KAHTA ANADOLU LİSESİ
ADI SOYADI
SINIF- NO
PUAN
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 C,D SINIFLARI SEÇMELİ KİMYA DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAVI
DERS ÖĞRETMENİ MUSA İRİCE
NOT
Süre 1 ders saatidir. Başarılar Dilerim.
A
SORU NO
1
2
3
4
5
6
PUAN
20
10
15
10
15
10
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16 17
10 10
sabit basınçlı sistemlerdeki ısı değişimi ∆H değerine eşittir
(
)
b) Sabit basınçlı bir sisteme verilen ısı, iç enerji değişimine eşittir (
)
c) Ortamdan sisteme verilen ısı +Q şeklinde gösterilir.
(
)
d) Saf kusursuz bir kristalin 0 K’deki entropisi sıfırdır.
(
)
e) insan vücudu izotermal sisteme örnektir.
(
)
2-)
25 0C de 1 atm basınçta; C2H4(g) + H2(g)→ C2H6(g)
reaksiyonun standart entropi değişimini
hesaplayınız? (10 PUAN)
So(C2H6)g=230 j/K.mol
So(C2H4)g=220
o
j/K.mol
S (H2)g=130 j/K.mol
3-) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s)
∆H = – 68
kkal
CO(g) + H2(g→) C(k) + H2O(s) ∆H = – 42
kkal
C(k) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) ∆H = +32
kkal
tepkimeleri ve entalpi değerleri biliniyor.
Buna göre,
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)
tepkimesinin entalpisi (∆H) kaç kcal./mol’ dür ?
(15 PUAN)
4-)Yapılan bir deneyde sabit basınçlı bir
sistemden ortama 300 kj’lük mekanik iş verildiği
belirlenmiştir bu deney sırasında sistemin iç
enerjisindeki değişimin -500 kj olduğu
bilindiğine göre ısı enerjisinin büyüklüğünü
hesaplayınız ? (10 PUAN)
19
20
TOPLAM
100
1-)Aşağıda verilen soruları D/Y şeklinde cevaplayınız? (Her soru 4 puan)
a)
18
5-) Bağ türü
Bağ enerjisi (kkal/mol)
N≡N
225
H-H
104
N-H
93
2NH3(g)  N2(g) + 3H2(g) tepkimesinin  ı
kaç kcal. dir? (15 PUAN)
6-)2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g) tepkimesinin
25oC’taki standart serbest enerji değişimini(∆G)
hesaplayınız. ∆G(CO)=135 kJ/mol, ∆G(CO2)=395
kJ/mol, ∆G(O2)= 0 (10 PUAN)
7-) C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)
tepkimesinde 11 gram C3H8(g) in yakılması 2
dakika sürdüğüne göre CO2(g) nin oluşma hızı
kaç gr/sn dir (c=12 , o=16 , H=1) (10 PUAN)
8-) Aşağıdaki kavramları açıklayınız ? (10 puan)
a) Standart oluşum entalpisi
b) Nötürleşme entalpisi
Musa İRİCE
Kimya Öğretmeni
Mehmet ONUR
Okul Müdürü
Download

+ H2(g)→ C2H6(g)