w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
Sadržaj
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
1. UVOD
2. ETIKA I EKOLOGIJA
3. ANTIČKI OSNOVI EKOLOŠKE ETIKE
4. SAVREMENI PRAVCI RASPRAVA O ODNOSU EKOLOGIJE I ETIKE
4.1. Antropocentrizam
4.2. Ekocentrizam
4.2.1. Animoetika
4.2.2. Bioetika – etika poštovanja života
4.2.3. Geaetika - etika zemlje
5. HRIŠĆANSTVO I PRIRODA
6. ZAKLJUČAK
LITERATURA
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
3
4
5
5
6
8
10
11
12
13
15
16
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
ETIKA I EKOLOGIJA
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
e
s
.
w
ww
Rezime: U ovom radu opisan je odnos etike i ekologije. Dati su i obajšnjeni razni njihovi aspekt i oblici
KLJUČNE REČI: ETIKA, EKOLOGIJA, ANTROPOCENTRIZAM, EKOCENTRIZAM, ČOVEK, PRIRODA
Abstract: In this seminar paper we described the relations between ethics and ecology. We gave and
explained some of its aspects and forms
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
KEY WORDS: ETHICS, ECOLOGY, ANTHROPOCENTRISM, ECOCENTRISM, HUMANS, NATURE
1.
UVOD
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Etika je filozofska disciplina koja istražuje moralne težnje i ciljeve, te izvore i temelje
morala. Etika je širi pojam od morala jer etika predstavlja filozofsko i teoretsko shvaćanje
morala, dok je moral konkretni oblik ljudske slobode normiran pravilima ponašanja meñu
ljudima. Moral možemo definisati kao sveukupnost važećih moralnih normi, prosudbi i
institucija - skup pisanih i nepisanih pravila o ponašanju ljudi, koji se temelje na etičkim
normama.
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Navedene definicije etike upućuju na sledeće:
1) etiku imaju ljudi, a ne organizacije
2) etičko ponašanje se razlikuje od osobe do osobe
3) etika je relativna, a ne apsolutna.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Izraz ekološki menadžment (ili skraćeno ekomenadžment) predstavlja jednu od
savremenih formulacija koja se vrlo često sreće u upotrebi. Postoji veoma veliki broj
definicija ekološkog menadžmenta. Ako pod menadžmentom (upravljanjem)
podrazumevamo proces kojim se usmerava, planira, motiviše, organizuje, koordinira i
kontrolise privredna ili druga aktivnost, onda bi pod ekoloskim menadžmentom verovatno
trebalo podrazumevati proces kojim se usmerava, planira, motivise, organizuje, koordinira
i kontroliše privredna ili druga aktivnost u oblasti ekologije ili u vezi sa ekologijom ili na
ekološki način ili radi ostvarivanja ciljeva koji se sastoje pre svega u domenu ekologije, itd.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
Ponekad se za ekoloski menadzment kaze da on predstavlja sistem upravljanja
zastitom zivotne sredine s ciljem da se u industriji i drugim granama uspostavi
sistematizovan pristup koji obezbjedjuje da se razlozi koji se ticu zivotne sredine ugrade u
biznis strategiju i praksu. U stranoj literaturi se češće koristi termin “environmental
management” mada se koristi i izraz “ecological management” ili “eco-management”. Oba
s
r
.
d
a
r
i
k
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
termina kod nas imaju slično značenje i odnose se na niz upravljačkih aktivnosti u vezi sa
ekologijom, pa na taj način i u vezi sa životnom sredinom.
r
i
k
s
ar
Ipak, postoji jedna značajna razlika izmeñu ova dva pojma. Tako se izraz „envrionmental
management” vezuje sa upravljanjenje u rešavanju nekih konkretnih problema vezanih za
zivotnu sredinu u nekoj konkretnoj oblasti (otpad, vode, vazduh...) pa se u tom smislu
govori o “waste management”, “water management” itd. S druge strane, termin „ecomanagement” se vezuje za upravljanje u pojedinim privrednim subjektima a u kontekstu
nastojanja da se kroz pivredne aktivnosti obezbedi poštovanje zahteva vezanih za stanje i
uslove životne sredine.
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
2.
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
ETIKA I EKOLOGIJA
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
Slika 1. – Homer
Korene odnosa izmeñu ekologije i etike moguće je sagledati već i na osnovu zajedničkih
elemenata naziva ovih reči. Reč etika potiče od grčke reči “ethos” što je u predfilozofskom
dobu (Homer) bilo oznaka za mesto prebivanja. Kasnije je ova reč dobila i nova značenja
kao što su karakter, ćud, običaj, način mišljenja...
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Dakle, etika kao “nauka o moralu, odnosno teorija morala kao odreñene društvene pojave”
koja u širem smislu podrazumeva “norme koje izražavaju odreñene društvene odnose,
ponašanja i držanja jedene društvene klase, njihov stav o tzv. dobrom, ispravnom,
ljudskom” u samoj osnovi je je povezana sa ekologijom posredstvom korena reči “oikos”
koji ima slično značenje.
w
w
w
e
s
.
w
ww
O značaju etičkih aspekata pojedinih ekoloških problema i ekologije u celini svedoči i
ogromna literatura tome posvećena. Ovo naročito u kontekstu novih dilema koje otvara
naučno- tehnološki razvoj i rastuća zabrinutost za opstanak planete.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

3081-Etika-Etika i ekologija