Tadin
12.
13.
Poslovni pregovori sa
stranim partnerima
Zloupotrebe u
knjigovodstvu
Nada Rumenčić
13.
Ernest Jenni
14.
Nova pravila marketinga
Robert Scoble
15.
Rečnik
16.
Rečnik
17.
Marketing u muzejima
Tomislav Sola
18.
Neodoljiva ponuda
Mark Dzojner
19.
Uspešan fandrejzing
B.Krol, K.Fine
20.
Skriveni šampioni
Hermann Simon
21.
Gerila
Majkl Levin
22.
23.
Upravljanje događajima
Vagen, Karlos
23.
24.
Trening za postizanje
učinkovitosti
J.Whitmore
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
NAZIV LITERATURE
Inovacija pre svega
R.Gibson
Kako unaprediti svoje
pregovaračke veštine
Kako se maestralno
prodavati
Ekomenadžment u
kompanijama
Business rečnik,
ENGLESKO - SRPSKI
Business rečnik,
ŠPANSKO-SRPSKI
ISBN
ISBN 978-8682683-89-6
IBSN 978-867702-242-6
ISBN 978-867702-196-2
ISBN 978-867752-073-1
ISBN 978-867702-155-9
ISBN 978-867702-150-4
ISBN978-867702-107-8
ISBN 978-867804-301-7
ISBN 978-86395-0541-7
ISBN 86-7804008-4
ISBN 978-867804-315-4
ISBN 978-867956-014-8
ISBN 978-86395-0575-2
ISBN 978-867668-053-5
ISBN 978-867555-329-8
ISBN 86-8371328-8
ISBN 86-9022891-8
ISBN 86-8390935-2
ISBN 86-7102187-6
ISBN 978-8682949-09
ISBN 978-86521-0981-4
ISBN 978-8686313-07-2
ISBN 953-246002-0
25.
Biznis plan za neupućene
S.Peterson, P.Jaret, B.Schenck
25.
26.
Izvozna strategija
proizvodnog preduzeća
D.Dorović
26.
27.
Strategijski menadžment
Mary Coulter
27.
28.
Preduzetništvo I male firme
D.Deakins, M.Freel
28.
Profitabilno brendiranje
Nik Wreden
29.
30.
Zlatna pravila vođstva
Dzon Maksvel
30.
31.
Mit o preduzetništvu
Majkl Gerber
31.
Ekonomija u jednoj lekciji
Henri Hazlit
32.
33.
Deset smrtnih grehova u
marketingu
F.Kotler
33.
34.
Finansijsko tršište
Rajko Tepavac
34.
35.
Razvoj porodničnih
kompanija
Dzon Vord
35.
36.
Menadžment za kulturu
Isak Adizes
36.
37.
Adizesov bukvar za
preduzetnike
E.Mekheti, R.Sevidz
37.
Prezentacijom do uspeha
Dzeri Vajsman
38.
Kako stići od dobrog do
sjajnog
Dzim Kolins
39.
Prodaja od poverenja
Tod Dankan
40.
Mala privreda I
preduzetnistvo
V.Novaković, M.Stošković,
M.Nikolić
41.
Cene I proizvodnja
Fridrih fon Hajek
42.
43.
Kultura poslovnog
ponašanja
Dusanka Bojičić
43.
44.
Skriveni šampioni
Herman Simon
44.
45.
Rešavanje problema
Johne Ceserani
61.
Upravljanje Promenom
Neill Russel - Jones
62.
Marketing
Nell Russel - Jones
63.
Upravljanje konfliktima
Džepni mentor
64.
49.
Otpuštanje radnika
Džepni mentor
65.
50.
Zapošljavanje radnika
Džepni mentor
66.
29.
32.
38.
39.
40.
41.
42.
46.
47.
48.
ISBN 978-867555313-7
ISBN-86-8236372-0
ISBN 978-867478-078-7
ISBN978-867474-050-3
ISBN 978-953304-019-6
ISBN 978-868180-992-1
ISBN 978-867702-151-1
ISBN 978-86519-1131-9
ISBN 978-867668-058-0
ISBN 978-867363616-0
ISBN 867668041-8
ISBN 978-867668-066-5
ISBN 978-867668-071-9
ISBN 978-868631-301-0
ISBN 978-867662-074-6
ISBN 978-8683909-72-8
ISBN 978-868636-331-2
ISBN-978-867549-900-8
ISBN 978-8681459-65-1
ISBN-978-8682949-09
ISBN-978-8684981-50-1
ISBN-978-8684981-52-5
ISBN-978-8684981-53-2
ISBN 978-867478-106-7
ISBN 978-867478-108-1
ISBN 978-867478-104-3
51.
Kako održati sastanak
Džepni mentor
67.
Kako da postanete lider
Džepni mentor
68.
Tržište kapitala
Džepni mentor
69.
54.
Pripreme budžeta
Džepni mentor
70.
55.
Vođenje timova
Džepni mentor
71.
Upoznajte Finansije
Džepni mentor
72.
Pružanje povratnih
informacija
Džepni mentor
73.
Pregovaranje
Džepni mentor
74.
Upravljanje stresom
Džepni mentor
75.
Upravljanje kriznim
situacijama
Džepni mentor
76.
Oblikujte svoju karijeru
Džepni mentor
77.
62.
Procena radnog učinka
Džepni mentor
78.
63.
Menadžment projekta
Džepni mentor
79.
Delegiranje odgovornosti
Džepni mentor
80.
65.
Kako da napravite biznis
plan
Džepni mentor
81.
66.
Kako održati prezentaciju
Džepni mentor
82.
67.
Mentorski rad sa
zaposlenima
Džepni mentor
83.
Upravljanje vremenom
Džepni mentor
84.
69.
Pisanje poslovnih
komunikacija
Džepni mentor
85.
70.
Donošenje odluka
Džepni mentor
86.
Konsalting
S.Janković, D.Martinović,
M.Milošević
87.
52.
53.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
64.
68.
71.
ISBN 978-867478-070-1
ISBN 978-867478-066-4
ISBN 86-8236302-x
ISBN 978-867478-118-0
ISBN 978-867478-062-6
ISBN 978-867478-051-0
ISBN 978-867478-065-7
ISBN 978-867478-069-5
ISBN 978-867478-05207
ISBN 978-867478-121-0
ISBN 978-867478-093-0
ISBN 978-867478-110-4
ISBN 978-867478-067-1
ISBN 978-867478-088-6
ISBN 978-867478-107-4
ISBN 978-867478--058-9
ISBN 978-867478-064-0
ISBN 978-867478-068-8
ISBN 978-867478-071-8
ISBN 978-867478-112-8
ISBN 978-8684983-93-2
Download

LITERATURA NA SRPSKOM