CENOVNIK KNJIGA NA UNIVERZITETU UMETNOSTI
šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
naziv knjige
Dejan Despić, Dvoglas
Dejan Despić, Kontrast tonaliteta
Vlastimir Peričić, Nauka o muzičkim oblicima
Zorislava Vasiljević, Teorija ritma
Borivoje Popović, Intonacija
Ana Olujić, Razvoj harmonskog sluha
Dejan Mihailović, Elementi violinizma
Zorislava Vasiljević, Melodika 1
Roksanda Pejović, Srpska muzika
Uroš Pešić, Leopold Mocart
Dejan Despić, Muzički instrumenti
ŽivojinTurinski, Slikarska tehnologija
Nemanja Brkić, Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografije
Dragoljub Kažić, Fotografija u boji
Pavle Vasić, Odelo i oružje
Rudolf Arnhajm, Prilog psihologije umetnosti
Rudolf Arnhajm, Novi eseji o prihologiji umetnosti
Rudolf Arnhajm, Za spas umetnosti
Miodrag Bajić, Čovek,anatomija,umetnost
Aleksandar Ajzinberg, Stilska unutrašnja arhitektura
Ljubiša Đokić, Osnovi dramaturgije
Hugo Klajn, Osnovni problemi režije
Vladimir Stamenković, Teorija drame 18,19 vek
Libero Solaroli, Kako se organizuje film
Alan Nizbet, Snimanje i obrada zvuka
Srećko Prnjat, Tehnologija filmske slike
Ljiljana Grujić, Glasovno obrazovanje glumca
Marko Babac, Tehnika filmske montaže
Leksikon filmskih i tv pojmova-CD
Kosta Bogdanović, Svet skulpture
Branivoj Đorđević, Elementi dikcije
Vesna Mikić, Muzika u tehnokulturi
cena
216,00
216,00
540,00
270,00
324,00
270,00
216,00
432,00
324,00
216,00
540,00
324,00
540,00
432,00
432,00
648,00
648,00
648,00
778,00
324,00
324,00
432,00
324,00
270,00
432,00
216,00
216,00
324,00
216,00
1620,00
259,00
324,00
33
34
35
37
38
39
Tatjana Marković, Transfiguracija srpskog romantizma
Miloš Ćirić, Letopis simbola
Stjepan Fileki, 26+30 Pismo, ćirilica
Stjepan Fileki,26+30 Pismo, latinica
Džanel Rajnelt, Politika i izvodjačke umetnosti
Monografija Univerziteta umetnosti
432,00
10000,00
1,980.00
1,980.00
990,00
2,200.00
Download

CENOVNIK KNJIGA NA UNIVERZITETU UMETNOSTI